AnasayfaBlogİlahiyat (Ön Lisans) Bölümü (MYO)
Bölümler

İlahiyat (Ön Lisans) Bölümü (MYO)

09 Ocak 2021
İlahiyat (Ön Lisans) Bölümü (MYO)

İlahiyat, İslam dininin geniş bir biçimde incelendiği ilim dalıdır. İslamiyet'in temel inanç, ibadet, ahlak prensipleri incelenir. Ayrıca bu dinin felsefi, sosyolojik ve psikolojik boyutları ele alınır. Bu ilim dalı felsefe, sosyoloji ve psikolojiye farklı bakış açıları kazandırır.

İlahiyat sadece İslam dinini değil yaşayan tüm dünya dinlerini de irdeler. İslam dışındaki dinlerin inanç, ahlak, ibadet yapılarını objektif bir şekilde ele alır.

İlahiyat (ön lisans) programı sosyal hukuk devleti anlayışını gözeterek demokratik, laik, çağdaş bir şekilde kişilerin ilahiyat alanındaki bilgilerini arttırmayı amaçlar. Toplumu doğru dini bilgilerle buluşturmayı gaye edinen bir program türüdür.

İlahiyat (Ön Lisans) Bölümü Nedir?

İlahiyat(ön lisans) bölümü sadece Açık Öğretim Fakültesi'nde okutulan meslek yüksekokullarında okutulmayan 2 yıllık bir açıktan eğitim programıdır. Yani Açık Öğretim Fakültesi dışında 2 yıllık ilahiyat eğitimi veren bir üniversite yoktur. Örgün eğitimi bulunmamaktadır.

İlahiyat(ön lisans) bölümü Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde Anadolu Üniversitesi(Eskişehir) ve Atatürk Üniversitesi'nde(Erzurum) okutulur. Yalnız şunu belirtmekte fayda var. Atatürk Üniversitesi'nde bu bölümün adı İslami İlimler (İlahiyat) olarak geçer. İki fakültenin de ders içerikleri aynıdır.

Bu bölüm Türkçe İlahiyat ve Arapça İlahiyat (ön lisans) olarak ikiye ayrılır. Bu bölümlere yerleşebilmek için TYT sınavına girip en az 150 puan ve üzeri alarak bölüm tercih edilebilir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite kapsamında da bu bölüme öğrenci almaktadır .Herhangi bir üniversiteden mezun ya da halen okuyan tüm kişiler başvurabilir.

Arapça İlahiyat(ön lisans) bölümüne başvurmak isteyenler için bir takım şartlar bulunur:

 • ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 60 puan ya da yabancı dil yeterlilik sınavından (YDS) 60 puan ve üzeri puan almak

 • ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya YÖKDİL sınavından 60 puanın eş değeri bir puan almış olmak gerekir. Sonuç belgesinde geçerlilik süresi belirtilmedikçe bu sınavın süresi 5 yıldır.

 • Arapça' nın resmi dil olduğu bir ülkede o ülke insanlarının okuduğu ortaöğretim kurumlarında eğitiminin en az son 3 yılını başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliliğini sağlamış sayılırlar. 

İlahiyat (Ön Lisans) Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

İlahiyat(ön lisans) bölümünü bitirenler camilerde imam-hatip, müezzin-kayyım görevlerinde bulunur. Kuran kurslarında kuran öğreticiliği yapar. Ama bu görevleri alabilmesi için mezun olduktan sonra da 2 şartı yerine getirmesi gerekir.

 1. KPSS ön lisans

 2. KPSS DHBT(Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi)

Din hizmetleri alan bilgisi testi, kuran kursu öğreticiliği, imam-hatip ve müezzin-kayyım sözleşmeli veya açıktan kadrolarına ilk defa alınacaklar için yapılan mesleki yeterlilik sınavıdır. Bu sınava girebilmek için önce kpss başvurusu yapmalısınız. Bu sınav 2 bölüm ve toplam 40 sorudan oluşuyor.

DHBT-1 tüm öğrenim düzeyleri için geçerli temel dini bilgiler sorularından oluşuyor. DHBT- 2 ise öğrenim düzeylerine göre farklı sorulardan oluşuyor. Yani ilahiyat lisans mezunlarına ayrı, ilahiyat ön lisans mezunlarına ayrı ortaöğretim düzeyine ise imam hatip okulları müfredatına göre sorular soruluyor. Bu sınavdan en az 60 puan ve üzeri almak gerekiyor.

İlahiyat (Ön Lisans) Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

İlahiyat(ön lisans) programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler ''Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans Diploması '' alır. Kişilere ''İlahiyat Meslek Elemanı'' unvanı verilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlendirmesi ile il, ilçe ve köylerdeki camilerde imam-hatip veya müezzin-kayyım olarak çalışır.

İmam-hatip görevleri:

 • Camide vakit namazlarını, cuma, bayram ve gerektiğinde cenaze namazlarını kıldırmak

 • Cuma ve bayram hutbelerini zamanında ve usulüne uygun okumak

 • Kuran-ı Kerim öğrenmek isteyen vatandaşlara müftülüğün izniyle Kuran öğretmek

 • Camide ibadetle ilgili konularda halkı aydınlatmak

 • Aynı camide çalıştığı müezzin-kayyımı denetlemek

 • Çalıştığı caminin eşyalarını korumak

Müezzin-kayyım görevleri:

 • Namaz vakitlerinde ezan okumak

 • Farz namazdan önce kamet getirmek

 • Görev yaptığı caminin eşyalarını korumak

 • Farz namazlar, cuma, bayram ve cenaze namazlarında her türlü müezzinlik hizmetlerini yapmak

 • Görev yaptığı caminin ibadet vakitleri dışında da açık kalmasını sağlamak

Kuran kursu öğreticisinin görevleri:

 • Kurs öğrencilerine Kuran-ı Kerimi yüzünden okutmayı öğretmek

 • Namaz sureleri ve dualarını öğretmek

 • Hafızlık yapacak öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı'nca belirlenen programa göre ezber yaptırmak

 • Kurs öğrencilerine itikat, ibadet, ahlak ve siyer dersleri vermek

 • Kursun temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak

 • Yaz kurslarında Kuran öğretmek

 • Müftülük tarafından düzenlenen irşat, seminer, konferans, rehberlik programlarına katılmak

İlahiyat (Ön Lisans) Bölümü Dersleri Nelerdir?

İlahiyat bölümü 4 yarıyıldan oluşuyor. 2 yıllık bir bölüm olmasına rağmen İslam dini ayrıntılarıyla incelenmiş. İmam Hatip Lisesini bitiren kişilerin aşina oldukları dersler var. Farklı liselerden mezun olan kişilere bu dersler biraz değişik ve karmaşık gelebilir.

İster İmam Hatip ister farklı lise mezunu olun zorlanacağınız ders Arapça. İki yıllık bölüm deyip geçmeyin. Açık Öğretim Fakültesi, Arapça dersini çok ciddiye alıyor. Bu dersi geçmek için ciddi çalışmak gerekiyor.

İlahiyat(ön lisans) dersleri şunlar:

 • Arapça 1-2-3-4

 • İslam İnanç Esasları

 • İslam İbadet Esasları

 • İslam Ahlak Esasları

 • İlk Dönem İslam Tarihi

 • İslam Sanatları Tarihi

 • Tefsir Tarihi Ve Usulü

 • Hadis Tarihi Ve Usulü

 • İslam Hukukuna Giriş

 • İslam Kurumları Ve Medeniyeti

 • Türk İslam Edebiyatı

 • Tefsir

 • Günümüz Fıkıh Problemleri

 • İslam Düşünce Tarihi

 • İslam Mezhepleri Tarihi

 • Din Psikolojisi

 • Atatürk İlke Ve İnkılapları Tarihi 1-2

 • Türk Dili Ve Edebiyatı 1-2

 • Hadis

 • Kelam' a Giriş

 • Din Sosyolojisi

 • Yaşayan Dünya Dinleri

 • Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik

 • Temel Bilgi Teknolojileri

Eğer ikinci üniversite olarak bu bölümü okuyorsanız her bölümde okutulan zorunlu dersleri saydırabiliyorsunuz. Tekrar o dersleri almanıza gerek kalmıyor. Ayrıca bu derslere ek olarak Arapça İlahiyat(ön lisans)bölümünde ''Çağdaş Düşünce Akımları'' dersi var.
Mezun olduktan sonra Dikey Geçiş Sınavına(DGS) girip 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilirsiniz. Örgün eğitimde 3 yıl daha okumanız gerekiyor. Geçiş yapabileceğiniz bölümler şunlar: 

 1. İlahiyat

 2. Arap Dili Ve Edebiyatı

 3. Fars Dili Ve Edebiyatı

 4. İslami İlimler

 5. İlahiyat Lisans Tamamlama(İLİTAM)

İlahiyat (Ön Lisans) Bölümü Taban Puan ve Sıralama

İlahiyat (ön Lisans) Bölümü sadece Açık Öğretim Fakültesinde okutulmaktadır. Meslek yüksekokulu bünyesinde eğitim verilmez. Son yıllarda bu bölümden mezunların devlet kurumlarına çok sayıda atanmalarından dolayı bu bölüme olan ilgi artmıştır. Normalde Açık Öğretim Fakültelerine TYT de 150 puanı geçen herkes kayıt yaptırabilirken bu bölüme olan yoğun ilgiden dolayı Üniversiteler kontenjan sınırlaması getirmiştir. Bu durumda Açık Öğretim Fakültelerinde görmeye alışık olmadığımız taban puan ve sıralamamlar oluşturmuştur.

Üniversite  Bölüm  Kontenjan  Taban Puan  Sıralama

ÜniversiteBölümKontenjanTaban PuanSıralama
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)İlahiyat (Arapça) (Ön lisans)(AÖF)500225,142151233505
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)İlahiyat (Ön lisans)(AÖF)15000168,475941744983
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)İslami İlimler (Ön lisans)(AÖF)3000169,811061744935
İlahiyat Ön lisans İlahiyat ön lisans bölümü
Nurcan Büyükelyas
Nurcan Büyükelyas
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Amerika’da bulunduğu dönemde ‘’Tesol’’ ve ‘’Child Psychology’’ sertifikalarını aldı. Anaokullarında çalıştı. Türkiye’de ise çeşitli kurslarda Arapça öğreticiliği yaptı. Orta derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
NLP eğitimi ve sertifikası
5
(40)

NLP Eğitimi

26 Konu10 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
755259
Yaşam Koçluğu Eğitimi
5
(15)

Yaşam Koçluğu Eğitimi

19 Konu16 Saat
Buket GüngenBuket Güngen
800399
Koçvari Liderlik Eğitimi
5
(10)

Koçvari Liderlik Eğitimi

28 Konu12 Saat