AnasayfaBlogFotoğraf Bölümü Nedir?
Bölümler

Fotoğraf Bölümü Nedir?

25 Haziran 2020
Fotoğraf Bölümü Nedir?

Fotoğraf; yetenek, ekipman ve diğer faktörlerin de ötesinde bir tutkudur. Dünyaya kendi estetik algınızla bakmak ve başkalarına da bakış açınızı yansıtmak istersiniz. Bu tutkuyu meslek hâline getirebilmek dendiğinde ise karşımıza fotoğraf bölümü çıkıyor. Ulusal ve uluslararası platformda fotoğraf kültürünü doğru, etkileyici ve başarılı bir şekilde yansıtmak gerekiyor. Zira bu durum mesleğin önemli bir misyonunu oluşturuyor. Olağanüstü bir hızla ilerleyen teknolojik süreç ile karşı karşıyayız. Görüntü teknolojilerine hâkim olmak ve bunu fotoğrafın estetik ve kültürel yönüyle bütünleştirmek gittikçe önem kazanıyor.

Günümüzde görüntü, kolay algılanabilir olması ile iletişim dünyası için önemli bir unsur sayılıyor. Bu anlamda sanatsal ve teknik bilgi, teknolojik süreçler, yaratıcı ve çözümleyici işlerin üretiminde profesyonelleşmeyi ön plana çıkarıyor. Profesyonelleşmenin en temel basamağını ise eğitim oluşturuyor. Kaliteli bir eğitim ile yaratıcılık, bilgi, sanatsal yeterlilik  gibi unsurlar farklı disiplinlerle ilişkilendiriliyor. Edinilen kazanımlar, çeşitli projelerle uygulama alanı buluyor. Böylece eğitim sürecinde elde edilen mesleki donanım, deneyimlerle harmanlanıyor. Bu da modern akademik eğitimin profesyonelleşme süreci için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Peki fotoğraf eğitimi neden bu kadar önemli ve neleri kapsıyor? Gelin konuya hep birlikte göz atalım.

Fotoğraf Bölümü Nedir?

Fotoğraf, çağımızda basın-yayın, reklam, moda, sanat gibi birçok dalda faaliyet alanı buluyor. Bu dallarda iş üretecek kişiler hem özel sektör hem de kamu sektöründe aranılan meslek sınıfını oluşturuyor. Fotoğraf bölümü, teknolojik değişiklikleri izleyerek öğrencilerin mesleki uzmanlaşmasına yönelik yeterlilikleri kazanmalarını hedefliyor. 

Bölüm, teknik bilgiyi estetik, özgünlük ve yaratıcılık ile birleştiren uygulamalı bir eğitim programı sunuyor. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası platformda akademik ve sanatsal çalışmalara katılma olanağı buluyor. Fotoğraf ile ilgili kuramsal bilgiler, tarihsel süreç içinde inceleniyor. Modern - geleneksel yöntem ve teknikleri içeren dersler diğer seçmeli derslerle destekleniyor. Uygulamalı dersler, teknolojilerin tasarım ve üretim aşamalarında kullanılmasını sağlıyor. Bölüm, ayrıca mesleki yabancı dil gelişimine de katkı sağlamayı hedefliyor.

Fotoğraf bölümü mezunlarına kazandırılması hedeflenen özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Çevresine ve dünyaya karşı duyarlı

 • Estetik bakış açısı gelişmiş

 • Mesleğine saygı ve sevgi duyan

 • Teknik donanımı yüksek 

 • Sanatta ve yaratıcılıkta yetkin

 • Araştırmacı, çağdaş ve üretken

 • Entelektüel ve kültürel düzeyi yüksek

 • Görsel okuryazarlığı ve sezgileri gelişmiş

 • Bilinç düzeyi yüksek ve sorumluluk sahibi 

Ülkemizde, kaliteli bir fotoğraf eğitimi sunarak yetenekli öğrencileri mesleğe kazandıran başarılı üniversiteler bulunuyor. Fotoğraf bölümü, üniversitelerin genellikle güzel sanatlar fakültesi ya da iletişim fakültesi bünyelerinde yer alıyor. Merkezi yerleştirme sınavı ile öğrenci alımları yapılabiliyor. 4 yıllık lisans programı olan bu bölüme sözel puan türü ile başvurulması gerekiyor. Ayrıca özel yetenek sınavı ile alım yapan üniversiteler de bulunuyor. 

Fotoğraf bölümü, iş imkânlarının geniş olması nedeniyle son zamanlarda oldukça talep görüyor. Üniversiteler, dijital ve analog fotoğraf alanlarında kuramsal nitelikli ve uygulamalı ders programları sunuyor. Bu da fotoğrafa gönül verenler için mesleki avantaj sağlıyor. 

Fotoğraf Bölümü İş İmkânları Nelerdir?

Fotoğraf, bir anı belgelerken aynı zamanda yorumlayarak kendimizi ifade etmeye olanak tanır. Bu açıdan kutsal bir meslek olduğu söylenebilir. Günümüzde görselliğin ve görüntü teknolojilerini kullanmanın önemi giderek artıyor. Dolayısıyla birçok alanda nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç da artıyor. Bu durum fotoğraf bölümü mezunları için oldukça geniş iş imkânları yaratıyor.

Fotoğraf bölümü mezunlarının, teknolojik ve sanatsal donanımı yüksek, üretken ve yaratıcı olması beklenir. Edinilen bu özellikler günümüzde birçok alanda uygulama olanağı buluyor. Bunların başında ise basın, reklam, tanıtım, belgesel, moda, sanat fotoğrafı gibi alanlar geliyor. 

Fotoğraf bölümü, mezunlarına çeşitli kariyer olanakları sunuyor. Mezunlar, televizyon, dergi, gazete gibi çeşitli medya kuruluşlarında görev yapabiliyor. Kamuda ya da özel sektörde, ajanslarda, basın-yayın kuruluşlarında ve sanatsal faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışabiliyor. Kendi stüdyolarını açarak kişisel işlerini kurabiliyor. Ayrıca akademik kariyer yaparak üniversitelerde ve çeşitli eğitim kurumlarında da çalışabiliyor. Fotoğraf bölümü, freelancer olarak fotoğrafçılık yapmaya da olanak tanıyor. 

Fotoğraf Bölümü Mezunları Ne İş Yapar? 

Fotoğraf bölümü programını başarı ile bitiren öğrencilere fotoğraf lisans diploması verilir. Lisans eğitimini tamamlayarak fotoğraf eğitimini daha da ileri seviyeye taşımak isteyen öğrenciler yüksek lisans programlarına katılabilir. Akademik kariyer yaparak üniversite bünyesinde akademisyen olarak da görev yapabilir.

Fotoğraf bölümü mezunları, belli bir alanda faaliyet gösteren fotoğrafçılık mesleğini tercih edebilir. Reklam, medya ve grafik ajanslarında, fotoğrafçı, tasarımcı, hareketli görüntü tasarımcılığı, yönetmen, görüntü yönetmenliği, görsel danışmanlık gibi mesleklerde çalışabilir.

Fotoğraf bölümü mezunlarının yapabileceği bazı işleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Sanat fotoğrafçılığı

 • Basın fotoğrafçılığı

 • Medya fotoğrafçılığı

 • Reklam ve tanıtım fotoğrafçılığı

 • Belgesel fotoğrafçılığı

 • Su altı fotoğrafçılığı

 • Moda fotoğrafçılığı

 • Sinema ve televizyon set fotoğrafçılığı

 • Akademisyenlik

 • Fotoğraf eğitmenliği

 • Deneysel fotoğrafçılık

 • Sit alanlarının belgelendirilmesi

 • Görüntü yönetmenliği

Fotoğraf Bölümü Dersleri Nelerdir?

Fotoğraf bölümü, evrensel düzeyde teknik altyapı ile donatılmış ve bunu entelektüel düzeyde sanatsal yetenek ile birleştirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Teorik dersler, uygulamalar ve projelerle güçlü bir fotoğraf altyapısı oluşturulur. Bu altyapı için oldukça geniş bir ders içeriği mevcuttur. Fotoğrafın ortaya çıkışından itibaren tüm teknik ve sanatsal evreler, çekim teknikleri, ekipman kullanımı, sanat kuramları ve çeşitli seçmeli dersler müfredatta yer bulur. Ders programları, bitirme projeleri ve staj deneyimleriyle desteklenir.

Fotoğraf bölümünde genel olarak verilen temel ve seçmeli derslerin bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Fotoğraf tarihi

 • Fotoğraf kuramları

 • Fotoğraf optiği

 • Uygulamalı fotoğraf teknikleri

 • Görsel tasarım ve fotoğraf kompozisyonu

 • Siyah beyaz fotoğraf

 • Renkli fotoğraf

 • Medya estetiği

 • Moda fotoğrafı

 • Sayısal fotoğraf işleme teknikleri

 • Karanlık oda uygulama teknikleri

 • Belgesel fotoğraf ve foto-röportaj

 • Haber fotoğrafçılığı

 • Stüdyo ve ışık

 • Sanat yönetimi

 • Sanat kuramları

 • Deneysel fotoğraf

 • Fotoğraf yorum ve eleştiri

 • Fotoğraf ve sinematografi

 • Fotoğraf ve hukuk

 • İleri kurgu ve post-prodüksiyon

Fotoğraf Bölümü Taban Puanları ve Sıralamaları

Fotoğraf bölümü, üniversitelerin güzel sanatlar ya da iletişim fakültelerinde 4 yıllık lisans programı olarak eğitim veriyor. Merkezi yerleştirme ile alım yapan üniversitelere sözel puanla tercih yapılıyor. Özel yetenek sınavı ile alım yapan üniversiteler ise kendi bünyelerinde oluşturdukları sınavları uyguluyor. 

Bazı üniversitelerin taban puan ve sıralamaları şu şekildedir:

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi; başarı sıralaması 125019, taban puan 334,31792, kontenjan 30+1

 • Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi; yeni bölüm, kontenjan 30+1

 • Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi (İngilizce) ücretli; yeni bölüm, kontenjan 10

 • Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi (İngilizce) burslu; yeni bölüm, kontenjan 2

 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; özel yetenek sınavı, kontenjan 20 

 • Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi; özel yetenek sınavı, kontenjan 22 (Sadece 2020 yılına özel olarak TYT puanlarına göre alım yapılıyor.)

Fotoğraf Bölümü Nedir?

Fotoğraf bölümü, üniversitelerin güzel sanatlar veya iletişim fakültelerinde eğitim veren 4 yıllık lisans programıdır. Program, teknik ve entelektüel bilgi donanımı yüksek, sanatsal yetenek ve becerisi gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefler. Ulusal ve uluslararası platformlara çağdaş, dinamik, estetik bakışı gelişmiş profesyoneller kazandırır.

Fotoğraf Mezunları Ne İş Yapar?

Bölüm mezunları, kendi işlerini kurabilir, kamuda, özel sektörde, üniversitelerde ya da eğitim kurumlarında çalışabilirler. Reklam, medya, moda, sanat gibi birçok fotoğraf dalında iş olanakları bulunur. Ayrıca akademisyen olarak üniversitelerin ilgili bölümlerinde de kariyer yapabilirler.

Fotoğraf Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölüm, Türk ve dünya standartlarında geçerliliği olan teknik, beceri, sanat ve kuramsal dersleri içerir. Çeşitli proje ve uygulama dersleri ile de kazanımların deneyimlenmesini sağlar. Değişkenlik göstermekle beraber genel olarak; görsel tasarım, fotoğraf teknikleri, tarihi ve kuramları, optik, sanat gibi dersler verilir.

fotoğraf fotoğraf bölümü fotoğrafçılık fotoğrafçılık bölümü fotoğraf çekme
Tuğba Ünlüer
Tuğba Ünlüer
Blog Yazarı

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan Tuğba Ünlüer,  Açıköğretimde Medya ve İletişim okudu. Eğitim yayınlarında uzun yıllar editör, yazar ve redaktör olarak görev yaptı. Dijital fotoğrafçılık ve grafik tasarım eğitimleri aldı. Kitaplar, fotoğraflar ve mini bahçe tasarımları ilgi alanları.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.