AnasayfaBlogİLİTAM Bölümü Nedir?
Bölümler

İLİTAM Bölümü Nedir?

22 Ocak 2021
Uzun, heybetli bir bina masmavi bir gökyüzüne karşı duruyor ve iki kulesi havaya doğru uzanıyor. Binanın etrafını çevreleyen yemyeşil ormanlık alan huzurlu ve dingin bir atmosfer sağlıyor. Ön planda, parlak mavi bir gömlek giymiş, kollarını rahat bir şekilde kavuşturmuş bir kişi duruyor. Bina açık gri bir taştan yapılmış ve beyaz dokulu desenlerle süslenmiştir. Genel olarak, sahne ihtişamlı ve güzeldir.
TanımNasıl YapılırÖnemli Bilgi
Uzaktan EğitimElektronik ve yazılı araçlarla iletişim sağlanarak yapılır.Özdenetim gerektirir ve eğitim materyallerinin verimliliği önemlidir.
İLİTAM2 yıllık bir eğitimle ilahiyat ön lisans mezunlarının lisans diploması almalarını sağlar.Uzaktan eğitimle okunur.
İLİTAM'in Açılımıİlahiyat Lisans Tamamlamaİlahiyat ön lisans diploması alan kişilere, ilahiyat lisans diploması alabilmeleri için verilen bir eğitim programıdır.
Dikey Geçiş SınavıAçık öğretim fakültesinde 2 yıllık ilahiyat bölümünü bitirdikten sonra girilir.Örgün eğitime geçmek istemeyenler başarı sırasına göre İLİTAM programını tercih edebilirler.
Eğitim materyallerinin verimlilikÖğrencinin kendi özdenetimini sağlaması gerektiği için önemlidir.Uzaktan eğitimde daha etkin bir öğrenme süreci için verimli eğitim materyalleri gereklidir.
Eğitim ModeliUzaktan eğitim modeli zaman ve mekândan bağımsızdır.Hem teknolojik hızlanmada hem de mekânsal sınırlamaları ortadan kaldırmada etkili bir modeldir.
İLİTAM Eğitim Süresi2 yıllık bir süre zarfında tamamlanır.Bir lisans diploması almaya yeterli süredir.
Din EğitimiUzaktan eğitim modeli kullanılarak verilir.Gelişen teknoloji ile her alanda olduğu gibi din eğitiminde de kullanılmaktadır.
Açık Öğretim Fakültesi2 yıllık ilahiyat bölümünü bitirme sonrası Dikey Geçiş Sınavına girme imkanı sunar.Örgün eğitime geçiş hakkı sunar.
İLİTAM Programının Tercih SebepleriÖrgün eğitime geçmek istemeyenler ve başarı sırasına göre tercih yaparlar.Uzaktan eğitimin avantajlarından yararlanır.

Eğitim insanlık tarihi boyunca insan ve toplumların gelişim ihtiyacını karşıladı. Bilgi ve tecrübeyle birlikte insanlık, teknolojik ve bilimsel seviyesini yükseltti. Her çağda eğitimi daha kaliteli hale getirme gayreti devam etti. Günümüzde ise teknolojinin hızla gelişimiyle birlikte eğitimin sadece okullarda olmadığı anlaşıldı.

Zaman ve mekândan bağımsız olarak yeni bir eğitim modeli bulundu. Buna uzaktan eğitim denir. Uzaktan eğitimde iletişim öğrenci ve öğretmen arasında yazı ve elektronik araçlarla sağlanır. Öğrenci ders konusunda özdenetimini kendi sağlar. Bu nedenle uzaktan eğitimde kullanılan eğitim materyallerinin verimliliği önemlidir.

Günümüzde pek çok alanda olduğu gibi din eğitiminde de uzaktan eğitim modeli kullanılmaktadır. İLİTAM, ilahiyat ön lisans mezunlarının 2 yıllık bir eğitimle lisans diploması almalarını sağlayan bir eğitim programıdır. Uzaktan eğitimle okunur.

İLİTAM Nedir?

İLİTAM, İlahiyat ön lisans diploması alan kişilere, ilahiyat lisans diploması alabilmeleri için uzaktan eğitimle verilen bir eğitim programıdır. Açık öğretim fakültesinde 2 yıllık ilahiyat bölümünü bitirdikten sonra Dikey Geçiş Sınavı'na girilir. Örgün eğitime geçmek istemeyenler başarı sırasına göre uzaktan eğitim ilahiyat programını tercih edebilir. Bu programın adına İLİTAM(İlahiyat lisans tamamlama) denir.

İLİTAM, ilk kez 2005-2006 yılında Ankara Üniversitesi’nde açılmıştır. Ardından 9 üniversitede daha açılmıştır. 2021 yılı itibariyle tam 17 üniversite bünyesinde İLİTAM programı bulunmaktadır. 2010 yılında yapılan bir düzenlemeyle ilahiyat ön lisans ve İLİTAM’ın ders programları örgün eğitim ilahiyat fakültelerinin ders içerikleriyle paralel hale getirilmiştir. İLİTAM programı olan üniversitelerin geleneksel yüz yüze ilahiyat fakülteleri de vardır. Yani ilahiyat eğitimi konusunda tecrübelidirler.

İLİTAM Bölümü İş İmkânları Nelerdir? 

İLİTAM programını tamamlayan öğrencilere ‘’ İlahiyat Diploması’’ verilir. Diplomada "İlahiyat lisans tamamlama programından mezun olmuştur." ibaresi yer alır. Örgün eğitim İlahiyat ve İslami İlimler bölümü mezunları ile aynı iş imkânlarına sahiptirler. Kamu personeli sınavına girerek atanmaları için gerekli puanı almaları gerekir. Genellikle devlet kademelerinde iş imkânı bulabilirler. Özel sektörde iş bulma imkânı kısıtlıdır. İLİTAM mezunlarının iş bulabileceği alanlar şunlardır:

 • Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tayin ettiği camilerde imam-hatip, müezzin-kayyım olarak çalışabilirler.

 • Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki devlet okulları ve özel okullarda din kültürü öğretmenliği yapabilirler.

 • İmam-Hatip Liseleri’nde meslek dersi öğretmenliği yaparlar. Meslek dersi öğretmeni Hadis, Arapça, Kelam, Kuran-ı Kerim, Siyer, Dinler Tarihi, Tefsir gibi alan derslerine girer. 

 • Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vaiz, vaize, müftü, diyanet memuru, Kuran kursu öğretmeni olarak görev alabilirler.

 • lisansüstü eğitimini tamamlayanlar i̇lahiyat ve sosyal bilimler fakülteleri’nde akademisyen olarak çalışabilirler.

 • Dini ateşe olarak yurt dışında çalışabilirler.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmet içi kurslarında eğitimci olabilirler.

İLİTAM Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

İLİTAM mezunları da aynı ilahiyat ve İslami ilimler bölümü mezunları gibi İslam dini hakkında toplumu bilgilendirmek ve dinler arası bağı, farklılıkları incelemek işlerini yaparlar. İLİTAM (ilahiyat lisans tamamlama) mezunları Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde yer alırlar.

İlahiyat(ön lisans) bölümü yazımızda imam-hatip, müezzin-kayyım ve kuran kursu öğreticilerinin görevlerinden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise vaiz, müftü ve diyanet memurlarının görevlerinden bahsedelim.

Vaizin Görevleri:

 • Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenen konularda camilerde vaaz etmek

 • Diyanet İşleri Başkanlığı’nca görevlendirilirse hizmet içi eğitim seminerlerinde eğitici olmak, ders vermek

 • Camilerde okunacak vaaz ve hutbeleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği program çerçevesinde hazırlamak

 • İrşat faaliyetlerinde bulunmak, bu çerçevede proje üretmek

 • Görev alanı olan konularda amirlerinin verdiği emirleri yerine getirmek

 • Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği program dâhilinde konferanslar vermek

Diyanet memuru(şef ve amir) Görevleri:

 • Yönetimindeki personelin denetimini yapmak, eksiklikler varsa gidermek

 • Hizmetlerin gerekli şekilde yapılabilmesi için her türlü imkân, araç ve gereç temini yapmak

 • Hizmet binası ve bürodaki diğer demirbaş eşyaların bakım, onarım ve korunmasından sorumlu olmak

 • Yazıları hazırlamak, hazırlatmak ve şekil yönünden incelenmesini sağlamak

 • Tamamlanan ve imzalanmış dosyaların yerine zamanında ulaşmasını sağlamak

Müftünün Görevleri:

 • İslam dininin itikat, ahlak ve ibadet esaslarıyla ilgili işlerini yürütmek

 • Başkanlık hizmetlerinin sunulmasındaki sorunları araştırmak ve o sorunlara çözümler bulmak

 • İrşat faaliyetlerinin daha iyi olması için çeşitli projeler geliştirmek

 • Vaaz, hutbe, seminer ve konferans faaliyetlerinde bulunmak

 • Hutbe ve vaaz metinleri hazırlamak

 • Başkanlığın belirlediği komisyonlarda görev almak

İLİTAM Bölümü Dersleri Nelerdir?

İLİTAM programında kullanılan öğrenme ortamları şunlardır: Ders videoları, ders notları, özet sunumlar, forumlar, e-kitaplardır. Ayrıca canlı derslerle öğrencinin eğitime interaktif katılımı sağlanır. Ara sınavlar online olarak yapılır. Tüm sınavlar test usulüdür. Sadece Kuran-ı Kerim dersi final sınavı fakültedeki hocalar tarafından yapılan sözlü sınavladır. Bu sözlü sınavda Kuran-ı Kerim hocanın dediği sayfalardan yüzünden okunur. Sonra ezberlenmesi gereken surelerin herhangi bir yerinden başlayan hoca, duraklar ve surenin devamını öğrenciden ister. Ayrıca tecvit kuralları bilgisi de Kuran-ı Kerim final sınavında çıkan sorulardandır.

Ara sınavların %10 veya %20 si, (Bu oran üniversite yönetimine göre değişiklik gösterebilir.) yüz yüze yapılan final sınavlarının %80 veya %90’nı geçme notuna etki eder. Öğrenciler final sınavlarından 2 hafta önce fakültelere çağırılır. Uzaktan eğitim ile aldıkları dersler hızlandırılmış olarak tekrar edilir. İLİTAM bölümü dersleri şunlardır:

 • Kuran-ı Kerim 1-2-3-4

 • Arapça 1-2

 • Fıkıh Usulü

 • Sistematik Kelam

 • Mantık

 • Osmanlı Türkçesi

 • İslam Hukuku

 • İslam Ahlak Felsefesi

 • İslam Tarihi

 • Felsefe Tarihi

 • Hadis Metinleri

 • İslam Felsefesi

 • Tefsir Metinleri

 • Din Felsefesi

 • Tasavvuf

 • Dinler tarihi

 • İslam Bilimlerinde Yöntem

 • İslam Mezhepleri Tarihi

 • Din Eğitimi 

 • Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim

İLİTAM Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

İlahiyat ön lisans bölümünü bitiren öğrenci Dikey Geçiş Sınavı'na girer. Sözel bölümden tercih yapar. 17 üniversitede bulunan İLİTAM bölümünün ilk 5 üniversite sıralaması şöyledir:

Üniversite  Bölüm  Kont.  Yer.  Taban Puan  Tavan PuanİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLİTAM  400  400  266,72048 330,81015ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLİTAM 300 300 261,93829 337,83138SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İLİTAM 100 100 258,31969 297,12324KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLİTAM 300  300 254,85964 297,46193ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ  İLİTAM 100 100 252,36829 298,35830

Dikey Geçiş Sınavı'nda sayısaldan en az 1 soru yapmalısınız. Bu, puanınızın hesaplanması için şarttır. Ayrıca sayısaldan ne kadar çok soru yaparsanız rakiplerinize o kadar çok fark atarsınız. Sözel bölümdeki, sözel mantık soruları da hayli zorlayıcı sorular. Sözel mantık sorularını da yapmanız dgs puanınızı yükseltecektir.

Uzaktan Eğitim, Elektronik ve yazılı araçlarla iletişim sağlanarak yapılır, Özdenetim gerektirir ve eğitim materyallerinin verimliliği önemlidir, İLİTAM, 2 yıllık bir eğitimle ilahiyat ön lisans mezunlarının lisans diploması almalarını sağlar, Uzaktan eğitimle okunur, İLİTAM'in Açılımı, İlahiyat Lisans Tamamlama, İlahiyat ön lisans diploması alan kişilere, ilahiyat lisans diploması alabilmeleri için verilen bir eğitim programıdır, Dikey Geçiş Sınavı, Açık öğretim fakültesinde 2 yıllık ilahiyat bölümünü bitirdikten sonra girilir, Örgün eğitime geçmek istemeyenler başarı sırasına göre İLİTAM programını tercih edebilirler, Eğitim materyallerinin verimlilik, Öğrencinin kendi özdenetimini sağlaması gerektiği için önemlidir, Uzaktan eğitimde daha etkin bir öğrenme süreci için verimli eğitim materyalleri gereklidir, Eğitim Modeli, Uzaktan eğitim modeli zaman ve mekândan bağımsızdır, Hem teknolojik hızlanmada hem de mekânsal sınırlamaları ortadan kaldırmada etkili bir modeldir, İLİTAM Eğitim Süresi, 2 yıllık bir süre zarfında tamamlanır, Bir lisans diploması almaya yeterli süredir, Din Eğitimi, Uzaktan eğitim modeli kullanılarak verilir, Gelişen teknoloji ile her alanda olduğu gibi din eğitiminde de kullanılmaktadır, Açık Öğretim Fakültesi, 2 yıllık ilahiyat bölümünü bitirme sonrası Dikey Geçiş Sınavına girme imkanı sunar, Örgün eğitime geçiş hakkı sunar, İLİTAM Programının Tercih Sebepleri, Örgün eğitime geçmek istemeyenler ve başarı sırasına göre tercih yaparlar, Uzaktan eğitimin avantajlarından yararlanır
İLİTAM ilitam nedir kocaeli ilitam ilahiyat uzaktan eğitim diyanet DGS
Genç bir kadın balkonda durmuş, uzaklara bakmaktadır. Beyaz bir gömlek ve koyu mavi bir kot pantolon giyiyor. Saçlarını topuz yapmış ve yüzünde sıcak bir gülümseme var. Balkon, uzakta tepelerin ve ağaçların yer aldığı huzurlu bir manzaraya bakmaktadır. Güneş batıyor ve gökyüzü turuncu, sarı ve pembenin güzel bir karışımı. Kadın ellerini korkuluklara dayamış, kendinden emin bir şekilde durmakta ve merakla dışarı bakmaktadır. O anın güzelliğine kapılmış, yüzünde neşe ve memnuniyet ifadesi var.
Nurcan Büyükelyas
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Amerika’da bulunduğu dönemde ‘’Tesol’’ ve ‘’Child Psychology’’ sertifikalarını aldı. Anaokullarında çalıştı. Türkiye’de ise çeşitli kurslarda Arapça öğreticiliği yaptı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Kubbeli ve sivri kuleli büyük bir bina, turuncu gün batımı gökyüzünde siluet halinde duruyor. Güneş gökyüzünde alçakta, ışığını binanın üzerine düşürüyor ve ona sıcak, altın bir renk veriyor. Yukarıda küçük bir kuş uçuyor, gökyüzünde süzülürken kanatlarını genişçe açmış. Binanın çatısında, merkezinde daha büyük bir kubbe olmak üzere birkaç kubbe var. Kule uzun ve sivri, yanlarında pencereler var. Tüm sahne koyu bir arka planla çerçevelenerek çarpıcı bir siluet oluşturuyor.
Bölümler

İslami İlimler Bölümü

24 Kasım 2020
Açık mavi gömlek giyen bir kişi sağ işaret parmağıyla siyah bir kalemi gösteriyor. Kolunu uzatmış ve doğrudan kaleme bakıyor. Kişi sağında siyah beyaz klavyesi olan bir dizüstü bilgisayarın önünde oturmaktadır. Kişinin eline yakından bakıldığında işaret parmağının tamamen uzatılmış olduğu ve kalemi işaret ettiği görülür. Kişinin yüzü görünmüyor ve dizüstü bilgisayar ekranı hafifçe odak dışında kalıyor. Kalem, beyaz tutma yeri olan standart siyah bir tükenmez kalemdir. Arka plan açık gri bir duvardır.
Uzaktan Eğitim

Uzaktan Öğretim Neden Önemlidir?

05 Aralık 2019