AnasayfaBlogİspanyolca Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

İspanyolca Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

27 Temmuz 2021
İspanyolca Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

Günümüzde Türkiye, Avrupa standartlarında hareket etmek ve ilerlemek için çalışmalarını yürütmektedir. Bunun en bariz örneği Avrupa çok dillilik politikasına uygun bir şekilde ilerlemeye çalışmasıdır. Avrupa çok dillilik politikasına göre çocuklar en az iki yabancı dil öğrenerek becerilerini geliştirmelidir. Bu politika oldukça önemli bir politika olmasının yanında sürdürülebilir olması da gerekmektedir. Günümüzde bireyler günlük yaşamda iletişim kurmaları ve kariyer hayatlarında kaydedilen gelişmelere uyum sağlayabilmeleri için yabancı dil öğrenmek zorundadır. Artık yabancı dil öğrenmek amaçtan ziyade bir araç haline dönüşmüştür.

Günümüzde mesleki yeterliliklerin geniş bir tabana yayılması bireyleri bir yabancı dil öğrenmeye itmektedir. İspanyolca da son yıllarda ülkemizde öğrenilmek istenen diller arasında yerini almıştır. İspanyolca, dünyada en çok konuşulan diller arasında yer alması, Latin dünyasındaki ülkelerin çoğunun resmi dili olması, İspanya ile artan dış ticaret ortaklığı, Erasmus programı ile öğrencilerin İspanya’yı tercih etmeleri ve birçok neden bu dili öğrenmeye teşvik etmiştir. Bu da ülkemizde İspanyolca öğretmeni ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

İspanyolca öğretmeni, öğrencilerine İspanyolca dilinde eğitim vermektedir. Dil öğretiminin yanında İspanyol kültürünün tanıtılması işlemiyle de ilgilenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, yabancı dil kurs merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde ve İstanbul İşletme Enstitüsü vb. yerlerde bu dil öğretilmektedir. Bu dile olan talebin artması ile bu dilin öğretilmesi için gerekli eğitim merkezleri açıldığı gibi İspanyolca öğretmenlerine de ihtiyaç duyulmuştur. Yazıya giriş yaptıktan sonra detaylı bir şekilde bu öğretmenlik branşı hakkında bilgi sahibi olalım. Hazırsanız başlıyoruz!

İspanyolca Öğretmeni Nedir?

İspanyolca öğretmeni, İspanyolca olarak bireysel ya da grup olarak ders veren kişidir. Bu dili öğrenmek isteyen öğrencilere gerekli bilgi akışını sağlayan ve yol gösteren kişidir. Günümüzde özellikle orta öğretim kademelerinde çalışan öğretmenlik branşıdır. Devlet okullarından ziyade özel okullar tarafından daha çok tercih edilen ve aranan bir öğretmenlik alanıdır. Çalıştığı okul ya da dil merkezinde öğrencilerine belirlemiş olduğu program çerçevesinde okuma, yazma, konuşma ve anlama becerilerini kazandıran kişidir. Pratik ve teorik anlamda İspanyolca eğitimi veren kişi olarak tanımlanır.

İspanyolca öğretmeni, öğrenen merkezli bir yaklaşım benimseyip öğrencilerle iş birliği yaparak ve beraber sorumluluk alarak çalışmalarını yürütür. Öğretmen, uyguladığı program ile dört dil becerisi (okuma, yazma, anlama, konuşma) ile dilin alt becerilerinin dağılımını yapan kişidir. Bunun yanında İspanyolca öğretmeni, öğrencilerinin kendi ihtiyaçlarını fark ederek ve kendilerini aktif birer katılımcı yaptıkları şekilde ders planlamalarını yapan kişidir.

İspanyolca öğretmeni, bu dili öğrenmeye başlayan kişilerin basit soruları sormaları ve yanıtlamalarını öğreterek başlamaktadır. Bunların yanında ilk aşamada en temel gereksinimler, basit ifadelerin kullanımı ve sorulan sorulara cevap verilmesini öğrencilerine öğretmektedir. Öğrencilerin kendilerini ve ailelerini tanıtmalarını, nerede yaşadığını anlatabilmelerini, basit İspanyolca metinleri okuyabilmeleri ve basit bir şekilde kişisel bilgilerini yazabilmelerini sağlayan kişidir. İlerleyen aşamalarda öğrencilerine zaman dilimlerini, sayıları ve miktarları öğreten kişidir.

Bu branşın öğretmeni öğrencilerine günlük konuşmalar, yol tarifi, nezaket kalıplarını öğreterek onların günlük dilde sıkıntı çekmemelerini ve dersten zevk almalarını sağlamaktadır. İspanyolca öğretmeni öğrencilerine somut ihtiyaçlarını karşılamasını öğreten, bilinen günlük ifadeleri kullandırabilen ve kendilerini tanıtabilen bir eğitim anlayışı sunan kişidir. Öğrencilerinin İspanyolcayı öğrenebilmesi için dört dil becerisinin geliştirilmesi için eğitim programının verimli uygulanmasını sağlayan kişidir.

Öğretmen, seçtiği yöntemin başarılı sonuçlar vermesi için İspanyolcayı öğrettiği hedef kitlenin kişisel özellikleri, sosyal durumları, eğitimin verildiği çevre koşulları, öğrencilerinin yaşları vb. etkenleri dikkate alır. Bu sayede uygulamaya koyduğu yöntemin kullanım özelliklerini uygulayabilir. İspanyolca öğretmeninin amacı sadece bu dili öğrencilerine öğretmeye çalışmak değildir. Bunun yanında öğrencilerine İspanya tarihi, kültürü vb. ile ilgili bilgileri de öğretmektedir. Bu konu hakkında bilgi sahibi olduktan sonra gelin hep beraber İspanyolca öğretmeni görevi hakkında bilgi sahibi olalım.

İspanyolca Öğretmeni Ne İş Yapar?

 • İspanyolcayı öğrencilerine öğretmek İspanyolca öğretmeni görevi arasında ilk sırada yer alır.

 • İspanyolca öğretmeni görevi arasında dilin yapısı hakkında öğrencilere bilgi vermek yer alır.

 • Ders verdiği öğrencilerin kişisel özellikleri, yaşları vb. faktörleri göz önünde bulundurarak ilgi çekici konular belirleyerek ilerler.

 • İspanyolca öğretmeni görevi arasında ders planı oluşturma ve sınıf içi etkinlikleri hazırlama yer alır.

 • Dersi için öğretim materyallerini hazırlama ve öğrencilerinin performansını değerlendirme İspanyolca öğretmeni görevi arasındadır.

 • Eğer çalıştığı kuruluşta İspanyolca kulübü bulunuyorsa bu kulüpteki çalışmaları koordine etmek İspanyolca öğretmeni görevi arasında yer alır.

 • Öğrencilerine okuma, yazma, anlama ve dinleme becerilerini kazandırmak İspanyolca öğretmeni görevi arasındadır.

 • Öğrencilerinin başlangıç aşamasında somut ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve günlük yaşamda konuşabilecek düzeyde bilgi aktarımı yapmak İspanyolca öğretmeni görevi arasında yer alır.

 • Dersle ilgili öğrencilerine film, kitap ve sözlük önerilerinde bulunur. Örneğin daha önce benim kaleme aldığım İspanyolca öğrenebileceğiniz en iyi Netflix dizileri gibi.

 • Öğrencilerine teorik ve pratik anlamda örnekler yaptırıp testler çözdürür.

 • İspanya ile ilgili kültürel anlamda bilgileri öğrencilerine aktarır.

 • Gerekli gördüğü durumlarda öğrencilerine danışmanlık hizmeti verir. Öğrencilerinin daha iyi eğitim almaları konusunda onlara rehberlik eder.

 • Mesleki anlamda alanındaki gelişmeleri ve değişimleri takip eder ve uygular.

Bu başlık altında bilgi sahibi olduktan sonra şimdi de İspanyolca öğretmeni maaşları hakkında bilgi sahibi olalım.

İspanyolca Öğretmeni Maaşları

İspanyolca öğretmeni maaşları birçok faktöre göre değişiklik gösterebilir. Bu faktörler arasında çalışılan kuruluşun önemi oldukça büyüktür. Öğretmenin devlet okulunda mı özel okulda mı yoksa dil merkezinde mi çalıştığı maaşını etkileyen önemli bir faktördür. Bunun yanında sahip olunan deneyim, eğitim seviyesi, öğretmenin evli olup olmadığı, evli ise çocuk sahibi olup olmadığı, evli ise eşinin çalışıp çalışmadığı, çalıştığı kuruluşun coğrafi konumu vb. birçok faktör İspanyolca öğretmeni maaşları etkilemektedir.

Bu faktörler göz önünde bulundurularak kariyer sitelerinden İspanyolca öğretmeni maaşları ile ilgili veriler topladım. Bu verilere göre en düşük İspanyolca öğretmeni maaşları 3.200 TL’dir. En yüksek İspanyolca öğretmeni maaşları 6.000 TL’dir. Ortalama İspanyolca öğretmeni maaşları ise 4.400 TL olarak verilebilir. Maaşlar hakkında gerekli bilgileri öğrendikten sonra bir sonraki konu başlığına geçelim.

İspanyolca Öğretmeni Nasıl Olunur?

Bu alanda öğretmenlik yapmak isteyen kişiler üniversitelerin İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümü okumak zorundadır. Ülkemizde Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde ve İstanbul Üniversitesinde bu bölüm bulunmaktadır. Bu üniversitelerde okumak istemeyen veya farklı bir üniversite tercih etmek isteyen kişiler ise yurt dışında bir üniversitede okuyabilirler. Ancak yurt dışında okuyup ülkemizde öğretmenlik yapmak isteyen kişiler Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerde okumak zorundadır.

Bu mesleği yapabilmek için eğitimin dışında bireylerin bazı bilgi ve beceriler de sahip olması gerekir. Bireylerin sahip olması gereken bilgi ve beceriler;

 • Öğretmenliği sevmek,

 • Düzgün diksiyona sahip olmak,

 • Disiplinli olmak,

 • Rehberlik edebilmek,

 • İspanya dili ve kültürüne meraklı olmak,

 • Farklı kültürlere karşı merak ve araştırma duygusu bulunmak,

 • Öğretmenlik ile ilgili gelişmeleri takip etmek,

 • Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak,

 • Organizasyon becerisine sahip olmak,

 • Yenilikçi, anlayışlı ve idealist özelliklere sahip olmalıdır.

İspanyolca Öğretmeni Nedir?

İspanyolca olarak bireysel ya da grup olarak ders veren kişidir. Öğrencilerine okuma, yazma, konuşma ve anlama becerilerini kazandıran kişidir. Pratik ve teorik anlamda İspanyolcayı öğreten kişi olarak tanımlanır.

İspanyolca Öğretmeni Ne İş Yapar?

İspanyolcayı öğrencilerine öğretir. Ders verdiği öğrencilerin kişisel özellikleri, yaşları vb. faktörleri göz önünde bulundurarak ilgi çekici konular belirleyerek ilerler. Dersle ilgili öğrencilerine film, kitap ve sözlük önerilerinde bulunur.

İspanyolca Öğretmeni Maaşları Ne Kadar?

Maaşları etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler göz önünde bulundurularak en düşük maaş 3.200 TL’dir. Aldıkları en yüksek maaş 6.000 TL iken ortalama maaş ise 4.400 TL’dir.

İspanyolca Öğretmeni nedir
Sezer Açiler
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
İspanyolca Sayılar ve Okunuşu
Yabancı Dil Eğitimi

İspanyolca Sayılar ve Okunuşu

25 Haziran 2021
Yaşamın her alanında ihtiyaç duyulan eğitimlerin başında yabancı dil gelir. Dünyanın çok konuşulan dillerinden biri olan İspanyolca, kelimeleri ve güzel sözleriyle dikkat çeker.
Yabancı Dil Eğitimi

İspanyolca Sözler Nelerdir?

12 Ekim 2021
İspanyolca Renkler Nedir?
Yabancı Dil Eğitimi

İspanyolca Renkler Nedir?

03 Temmuz 2021
İş ve Eğitim Hayatında İspanyolcanın Önemi
Yabancı Dil Eğitimi

İş ve Eğitim Hayatında İspanyolcanın Önemi

14 Eylül 2021