AnasayfaBlogSosyal Hizmet Bölümü
Bölümler

Sosyal Hizmet Bölümü

24 Haziran 2020
Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal hizmet, sosyal bütünleşmeyi, gelişmeyi ve değişmeyi ve insanların güçlendirilmesini destekleyen hem pratik alanı hem de teorik alanı olan bir meslek ve akademik bir disiplindir. Bireylerin özgürleşme amaçlarına yönelik çalışmalar yapan bir bölüm ve disiplindir. Sosyal hizmet, adalet, insan hakları, ortak bütünleşme ve farklı olanlara saygı kurallarını merkezine alan bir disiplindir. Pratik anlamda yaşam zorluklarıyla mücadele içerisinde olan günümüz bireylerinin mücadelesini paylaşan bir bölümdür.

Sosyal hizmet, iyimserlik durumunu geliştirmeyi amaç edinmiştir. Bunun içinde bireylerle ve kurumlarla çalışırlar. Bir birey, aile ya da bir grup, topluluk sosyal hizmet disiplininin çalışma alanına girer. Genel olarak refah düzeyini arttırmak ve sosyal işlevselliği arttırma çabalarına sosyal hizmet denilmektedir. Sosyal işlevsellik ile bahsedilmek istenen bireylerin sosyal ilişkilerini devam ettirebilmek için sağlanan olanaklardır.

Sosyal hizmet disiplinin kökleri 19. yüzyıla dayanmaktadır. Gönüllülük, hayırseverlik ve halk çalışmaları sosyal hizmet çalışmalarını kapsar. Bunun yanı sıra tarihsel aşamalara bakıldığında sosyal ihtiyaçlara cevap verme işlemleri gerek hayır kurumları gerekse dini kuruluşlardan karşılanıyordu. Hatta bu kurum ve kuruluşlardan önce sosyal ihtiyaçlara cevap verme işlemleri yapılıyordu. Ancak Sanayi Devrimi etkileri ve yaşanan ekonomik krizler vb. sosyal hizmet alanına daha fazla uygulamalar yapılmasına neden oldu. Böylece sosyal hizmet, daha etkili, sistematik, düzenli ve sosyal ihtiyaçlara cevap veren bir hal aldı. Sosyal hizmet hakkında giriş yaptıktan sonra sosyal hizmet bölümü hakkında bilgi sahibi olarak akademik yönünü inceleyelim.

Sosyal Hizmet Bölümü Nedir?

Sosyal hizmet bölümü, sosyal yönden bireylerin rollerini ve genel olarak refahını arttırmak için toplumu oluşturan birey, aile, grup, topluluk vb. kapsayan akademik bir disiplindir. Sorun içinde olan bireylerin, kendilerine verilen veya sahip oldukları imkanları en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olan bir bölümdür. Sosyal hizmet bölümü, sosyal eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürüten kişilerden oluşan bir akademik disiplin ve meslek dalıdır.  Sosyal hizmet bölümü, bireyler ve çevreleri arasındaki karmaşık hareket durumunu inceleyen bölümdür. Sosyal hizmet bölümü, değişime ve sorun çözmeye odaklanmış bir bölümdür.

Sosyal hizmet bölümü amaç olarak her bireyin potansiyelini tam olarak geliştirmeyi sağlamayı amaç edinmiştir. Aynı zamanda her bireyin yaşamını zenginleştirmek ve yaşamlarındaki işlev bozukluğunu önlemek de diğer amaçlarıdır. Sosyal hizmet bölümü amaçları arasında sürdürülebilir insani ve toplumsal gelişme sağlamak yer alır. Bunu yapabilmek için de sosyal adalet ve insan sağlığının gelişimine katkıda bulunmayı amaç edinir. En önemli amacı ise sosyal politikaların ve toplumsal kurumların gücünü ortaya koyabilen ve evrensel niteliklere uygun donanımlı sosyal çalışmacı yetiştirmektir.

Sosyal hizmet bölümü eğitim yılı 4 yıldır. Bu bölümden mezun olan bireyler sosyal çalışmacı unvanı kullanırlar. Sosyal çalışmacılar toplumda hizmet verdikleri birey, aile, grup ve toplulukların yaşamlarındaki değişim temsilcileri olarak tanımlanırlar. Sosyal çalışmacı olan bir kişi toplumda yer alan dezavantajlı gruplara yönelik iyileştirici hizmetleri geliştirip uygulayan kişidir.  Sosyal hizmet bölümü bireylerin, değişen sosyal koşullara ayak uydurabilmesini ve stres durumunun birey üzerinde yarattığı olumsuz durum ile mücadelede yol gösteren bir bölümdür.

Sosyal hizmet bölümü, toplumsal refah alanlarının geliştirilmesi ve genişletilmesi için hizmet modellerinin yaşama geçirilmesini sağlayan bir bölümdür. Toplumda oluşan sorunlar üzerine planlamalar yapan ve yardıma muhtaç olan kişiler için mesleki deneyimler aracılığıyla yönlendirmeler yapmaktadır. Sosyal hizmet bölümü hakkında bilgi sahibi olduktan sonra sosyal hizmet bölümü iş imkanları hakkında bilgi sahibi olalım.

Sosyal Hizmet Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Sosyal hizmet bölümü iş imkanları geniş bir perspektiftedir. Kamu ve özel sektörde sosyal hizmet bölümü iş imkanları bulunmaktadır. Sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren her türlü kurum ve kuruluşta sosyal hizmet bölümü iş imkanları vardır. Sosyal hizmet bölümü iş imkanları arasında ilk sırayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı alır. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı takip etmektedir. Belirtilen bakanlıkların yanı sıra sosyal hizmet bölümü iş imkanları daha geniş bir perspektifi kapsar. Genel olarak sosyal hizmet bölümü iş imkanları;

 • Kreş, Gündüz Bakımevi ve Çocuk Yuvaları

 • Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri

 • Sevgi Evleri

 • Huzurevleri

 • Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri

 • Özel Eğitim Kuruluşları

 • Sosyal Yardım Birimleri

 • Devlet, Üniversite ve Özel Hastaneler

 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Merkezleri

 • Cezaevleri

 • Türkiye İş Kurumu

 • Sosyal Güvenlik Kurumu

 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

 • Sivil Toplum Örgütleri

 • Belediyeler

 • Sığınma Evleri

 • Devlet Planlama Teşkilatı

 • Aile Araştırma Kurumu

 • Çocuk Esirgeme Kurumları

 • Rehberlik Araştırma Merkezleri

 • Ergen Danışma Merkezleri

 • İl Göç İdaresi

 • Mesleki Eğitim Merkezleri

Sosyal hizmet bölümü iş imkanları genel olarak yukarıda belirtildiği gibidir. Sosyal hizmet bölümü iş imkanları arasında bu bölümden mezun olan kişilerin özel kreş, gündüz bakımevi ile huzurevi açma hakkı da bulunmaktadır. Bu konu hakkında da bilgi sahibi olduktan sonra sosyal hizmet mezunları ne iş yapar onu öğrenelim.

Sosyal Hizmet Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Sosyal hizmet mezunları “sosyal çalışmacı” olarak adlandırılır. Sosyal hizmet mezunları, dezavantajlı bireylerin tespiti ve bu bireylerin ihtiyaçlarını rapor halinde belirlemek en önemli işleridir. Sosyal hizmet mezunları amaç olarak dezavantajlı kişileri tekrar topluma kazandırmayı ilke edinmişlerdir. Yaptıkları en önemli iş olarak görülür. Sosyal hizmet mezunları, dezavantajlı kişileri topluma kazandırmakla kalmaz aynı zamanda dezavantaj nedenini de ortadan kaldırmaya çalışır.

Sosyal hizmet mezunları en çok dışlanmış, ötekileştirilmiş ve damgalanmış kişilerle çalışır. Yaptıkları iş bu gruplar üzerinedir. Bu durumda bizlere yapılan işin ne kadar kutsal ve değerli olduğunu göstermektedir. Genel olarak sosyal hizmet mezunları birey odaklı ve bireyin yaşamında olumlu yönde değişimler sağlayacak işler yaparlar.

Sosyal hizmet mezunları görev aldıkları yere göre yaptıkları işler değişiklik gösterebilir. Genel anlamda sosyal hizmet mezunları işleri;

 • Bakıma ve korunmaya muhtaç durumdaki kişilerin sorunlarını çözmeye çalışırlar.

 • Sorunların toplum içinde artmaması için çalışmalar düzenlerler. Sorunları önlemek için gerekli tedbirleri alırlar.

 • Bakıma muhtaç durumda olan yaşlıların huzurevine yerleştirilmesini sağlarlar.

 • Kimsesiz çocukların gerekli devlet kuruluşlarına yerleştirilmesini sağlarlar.

 • Maddi sıkıntı çeken bireyleri belirleyerek bu kişilere gerekli yardımların yapılmasını sağlarlar.

 • Masa başı rehberlik işi ve dosyalama işlerini gerçekleştirirler.

 • Çeşitli araştırmalara katılırlar ve düzenlenmesinden sorumludurlar.

 • Bireylerle sıkı bir ilişki içinde olup oluşan sorunları anlamaya, çözmeye ve ortadan kaldırmayı sağlarlar.

Sosyal hizmet mezunları genel olarak yukarıda belirtilen işleri yapmaktadır. Bunun yanı sıra çalışan yerin özelliğine göre yapılan iş değişiklik gösterebilir. Sosyal hizmet mezunları işlerini öğrendikten sonra sosyal hizmet bölümü dersleri nelerdir inceleyelim.

Sosyal Hizmet Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Sosyal Hizmete Giriş

 • Sosyal Hizmetlerde Araştırma Yöntemleri

 • Felsefe

 • Sosyoloji

 • Psikoloji

 • Sosyal Politika

 • Sosyal Hizmet Kuramları

 • Aile ve Çocukla Sosyal Hizmet

 • Engellilerle Sosyal Hizmet

 • Sosyal Antropoloji

 • Temel Sağlık Hizmetleri

 • Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

 • İstatistik

 • Temel Bakım Hizmetleri

 • Sosyal Psikoloji

 • Sosyal Hizmet Mevzuatı

 • Halka İlişkiler

 • Meslek Etiği

 • Sosyal Hizmet Uygulamaları

 • Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme

 • Kamu Yönetimi

 • Sosyal Sorunlar

 • Sosyal Hizmette Rapor Yazma İlke ve Teknikleri

Yukarıda verilen dersler genel olarak üniversitelerde okutulan dersleri belirtmektedir. Üniversiteden üniversiteye dersler değişiklik gösterebilir.

Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Sıralama Hakkında

Ülkemizde üniversite sayısı çok fazladır. Üniversite sayısı çok fazla olduğu için tek tek tüm üniversiteleri buraya yazarak yazıyı uzatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden sizlerin genel olarak bilgilenmesini sağlayacak puan ve sıralamaları vereceğim. Aynı zamanda vakıf ve devlet üniversiteleri göz önünde bulundurarak ikisi hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Sosyal hizmet bölümü taban puanları ve sıralama;

 • İstanbul 29 MAYIS Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 349,02206 (puan) 98150 (sıralama). Burslu.

 • Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 321,05284 (puan) 164715 (sıralama)

 • Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 321,03154 (puan) 164780 (sıralama)

 • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 317,48151 (puan) 175319 (sıralama)

 • Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 307,00595 (puan) 209422 (sıralama)

 • Maltepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 306,92817 (puan) 209699 (sıralama)

 • Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 304,56470 (puan) 218125 (sıralama). Burslu.

 • Uşak Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 288,45368 (puan) 284630 (sıralama)

 • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 278,63266 (puan) 333781 (sıralama)

 • Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 230,60872 (puan) 713825 (sıralama). Burslu.

sosyal hizmet bölümü sosyal hizmet sosyal hizmet bölümü iş imkanları sosyal hizmet mezunları sosyal hizmet bölümü taban puanları ve sıralama
Sezer Açiler
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.