AnasayfaBlogDavranış Nedir? Davranış Bilimleri Nelerdir?
Nedir?

Davranış Nedir? Davranış Bilimleri Nelerdir?

22 Ocak 2020
Bir grup insan beyaz bir arka planın önünde durmakta ve her biri üzerine bir yüz çizilmiş bir kağıt tutmaktadır. Yüzlerin hepsi farklı ama benzerdir; iki göz, bir burun ve bir ağız vardır. Bir kişinin kâğıdı diğerlerinden biraz daha büyüktür ve yüzü daha ayrıntılı çizilmiştir. Diğer yüzler daha basit ama yine de duyguları yansıtıyor. Tüm yüzlerin kameraya bakıyormuş gibi görünen gözleri vardır. Her bir kişinin elindeki kağıt beyazdır ve yüzler siyah, kahverengi ve gri tonlarında renklendirilmiştir. Yüzlerin hepsi gülüyor ve neşeli bir atmosfer yaratıyor.
KonuAçıklamaÖrnek
DavranışCanlıların dış dünyadaki uyaranlara karşı verdiği tepkidirAğzımızın lezzetli bir yemek kokusu karşısında sulanması
Davranış BilimleriDavranışları araştırarak toplumsal ilişkiler ve düzenlemeler yapar.Psikoloji, sosyoloji ve sosyal psikoloji
Davranış Bilimlerinin İlgi AlanlarıDavranış problemlerini inceler ve çözüm yöntemlerini araştırır.Ekonomi, antropoloji, siyasal bilimler, psikiyatri, sosyal bilimler ve hukuk
Örgütsel DavranışÖrgütün dinamik yapısını inceleyerek farklı durumlarda farklı davranışlar uygulanmasını sağlar.Çalışanların şirket kültürüne uyumu
Kurumsal Davranışİş yerindeki davranışların organizasyonun amaçlarına ulaşması için yönlendirilmesini hedefler.Çalışanların kişisel özelliklerini ve davranış tarzlarını anlama
Davranışın SebepleriHer davranışın bir sebebi ve amacı vardır.Kendi kendimize düşündüğümüz bir konuda mantık yürütmek
İnsan Davranışlarıİnsan davranışları kendine ait bir sistematiği ve mantığı içerir.Karar verme süreçleri
Davranışın EtkileriDavranışlar, kişiyi ve yaşadığı dünyayı etkiler ve şekillendirir.Düşüncelerin sonucunda oluşan yaşam tarzı değişiklikleri
Davranışın ÖlçülmesiDavranışlar gözlemlenebilir, kaydedilebilir ve ölçülebilir.Davranışları belirleyen faktörlerin analizi
Kurumlar ve DavranışKurumlar da canlı bir organizma gibi ele alınır ve çatışma yönetimi incelenir.İş yerinde takım çalışmasının teşvik edilmesi

Canlı ile yaşadığı çevre bir bütündür. Canlılar yaşadığı çevrede etkilendikleri farklı durumlar karşısında içsel yada dışsal anlamda reaksiyon verir. Bunun sonucunda başta kendisi olmak üzere yaşadığı dünyayı değiştirmeye ve biçimlendirmeye çalışır. Organizmanın bu anlamda yaptığı her eylem onun davranışını oluşturur. Yaşayan bütün organizmaların dış dünyada karşılaştığı uyaranlara karşı duygusal, bilişsel yada fiziksel olarak verdikleri tepkiye davranış denir. Birçok sebep ve karmaşık özellikleri içinde barındıran davranış, çevresel uyaranlara belli bir tepki vermektir.

Bu tepki aksiyona dayalı olabileceği gibi sadece salgısal da olabilir. Yani hiç hareket etmeden sevdiğimiz lezzetli bir yemeğin kokusu karşısında ağzımızın sulanması yada kendi kendimize düşündüğümüz bir konuda mantık yürütüp bir sonuca varmak ve karar vermek te bir davranıştır. Her insan davranışının bir sebebi ve kendine göre bir amacı vardır. Başka bir ifadeyle insan davranışlarının kendine ait bir sistematiği ve mantığı bulunur. Bu açıdan bakıldığında gözlemlenebilir, kaydedilebilir yada ölçülebilir özellikteki faaliyetlerinde davranış kapsamının içine dahil olduğunu görürüz.

Davranış Bilimleri

Davranış bilimlerinin ilgi alanları, insan ve insan davranışlarını ele alan çeşitli bilim dallarından oluşur. Davranış bilimleri, insan davranışlarının toplumsal ilişkilerle bağlantısını araştırarak bu davranışları daha anlamlı hale getirebilmek amacıyla kapsamlı bir şekilde inceler. Daha önceden olan yada yaşanan olayları ele alır. Davranış bilimleri bilimsel araştırma teknikleri uygulanması sonucunda ortaya çıkan bulgularla gerçeklere ulaşmaya çalışır.

Ulaştığı gerçekler arasındaki ilişkileri tespit edebilen sistematik  birçok disiplininin bir araya gelmesiyle oluşan bir süreçtir. Bu disiplinlerin en önemlileri psikoloji, sosyoloji ve sosyal psikolojidir. Davranış bilimleri başta endüstri olmak üzere aile, sağlık, politika ve ekonomi gibi birbirinden farklı olan alanlarda toplumsal düzenlemeler ve iyileştirmeler yapar. Bunun sonucunda elde edilen anlamlı verilerle de insan ve ona ait davranış problemlerini inceler. Sorunun ortaya çıkma nedenleri ve çözüm yöntemlerine odaklanır.

Davranış bilimleri birçok bilim dalından yararlanır. Ekonomi, antropoloji, siyasal bilimler, psikiyatri, sosyal bilimler ve hukuk gibi disiplinlerin yanında grup dinamiği, tüketici davranışları, endüstriyel moral ve iş yönetimi gibi uygulamaya yönelik alanların bulgularından yararlanır. Davranış bilimleri daha çok sanayi alanındaki uygulamalar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda gelişme göstermiştir. Bu durumdan dolayı örgütsel davranış bilimiyle sıkı bir ilişki içindedir. Davranış bilimlerinin temel özellikleri şu şekildedir:

 • İnsan davranışlarını açıklar ve araştırma bulguları daha çok sanayi alanında değerlendirilir.

 • Davranışın hangi biçimde ve nasıl ortaya çıktığını açıklamanın yanında önceden belirlenmiş olan değişikliklerin yapılmasını hedefler.

 • İnsan gereksinimleri ve değerleri ile ilgilenir. İnsanları fikirleri ve hisleri olan bir varlık şeklinde ele alır.

 • Kişi ve kurum arasında uyumu sağlayarak belirlenen ekonomik amaçlara ve stratejik hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunur.

 • İşbirliği ve takım çalışması konusunu destekler ve bu konuda çeşitli araştırmalar yapar.

 • Beşeri ilişkiler kapsamında bireylerin kararlara aktif katılımını teşvik ederek onlarında bu işin bir parçası olduğunu hissetmelerini sağlar.

 • Kurumları da insan gibi canlı bir organizma gibi ele alır.

 • çatışma yönetimini inceleyerek bu konuda ortaya çıkan problemlerin çözümüne odaklanır.

Kurumsal Davranış

Kurumsal davranış, organizasyonların canlı bir organizmadan herhangi bir farkı olmadığını bilerek ona göre hareket etmektir. Örgütlerin dinamik bir yapıya sahip olduğunun bilincinde olarak farklı durumlarda farklı davranışların uygulanmasını sağlayacak zemini hazırlar. Örgüt çatısı altında insan ve insan davranışlarını inceleyen disiplindir.

Kurumsal davranışların incelenme amacı, insan davranışlarının ortaya çıkış nedenlerini tespit etmek ve bu davranış biçimlerini istenilen doğrultuda yönlendirmektir. Kurumsal davranış konu olarak bireylerin kendi insiyatifleriyle ya da başkalarıyla birlikte ortaya çıkan grup davranışlarını ele alır. Örgütün bütün çalışanlarının şirket kültürüne ne kadar uyumlu olduğunu tespit eder. Personelin örgüt içinde nasıl davranması gerektiğini veya uygun davranış modellerini nasıl kullanacağını belirler.

Bir işletmede yöneticilerin asıl amacı, diğer işgörenlerle birlikte çalışarak organizasyonun hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır. Yöneticilerin beraber çalıştığı personelin kişisel özelliklerini ve buna bağlı davranış tarzlarını anlaması gerekir. Eğer bu durum yeterince iyi anlaşılmazsa karşılıklı çatışmalar, iletişim bozuklukları ve iş tatminsizliklerini de beraberinde getirir.

Kurumsal davranış örgüt içerisinde yer alan çeşitli davranış bozukluklarının düzeltilmesini sağlayarak çalışanlar arasındaki ilişkileri ve kurulan iletişimi netleştirir. İşletme personelinin amaçlarının ve motivasyon araçlarının belirlenmesine katkıda bulunur. Çalışanların kendi arasındaki yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan çatışmaların önüne geçerek iş tatminini sağlar. Bu durum işe olan aidiyet duygusunu artırır.

Tüketici Davranışları

Aynı ürün kategorisinde birçok marka bulunurken neden belli başlı markalar insanlar tarafından daha çok tercih edilmektedir? İngiltere’de adamın biri neden en çok sevdiği pizzacının adını alnına dövme yaptırıyor? Yada ünlü bir kot firması, eski kotlarını atmaya kıyamayan tüketici tarafından kendine iade edilip gömme töreni teklif edilmesini nasıl karşılıyor? Bu ve buna benzer birçok sorunun cevabını bulabilmek aslında zor ve karmaşıktır. Fakat yine de tercih edilebilirliğin artırılması için organizasyonlar tüketici davranışlarının çeşitliliğini araştırıp incelemek zorundadır.

İşletmelerin tüketici ihtiyaçlarını ve buna ilişkin davranış modellerinin farkında olması çok önemlidir. Tüketici, çok yönlü insan davranışlarının bir sağlaması olarak bazen satın alma ihtiyacının neden kaynaklandığını kendisi bile tam olarak bilmeden tüketme davranışına yönelerek bir şeyler satın alabilir. 

Organizasyonlar, tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak veya ihtiyaç gözetilmeksizin pazarlama anlayışlarını satın alma davranışlarının artırılması ekseninde dizayn ederler. Bu anlamda uygulanan stratejik yöntemler sayesinde rekabet üstünlüklerini korumayı ve büyümeyi hedeflerler. Bu durum bize tüketici davranışlarının ne kadar önemli bir disiplin olduğunu gösterir.

Tüketici davranışları insan davranışlarının temelinde piyasadaki satın alma davranışlarına ilişkin değişkenleri inceleyen bir disiplindir. Bireylerin temel gereksinimlerinin karşılanması noktasında satın alma davranışları kolaylıkla değiştirilemez. Fakat insanların geçmişteki deneyimleri, çevreleri ve kültür anlayışları bugün ki davranış çeşitliliğinin kaynağını oluşturur.

Teknoloji ve bilişim alanındaki gelişmeler ışığında çeşitli dijital pazarlama adımları ve sosyal medya uygulamaları aracılığıyla insanların yaşam ve davranış biçimi de değişmiştir. Firmalar bilgisayar ve akıllı telefonların yaygınlaşması paralelinde tüketicilerle direkt iletişim kurmaktadır. Bu anlamda almak istedikleri ürün yada hizmetlerin gelişme sürecinde yer alan interaktif bir tüketici ve ona ait davranış biçimleri gelişmiştir.

İnsan Davranışlarını Etkileyen Unsurlar

Toplumsal yaşamda ve örgütlerde daima insan unsuru ön planda yer alır. İnsanların davranış biçimlerindeki değişimlerin nelerden kaynaklandığı araştırılır. Bu davranışı etkileyen en önemli unsurları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Motivasyon: İnsan davranışlarını etkileyebilmek ve anlamak için ihtiyaçlarının neler olduğunun bilinmesi gerekir. Bireylerin belli durumlarda belli davranışlara yönelmesini sağlayan güdülere motivasyon denir.

 • Sosyal ve Fiziki Çevre: İnsanlar sosyal varlıklardır ve tek başına yaşayıp çalışmazlar. Bireylerin diğer insanlar üzerindeki davranışlarında bir etki yaratarak onların değişmesi sağlanabilir.

 • Tutumlar: Bireye ait duygu, düşünce ve davranışların bütünlüğü ve  birbirleriyle tutarlılığı tutumlarımızı oluşturur. Tutumu gözle göremeyiz ama bireyin davranışlarını gözlemleyerek tutumu hakkında fikir sahibi olabiliriz.

 • Rol ve Statü: Bireyin diğer bireylerle ilgili davranışlarda beklenen kalıplara uyması gerekir. Sosyal yapıda uygun görülen pozisyon ölçüsünde davranış biçimleri değişebilir.

 • İşletmenin Yönetim Modeli: İşletmenin büyüklüğü, yönetim yapısı ve kullanılan üretim yöntemleri örgütsel yapıyı biçimlendirirken bir yandan da örgütsel davranışı etkiler.

Davranış, Canlıların dış dünyadaki uyaranlara karşı verdiği tepkidir, Ağzımızın lezzetli bir yemek kokusu karşısında sulanması, Davranış Bilimleri, Davranışları araştırarak toplumsal ilişkiler ve düzenlemeler yapar, Psikoloji, sosyoloji ve sosyal psikoloji, Davranış Bilimlerinin İlgi Alanları, Davranış problemlerini inceler ve çözüm yöntemlerini araştırır, Ekonomi, antropoloji, siyasal bilimler, psikiyatri, sosyal bilimler ve hukuk, Örgütsel Davranış, Örgütün dinamik yapısını inceleyerek farklı durumlarda farklı davranışlar uygulanmasını sağlar, Çalışanların şirket kültürüne uyumu, Kurumsal Davranış, İş yerindeki davranışların organizasyonun amaçlarına ulaşması için yönlendirilmesini hedefler, Çalışanların kişisel özelliklerini ve davranış tarzlarını anlama, Davranışın Sebepleri, Her davranışın bir sebebi ve amacı vardır, Kendi kendimize düşündüğümüz bir konuda mantık yürütmek, İnsan Davranışları, İnsan davranışları kendine ait bir sistematiği ve mantığı içerir, Karar verme süreçleri, Davranışın Etkileri, Davranışlar, kişiyi ve yaşadığı dünyayı etkiler ve şekillendirir, Düşüncelerin sonucunda oluşan yaşam tarzı değişiklikleri, Davranışın Ölçülmesi, Davranışlar gözlemlenebilir, kaydedilebilir ve ölçülebilir, Davranışları belirleyen faktörlerin analizi, Kurumlar ve Davranış, Kurumlar da canlı bir organizma gibi ele alınır ve çatışma yönetimi incelenir, İş yerinde takım çalışmasının teşvik edilmesi
davranış davranış bilimleri kurumsal davranış tüketici davranışları insan davranışları
Parlak bir gülümsemeye sahip yakışıklı bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Koyu kahverengi gözleri, kısa koyu kahverengi saçları ve güçlü bir çene hattı var. Beyaz bir tişört giyiyor ve sol kulağında küçük bir küpe var. Yüz ifadesi rahat ve memnun. Çenesinde hafif bir kirli sakal ve yanaklarında birkaç çil var. Yirmili yaşlarının ortalarında görünüyor ve sağlıklı ve mutlu görünüyor.
Gürcan Puy
Blog Yazarı

Finans Uzmanı olan Gürcan Puy 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi İşletme bölümünde, Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi MBA , Yönetim ve Organizasyon dalında tamamladı. Eğitimi sırasında Örgütsel Davranış ve Yönetim Kuramlarına  ilişkin projeler ve anket çalışmaları yapmıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kadın çerçevenin ortasındaki büyük beyaz bir beynin önünde duruyor. Açık renkli bir bluz ve koyu renk bir pantolon giymiş olan kadın ellerini göğsünün önünde kavuşturmuş. Geniş gülümsemesi ve parlak gözleri rahat ve mutlu olduğunu gösteriyor. Uzun siyah saçları yüzünden geriye doğru toplanmış ve siyah bir fonun önünde duruyor. Beyin beyaz ve ebruli bir dokuya sahip. Çerçevenin büyük bir kısmını kaplıyor ve ince siyah bir kenarlıkla çevreleniyor. Beynin detayları çok net ve kadın ön planda hayranlık dolu bir bakışla duruyor.
4.9
(73)

Duygusal Zeka Eğitimi

36 Konu5 Saat
Bu İş İngilizcesi Kursu resminde bir odada bir erkek ve kadın yer almaktadır. Kadın bir kitap tutuyor ve gözleri kapalı, adam ise takım elbise giymiş ve kravat takmış. Ayrıca bir dizüstü bilgisayar ve beyaz arka plan üzerinde siyah bir metin var. Daha yakından bakıldığında bir kişinin yüzünün ve ağzının yakın çekimi görülmektedir. Bu kurs, katılımcıların İngilizce becerilerini geliştirmelerini sağlayan interaktif bir öğrenme deneyimi sunmaktadır. Dersler, aktiviteler ve değerlendirmelerin bir kombinasyonu aracılığıyla kurs, gramer, telaffuz ve öbek fiiller gibi konuları kapsar. Kurs ayrıca profesyonel bağlamlarda nasıl etkili iletişim kurulacağı konusunda rehberlik sunmaktadır. Bu kursun yardımıyla, öğrenciler iş yerinde İngilizce kullanma becerileri konusunda kendilerine daha fazla güvenebilirler.
5
(4)

İş İngilizcesi Kursu

10 Konu10 Saat
Bu resim online bir NLP kursunu ve sertifikasını tasvir etmektedir. Resimdeki kadın gülümseyerek kursun eğlenceli ve ödüllendirici olduğunu ima ediyor. Boynunun, saçının ve ağzının yakın çekimi, kursun doğal dil işlemenin tüm yönlerini kapsadığını göstermektedir. Siyah arka plan ve merdiven, kursun kapsamlı ve ilgi çekici olduğunu gösteriyor. Arka plandaki kişinin elleri bulanıklaştırılarak kadına ve kurs materyaline odaklanıldığı vurgulanıyor. Kısacası, bu görsel NLP kursunun ve sertifikasyonunun ilgi çekici, kapsamlı ve ödüllendirici bir deneyim sunduğunu anlatmaktadır.
5
(40)

NLP Eğitimi

26 Konu10 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
1350790