AnasayfaBlogKendi Kendine Koçluk Nedir?
Koçluk

Kendi Kendine Koçluk Nedir?

16 Ağustos 2020
Bu görselde aynanın karşısında kendi yansımasına bakan bir kadın karikatürü yer almaktadır. Omzu ve cebi görünen kırmızı bir gömlek giymektedir. Kadının uzun, düz saçları ve at kuyruğu vardır. Sağ elinde küçük bir fırça, sol elinde ise bir makas tutmaktadır. Yüzünde şaşkın bir ifade var, gözleri kocaman açık ve kaşları kalkık. Ağzı hafifçe açık, sanki bir şey söylemek üzereymiş gibi. Resmin arka planı düz beyazdır.
Kendi Kendine Koçluk KonularıKoçluğun FaydalarıDeğerler ve İhtiyaçlar
Yaşam değerlerini belirleme, Davranış değişiklikleri oluşturma, Gelecek kaygısı ile başa çıkma, Tutkulara ulaşma planı oluşturma, İş ve özel yaşam dengesi kurmaHedefler netleşir, harekete geçmeyi sağlar, daha derin bir düşünce yapısı oluşturur, sürekli bir özgürlük sağlar.Fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar, değer verilme/saygınlık ihtiyacı, kendini gerçekleştirme
Kararsızlık yaşanan konuları netleştirme, Kariyer planlaması yapma, Hayır diyebilmek, ilişkiler yönetebilmekSürekli bir değişim ve gelişim imkanı sunar, karar verme yeteneğini arttırır, farklı perspektifler kazandırır, başarı odaklı bir düşünce yapısı oluşturmayı sağlar.Durum değerlendirmesi, kendini keşfetme, içsel motivasyonların arttırılması, kişisel ve mesleki hedeflerin keşfi
Duygularını yönetebilmek, Özgüvenini arttırmak, İş performansını arttırmak, Liderlik becerilerini geliştirmekKişisel ve profesyonel gelişim sağlar, daha sağlıklı kararlar verme yeteneği kazandırır, bireyin hedeflerini daha net bir şekilde görmesini sağlar, öz farkındalığı arttırır.Öz değerlendirmenin önemi, değerlerin kişisel ve profesyonel yaşam üzerindeki etkisi, ihtiyaçların tanımı ve karşılanmasının önemi, kişisel ve mesleki hedeflerin belirlenmesi ve ulaşılması
Zaman yönetimi yapabilmek, Güçlü kararlar verebilmek, Kişisel ve profesyonel hedeflere ulaşma yollarını belirleme, Kişisel bilgi ve yeteneklerin farkında olmaDaha etkili iletişim yetenekleri kazandırır, öz disiplin ve kişisel verimliliği arttırır, hayat kalitesini arttırır, yaşam amacını bulmayı kolaylaştırır.Değerlerin bireysel ve toplumsal yaşamda önemi, ihtiyaçların farkına varma ve onları karşılama, kişisel iletişim yeteneklerinin geliştirilmesi ve uygulanması, düşünce yapısını ve bakış açılarını genişletme

Sınırlayıcı inançların üstesinden gelmek…

Kendi kendime koçluk yapabilir miyim? Bu düşünce hiç aklınızdan geçti mi?

Kendine koçluk yapmak için son derece odaklanmış ve motive olmak gerekir. İnsan hep daha iyi bir konumda olmayı arzular. Heraklietos; ‘’değişmeyen tek şey değişimin kendisidir’’ demiştir. Değişim hayatımızdaki en büyük döngüdür. Günümüz dünyasında, başarılı olmuş insanlara baktığımızda, hedeflerinin net olduğunu ve süreç içerisinde çok azimle çalıştıklarını görürüz. İçsel motivasyonlarını arttırmak ve yolda kalmak için tarafsız bir uzman ile çalışmışlardır. Yaşanan küreselleşme ve teknolojik devrimlerle birlikte hızlı bir değişim ve yenileşme süreci içerisindeyiz.

Koçluk sürecinde, farklı bakış açılarına sahip olarak iletişim içerisinde olduğunuz insanlar ile sınırlarını kendinizin belirlediğiniz mükemmel köprüler kurabilirsiniz.

Koçluk Hangi Konularda Fayda Sağlar?

 • Yaşam değerlerini belirlemek,

 • Davranış değişiklikleri oluşturmak, süreci yapılandırmak,

 • Gelecek kaygısından uzaklaşmak,

 • Tutkularına ulaşmak için gerçekçi gelecek planı yapmak

 • İş ve özel yaşamda bir denge oluşturmak,

 • Hayır diyebilmek, ilişkilerini yönetebilmek,

 • Kariyer planlaması yapmak, kariyer oluşturmak,

 • Kararsızlık yaşanan konuları netleştirmek,

 • Duygularını yönetebilmek,

 • Özgüvenini arttırmak,

 • Yaşam amacını bulmak,

 • İş performansını arttırmak,

 • Liderlik becerilerini geliştirmek,

 • Zaman yönetimi yapabilmek,

 • Güçlü kararlar verebilmek

İlgili eğitim: Yöneticilik Ve Liderlik Eğitimi

Değişim İsteği Nasıl Oluşur?

Değişim; kendiliğinden gelişen bir istek olabileceği gibi,  gelişen bir sürecin sonrasında da olabilir. İlk başta oldukça hevesli olarak başlanan bu süreç, sonrasında rutine döner ve ilerleme kaydedilemez bir kısır döngü oluşturur.

İsteklerimizin oldukça net olmasına rağmen hedeflerimize ulaşamadığımızı gördüğümüzde, içimizdeki motivasyon da tıpkı bir mum alevi gibi en küçük bir rüzgarda söner. ''Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde edemeyiz''. demiştir Einstein. Mevlana ise bu süreci şöyle anlatır; ''Dünle bitti düne ait ne varsa, bugün yeni bir şeyler söylemek lazım.''

Koçluk Sürecinde Neler Olur?

Hedefler Netleşir

Koçluğun ilk adımı, bireylerin ya da kurumların mevcut durumlarını fark etmelerini, kendilerini keşfetmelerini sağlar.

Harekete Geçirir

Kendini keşfeden birey, hedefi için hareket adımını tasarlar, karar alır ve uygulama planı yapar.

Daha Derin Bir Düşünme Sağlar 

Koçluk süreci; bireyin keşifleri ile bundan sonra karşılaşabileceği durumlar karşısında nasıl hareket etmesi gerektiği, nasıl düşünmesi gerektiği konusunda yol gösterir.

Sürekli Bir Özgürlük Sağlar

Doğru kararlar alabilmesinde etkili olur. Büyük resmi hızlı bir şekilde görünür hale gelir.

Ekonomide ihtiyaçlar sınırsızdır diye bir terim vardır. Bunu bize Maslow, meşhur pramidi ile yıllardır anlatmaktadır. İnsanların motivasyonları dış faktörlerden daha çok kendi içindeki ihtiyaçlara dayanmaktadır. İnsan, ihtiyacını giderdikten sonra bir üst ihtiyacı ortaya çıkar.

1 – Fizyolojik İhtiyaçlar: Temel yaşamsal ihtiyaçlar

2 – Güvenlik İhtiyacı: Dış faktör kaynaklı tehlikelerden korunma

3 – Sosyal İhtiyaçlar: Aidiyet, sevgi, kabul görme, sosyal yaşamdaki değerler

4 – Değer Verilme/Saygınlık İhtiyacı: Statü, başarı, itibar, tanınma gibi değerler

5 – Kendini Gerçekleştirme: Yaratıcılık, bir işi başarıyla tamamlama ve gelişim

Bu süreçleri hayatımızın her evresinde dönem dönem yaşarız. Bu dönemlerde kendimizi anlamak ve keşfetmek isteriz. Değerlerimizi, duygularımızı anlamak, düşüncelerimizi, sınırlarımızı görmek isteriz.

Sizin de bazen içinizden duvarlarınızı yıkmak geçiyor mu?

Davranış kalıplarınızı öğrenseydiniz, bugün hayatınızda neleri farklı yapıyor olurdunuz?

DEĞER NEDİR?

Toplum veya bir sosyal grubun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamaktır. Bu devamlılığı sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli olduğu kabul edilen ortak düşünce, inanç, amaç ve temel ahlaki ilkelerdir.

Değerin özellikleri şöyle sıralanabilir:

 • Bireyler ya da toplum tarafından benimsenin birleştirici olgular

 • Toplumun sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasının bireylerin iyiliği için olduğuna inanılan ölçütlerdir.

 • Bilinci değil, duygu ve heyecanları da ilgilendiren yargıları içerir

 • Bireyin bilincinde olan ve davranışı yönlendiren güdüler.

Değer normu içerir. Değerlerin normlardan belirli farkları vardır. En belirgin farkı, normlardan daha genel ves oyut bir nitelik taşımasıdır. Bireyin kendi kişiselliğinin dışında, yani insanın deneyimlerinin dışında kendi başına var olan kendinde bir nitelik olarak anlaşılır.

İnsan yaşamı boyunca anlam arayan bir varlık olmuştur. Anlamı bazen başka insanda, bazen eşyada aramıştır. En çok anlam aradığı yer ise kendi değerleridir. Dünyaya bakış açımız bir anlamda değerlerimizdir. Bir buzdağı olsaydık mesela, bu dağın altındaki hazinemizde hangi değerlerimiz ve duygularımız vardı ki açığa çıkmayı bekleyen?

 • Şimdiye kadar neler istediniz kendiniz için?

 • Bu istekleriniz ihtiyaçlarınız mıydı yoksa, zaman ilerledikçe olması gereken zorunluluklar mıydı?

 • Büyüdükçe iyi bir okula gitmek, iyi bir iş bulmak, hayatımız boyunca ihtiyaçlarımızı karşılamak için çalışmak ve yine çalışmak mı gerekiyordu?

 • Bu hayatta en çok haklı mı olmak istedik, mutlu mu olmak istedik?

 • Değerlerimizi ve duygularımızı ne kadar tanıyoruz, kendimizi ne kadar biliyoruz?

 • Kendine koçluk ile bir keşif yolculuğuna çıkarsınız. Neleri mi keşfedersiniz?

Yaşam amacınızı; bu dünyaya geliş amacınızı bulmak ve bakış açınızı genişletmek ister misiniz?

Anka Kuşu‘nun hikayesindeki gibi bir yolculuğa çıkıp, yedi zorlu vadiye ulaşıp bir Anka Kuşu olmak ister miydiniz?

Senin içinde bir can var, o canı ara.

Senin dağının içinde bir hazine var, o hazineyi ara.

Eğer yürüyen dervişi arıyorsan;

Onu senden dışarıda değil,

Kendi nefsinde ara! ‘’

Mevlana

Şimdiye kadar ulaşmak istediğiniz o yolda yolun sonundaki hangi başarıların olması sizi tatmin ederdi?

Bunun için bugünden adım atsaydınız bu adım ne olurdu?

İçinde Bulunduğun Gerçekler ve Seçenekleri Görmek;

Sistem içerisinde bazen kısır döngüde olduğumuzu bile fark edemeyiz. Farz edelim ki fark ettik, en çok hangi davranışlarınızı değiştirmek ya da kabullenmek isterdiniz? Kendine güçlü sorular sormak, güçlü cevaplar vermek, karşımızdakinin sustuklarını da duymak ne kadar güzel olurdu. Zannetmeden, varsaymadan, empatik iletişim kurabilmek için etkin dinlemeyi kendine koçluk yetkiliği kazanarak edinebilirsiniz.

 • Cesur Olun

 • Hayal Edin

 • Yaratıcı Olun

 • Anda Kalın

 • Kendinize ve Başkalarına Şefkatli Olun

 • Anlam Arayın

 • Sessizliğin Gücünü Kullanın

 • Doğru Tonu Kullanın

 • Yüksek Bir Farkındalık İçinde Olun

soruların gücü kurgusunda gizlidir. amacına hizmet eden doğru soruları sormayı öğrenebilirsiniz. kendine güçlü soru sormak; zihinden kalbe doğru bir yol açmaktadır. etkin insan olma modelini tanıyıp, liderlik yetenekleriniz pekiştirebilirsiniz.

Kendine koçluk yapmak ve başarılı bir lider olmak için kendinize koçluk yaparak;

 • Neye önem ve değer verdiğinizi,

 • Neyin ilham verdiğini,

 • Neyin zorlayıcı olduğunu,

 • Neyin güç ve yetki verdiğini ,

 • Neyin cesaretlendirdiğini keşfedebilirsiniz.

Kendi kendine koçluk eğitimi; kendinizi keşfettiğiniz, yaşam amacınızı bularak yol haritası çizdiğiniz, hedeflerinizi netleştirip, vizyon oluşturacağınız bir eğitim olacaktır.

Sorulmamış bir soru, denenmemiş bir yoldur.

Bilinçli olarak, doğrudan hayatınız için bir tasarım yapmak ister misiniz?

Yaşam değerlerini belirleme, Davranış değişiklikleri oluşturma, Gelecek kaygısı ile başa çıkma, Tutkulara ulaşma planı oluşturma, İş ve özel yaşam dengesi kurma, Hedefler netleşir, harekete geçmeyi sağlar, daha derin bir düşünce yapısı oluşturur, sürekli bir özgürlük sağlar, Fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar, değer verilme/saygınlık ihtiyacı, kendini gerçekleştirme, Kararsızlık yaşanan konuları netleştirme, Kariyer planlaması yapma, Hayır diyebilmek, ilişkiler yönetebilmek, Sürekli bir değişim ve gelişim imkanı sunar, karar verme yeteneğini arttırır, farklı perspektifler kazandırır, başarı odaklı bir düşünce yapısı oluşturmayı sağlar, Durum değerlendirmesi, kendini keşfetme, içsel motivasyonların arttırılması, kişisel ve mesleki hedeflerin keşfi, Duygularını yönetebilmek, Özgüvenini arttırmak, İş performansını arttırmak, Liderlik becerilerini geliştirmek, Kişisel ve profesyonel gelişim sağlar, daha sağlıklı kararlar verme yeteneği kazandırır, bireyin hedeflerini daha net bir şekilde görmesini sağlar, öz farkındalığı arttırır, Öz değerlendirmenin önemi, değerlerin kişisel ve profesyonel yaşam üzerindeki etkisi, ihtiyaçların tanımı ve karşılanmasının önemi, kişisel ve mesleki hedeflerin belirlenmesi ve ulaşılması, Zaman yönetimi yapabilmek, Güçlü kararlar verebilmek, Kişisel ve profesyonel hedeflere ulaşma yollarını belirleme, Kişisel bilgi ve yeteneklerin farkında olma, Daha etkili iletişim yetenekleri kazandırır, öz disiplin ve kişisel verimliliği arttırır, hayat kalitesini arttırır, yaşam amacını bulmayı kolaylaştırır, Değerlerin bireysel ve toplumsal yaşamda önemi, ihtiyaçların farkına varma ve onları karşılama, kişisel iletişim yeteneklerinin geliştirilmesi ve uygulanması, düşünce yapısını ve bakış açılarını genişletme
koçluk kendi kendine koçluk kişisel gelişim motivasyon online eğitim
Bu, koyu siyah saçlarını topuz yapmış bir kadının görüntüsüdür. Kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş ve kameradan uzağa bakıyor. Uzun kollu siyah bir üst ve beyaz bir alt giymiştir. Yüz ifadesi ciddidir ve gözleri görünmemektedir. Görüntüde başka hiçbir şey olmayan beyaz bir duvarın önünde duruyor. Derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor ve beden dili düşünceli olduğunu gösteriyor.
Burcu Topçu Ekelik
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi - İşletme/Lisans eğitimi almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi - Satış Yönetimi/Ön Lisans alanında eğitimini tamamlamıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Karton bir tabela tutan bir elin yakın çekimi görülüyor. Dikdörtgen şeklinde olduğu anlaşılan tabelanın beyaz yüzeyinde kırmızı ve beyaz bir rakam var. Ayrıca, tabelanın ortasında kırmızı bir harf var. El hafif yüksek bir açıdan görülüyor ve tırnakları görünüyor. Tırnaklar açık pembe renge boyanmıştır. İşaret ayrıca kırmızı ve beyaz bir daire ile süslenmiştir ve görüntünün arka planı düz beyazdır. Genel izlenim, bir mesajı iletmek için bir işaret tutan bir kişinin izlenimidir.
Kişisel Gelişim

Hayatının Yaşam Koçu Sensin

11 Temmuz 2019
Bu görüntü, üzerinde bir insan çizimi bulunan bir kara tahtanın yakın çekimidir. Kişinin kırmızı merkezli bir hedefi vardır ve siyah bir çerçeve ile çevrilidir. Hedefin ortasında da bir ampul var. Kişi çizgili bir gömlek giymektedir ve kollarını kaldırmıştır. Kişinin gözleri kapalı ve yüzünde bir gülümseme var. Kişinin saçları siyah ve kıvırcıktır. Kişi, üzerinde birkaç siyah çizgi bulunan beyaz bir arka planın önünde durmaktadır. Yazı tahtası çeşitli semboller ve harflerle dolu. Görüntü iyi aydınlatılmış ve renkler canlı. Ampulden gelen ışık kişinin çizimine yumuşak bir parlaklık katıyor. Resimde neşe ve iyimserlik duygusu var.
Koçluk

Koçluk Nedir Ne Değildir?

18 Ağustos 2021