AnasayfaBlogÇocuk Gelişimi Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Çocuk Gelişimi Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

26 Mayıs 2021
Çocuk Gelişimi Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
KonuAçıklamaEk Bilgiler
Çocuk Gelişimi Uzmanı Tanımı0-18 yaş aralığında çocukların; sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerini değerlendiren ve bu alanlarda çocuklara ve ailelere destek olmaktadır.Profesyoneller, çocuk gelişimi ön lisans veya lisans eğitimi alır.
Çocukluk DönemiÇocukların gelişim süreci içinde en özel ve en masum dönem.Bu dönemde çocuklar yetişkinlerden farklı olarak değerlendirilir.
Çocuk Gelişim Uzmanının GörevleriÇocukların psikolojik ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmaktadır.Bunlar arasında; aile danışmanlığı, duygusal destek, gelişim gözlemi, bireysel ve grup programı hazırlama yer alır.
Çocuk Gelişim Uzmanının SorumluluklarıÇocukların gelişimi üzerinde her türlü eğitim ve danışmanlık hizmeti verirler.Bu sorumluluklar, hastane ve okul ortamında çocuklar üzerinde olumlu etkiler bırakmayı hedefler.
Çocukluk KavramıBireyin gelişim sürecinin en özel dönemidir ve tarihsel süreçte farklılık gösterir.Çeşitli tarihsel dönemler ve farklı toplumlar bu kavramı farklı şekillerde algılar.
Çocuk Gelişim Uzmanı MaaşlarıÇocuk gelişim uzmanlarının maaşları genellikle sektöre ve deneyimlerine göre değişir.2021 yılı için özel sektörde ortalama maaş 4.800 TL, kamuda ise 3.800 TL'dir.
Çocuk Gelişim Uzmanının EğitimiÇocuk gelişimi uzmanı olmak için ön lisans veya lisans eğitimi gerekmektedir.Eğitim süresince çocuk psikolojisi, sosyal gelişim gibi konular üzerinde durulmaktadır.
Çocuk Gelişim Uzmanının ÖnemiÇocukların gizli potansiyelini ortaya çıkarmak ve onların gelişimlerine yardımcı olmak için çalışırlar.Ayrıca çocukları olumsuz etkileyebilecek toplumsal sınıf farklılıkları konusunda aileye destek olurlar.
Çalışma AlanlarıÇocuk gelişimi uzmanları genellikle hastane, okul ve danışmanlık merkezlerinde çalışırlar.Ayrıca özel sektörde de çeşitli kurumsal firmalarda iş imkanları bulunmaktadır.
Deneyim ve İleri EğitimUzmanlaşma ve ilerleme için deneyim ve ileri eğitim gereklidir.Uzmanlık alanları, çocuk psikolojisi, çocuk gelişimi ve eğitimi, çocuk sağlığı ve hastalıkları gibi alanlar içerir.

İnsanoğlunun gelişim süreci içinde en özel ve en masum olabilecek hali çocukluk dönemidir. Dünden bugüne bilim insanlarının, düşünürlerin ve eğitimcilerin hemen hemen çocukla ilgilenen herkesin kendi bakış açısını ortaya koymaya çalıştığı bir dönem olarak gösterilmektedir. Çocukluk dönemini ve çocukluğu tanımlamaya çalışanların bilişselden masumiyet yapıya, cinsellikten fiziksel gelişime dayanan farklı türden açıklamalarda bulundukları bilinmektedir. Bu açıdan çocuk gelişimi profesyonellerinin yapabileceği bir çalışmadır. Yazımızda bazı tanımlara değinerek görev ve sorumluluklarına yer verdik.

Çocuk Gelişimi Uzmanı Nedir?

Çocuk gelişimi uzmanları; normal gelişim sürecini gösteren 0-18 yaş aralığında, korunmaya muhtaç, engelli olan, mülteci, çalışan suçlu çocuklarla beraber hastanede yatan çocukların; sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerini ve öz bakım gereksinimlerini değerlendiren, bütün gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda en başta çocuğa ve aile bu alanlarda katkılar sunan üniversitelerin çocuk gelişimi ön lisans ya da lisans eğitimi alan kişiler olarak gösterilmektedir.

İnsanoğlunun gelişim süreci içinde en özel ve en masum olabilecek hali çocukluk dönemidir. Dünden bugüne bilim insanlarının, düşünürlerin ve eğitimcilerin hemen hemen çocukla ilgilenen herkesin kendi bakış açısını ortaya koymaya çalıştığı bir dönem olarak gösterilmektedir. Çocukluk dönemini ve çocukluğu tanımlamaya çalışanların bilişselden masumiyet yapıya, cinsellikten fiziksel gelişime dayanan farklı türden açıklamalarda bulundukları bilinmektedir. Fakat tanımların tamamında ortak bir biçimde çocukları yetişkinlerden ayırmaya çalıştıkları görülmektedir. Çocukluk dönemine ilişkin yapılan tanımlarda tarihsel süreçte elbette farklılıklar görülebilmektedir.

Yaşam halkasının doğal ve değişmez bir parçası olan algılanan çocukluk kavramının, farklı toplumlarda, tarihin en farklı evrelerinde hatta benzer toplumun farklı kesimlerinde farklı anlamalar yüklendiği, dolayısıyla çocukluk kavramının toplumsal bir kavram olarak değerlendirilmesi gerektiği ve diğer toplumsal kavramlar gibi norm ve değerlerden etkilendiği çok açık bir şekilde bilinmektedir. Antik dönem tarihine bakıldığında çocuklara hangi yaklaşımlarda bulunulduğuna ilişkin tam olarak doyurucu bir bilginin bulunmadığı, gelişim süreci kapsamında özel özel bir dönem kabul edilmesine rağmen bu döneme yeterince herhangi bir bilgi gösterilmediği ve bebeklik ile yaşlılık arasında kalan hemen her zamanı içeren bir kavram olarak değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Netice itibariyle dünü bugünü düşünüp geleceği de göz önünde bulundurulduğunda çocukların özel bir eğitimle yetirilmesi gerektiği ve çocuk gelişimi faaliyetlerinin uzman kişiler tarafından yürütülmesi gerektiği sonucuna varılabilir.

Çocuk Gelişimi Uzmanı Ne İş Yapar?

Çocuk gelişimi uzmanlarının mesleki faaliyetleri kapsamında birçok görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralamak mümkündür.

 • Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında ailelere danışmanlık hizmeti vermek.

 • Hastanelerde farklı bölümlerde bulunan teşhis ve tedavi süreçlerini yapılmaya çalışılan çocuklara duygusal desteklerde bulunur.

 • Görev yapmış oldukları hastanelerde sorumluluğu kapsamında yer alan bebeklerin gelişimlerini yakından takip eder.

 • Doğum öncesi ve sonrası için anneye bazı eğitimlerde bulunarak ve danışmanlık yapar.

 • Yaş aralığı 0-18 olan çocukların engelli durumlarına göre bireysel ve grup programlarını hazırlamakla görevlidir. İlgili süreçleri takip eder.

 • Engelli durumunda olan çocukların ailerine belirli bir program kapsamında rehberlik ve danışmanlık yapar.

 • Hastanelerde bulunan çocukların refakatçileriyle ilgili olarak rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunar.

 • Çocukların ilgi alanlarına girecek olan televizyon programlarını hazırlar.

 • Kitap ve benzeri çocuk yayınları kapsamında görüşünü bildirir.

 • Konuşma sorunu yaşayan çocukların durumunu takip ederek rehberlik hizmetinde bulunur.

 • Toplumsal sınıf farklılıklarından dolayı çocuk psikolojisinde meydana gelen bozulmalarda aileye destekte bulunur ve bu sorunun tam olarak çözülebilmesine yardımcı olur.

 • Çocuklarda meydana gelen parmak emme, tırnak yeme, dudak emme ve yeme gibi sorunların çözümünde katkılarda bulunur.

Yukarıda yer alan görevler çocuk gelişimi uzmanlarının yapabileceği görevler kapsamında yer almaktadır.

Çocuk Gelişimi Uzmanı Maaşları

Çocuk gelişimi uzmanlarının maaşlarını iki farklı başlık şeklinde değerlendirebiliriz. Bunlardan ilki özel sektör iken ikincisi ise kamu sektörü şeklinde değerlendirilebilir. Kurumsal kimliğe sahip olan özel sektörde maaş alımları oldukça iyi durumdadır. İlgili maaş alımları 2021 yılı için ortalama 4.800 TL civarındadır. Yeni başlayanlar kurumsal kimliğe sahip olan kurumlarda böyle bir maaş alırken özel sektörde ortalama maaş alımları ise 3.800 TL seviyelerindedir. Özel sektörde en düşük 3200 TL en yüksek ise 6.700 TL maaş alımı olmaktadır. En yüksek maaş alımı yapan çocuk gelişimcinin, mesleki tecrübe yılı, mezun olmuş olduğu okul, evli olması ve çocuk sahibi olması gibi kriterler nedeniyle yüksektir.

Kamu kurumlarında yeni başlayan bir çocuk gelişimci görev yapmış olduğu kurum, kurumun bulunduğu coğrafi bölge, evli olması gibi benzer kriterlere bağlı olarak ortalama 4200 TL civarında maaş almaktadır. Mesleki tecrübe yılı ve kamu kurumunun bakanlık düzeyinde olması nedeniyle maaş alımı 7300 TL kadar çıkmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken hususu özel sektörün kamu kurumlarına göre daha az maaş verdikleridir. Bu açıdan kamu kurumlarının özel kurumlara göre birçok açıdan iyi durumda olduklarını söyleyebiliriz.

Çocuk Gelişimi Uzmanı Nasıl Olunur?

Çocuk gelişimi uzmanı olabilmek için meslek liselerinden veya dengi denilebilecek liselerden başarılı bir şekilde mezun olmak gerekir. Lise sonrası Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) her yıl yapmış olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girmek gerekir. Bu sınavın akabinde ön lisans eğitimi almak isteyen kişilerin üniversitenin ilgili bölümünü tercih etmeleri yeterli olacaktır.

Şayet üniversitelerin lisans eğitimi düzeyinde okumak isteyenlerin ise TYT sınavından sonra Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girmeleri gerecektir. Buradan alanın iyi bir puanla TYT ve lise Ağırlıklı Not Ortalama puanları da eklenerek üniversite tercihlerini yapabilirler.

Eğer meslek lisesi mezunu olunması durumunda ise üniversitelerin ön lisans eğitimlerine girilebilir. Daha sonra dikey geçiş sınavıyla lisans eğitimi tercihlerini yaparak 3. sınıftan itibaren eğitimlerine başlayabilirler. Mezuniyet sonrası çocuk gelişimi unvanını alınabildiğini ve özel kurumlarda çalışılabileceğini belirtebiliriz. Kamu kurumlarında çalışabilmek için KPSS sınavının ilgili puan türünde iyi bir puan almak gerekiyor. Burada kamu kurumlarının tercih edilmesinde faydalı olabileceğini ayrıca belirtebiliriz. 

Çocuk Gelişimi Uzmanı Tanımı, 0-18 yaş aralığında çocukların; sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerini değerlendiren ve bu alanlarda çocuklara ve ailelere destek olmaktadır, Profesyoneller, çocuk gelişimi ön lisans veya lisans eğitimi alır, Çocukluk Dönemi, Çocukların gelişim süreci içinde en özel ve en masum dönem, Bu dönemde çocuklar yetişkinlerden farklı olarak değerlendirilir, Çocuk Gelişim Uzmanının Görevleri, Çocukların psikolojik ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmaktadır, Bunlar arasında; aile danışmanlığı, duygusal destek, gelişim gözlemi, bireysel ve grup programı hazırlama yer alır, Çocuk Gelişim Uzmanının Sorumlulukları, Çocukların gelişimi üzerinde her türlü eğitim ve danışmanlık hizmeti verirler, Bu sorumluluklar, hastane ve okul ortamında çocuklar üzerinde olumlu etkiler bırakmayı hedefler, Çocukluk Kavramı, Bireyin gelişim sürecinin en özel dönemidir ve tarihsel süreçte farklılık gösterir, Çeşitli tarihsel dönemler ve farklı toplumlar bu kavramı farklı şekillerde algılar, Çocuk Gelişim Uzmanı Maaşları, Çocuk gelişim uzmanlarının maaşları genellikle sektöre ve deneyimlerine göre değişir, 2021 yılı için özel sektörde ortalama maaş 4800 TL, kamuda ise 3800 TL'dir, Çocuk Gelişim Uzmanının Eğitimi, Çocuk gelişimi uzmanı olmak için ön lisans veya lisans eğitimi gerekmektedir, Eğitim süresince çocuk psikolojisi, sosyal gelişim gibi konular üzerinde durulmaktadır, Çocuk Gelişim Uzmanının Önemi, Çocukların gizli potansiyelini ortaya çıkarmak ve onların gelişimlerine yardımcı olmak için çalışırlar, Ayrıca çocukları olumsuz etkileyebilecek toplumsal sınıf farklılıkları konusunda aileye destek olurlar, Çalışma Alanları, Çocuk gelişimi uzmanları genellikle hastane, okul ve danışmanlık merkezlerinde çalışırlar, Ayrıca özel sektörde de çeşitli kurumsal firmalarda iş imkanları bulunmaktadır, Deneyim ve İleri Eğitim, Uzmanlaşma ve ilerleme için deneyim ve ileri eğitim gereklidir, Uzmanlık alanları, çocuk psikolojisi, çocuk gelişimi ve eğitimi, çocuk sağlığı ve hastalıkları gibi alanlar içerir
Çocuk Gelişimi Uzmanı Çocuk Gelişimi Uzmanı nedir Çocuk Gelişimi Uzmanı ne iş yapar Çocuk Gelişimi Uzmanı maaşları Çocuk Gelişimi Uzmanı nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.