AnasayfaBlogİKY - İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?
İnsan Kaynakları

İKY - İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

09 Ağustos 2021
Takım elbise giyen bir kişi sanal bir ekranın önünde durmakta ve ekrana dokunmaktadır. Kişinin eli yakın plandadır ve işaret parmağı ekrandaki bir şeyi gösterecek şekilde uzatılmıştır. Kişi koyu renk bir kravat takmaktadır ve bu kravat da yakın plandadır, düğüm detayı görülebilmektedir. Dikkatle ekrana odaklanmış gibi görünüyorlar ve el hareketi bir şaşkınlık ya da sevinç göstergesi olarak yorumlanabilir. Ekranın ve giysinin renkleri tamamlayıcıdır ve genel kompozisyona katkıda bulunur.
İKY GörevleriAçıklamaİlgili Yönetim Konuları
İnsan SermaYesinin Planlanması ve KoordinasyonuÇalışanların yeteneklerini en iyi şekilde değerlendirmek için bir kuruluşun işgücünü planlamak ve koordine etmekYetenek Yönetimi, Stratejik İşgücü Planlaması
Yönetimle İlişkilerin YönetilmesiBir organizasyonun yönetimini çalışanları ile ilişkilendirmekİK Yönetimi, İç İletişim
Fayda Programlarının Planlanması ve DenetlenmesiÇalışanlara sağlanan fayda programlarını planlamak ve denetlemekFayda Yönetimi, Performans Yönetimi
İKY Danışmanlık HizmetiEşit istihdam fırsatı gibi insan kaynakları konularında diğer yöneticilere tavsiyede bulunmak için danışmanlık hizmeti sunmakEşit İstihdam Fırsatları, İş Hukuku
İKY Ekibinin Koordinasyonu ve DenetlenmesiİKY çalışanlarının ve destek elemanlarının işlerini eşgüdümlemek ve denetlemekİK Yönetimi, İş Eşgüdüm
İşe Alım Süreçlerinin DenetlenmesiBir organizasyonun işe alım, mülakat, seçim ve işe alım süreçlerini denetlemekİşe Alım, Seçim ve İşe Eğitim
Eğitim ve GelişimÇalışanların sürekli eğitim ve gelişimlerinden sorumlu olmakEğitim ve Geliştirme, Kariyer Gelişimini Planlama
Performans DeğerlendirmesiÇalışanların performanslarının düzenli olarak değerlendirilmesiPerformans Değerlendirmesi, İletişim
İş İlişkilerinin YönetilmesiÇalışanlar ve çalışanlar arasında harmonik ilişkilerin sürdürülmesiİş İlişkileri, İş Hukuku
İK Yasal ve Etik Politikalarının Uygulanmasıİşe alım, tazminat, fırsat eşitliği ve işçi haklarına yönelik yasal ve etik standartların uygulanmasıİK Politikaları, İş Hukuku, Etik

Büyük ölçekli ya da küçük ölçekli tüm kuruluşlar, işlerini yürütmek için farklı sermayeler kullanmaktadır. Sermaye, bir işletmenin gelir elde etmek için kullanılan nakit, değerli eşyalarını ya da mallarını içermektedir. Sektör ne olursa olsun, tüm şirketlerin ortak bir noktası bulunmaktadır. Sermayelerini kendileri için çalıştıracak insanlara sahip olmaları gerekmektedir. İKY (İnsan Kaynakları Yönetimi), bir organizasyondaki insanlarla ilgili tüm konuları yöneten organizasyonel fonksiyondur.

İnsan Kaynakları Yönetimi kısaltma adıyla İKY; planlama, organize etme, yönlendirme ve kontrol etme gibi yönetim işlevleriyle ilgilenmektedir. İnsan kaynağının temeli; insan kaynağının eğitimi, geliştirilmesi ve bakımından sorumluluk duymaktadır. Yönetim, psikoloji, iletişim, ekonomi ve sosyoloji çalışmalarını içermekte ve aynı zamanda ekip ruhu, ekip çalışması oluşturmakla da ilgilenmektedir. bu sürekli bir süreçtir.

İKY Nedir?

İnsan kaynakları yönetimi (İKY) insanları istihdam etme, eğitme, tazmin etme, onlarla ilgili politikalar geliştirme ve onları elde tutmak için stratejiler geliştirme sürecidir. Bir alan olarak İKY, son yirmi yılda birçok değişikliğe uğrayarak günümüz organizasyonlarında ona daha da önemli bir rol kazandırmıştır. Geçmişte İKY, bordroyu işlemek, çalışanlara ve müşterilerine özel gün hediyeleri göndermek, şirket gezileri düzenlemek ve formların doğru doldurulduğundan emin olmak için çalışan bir bölüm olarak varlığını sürdürmekteydi. Başka bir deyişle, organizasyonun başarısı için çok önemli olan stratejik bir rolden çok idari bir rolü üstlenmekteydi.

İKY aynı zamanda insanları, işyeri kültürü ve ortamını yönetmeye yönelik stratejik yönetim, kapsamlı bir yaklaşım olmaktadır. İKY iyi yapıldığında, çalışanların şirketin genel yönüne, kuruluşun amaç, hedeflerine ulaşmasına etkin ve üretken bir şekilde katkıda bulunmalarını sağlamaktadır. Departman üyeleri, organizasyonun geri kalanının başarılı bir operasyon için ihtiyaç duyduğu bilgi, gerekli araçlar, eğitim, idari hizmetler, koçluk, yasal, yönetim danışmanlığı ve yetenek yönetimi gözetimini sağlamaktadır.

Her kuruluşun, kuruluş içinde adaleti ve sürekliliği sağlamaya yönelik politikaları bulunmaktadır. İKY'nin görevlerinden biri, bu politikaları çevreleyen laf kalabalığı geliştirmektir. Politikaların geliştirilmesinde, İKY, yönetim ve yöneticiler sürece dahil olmaktadır. Örneğin, İKY Uzmanı muhtemelen bir politika ya da politika değişikliği ihtiyacını fark edecek, politika hakkında görüş isteyecek, politikayı yazacak ve ardından bu politikayı çalışanlara iletecektir. Burada İK departmanlarının tek başına çalışmadığını ve çalışamayacağını belirtmek önemlidir. Yaptıkları her şey, organizasyondaki diğer tüm departmanları dahil etmelidir. İşyeri politikalarının bazı örneklerine şunları verebiliriz:

 • Disiplin süreci politikası,

 • Tatil zamanı politikası,

 • Kıyafet politikası,

 • Etik politikası,

 • İnternet kullanım politikası,

İnsan Kaynakları Yönetimi Ne İş Yapar?

İKY personeli, kuruluşun genel bir misyon, vizyon, paylaşılan değerlere sahip olmasını sağlamaktan ve çalışanların kuruluşları için çalışmak istemeleri için kapsamlı bir neden sağlamaktan kısmen sorumlu kişilere denir. Bu unsurlar ilham verici olabilir ve çalışanların kendilerinden daha büyük bir şeyin parçası olduklarını hissetmelerine yardımcı olabilmektedir. İKY yıllar içinde gelişmesini sürdürmüş, artık genellikle bir şirketin stratejik yönüne katkıda bulunmayı, çabaları ölçmek ve değer göstermek için metrikleri kullanmayı başarmış bir alandır. Tam bütünleşmiş bir yetenek yönetim sisteminde, yöneticiler işe alım sürecinde önemli bir rol oynamakta ve sorumluluk almaktadır. Ayrıca, üstün çalışanların sürekli geliştirilmesinden ve elde tutulmasından da sorumludurlar.

İKY, giderek dış kaynaklı hale gelen geleneksel personel, yönetim ve işlem rollerinden uzaklaşmaktadır. İKY'de çalışan çalışanlar ayrıca işverenlerini, şirketlerini davalardan ve bunun sonucunda ortaya çıkan işyeri kaosundan korumaya yardımcı olmaktadır. Bir kuruluşun tüm paydaşlarına hizmet etmek için bir dengeleme eylemi gerçekleştirmektedirler. İKY bölümü bir firmadaki yeni personelin işe alınmasını, mülakatını ve işe alınmasını denetlemektedir. Stratejik planlama konusunda üst düzey yöneticilere danışmak ve bir kuruluşun yönetimi ile çalışanları arasında bir bağlantı görevi görmektedir. İKY'nin tipik olarak görevleri aşağıda yer almaktadır:

 • Çalışanların yeteneklerini en iyi şekilde kullanmak için bir kuruluşun işgücünü planlamak ve koordine etmek,

 • Bir organizasyonun yönetimini çalışanları ile ilişkilendirmek,

 • Çalışanlara sağlanan fayda programlarını planlamak ve denetlemek,

 • Eşit istihdam fırsatı gibi insan kaynakları konularında diğer yöneticilere tavsiyede bulunmak için danışman olarak hizmet vermek,

 • İKY uzmanlarının ve destek elemanlarının çalışmalarını eşgüdümlemek ve çalışmalarını denetlemek,

 • Bir organizasyonun işe alım, mülakat, seçim ve işe alım süreçlerini denetlemek,

 • Anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapmak ve disiplin prosedürlerini yönlendirmek gibi personel sorunlarını ele almak,

Kuruluşlar, nitelikli çalışanları çekmek, motive etmek, elde tutmak ve onları uygun oldukları işlerle eşleştirmek isterler. İnsan kaynakları yöneticileri bu amacı, insan kaynakları departmanlarının idari işlevlerini yönlendirerek gerçekleştirmektedir. Çalışmaları, çalışan ilişkilerini denetlemeyi, mevzuata uygunluğu sağlamayı, bordro, eğitim ve sosyal haklar gibi çalışanlarla ilgili hizmetleri yönetmeyi içermektedir. Departmanın uzmanlarını, destek personelini denetleyip, görevlerin doğru ve zamanında tamamlanmasını sağlamaktadırlar. İKY ayrıca stratejik planlama ve yetenek yönetimi konusunda üst düzey yöneticilere danışmaktadırlar. Kuruluş çalışanlarının değerini en üst düzeye çıkarmanın yollarını belirlerler ve bunların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlarlar. Örneğin, çalışan verimliliğini değerlendirebilir ve kuruluşun bütçe hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak değişiklikler önerebilmektedirler. Bazı İKY, tazminat, yan haklar programı ile eğitim ve geliştirme programı dahil olmak üzere bir kuruluşun insan kaynakları departmanının tüm yönlerini denetlerler.

İnsan Kaynakları Yönetimi Maaşları

İKY uzmanlarının genellikle çalışma ortamları ofisler, şirketler ve firmalardır. Bazı yöneticiler, özellikle ülke çapında ofisleri olan kuruluşlarda çalışanlar, diğer şubeleri ziyaret etmek, profesyonel toplantılara katılmak veya çalışanları işe almak için seyahat etmektedirler. Çoğu İKY uzmanı, normal çalışma saatleri içerisinde tam zamanlı olarak çalışmaktadır. 2021 verilerine göre İKY uzmanları en düşük 2.820 TL, en yüksek 7.600 TL maaş almaktadır. Ortalama olarak İKY departmanında çalışan uzman kişiler 4.650 TL maaş almaktadır. Bu maaş miktarları çalışılan firmanın büyüklüğü ve küçüklüğüne göre değişkenlikler göstermektedir.

İKY'nin Önemli Nitelikleri Nelerdir?

Öncelikle İKY'nin en önemli niteliklerinin arasında beş faktör bulunmaktadır. Bunlar; iletişim yetenekleri, karar verme becerileri, kişilerarası becerileri, liderlik özellikleri ve organizasyon becerileridir.

İlgili eğitim: Liderlik Sertifikası

İletişim yetenekleri; İKY, sunum yapmak, personelini yönlendirmek için güçlü konuşma, yazma ve dinleme becerilerine ihtiyaç duymaktadır.
Karar verme becerileri; İKY, farklı seçeneklerin güçlü ve zayıf yönlerini dengeleyebilmeli ve en iyi eylem planına karar verebilmelidir.
Kişilerarası becerileri; İKY, ekipler üzerinde iş birliği yapmak gibi düzenli olarak insanlarla etkileşime girebilmeli ve meslektaşları ile çalışma ilişkileri geliştirmelidir.
Liderlik özellikleri; İKY, iş faaliyetlerini koordine etmeli, personelin departmanlarının görev ve sorumluluklarını tamamlamasını sağlamalıdır.
Organizasyon becerileri; İKY, görevleri öncelik sırasına koyabilmeli ve aynı anda birkaç projeyi yönetebilmelidir.

İnsan SermaYesinin Planlanması ve Koordinasyonu, Çalışanların yeteneklerini en iyi şekilde değerlendirmek için bir kuruluşun işgücünü planlamak ve koordine etmek, Yetenek Yönetimi, Stratejik İşgücü Planlaması, Yönetimle İlişkilerin Yönetilmesi, Bir organizasyonun yönetimini çalışanları ile ilişkilendirmek, İK Yönetimi, İç İletişim, Fayda Programlarının Planlanması ve Denetlenmesi, Çalışanlara sağlanan fayda programlarını planlamak ve denetlemek, Fayda Yönetimi, Performans Yönetimi, İKY Danışmanlık Hizmeti, Eşit istihdam fırsatı gibi insan kaynakları konularında diğer yöneticilere tavsiyede bulunmak için danışmanlık hizmeti sunmak, Eşit İstihdam Fırsatları, İş Hukuku, İKY Ekibinin Koordinasyonu ve Denetlenmesi, İKY çalışanlarının ve destek elemanlarının işlerini eşgüdümlemek ve denetlemek, İK Yönetimi, İş Eşgüdüm, İşe Alım Süreçlerinin Denetlenmesi, Bir organizasyonun işe alım, mülakat, seçim ve işe alım süreçlerini denetlemek, İşe Alım, Seçim ve İşe Eğitim, Eğitim ve Gelişim, Çalışanların sürekli eğitim ve gelişimlerinden sorumlu olmak, Eğitim ve Geliştirme, Kariyer Gelişimini Planlama, Performans Değerlendirmesi, Çalışanların performanslarının düzenli olarak değerlendirilmesi, Performans Değerlendirmesi, İletişim, İş İlişkilerinin Yönetilmesi, Çalışanlar ve çalışanlar arasında harmonik ilişkilerin sürdürülmesi, İş İlişkileri, İş Hukuku, İK Yasal ve Etik Politikalarının Uygulanması, İşe alım, tazminat, fırsat eşitliği ve işçi haklarına yönelik yasal ve etik standartların uygulanması, İK Politikaları, İş Hukuku, Etik
İKY - İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir İKY nedir İKY İKY neden önemlidirik yönetimi eğitimiik yönetimi önemiinsan kaynaklarının önemi
Açık tenli ve açık kahverengi saçlı genç bir kadın doğrudan kameraya bakmaktadır. Üzerinde siyah desenli beyaz bir tişört var. Gözleri hafifçe kapalı ve dudakları rahat bir ifadeyle hafifçe ayrılmış. Boynuna altın bir kolye ve bir çift küçük halka küpe takıyor. Saçları düzgün bir şekilde toplanmış ve yüzü güneşin ışığıyla çerçevelenmiş. Yüz ifadesi sakin ve huzurlu, duruşu kendinden emin ve rahat. Bakışları hem davetkâr hem de esrarengiz.
Fatma Aykut
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezunu olan Fatma Aykut, 7.5 yıl yerel bir televizyonda Yayın Operatörlüğü ve Muhabirlik yaptı. Şu an Atatürk Üniversitesi Reklamcılık bölümünü okuyor ve İstanbul İşletme Enstitüsü’nde içerik editörlüğü yapıyor.    

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Kollarını kavuşturmuş bir kadın beyaz bir arka planın önünde duruyor. Beyaz bir ceket giymiş, kırmızı ruj sürmüş ve gözleri kapalı. Arka planda bir binanın bulanık görüntüsü görülüyor. Ön planda, mavi ve beyaz çizgili bir desenin yakın çekimi ve siyah zemin üzerine beyaz metinli bir logo görülüyor. Logo, iki farklı yerde görülebilen siyah zemin üzerine beyaz bir harften oluşmaktadır.
İnsan Kaynakları Yönetimi

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

28 Kasım 2022
Görüntünün ortasında, mavi bir arka planla çevrili sarı bir küp görülüyor. Küpün üzerinde, ortada bir insan kesiti ve ortasında da bir yüz kesiti bulunmaktadır. Küpün sağında mavi bir kutu üzerinde beyaz noktalar, solunda ise mavi bir küp üzerinde beyaz noktalar yer alıyor. Daha solda, beyaz zemin üzerine siyah metin içeren bir logo yakın çekimi var. Görüntünün alt kısmında, bir bilgisayar klavyesinin bulanık bir görüntüsü var. Küpün etrafında mavi bir küp üzerinde beyaz daireler var. Görüntü, detay ve doku dolu, canlı ve göz alıcı bir sahnedir.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Temel İlkeleri

23 Mart 2021
Enerjik ve ilham verici bir ofis ortamında, ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışan, doğal ışıkla aydınlatılan ve parlak, canlı renkler ve modern tasarım öğeleriyle enerji veren çeşitli profesyonellerden oluşan bir grup.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Geliştirme Yoluyla Stratejik İK

10 Mart 2023