AnasayfaBlogRehber Öğretmen Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Rehber Öğretmen Nedir? Ne İş Yapar?

03 Mayıs 2021
İki kadın bir odada sohbet etmektedir. Soldaki kadın kırmızı beyaz çizgili bir gömlek giymiş ve bir sandalyeye oturmuş. Diğer kadın onun önünde durmuş, dikkatle yüzüne bakmaktadır. Kadınların sağında bir grup insan ayakta durmakta ve yan taraftaki bir şeye bakmaktadır. Arka planda, elinde oyuncak tutan bir kişinin bulanık görüntüsü var. Görüntü nötr bir tona sahipken çizgili gömleğin renkleri parlak bir kontrast oluşturuyor.
Öğretmen TürüTanımGörevler
Rehber ÖğretmenÖğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunan kişi. Öğrencilerin kişisel gelişimini desteklerken öğrenim hedeflerine ulaşabilmeleri için yol gösterici çalışmalar yürütür.Bireysel yetenekleri ön plana çıkaracak ve doğru kariyer alanına yönlendirecek testler uygular
Rehber ÖğretmenÖğrencilerin eğitim ve kariyer hedeflerine ulaşmalarını hedefler. İhtiyaçlarına yönelimleri konusunda destek sağlar.Okul idaresi, öğretmenler ve ailelerle koordinasyon kurarak hedeflerin belirlenmesi ve çözüm önerileri sağlar.
Rehber ÖğretmenÖğrencilerin akademik ve kişisel sorunlarını tespit eder ve çözüm önerir.Öğrencilerin psikolojik durumları üzerinde çalışır, gelişmelerini takip eder ve gözlemlerini kayıt altına alır.
Rehber ÖğretmenÖğrencilerin kendi potansiyellerini tanımasını ve bu potansiyeli etkin bir şekilde kullanmalarını sağlar.Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve öğrenme stillerini dikkate alarak, öğrenci odaklı bir eğitim süreci tasarlar ve uygular.
Rehber ÖğretmenÖğrencilerin eğitim süreci boyunca karşılaştığı zorlukları ve sorunları anlamalarına yardımcı olur.Önleyici ve düzeltici rehberlik hizmetleri sunar, öğrencilerin sosyal hizmetler ve diğer uzmanlık alanlarına ihtiyaç duymaları durumunda uygun yönlendirmeler yapar.
Rehber ÖğretmenÖğrencilerin akademik başarılarına, kişisel gelişimlerine ve kariyer planlamalarına rehberlik eder.Öğrencilere sınavlara hazırlık sürecinde yol gösterir ve hedefler belirler.
Rehber ÖğretmenÖğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunar ve öğrenciyi eğitim süreci ile ilgili bilgilendirir.Öğrencilere, sınavlara giriş koşulları, kayıt vb. konularda bilgilendirir.
Rehber ÖğretmenÖğrencilere kişisel ve/veya sosyal problemleriyle başa çıkmaları konusunda yardımcı olur.İlgili sahalara yönlendirme yapar ve öğrencilere problem çözme tekniklerini anlatır.
Rehber ÖğretmenEğitim sürecinde öğrencilere ilham verir ve onlara lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri konusunda bilgi verir.Öğrencilerin eğitim hedeflerine ulaşmaları konusunda danışmanlık yapar.
Rehber ÖğretmenÖğrencinin potansiyelini üst seviyede ortaya çıkarır.Öğrencilere rehberlik hizmetlerini sunarken bireysel farklılıkları göz önünde bulundurur ve böylece her öğrenciye en uygun hizmeti sunar.

Eşit ağırlık öğrencilerinin en çok tercih ettiği bölümler listesinin en başlarında PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) bölümü yer alır. Bu tercihte her çağda eğitime verilen öncelik yatar. Sağlık ve eğitim alanında eğitim görenlerin istihdam sıkıntısı yaşamayacağı düşünülür. Aynı zamanda eğitim sektörü çalışanlarına saygınlık ve prestij sunar. Öğrencilerin akademik hedeflerine ulaşmasında rehberlik öğretmenleri kilit rol oynarlar. Öte yandan rehber öğretmenlerin sihirli değnekleri yoktur. Öğrencilerin mevcut potansiyellerini değerlendirir ve sorunlarını tespit ederler. Bu noktada öncelikle öğrenci ve ailesinin problemi kabul etmeleri gerekir. Sonrasında da disiplinli bir çalışma süreci başlar. 

Güncel gelişmeleri ve teknolojiyi takip eden rehber öğretmenleri, eğitim kurumlarının vizyon ve misyon hedeflerinin gerçekleşmesinde rol oynarlar. LGS ve YKS sınavı sonrasında okul duvarlarına çarşaf çarşaf asılan uzun başarı listelerinin arkasında da onların profesyonel dokunuşları ve emekleri vardır. Mesleki alanda uzman kişilerle eğitim ortamlarında iş birliği yapan, makale vb. yayınları takip eden rehberlik öğretmenleri, öğrencilerin potansiyellerini üst seviyede ortaya çıkarmasını sağlar. Öğrenci merkezli bir anlayışla bireysel farklılıkları gözeterek sistemsel bir alt yapı hazırlar. Nihai amaç ise öğrencileri hedefledikleri eğitim kurumlarına taşımaktır.

Rehber Öğretmen Nedir?

Rehber öğretmen, öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunan kişidir. Rehber öğretmenler, öğrencilerin kişisel gelişimini desteklerken öğrenim hedeflerine ulaşabilmeleri için yol gösterici çalışmalar yürütürler. Aynı zamanda bireysel yeteneklerini ön plana çıkaracak ve doğru kariyer alanına yönlendirecek testler uygularlar. Bu görevlerini yerine getirirken, ebeveynler, okul idaresi ve öğretmenler ile iletişim halinde ekip çalışması yürütürler. Bazı durumlarda sosyal hizmet uzmanları , psikolog, psikiyatrist ve ilgili kurum çalışanları ile koordineli çalışmaları gerekebilir. Sorunların tespitinden ziyade düzenli takip önemlidir. Periyodik okul toplantıları ve veli görüşmeleri bu noktada kıymetlidir. Çocukların ve gençlerin eğitim hedeflerini gerçekleştirmede önemli rol oynayan rehber öğretmenlerde bazı nitelikler aranır:

Rehber öğretmenler, özel okullarda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında ve MEB Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde psikolojik danışman/ rehber öğretmen olarak görev yapar. Online eğitim veren kurumlarda görev alabilirler.

Rehber Öğretmen Ne İş Yapar?

Rehber öğretmenlerin çalışma şartları diğer branşlara nazaran avantajlı olarak algılanır. Şüphesiz bunun temelinde derse girme zorunluluklarının olmaması yatar. İdari görev yükümlülükleri ve nöbet tutma yükümlülükleri bulunmaması da cazip görünebilir. Öte yandan rehber öğretmenler görev tanımları gereği oldukça ciddi sorumluluklar üstlenirler. Dilerseniz bu görev ve sorumlulukları birlikte listeleyelim. Rehber öğretmenler:

 • Yıllık rehberlik planlarını hazırlar

 • Öğrencilerin danışmanlık ihtiyaçlarını belirler.

 • Ders programı dâhilinde belirlenen sürelerde ve belirlenmiş öğretim hedeflerine bağlı olarak danışmanlık yapar.

 • Öğrencilerle detaylı kayıt tutar. Kayıtlar MEM tarafından doldurulması istenilen form, anket vb. olabilir. Öğrencinin bireysel özellikleri ve gelişim süreçlerini de içerebilir.

 • Öğrencileri yetenekleri doğrultusunda sosyal faaliyetlere teşvik eder.

 • Öğrencilere sınava giriş koşulları, kayıt vb. konularda yol gösterir.

 • Öğrencilerin sınava hazırlığında hedefledikleri başarıya ulaşmalarında rehberlik eder.

 • Bireysel problemi olan öğrencilerin problem çözümlerini destekler, gerektiğinde ilgili uzmanlık alanlarına yönlendirir.

 • Ölçme-değerlendirme testleri uygulama ve sonuçlarını analiz eder.

 • Öğrencilerin öğrenme koşullarını belirler. Öğretmenleri ve idarecileri bu konuda bilgilendirir.

 • Öğrencilerin yaşlarına uygun projeler geliştirmelerini ve özgüvenlerini destekler.

 • Öğrenciler arasındaki kişisel ve grup çatışmalarını önlemek için çalışır.

 • Alışkanlık haline gelen devamsızlıkların nedenini araştırır.

Rehber öğretmenlerin görevleri sorumluluğu alanındaki öğrencilerin yaş grubuna göre değişiklik gösterebilir. Örneğin: Ana sınıfında sosyo-duygusal gelişim hedeflenir. Öncelik ev ortamı ve aile içi iletişimdir. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinde çevre faktörü devreye girer. Öğrencinin kendini okul içinde ve diğer yaşam alanlarında tanıtması yanında ilişkide olduğu kişilerin tutum ve davranışları değerlendirmesi amaçlanır. Bilişsel beceriler hedeflenir. Lise düzeyinde ise iletişim, liderlik, problem çözme gibi alanlar ön plana çıkar. 11 ve 12.sınıfa gelindiğinde sınav odaklı çalışmalara hız verilir. Bu dönemde öğrencilere ve velilere yönelik: 

İlgili eğitim: Liderlik Eğitimi Sertifikası

 • Sınavlara nasıl hazırlanmalı?

 • Hedef belirleme,

 • Plan yapma,

 • Sınav kaygısıyla baş edebilme,

 • Konsantrasyon,

 • Motivasyon,

Konularında seminerler düzenlenir. Bireysel ve grup çalışmaları yapılır, ayrıca öğrencilerin doğru mesleğe yönlenmeleri için: Mesleki bilgilendirme ve meslek tanıtım günleri tertiplenir. Meslek mensuplarının katılımı ile mesleki tanıtım seminerleri gerçekleştirilir. İş yerleri ve üniversitelere gezi düzenlenir. Rehber öğretmenler olumlu ve güvenli okul ikliminin sağlanmasında temel görevler üstlenirler.

Rehber Öğretmen Maaşları 

Rehber öğretmen maaşları devlet okulları ve özel okullara göre değişiklik gösterir. Özel sektörde ücretler tecrübe ve öğrenci/ veli memnuniyeti göz önüne alınarak belirlenir. Sözleşmeye göre değişse de tabanı asgari ücret seviyesinden başlayan ücretler, 6000 TL tavanına kadar yükselir. İnternet araştırmalarımda kurumsal statüdeki özel okullarda 8000 TL civarında ücretlere rastlanır. Ortalama ücret ise 3000-3500 TL bandındadır.

Devlet okulunda görev yapan 9/1 derece öğretmen net 4591 TL maaş alır. Lisans mezunu 1/1 derecede ise 5215,21 TL maaş alır. Bu miktar bekar / eşi çalışan ve çocuksuz personel olarak hesaplanmıştır. Çalışılan bölge ve kurum farklılıkları dikkate alınmamıştır. Sendika aidatı, toplu sözleşme ikramiyesi, diğer ikramiyeler, ek ders ücretleri, yabancı dil tazminatı dahil değildir. BES kesintileri ve AGİ de dahil edilmemiştir.

Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görev yapan rehber öğretmenler 30 iş saati çalışırlar. Bir iş saati 60 dakika olarak hesaplanır. Bu merkezlerde çalışanlar sınavlarda görev alabilirler. İstemeleri halinde belleticilik görevi yapabilirler. Merak edenler için belleticilik görevinin; “ İlk ve ortaöğretim kurumlarında okuyan parasız ve yatılı öğrencilerin ders saatleri dışında pansiyonlarda eğitimi ve gözetim ve idari görevleri içerdiği,” bilgisini de vermek isterim. İlköğretim okullarında görev yapan rehber öğretmenlere seminer çalışmalarına katıldığı takdirde 15 saat ek ders ücreti ödenir.

Rehber Öğretmen Nasıl Olunur? 

Rehber öğretmen olmak için lisans düzeyinde eğitim veren Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünden mezun olmak gerekir. Bu alanda eğitim görenler ilk iki yıl temel dersleri alırken 3 ve 4.sınıfta alan bilgisi ağırlıklı bir eğitime tabi tutulurlar.

Psikoloji mezunları için formasyon şartı aranır. MEB 2023 vizyonu çerçevesinde alınan kararlar kapsamında formasyon için yeni düzenlemeler getirilmiştir: Eğitim fakültesi ve öğretmenlik bölümleri dışındaki adaylar öğretmen olmak için lisans eğitimi sonrası Öğretmenlik alanında Tezsiz Yüksek Lisans yaparak öğretmenlik hakkı elde edebilecekler.

Devlet okullarında devlet memuru statüsünde görev yapmak için KPSS sınavına girerek yeterli puan almak gerekir. MEB bağlı okullar dışında Diyanet ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığına da atamalar yapılmaktadır. Rehberlik öğretmeni son atama puanları son üç yılda şu şekilde olmuştur:

 • 2020 Haziran: 77,87273

 • 2019 Ağustos: 79,42048

 • 2018 Temmuz: 79,77604 

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunları akademik kariyerlerine Psikoloji ve Eğitim/ Gelişim alanında devam ederek pedagog unvanı alabilirler.

Rehber Öğretmen, Öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunan kişi Öğrencilerin kişisel gelişimini desteklerken öğrenim hedeflerine ulaşabilmeleri için yol gösterici çalışmalar yürütür, Bireysel yetenekleri ön plana çıkaracak ve doğru kariyer alanına yönlendirecek testler uygular, Rehber Öğretmen, Öğrencilerin eğitim ve kariyer hedeflerine ulaşmalarını hedefler İhtiyaçlarına yönelimleri konusunda destek sağlar, Okul idaresi, öğretmenler ve ailelerle koordinasyon kurarak hedeflerin belirlenmesi ve çözüm önerileri sağlar, Rehber Öğretmen, Öğrencilerin akademik ve kişisel sorunlarını tespit eder ve çözüm önerir, Öğrencilerin psikolojik durumları üzerinde çalışır, gelişmelerini takip eder ve gözlemlerini kayıt altına alır, Rehber Öğretmen, Öğrencilerin kendi potansiyellerini tanımasını ve bu potansiyeli etkin bir şekilde kullanmalarını sağlar, Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve öğrenme stillerini dikkate alarak, öğrenci odaklı bir eğitim süreci tasarlar ve uygular, Rehber Öğretmen, Öğrencilerin eğitim süreci boyunca karşılaştığı zorlukları ve sorunları anlamalarına yardımcı olur, Önleyici ve düzeltici rehberlik hizmetleri sunar, öğrencilerin sosyal hizmetler ve diğer uzmanlık alanlarına ihtiyaç duymaları durumunda uygun yönlendirmeler yapar, Rehber Öğretmen, Öğrencilerin akademik başarılarına, kişisel gelişimlerine ve kariyer planlamalarına rehberlik eder, Öğrencilere sınavlara hazırlık sürecinde yol gösterir ve hedefler belirler, Rehber Öğretmen, Öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunar ve öğrenciyi eğitim süreci ile ilgili bilgilendirir, Öğrencilere, sınavlara giriş koşulları, kayıt vb konularda bilgilendirir, Rehber Öğretmen, Öğrencilere kişisel ve/veya sosyal problemleriyle başa çıkmaları konusunda yardımcı olur, İlgili sahalara yönlendirme yapar ve öğrencilere problem çözme tekniklerini anlatır, Rehber Öğretmen, Eğitim sürecinde öğrencilere ilham verir ve onlara lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri konusunda bilgi verir, Öğrencilerin eğitim hedeflerine ulaşmaları konusunda danışmanlık yapar, Rehber Öğretmen, Öğrencinin potansiyelini üst seviyede ortaya çıkarır, Öğrencilere rehberlik hizmetlerini sunarken bireysel farklılıkları göz önünde bulundurur ve böylece her öğrenciye en uygun hizmeti sunar
Rehber öğretmen rehberlik danışma sınav psikolojik danışma ve rehberlik Rehber öğretmen nedir Rehber öğretmen ne iş yapar Rehber öğretmen nasıl olunur Rehber öğretmen maaşları
Saçları düzgünce arkadan bağlanmış genç bir kadın parlak mavi bir başörtüsü takıyor. Cildi sıcak, karamel renginde ve gözleri koyu kahverengi. Kameraya bakarken yüzünde nazik, gülümseyen bir ifade var. Beyaz bir üst ve mavi ve yeşil çiçek desenli, desenli, uzun bir etek giyiyor. Bir çift küpe ve altın bir kolye ile aksesuarlarını tamamlamış. Kıyafetleri, içinde bulunduğu güneşli, açık hava ortamına mükemmel bir uyum sağlıyor.
İlknur Işık
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.