AnasayfaBlogSpor Kulüplerinde Kurumsal Yeniden Yapılanma
Stratejik Yönetim

Spor Kulüplerinde Kurumsal Yeniden Yapılanma

07 Aralık 2018
Bir kadın elinde tuttuğu bir kâğıt parçasına bakıyor. Yüzünde, gördüklerinden memnunmuş gibi hoş bir ifade var. Kadının yanında bir odada oturan bir adam var, kafasını bir bilgisayar ekranına doğru çevirdiği için yüzü bulanık. Bilgisayar ekranı bulanık, ancak bir kişinin kafası ve birkaç tuş seçilebiliyor. Kadının diğer tarafında, dikkatle baktığı başka bir bilgisayar ekranı var. Ekran yakından çekilmiş ve üzerinde çeşitli simgeler ve metinler görülebiliyor. Kadın bilgisayar ekranındaki bilgileri incelerken rahat bir ifade takınıyor. Etrafı sıcak ve davetkâr bir atmosferle çevrili, bu da görüntünün uyandırdığı hoş duyguya katkıda bulunuyor.
Kurumsal Yeniden YapılanmaSportif DeğerlerSpor Ekonomisi
Küreselleşme ve profesyonelleşme sürecine girişKazanma kültürü ve başarı hırsı,Futbol, ticari iş kollarının bir parçası haline gelmiştir.
Olimpik anlayıştan uzaklaşmaKurumsallaşmanın ön planda olduğu yeni spor anlayışıFutbolun alınıp satılabilir bir meta olması
Sportif değerlerin kurumsal yapının tehdit edildiği durumlarSporun daha fazla ekonomik fırsat arama ihtiyacıKurumsallaşma süreci içinde futbolun değeri
Spor kulüplerinin kurumsallaşma hedefiSpor ve kurumsallaşma arasında denge sağlamaFutbolun ticari değeri
Spor kuruluşlarının yeniden yapılanma ihtiyacıSpor faaliyetlerinin ekonomik değeriSporun ekonomi üzerindeki etkisi
Profesyonelleşmenin spor kuruluşlarına getirileriSpor sektöründe etik ve değerlerin önemiProfesyonel futbolun ekonomiye katkıları
Spor sektöründe stratejik planlama ve yönetimKazanmak ve başarının spor kültürünün bir parçası olmasıFutbol endüstrisinin küresel ekonomideki yeri

Çağımızda, küreselleşmenin yanı sıra kurumsallaşma-profesyonelleşme süreci ile kazanma kültürü ve başarı elde etme arzusu sportif değerlerin önüne geçmiş, Spor ekonomisinin en büyük alanını oluşturan futbol ise, olimpik anlayıştan hızla uzaklaşarak, alınıp satılabilen bir meta olarak ticari iş kollarından biri haline  gelmiştir.

Futbolun endüstriyel bir iş kolu haline gelmesi, ekonomik boyutlarının büyümesi, içinde farklı beklentilere sahip grupları ve kişileri (spor yönetimi, sporcular, teknik ekip, taraftarlar, basın ve spor kamuoyu gibi) barındırması ile dernek yapılarına sahip, birer sportif organizasyon halinde bulunan spor kulüplerinin, sahip olduğu geniş sosyo-kültürel ve ekonomik ortamın gereklerini yerine getirmek ve bu dinamikleri doğru bir şekilde yönetebilmek için daha profesyonel yapılara doğru evrildiği görülmektedir.

Ekonomik bir organizasyona dönüşen spor kulüplerinin, elindeki gücü sportif başarıya aktararak, rekabet gücünü yaratabilmesi için, kendine özgü bir yönetim modelini oluşturması ve bu modelin Kurumsal bir yönetim anlayışı ile yönetilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Kulüp yönetimine karşı belli bir güven unsurunun oluşmasını sağlamak ancak kurumsallaşma ile gerçekleşen bir olgudur. Kurumsal Yönetimden maksat, şirket yönetimi ile hissedarlar ve paydaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar ile tüm menfaat sahiplerinin haklarını korumayı ve şirket yönetiminin sorumluluk ve yükümlülüklerini ortaya koymayı amaçlayan bir yönetim felsefesine sahip olmaktır.

Kurumsal yönetim için 3 aşamalı bir planlama yapılmalıdır

Buna göre;

Birinci Aşama: kurum için bir stratejik yönetim modelinin belirlenmesidir.

  • Organizasyonun genel tanımında, Vizyon, Misyon, İş yapma Felsefesi, Örgütsel kimliğin net ifadesine çalışılmalıdır.

  • Öngörülen Hedeflere ulaşabilmek için Sportif, Marka, İletişim, Pazarlama, Mali işler, Yatırım, İnsan Kaynakları, Kalite, Rekabet ve Karlılık Stratejileri belirlenmelidir.

İkinci aşama: Kulübün bütün faaliyet alanlarında yapılacak işlerin doğru yapılmasına yönelik, kalite anlayışının benimsenmesi ve bu doğrultuda işlerin yürütülmeye başlanmasıdır. Bu aşamada;

  • Kulübün bütün faaliyet alanlarına ait idari, Mali, Sportif, Hukuki vb. Prosedürler ile Görev tanım Formları hazırlanmalıdır.

  • Yapılan Bütün faaliyetlerin ölçülebilmesini sağlamak maksadıyla Performans Göstergelerinin belirlenmelidir.

Üçüncü aşamada ise: Yapılan işlerin sürdürülebilir olmasını sağlayan ve kurum kültürünün oluşacağı Kurumsallaşmanın olgunlaşmasına çalışılmasıdır. 

Sonuç olarak, Spor organizasyonlarının lokal, ulusal, ve uluslararası gücü dikkate alındığında kulüplerin kendi camiaları içinde oluşturduğu paydaşları ile eş güdüm halinde ve senkronize olarak çalışabilmesi ve başarıyı üretebilmeleri için kendilerini iktisadi, mali, hukuki, yönetim ve organizasyon yapıları bakımından çağdaş özellikler taşıyabilecek şekle dönüştürerek kurumsallaşması  kaçınılmazdır.

Bir spor kulübünün hizmet alanı içindeki rekabet gücü ise kurumsal yapılanma, stratejik planlama, örgüt kültürü, teknik ve idari insan kaynakları yönetimi, tesis işletmesi, sponsorluk stratejileri ,sportif başarı, finans yönetimi yaklaşımları  vb. bir çok alandaki çalışmaları ile değerlendirilecektir.

Küreselleşme ve profesyonelleşme sürecine giriş, Kazanma kültürü ve başarı hırsı,, Futbol, ticari iş kollarının bir parçası haline gelmiştir, Olimpik anlayıştan uzaklaşma, Kurumsallaşmanın ön planda olduğu yeni spor anlayışı, Futbolun alınıp satılabilir bir meta olması, Sportif değerlerin kurumsal yapının tehdit edildiği durumlar, Sporun daha fazla ekonomik fırsat arama ihtiyacı, Kurumsallaşma süreci içinde futbolun değeri, Spor kulüplerinin kurumsallaşma hedefi, Spor ve kurumsallaşma arasında denge sağlama, Futbolun ticari değeri, Spor kuruluşlarının yeniden yapılanma ihtiyacı, Spor faaliyetlerinin ekonomik değeri, Sporun ekonomi üzerindeki etkisi, Profesyonelleşmenin spor kuruluşlarına getirileri, Spor sektöründe etik ve değerlerin önemi, Profesyonel futbolun ekonomiye katkıları, Spor sektöründe stratejik planlama ve yönetim, Kazanmak ve başarının spor kültürünün bir parçası olması, Futbol endüstrisinin küresel ekonomideki yeri
kurumsal yönetim kurumsallaşma yönetim ve organizasyon
Dr. Serdar Samur
Dr. Serdar Samur
Blog Yazarı

Spor Yönetimi Uzmanı olan Serdar Samur, Türk spor yönetimi ve kültürünün gelişmesine katkı sağlamak maksadıyla, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Futbol Yönetimine ışık tutacak çok sayıda ulusal ve uluslararası makaleler yanında 5 kitabı bulunmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Siyah ceketli ve mayolu bir kadının önderlik ettiği bir grup insan sahil boyunca koşuyor. Ön planda, koşuculardan birinin yakın çekimi bacaklarını hareket halinde gösteriyor. Güneş pırıl pırıl parlıyor ve okyanusun suyu arka planda ışıldıyor. Grup kararlılıkla koşuyor, ayakları kumları tekmeliyor ve saçları rüzgârda uçuşuyor. Görüntü, her bir koşucu hedeflerine ulaşmak için birlikte hareket ederken, o anın neşesini ve heyecanını yakalıyor.
Bölümler

Spor Bilimleri Bölümü

22 Kasım 2020
Bir adam, üzerinde bir grafik görüntülenen dokunmatik bir ekranın önünde oturuyor. İşaret parmağıyla ekrana dokunuyor. Grafik, veri noktaları içeren çok sayıda mavi ve beyaz çubuktan oluşmaktadır. Arka planda mavi ve beyaz bir hız göstergesi ve mavi ve beyaz bir dijital ekran var. Adam siyah bir gömlek giymiş ve siyah bir kravat takmıştır ve alçak bir çömelme pozisyonundadır. Bacakları ön planda görünür ve açık gri bir kumaşla kaplıdır. Yüzü görünmemektedir.
İşletmelerde Temel Yetenek

Spor Kulübü Yönetiminde Çağdaş Uygulamalar

01 Aralık 2018
Bu görüntü, bir masanın üzerine yerleştirilmiş bir çift siyah yüksek topuklu ayakkabının yakın çekimidir. Ayakkabılar kameraya yakın ve derinin karmaşık detayları görülebiliyor. Ayakkabının burnu sivri ve topuk kısmı parlak siyah bir malzemeden yapılmış. Ayakkabının ön tarafında ince bir kayış ve yan tarafında bir bilek tokası var. Ayakkabının topuğunda gümüş bir toka vardır. Arka plan bulanık, ancak ahşap masa tablası görülebiliyor. Masa beyaz bir masa örtüsüyle kaplıdır ve ayakkabılar çerçevedeki tek nesnedir. Görüntü, ayakkabıların ayrıntılarını takdir etmemizi sağlayacak şekilde odaklanmıştır.
Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim ve Spor İlişkisi

19 Ağustos 2018