AnasayfaBlogSermaye Nedir? Sermaye Piyasası Nedir?
İktisat

Sermaye Nedir? Sermaye Piyasası Nedir?

23 Ocak 2020
Üzerinde beyaz yazılar olan pembe bir kumbara, bilimsel bir hesap makinesinin yanındaki masanın üzerinde duruyor. Bozuk paralar hesap makinesinin yanında düzgün bir şekilde istiflenmiş ve kumbara ağzına kadar dolu. Kumbaranın üzerinde dokulu bir arka plana sahip beyaz bir etiket, hesap makinesinin üzerinde ise çeşitli şekil ve boyutlarda düğmeler bulunmaktadır. Yığındaki bozuk paralar parlak ve yansıtıcı bir yüzeye sahip ve renkleri çoğunlukla bakır ve altın karışımı. Masa açık kahverengi ahşap bir yüzeye sahip. Arka planda, görünür hiçbir özelliği olmayan açık gri bir duvar var.
KonuAçıklamaÖrnek
SermayeFinansal varlıklar veya şirketin varlıkları olarak tanımlanabilecek önemli miktarda para veya varlıklar.Mevduat hesapları, özel finansman kaynakları
İşletme SermayesiBir işletmenin yürütülmesi ve sermaye ağırlıklı varlıkların finansmanı için gerekli olan sermaye.Nakit, menkul kıymetler, üretim ekipmanı
Fiziksel SermayeÜretim sürecinin bir parçası olan ve bir işgücü tarafından yaratılan varlıklar.Binalar, makineler
Doğal SermayeÜretim sürecinde kullanılan doğal kaynaklar.Mineraller, toprak
Sermaye PiyasasıFinansal menkul kıymetlerle işlem yapabilen piyasaOpsiyonlar, çeşitli krediler, tahviller
Birincil PiyasaDoğrudan ihraç eden şirketten menkul kıymet satın alan belirli yatırımcılara açık olan piyasa.Halka arzlar
İkincil PiyasaZaten ihraç edilmiş menkul kıymetlerin yatırımcılar arasında işlem gördüğü piyasa.New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE), Nasdaq, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)
BorsaYatırımcıların ve bankacılık kurumlarının hisse senetlerini halka açık veya özel olarak işlemesine izin verir.İMKB, Nasdaq, NYSE, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası
Ekonomik SermayeBir şirketin yaptığı iş ya da ürettiği ürünün sürdürülebilir olarak kalması için gereken toplam varlık.Makine ve teçhizat
Öz Sermaye ve Borç Sermayesiİşletmelerin tipik olarak odaklandığı iki tür sermaye. Öz sermaye, şirketin sahiplerine ait değeri temsil ederken, borç sermaye, şirketin borcunu temsil eder.Şirket hisseleri (öz sermaye), banka kredileri veya tahviller (borç sermayesi)

Sermaye, mevduat hesaplarında tutulan fonlar ve / veya özel finansman kaynaklarından elde edilen fonlar gibi finansal varlıklar için kullanılan bir terimdir. Sermaye, aynı zamanda finanse etmek veya genişletmek için önemli miktarda sermaye gerektiren bir şirketin sermaye varlıkları ile de ilişkilendirilebilir. Sermaye, finansal varlıklar yoluyla elde tutulabilir veya borç ya da öz kaynak finansmanından elde edilebilir.

İşletmeler tipik olarak üç tür işletme sermayesine odaklanır: işletme sermayesi, öz sermaye ve borç sermayesi. Genel olarak, işletme sermayesi, bir işletme yürütmenin ve sermaye ağırlıklı varlıkların finansmanının temel bir parçasıdır. Sermaye varlıkları, bir işletmenin bilançosunun mevcut veya uzun vadeli kısmında bulunan varlıklarıdır. Sermaye varlıkları, nakit ve benzerleri, menkul kıymetler ile üretim ekipmanı, üretim tesisleri ve depolama tesislerini içerebilir.

Sermaye Ne Demek?

Sermaye teriminin birçok anlamı ve tanımı vardır. Bazı tanımlar sermayeye, mal ve hizmet üretiminde kullanılan finansal olmayan herhangi bir varlık olarak atıfta bulunur. Diğer tanımlar, sermayenin hesaplarda tutulan fonlar veya eldeki nakit gibi varlıkların finansal değeri olduğunu belirtir. Ayrıca, ekonomideki sermaye, mal üretmek için kullanılan makine ve teçhizatı içeren maddi varlıklardır.

Bazıları sermayeyi bir bireyin veya şirketin serveti veya finansal gücü olarak tanımlar. Ancak, ekonomideki sermayeye atıfta bulunurken, bu terim, kendileri üretim sürecinin bir parçası olmayan mallar yaratmak için kullanılan üretim faktörlerini ifade eder. Ekonomik sermaye, bir şirketin yaptığı iş ya da ürettiği ürünün sürdürülebilir olarak kalması için gereken toplam varlıktır. Bir şirketin sermaye varlıkları önemlidir, çünkü kuruluşlar varlık yaratmak için sermaye varlıklarını kullanırlar. Ekonomide, birçok şirket muhasebecisinin iki kategoriye ayırdığı sermaye sınıflandırması vardır:

Fiziksel Sermaye: Bu sermaye kategorisi bir işgücü tarafından yaratılır ve üretim faktörlerinden biridir. Fiziksel sermayeye örnek olarak binalar veya makineler verilebilir.

Doğal Sermaye: Bu sermaye varlıkları kategorisi, üretim sürecinde kullanılan herhangi bir doğal kaynaktır. Doğal sermayeye örnek olarak mineraller veya toprak verilebilir.

Sermaye Piyasası

Sermaye piyasaları, opsiyonlar, çeşitli krediler ve borçlanma araçları gibi tahviller dahil diğer finansal menkul kıymetlerle işlem yapabilir. Diğer finansal araçlar sermaye piyasalarında satılabilir ve bu ürünler giderek daha karmaşık hale gelmektedir. Bazı sermaye piyasaları doğrudan kamuya açıkken, diğerleri büyük kurumsal yatırımcılar dışında herkese kapalıdır. Çoğunlukla yüksek hacimli işlem yapan büyük kurumlar arasında özel ticaret, çok yüksek hızlarda güvenli bilgisayar ağları aracılığıyla gerçekleşir. Bu piyasaların tümü finansal menkul kıymet alım satımına sahiptir, dolayısıyla hepsi sermaye piyasasıdır.

Sermaye piyasaları birincil ve ikincil piyasalardan oluşur. Modern birincil ve ikincil pazarların çoğu bilgisayar tabanlı elektronik platformlardır. Birincil piyasalar, doğrudan ihraç eden şirketten menkul kıymet satın alan belirli yatırımcılara açıktır. Bu menkul kıymetler birincil veya halka arz olarak değerlendirilir. Bir şirket halka açıldığında hisse senetlerini ve tahvillerini, riskten korunma fonları ve yatırım fonları gibi büyük ve kurumsal yatırımcılara satar.

İkincil piyasa ise Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu gibi bir düzenleyici kurum tarafından denetlenen ve mevcut veya hali hazırda ihraç edilmiş menkul kıymetlerin, yatırımcılar arasında işlem gördüğü yerlerdir. İhraç eden şirketlerin ikincil piyasada bir payı yoktur. New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE), Nasdaq ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ikincil pazarın örnekleridir.

Sermaye Piyasası ile Borsa Arasındaki Fark

Sermaye piyasası, borsa ve farklı finansal ürünlerin alım satımı için diğer ortamları içeren geniş bir yelpazeye yayılabilir varlıkları ifade eder. Borsa, yatırımcıların ve bankacılık kurumlarının hisse senetlerini halka açık veya özel olarak işlemesine izin verir. Bu belgeler şirketler tarafından sermaye artırımı için yaygın olarak kullanılmaktadır. Hisse senedi piyasasının içinde, sırasıyla bankalara yatırım yapan bankalar ve kamu yatırımcıları, hisse senedi alım satım işlemleri yapan birincil ve ikincil piyasalar bulunmaktadır.

Borsa, halka açık ticaret için çok sayıda popüler pazara sahiptir. IMKB, Nasdaq ve NYSE, her gün önemli miktarda işlem görüyor ve en önemli borsalar arasında. Japonya'daki Tokyo Menkul Kıymetler Borsası da popüler borsalar arasındadır. Her pazarın gün boyunca açık kaldığı belirli zamanları vardır. Farklı pazarlarda işlem yaparak, yatırımcıların gün boyunca aktif olarak hisse senedi ticareti yapmaları mümkündür. Borsaların temel işlevi, alıcıları ve satıcıları alım satımlarını yürütebilecekleri adil, düzenlenmiş ve kontrollü bir ortama getirmektir.

Bu, ilgili kişilere ticaretin şeffaflıkla yapıldığı ve fiyatlandırmanın adil ve dürüst olduğu konusunda güven verir. Bu düzenleme sadece yatırımcılara değil, menkul kıymet ticareti yapılan şirketlere de yardımcı olmaktadır. Ekonomi, borsa sağlamlığını ve genel sağlığını koruduğunda gelişir.

Tahvil piyasası gibi, borsa için iki bileşen vardır. Birincil piyasa, ilk halka arz edilen hisse senetleri için ayrılmıştır, dolayısıyla bu piyasada ilk halka arzlar yayınlanacaktır. Bu pazar, menkul kıymetler için başlangıç fiyatını belirleyen sigorta şirketleri tarafından kolaylaştırılmaktadır. Hisse senetleri daha sonra en fazla ticaret faaliyetinin gerçekleştiği ikincil piyasada açılır.

Döner Sermaye Nedir?

Döner sermaye, bir şirketin temel operasyonları için kullanılan paradır. Döner sermaye, nakit, faaliyet giderleri, hammadde, işlemdeki stok, mamul stokları ve alacak hesaplarını içerir. Döner sermaye, işletme giderleri ve stok maliyetleri gibi günlük işlemler için gereken paradır. Bunlar genel olarak dönen varlıklar olarak kabul görür. Döner sermayeye işletme sermayesi de denir, ancak ikisi de oldukça farklıdır. İşletme sermayesi kısa vadeli borçları dönen varlıklardan çıkarır. Sabit sermaye, sabit varlıklar gibi birden fazla üretim döngüsü için kullanılan paradır. Döner sermaye, mevsimsellik, iş büyüklüğü, endüstri ve iç üretim de dahil olmak üzere bir dizi faktör tarafından belirlenebilir.

Dönen sermaye ihtiyaçları, bir şirketin endüstrisi, bir işletmenin sergilediği mevsimsellik derecesi, büyüklüğü, yaşam döngüsünde bulunduğu yer ve üretim döngüsü, finansal yönetim, kredi politikaları ve kredibilite gibi bir dizi iç faktörden etkilenir. Bir şirketin döner sermaye seviyesini anlamak, sağlık ve ödeme gücünü değerlendirmenize, operasyonel verimliliği analiz etmenize, zaman içindeki eğilimleri gözden geçirmenize ve sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırmanıza olanak tanır.

Rakiplerine göre yüksek stok seviyeleri, bir şirketin ürünlerini satmakta zorlandığı anlamına gelebilirken, yüksek alacak seviyeleri, müşterilerden ödeme tahsil edemediğini gösterebilir. Mutlak seviyeler önemli olsa da eğilim ve bunun ardındaki neden de önemlidir. Örneğin, bir şirket mevsimsel bir talep artışı beklentisiyle envanter inşa ediyor olabilir. Alternatif olarak, yüksek bir nakit seviyesi olumlu görünebilir; ancak aslında şirketin sermayesini verimli bir şekilde yönetmediğini gösterebilir. Finans konusunda siz de Enstitü bünyesinde sunulan online eğitimler kapsamında sertifikalı ve ücretsiz Finansal Yönetim Eğitimi alabilirsiniz. Bu kurs sayesinde finans kuruluşları, yatırım şirketleri, borsa, muhasebe gibi sektörlerde istihdam alanlarından faydalanabilirsiniz.

İlgili Eğitim: Finansal Yönetim Eğitimi

Sermaye, Finansal varlıklar veya şirketin varlıkları olarak tanımlanabilecek önemli miktarda para veya varlıklar, Mevduat hesapları, özel finansman kaynakları, İşletme Sermayesi, Bir işletmenin yürütülmesi ve sermaye ağırlıklı varlıkların finansmanı için gerekli olan sermaye, Nakit, menkul kıymetler, üretim ekipmanı, Fiziksel Sermaye, Üretim sürecinin bir parçası olan ve bir işgücü tarafından yaratılan varlıklar, Binalar, makineler, Doğal Sermaye, Üretim sürecinde kullanılan doğal kaynaklar, Mineraller, toprak, Sermaye Piyasası, Finansal menkul kıymetlerle işlem yapabilen piyasa, Opsiyonlar, çeşitli krediler, tahviller, Birincil Piyasa, Doğrudan ihraç eden şirketten menkul kıymet satın alan belirli yatırımcılara açık olan piyasa, Halka arzlar, İkincil Piyasa, Zaten ihraç edilmiş menkul kıymetlerin yatırımcılar arasında işlem gördüğü piyasa, New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE), Nasdaq, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Borsa, Yatırımcıların ve bankacılık kurumlarının hisse senetlerini halka açık veya özel olarak işlemesine izin verir, İMKB, Nasdaq, NYSE, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası, Ekonomik Sermaye, Bir şirketin yaptığı iş ya da ürettiği ürünün sürdürülebilir olarak kalması için gereken toplam varlık, Makine ve teçhizat, Öz Sermaye ve Borç Sermayesi, İşletmelerin tipik olarak odaklandığı iki tür sermaye Öz sermaye, şirketin sahiplerine ait değeri temsil ederken, borç sermaye, şirketin borcunu temsil eder, Şirket hisseleri (öz sermaye), banka kredileri veya tahviller (borç sermayesi)
sermaye döner sermaye menkul kıymetler sermaye piyasası sermaye varlıkları sabit sermaye
Koyu renk sakallı genç bir adam beyaz duvarlı bir odada durmaktadır. Yüzünde ciddi bir ifade var ve siyah bir tişört ile mavi bir kot pantolon giyiyor. Elleri yanında ve ayakları biraz açık. Kısa, koyu renk saçları ve güçlü bir çene çizgisi vardır. Sakalları kalın ve bakımlıdır. Gözleri derine dikilmiştir ve bakışları yoğundur. Uzun boylu ve gururludur, bir güç ve güven imajı çizer.
Gökşah Taşyürek
Blog Yazarı

İzmir Namık Kemal Lisesi mezunuyum. Girişimcilik, Bilgisayar Programcılığı ve Seo eğitimleri aldım. Anahtar kelime çalışması, short-tail ve long-tail keyword kullanımı, anahtar kelime gruplandırması, SEO’yu destekleyen site yapısı, teknik seo, site içi SEO konularında bilgi sahibiyim. 20 yıllık süreç içinde bu konular ile yakından ilgilendim. Pek çok okumalarım oldu. Bu alanlarda içerik üretmekte zorlanmıyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.