AnasayfaBlogGıda Mühendisliği Bölümü
Bölümler

Gıda Mühendisliği Bölümü

09 Eylül 2020
Pembe kazaklı bir adam serada oturmuş, bir deftere bir şeyler yazıyor. Dikkatle işine konsantre oluyor ve defter kucağında açık duruyor. Elinde bir kalem var ve yüz ifadesi odaklanmış ve düşünceli. Resmin arka planı çeşitli yeşil bitkilerle dolu ve sol üst köşede kırmızı bir topun bulanık bir görüntüsü var. Adamın kazağı parlak ve bitkilerin sessiz yeşiline karşı öne çıkıyor. Görüntünün sağ tarafında, yaprakları dışarıdan gelen ışıkla aydınlanan yeşil bir bitkinin yakın çekimi var.
Gıda Mühendisliği Bölümüne Genel BakışGıda Mühendisliği GörevlerGıda Mühendisliği Bölümü Dersleri
Gıdaların üretimi, hazırlanması, işlenmesi, paketlenmesi ve dağıtımını sağlama işlemlerini yürütürler.Gıdaların işlenmesini, paketlenmesini ve korunmasını sağlar. Hijyen şartlarına uygun gıda güvenliğini sağlar. Gıda numunelerini inceleyerek raporlandırır ve test eder.Gıda Mühendisliği İşlemleri, Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı, Gıda Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme
Ekip çalışmasına uyumlu olmalıdır. Sözlü ve yazılı yeteneği yüksek olmalı ve sayısal beceri ve analitik düşünmeye hakim olmalıdır.Yeni ürün fikirleri geliştirir. Gıda üretimi için ekipman ve sistemler tasarlar ve uygular. Üretim ve performans için denetlemeler yapar.Gıda Maddeleri Laboratuvarı, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda İşlemleri, Gıda Kimyası
Gıda Mühendislerinin çalışma alanları; Restoranlar, Catering Firmaları, Laboratuvarlar, Fabrikalar ve Ofislerdir.Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Orman Bakanlıklarında yatırım uzmanı, proje mühendisi, kalite kontrol uzmanı olarak görev alabilirler.Gıda Maddelerinin Fiziksel Özellikleri, İşlenmemiş Gıdalardaki Biyokimyasal Değişimler, Uygulamalı Kinetik, Uygulamalı Gıda Mikrobiyolojisi
Gıda Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans dereceli bir bölümdür ve en az 30 gün süreli zorunlu stajı vardır.Yiyeceklerin içerisinde bulunan katkı maddelerinin kullanımını denetler. Gıda temizliği ve hijyenini sağlar.Gıda Teknolojisi, Gıda İşletmelerinin Sanitasyonu, Gıda Mühendisliği İşlemleri Laboratuvarı , Gıda Muhafaza Kimyası ve Ambalajlama
Gıda Mühendisliği iki dala ayrılır. Bu dallar Gıda Teknolojisi ve Gıda Bilimidir.Konvansiyonel Olmayan Gıda Koruma Teknolojilerinin Mühendislik İlkeleri uygulanır.Duyusal Analiz, Gıdaların Kurutulması ve Kurutucular, Gıda Pazarı ve Mevzuat, Gıda Mühendisliği Araştırmaları

Gıda, geleneksel yollardan elde edilen, insanların yaşamak için tükettiği her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlere verilen isimdir. Canlıların büyümesinde ve gelişmesinde gerekli organik veya inorganik besilerdir. Gıda Mühendisliği bölümü ise bilimsel ve mühendislik bilgileri dahilinde gıdaların ya da besinlerin üretimi, hazırlanması, işlenmesi, paketlenmesi ve dağıtımının sağlanmasını sağlayan kişilerdir. Gıda Mühendisi olmak için üniversitelerin Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olmak gerekir. Gıda Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans dereceli bir bölümdür. Gıda Mühendisleri çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda gıda güvenliği standartlarının ve hijyeninden sorumlu olan kişilerdir.

Gıda Mühendisliği Bölümü Nedir?

Yeni ürün veya fikir geliştirirler. İnsan sağlığını koruyucu, sağlık tehdidi bulunmayan gıdalar üretimini öğreten Gıda Mühendisliği bölümü gıdaların üzerinde analiz ve değerlendirmeler yapar. Gıda Mühendisliği bölümün temel amacı, insanların sağlıklı beslenmelerini sağlamaktır.  Gıda Mühendisleri fabrikalar dahil olmak üzere gıda ile ilgili her sektörde çalışabilirler. Gıda Mühendisinde bulunması gereken özellikler aşağıda sıralanmıştır.

 • Ekip çalışmasına uyumlu olmak,

 • Sözlü ve yazılı yeteneğe sahip olmak,

 • Sayısal beceri ve analitik düşünceye hakimlik,

 • Gıda temizliği ve hijyeni konusunda titiz davranmak.

Gıda Mühendisliği iki dala ayrılır. Bunlar Gıda Teknolojisi ve Gıda Bilimidir. Gıda Bilimi, gıdaların kimyası, gıda mikrobiyolojisi, enzimi ve kalitesi gibi alanlarla ile ilgilenir. Gıda Teknolojisi ise bitkisel ve hayvansal gıdaların işlenmesiyle, biyoteknoloji gibi konularla ilgilenir.

Gıda Mühendisliği Bölümünden Mezun Olanlar Ne İş Yapar?

Gıda Mühendisliği bölümünün 4 yıllık lisans programını tamamlayıp mezun olan kişilere “Gıda Mühendisi” denir. Gıda mühendisi, üretilen ve yapılan gıdaların kurallara uygun bir şekilde paketlenmesini, taşınmasını ve hijyenini sağlayan kişilere denir. Bu bölüm mezunu olan öğrenciler fizik, kimya, mikrobiyoloji gibi bölümlerle iş birliği yaparak çalışmalar yürütür. Gıda mühendislerinin genellikle çalışma alanları şöyledir:

 • Restoran,

 • Catering Firmaları,

 • Laboratuvar,

 • Fabrikalar,

 • Ofisler.

Bu ve bunun gibi çok çeşitli yerlerde iş bulma imkanları yüksektir. Gıda Mühendisinin mesleki anlamda sorumlulukları vardır. Kısaca Gıda Mühendisi ne iş yapar sorusunun cevabı şöyledir:

 • Gıda mühendisi öncelikle gıdaların işlenmesini, paketlenmesini ve korunmasını sağlar.

 • Hijyen şartlarına uygun gıda güvenliğini sağlar.

 • Gıda numunelerini inceler, raporlandırır ve test eder.

 • Yiyeceklerin içerisinde bulunan katkı maddelerinin kullanımını denetler.

 • Yerin ürün fikirleri geliştirir.

 • Gıda üretimi için ekipman ve sistemler tasarlayarak, uygulamaya koyar.

 • Üretim ve performans için denetlemeler yapar.

Ayrıca Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olanlar Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Orman Bakanlıklarında yatırım uzmanı, proje mühendisi, kalite kontrol uzmanı olarak da çalışabilmektedirler. Bunun haricinde bu bakanlıklar da gıda üzerine danışmanlıkta yapabilmektedirler.

Gıda Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Gıda Mühendisliği bölümü programında mevcut olan dersleri tamamlamak ve not ortalamasını üniversitenin koşuluna göre yüksek tutmak mezuniyet için yeterlidir. Bu bölüm gıdanın işlenmesini, yeni ürünlerin geliştirilmesini, kalite kontrol, ürün muhafaza etme ve pazara sunulması hakkında bilgiler veren bir bölümdür. Bununla birlikte pratik, bu konulara karşı bilgi ve becerisi olan mühendisler yetiştirmeyi amaçlar. Gıda Mühendisliği bölüme ait dersler şöyledir:

 • Gıda Mühendisliğine Giriş

 • Madde ve Enerji Dengeleri 

 • Gıda Mühendisliği İşlemleri 1-2

 • Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı

 • Gıda Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme

 • Gıda Maddeleri Laboratuvarı 

 • Gıda Mikrobiyolojisi

 • Gıda İşlemleri

 • Gıda Kimya

 • Gıda Maddelerinin Fiziksel Özellikleri

 • İşlenmemiş Gıdalardaki Biyokimyasal Değişimler

 • Uygulamalı Kinetik

 • Uygulamalı Gıda Mikrobiyolojisi 

 • Gıda Biyoteknolojisi

 • Gıda Endüstrisinde İşlem Kontrolü Uygulamaları 

 • Fermantasyon Teknolojisinin Mühendislik Prensipleri

 • Gıda Teknolojisi

 • Gıda İşletmelerinin Sanitasyonu

 • Gıda Mühendisliği İşlemleri Laboratuvarı  

 • Gıda Muhafaza Kimyası ve Ambalajlama

 • Gıda Mühendisliği Tasarımı 

 • Gıda Ürün ve Fabrika Tasarımı 

 • Gıda Kalite Kontrolü

 • Duyusal Analiz

 • Gıdaların Kurutulması ve Kurutucular 

 • Gıda Pazarı ve Mevzuat 

 • Konvansiyonel Olmayan Gıda Koruma Teknolojilerinin Mühendislik İlkeleri

 • Gıda Mühendisliği Araştırmaları

 • Gıda Mühendisliğinde Özel Konular: Gıda ve Sağlık

 • Gıda Mühendisliğinde Özel Konular: Gıda Mikrobiyolojisinde Mikrobiyel Genotiplendirme

 • Gıda Mühendisliğinde Özel Konular

Gıda mühendisliği bölümü dersleri genel olarak gıda ve konularına göre dönemlere paylaştırılmıştır. Her üniversitenin bölüm ders isimleri farklı olsa da içerikler birbirine benzerdir. Öğretilen konular birbirinin aynısıdır. Gıda Mühendisliği bölümünün en az 30 gün süreli zorunlu stajı vardır. Bu bölümde staj tarihleri ve yapılacak zamanları üniversitelere göre değişiklik gösterebilir. Gıda Mühendisliği bölümünde öğretilen dersler genellikle sağlıkla ilgilidir. Beslenmenin temelleri, sağlıklı yaşlanma için bilgiler, obezite, ısıtma yöntemleri, ısısal ve ısısal olmayan teknolojiler, gıda yapısı ile ilgili kurutma yöntemleri gibi konuları baz alan dersler mevcuttur.

Gıda Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralaması

gıda mühendisliği bölümü sayısal bir bölümdür. ösym’nin tyt ve ayt sınavlarından sayısal puan türünden tercih yapılan bir bölümdür. sayısal ağırlıklı bir bölüm olduğu için sınavlarda matematik ve fen bilimleri soruları çözmeniz gerekmektedir. bölümde bazı üniversitelere bağlı olarak ingilizce eğitimde verilmektedir. burslu ve indirimli olarak aldığınız puan doğrultusunda gıda mühendisliği bölümünü tercih edebilirsiniz. bu bölüme ait en yüksek taban puanına sahip üniversitelerden bazıları şu şekildedir:

ÜniversiteTaban PuanBaşarı Sırası
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara-İngilizce)48209422
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul)41156301
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul-İngilizce-Burslu)38576580
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)358102117
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir- İngilizce-Burslu)353107899
Hacettepe Üniversitesi (Ankara)344118323

Puan olarak yüksek bir bölümdür. Gıda Mühendisliği bölümünü tercih eden öğrencilerin puanı yüksek olduğu takdirde yukarıdaki üniversiteleri tercih edebilir. Türkiye’de hemen hemen her üniversite de bu bölüm mevcuttur. İngilizce olan bölümlerin müfredat program içerikleri de İngilizcedir. Gıda Mühendisliği bölümünün öğrenim süresi 4 yıldır. Lisans programı içerisinde staj imkanı sunan bu bölüm öğrencilerine mezun olduktan sonra Gıda Mühendisliği Lisans Diploması verilir. 

Bu bölüm çoğu devlet üniversitesinde olmasına rağmen birçok özel üniversitede de bulunmaktadır. Bazı üniversiteler burslu, bazıları ise %75, %50 indirim imkanı ile eğitim verirler. Manisa Celâl Bayar Üniversitesi’nde Gıda Mühendisliği bölümünün ikinci öğretimi de vardır. Puanınız düşük olsa bile kontenjan sayısını dolduramadığı için tercih yapabilirsiniz. Ayrıca Manisa Celâl Bayar Üniversitesinin 1 kişilik KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı da bulunmaktadır.

Gıdaların üretimi, hazırlanması, işlenmesi, paketlenmesi ve dağıtımını sağlama işlemlerini yürütürler, Gıdaların işlenmesini, paketlenmesini ve korunmasını sağlar Hijyen şartlarına uygun gıda güvenliğini sağlar Gıda numunelerini inceleyerek raporlandırır ve test eder, Gıda Mühendisliği İşlemleri, Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı, Gıda Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme, Ekip çalışmasına uyumlu olmalıdır Sözlü ve yazılı yeteneği yüksek olmalı ve sayısal beceri ve analitik düşünmeye hakim olmalıdır, Yeni ürün fikirleri geliştirir Gıda üretimi için ekipman ve sistemler tasarlar ve uygular Üretim ve performans için denetlemeler yapar, Gıda Maddeleri Laboratuvarı, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda İşlemleri, Gıda Kimyası, Gıda Mühendislerinin çalışma alanları; Restoranlar, Catering Firmaları, Laboratuvarlar, Fabrikalar ve Ofislerdir, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Orman Bakanlıklarında yatırım uzmanı, proje mühendisi, kalite kontrol uzmanı olarak görev alabilirler, Gıda Maddelerinin Fiziksel Özellikleri, İşlenmemiş Gıdalardaki Biyokimyasal Değişimler, Uygulamalı Kinetik, Uygulamalı Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans dereceli bir bölümdür ve en az 30 gün süreli zorunlu stajı vardır, Yiyeceklerin içerisinde bulunan katkı maddelerinin kullanımını denetler Gıda temizliği ve hijyenini sağlar, Gıda Teknolojisi, Gıda İşletmelerinin Sanitasyonu, Gıda Mühendisliği İşlemleri Laboratuvarı , Gıda Muhafaza Kimyası ve Ambalajlama, Gıda Mühendisliği iki dala ayrılır Bu dallar Gıda Teknolojisi ve Gıda Bilimidir, Konvansiyonel Olmayan Gıda Koruma Teknolojilerinin Mühendislik İlkeleri uygulanır, Duyusal Analiz, Gıdaların Kurutulması ve Kurutucular, Gıda Pazarı ve Mevzuat, Gıda Mühendisliği Araştırmaları
gıda gıda mühendisliği gıda mühendisi sağlık gıda teknolojisi gıda kimyası gıda bilimi mutfak mutfak yönetimi mutfak yönetimi hizmetleri
Açık tenli ve açık kahverengi saçlı genç bir kadın doğrudan kameraya bakmaktadır. Üzerinde siyah desenli beyaz bir tişört var. Gözleri hafifçe kapalı ve dudakları rahat bir ifadeyle hafifçe ayrılmış. Boynuna altın bir kolye ve bir çift küçük halka küpe takıyor. Saçları düzgün bir şekilde toplanmış ve yüzü güneşin ışığıyla çerçevelenmiş. Yüz ifadesi sakin ve huzurlu, duruşu kendinden emin ve rahat. Bakışları hem davetkâr hem de esrarengiz.
Fatma Aykut
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezunu olan Fatma Aykut, 7.5 yıl yerel bir televizyonda Yayın Operatörlüğü ve Muhabirlik yaptı. Şu an Atatürk Üniversitesi Reklamcılık bölümünü okuyor ve İstanbul İşletme Enstitüsü’nde içerik editörlüğü yapıyor.    

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.