AnasayfaBlogBilişim Teknolojileri Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

07 Temmuz 2021
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

Bilişim teknolojileri öğretmenleri Eğitim Fakültelerinin 4 yıllık Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden mezun olan kişilere verilen bir unvandır. Kamu ve özel birçok eğitim kurumunda öğretmen olarak çalışabilmektedirler. Kazandıkları yetkinlikler doğrultusunda bu alanda farklı dallarda da uzman olarak çalışabilirler. Bilgisayar Öğretmeni, Öğretim Teknoloğu, Eğitim Teknoloğu ise sahip oldukları diğer ünvanlardır. Bilişim teknolojileri öğretmenini daha yakından tanıyalım.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Nedir?

Bilişim teknolojileri öğretmeni; ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde görev yapan, öğrencilere yazılım, donanım ve teknoloji alanında müfredatta bulunan konuların anlatımlarını yapan profesyonel eğitimcilerin branşlarına verilen isimdir. Çalışma alanlarına bağlı olarak hedef kitleleri değişmektedir. Yetişkinlere de bu alanda eğitimler verebilmektedirler. Bilgisayar bilimleri ve teknolojik alanlarda yetkinlikleri bulunmaktadır. Bilgisayar Öğretmeni, Bilişim Öğretmeni, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni gibi birçok isim ile anılmaktadır bu bölümde çalışan kişiler. Bu branş üniversitelerde öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Üniversitede müfredatlarında bulunan farklı dersler ve mezun olunduktan sonraki deneyim ve ilgi alanları kişileri farklı alanlarda çalışmaya yönlendirmektedir. Ancak kariyer planı yapmak ve kimlik karmaşasına girmeye neden olmaktadır.

Mezun olduktan sonra bu sorunu yaşamamak adına öğrencilerin, bu bölümü okurken ilgi alanlarını fark ederek, çalışmak istedikleri alana karar verip buna göre bir kariyer planı yapmaları kendi yararlarına olacaktır. Hangi üniversiteyi seçmeliyiz konusu ise en karmaşık konu olmaktadır. Her ne kadar YÖK tarafından genel müfredat belirtilmiş olsa da üniversitelerin öğrencilerine sunmuş olduğu seçmeli ders seçenekleri farklılık göstermektedir. Bu seçmeli dersler ise öğrencilere bu alandaki farklı dalları tanıtır ve ilgi alanlarını seçmeleri konusunda daha faydalı olur. Aynı zamanda okudukları alan içindeki farklı dalları tanımaları ve bilgi sahibi olmaları mezun olduktan sonra çalışma hayatlarında avantajlar sağlamaktadır. Bilgi sahibi olduğu bir alanda çalışmaya başlayıp o alanda uzmanlaşarak mesleki hayatlarını devam ettirip kariyerlerini bu yönde planlayabilirler.

Üniversite seçimi yaparken, seçenekleri arasında yer alan üniversitelerin müfredatlarında bulunan seçmeli ders planlarına göz atmaları doğru ve faydalı seçim yapmalarını kolaylaştıracaktır. Meslek liselerinden mezun ve bu alanda eğitim almış kişiler için üniversitede aldıkları dersler daha fazla faydalı olacak ve alana dair bilgileri artacaktır. Bazı üniversitelerde Bilişim Teknolojileri bölümü İngilizce olarak okutulmaktadır. KPSS için fark yaratmasa da akademik kariyer planlayan kişiler için bu bölümü İngilizce okumak sonraki dönemde akademik kariyer basamakları için avantaj sağlamaktadır.

Bu bölümden mezun olan kişiler Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, Bilgisayar Öğretmeni ve Öğretim Teknoloğu unvanlarına sahip olurlar. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde bulunmaktadır. Geçmiş Yıllarda Teknoloji Fakültelerinde de bu bölüm okutulmaktaydı. Teknoloji Fakültelerinde uygulama ağırlıklı ders programları bulunuyordu. Bir süre sonra YÖK’ün almış olduğu bir karar ile Teknoloji Fakültelerinde bu bölümler kapatıldı. Birkaç yıl önce ise bazı Eğitim Fakültelerinde de Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü kapatıldı. Öğrenci almaya devam eden üniversitelerde ise kontenjanlar sınırlandırıldı.

Bu duruma sebep olan etkenler ise mezun sayısının fazla olması, devlet atamalarının sınırlı sayıda olması, atanmış ve kamuda çalışan branş mezunlarının yaşları emeklilik yaşına genel olarak uymadığı için emekli olan sayısı yok denecek kadar az olması, norm fazlası kadroların artması ve özel sektördeki zorluklar ile devlet atamasının az olması nedeniyle öğrencilerin artık daha az bu bölümü tercih etmelerinden kaynaklıdır. Kamuda bu branştaki öğretmenlerin tayin durumu da kolay olmamaktadır. Her okula düşen bilişim teknolojileri öğretmeni sınırlı olduğu için tayin isteyebilecekleri yerler sınırlıdır.

Bilişim teknolojileri öğretmenleri devlet okullarında formatör öğretmen olarak da görevlendirilmektedirler. Her okulda en az bir formatör öğretmen bulunması zorunludur. Förmatör öğretmen; bilişim teknolojileri sınıfının düzeninden, işleyişinden ve okuldaki bilişim, internet alt yapısından, okulun web sitesinin yapımından ve bakımından sorumludur. Bilişim alanında eksiği olan diğer öğretmenlere bu alanda destek vermektedirler.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ne İş Yapar?

MEB her yıl eğitim öğretim dönemi başında tüm derslerde olduğu gibi Bilişim Teknolojileri derslerinin de müfredatını belirlemektedir. Bilişim teknolojileri öğretmenlerine düşen görev ise;

 • Eğitim vereceği öğrenci gruplarının eksiklerini belirleyerek, müfredat kapsamında öğrencileri kazandırılması gereken kazanım düzeyine ulaştırır,

 • Sorumlu olduğu atölyenin teknik ve fiziki bakımını sağlamak, işleyişini bir düzen içinde yürütmek, eksik materyalleri belirleyip yönetime ileterek temin eder,

 • Bu branşı öğrencilere sevdirerek bilgi ve becerileri kazandırır,

 • Eğitici kol faaliyetleri yürüterek bu alanda başarılı olan öğrencileri daha ileriye taşımak,

 • Yönetimle ilişkisini sağlam tutmalı,

 • Gerekli durumlarda sınıf öğretmenliği yaparak sınıfındaki öğrencilerin sorumluluğunu almalı,

 • Okulda bulunan Akıllı tahtaların kullanım kurallarını öğrencilere ve diğer öğretmen arkadaşlarına benimsetmeli,

 • Yönetimin onayı ile öğrencileri alanla ilgili teknik gezilere götürmeli,

 • Meslek liselerinde görev alan bilişim teknolojileri öğretmenleri, öğrencilerine alanlarına uygun kuruluşlarda staj yapmaları konusunda destek olmalı ve bu staj uygulamalarını takip etmelidir.

Sahip olması gereken nitelikler;

 • Girişimci olmalı,

 • Yenilikleri takip etmeli,

 • Matematik ve mantık disiplinlerine hakim olmalı,

 • Sistematik davranabilmeli,

 • Düşüncelerini başkalarına kolaylıkla aktarabilmeli,

 • Severek, isteyerek ve özenle işini yapmalı,

 • Öğrencilerle ve çevresiyle iyi iletişim kurabilmeli,

 • Hızlı ve pratik çözümler üretebilmelidir.

İş imkanları neler?

Başlıca çalışma alanlarını sıralamak gerekirse;

 • Özel Okullar,

 • Devlet Okulları,

 • Mesleki ve Teknik Liseler,

 • Halk Eğitim Kurumları,

 • Robotik Kodlama ve Stem Atölyeleri,

 • Özel Sektördeki It Departmanları,

 • Eğitim Şirketlerinin Akademi Departmanları.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Maaşları

Yeni mezun olan bilişim teknolojileri öğretmenleri kamu kuruluşlarına atanamaz veya özel sektörde çalışarak kariyer planlar ise genellikle asgari ücret üzerinden başlatılmaktadırlar. (2021 yılı Asgari ücreti 2800 TL’dir.) Tecrübelerinin olmayışı, mezun sayısının fazla, istihdam seçeneklerinin az olması işverenlere bu şekilde düşük ücretlerle çalıştırma fırsatını doğurmuştur. Özel sektörde biraz tecrübe edindikten sonra ortalama 3500 TL maaş alabilmektedirler. Tecrübe ve yetkinliklere bağlı olarak bu rakam her yıl yükselmektedir.

 • Kamu kurumlarında bilişim teknolojileri öğretmeni olarak çalışanlar ek dersler ile birlikte ortalama 4800 bandındadır.

 • Kamu kurumlarında farklı kadrolarda Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü mezunları ortalama 4000 TL maaş almaktadır.

 • Üniversitelerin akademik kadrosunda yer alan eğitimciler ise 6000 ile 10000 TL aylık gelire sahiptirler.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Nasıl Olunur?

Ortaöğretim kurumlarından mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek puan almaları gerekmektedir(TYT-AYT sınavı). Üniversiteler sayısal puan türünden öğrenci almaktadır. Kamu ve vakıf üniversiteleri olmak üzere çeşitli üniversitelerde bu bölüm mevcuttur.

ÜniversitelerBölümKontenjanSıralama
Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Burslu)252.149
Boğaziçi Üniversitesi (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce)4070.775
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce)4092.965
Yıldız Teknik Üniversitesi (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği40199.315
Marmara Üniversitesi (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği40234.773
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği30273.757
Hacettepe Üniversitesi (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği40285.601
Dokuz Eylül Üniversitesi (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği20286.283
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği20288.551
Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Ücretli)12294.975
Anadolu Üniversitesi (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği20295.148
Gazi Üniversitesi (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği20295.394
Çukurova Üniversitesi (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği20296.992
Ankara Üniversitesi (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği20297.243
Ege Üniversitesi (Devlet)Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği20299.166

Bazı üniversiteler son eğitim döneminde bitirme tezi çalışması yaptırmakla beraber her üniversitede bu çalışma bulunmamaktadır. 4 yıllık olan yukarıdaki tabloda belirtilen üniversitelerde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimini tercih ederek okuyabilir ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni olabilirsiniz. Meslek lisesi Bilişim Teknolojileri alanı mezunları bu bölümü tercih ettiklerinde ek puan almaya hak kazanıyorlar. Meslek lisesi mezunlarının kendi alanları içerisinde ayrı bir başarı sıralaması mevcuttur. Tercihi yaparken de o sıralama üzerinden yapmaları gerekiyor. Tercih ettikleri üniversitede bu bölümü başarı ile bitirince bilişim teknolojileri öğretmeni olunmaktadır.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bilişim Teknolojileri Öğretmeni nedir Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ne iş yapar Bilişim Teknolojileri Öğretmeni maaşları Bilişim Teknolojileri Öğretmeni nasıl olunur
Nida Çelik Akpınar
Nida Çelik Akpınar
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Robotik Kodlama Eğitimi
5
(4)

Robotik Kodlama Eğitimi

5 Konu30 Saat
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
750289
Arduino Eğitimi
5
(4)

Arduino Eğitimi

19 Konu5 Saat
Erkan VarolErkan Varol
550209
Scratch Eğitimi
5
(3)

Scratch Eğitimi

28 Konu5 Saat
Erkan VarolErkan Varol
750209