AnasayfaBlogFotoğraf Bölümü Nedir?
Bölümler

Fotoğraf Bölümü Nedir?

25 Haziran 2020
Bu görüntüde bir kamera merceğinin yakın çekimi yer almaktadır. Objektif siyah bir kamera gövdesine monte edilmiş ve izleyiciye doğru doğrultulmuştur. Objektif, etrafında biraz daha büyük bir metal halka bulunan küçük dairesel bir cam elemandan oluşuyor. Objektifin yanında, muhtemelen manuel odak ayarı için kullanılan küçük siyah bir tutamak görülüyor. Görüntünün arka planı bulanıktır ve uzakta birkaç küçük ayrıntı vardır. Görüntüdeki aydınlatma yumuşak ve eşittir, bu da kameranın ayrıntılarının net bir şekilde görülmesini sağlar.
Fotoğraf Bölümüne Genel BakışFotoğraf Bölümünün İş İmkânlarıFotoğraf Bölümü Mezunlarının Yetenekleri
Fotoğraf, birçok dalda faaliyet alanı buluyor ve fotoğraf bölümü, öğrencilere teknik bilgi kazandırırken estetik ve yaratıcılığı da ön planda tutuyor.Fotoğraf bölümü mezunları, basın, reklam, belgesel, moda ve sanat fotoğrafı gibi çeşitli alanlarda çalışma olanağı buluyor.Bu bölümün mezunları, estetik bakış açısı gelişmiş, teknik donanımı yüksek ve bilinç düzeyi yüksek bireylerdir.
Estetik, özgünlük ve yaratıcılık ile teknik bilgiyi birleştiren bir eğitim programı sunar.Gazete, dergi, televizyon gibi çeşitli medya kuruluşlarına çalışma olanağı sunar.Çağdaş, üretken ve araştırmacı bireyler yaratır.
Bölüm ayrıca, öğrencilere yabancı dil öğrenme ve mesleki gelişim imkanı tanır.Özel sektör ve kamu kuruluşlarında, ajanslarda ve sanatsal faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışma imkanı sunar.Gelişmiş görsel okuryazarlık ve sezgi yeteneklerine sahip bireyler yetiştirir.
4 yıllık lisans programı olan fotoğraf bölümüne, sözel puan türü ile başvurulması gerekiyor.Freelancer olarak fotoğrafçılık yapma olanağı sunar.Entelektüel ve kültürel düzeyi yüksek, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirir.
Fotoğraf bölümü, dijital ve analog fotoğraf alanlarında kuramsal nitelikli ve uygulamalı ders programları sunar.Mezunlara kendi stüdyolarını açma ve kişisel işlerini kurma imkanı sunar.Sanatta ve yaratıcılıkta yetkin bireyler yetiştirir.
Öğrencilere ulusal ve uluslararası platformda akademik ve sanatsal çalışmalara katılma olanağı sunar.Mezunları, akademik kariyer yapma olanağı sunarak, çeşitli eğitim kurumlarında görev yapma fırsatı sunar.Mesleğine saygı ve sevgi duyan bireyler yetiştirir.

Fotoğraf; yetenek, ekipman ve diğer faktörlerin de ötesinde bir tutkudur. Dünyaya kendi estetik algınızla bakmak ve başkalarına da bakış açınızı yansıtmak istersiniz. Bu tutkuyu meslek hâline getirebilmek dendiğinde ise karşımıza fotoğraf bölümü çıkıyor. Ulusal ve uluslararası platformda fotoğraf kültürünü doğru, etkileyici ve başarılı bir şekilde yansıtmak gerekiyor. Zira bu durum mesleğin önemli bir misyonunu oluşturuyor. Olağanüstü bir hızla ilerleyen teknolojik süreç ile karşı karşıyayız. Görüntü teknolojilerine hâkim olmak ve bunu fotoğrafın estetik ve kültürel yönüyle bütünleştirmek gittikçe önem kazanıyor.

Günümüzde görüntü, kolay algılanabilir olması ile iletişim dünyası için önemli bir unsur sayılıyor. Bu anlamda sanatsal ve teknik bilgi, teknolojik süreçler, yaratıcı ve çözümleyici işlerin üretiminde profesyonelleşmeyi ön plana çıkarıyor. Profesyonelleşmenin en temel basamağını ise eğitim oluşturuyor. Kaliteli bir eğitim ile yaratıcılık, bilgi, sanatsal yeterlilik  gibi unsurlar farklı disiplinlerle ilişkilendiriliyor. Edinilen kazanımlar, çeşitli projelerle uygulama alanı buluyor. Böylece eğitim sürecinde elde edilen mesleki donanım, deneyimlerle harmanlanıyor. Bu da modern akademik eğitimin profesyonelleşme süreci için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Peki fotoğraf eğitimi neden bu kadar önemli ve neleri kapsıyor? Gelin konuya hep birlikte göz atalım.

Fotoğraf Bölümü Nedir?

Fotoğraf, çağımızda basın-yayın, reklam, moda, sanat gibi birçok dalda faaliyet alanı buluyor. Bu dallarda iş üretecek kişiler hem özel sektör hem de kamu sektöründe aranılan meslek sınıfını oluşturuyor. Fotoğraf bölümü, teknolojik değişiklikleri izleyerek öğrencilerin mesleki uzmanlaşmasına yönelik yeterlilikleri kazanmalarını hedefliyor. 

Bölüm, teknik bilgiyi estetik, özgünlük ve yaratıcılık ile birleştiren uygulamalı bir eğitim programı sunuyor. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası platformda akademik ve sanatsal çalışmalara katılma olanağı buluyor. Fotoğraf ile ilgili kuramsal bilgiler, tarihsel süreç içinde inceleniyor. Modern - geleneksel yöntem ve teknikleri içeren dersler diğer seçmeli derslerle destekleniyor. Uygulamalı dersler, teknolojilerin tasarım ve üretim aşamalarında kullanılmasını sağlıyor. Bölüm, ayrıca mesleki yabancı dil gelişimine de katkı sağlamayı hedefliyor.

Fotoğraf bölümü mezunlarına kazandırılması hedeflenen özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Çevresine ve dünyaya karşı duyarlı

 • Estetik bakış açısı gelişmiş

 • Mesleğine saygı ve sevgi duyan

 • Teknik donanımı yüksek 

 • Sanatta ve yaratıcılıkta yetkin

 • Araştırmacı, çağdaş ve üretken

 • Entelektüel ve kültürel düzeyi yüksek

 • Görsel okuryazarlığı ve sezgileri gelişmiş

 • Bilinç düzeyi yüksek ve sorumluluk sahibi 

Ülkemizde, kaliteli bir fotoğraf eğitimi sunarak yetenekli öğrencileri mesleğe kazandıran başarılı üniversiteler bulunuyor. Fotoğraf bölümü, üniversitelerin genellikle güzel sanatlar fakültesi ya da iletişim fakültesi bünyelerinde yer alıyor. Merkezi yerleştirme sınavı ile öğrenci alımları yapılabiliyor. 4 yıllık lisans programı olan bu bölüme sözel puan türü ile başvurulması gerekiyor. Ayrıca özel yetenek sınavı ile alım yapan üniversiteler de bulunuyor. 

Fotoğraf bölümü, iş imkânlarının geniş olması nedeniyle son zamanlarda oldukça talep görüyor. Üniversiteler, dijital ve analog fotoğraf alanlarında kuramsal nitelikli ve uygulamalı ders programları sunuyor. Bu da fotoğrafa gönül verenler için mesleki avantaj sağlıyor. 

Fotoğraf Bölümü İş İmkânları Nelerdir?

Fotoğraf, bir anı belgelerken aynı zamanda yorumlayarak kendimizi ifade etmeye olanak tanır. Bu açıdan kutsal bir meslek olduğu söylenebilir. Günümüzde görselliğin ve görüntü teknolojilerini kullanmanın önemi giderek artıyor. Dolayısıyla birçok alanda nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç da artıyor. Bu durum fotoğraf bölümü mezunları için oldukça geniş iş imkânları yaratıyor.

Fotoğraf bölümü mezunlarının, teknolojik ve sanatsal donanımı yüksek, üretken ve yaratıcı olması beklenir. Edinilen bu özellikler günümüzde birçok alanda uygulama olanağı buluyor. Bunların başında ise basın, reklam, tanıtım, belgesel, moda, sanat fotoğrafı gibi alanlar geliyor. 

Fotoğraf bölümü, mezunlarına çeşitli kariyer olanakları sunuyor. Mezunlar, televizyon, dergi, gazete gibi çeşitli medya kuruluşlarında görev yapabiliyor. Kamuda ya da özel sektörde, ajanslarda, basın-yayın kuruluşlarında ve sanatsal faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışabiliyor. Kendi stüdyolarını açarak kişisel işlerini kurabiliyor. Ayrıca akademik kariyer yaparak üniversitelerde ve çeşitli eğitim kurumlarında da çalışabiliyor. Fotoğraf bölümü, freelancer olarak fotoğrafçılık yapmaya da olanak tanıyor. 

Fotoğraf Bölümü Mezunları Ne İş Yapar? 

Fotoğraf bölümü programını başarı ile bitiren öğrencilere fotoğraf lisans diploması verilir. Lisans eğitimini tamamlayarak fotoğraf eğitimini daha da ileri seviyeye taşımak isteyen öğrenciler yüksek lisans programlarına katılabilir. Akademik kariyer yaparak üniversite bünyesinde akademisyen olarak da görev yapabilir.

Fotoğraf bölümü mezunları, belli bir alanda faaliyet gösteren fotoğrafçılık mesleğini tercih edebilir. Reklam, medya ve grafik ajanslarında, fotoğrafçı, tasarımcı, hareketli görüntü tasarımcılığı, yönetmen, görüntü yönetmenliği, görsel danışmanlık gibi mesleklerde çalışabilir.

Fotoğraf bölümü mezunlarının yapabileceği bazı işleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Sanat fotoğrafçılığı

 • Basın fotoğrafçılığı

 • Medya fotoğrafçılığı

 • Reklam ve tanıtım fotoğrafçılığı

 • Belgesel fotoğrafçılığı

 • Su altı fotoğrafçılığı

 • Moda fotoğrafçılığı

 • Sinema ve televizyon set fotoğrafçılığı

 • akademisyenlik

 • Fotoğraf eğitmenliği

 • Deneysel fotoğrafçılık

 • Sit alanlarının belgelendirilmesi

 • Görüntü yönetmenliği

Fotoğraf Bölümü Dersleri Nelerdir?

Fotoğraf bölümü, evrensel düzeyde teknik altyapı ile donatılmış ve bunu entelektüel düzeyde sanatsal yetenek ile birleştirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Teorik dersler, uygulamalar ve projelerle güçlü bir fotoğraf altyapısı oluşturulur. Bu altyapı için oldukça geniş bir ders içeriği mevcuttur. Fotoğrafın ortaya çıkışından itibaren tüm teknik ve sanatsal evreler, çekim teknikleri, ekipman kullanımı, sanat kuramları ve çeşitli seçmeli dersler müfredatta yer bulur. Ders programları, bitirme projeleri ve staj deneyimleriyle desteklenir.

Fotoğraf bölümünde genel olarak verilen temel ve seçmeli derslerin bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Fotoğraf tarihi

 • Fotoğraf kuramları

 • Fotoğraf optiği

 • Uygulamalı fotoğraf teknikleri

 • Görsel tasarım ve fotoğraf kompozisyonu

 • Siyah beyaz fotoğraf

 • Renkli fotoğraf

 • Medya estetiği

 • Moda fotoğrafı

 • Sayısal fotoğraf işleme teknikleri

 • Karanlık oda uygulama teknikleri

 • Belgesel fotoğraf ve foto-röportaj

 • Haber fotoğrafçılığı

 • Stüdyo ve ışık

 • Sanat yönetimi

 • Sanat kuramları

 • Deneysel fotoğraf

 • Fotoğraf yorum ve eleştiri

 • Fotoğraf ve sinematografi

 • Fotoğraf ve hukuk

 • İleri kurgu ve post-prodüksiyon

Fotoğraf, birçok dalda faaliyet alanı buluyor ve fotoğraf bölümü, öğrencilere teknik bilgi kazandırırken estetik ve yaratıcılığı da ön planda tutuyor, Fotoğraf bölümü mezunları, basın, reklam, belgesel, moda ve sanat fotoğrafı gibi çeşitli alanlarda çalışma olanağı buluyor, Bu bölümün mezunları, estetik bakış açısı gelişmiş, teknik donanımı yüksek ve bilinç düzeyi yüksek bireylerdir, Estetik, özgünlük ve yaratıcılık ile teknik bilgiyi birleştiren bir eğitim programı sunar, Gazete, dergi, televizyon gibi çeşitli medya kuruluşlarına çalışma olanağı sunar, Çağdaş, üretken ve araştırmacı bireyler yaratır, Bölüm ayrıca, öğrencilere yabancı dil öğrenme ve mesleki gelişim imkanı tanır, Özel sektör ve kamu kuruluşlarında, ajanslarda ve sanatsal faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışma imkanı sunar, Gelişmiş görsel okuryazarlık ve sezgi yeteneklerine sahip bireyler yetiştirir, 4 yıllık lisans programı olan fotoğraf bölümüne, sözel puan türü ile başvurulması gerekiyor, Freelancer olarak fotoğrafçılık yapma olanağı sunar, Entelektüel ve kültürel düzeyi yüksek, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirir, Fotoğraf bölümü, dijital ve analog fotoğraf alanlarında kuramsal nitelikli ve uygulamalı ders programları sunar, Mezunlara kendi stüdyolarını açma ve kişisel işlerini kurma imkanı sunar, Sanatta ve yaratıcılıkta yetkin bireyler yetiştirir, Öğrencilere ulusal ve uluslararası platformda akademik ve sanatsal çalışmalara katılma olanağı sunar, Mezunları, akademik kariyer yapma olanağı sunarak, çeşitli eğitim kurumlarında görev yapma fırsatı sunar, Mesleğine saygı ve sevgi duyan bireyler yetiştirir
fotoğraf fotoğraf bölümü fotoğrafçılık fotoğrafçılık bölümü fotoğraf çekme
Uzun kahverengi saçlı bir kadın gözlerini keyifle kapatmış, genişçe gülümsüyor. Başı hafifçe yana eğilmiş ve dudakları mükemmel bir gülümsemeyle yukarı kıvrılmış. Yumuşak pembe bir gömlek giymiş ve beyaz bir arka planın önünde duruyor. Fotoğraftaki ışık sıcak ve gurur verici, yüz hatlarını belirginleştiriyor ve güzel bir atmosfer yaratıyor. Rahat ve mutlu görünüyor, neşesi yüzünden yayılıyor ve dışa doğru yayılıyor. Hem davetkâr hem de ilham verici bir memnuniyet ve neşe duygusu yayıyor.
Tuğba Ünlüer
Blog Yazarı

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Tuğba Ünlüer,  Açıköğretimde Medya ve İletişim okudu. Eğitim yayınlarında uzun yıllar editör, yazar ve redaktör olarak görev yaptı. Dijital fotoğrafçılık ve grafik tasarım eğitimleri aldı. Kitaplar, fotoğraflar ve mini bahçe tasarımları ilgi alanları.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.