AnasayfaBlogEğitim Başarısında Teknoloji Gerçeği
Eğitim

Eğitim Başarısında Teknoloji Gerçeği

09 Aralık 2018
Bir kadın önünde dizüstü bilgisayarıyla yerde oturmaktadır. Beyaz bir gömlek giymiş ve saçlarını arkaya toplamış. Elleri dizüstü bilgisayarın üzerinde ve yüzünde ciddi bir ifade var. Arka planda bir oğlan çocuğu yerde oturmuş, dizüstü bilgisayar kullanıyor. Kırmızı bir gömlek giymiş ve saçlarını arkadan bağlamış. Elinde bir kart tutmaktadır. Sağda, bir bambu sapının yakın çekimi görülüyor. Daha sağda, üzerinde bir işaret bulunan bir palmiye ağacı gövdesi mevcut. Sola doğru bakıldığında, gülümseyen bir adamın yakın çekimi görülüyor. Beyaz bir gömlek giymektedir. Görüntünün alt kısmında, dizüstü bilgisayarıyla yerde oturan bir kişi görülüyor. Son olarak, görüntünün üst kısmına doğru bir ağaç kütüğü ve bir kayanın yakın çekimi görülebiliyor.
KonuAyrıntılarDaha Fazla Bilgi
Teknoloji ve EğitimTeknolojik gelişmeler eğitimde eşitlik sağlama, zaman ve mekan bağımsız öğrenme imkanı sunma gibi avantajlar sağlar.Teknoloji kullanımı, interaktif öğrenme tecrübesi sunarak öğrenme sürecini hızlandırabilir ve kolaylaştırabilir.
Teknoloji Devleri ve EğitimEğitim ve teknoloji, Dünyada söz sahibi olan ülkelerin stratejik gelişim planlarının merkezindedir. Bu ülkeler daha yüksek teknolojiye uyum sağlama ve üretim kabiliyeti sayesinde önde olmuşlardır.
Üreten mi Başarılı, Tüketen mi?Üreten ülkelerin eğitim ve teknoloji konusunda daha başarılı olduğu görülmüş, PISA testlerine örnek olarak Singapur verilmiştir.Üretim ve eğitim bilincinin birleştirilmesi bu ülkelerin daha hızlı gelişmesini sağlamıştır.
Türkiye'nin DurumuTürkiye'nin eğitim ve teknoloji entegrasyonunda dünya standartlarının altında olduğu, genellikle tüketicilik pozisyonunda olduğu belirtilmiştir.Türkiye bu alanda ilerleme için teknoloji ve eğitim bağlantısını daha iyi anlamalı ve bu yolda adımlar atmaya açık olmalıdır.
FATİH ProjesiFATİH Projesi Türkiye'nin eğitim ve teknoloji entegrasyonunda attığı en büyük adım olarak tanımlanmış ancak hedeflerine ulaşma konusunda sıkıntılar yaşanmış.Daha geniş kapsamlı ve iyi planlanmış bir entegrasyon stratejisi ile başarılı sonuçlar elde edilebilir.
Üreten Ülkelerin Eğitim AnlayışıÜreten ülkelerde öğretmen niteliği yüksek, araştırma temelli öğretim yöntemleri kullanılıyor ve okul öncesi eğitime yüksek katılım söz konusu.Bu metodlar başarılı ülkelerin eğitim politikalarının temelini oluşturmaktadır.
Eğitimde Doğru Teknoloji KullanımıFuturistik konulara odaklanarak ve genel yetkinlikler üzerine yoğunlaşarak eğitim programlarının revize edilmesi ve teknolojinin doğru kullanıldığı bir eğitim sistemi öneriliyor.Doğru teknoloji kullanımı öğrencilere öğrenme ihtiyacı hissettirmeli ve hayaller kurmayı teşvik etmelidir.
Okulların GöreviOkulların görevi, hedeflenen yetkinlikleri kazandırmak, sosyal ortamı sağlamak ve öğrencilere gerektiğinde yardım etmektir.Bu hedef, sadece teknoloji ile ortamı donatmak değil, aynı zamanda teknolojinin işlevselliğini geniş ölçekte kullanmaktır.
Öğrenmenin ÇeşitliliğiÖğrenme yalnızca okulda gerçekleşmez. Kişisel gelişim ve edinilen bilgiler de genellikle internet üzerinden sağlanır.Gelecekte, karma öğrenme olarak adlandırılmış bu metot daha yaygın ve etkili bir öğrenme biçimi olacaktır.
Eğitim ve Teknolojinin İlişkisiEğitim ve teknolojinin birbirine iyi entegre edilmesi, kapsamlı ve uyumlu bir eğitim deneyimi oluşturabilir.Eğitim ve teknoloji birlikteliği, sadece bilgiye ulaşmayı değil aynı zamanda bilgiyi dağıtmayı da kolaylaştırmaktadır.

İnsan yaşamı bilgi ve deneyimlere dayalıdır. Bireylerin dünyada kimlik edinebilmeleri için bilişsel ve kişisel kazanımlar elde etmeleri gerekir. Eğitim kimlik oluşumunda büyük önem arz etmektedir. Günümüzde eğitim kavramı teknoloji ile doğru orantılıdır. Teknolojik gelişmeler eğitimin daha eşit şartlarda alınmasına olanak sağlamıştır. Eğitimi fiziki mekanlardan soyutlamış. Eşzamansız (Asenkron) bir hale dönüşmesine olanak sağlamıştır. Bireylerin eğitimi istedikleri zaman başlatabilme, durdurabilme ya da bitirebilme imkanı sunmuştur. Öğrenim sürecini interaktif bir hale getirmiştir. Teknolojik gelişmelerin en sık kullanıldığı yer eğitim kurumlarıdır.

Teknoloji Devleri

Dünyada söz sahibi olabilme koşulunun teknolojinin gelişimiyle evrimleştiğini görebilmekteyiz. Önceleri savaşarak toprak kazanmak devleşmenin en önemli koşuluyken artık fikir ve ar-ge çalışmaları yeni Dünya düzenini oluşturmakta. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Hindistan, İsrail, Çin, Singapur, Kanada, Güney Kore, Almanya ve Rusya bu düzenin kurucuları konumundadır.

Üreten mi Başarılı tüketen mi?

Her üç yılda bir uygulanan PISA örnekleriyle konuyu derinleştirelim. Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) yürüttüğü Pisa testi 75 ülkenin katılımıyla gerçekleşiyor. Test 15 yaş grubu öğrencileri kapsıyor. Araştırmanın sonuçlarına göre, Singapurlu öğrenciler matematik, bilim ve okumada en yüksek notları alarak en başarılı öğrenciler oldu. Yukarıda bahsettiğim yeni Dünya düzeninde söz sahibi olan Singapur üretenin başarılı olduğu konusunda önemli bir örnek oluşturmakta. Gelişimi takip eden ülkelerin üretmeleri ve bunu hayatlarına entegre edebilmeleri sonucunda başarı doğal sürecin ta kendisidir.

Türkiye Bu İşin Neresinde?

Gelişmekte olan ülke konumunda olan Türkiye, eğitim testinde 72 ülke arasında 50. sırada yer almakta. Türkiye teknolojiyi sadece tüketen konumdadır. Eğitim kurumlarımızda son dönemlerde teknolojik aygıtlar desteğiyle verilen eğitimin başarı getirmediği açıkça ortaya konmaktadır. Eğitimde bilgisayar teknolojileri kullanımının eğitim düzeyi ile doğru orantılı olduğu görülmektedir. Türkiye’nin durumunun dünya ülkelerine kıyasla, içler acısı olduğu da bir gerçektir.

Fatih Projesi’nin Misyonu

Türkiye’nin bugüne kadar eğitime teknoloji entegrasyonu adına attığı en büyük adım FATİH projesidir. FATİH Projesi: “Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla Bilişim Teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için; okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarımızın 570.000 dersliğine LCD Panel Etkileşimli Tahta ve internet ağ altyapısı sağlanacaktır. Aynı zamanda her öğretmenimize ve her öğrencimize tablet bilgisayar verilecektir.’’ Şeklinde atılan bu büyük adım kamuoyunda yeterli ilgiyi görmedi. Proje kapsamında bahsedilen her öğrenciye bir tablet verileceği, eğitimin tamamen dijital ortamda işleneceği öncelikle öğrenciler arasında büyük bir heyecan ve iştaha neden oldu fakat ilerleyen zamanlarda bu vaatlerin yerine gelmemesi sonucunda proje havada kalmış, beklentileri karşılayamamış, beklenen başarıyı getirmemiştir.

Üreten Ülkelerin Eğitim Anlayışı Nelerdir?

Başarılı ülkelerde her şeyden önce, öğretmen niteliği çok yüksek; öğretmen yetiştiren kurumlara yalnızca en başarılı öğrenciler alınıyor, öğretmenler öğrenim programının oluşmasına doğrudan katkı sağlıyor ve kendilerini sürekli geliştiriyor. Başarılı ülkelerin diğer sırrı da araştırma temelli öğretim yöntemleri kullanılmaları ve okul öncesi eğitime katılımın yüksek olması.

Eğitimde Doğru Teknoloji Kullanımı Nasıl Olmalı?

50 yıl sonra da dünyanın ilgisinin devam edeceği şeyler sürdürülebilirlik başlığı altında çevre, genetik, enerji, yapay zeka, gibi konular olacak. Eğitimi de dolayısıyla bu bağlamda ele almak lazım. Eğitim programı dediğimizde tek tek derslerin ayrı ayrı kazanımlarına derinlemesine odaklanmaktan ziyade genel yetkinliklerin  yaşa uygun işlenerek, geliştirilmesi hedeflenmelidir.

Öğrencilere tavsiye vermek yerine onlara öğrenme ihtiyacı hissettirmek, büyük hayaller kurmak hedefe alınmalı. Peki, burada okulun görevi ne yapacak. Okul hedeflenen yetkinlikleri kazandırmakla ilgili yol haritasını yönetmeli, fikirler üzerine tartıştırmalı, bunların yapılacağı bir sosyal ortamı sağlamalı, öğrencilerin takıldığı yerde onlara ipuçları vermeli, gerektiğinde daha detaylı yardım sağlamalıdır. Bunu yaparken amaç okulda öğrencilerin etrafını acayip bir teknolojiyle donatılmak değil. Ancak öğrencinin hareketlerini izleyebilmek, yardım ve karar destek mekanizmalarını doğru şekilde çalıştırmak için altta çok ciddi bir teknolojinin çalışması gerekiyor.

Kontrolsüz Güç, Güç Değildir!

Eğitimi sadece okullarda öğretilen bilgiler olarak düşünmemek gerekir. Bireyler günümüzde kişisel hobilerini, ya da edinmek istedikleri uzmanlıkları veya bilgileri internet ortamından sağlamaktadır. Burada devreye giren doğru ve verimli kullanım konusu akla gelmekte. Çalışma ve günlük koşuşturma içinde özel alanlarımıza ayırdığımız süre çok kısıtlı ve kıymetlidir. Burada bize en doğru referansı verecek olan bilgi insanların sosyal ağlarda ve internette ne kadar bir süre harcadığıdır. Gelişmekte ülke konumunda olan Türkiye’de günlük kullanıma bakacak olursak, insanlar internette günde ortalama 7 saat geçiriyorlar. Günde ortalama 2 saat 48 dakika sosyal medyada. Ortalama 2 saat 44 dakika televizyon başında ve son olarak günde ortalama 1 saat 22 dakika müzik dinleyerek vakit geçiriyorlar. Buradan çıkarılan en temel sonuç Türkiye’de teknoloji anlayışının büyük çoğunun sosyal medya kullanımından ibaret olduğudur. Neye sahip olduğumuz değil hangi amaçla kullandığımız başarı çizgimizin yönünü belirler.

Yazar: Buse Şahin

Teknoloji ve Eğitim, Teknolojik gelişmeler eğitimde eşitlik sağlama, zaman ve mekan bağımsız öğrenme imkanı sunma gibi avantajlar sağlar, Teknoloji kullanımı, interaktif öğrenme tecrübesi sunarak öğrenme sürecini hızlandırabilir ve kolaylaştırabilir, Teknoloji Devleri ve Eğitim, Eğitim ve teknoloji, Dünyada söz sahibi olan ülkelerin stratejik gelişim planlarının merkezindedir , Bu ülkeler daha yüksek teknolojiye uyum sağlama ve üretim kabiliyeti sayesinde önde olmuşlardır, Üreten mi Başarılı, Tüketen mi?, Üreten ülkelerin eğitim ve teknoloji konusunda daha başarılı olduğu görülmüş, PISA testlerine örnek olarak Singapur verilmiştir, Üretim ve eğitim bilincinin birleştirilmesi bu ülkelerin daha hızlı gelişmesini sağlamıştır, Türkiye'nin Durumu, Türkiye'nin eğitim ve teknoloji entegrasyonunda dünya standartlarının altında olduğu, genellikle tüketicilik pozisyonunda olduğu belirtilmiştir, Türkiye bu alanda ilerleme için teknoloji ve eğitim bağlantısını daha iyi anlamalı ve bu yolda adımlar atmaya açık olmalıdır, FATİH Projesi, FATİH Projesi Türkiye'nin eğitim ve teknoloji entegrasyonunda attığı en büyük adım olarak tanımlanmış ancak hedeflerine ulaşma konusunda sıkıntılar yaşanmış, Daha geniş kapsamlı ve iyi planlanmış bir entegrasyon stratejisi ile başarılı sonuçlar elde edilebilir, Üreten Ülkelerin Eğitim Anlayışı, Üreten ülkelerde öğretmen niteliği yüksek, araştırma temelli öğretim yöntemleri kullanılıyor ve okul öncesi eğitime yüksek katılım söz konusu, Bu metodlar başarılı ülkelerin eğitim politikalarının temelini oluşturmaktadır, Eğitimde Doğru Teknoloji Kullanımı, Futuristik konulara odaklanarak ve genel yetkinlikler üzerine yoğunlaşarak eğitim programlarının revize edilmesi ve teknolojinin doğru kullanıldığı bir eğitim sistemi öneriliyor, Doğru teknoloji kullanımı öğrencilere öğrenme ihtiyacı hissettirmeli ve hayaller kurmayı teşvik etmelidir, Okulların Görevi, Okulların görevi, hedeflenen yetkinlikleri kazandırmak, sosyal ortamı sağlamak ve öğrencilere gerektiğinde yardım etmektir, Bu hedef, sadece teknoloji ile ortamı donatmak değil, aynı zamanda teknolojinin işlevselliğini geniş ölçekte kullanmaktır, Öğrenmenin Çeşitliliği, Öğrenme yalnızca okulda gerçekleşmez Kişisel gelişim ve edinilen bilgiler de genellikle internet üzerinden sağlanır, Gelecekte, karma öğrenme olarak adlandırılmış bu metot daha yaygın ve etkili bir öğrenme biçimi olacaktır, Eğitim ve Teknolojinin İlişkisi, Eğitim ve teknolojinin birbirine iyi entegre edilmesi, kapsamlı ve uyumlu bir eğitim deneyimi oluşturabilir, Eğitim ve teknoloji birlikteliği, sadece bilgiye ulaşmayı değil aynı zamanda bilgiyi dağıtmayı da kolaylaştırmaktadır
eğitim ve teknoloji eğitim teknolojisi online eğitim
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görsel, merkezinde insanların bulunduğu labirent benzeri bir desende düzenlenmiş farklı logolardan oluşan bir kolajdır. Sağ üst köşede beyaz arka planlı mavi bir figür var. Sağ alt köşede, üzerinde mavi bir nesne bulunan bir kağıt parçası yer almaktadır. Kağıdın yanındaki beyaz yüzeyin üzerinde mavi bir silindir duruyor. Son olarak, sol üst köşede beyaz harflerle mavi ve beyaz bir işaret yer almaktadır. Tüm logolar ve nesneler parlak, canlı renklere sahip ve arka plan düz beyaz.
İş Bulmak

Popüler İş Bulma Siteleri

26 Şubat 2020
Parlak kırmızı ve beyaz çizgili bir baca mavi gökyüzüne karşı dimdik durmaktadır. Silindirik şekli, tepesinde beyaz bir kule bulunan alternatif çizgileriyle vurgulanmaktadır. Bacanın canlı renkleri, beyaz bulutlarla bezeli parlak mavi gökyüzünde göze çarpıyor. Güneş bacanın üzerinde parlayarak eşsiz desenini aydınlatıyor. Baca uzakta, görünürde başka hiçbir nesne olmadan duruyor. Kırmızı ve beyaz çizgileri, çevresindeki gökyüzüyle keskin bir kontrast oluşturuyor ve onu öne çıkarıyor.
Bölümler

Çevre Sağlığı Bölümü (MYO)

27 Kasım 2020
Bu görüntü, parlak, renkli bir dokunmatik ekrana sahip, belli bir açıyla tutulan modern, siyah bir cep telefonunu göstermektedir. Telefon bir elin avuç içinde tutulmakta ve aynı elin parmakları ekranın üzerinde durmaktadır. Ekranda bir web tarayıcısı, bir mesajlaşma uygulaması ve bir müzik akışı uygulaması dahil olmak üzere birkaç farklı uygulama gösterilmektedir. Ekranın sağ üst köşesinde bir telefon uygulamasına ait bir simge bulunmaktadır. Telefonun ekranının etrafında siyah bir kenarlık ve kenarlarında gümüş metal bir çerçeve var. Telefonun arka kısmı siyah ve parlaktır. Telefon, tutan elin parmakları hafif kavisli olacak şekilde doğal ve rahat bir pozisyonda tutulmaktadır.
Eğitim

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

28 Kasım 2018
Bu görüntü, gömlek giyen bıyıklı bir adamın yakın çekimidir. Hafifçe gülümsüyor ve çenesi görünüyor. Yüzü siyah bir arka planla çerçevelenmiş ve gözleri, burnu ve ağzı net bir şekilde görülebiliyor. Bıyığı kıvrımlı ve uzun, üst dudağının üzerinden ağzının bir tarafına doğru uzanıyor. Giydiği gömlek çoğunlukla beyazdır ve yakası boynunun etrafında görünmektedir. Elleri görünmüyor, ancak resmin sağ üst köşesinde bir kişinin elinin bulanık bir resmi görülebiliyor. Bıyıklı adamın bu portresi, bir insanın yüzünü ve ifadesini gösteren harika bir örnektir.
4.8
(73)

Eğiticinin Eğitimi

7 Konu4 Saat
Adam şık, koyu gri bir takım elbise giymektedir. Düzgünce kesilmiş bir bıyığı var ve saçları yana doğru düzgünce taranmış. Gözleri sanki uzaklara bakıyormuş gibi ileriye odaklanmıştır. Yüzünde kendinden emin ve ciddi bir ifade vardır. Elleri kalçalarında gururlu bir duruşla dimdik ayakta duruyor. Kendinden emin ve kararlı görünüyor. Duruşu bir güç ve kontrol hissi yayıyor.Umur Çalıkoğlu
1616889
Bu, çevrimiçi bir Scratch kursunun görüntüsüdür. Bir dizüstü bilgisayarın önünde duran, neşeli bir ifadeye sahip takım elbiseli bir adam görülüyor. Kurs, kullanıcıların Scratch ile kod ve bilgisayar programlamanın temellerini öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kodlama ve programlamanın temellerini öğrenmek için kolay ve sezgisel bir yol sağlar. Kurs sayesinde kullanıcılar kodlamanın arkasındaki kavramları daha iyi anlayabilir ve kendi interaktif hikayelerini, oyunlarını ve animasyonlarını oluşturabilirler. Bu kurs, kodlama ve programlamaya başlamak ya da becerilerini geliştirmek isteyenler için idealdir. Hem eğlenirken hem de kodlama ve bilgisayar programlamayı daha iyi anlamanın harika bir yoludur.
5
(3)

Scratch Eğitimi

28 Konu5 Saat
Yüzünde geniş bir gülümseme olan genç bir adam kameranın önünde duruyor. Kısa, siyah saçları ve parlak, mavi gözleri var. Beyaz bir tişört ve kahverengi kemerli siyah bir kot pantolon giyiyor. Kolları iki yanında ve başı hafifçe sola doğru eğik. Rahat bir duruşu var ve anın tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gülümsemesi sıcak ve davetkâr, gözleri ise neşe dolu. Dünyayı ele geçirmeye hazır görünüyor.Erkan Varol
1102464