AnasayfaBlogNew Age Akımının Kişisel Gelişime Etkisi
Kişisel Gelişim

New Age Akımının Kişisel Gelişime Etkisi

20 Mayıs 2019
Uzun siyah saçlı bir kadın gözünü büyük, yeşil bir yaprakla kapatıyor. Beyaz bir kazak giymiş ve bir bileğinde boncuklu deri bir bileklik var. Ağzı hafifçe açık ve burnu yakın çekimde görülebiliyor. Arkasında, ortasında beyaz oval bir nesne bulunan kahverengi bir arka plan var. Yaprağı gözüne doğru tutarken yüzünde konsantrasyon ve kararlılık ifadesi var.
Konu BaşlığıAçıklamaNew Age'in Etkisi
New Age AkımıSpesifik bir görüşü olmayan, Uzak Doğu felsefesinden izler taşıyan bir hareket.İnsanlara ve varoluş kavramına yeni bir boyut kazandırmaya çalışır
Akımın TarihçesiII. Dünya Savaşı sonrasında, inançsal boşluklar ve hakikat arayışları sonucu ortaya çıktı.Evrensel ve kozmik, insana değer odaklı yeni bir küresel din anlayışı oluşturmak
New Age Öğretileriİnsana dayalı esasları vardır, insan ve bazı nesneler kutsal kabul edilir.Varoluş kavramlarına yeni bir boyut kazandırmak
Yaşam BiçimiDoğal yaşam, doğal beslenme ve evrenle barış içinde yaşam üzerine odaklanılır.İçsel ve bilinçsel gelişim
RitüellerYoga ve meditasyon gibi ritüeller kullanılır.Ruh ve zihin aydınlanması
New Age’in Günümüzdeki DurumuKapitalizmle birlikte değişmiş ve farklı amaçlara hizmet etmeye başlamış görünmektedir.Batı'nın Büyük Ortadoğu Projesi gibi görüşler üzerinde etkin oldu
Kişisel Gelişim ve New AgeKişisel gelişim konusunda New Age akımının etkileri bulunmaktadır.Bireyin kendi kendine çözümleyebilme potansiyeli sağlar
MeditasyonZihni boşaltma yöntemlerinden biri olarak kullanılır.Stres karşısında kişilerin daha rahat hissetmelerini sağlar
Karma ve Reankarnasyon İnancıNew Age felsefesinin özünü oluşturur.Kişiye yepyeni bir yaşam anlayışı sunar
İçsel MotivasyonHedeflerini gerçekleştirmek isteyen insanlar için önemlidir.Kişisel motivasyonu artırır, hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır

New Age belli bir kurama dayanmayan, spesifik olarak evrensel bir bakışı ve görüşü olmayan; Hinduizm, Budizm, Yogaizm, Şamanizm, Şintoizm gibi Uzak Doğu mistisizminin doktrinlerinden etki ve esinlenerek; aforizma ve karma bir yapıyla  insana, inançlara ve varoluş kavramına yeni bir boyut kazandırmaya çalışan sivilleşme hareketidir.

günümüzde birçok kişisel gelişim uzmanı bilerek veya bilmeyerek aslında bu akımın felsefesinden hareketle kitaplar yazmakta ve internet üzerinden yayınlar yapmaktadır. hatta video ve blog siteleri aracılığıyla  ''Meditasyon nedir, nasıl başlanır?'' eğitimleri vermektedir. Özellikle stres karşısında zihni boşaltma yöntemlerinden biri olan meditasyon son zamanlarda epey rağbet görmektedir.

Tarihçesi

1940’lı yıllarda II. Dünya Savaşı tüm dünyayı büyük hasarlarla sarsmıştı. Ardından ABD’nin Japonya’ya attığı atom bombası ise insanlığın bütününde ağır tahribatlar yaratmıştı. Sonraki 10 yıl içinde, bu tahribatların yaraları henüz soğumaya yüz tutarken, 1960’larda ABD’nin bu defa Vietnam’a savaş açması, Batı toplumunda ciddi anlamda psikolojik sorunlara neden oldu. Dolayısıyla insanlarda özellikle sanatçılar, seçkinler ve gençlerde vicdani bir uyanışla, inançsal boşluklar ve hakikat arayışları meydana geldi. Mevcut dinler o boşlukları doldurmada yetersiz kalmış, özellikle dönemin kilisesi toplumun sorularına cevap veremez olmuştu.

Hem dine hem siyasete inancını kaybetmiş olan bu topluluk da, yeni bir din arayışına girmekte gecikmedi. İşte tam da bu noktada yine mevcut düzene direniş amacıyla oluşmuş “Hippi” hareketi, arayışı olan bu topluma ilham ve cesaret veren örnek oldu. Böylece Uzak Doğu felsefesinin öğretilerinden yola çıkılarak; Doğu ve Batı’nın tüm dinlerini ve kutsal inançlarını harmanlayıp, katı kural ve sınırları olmayan, daha evrensel ve kozmik, insana değer odaklı, daha ideal ve yeni küresel din anlayışı propagandasıyla Yeni Çağ Hareketi yani New Age hayatlara dokunmaya başladı.

New Age Öğretileri 

Bu felsefede tanrıya değil, insana dayalı esasları vardır. Kutsal olan insandır. İnsan ve hatta bazı nesneler tanrının yeryüzündeki tezahürüdür. Bu yönüyle İslam'daki tasavvuf kültürüne benzer. Hatta bazı yönleri Mevlana'nın öğretileri ile birebir uyuşmaktadır. “Kendini sev”, “kendine teşekkür et”, “kendine iltifat et”, “kendini affet ve kendinle barış”, “sen özgür bir varlıksın, ruhunu özgür bırak” gibi telkinlerle, evrenin ve insanın varoluşsal kavramlarının arayışındaki boşluğu doldurmaya çalışır.

bazı otoritelerce, new age yaşam biçiminde, halk dilinde “olumlama” kavramı ile insanın kendi kendini sevmesi, insanın kendini bir nevi ilahlaştırmaya yöneltildiği düşünülür. new age yaşam felsefesinde spesifik olarak manifesto sayılabilecek temel esas veya kural ve kuramlar yoktur. çünkü yapısal olarak bir tarikat değildir. karma ve reankarnasyon inancı ise neredeyse felsefenin özüdür. 

Yaşam Biçimi  

Mevcut gerçekliğin ötesinde doğal bir dünya, doğal yaşam, doğal beslenme; evrendeki tüm canlılarla ve galaktik varlıklarla barış içinde yaşama; metafizik, yoga, meditasyon ve zihinsel gelişim teknoloji unsurlarıyla içsel ve bilinçsel gelişimle mükemmelliğe erişme, New Age yaşam biçiminin en temel ögeleridir. Öğretiler yoga ve meditasyon gibi birtakım ritüellerle vücut bulur.

Kendini ve hakikati arayan insan, içindeki boşlukları doldurmak için bu ritüellerle ruhsal arınma, şifalanma, spiritüel frekans boyutlarını (alfa, beta, gama gibi) atlama aşamalarından geçip en nihayetinde ruhsal aydınlanmaya varır. Bir nevi Nirvana’ya ulaşmak gibi… İnsanın, kendini orada bulacağına inanılır. Bunlar motivasyonu artıran çalışmalardır. Birçok insan hedeflerini gerçekleştirmek için bu yöntemleri deniyor ve içsel motivasyon sayesinde başarılı oluyor. Hedefleri gerçekleştirmenin yolu içsel motivasyondur, bu akım da insanlara bunu sağlıyor. 

Günümüzde ve Ülke Sınırlarımızda New Age 

Bazı otoriterlerce, New Age hareketinin yaygınlaşıp günümüze ulaşıncaya dek, ortaya çıkış nedeninden saparak, farklı amaçlara hizmet etmeye başladığı düşünülüyor. Elbette hiçbir şey doğduğu andaki gibi kalmıyor. Gelişen kapitalizmle birlikte, emperyalist güçler, New Age akımını da bir araç olarak kullanmak üzere yeniden programlayıp, paketleyip, halka arz etmiş görünüyor.

Geçmişten bugüne, günbegün gelişen ve modernleşen dünya ve artan nüfusla birlikte sorunlar, boşluklar ve arayışlar da tabii olarak büyüdü. Emperyalist güçlerin de, tüm dünyada hızla yaygınlaşmakta olan New Age akımını, “böl, parçala, yönet” mantığıyla sistematik olarak bir idealizme çevirdiği düşünülüyor. Batı’nın Büyük Ortadoğu Projesi'ni düşünecek olursak, bu düşünceler hiç de komplo teorisi gibi görünmüyor.

Kişisel Gelişim ve New Age 

Yine kapitalizmin doğurduğu, sosyo-ekonomik ve psikolojik problemlerin hayatlar üzerinde oluk oluk açtığı boşluk sorunsallarında; bireyin kendi kendine çözümleyebilme potansiyeli ve sanatı oluşturmasına, kşisel gelişim deniyor. Hayatı en doyum verici haliyle yaşamak, herkesin hayal ettiği hayatı yaşamak, her işte başarıyı yakalamak, hayatı sürekli aynı tekrarda değil tüm çeşitliliğiyle deneyimlemek, yaşamlarının özgürce lideri olmak, sonsuz huzur ve mutluluk içinde, koşulsuz sevgi ve her şeye sevgi ve barışla bakmak insanoğlunun gelişimini tamamlıyor.

Bu sürece rehberlik ve hizmet edecek yüzlerce kitap, birçok akademik uzman, yüzlerce terapist, yaşam koçu bulunuyor. 

Günümüzde bu alanda uzmanlaşan insanların sayısı oldukça artmıştır. YouTube, Twitter veya Instagram gibi sosyal medya mecraları üzerinden bu alanda yayınlar yapan birçok yayıncı bulunmaktadır. Çoğu insan bu yayınları izledikten sonra kendisi de kişisel gelişim eğitimleri alarak bir konuda uzmanlaşma yoluna gidip kendini geliştrmek istiyor. Bu açıdan bakıldığında insanların kendi kişisel gelişimlerine verdiği önemin artması aslında güzel bir gelişme. Her şeyin fazlası zararlı olduğu gibi bu akımda da kişiler kendini fazla kaptırmadan bu felsefenin faydalı yönlerini aldığında motivasyon anlamında mutlaka faydası olacaktır.

Yazar: Beyza Şahin

New Age Akımı, Spesifik bir görüşü olmayan, Uzak Doğu felsefesinden izler taşıyan bir hareket, İnsanlara ve varoluş kavramına yeni bir boyut kazandırmaya çalışır, Akımın Tarihçesi, II Dünya Savaşı sonrasında, inançsal boşluklar ve hakikat arayışları sonucu ortaya çıktı, Evrensel ve kozmik, insana değer odaklı yeni bir küresel din anlayışı oluşturmak, New Age Öğretileri, İnsana dayalı esasları vardır, insan ve bazı nesneler kutsal kabul edilir, Varoluş kavramlarına yeni bir boyut kazandırmak, Yaşam Biçimi, Doğal yaşam, doğal beslenme ve evrenle barış içinde yaşam üzerine odaklanılır, İçsel ve bilinçsel gelişim, Ritüeller, Yoga ve meditasyon gibi ritüeller kullanılır, Ruh ve zihin aydınlanması, New Age’in Günümüzdeki Durumu, Kapitalizmle birlikte değişmiş ve farklı amaçlara hizmet etmeye başlamış görünmektedir, Batı'nın Büyük Ortadoğu Projesi gibi görüşler üzerinde etkin oldu, Kişisel Gelişim ve New Age, Kişisel gelişim konusunda New Age akımının etkileri bulunmaktadır, Bireyin kendi kendine çözümleyebilme potansiyeli sağlar, Meditasyon, Zihni boşaltma yöntemlerinden biri olarak kullanılır, Stres karşısında kişilerin daha rahat hissetmelerini sağlar, Karma ve Reankarnasyon İnancı, New Age felsefesinin özünü oluşturur, Kişiye yepyeni bir yaşam anlayışı sunar, İçsel Motivasyon, Hedeflerini gerçekleştirmek isteyen insanlar için önemlidir, Kişisel motivasyonu artırır, hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır
new age new age akımı new age hareketi yeni dünya düzeni meditasyon yoga şamanizm motivasyon kişisel gelişim
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntüde gökyüzüne karşı siluet oluşturmuş güzel bir dağ silsilesi ve arka planda koyu kırmızı bir gün batımı görülüyor. Sıradağlar beyaz metinli kahverengi ve beyaz bir tabela ile vurgulanmaktadır; tabelaya yakından bakıldığında metnin bir alıntı olduğu görülmektedir. Ayrıca bir logo ve biri kahverengi arka plan üzerinde olmak üzere iki beyaz daire var. Tüm sahne nefes kesici güzellikte ve çağrışım yapıyor.
Kişisel Gelişim

Murphy Kanunları Nelerdir?

24 Mayıs 2019
Bir kadın karanlıkta meditasyon yapıyor, sadece çakralarının yedi renkli ışığıyla aydınlanıyor. Silueti mürekkep gibi karanlığa karşı vurgulanmış, kollarını huzurlu bir farkındalık halinde havada tutuyor. Koyu kırmızı olan ilk çakra omurgasının tabanında yer alırken, ikincisi göbeğinin yakınında parlak bir turuncu. Üçüncü çakra canlı bir sarı, dördüncüsü sakinleştirici bir yeşil, beşincisi sakinleştirici bir mavi, altıncısı yoğun bir çivit mavisi ve yedincisi başının tepesinde parlak bir menekşe rengidir. Derin bir meditatif trans, berraklık ve huzur halindedir.
Motivasyon

Meditasyon Nedir, Nasıl Başlanır?

16 Mayıs 2019
Bu görsel çevrimiçi bir Python kursuna ait. Kollarını kavuşturmuş, kendine güven ve kararlılık sergileyen bir adam görülüyor. Yüzünün yakın çekimi, odaklanmasını ve öğrenmeye olan bağlılığını ortaya koyuyor. Bir saatin yakın çekimi zaman yönetiminin önemini vurguluyor. Siyah arka plana karşı beyaz harfler, kursun profesyonelliği ve adanmışlığı hakkında bir fikir veriyor. Kıllı kolun yakın çekimi, gerekli olacak sıkı çalışmayı ve çabayı sembolize ediyor. Siyah takım elbiseli adam otorite ve güvenilirlik havası veriyor. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek bu kursu olağanüstü bir çevrimiçi Python kursu haline getiriyor. Öğrenciye başarılı olması için gereken bilgi ve becerileri sağlayacağından emin olabilirsiniz.
4.9
(65)

Python Eğitimi

10 Konu5 Saat
Bu, blog yazmayla ilgili bir çevrimiçi kursun görüntüsüdür. Takım elbiseli bir adam kara tahtanın önünde oturuyor, gözlüklü ve sakallı, bilgi ve otorite izlenimi veriyor. Konuşmacıyı dikkatle dinliyor gibi görünüyor. Tahtanın üzerinde siyah beyaz bir 'B' harfi var, muhtemelen blog yazmaya atıfta bulunuyor. Adamın üzerinde düğmesi yakından çekilmiş bir gömlek ve kolunda bir saat vardır. Gözleri de görülebiliyor, bu da dikkatle dinlediğini gösteriyor. Tüm bu ayrıntılar adamın bir blog kursuna katıldığına işaret ediyor. Bu görüntü sayesinde dijital çağda blog yazmanın önemini görebiliyoruz.
4.5
(87)

Blog Yazarlığı Eğitimi

9 Konu5 Saat
Bu görsel, Amazon Dropshipping'e odaklanan bir çevrimiçi kursu tasvir ediyor. Muhtemelen eğitmen olan bir kişi onaylamak veya teşvik etmek için baş parmağını kaldırıyor. Arka planda, kursun belirli bir marka veya kuruluşla ilişkili olabileceğini düşündüren siyah ve turuncu bir logo var. Ayrıca, görselde ilginç bir kompozisyon oluşturmak için her biri farklı renklere sahip birkaç turuncu kare var. Genel olarak bu görsel, bir Amazon Dropshipping kursunun mükemmel bir görsel temsilidir. Potansiyel öğrencilere kesinlikle hitap edecek bir onay, teşvik ve güvenilirlik mesajı iletiyor. Eğitmenin onaylayan başparmak işareti ile siyah ve turuncu logonun birleşiminden oluşan bu kursun, Amazon Dropshipping hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes için başarılı olacağı kesin.
5
(11)

Amazon Eğitimi

6 Konu15 Saat
Resimdeki adam ışıl ışıl gülümsüyor, gözleri neşe ve sevinçle kırışıyor. Dişleri tamamen düzgün ve beyaz, yanakları mutlulukla parlıyor. Açık mavi bir gömlek giymiş ve koyu renk saçları düzgünce taranmış. Ellerini önünde kavuşturmuş, yüzünde memnuniyet ve tatmin ifadesi var. Rahat bir duruşu var, rahatlık ve konfor hissi veriyor. Resmin arka planı açık gri, bu da onun parlak gülümsemesini daha da öne çıkarıyor. Görüntü mükemmel bir şekilde yakalanmış, neşe ve memnuniyet hissi yayıyor.Sedat Ateş
9010