AnasayfaBlogSigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü
Bölümler

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü

13 Şubat 2021
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü

İnsanların sığınma, korunma ve güvenlik ihtiyaçlarının bir yansıması olarak orta çıkan sigortacılık konusu, deniz ticaretinin artışı ile gelişim göstermiş ve zamanla farklı dalları da içine alan bir sisteme dönüşmüştür. Dünya çapında ürün ticareti geliştikçe bunun doğal bir sonucu olarak güvence ihtiyacı da artmıştır. Sigorta endüstrisi ile ekonomik büyüme tarihsel bir paralellik göstermiştir.

Sigortacılık, bireyler veya örgütler düzeyinde, oluşabilecek risklere karşı korunmak üzere bu risklerin yönetimi olarak açıklanabilir. Bu amaçla, risk yönetimi, örgüt birimleri ve işlevler arasındaki ilişki ve koordinasyonun sağlanması, riskin finansal etkilerinin tartışılması ve önleyici hangi kararlar alınması gerektiğini belirler.

Risk yönetimi sigortadan daha geniş bir kavramdır, hayatımızın her alanıyla ilgilidir. Sigortacılık, risklerin yönetimi faaliyetlerinden sadece biridir. Teknik anlamda risk, gerçekleşmesi halinde maddi veya bedeni kayıp oluşturacak olan tehlike olarak açıklanabilir.

Sigortacılıkta risk yönetimi, olası riskleri tespit ederek bu risklerin gerçekleşme oranlarını ve yol açacağı zararları en aza indirme faaliyeti olarak tanımlanır. Risk yönetiminin temel amacı, karşılaşılabilecek riskleri önceden tespit ederek, olası finansal ve diğer etkileri hesaplamak ve bu etkileri azaltmaya çalışmaktır.

Sigortacılık sektörü oldukça ilerlemiş ve uluslararası alanlara yayılmıştır. Türkiye sigortacılık alanındaki gelişmeleri yakalamak ve rekabet edebilecek düzeye gelmek zorundadır. Ülkemizde yaşanan büyük şiddette depremler, devlet ve halk tarafından sigorta konusuna karşı bir dikkat ve duyarlılık oluşturmuştur. Bununla birlikte emeklilik ve sosyal güvenlik sistemindeki bazı aksaklık ve sorunlar özel sigortayı ve bireysel emeklilik gibi çözümleri gündeme getirmiştir. Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde çıkarılan uyum yasalarının risk yönetimi, sigortacılık ve sosyal güvenlik konularındaki yansımaları da önemli düzeyde olmuştur.

Bu bağlamda sigortacılık ve risk yönetimi bölümü, sigorta sektörünün sağlıklı bir yapıya kavuşturulması yönünde çalışacak, yeterli bilgi birikimine sahip ve donanımlı uzman elemanlar yetiştirmeyi hedefler.

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Nedir?

Can ve mal güvenliği vazgeçilmez bir insan hakkıdır ve korumak önemlidir. Dolayısıyla gelişimini ve önemini sürdürecek olan sigortacılık sektöründe çalışmak istemez misin?

Sigortacılık ve risk yönetimi bölümü, sigorta sektöründe çalışacak, sigorta sektörünün sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında rol oynayacak donanımlı bireyler yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Eğitim boyunca ülkemizin sigorta sektörü durumu hakkında bilgi edinilir ve ayrıca başka ülkelerin sigorta sistemleri incelenir.

Program sonunda öğrenciler aşağıdaki gibi yeterlilikler kazanırlar;

 • Sigortacılık, reasürans teknikleri, sigorta brokerliği ve sigorta eksperliği gibi çeşitli konulara ilişkin temel kavramları anlama,

 • Bilgisayar programları bilgisiyle sigortacılık paket programlarını kullanabilme, analiz ve karar alma konularında gerekli matematiksel ve istatistiksel bilgi alt yapısını edinme,

 • Finansal piyasa araçlarını tanıma,

 • Risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve yönetiminde finansal ve aktüeryal teknikleri kullanabilme,

 • Temel hukuk bilgisiyle, asgari düzeyde borçlar hukuku, ticaret hukuku, sigorta hukuku, sermaye piyasası hukuku ve kıymetli evrak hukuku bilgisine sahip olma.

Bunun yanı sıra dört yıllık eğitim sürecinde, öğrencilerin bilgi ve tecrübelerini artırmak için staj ve işbaşı eğitimi gibi uygulamalar yapılır. Sigortacılık ve risk yönetimi bölümü TM-1 puan türüyle öğrenci alımı yapar. 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Bu bölümü okumayı düşünen öğrencilerin, sayılarla uğraşmayı sevmesi, analitik düşünme yeteneğine sahip, iletişim gücü yüksek bireyler olması gerekir.

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Bölüm mezunları, kamuda ve özel sektörde, sigorta ve sosyal güvenlik kuruluşlarında uzman ve danışman olarak çalışabilirler.

 • Maliye Bakanlığı

 • Hazine Müsteşarlığı

 • Emekli Sandığı

 • Sayıştay

 • BDDK

 • SPK

 • Kamu ve özel bankalar

 • Diğer kamu kuruluşları

 • Sigorta işletmeleri

 • Danışmanlık şirketleri

 • Menkul kıymet aracı kuruluşları

 • Özel sektör işletmeleri

Gibi sektör ve kuruluşlarda, finans bölümlerinde, Finansal Analist, Risk Analisti, Risk Yöneticisi, Sigorta Brokeri, Sigorta Uzmanı, Sigorta Pazarlamacısı, Denetim Elemanı, yatırım fonlarının ya da bireysel emeklilik fonlarının yönetiminde Portföy Yöneticisi olarak çalışabilirler.

Bununla birlikte Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler. Reasürans, yatırım şirketleri, bankalar, üniversiteler ve büyük şirketlerde istihdam edilirler.

Mezun olan öğrenciler, özellikle hayat sigortacılığı ve bireysel emeklilik şirketlerinde veya sigorta acentelerinde iş bulmakta zorlanmazlar. Mezunlar, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri tarafından düzenlenen sigorta eksperliği kurslarına katılarak sigorta eksperi olma şansına da sahip olurlar.

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Sigortacılık ve risk yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler sigorta endüstrisinin yaşam, sağlık, mal ve kaza sigortası branşlarında, ürün fiyatlandırılmasında, şirketlerin yatırım yönetiminde ve pazarlama alanlarında uzman olarak görev alırlar. Emeklilik planlaması ve finansal planlamalarda danışman olarak görev alırlar.

Kamu sektöründe sigorta şirketlerine danışmanlık yaparlar. Sosyal güvenlik programlarında çalışırlar.

Çalıştıkları kurumların sigortacılık ve risk yönetimi ile ilgili sorunlarını değerlendirip çözümler geliştirirler. Sigorta yapılacak kişinin ya da malın karşılaşabileceği riskleri, uğrayabileceği zararları tahmin ederek, sigorta priminin ve sigorta bedelinin belirlenmesine çalışırlar.

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Programın ilk yıllarında temel matematik, bilgisayar, ekonomi ve işletme gibi temel dersler bulunur. Daha sonra, Sigorta İstatistiği ve Risk Analizi gibi mesleki dersler yer alır. Bu program kapsamında verilen dersler aşağıdaki gibidir;

 • Matematik

 • Ekonomi

 • Bilgisayar

 • Muhasebe

 • Hayat ve Hayat Dışı Sigorta

 • Reasürans

 • Sigortacılıkta Pazarlama ve Satış Teknikleri

 • Sigorta Hukuku

 • Risk Yönetimi

 • Avrupa Birliği'nde Sigortacılık

 • Türkiye’de Sigortacılık Uygulamaları

 • Sosyal Güvenlik Sistemleri

 • Aktüerya Matematiği

 • Sigortacılıkta Hasar ve Tazminat Uygulamaları

 • Sigorta İstatistiği

 • Risk Analizi

Öğrencilerin mezuniyet öncesinde sektörü öğrenmeleri ve uyum sağlamaları amacıyla, stajlar ve işbaşında eğitim uygulamaları gerçekleştirilir. Öğrenciler, genellikle hayat ve hayat dışı sigorta şirketleri ve emeklilik şirketlerinin bölge ve genel müdürlükleri, sigorta acenteleri, risk yönetim şirketleri ve sosyal sigorta kurumlarında staj yaparlar.

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Sigortacılık ve risk yönetimi bölümü 2020 yılı taban puanları ve sıralaması aşağıdaki gibidir:

Üniversite  Bölüm  Taban Puan  SıralamaBAŞKENT ÜNİVERSİTESİ  Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Burslu) 287,36593 289.792BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık ve Risk Yönetimi (%75 İndirimli)  222,36355 780.556BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık ve Risk Yönetimi (%50 İndirimli) Dolmadı DolmadıKÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ  Sigortacılık ve Risk Yönetimi Dolmadı DolmadıSİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Yüksekokul)  Dolmadı Dolmadı

sigortacılık ve risk yönetimi sigortacılık ve risk yönetimi bölümü sigortacılık ve risk yönetimi bölümü nedir risk yönetimi sigorta lisans
Neslihan Tatar
Neslihan Tatar
Blog Yazarı

Endüstri Yüksek Mühendisidir. Farklı sektörlerde kalite, verimlilik, iş güvenliği, eğitim gibi konularda çalıştıktan sonra aktif iş hayatından ayrıldı. Farklı uğraşlar ve kariyer arayışı ile enstitünün İkna Teknikleri, Yaratıcı Yazarlık, İçerik Editörlüğü ve İçerik Uzmanlığı eğitimlerini aldı. Enstitü blog sayfalarına katkı sağlıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Aktüerya Bölümü
Bölümler

Aktüerya Bölümü Nedir?

20 Eylül 2020
Sayısal meslekler nelerdir?
Meslekler

Sayısal Meslekler Nelerdir?

29 Nisan 2022