AnasayfaBlogAnahtar Performans Göstergesi (KPI) Nedir?
Performans Değerlendirme

Anahtar Performans Göstergesi (KPI) Nedir?

01 Aralık 2018
Bu görsel, bir anahtar performans göstergesinin diyagramını göstermektedir. Beyaz bir arka plan üzerinde görüntülenir ve birbirine bağlı birden fazla daire, ok ve çizgiden oluşur. Daireler kırmızı, mavi, yeşil ve sarı gibi çeşitli renklerle doldurulmuştur ve her daire kalın harflerle yazılmış bir sayı içermektedir. Oklar farklı daireleri birbirine bağlar ve çizgiler grafik benzeri bir desen oluşturmak için bunları birbirine bağlar. Diyagramın ortasında, ortasında bir sayı bulunan büyük kırmızı bir daire vardır. Diyagramın sağında spiral ciltli bir defter ve ona iliştirilmiş kırmızı bir toplu iğne bulunmaktadır. Resmin sol üst köşesinde, tuşları etiketlenmiş bir klavyenin yakın çekimi yer almaktadır. Resmin sağ tarafında kırmızı ve mavi roketli bir karikatür roket bulunmaktadır. En sağ köşede renkli bir gökkuşağı tekerleği yer almaktadır. Sol alt köşede ise bir sigaranın yakın çekimi yer almaktadır. Diyagramdaki renkler ve şekiller performans göstergesinin gösterilmesine yardımcı olmaktadır.
KPI NedirKPI Nasıl BelirlenirKPI Tablolarındaki Eksiklikler
Firma veya işletmenin kuruluş amacı doğrultusunda piyasa üzerinde belirlediği hedeflere göre, şu an bulunduğu değeri ölçen göstergedir.KPI belirlenirken hedefin işletmeye uygunluğu, hedefin işletmeye özgü olması, hedefin ulaşılabilir olması, hedefe ulaşmanın zamanı, hedefe ulaşma sürecinin ölçülebilir olması gibi unsurlar dikkate alınmaktadır.Çoğu gösterge tablosunda eksik olan faktör, harici bir perspektif olmasıdır. Bu, şirketlerin kendi performanslarının dışında, sektördeki ve rakiplerindeki gelişmeleri takip etmekten kaynaklanmaktadır.
KPI, firma içindeki her departmanın hedefine göre belirlenmelidir çünkü her bölümün hedefi ve dolayısıyla performans ölçümü farklıdır.KPI belirlenirken hedefin somut ve ölçülebilir olması önemlidir. Yıllık kar hedefi gibi belirgin bir hedef, hedefin ne kadar başarılı olduğunu ölçmek için somut bir şekilde kullanılabilir.Rakip analizi, harici bir perspektif ile pazarlama ve stratejik planlamada önemli bir yer tutar. Kendi becerilerini sadece kendi veri setleri üzerinden değerlendiren şirketler, dış faktörleri ve rakiplerini göz ardı edebilir.
KPI, belirlenen hedeflere ne derece yaklaşıldığını gösterir ve bu sayede firmanın performans durumunu ölçer.Hedefin belirlenmesi ve ulaşıp ulaşılamadığının belirlenmesi süreci, KPI belirlenmesinde önemli rol oynar.Kendi performanslarını izlerken, firmanın sektördeki genel gelişmeleri ve rakiplerinin durumlarını da takip etmesi gerekmektedir.
KPI, firmanın o anki performans durum bilgilerini ölçer ve hedeflere göre bir değerlendirme yapar.KPI belirlenirken işletmenin hedeflerinde, stratejilerinde ve genel performansında hangi unsurların önemli olduğunu anlamak ve bu unsurları ölçümlemek gerekir.Kendi performanslarını ölçerken dış faktörleri ve rakiplerini göz ardı eden şirketler, kendi hedeflerine ve hedeflerine ulaşma stratejilerine dair eksik bir resim çizebilir.

KPI tahmin edilebileceği üzere bir kısaltmadır ve açılımı Key Performance Indicators’tür. Anahtar Performans Göstergesi olarak da Türkçe'ye çevrilebilir. Her firma veya işletmenin, kuruluş amacı doğrultusunda piyasa üzerinde sağlam bir yer edinmek için belirlemiş olduğu hedefler vardır. Belirlenen hedeflere göre işletmenin şu an bulunduğu değeri gösteren bir terimdir yani işletmenin o andaki performans durum bilgilerini ölçer. Firma içerisinde neyin önemli olduğunu anlamak ve bu anlayışı iyileştirmek açısından KPI kullanımı önemli bir durum haline gelmektedir.

KPI her firma için ayrı ayrı seçilmelidir.

Bir firma içerisindeki her departmanın hedefi farklı olduğundan bu departmanların her biri için ayrı KPI’ lar belirlenmelidir Çünkü KPI, hedefe göre performans ölçümü olarak tanımlandığından ve örnek olarak pazarlama ve teknik arıza departmanlarındaki hedeflerin birbirinden farklı olmasından dolayı her bölümün kendine göre performanslarının ölçülmesi gerekmektedir bu noktada KPI kullanımı doğru yapılmalıdır.

Biraz daha basitleştirilerek anlatılacak olursa, Öncelikli olarak bir firma içerisinde bir bölümün seçildiğini varsayalım. Bu bölümün firmanın kar oranını yükseltmek için belirlenmiş olan hedefleri bulunmaktadır. Bir aracın hız göstergesini göz önüne getirelim aracın çıkabileceği en yüksek hız, firma hedefi ve ibre ise bizim performans göstergemiz olmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda ibre hedefe yaklaşıyor mu yoksa uzaklaşıyor mu? işte bu ölçümün yapıldığı duruma KPI adı verilmektedir.

KPI Nasıl Belirlenir?

KPI'ları hazırlamak ve daha iyi anlamak için kullanmak ve işin içinde olmak gerekmektedir. Öncelikli olarak firma içerisinde yöneticinin kendine sorması gereken bazı sorular bulunmaktadır.

 • Hedef işletmenin çalışma alanına ne kadar uygun?

 • Hedef işletmeye özel mi?

 • Hedef  işletme için ulaşılabilir mi?

 • Hedefe ne kadar zamanda ulaşılabilir?

 • Hedefe ulaşılması için geçen süreç ölçülebilir mi?

Bu soruların sorulmasının amacı, başlangıç olarak firma içindeki yapılan işin KPI’lar ile alakasını görmek ve değerlendirmektir. Örnek olarak işe başlarken yıllık olarak bir kar hedefi belirlendiğini varsayarsak yıl sonuna gelindiğinde ise elde edilen karın hedeflenen değerlerin üzerinde olduğunu düşünelim. Değerlendirme yapılırken sene başında belirlenen hedef düşük mü tutuldu, yoksa farklı nedenler mi ortaya çıktı? gibi konular incelenmelidir.

Performans belirlenecek örnek konular olarak;

Firma içindeki yapılan işin  KPI’lar ile alakasını görmek ve değerlendirmek için bazı sorular sorulmalıdır.

 • Yıllık Gelir Artış Oranı

 • İkna Edilen ve Elde Tutulan Müşterilerin Sayısı

 • Yeni Kazanılan Müşterilerin Sayısı

 • Kesintisiz Hizmet Süresi

 • Beklemede Olan Tahsilatlar

 • Arıza ve Çözüm Süresi

 • Müşteri Verilerinin Sisteme Doğru Girilmesi Oranı

Yukarıda belirtilmiş olan KPI örneklerinin işletme içerisindeki performans ölçümleri doğru yapıldığında  işletme hedeflerine daha kolay bir şekilde ulaşma imkanına sahip olacaktır.

KPI Tablolarında Olan Önemli Eksiklikler

Çoğu gösterge tablolarında eksik olan ve şirketlerin kendi performanslarını izlemek için ürettikleri önemli performans göstergesi (KPI) ölçüm sistemleri harici bir perspektiftir. Şirketler kendi numaralarına, kendi trendlerine, kendi verilerine o kadar dalmışlar ki dış faktörleri unutmuş durumdalar. Özellikle büyük sektörler ve rakipleri dahil.

Kendi becerilerini rakiplerle kıyaslama konusunda dış tehditler ve rakipler veri kapsamı bakımından önemli. Kendi müşteri memnuniyetini basitçe ölçmenin yanı sıra rakipleri de takip etmek gerekiyor. Artık Sosyal medya kanalları kaynak siteleri ve daha fazlası dünden bugüne daha kolay hale gelen olgular.  - Sosyal Medya Uzmanlığı Eğitimine Ücretsiz Katılın - Şirketler kendi performanslarını izlerlerse, gerçekte olan biteni görmeyebilirler. Performansı iyi olsa bile rakip daha hızlı bir şekilde gelişiyor olabilir. Rakip analizi, pazarlama ve stratejik planlama için önemlidir.

Rakiplerinizi adil bir şekilde basitçe anlamanıza olanak sağlar. Piyasanızdaki herkes rakibiniz değildir; bazıları benzer ürünleri farklı izleyicilere satabilir ve bazıları rakipleriniz olmak için çok küçük olabilir. Gerçek rakiplerinizin kim olduğunu, piyasa konumlarını bilmek zorundasınız. Rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini anladıkça, stratejik planlama yoluyla yararlanma fırsatlarını ve tehditleri belirleyebilirsiniz. Ayrıca, rakip analizi, rakiplerinizdeki tüm bilgileri bir araya getirerek bir ana rakibe odaklandığınızda sadece çerçeveyi değil, büyük resmi de görebilirsiniz.

i̇şiniz vakumlanmış izole bir ortam değil. dinamik bir endüstride birçok işletme aynı müşteriden aynı geliri beklemekte. bu dinamik pazarda başarılı olmak istiyorsanız, çevrenizde olup bitenler ve piyasada sizin ve rakiplerinizin nasıl algılandığını bilmeniz gerekir. rakip analizini tamamlamak rekabet avantajlarınızı ve dezavantajlarınızı anlamanıza yardımcı olur; gelecekte ne yapacaklarını ve dolayısıyla ilerleyişinizi ön görmenizi sağlar. artı, geçmişte nasıl davrandıklarını biliyorsanız, gelecekte nasıl davranacaklarını ve yeni bir ürüne veya fiyat stratejisine nasıl tepki verebileceklerini daha iyi tahmin edebilirsiniz.

Rakip verileri nerede bulunur? Nasıl kullanılır?

Rakip analizi, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere bazı önemli ticari soruları yanıtlamanıza yardımcı olacaktır.

 • Ana rakiplerimiz kimlerdir ve neden sizin rakibiniz?

 • Başlıca rakiplerimizin hedefleri neler ve bu hedeflerin ne gibi farklılıkları var?

 • Güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

 • Hangileri tehdit oluşturuyorlar?

 • Ne gibi fırsatlar sunuyorlar?

 • Hangi stratejileri izliyorlar ve bizi nasıl etkiliyorlar?

 • Geçmişteki eylemlerine dayanarak, işletmelerimizdeki değişikliklere nasıl cevap verebilirler?

Her zaman olduğu gibi, güçlü ve kullanışlı bilgi analitik düşünceye dayanır. Rakip verilerinizi, yıllık raporlar, ürün broşürleri ve pazarlama faaliyetleri gibi kolayca erişilebilen kayıtlı verilerden alabilirsiniz. Mümkünse bir çalışana, arkadaşınıza veya aile üyenize anahtar rakiplerinizden bir ürün veya hizmet satın alın ve deneyimlerini değerlendirin. Bu aynı zamanda diğer şirketin posta listesinde o kişiyi bulacak ve böylece tüm iletişim ve pazarlama çalışmalarını görebileceksiniz.

Rakiplerinizin iş dergileri ve gazetelerindeki demeçlerine dikkat edin. Bunları bulmak için medya monitör servislerini kullanabilirsiniz veya basitçe rakibinizin çevrimiçi sözlerinden sizi uyaracak bir Google Alert oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, rakip fiyatlandırma verileri, reklam kampanyaları gibi çeşitli kaynaklardan toplanan gözlemlenebilir veriler de vardır. Son olarak, fuarlar, tedarikçi toplantıları, satış gücü toplantıları gibi fırsatçı veriler. Satış ekibi, rakiplerinizle iş yapacak müşterilerle sıklıkla karşılaşacaktır; zengin bir bilgi kaynağı olabilirler.

Bu tür analitik çalışmalar oldukça zahmetli olmuştur, ancak hali hazırda çok fazla veri çevrimiçi hale geldi. Örneğin, rakip ürün incelemelerini Facebook sayfası gibi yerlerde okuyabilir ve müşterilerinin onlara neler söylediklerini görebilirsiniz.Çoğu işletme herhangi bir dış analiz yapmaz. Bir konferanstaki dedikoduları veya stratejik bir toplantıda bir gazete makalesini paylaşabilecekleri için rakiplerini analiz ettiklerini düşünürler. Ancak gerçek analiz, zor verilere ve temel pazar göstergelerine ve karşılaştırma ölçütlerine dayanır. Tüm piyasa için bu tür önemli performans göstergelerini tanımladıktan sonra, kendi performansınızı – en yakın rakiplerinizle – toplam piyasa eğilimleriyle karşılaştırabilirsiniz.

Firma veya işletmenin kuruluş amacı doğrultusunda piyasa üzerinde belirlediği hedeflere göre, şu an bulunduğu değeri ölçen göstergedir, KPI belirlenirken hedefin işletmeye uygunluğu, hedefin işletmeye özgü olması, hedefin ulaşılabilir olması, hedefe ulaşmanın zamanı, hedefe ulaşma sürecinin ölçülebilir olması gibi unsurlar dikkate alınmaktadır, Çoğu gösterge tablosunda eksik olan faktör, harici bir perspektif olmasıdır Bu, şirketlerin kendi performanslarının dışında, sektördeki ve rakiplerindeki gelişmeleri takip etmekten kaynaklanmaktadır, KPI, firma içindeki her departmanın hedefine göre belirlenmelidir çünkü her bölümün hedefi ve dolayısıyla performans ölçümü farklıdır, KPI belirlenirken hedefin somut ve ölçülebilir olması önemlidir Yıllık kar hedefi gibi belirgin bir hedef, hedefin ne kadar başarılı olduğunu ölçmek için somut bir şekilde kullanılabilir, Rakip analizi, harici bir perspektif ile pazarlama ve stratejik planlamada önemli bir yer tutar Kendi becerilerini sadece kendi veri setleri üzerinden değerlendiren şirketler, dış faktörleri ve rakiplerini göz ardı edebilir, KPI, belirlenen hedeflere ne derece yaklaşıldığını gösterir ve bu sayede firmanın performans durumunu ölçer, Hedefin belirlenmesi ve ulaşıp ulaşılamadığının belirlenmesi süreci, KPI belirlenmesinde önemli rol oynar, Kendi performanslarını izlerken, firmanın sektördeki genel gelişmeleri ve rakiplerinin durumlarını da takip etmesi gerekmektedir, KPI, firmanın o anki performans durum bilgilerini ölçer ve hedeflere göre bir değerlendirme yapar, KPI belirlenirken işletmenin hedeflerinde, stratejilerinde ve genel performansında hangi unsurların önemli olduğunu anlamak ve bu unsurları ölçümlemek gerekir, Kendi performanslarını ölçerken dış faktörleri ve rakiplerini göz ardı eden şirketler, kendi hedeflerine ve hedeflerine ulaşma stratejilerine dair eksik bir resim çizebilir
KPI Nedir KPI nasıl kullanılır KPI ne işe yarar performans rakip analizi rekabet ortamı stratejik plan iş analizi
Uzun, dalgalı kahverengi saçları sırtından aşağı dökülen genç bir kadın. Düz beyaz bir duvarın önünde duruyor, vücudu hafifçe yana dönmüş. Yüz ifadesi dalgın, gözleri uzaklara bakıyor. Beyaz bir gömlek ve koyu renk bir kot pantolon giymiş, ellerini rahatça kalçalarına dayamış. Saçları ortadan ayrılmış, bukleleri yüzünü yumuşak bir şekilde çerçeveliyor. Kendi teninde rahat ve kendinden emin görünüyor.
Elif Burcu Tapsız
Blog Yazarı

Çukurova Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İstanbul İşletme Enstitüsü blog bölümünde içerik üretmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Yukarıya doğru bakan sarı bir ok tutan bir elin yakın çekimi. El siyah bir eldiven giymiştir ve ok işaret ve orta parmaklar arasında tutulmaktadır. Arka planda, sol üst köşesinde üç beyaz rakamın yazılı olduğu siyah bir yüzey var. İlk sayı 8, ikincisi 0 ve üçüncüsü 4. Sarı ok parlak ve canlı, ucunda keskin bir nokta var. El, bir amaç ve kararlılık duygusunu gösterecek şekilde sıkıca kavranmıştır. Arka plan koyu ve sayılar öne çıkarak görüntüyü belirginleştiriyor.
Performans Değerlendirme

360 Derece Performans Değerlendirme İçin Öneriler

20 Temmuz 2016
Bir grup insan daire şeklinde oturmaktadır ve bir kişi elinde bir kalem ve defter tutmaktadır. Başka bir kişi dizini bükmüş, iki eliyle dizini tutarak oturmaktadır. Aynı kişinin dizinin yakın çekimi, kot pantolonu ve ayakkabıları odakta olacak şekilde görülüyor. Görüntünün bir başka köşesinde, bir kişi sandalyede otururken, arka planda bir adamın bacakları yakın plandadır. Bacaklar kot pantolon ve ayakkabı giyerken, kişi dizlerini tutmaktadır. Tüm insanların gözleri kapalı, bu da derin bir konsantrasyon içinde olduklarını gösteriyor.
Performans Değerlendirme

360 Derece Performans Değerlendirmenin Değeri

12 Ağustos 2016
Takım elbise giyen bir adam beyaz bir arka planın önünde durmuş cep telefonuyla konuşuyor. Yüzü biraz bulanık ama gözlükleri görünüyor. Serbest eliyle bir şeyler işaret ediyor. Ön planda, bir kağıt parçası üzerinde bir kalp çizimi ve siyah mürekkeple yazılmış bir sayı var. Arkasında, beyaz yüzey üzerinde siyah bir nesne görülüyor. Adam telefonla konuşurken derin bir konsantrasyon içinde görünüyor.
Performans Değerlendirme

360 Performans Değerlendirme Yararları ve Zararları

10 Ağustos 2016
Şık, koyu renk bir takım elbise giymiş bir adam bir konferans salonunun ortasında durmaktadır. Gözlük takmış ve ciddi bir ifadeyle dosdoğru önüne bakıyor. Elleri iki yanındadır. Görüntünün odağında o var ve arka plan hafifçe bulanık. Bir iş adamı gibi görünüyor ve arkasındaki siyah yazılı dikdörtgen beyaz tabela bunu gösteriyor olabilir. Sağ üst köşede bir sandalye ve sol alt köşede bir masa var, her ikisi de odak dışı.
5
(3)

SEO Uzmanlığı

5 Konu15 Saat
Gözlüklü ve kırmızı ceketli beyaz bir adam mavi bir duvarın önünde durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifadeyle dosdoğru ileriye bakıyor. Saçları kısa ve kahverengidir ve gözleri gözlüklerin arkasında gizlidir. Kırmızı ceketinin altında açık mavi bir gömlek, siyah pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Kollarını önde kavuşturmuş ve ayaklarını hafifçe açarak ayakta duruyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında gibi görünüyor.Yemliha Toker
14030
Bu görüntü SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) hakkında bir çevrimiçi kursu yansıtıyor. Bir ekranın önünde konuşan takım elbiseli bir adam görülüyor. Adam gözlük ve kahverengi bir gömlek giyiyor ve sağ eliyle bir şeyi işaret ediyor. Arka planda, beyaz metinli bir tabelanın yakın çekimi ve beyaz zemin üzerinde sarı bir sayı var. SEO eğitimi ve kursları, işletmelerin web sitelerini ve içeriklerini arama motorları için nasıl optimize edeceklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Doğru SEO teknikleri sayesinde işletmeler arama motoru sonuç sayfalarında daha üst sıralarda yer alarak web sitelerine daha fazla trafik çekebilir ve daha fazla müşteri kazanabilirler. SEO kurslarının yardımıyla işletmeler, anahtar kelimeleri stratejik olarak nasıl kullanacaklarını, arama motoru algoritmalarına hitap eden içerikleri nasıl oluşturacaklarını ve çevrimiçi pazarlamanın nüanslarını nasıl anlayacaklarını öğrenebilirler.
4.9
(28)

SEO Eğitimi

11 Konu5 Saat
Gözlüklü ve kırmızı ceketli beyaz bir adam mavi bir duvarın önünde durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifadeyle dosdoğru ileriye bakıyor. Saçları kısa ve kahverengidir ve gözleri gözlüklerin arkasında gizlidir. Kırmızı ceketinin altında açık mavi bir gömlek, siyah pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Kollarını önde kavuşturmuş ve ayaklarını hafifçe açarak ayakta duruyor. Yirmili yaşlarının sonunda ya da otuzlu yaşlarının başında gibi görünüyor.Yemliha Toker
5500
Bu görsel dijital pazarlama alanında bir online kursu tasvir etmektedir. Sakallı ve bıyıklı bir adam çerçevenin ortasında parmağıyla işaret ediyor. Beyaz gömleği ve sarı arka planı parlak ve canlı bir kontrast oluşturuyor. Arka planda ayrıca bir bileziğin ve bir adamın yüzünün yakın çekimini görebiliyoruz. Bu görsel, dijital pazarlama kursunun ideal bir temsili olup, ön planda materyalin önemini gösteren bir erkek yer almaktadır. Renklerin, nesnelerin ve yüz ifadelerinin birleşimi, görsele dijital pazarlama için bir coşku ve heyecan hissi veriyor. Bu görsel, dijital pazarlamanın getirebileceği bilgi ve heyecanın mükemmel bir temsili.
4.9
(331)

Dijital Pazarlama Eğitimi

15 Konu5 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
775519