AnasayfaBlogPerspektif Nedir? Ne Anlama Gelir?
Nedir?

Perspektif Nedir? Ne Anlama Gelir?

27 Şubat 2021
Bir adam okyanusa doğru uzanan uzun bir yürüyüş yolunun sonunda durmaktadır. Üzerinde ışık bulunan mavi bir korkulukla çevrili yürüyüş yolunun sonunda pembe ve mavi çizgili bir nesne var. Gökyüzü renkli bir gün batımı ile boyanmış ve uzakta bulutlar var. Yürüyüş yolunda gri zemin üzerine beyaz bir harf ve siyah zemin üzerine beyaz bir harf daha var. Sahne huzurlu ve çarpıcıdır, ileride mükemmel bir okyanus manzarası vardır.
Perspektif TipiAçıklamaUygulama Alanı
Çizgi PerspektifiParalel çizgilerin küçülerek sonsuzda birleşmesi şekilde ifade edilir.Mimari çizimler ve genel çizim teknikleri
Renk PerspektifiIşık değiştikçe ve cisimlerin konumu bizden uzaklaştıkça renklerinde yaşanan değişimlerle ilgilidir.Resim sanatı ve ışıkla oynayan tüm çizimler
Paralel PerspektifAksonometrik ve eğik perspektifin bir alt başlığıdır.Mimari çizimler ve 3D modeller
Konik PerspektifTek, iki ve üç kaçış noktalı perspektifin alt başlığıdır.Ayrıntılı resimler ve üç boyutlu çizimler
Tek Kaçış Noktalı PerspektifDüz bir yüzeye, genellikle karşı hizadan bakıldığında kullanılır.İç mekan çizimleri, tren rayları, koridor, cadde çizimleri
İki Kaçış Noktalı PerspektifCisimler düzlem üzerinde daha açılı durur.Bina çizimleri, natürmort resimler
Üç Kaçış Noktalı PerspektifÇizgilerin üç farklı noktada birleştiği perspektif tipiYüksek yapılar, dikey yönlü çizimler
Merkezi PerspektifNesnelerin uzaklaştıkça boyutlarının ve renklerinin değiştiği perspektifSanatsal çizimler, görsel efektler
PerspektografOrta Çağ'da perspektif çizimini kolaylaştırmak için kullanılan aletTarih öncesi çizimler
Derinlik YanılsamasıYüzeyler üzerindeki objelerin bir derinlik illüzyonu oluşturmasının sağlandığı tekniğidir.3D tasarımlar, sanatsal ve görsel tasarımlar

Anlamını bilmediğimiz ve irdelediğimiz bazı kelimeler oluşumundan bugüne farklı alanlarda yeni kapılar açarak ilerler. Perspektif kelimesi de onlardan biri. TDK sözlüğünde perspektif için karşılaşacağınız tanım; “görünge, bakış açısı” şeklindedir. Tanımı bu kadar net ve kısa olsa da hayata etkileri daha komplike ve uzun olmuştur. Rönesans döneminde perspektif keşfedildiği zaman; sanat, felsefe gibi alanlar kendi içinde yeni kapılar açtı, yeni anlamlar buldu. Ve bilinenler yeniden şekillendi. Perspektif aslında yeni bir çağın başlangıcına ışık tuttu. Sadece sanat, bilim, mimari değil insanların düşünce yapısı da bu yeni görme tekniğiyle dönüşüp derinleşti.

Peki, günümüzde sıklıkla adını duyuran perspektif kelimesi tam olarak ne demek ve ne işe yarıyor? Perspektif; resim sanatında, çizim yapılırken kullanılan bir iz düşüm tekniği olarak tanımlanır. Bu teknik; nesnelerin var olan üç boyutlu halini, iki boyutlu hale indirgeyerek düz bir yüzeye, gerçekçi bir görünümle resmedilmesini sağlar.

Başarılı bir perspektif uygulaması daha gerçekçi resimler demektir. Ayrıca perspektif, farklı alanlarda karşınıza çıkması olası bir kelimedir. Ancak hangi alanda karşılaşırsanız karşılaşın kullanım amacı değişkenlik gösterse de teoride perspektifin yaygın tanımı bakış açısıdır. Mesela çizim işlemlerinde çizilen nesneye bakış açısını temsil ederken felsefede, olaylara bakış açısını temsil eden bir konumdadır.

Perspektif Ne Demek?

Perspektif kimi kaynaklarda derinlik yanılsaması olarak da tanım bulur. Bu açıklamadan perspektifin resimlere daha gerçekçi görünüm kazandırdığını ve resimdeki iki boyutlu objelere üçüncü bir boyut kattığını söyleyebiliriz. Gördüğümüz cisimleri ya da mekânları gerçeğe uygun olarak bir düzlem üzerine çeşitli çizimsel tekniklerle resimleme yöntemi de yine perspektif için bir tanım kabul edilebilir.

Perspektif etkisi geçmişe dayanan ve halen çizim sanatının önemli unsuru kabul edilen bir tekniktir. Gördüklerini daha gerçekçi çizmek isteyen insanların Orta Çağda, perspektif çizimi kolaylaştırmak için perspektograf adında bir alet kullandığı bilgisi de perspektifin geçmişini aydınlatan bilgiler arasındadır.

Bu teknikte ana kural; yakın olan cisimlerin uzaktakilerden daha büyük ve ayrıntılı gözüktüğüdür. Cisimlerin uzaklaştıkça görünüşleri gerçek görünüşünden boyutsal ve renksel olarak farklı olur, ufalır ve solar. Bu hep var olan ama insanlarca çok sonra keşfedilen bir durumdur. Perspektif; nesnelerin göze olan uzaklığı ve yakınlığına, göz hizasından aşağı – yukarı oluşuna bağlı olarak boyut ve renk değişikliklerini gerçeğe yakın olarak kolayca çizmeye yarayan bir çizim sanatı kabul edilir.

Resim çizimi için perspektif, birçok kaynakta kabaca iki ana başlık olarak ele alınır. Bunlar çizgi perspektifi ve renk perspektifidir. Çizgi perspektifi, paralel çizgilerin küçülerek sonsuzda birleşmesi şeklinde ifade edilir. Renk perspektifi ise ışık değiştikçe ve cisimlerin konumu bizden uzaklaştıkça renklerinde yaşanan değişimlerle ilgilidir. Akademik makalelere bakıldığında ise aslında perspektifin; paralel perspektif ve konik (merkezi) perspektif olarak ikiye ayrıldığını görürsünüz.

Paralel perspektif; aksonometrik ve eğik perspektif olarak kendi içinde alt başlıklara ayrılmaya devam eder. Konik perspektif ise tek kaçış noktalı, iki kaçış noktalı ve üç kaçış noktalı konik perspektif olarak alt başlıklara ayrılır. Burada bilinmesi gereken en önemli nokta sıklıkla karşılaşacağınız "kaçış noktası" terimidir. Kaçış noktasının mantığında; çizilen bir objeyi sınırlayan tüm yatay çizgilerin uzantılarının ufuk çizgisi üzerinde seçilen noktalara ulaştığı varsayılır. Birbirine paralel olan çizgilerinin ise ufuk çizgisi üzerinde aynı noktada kesiştiği kabul edilir. Bu kesişim noktasına da kaçış noktası adı verilir.

Resim Çizerken Sıklıkla Kullanılan Perspektif Çeşitleri

  • Tek Kaçış Noktalı Perspektif: Düz bir yüzeye, genellikle karşı hizadan bakıldığında kullanılır. Bir ufuk noktası ve bir kaçış noktası belirlenir. Bir diğer adı da paralel perspektif olarak bilinir. Tek kaçış noktası bulunduğundan diğerlerine kıyasla daha kolaydır. Resimde çizilen objelerin kenar çizgileri bu kaçış noktasında birleştirilir. İç mekan çizimleri, tren rayları, uzaklaşan telefon direkleri, koridor, cadde çizimleri bu perspektif yöntemi ile çizilebilir.

  • İki Kaçış Noktalı Perspektif: Bu teknik, çapraz perspektif olarak da bilinmektedir. Cisimler düzlem üzerinde daha açılı durur. Tek kaçış noktalı perspektif yönteminde çizgiler tek noktada birleşirken bu teknikte çizgiler ufuk çizgisinde iki noktada birleşir. Aşağı ya da yukarı baktırma gibi bir amaç olmadığında genellikle bu teknik kullanılır. Örneğin uzaktaki binaların çizimi ya da natürmort resimlerde sıkça kullanıldığını görebilirsiniz. Çapraz perspektifle, paralel perspektife göre daha fazla derinlik duygusu yaratabilirsiniz. Kısaca bu tekniğin en önemli özelliği iki kaçış noktası olmasıdır. 

  • Üç Kaçış Noktalı Perspektif: Diğer bir adı dikey perspektif olarak da karşınıza çıkabilir. Bu teknikte üç grup çizgi bulunur ve her biri kendisine denk gelen kaçış noktasında birleşir. Bu perspektif tekniğinde, yatay doğrultudaki iki kesişme noktası dışında dikey doğrultuda üçüncü bir kesişme noktası eklenir. Özetlemek gerekirse üç kaçış noktası bulunur ve bunlardan ikisi ufuk çizgisi üzerinde, üçüncü ise ufuk çizgisine denk gelen bir dikey hat üzerindedir. Çizimlerinizin belli bir yüksekliği göstermesini istiyorsanız üç noktalı perspektif kullanabilirsiniz.

Tek Kaçış Noktalı Perspektif Nasıl Uygulanır?

Resminize başlarken kâğıdınıza bir ufuk çizgisi çekmeden önce ufuk çizgisinin nerede olmasını istediğinize karar verin. Ufuk çizgisi; gökyüzü ile yeryüzünün birleştiği yer olarak kabul edilir. Ufku istediğiniz yere koyabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; ufuk çizgisini aşağıya koymak yukarıya bakıyor gibi bir görüntü elde etmenizi sağlarken ufuk çizgisini, kâğıdın üstüne yakın çekmek aşağı bakıyor gibi bir görüntü elde etmenizi sağlayacaktır.

Ardından ufuk çizginizin üstünde kaçış noktasının yerini belirleyerek bir işaret koyun. İlk çalışmalarda tek kaçışlı perspektifle başlanması en doğrusudur. Kaçış noktası için orta noktayı seçebilirsiniz ama kaçış noktanız ufuk çizgisinin tam ortasında olmak zorunda değil. Ama tek kaçışlı perspektif için ilk denemelerde kaçış noktasının ufuk çizgisi üzerinde tam ortada seçilmesi yeni başlayanların çizmesini kolaylaştırabilir. Kaçış noktası belirlendikten sonra bu noktadan geçen düz doğrular çizmelisiniz. Alışana kadar ilk denemelerde daha düz çizgiler elde etmek adına bir cetvel yardımınıza koşabilir. Cetvelinizi ufuk çizginizdeki kaçış noktasından geçecek biçimde yerleştirerek istediğiniz açılarda istediğiniz sayıda perspektif çizgisi çizebilirsiniz.

Böylece çizimlerinizi yaparken işinizi kolaylaştıracak kılavuz çizgilerinizi basit şekilde elde etmiş olursunuz. İşiniz bittikten sonra bu çizgileri sileceğiniz için kalemi bastırmadan hafif çizgiler çekmenizde yarar var. Bu çizgileri, resimde oluşturmak istediğiniz her obje için kılavuz olarak kullanabilirsiniz. Kılavuzluk eden perspektif çizgilerine ortogonal çizgi de denilmektedir. Bu aşamadan sonra çizeceğiniz nesnelerin ufuk düzleminin altında, üstünde veya hizasında olup olmadıkları tespit ederek resminizi yapmaya başlayabilirsiniz.

Çizeceğiniz nesnenin size en yakın yüzünü çizdikten sonra köşelerini ufuk çizgisine doğru perspektif çizgileri ile bağlamalısınız. Böylece çizeceğiniz nesne de perspektif çizgileri boyunca belli bir açı yapacak, boyutları buna oranla daralacak ve nesneniz boyut kazanacaktır. İlk deneme için örneğin giderek daralan bir sokak ve bunun iki yanına dizili evlerin ve ağaçların resmini çizmeyi deneyerek bir başlangıç yapabilirsiniz. Dilerseniz internet üzerinde bulunan perspektif videolarını izleyerek ardından deneme çizimleri yapmaya başlayabilirsiniz.

Çizgi Perspektifi, Paralel çizgilerin küçülerek sonsuzda birleşmesi şekilde ifade edilir, Mimari çizimler ve genel çizim teknikleri, Renk Perspektifi, Işık değiştikçe ve cisimlerin konumu bizden uzaklaştıkça renklerinde yaşanan değişimlerle ilgilidir, Resim sanatı ve ışıkla oynayan tüm çizimler, Paralel Perspektif, Aksonometrik ve eğik perspektifin bir alt başlığıdır, Mimari çizimler ve 3D modeller, Konik Perspektif, Tek, iki ve üç kaçış noktalı perspektifin alt başlığıdır, Ayrıntılı resimler ve üç boyutlu çizimler, Tek Kaçış Noktalı Perspektif, Düz bir yüzeye, genellikle karşı hizadan bakıldığında kullanılır, İç mekan çizimleri, tren rayları, koridor, cadde çizimleri, İki Kaçış Noktalı Perspektif, Cisimler düzlem üzerinde daha açılı durur, Bina çizimleri, natürmort resimler, Üç Kaçış Noktalı Perspektif, Çizgilerin üç farklı noktada birleştiği perspektif tipi, Yüksek yapılar, dikey yönlü çizimler, Merkezi Perspektif, Nesnelerin uzaklaştıkça boyutlarının ve renklerinin değiştiği perspektif, Sanatsal çizimler, görsel efektler, Perspektograf, Orta Çağ'da perspektif çizimini kolaylaştırmak için kullanılan alet, Tarih öncesi çizimler, Derinlik Yanılsaması, Yüzeyler üzerindeki objelerin bir derinlik illüzyonu oluşturmasının sağlandığı tekniğidir, 3D tasarımlar, sanatsal ve görsel tasarımlar
perspektif kaçış noktası ufuk çizgisi bakış açısı resim perspektif nedir perspektif ne demek
Sağ elini başının üzerine koymuş mutlu bir kadın. Yüzünde parlak, içten bir gülümseme var ve gözleri kapalı, bu da rahatlamış olduğunu gösteriyor. Açık kahverengi saçları alnından geriye doğru taranmış ve beyaz bir bluz giymiş. Başı hafifçe sola eğik ve duruşu kendinden emin. Anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor, yüzünden neşe yayılıyor. İfadesi memnuniyet ve mutluluktan ibaret.
Tuba Uyar
Blog Yazarı

1989 Aralık doğumdur. İskenderun/ Hataylıdır. Konya Necmettin Erbakan üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmenliği (BÖTE) bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başlamıştır, halen devam etmektedir. Yüz yüze İş güvenliği, online olarak içerik editörlüğü eğitimleri almıştır. Dijital İllüstratör çizimleri yapmakta ve yazar olarak çalışmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görsel, fotoğrafçılıkla ilgili bir çevrimiçi kursu tasvir etmektedir. Siyah elbiseli bir kadın, siyah metinli beyaz bir tabelanın önünde durmaktadır. Sahne, öğrenme ve profesyonel eğitim duygusunu yansıtmaktadır. Bu kurs sayesinde öğrenciler, yetkin fotoğrafçılar olmak için gereken bilgi ve becerileri kazanabileceklerdir. Kompozisyon, ışıklandırma, pozlama ve daha fazlası gibi konularla fotoğrafçılığın temellerini öğretmek için tasarlanmıştır. Katılımcılar bu kursa katılarak fotoğrafçılığın yaratıcı potansiyelini keşfedebilir ve çarpıcı görüntüler üretme tekniklerini keşfedebilirler. Doğru rehberlik ve doğru araçlarla herkes fotoğrafçılık sanatını öğrenebilir ve bunu harika fotoğraflar çekmek için kullanabilir.
5
(114)

Fotoğrafçılık Eğitimi

10 Konu5 Saat
Bu, siyah, kolsuz bir elbise giyen genç bir kadının fotoğrafı. Kollarını iki yana açmış, ayakta duruyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Saçları kısa küt kesilmiş ve çenesinin hemen altına kadar uzanıyor. Yüzü oval şekilli, küçük bir burnu ve dolgun dudakları var. Gözleri koyu renk ve badem şeklindedir ve kendinden emin bir bakışa sahiptir. Cildi pürüzsüz ve hafif bronzlaşmış. Yüksek yakalı ve düz, dar kesim siyah bir elbise giymektedir. Elbise hafif bir kumaştan yapılmıştır ve belinde ince gümüş bir kemerle tamamlanmaktadır. Düşük topuklu ve ayak bileğinde küçük bir tokası olan siyah ayakkabılar giyiyor. Genel görünümü modern ve şık.Evren Yılbaşı
12450
Bu resimde bir kadın kırmızı bir kazak giyerken kameraya gülümsüyor. Arka planda siyah metinli mavi beyaz bir işaret var, bu da kadının A1 seviyesinde bir Fransızca dil kursuna katıldığını gösteriyor. Buna ek olarak, beyaz metinli siyah ve kırmızı bir dikdörtgen var ki bu bir logo ya da kursla ilgili bir mesaj olabilir. Genel olarak bu görüntü, yeni bir dil öğrenmek için harika bir motivasyon olan neşe ve başarı duygusunu yansıtıyor.
5
(12)

Fransızca Kursu (A1)

14 Konu5 Saat
Bu online kurs, IELTS sınavına hazırlanmak isteyenler için idealdir. Öğrencilerin IELTS sınavında başarılı olmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olacak kapsamlı dersler ve materyaller içerir. Kurs, dört dil ve iletişim becerisinin tümünü kapsayan modüllere ayrılmıştır: okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Sınav konuları, stratejileri ve ipuçları hakkında ayrıntılı açıklamalar sağlar. Öğrenciler ayrıca çeşitli uygulama etkinlikleri ve alıştırmalarla becerilerini pratik edebilirler. Bu tam kurs, öğrencilerin istedikleri IELTS puanına eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
5
(4)

IELTS Kursu

5 Konu20 Saat
Kısa, siyah saçlı ve sıcak bir gülümsemeye sahip güzel bir kadın kameranın önünde duruyor. Üzerinde pembe çiçek desenli beyaz, bol bir gömlek ve bir çift açık renk kot pantolon var. Dudakları yanaklarına kadar uzanan geniş bir gülümsemeye dönüşürken gözleri sevinçle kapalıdır. Kolları dirseklerinden hafifçe bükülmüş ve elleri gevşek bir şekilde kot pantolonunun ceplerine sokulmuş. Güneş yakındaki bir pencereden parlıyor ve yüzünü yumuşak, doğal bir ışıkla aydınlatıyor. Neşenin resmidir, sıcaklık ve memnuniyet yayar.Magdalini Timou
21170