AnasayfaBlogSosyal Hizmet Bölümü
Bölümler

Sosyal Hizmet Bölümü

24 Haziran 2020
Bu resimde birbirlerine sarılmış iki kadın görülüyor. Kadınlardan biri uzun, siyah saçlarını at kuyruğu yapmış, beyaz bir gömlek ve kot pantolon giyiyor. Yüzünde parlak bir gülümseme var ve gözleri kapalı. Diğer kadın mor saçlı ve uzun kollu mor bir gömlek giyiyor. Birbirlerine sarılırken her ikisinin de yüzleri birbirine yakın. Arka planda bulanık bir gül görüntüsü var. Ayrıca bir kişinin kolunun yakın çekimi ve bir kişinin başının yakın çekimi de var. Ayrıca, resmin sağ alt köşesinde bir kuşun yakın çekimi yer almaktadır. Bu resim, bu iki kadının sevgi dolu bir kucaklaşmayı paylaştığı neşe ve mutluluk hissini yansıtıyor.
KonuAçıklamaÖrnekler
Sosyal Hizmet Nedir?Sosyal bütünleşmeyi, gelişmeyi ve değişmeyi destekleyen ve insanların güçlendirilmesi hedefini taşıyan bir meslektir.Bireylerin özgürleşme amaçlarına yönelik çalışmalara öncülük eder.
Sosyal Hizmet Bölümü Nedir?Sosyal hizmet bölümü, sosyal yönden bireylerin rollerini ve genel olarak refahını arttırmak için birey, aile, grup, topluluk vb. kapsayan akademik bir disiplindir.Bireylerin karmaşık hareket durumlarını inceleyen ve sorun çözmeye odaklanmış olan bir bölümdür.
Sosyal Hizmet Bölümünün AmaçlarıHer bireyin potansiyelini geliştirmeyi ve yaşamını zenginleştirmeyi ve sürdürülebilir insani ve toplumsal gelişmeyi sağlamayı amaçlamaktadır.Sosyal adalet ve insan sağlığının gelişimine katkıda bulunma hedeflerine sahiptir.
Sosyal Hizmet Bölümünün Eğitim SüresiSosyal hizmet eğitimi 4 yıllık bir lisans programıdır.Bu bölümden mezun olan bireylere sosyal çalışmacı unvanı verilir.
Sosyal Hizmet MesleğiToplumda hizmet verdikleri birey, aile, grup ve toplulukların yaşamlarındaki değişimi temsil eder.Dezavantajlı gruplara yönelik iyileştirici hizmetleri geliştirir ve uygular.
Sosyal Hizmet Bölümünün İşleviBireylerin, değişen sosyal koşullara ayak uydurabilmesini ve stres durumunun birey üzerinde yarattığı olumsuz durum ile mücadele etmekte yardımcı olur.Toplumsal refah alanlarının geliştirilmesi ve genişletilmesi için hizmet modellerini hayata geçirir.
Sosyal Hizmet Bölümünün Yapacağı GörevlerToplumda oluşan sorunlar üzerine planlamalar yapar ve yardıma muhtaç olan kişiler için mesleki deneyimler aracılığıyla yönlendirmeler yapar.Aile, grup veya toplulukların sosyal yaşamlarını iyileştirmek için çeşitli stratejiler ve politikalar geliştirir.
Sosyal Hizmet Bölümü İş İmkanlarıKamu ve özel sektörde çok çeşitli iş imkanları vardır.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gibi devlet kurumları bağlı birimler ve çok çeşitli özel sektör kuruluşları.
Sosyal Hizmet Bölümünün Çalışma AlanlarıSosyal hizmet bölümü mezunları genellikle birey, aile, grup ve topluluk düzeyinde hizmetler verirler.Çok çeşitli sosyal yardım birimleri, sağlık ve eğitim kuruluşları, kreşler, huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri ve sosyal yardımlaşma vakıflarında görev yapabilirler.
Sosyal Hizmet Bölümü Mesleki DonanımıSosyal politikaların ve toplumsal kurumların gücünü ortaya koyabilen ve evrensel niteliklere uygun donanımlı sosyal çalışmacı yetiştirmektir.Sosyal hizmet bölümünden mezun olan bireyler, toplumun refah düzeyini artırmada ve sosyal işlevselliği güçlendirmede önemli bir rol oynarlar.

Sosyal hizmet, sosyal bütünleşmeyi, gelişmeyi ve değişmeyi ve insanların güçlendirilmesini destekleyen hem pratik alanı hem de teorik alanı olan bir meslek ve akademik bir disiplindir. Bireylerin özgürleşme amaçlarına yönelik çalışmalar yapan bir bölüm ve disiplindir. Sosyal hizmet, adalet, insan hakları, ortak bütünleşme ve farklı olanlara saygı kurallarını merkezine alan bir disiplindir. Pratik anlamda yaşam zorluklarıyla mücadele içerisinde olan günümüz bireylerinin mücadelesini paylaşan bir bölümdür.

Sosyal hizmet, iyimserlik durumunu geliştirmeyi amaç edinmiştir. Bunun içinde bireylerle ve kurumlarla çalışırlar. Bir birey, aile ya da bir grup, topluluk sosyal hizmet disiplininin çalışma alanına girer. Genel olarak refah düzeyini arttırmak ve sosyal işlevselliği arttırma çabalarına sosyal hizmet denilmektedir. Sosyal işlevsellik ile bahsedilmek istenen bireylerin sosyal ilişkilerini devam ettirebilmek için sağlanan olanaklardır.

Sosyal hizmet disiplinin kökleri 19. yüzyıla dayanmaktadır. Gönüllülük, hayırseverlik ve halk çalışmaları sosyal hizmet çalışmalarını kapsar. Bunun yanı sıra tarihsel aşamalara bakıldığında sosyal ihtiyaçlara cevap verme işlemleri gerek hayır kurumları gerekse dini kuruluşlardan karşılanıyordu. Hatta bu kurum ve kuruluşlardan önce sosyal ihtiyaçlara cevap verme işlemleri yapılıyordu. Ancak Sanayi Devrimi etkileri ve yaşanan ekonomik krizler vb. sosyal hizmet alanına daha fazla uygulamalar yapılmasına neden oldu. Böylece sosyal hizmet, daha etkili, sistematik, düzenli ve sosyal ihtiyaçlara cevap veren bir hal aldı. Sosyal hizmet hakkında giriş yaptıktan sonra sosyal hizmet bölümü hakkında bilgi sahibi olarak akademik yönünü inceleyelim.

Sosyal Hizmet Bölümü Nedir?

Sosyal hizmet bölümü, sosyal yönden bireylerin rollerini ve genel olarak refahını arttırmak için toplumu oluşturan birey, aile, grup, topluluk vb. kapsayan akademik bir disiplindir. Sorun içinde olan bireylerin, kendilerine verilen veya sahip oldukları imkanları en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olan bir bölümdür. Sosyal hizmet bölümü, sosyal eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürüten kişilerden oluşan bir akademik disiplin ve meslek dalıdır.  Sosyal hizmet bölümü, bireyler ve çevreleri arasındaki karmaşık hareket durumunu inceleyen bölümdür. Sosyal hizmet bölümü, değişime ve sorun çözmeye odaklanmış bir bölümdür.

Sosyal hizmet bölümü amaç olarak her bireyin potansiyelini tam olarak geliştirmeyi sağlamayı amaç edinmiştir. Aynı zamanda her bireyin yaşamını zenginleştirmek ve yaşamlarındaki işlev bozukluğunu önlemek de diğer amaçlarıdır. Sosyal hizmet bölümü amaçları arasında sürdürülebilir insani ve toplumsal gelişme sağlamak yer alır. Bunu yapabilmek için de sosyal adalet ve insan sağlığının gelişimine katkıda bulunmayı amaç edinir. En önemli amacı ise sosyal politikaların ve toplumsal kurumların gücünü ortaya koyabilen ve evrensel niteliklere uygun donanımlı sosyal çalışmacı yetiştirmektir.

Sosyal hizmet bölümü eğitim yılı 4 yıldır. Bu bölümden mezun olan bireyler sosyal çalışmacı unvanı kullanırlar. Sosyal çalışmacılar toplumda hizmet verdikleri birey, aile, grup ve toplulukların yaşamlarındaki değişim temsilcileri olarak tanımlanırlar. Sosyal çalışmacı olan bir kişi toplumda yer alan dezavantajlı gruplara yönelik iyileştirici hizmetleri geliştirip uygulayan kişidir.  Sosyal hizmet bölümü bireylerin, değişen sosyal koşullara ayak uydurabilmesini ve stres durumunun birey üzerinde yarattığı olumsuz durum ile mücadelede yol gösteren bir bölümdür.

Sosyal hizmet bölümü, toplumsal refah alanlarının geliştirilmesi ve genişletilmesi için hizmet modellerinin yaşama geçirilmesini sağlayan bir bölümdür. Toplumda oluşan sorunlar üzerine planlamalar yapan ve yardıma muhtaç olan kişiler için mesleki deneyimler aracılığıyla yönlendirmeler yapmaktadır. Sosyal hizmet bölümü hakkında bilgi sahibi olduktan sonra sosyal hizmet bölümü iş imkanları hakkında bilgi sahibi olalım.

Sosyal Hizmet Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Sosyal hizmet bölümü iş imkanları geniş bir perspektiftedir. Kamu ve özel sektörde sosyal hizmet bölümü iş imkanları bulunmaktadır. Sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren her türlü kurum ve kuruluşta sosyal hizmet bölümü iş imkanları vardır. Sosyal hizmet bölümü iş imkanları arasında ilk sırayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı alır. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı takip etmektedir. Belirtilen bakanlıkların yanı sıra sosyal hizmet bölümü iş imkanları daha geniş bir perspektifi kapsar. Genel olarak sosyal hizmet bölümü iş imkanları;

 • Kreş, Gündüz Bakımevi ve Çocuk Yuvaları

 • Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri

 • Sevgi Evleri

 • Huzurevleri

 • Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri

 • Özel Eğitim Kuruluşları

 • Sosyal Yardım Birimleri

 • Devlet, Üniversite ve Özel Hastaneler

 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Merkezleri

 • Cezaevleri

 • Türkiye İş Kurumu

 • Sosyal Güvenlik Kurumu

 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

 • Sivil Toplum Örgütleri

 • Belediyeler

 • Sığınma Evleri

 • Devlet Planlama Teşkilatı

 • Aile Araştırma Kurumu

 • Çocuk Esirgeme Kurumları

 • Rehberlik Araştırma Merkezleri

 • Ergen Danışma Merkezleri

 • İl Göç İdaresi

 • Mesleki Eğitim Merkezleri

Sosyal hizmet bölümü iş imkanları genel olarak yukarıda belirtildiği gibidir. Sosyal hizmet bölümü iş imkanları arasında bu bölümden mezun olan kişilerin özel kreş, gündüz bakımevi ile huzurevi açma hakkı da bulunmaktadır. Bu konu hakkında da bilgi sahibi olduktan sonra sosyal hizmet mezunları ne iş yapar onu öğrenelim.

Sosyal Hizmet Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Sosyal hizmet mezunları “sosyal çalışmacı” olarak adlandırılır. Sosyal hizmet mezunları, dezavantajlı bireylerin tespiti ve bu bireylerin ihtiyaçlarını rapor halinde belirlemek en önemli işleridir. Sosyal hizmet mezunları amaç olarak dezavantajlı kişileri tekrar topluma kazandırmayı ilke edinmişlerdir. Yaptıkları en önemli iş olarak görülür. Sosyal hizmet mezunları, dezavantajlı kişileri topluma kazandırmakla kalmaz aynı zamanda dezavantaj nedenini de ortadan kaldırmaya çalışır.

Sosyal hizmet mezunları en çok dışlanmış, ötekileştirilmiş ve damgalanmış kişilerle çalışır. Yaptıkları iş bu gruplar üzerinedir. Bu durumda bizlere yapılan işin ne kadar kutsal ve değerli olduğunu göstermektedir. Genel olarak sosyal hizmet mezunları birey odaklı ve bireyin yaşamında olumlu yönde değişimler sağlayacak işler yaparlar.

Sosyal hizmet mezunları görev aldıkları yere göre yaptıkları işler değişiklik gösterebilir. Genel anlamda sosyal hizmet mezunları işleri;

 • Bakıma ve korunmaya muhtaç durumdaki kişilerin sorunlarını çözmeye çalışırlar.

 • Sorunların toplum içinde artmaması için çalışmalar düzenlerler. Sorunları önlemek için gerekli tedbirleri alırlar.

 • Bakıma muhtaç durumda olan yaşlıların huzurevine yerleştirilmesini sağlarlar.

 • Kimsesiz çocukların gerekli devlet kuruluşlarına yerleştirilmesini sağlarlar.

 • Maddi sıkıntı çeken bireyleri belirleyerek bu kişilere gerekli yardımların yapılmasını sağlarlar.

 • Masa başı rehberlik işi ve dosyalama işlerini gerçekleştirirler.

 • Çeşitli araştırmalara katılırlar ve düzenlenmesinden sorumludurlar.

 • Bireylerle sıkı bir ilişki içinde olup oluşan sorunları anlamaya, çözmeye ve ortadan kaldırmayı sağlarlar.

Sosyal hizmet mezunları genel olarak yukarıda belirtilen işleri yapmaktadır. Bunun yanı sıra çalışan yerin özelliğine göre yapılan iş değişiklik gösterebilir. Sosyal hizmet mezunları işlerini öğrendikten sonra sosyal hizmet bölümü dersleri nelerdir inceleyelim.

Sosyal Hizmet Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Sosyal Hizmete Giriş

 • sosyal hizmetlerde araştırma yöntemleri

 • Felsefe

 • Sosyoloji

 • Psikoloji

 • Sosyal Politika

 • Sosyal Hizmet Kuramları

 • Aile ve Çocukla Sosyal Hizmet

 • Engellilerle Sosyal Hizmet

 • Sosyal Antropoloji

 • Temel Sağlık Hizmetleri

 • Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

 • İstatistik

 • Temel Bakım Hizmetleri

 • Sosyal Psikoloji

 • Sosyal Hizmet Mevzuatı

 • Halka İlişkiler

 • Meslek Etiği

 • Sosyal Hizmet Uygulamaları

 • Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme

 • Kamu Yönetimi

 • Sosyal Sorunlar

 • Sosyal Hizmette Rapor Yazma İlke ve Teknikleri

Yukarıda verilen dersler genel olarak üniversitelerde okutulan dersleri belirtmektedir. Üniversiteden üniversiteye dersler değişiklik gösterebilir.

Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Sıralama Hakkında

Ülkemizde üniversite sayısı çok fazladır. Üniversite sayısı çok fazla olduğu için tek tek tüm üniversiteleri buraya yazarak yazıyı uzatmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden sizlerin genel olarak bilgilenmesini sağlayacak puan ve sıralamaları vereceğim. Aynı zamanda vakıf ve devlet üniversiteleri göz önünde bulundurarak ikisi hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Sosyal hizmet bölümü taban puanları ve sıralama;

 • İstanbul 29 MAYIS Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 349,02206 (puan) 98150 (sıralama). Burslu.

 • Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 321,05284 (puan) 164715 (sıralama)

 • Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 321,03154 (puan) 164780 (sıralama)

 • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 317,48151 (puan) 175319 (sıralama)

 • Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 307,00595 (puan) 209422 (sıralama)

 • Maltepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 306,92817 (puan) 209699 (sıralama)

 • Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 304,56470 (puan) 218125 (sıralama). Burslu.

 • Uşak Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 288,45368 (puan) 284630 (sıralama)

 • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 278,63266 (puan) 333781 (sıralama)

 • Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ve Sıralama: 230,60872 (puan) 713825 (sıralama). Burslu.

Sosyal Hizmet Nedir?, Sosyal bütünleşmeyi, gelişmeyi ve değişmeyi destekleyen ve insanların güçlendirilmesi hedefini taşıyan bir meslektir, Bireylerin özgürleşme amaçlarına yönelik çalışmalara öncülük eder, Sosyal Hizmet Bölümü Nedir?, Sosyal hizmet bölümü, sosyal yönden bireylerin rollerini ve genel olarak refahını arttırmak için birey, aile, grup, topluluk vb kapsayan akademik bir disiplindir, Bireylerin karmaşık hareket durumlarını inceleyen ve sorun çözmeye odaklanmış olan bir bölümdür, Sosyal Hizmet Bölümünün Amaçları, Her bireyin potansiyelini geliştirmeyi ve yaşamını zenginleştirmeyi ve sürdürülebilir insani ve toplumsal gelişmeyi sağlamayı amaçlamaktadır, Sosyal adalet ve insan sağlığının gelişimine katkıda bulunma hedeflerine sahiptir, Sosyal Hizmet Bölümünün Eğitim Süresi, Sosyal hizmet eğitimi 4 yıllık bir lisans programıdır, Bu bölümden mezun olan bireylere sosyal çalışmacı unvanı verilir, Sosyal Hizmet Mesleği, Toplumda hizmet verdikleri birey, aile, grup ve toplulukların yaşamlarındaki değişimi temsil eder, Dezavantajlı gruplara yönelik iyileştirici hizmetleri geliştirir ve uygular, Sosyal Hizmet Bölümünün İşlevi, Bireylerin, değişen sosyal koşullara ayak uydurabilmesini ve stres durumunun birey üzerinde yarattığı olumsuz durum ile mücadele etmekte yardımcı olur, Toplumsal refah alanlarının geliştirilmesi ve genişletilmesi için hizmet modellerini hayata geçirir, Sosyal Hizmet Bölümünün Yapacağı Görevler, Toplumda oluşan sorunlar üzerine planlamalar yapar ve yardıma muhtaç olan kişiler için mesleki deneyimler aracılığıyla yönlendirmeler yapar, Aile, grup veya toplulukların sosyal yaşamlarını iyileştirmek için çeşitli stratejiler ve politikalar geliştirir, Sosyal Hizmet Bölümü İş İmkanları, Kamu ve özel sektörde çok çeşitli iş imkanları vardır, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gibi devlet kurumları bağlı birimler ve çok çeşitli özel sektör kuruluşları, Sosyal Hizmet Bölümünün Çalışma Alanları, Sosyal hizmet bölümü mezunları genellikle birey, aile, grup ve topluluk düzeyinde hizmetler verirler, Çok çeşitli sosyal yardım birimleri, sağlık ve eğitim kuruluşları, kreşler, huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri ve sosyal yardımlaşma vakıflarında görev yapabilirler, Sosyal Hizmet Bölümü Mesleki Donanımı, Sosyal politikaların ve toplumsal kurumların gücünü ortaya koyabilen ve evrensel niteliklere uygun donanımlı sosyal çalışmacı yetiştirmektir, Sosyal hizmet bölümünden mezun olan bireyler, toplumun refah düzeyini artırmada ve sosyal işlevselliği güçlendirmede önemli bir rol oynarlar
sosyal hizmet bölümü sosyal hizmet sosyal hizmet bölümü iş imkanları sosyal hizmet mezunları sosyal hizmet bölümü taban puanları ve sıralama
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu online kurs, öğrencileri dış ticaret alanında eğitmek için tasarlanmıştır. İthalat ve ihracat ilkelerinin yanı sıra ilgili yönetmelik ve prosedürlerin anlaşılmasını sağlamaya odaklanmaktadır. Kurs, küresel ekonomi ve uluslararası ticaret topluluğuna genel bir bakış sağlamakta ve uluslararası ticaretin zorluklarını ve fırsatlarını araştırmaktadır. Ayrıca tarifeler, vergiler ve ticaret anlaşmaları gibi konuların yanı sıra dış ticarette lojistiğin önemini de kapsamaktadır. Devlet destekli ticaret gibi çeşitli uluslararası ticaret türlerinin yanı sıra belgelerin, formların ve elektronik sistemlerin kullanımı hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Ayrıca, öğrenciler dış ticaretin işletmeler, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini anlayacaklardır. Son olarak, kurs öğrencileri dış ticaret sektöründe başarılı olmak için gereken becerilerle donatmaktadır.
4.7
(82)

Dış Ticaret Eğitimi

11 Konu5 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1151554
Bu bir Yalın Üretim Kursu görüntüsüdür. Fotoğraftaki adam kameraya gülümseyerek güven duygusunu ve öğrenme hevesini yansıtıyor. Arka plandaki yeşil ve siyah logo, kursun profesyonelce tasarlandığını ve kaliteli eğitim verdiğini gösteriyor. Mavi harfli sarı daire bir kurs logosu veya kursu sembolize eden bir marka öğesi olabilir. Adamın yüzüne yakından bakıldığında boynu, ağzı ve sakalı görülüyor. Bu da kursun Yalın Üretim'in temel ilkelerini öğrenmeye odaklandığını gösteriyor. Genel olarak bu görsel, Yalın Üretim Kursunun eğlenceli ve ilgi çekici bir öğrenme deneyimi olduğu mesajını iletiyor.
5
(123)

Yalın Üretim Eğitimi

5 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
1112411
Bu çevrimiçi kurs görselinde kıvırcık kahverengi saçlı, siyah gömlek ve kolye takmış bir kadın görülüyor. Gülümsüyor, bu da onun mutlu ve memnun olduğunu gösteriyor. Görüntü kadının yüzünün yakın çekimidir, böylece izleyiciler kıvırcık saçları ve gözleri gibi özelliklerini takdir edebilirler. Ayrıca, arka planda bir hastane yatağının bulanık bir görüntüsü vardır, bu da kadının tıbbi bir ortamda olduğunu düşündürmektedir. Genel olarak bu resim, bulunduğu ortamdan memnun ve rahat olan bir kadının harika bir temsilidir.
4.7
(239)

Tıbbi Sekreterlik Kursu

10 Konu5 Saat
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
1112464