AnasayfaBlogŞirket Başarısında Takım Ruhu
Takım Çalışması

Şirket Başarısında Takım Ruhu

20 Haziran 2019
Bir grup insan daire şeklinde durmuş, birbirlerine dostça bakıyor. Görüntünün odağında merkezde oturan, şık bir kravat takmış bir adam var. Dudaklarında hafif bir gülümsemeyle doğrudan kameraya bakıyor. Solundaki kadın genişçe gülümsüyor ve elini adamın omzuna koyuyor. Adamın kravatına yakından bakıldığında, derin maviler ve siyahların bir arada dokunduğu karmaşık ayrıntılar göze çarpıyor. Adamın sağında başka bir kadın beklenti dolu bir ifadeyle ona bakıyor. Arka plan odak dışıdır ve uzakta daha fazla insan durmaktadır. Herkes en iyi kıyafetlerini giymiş, birkaç kişi de takım elbise ve kravat takmış. Ortamda dostluk ve neşe hakim; herkes mutlu ve memnun görünüyor.
BaşlıkAçıklamaÖneriler
Takım RuhuŞirket organizasyonlarının bel kemiği, her pozisyonda gerekliliğidir.İşbirliği yapabilecek geçerli sebepler üretilmelidir.
Takım Ruhunun SağlanmasıEmek isteyen bir süreç, her çalışanın işini iyi yapması ve güçlü bir liderlikle desteklenmelidir.Çalışanlara işbirliği yapacakları geçerli sebepler sunulmalıdır.
Şirket KültürüTakım ruhu, iş hayatında güven duygusu ve liderlik becerileri ile sağlanır.Çalışanların kişilik ve karakteristik özelliklerine uygun bir ekiple çalışmaları temin edilmelidir.
Çalışan MotivasyonuŞirket hedeflerinin anlaşılabilirliliği ve emek verilenin karşılığının bilinmesi önemlidir.Hedeflerin açık bir şekilde ifade edilmesi ve performans değerlendirmelerin kişiye özel yapılması teşvik edilmelidir.
Ekip Bilinciİşyeri ve işyeri dışındaki hayatların dengelenmesi, takım ruhunun gelişimine yardımcı olur.Çalışanlara iş hayatı dışında da vakit ayırma ve rahatlama fırsatı verilmelidir.
Fikir AlışverişiFikir alışverişi, çalışanlar arasındaki iletişimi artırır ve takım ruhunu pekiştirir.Düşüncelerin ve önerilerin dinlendiği bir iş ortamı yaratılmalıdır.
İletişimİletişim eksikliği, takım ruhunun gelişmesine engel olabilir.Şirket içindeki iletişim kanalları açık tutulmalıdır.
EğitimEkip çalışması ve takım ruhunun anlaşılması için eğitim önemlidir.Çalışanlara, İstanbul İşletme Enstitüsü gibi kurumların sunduğu liderlik eğitimine katılmaları önerilmelidir.
Takım Ruhunun ÖnemiTakım ruhu ve takım çalışması, iş hayatında başarıyı belirleyen önemli faktörlerdendir.Çalışanlara takım ruhunun önemi ve faydaları anlatılmalıdır.
İşe AlımŞirketin çalışanları ve yeni katılacak adaylar, takım ruhu bilinciyle seçilmelidir.İşe alımlarda adayların takım ruhuna uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir.

İnsan sosyal bir varlıktır. Yaratılıştan bugüne hiçbir zaman yalnız bir varlık olarak tanımlanmayan insanoğlu tarih boyunca beraber yaşadığı sosyal yapılar içinde birbirinin yardımına ve desteğine ihtiyaç duymuştur. Bu gereksinim de toplumlar içinde takım ruhu oluşmasını zorunlu kılmıştır.

Takım Ruhu Doğuyor

İlkel toplumlardaki avcılık ve tarım uğraşı avlanacak hayvana üstünlük sağlamak ve verimli bir hasat çıkarmak amacıyla toplum içindeki bireylerde beraber hareket etme geleneğini ortaya çıkartırken bu gelenek modern ekonomide evrilerek devam etmiştir. Günümüzde şirket organizasyonlarının bel kemiği değerlerinden biri olan takım ruhu CEO’sundan, müdürüne, uzmanından temizlik görevlisine ve güvenliğine kadar organizasyonun her zerresine nüfuz etmektedir. Her pozisyonun veya çalışanın şirketin ortak hedefleri ve başarısı için bir diğerinin desteğine ihtiyaç duyduğu açıkken bu olguya en çok zarar veren yönelim ise bu benim işim değil gerekçesiyle işbirliğinden kaçınmaktır.

Takım Ruhu Nasıl Sağlanır?

Öncelikle şirketlerde takım ruhunun kolay oluşturulmayan ve emek isteyen bir süreç olduğunu unutmamak gerekir. Başarıya ulaşmak için takım çalışmasının önemi çok iyi anlaşılmalı. Her bir çalışanın kendi alanında uzmanlığı, işini iyi yapması, şirketin çalışana sunduğu maddi imkânlar ve güçlü bir lider ile çalışma olanağının sunulması şirketlerin başarıya ulaşmasında kritik öneme sahip olan etmenler olsa da çalışanları birbirine bağlayan bir amaç birliği olmaması başarısızlık getirebilir. Bu nedenle, her şeyden önce çalışanlarınıza işbirliği yapabilecekleri geçerli sebepler üretmelisiniz.

İş hayatında takım ruhu güven duygusu ile ortaya çıkar.Takımda bulunan üyelerin takım ruhu ve liderlik becerileri oldukça önemlidir. Takım ruhu şirket kültürünün önemli bir koludur.

Performansları ve çalışma düzenleri şirketinizin çalışanlarınızın yanı sıra aranıza yeni katılacak adayların da kişilik ve karakteristik özelliklerinin ekibin diğer parçası ile uyum içinde çalışabileceğinden emin olmanız ve işe alımlarınızı bu hedefle gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Çalışanın Motivasyonu Çok Önemli

Şirketin hedeflerinin çalışanların tümüne açıklıkla ifade edilmesi diğer bir önemli detaydır. Bulundukları pozisyona ve şirketlerine emek üreterek katkı sağlayan çalışanların harcadıkları mesainin hangi amaca hizmet ettiğini bilmeleri önemlidir. Bu vesileyle kendi performans değerlendirmelerini kolaylıkla yapabilen çalışanlar hedefe ulaşmak için doğru planlama yapabilme sansını elde ederler ve hangi diğer çalışanla dirsek teması kurması gerektiğinden haberdar olurlar. 

Elbette bu noktada verilen emeğin neye karşılık geldiğini, şirketin hangi amacına ne kadar hizmet ettiğini bilmek de çalışanın motivasyonuna katkı sağlayacaktır. Şirket içindeki iletişim kanallarının açık olması da şirket organizasyonları dâhilinde takım ruhunu geliştirmede başat etkenlerdendir. 

Sadece çalışanlar arasında değil, çalışanlarla yönetim arasında da fikir alışverişinin sağlanabileceği bir ortam yaratılması, çalışanların düşüncelerinin ve önerilerinin şirkete katma değer sağladığını gösterirken çalışanların da şirket hedeflerini gerçekleştirmede daha fazla katılımcı olmalarının önünü açmaktadır.

Ekip Bilinci Yaratmak Gerek

Çalışanlarınıza işyeri ve işyeri dışındaki hayatlarını dengede tutabilecekleri bir iş ortamı yaratarak da onların ekip bilincini geliştirebilirsiniz. Gününün büyük bir bölümünü bilgisayarından gözünü ayırmayarak geçirmek zorunda olan bir çalışanın kendisini iş arkadaşlarından soyutlaması kaçınılmazdır. 

Diğer yandan iletişim yoksunluğu takım ruhu oluşumuna da zarar vermektedir. Özellikle son dönemde pek çok şirketin başarıyla sürdürdüğü 1 gün ofis dışında çalıştırma yöntemi, çalışanın zihnini rahatlatması ve enerjik bir şekilde işine devam etmesi açısından çok önemlidir. Bu sayede iş arkadaşlarıyla beraber güzel bir ekip çalışması ortaya koyması için ona nefes alma fırsatı sağlamak takım ruhunu pekiştirmektedir.

Organizasyon içinde takım ruhu bilincinin oluşturulmasının daha pek çok yolu olduğu şüphesiz. Çalışanlara ekip çalışmasının bir orkestra gibi olduğunu ve bu orkestranın en iyi eseri ortaya koyabilmesinin uyum ve takım ruhu işi olduğunu aşılamak gerekli. Takım ruhu ve takım çalışması için iş hayatında kendinizi geliştirmek adına katılacağınız ücretsiz online eğitimler var. İstanbul İşletme Enstitüsü tarafından alacağınız bir Liderlik Eğitimi bu konuda size büyük fayda sağlayabilir.

Yazar: Özlem Bayar

Takım Ruhu, Şirket organizasyonlarının bel kemiği, her pozisyonda gerekliliğidir, İşbirliği yapabilecek geçerli sebepler üretilmelidir, Takım Ruhunun Sağlanması, Emek isteyen bir süreç, her çalışanın işini iyi yapması ve güçlü bir liderlikle desteklenmelidir, Çalışanlara işbirliği yapacakları geçerli sebepler sunulmalıdır, Şirket Kültürü, Takım ruhu, iş hayatında güven duygusu ve liderlik becerileri ile sağlanır, Çalışanların kişilik ve karakteristik özelliklerine uygun bir ekiple çalışmaları temin edilmelidir, Çalışan Motivasyonu, Şirket hedeflerinin anlaşılabilirliliği ve emek verilenin karşılığının bilinmesi önemlidir, Hedeflerin açık bir şekilde ifade edilmesi ve performans değerlendirmelerin kişiye özel yapılması teşvik edilmelidir, Ekip Bilinci, İşyeri ve işyeri dışındaki hayatların dengelenmesi, takım ruhunun gelişimine yardımcı olur, Çalışanlara iş hayatı dışında da vakit ayırma ve rahatlama fırsatı verilmelidir, Fikir Alışverişi, Fikir alışverişi, çalışanlar arasındaki iletişimi artırır ve takım ruhunu pekiştirir, Düşüncelerin ve önerilerin dinlendiği bir iş ortamı yaratılmalıdır, İletişim, İletişim eksikliği, takım ruhunun gelişmesine engel olabilir, Şirket içindeki iletişim kanalları açık tutulmalıdır, Eğitim, Ekip çalışması ve takım ruhunun anlaşılması için eğitim önemlidir, Çalışanlara, İstanbul İşletme Enstitüsü gibi kurumların sunduğu liderlik eğitimine katılmaları önerilmelidir, Takım Ruhunun Önemi, Takım ruhu ve takım çalışması, iş hayatında başarıyı belirleyen önemli faktörlerdendir, Çalışanlara takım ruhunun önemi ve faydaları anlatılmalıdır, İşe Alım, Şirketin çalışanları ve yeni katılacak adaylar, takım ruhu bilinciyle seçilmelidir, İşe alımlarda adayların takım ruhuna uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir
takım ruhu ekip bilinci takım çalışması takım iletişim çalışan motivasyon online eğitimler
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir grup insan kumsalda duruyor, arka planda okyanus var. Hepsi bir halatı çekiştiriyor, yüzleri kararlı ve odaklanmış. Bir kişi takım elbise giymiş ve bir kadına tutunmuş, bir diğeri ise şort ve tişört giymiş. Onlar ipi çekerken güneş üzerlerine vurmaktadır. Kadının koluna yakın çekim yapıldığında ipi sıkıca kavradığı görülüyor. Bir başka yakın çekimde bir adam yukarı bakarken yüzünde bir gülümseme beliriyor. Son olarak, bir kişinin bacağına yakın çekim yapıldığında ayakkabılarının kuma battığı görülüyor. Tüm bu süre boyunca, bir grup insan ipi çekme çabalarında birleşmiş bir şekilde bir arada durmaktadır.
Takım Çalışması

Takım Ruhu Ve Liderlik Becerileri

16 Mart 2018
Gündelik kıyafetler giyen çeşitli insanlardan oluşan bir grup daire şeklinde durmakta, her biri sağ elini kaldırmakta ve ellerini hep birlikte çırpmaktadır. Bazılarının gözleri kapalı, diğerleri ise gülümseyen yüzlerle birbirlerine bakıyorlar. Arka plan net değil ama ön plandaki bireylerin ayrıntıları net. Odak noktası, avuç içleri hafif bir şapırtı sesiyle temas ederken bir araya gelen eller. Bir grup insan bir birlik anında bir araya gelirken, atmosfer neşeli bir kutlama havasında.
İş Hayatı

İş Hayatında Takım Ruhu

15 Mayıs 2019
Bir grup insan birbirine yakın bir şekilde duruyor ve elleri birleşik bir şekilde kenetlenmiş. Görüntünün odak noktası, birbiriyle hafifçe örtüşen elleridir. Renk paleti sıcak ve davetkâr, maviler ve beyazlar ağırlıklı. Arka planda bir saat ve bir pasta grafiği var. Sağda, bir kişinin kolunda bir fincan kahve tutuluyor. Ön planda, bir kumaş ve bir saatin yakın çekimi görülebiliyor. Ayrıca, bir kişinin bacağı da çekimde yer alıyor. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek görüntüdeki kişilerin ellerine odaklanan benzersiz bir an yaratıyor.
Takım Çalışması

Ekip Çalışmasında Takım Ruhu

01 Mart 2021
Birbirini şefkatle tutan iki elin yakın plan çekimi. Ellerin ikisi de avuç içleri yukarı bakıyor ve parmaklar iç içe geçmiş. Ellerin cilt tonları biraz farklı, bu da ellerin iki farklı kişiye ait olduğunu gösteriyor. Görüntüdeki ışık, ciltteki ince kırışıklıkları yakalayarak anın mahrem doğasını vurguluyor. Ön plan tamamen iki el ile dolu, bu da bir samimiyet ve bağlantı hissi yaratıyor. Arka plan odak dışıdır ve huzurlu ve dingin bir atmosfer yaratır. Bu görüntü, tam bir uyum içinde bir araya gelen iki insanın güzelliğini yakalıyor.
Takım Çalışması

İş Hayatında Takım Çalışması

11 Eylül 2021