AnasayfaBlogSpor Kulüplerinde Kurumsal Yeniden Yapılanma
Stratejik Yönetim

Spor Kulüplerinde Kurumsal Yeniden Yapılanma

07 Aralık 2018
Spor Kulüplerinde Kurumsal Yeniden Yapılanma

Çağımızda, küreselleşmenin yanı sıra kurumsallaşma-profesyonelleşme süreci ile kazanma kültürü ve başarı elde etme arzusu sportif değerlerin önüne geçmiş, Spor ekonomisinin en büyük alanını oluşturan futbol ise, olimpik anlayıştan hızla uzaklaşarak, alınıp satılabilen bir meta olarak ticari iş kollarından biri haline  gelmiştir.

Futbolun endüstriyel bir iş kolu haline gelmesi, ekonomik boyutlarının büyümesi, içinde farklı beklentilere sahip grupları ve kişileri (spor yönetimi, sporcular, teknik ekip, taraftarlar, basın ve spor kamuoyu gibi) barındırması ile dernek yapılarına sahip, birer sportif organizasyon halinde bulunan spor kulüplerinin, sahip olduğu geniş sosyo-kültürel ve ekonomik ortamın gereklerini yerine getirmek ve bu dinamikleri doğru bir şekilde yönetebilmek için daha profesyonel yapılara doğru evrildiği görülmektedir.

Ekonomik bir organizasyona dönüşen spor kulüplerinin, elindeki gücü sportif başarıya aktararak, rekabet gücünü yaratabilmesi için, kendine özgü bir yönetim modelini oluşturması ve bu modelin Kurumsal bir yönetim anlayışı ile yönetilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Kulüp yönetimine karşı belli bir güven unsurunun oluşmasını sağlamak ancak kurumsallaşma ile gerçekleşen bir olgudur. Kurumsal Yönetimden maksat, şirket yönetimi ile hissedarlar ve paydaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar ile tüm menfaat sahiplerinin haklarını korumayı ve şirket yönetiminin sorumluluk ve yükümlülüklerini ortaya koymayı amaçlayan bir yönetim felsefesine sahip olmaktır.

Kurumsal yönetim için 3 aşamalı bir planlama yapılmalıdır

Buna göre;

Birinci Aşama: kurum için bir stratejik yönetim modelinin belirlenmesidir.

  • Organizasyonun genel tanımında, Vizyon, Misyon, İş yapma Felsefesi, Örgütsel kimliğin net ifadesine çalışılmalıdır.

  • Öngörülen Hedeflere ulaşabilmek için Sportif, Marka, İletişim, Pazarlama, Mali işler, Yatırım, İnsan Kaynakları, Kalite, Rekabet ve Karlılık Stratejileri belirlenmelidir.

İkinci aşama: Kulübün bütün faaliyet alanlarında yapılacak işlerin doğru yapılmasına yönelik, kalite anlayışının benimsenmesi ve bu doğrultuda işlerin yürütülmeye başlanmasıdır. Bu aşamada;

  • Kulübün bütün faaliyet alanlarına ait idari, Mali, Sportif, Hukuki vb. Prosedürler ile Görev tanım Formları hazırlanmalıdır.

  • Yapılan Bütün faaliyetlerin ölçülebilmesini sağlamak maksadıyla Performans Göstergelerinin belirlenmelidir.

Üçüncü aşamada ise: Yapılan işlerin sürdürülebilir olmasını sağlayan ve kurum kültürünün oluşacağı Kurumsallaşmanın olgunlaşmasına çalışılmasıdır. 

Sonuç olarak, Spor organizasyonlarının lokal, ulusal, ve uluslararası gücü dikkate alındığında kulüplerin kendi camiaları içinde oluşturduğu paydaşları ile eş güdüm halinde ve senkronize olarak çalışabilmesi ve başarıyı üretebilmeleri için kendilerini iktisadi, mali, hukuki, yönetim ve organizasyon yapıları bakımından çağdaş özellikler taşıyabilecek şekle dönüştürerek kurumsallaşması  kaçınılmazdır.

Bir spor kulübünün hizmet alanı içindeki rekabet gücü ise kurumsal yapılanma, stratejik planlama, örgüt kültürü, teknik ve idari insan kaynakları yönetimi, tesis işletmesi, sponsorluk stratejileri ,sportif başarı, finans yönetimi yaklaşımları  vb. bir çok alandaki çalışmaları ile değerlendirilecektir.

kurumsal yönetim kurumsallaşma yönetim ve organizasyon
Dr. Serdar Samur
Dr. Serdar Samur
Blog Yazarı

Spor Yönetimi Uzmanı olan Serdar Samur, Türk spor yönetimi ve kültürünün gelişmesine katkı sağlamak maksadıyla, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Futbol Yönetimine ışık tutacak çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleler yanında 5 kitabı bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.