AnasayfaBlogEğitimde Teknoloji Kullanımı
Eğitim

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

28 Kasım 2018
Bu görüntü, parlak, renkli bir dokunmatik ekrana sahip, belli bir açıyla tutulan modern, siyah bir cep telefonunu göstermektedir. Telefon bir elin avuç içinde tutulmakta ve aynı elin parmakları ekranın üzerinde durmaktadır. Ekranda bir web tarayıcısı, bir mesajlaşma uygulaması ve bir müzik akışı uygulaması dahil olmak üzere birkaç farklı uygulama gösterilmektedir. Ekranın sağ üst köşesinde bir telefon uygulamasına ait bir simge bulunmaktadır. Telefonun ekranının etrafında siyah bir kenarlık ve kenarlarında gümüş metal bir çerçeve var. Telefonun arka kısmı siyah ve parlaktır. Telefon, tutan elin parmakları hafif kavisli olacak şekilde doğal ve rahat bir pozisyonda tutulmaktadır.
Eğitimde Teknoloji Kullanım AlanlarıFırsatlarTehditler
Eğitimde Görsel ve Fiziksel Deneyim SağlamaÖğrenimi daha ilgi çekici ve anlaşılır hale getirebilirÇocukların doğa ve gerçek dünya deneyiminden uzaklaşmasına neden olabilir
Okullarda Akıllı Tahtaların KullanımıEğitimi daha interaktif ve dinamik hale getirebilirEtkileşimli öğretim araçlarına erişemeyen öğrenciler, dezavantajlı hale gelebilir
Uzaktan EğitimErişilemeyen bölgelerdeki öğrencilere eğitim fırsatları sunarÖğrencilerin sosyal etkileşim ve iletişim becerilerini olumsuz etkileyebilir
Mobil Uygulamalar ve Oyunlar Yoluyla ÖğrenmeÖğrencilere daha keyifli ve motive edici bir öğrenme deneyimi sunarAşırı kullanım öğrencilerin sağlığını ve sosyal hayatını olumsuz etkileyebilir
Online Sınavlar ve DeğerlendirmelerÖğretmenlere anlık geri bildirim ve ölçme değerlendirme fırsatı sunarTeknolojiye erişimi kısıtlı olan öğrenciler bu tür değerlendirmelerden mahrum kalabilir
Sanal Gerçeklik Yoluyla EğitimÖğrencilere sınırları aşan bir öğrenme deneyimi sunarUzun süreli kullanım sağlık sorunlarına yol açabilir
Yapay Zeka Kullanarak Özelleştirilmiş ÖğrenmeÖğrencilere kişiselleştirilmiş ve bireysel öğrenme fırsatı sunarYapay zeka, öğretmenlerin yerini alabilir ve sosyal etkileşimi sınırlayabilir
3D Yazıcılar ve Maket Yoluyla El Becerileri GeliştirmeÖğrencilere pratik beceriler kazandırır ve bilgiyi somutlaştırırUygunsuz kullanım öğrenci sağlığını riske atabilir
E-Kitaplar ve Online KaynaklarÖğrencilere geniş bir bilgi tabanına erişim sunarİnternetteki yanıltıcı bilgilere maruz kalabilir ve okuma alışkanlıkları olumsuz etkilenebilir
Forumlar ve Sosyal Medya Yoluyla EtkileşimÖğrencilerin düşünme ve ifade etme becerilerini geliştirirÇevrimiçi zorbalık ve kişisel bilgilerin tehlikeye girmesi gibi sayısız internet tehlikesi vardır

Sözlükte, "eğitim; çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye şeklinde tanımlanmaktadır. Buradan çıkan anlamıyla eğitim yalnızca matematik, fen ve coğrafya gibi okulda öğretilen derslerden ibaret değildir. Eğitimin içerisinde daima edep, adap ve genel ahlaki düstur da yer alır. Bu nedenle eğitim aile içerisinde başlar klişesine yönelmemiz gerekmektedir. "Anne, bu ne?" soruyla eğitim sürecine adımını atar insanoğlu. Ölene kadar bitmeyen eğitim döngüsünün başlangıcını "yürüme, konuşma, tuvaletini yapma, büyüklere saygı duyma" gibi mihenk taşları devam ettirir.

Eğitim, yazmak okumadan önce görsel ve fiziksel deneyimlerden oluşur. Okul öncesi çocuklarımıza resim yaptırmak, müzikle uğraştırmak, oyun oynamak, sosyal deneyimler yaşatmak eğitimin temelini oluşturuyor. Çocuğunuzun tüm bu aktiviteleri tek bir tablet bilgisayarla yapabilmesi teknolojinin ne kadar yardımcı olduğunu göstermiyor mu?

Bir kız çocuğunun barbie bebek giydirmesi, ya da tablet bilgisayarında boya yapması kişisel zekâsının gelişimi yanı sıra el becerisin de geliştirmiş oluyor. Televizyondan kanal değiştiren çocuklar sayılara aşina oluyorlar.

Eğitim ve Teknoloji Her Zaman Kol Kola

İnsanın bütün hayatı bir eğitim süreciyse; bize eşlik eden sayısız teknolojik aletin yardımını da unutmamak gerekmez mi? Temel eğitimizdeki; ilk adımını atarken destek aldığınız yürüteç, uyumak için izlediğiniz müzikli dönüp duran küçük oyuncaklı mekanizma, en büyük kurtarıcınız sifon gibi emektarların hakkını vermeden olur mu? Gerçi zaman ilerledikçe onların yerini başka teknolojik aletler almayacak mı?

TDK teknolojiyi, "İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü" şeklinde özetlemeyi tercih etmektedir .Teknoloji de eğitim gibi bitmek tükenmek bilmeyen, devamlı birikimli olarak ilerleyen kendisine ve çevresindekilere oldukça yarar sağlayan bir döngü değil mi?

Eğitimin uygulamaya yönelik alanları olarak okullarımızda eğitim teknolojisi kullanılmaya başlandığı bir sürece tanık olunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 1 Kasım 1928'de kabul edilen Latin esasındaki harflerin kara tahtalarda yazılarak öğretilmesiyle başlamıştır. Elindeki beyaz tebeşirleriyle öğretmenler, öğrencilere okuma-yazma öğretmeye çabalamaktadır. 2000'li yılların sonralarına gelindiğinde ise teknolojinin son sürprizi olarak kara tahtalar yerini teknoloji destekli akıllı tahtalara bırakmıştır.

İlkokulda abaküsle başlayan matematik maceramız yıllar geçtikçe hesap makinesine hatta tabletler ya da bilgisayarlar üzerinden otomatik işlemlere doğru evrilmiştir.

Teknolojinin Son Gözdesi: Uzaktan Eğitim

Uzaktan eğitim sistemleri de günümüzde teknoloji listeleri arasında yer alıyor. Bundan 100 yıl önce insanların eğitim almak için bir arada olmadığını keşfetmeleri üzerine, burjuva insanlar çocuklarını evlerinde eğitmesi için alanında uzman kişileri para vererek çağırmaları, uzaktan eğitimin ilk örnekleridir. Günümüzde bunu yapacak insanların telefon, bilgisayar ya da televizyonları olması yeterlidir. Ve ayrıca artık internet üzerinden sınavlara da girebiliyorlar. Bu durumda akıllara “bilgisayarlar, zamanla öğretmenlerin yerini mi alacak?” sorusunu getirmektedir.

Silikon Vadisi’ndeki Ebeveynlerin Çocukları Teknolojiden Uzak

New York Times’ta yayınlanan ve önemli tartışmalara sebep olan bir makale, zeka ve teknoloji kullanımı arasındaki ilişkiye en sağlam darbeyi vurmayı başardı. Dünyada ve ülkemizde pek çok ilkokul, sınıflarını bilgisayarlarla donatma konusunda acele edip bu konuda birbiriyle yarışa dursun, teknolojinin ana vatanı Silikon Vadisi’nin göbeğinde E-Bay, Google, Apple, Yahoo ve Hewlett-Packard gibi teknoloji devlerinin çocuklarını göndermeyi tercih ettikleri bir okul, kendini teknolojiden tamamen arındırmayı seçiyor.

Bu okul, Waldorf School of the Peninsula. Bu okulda hiç teknoloji yok.

Bilgisayar ekranı ya da akıllı tahtalar yerine eski kara tahtalar, tebeşirler, kağıt ve kalem var. Öğrenmenin diğer temel malzemeleri ise örgü ve dikiş iğneleri ve bazen de çamur. Bunun dışında bolca oyun odaklı öğrenme ve hikaye anlatma var.

Eğitimde Teknoloji Kullanımının Getirdiği Fırsatlar Neler?

 • Eğitimde yer alan bireylere kolay ulaşır ve iletişim imkanı artar.

 • Öğrencilere küresel görsel zenginlik sağlar.

 • Dünyadaki diğer eğitim sistemlerini görsel araçlarla tanıma imkanı sunar.

Eğitimde Teknoloji Kullanımının Getirdiği Tehditler Neler?

 • Bilgilerinin başka kişilere geçmesi sonucu güvenlik sakıncası doğurur.

 • Bağımlılık yaratması sonucu sağlıksız bireyler yetişir.

 • Yeni bilgi ihtiyacının karşılanmasında dışa bağlı, dışarıyı bilgi kaynağı olarak kullanan bir toplum düzeni oluşur.

 • Öğrenciler hazır bilgiye alışır, bilgi üretme gereksinimi hissetmezler.

 • Teknoloji programlarının çabuk değişmesi sonucu, yenilenmeleri sorunu ortaya çıkar.

Çözümler - Öneriler Neler?

 • Teknoloji kullanılmadan önce altyapı kullanılır hale getirilmelidir. Örneğin, internet için telefon alt yapısı, yansı için yeterli büyüklükte sınıf, elektrik gibi.

 • Kullanılacak eğitim teknolojilerinin seçiminde her okula ve öğrenciye eşit şekilde dağıtılabilecek, maliyeti düşünülmüş, Türkiye’de üretilebilen teknoloji ürünlerinin seçimleri yapılmalıdır.

 • Öğrencilerin sözel-ifade, güzel yazı gibi çalışmaları sağlıklı yapabilmeleri için teknolojiden arındırılmış belli oranda ders saatleri uygulamaları müfredata konulmalıdır.

 • Okullarda kullanılacak yazılımlarının ilgili firma tarafınca güvenlik garantisi sağlanıldıktan sonra kullanımı yapılmalıdır.

 • Öğretmen, öğrenci ve velilere, seçilen teknoloji kullanımı öncesi bilgi verilmeli ve kullanılacak teknolojinin sonuçlarıyla ilgili yapılan çalışmaların ayrıntıları açıklanmalıdır.

 • Kullanılacak teknolojinin geri dönüşümünü sağlayacak bir düzen oluşturulmalıdır.

 • Teknolojinin donanımını sağlayacak, çıkabilecek sorunları çözebilecek birimler MEB bünyesinde oluşturulmalıdır.

Yazar: Seray Üstün

Eğitimde Görsel ve Fiziksel Deneyim Sağlama, Öğrenimi daha ilgi çekici ve anlaşılır hale getirebilir, Çocukların doğa ve gerçek dünya deneyiminden uzaklaşmasına neden olabilir, Okullarda Akıllı Tahtaların Kullanımı, Eğitimi daha interaktif ve dinamik hale getirebilir, Etkileşimli öğretim araçlarına erişemeyen öğrenciler, dezavantajlı hale gelebilir, Uzaktan Eğitim, Erişilemeyen bölgelerdeki öğrencilere eğitim fırsatları sunar, Öğrencilerin sosyal etkileşim ve iletişim becerilerini olumsuz etkileyebilir, Mobil Uygulamalar ve Oyunlar Yoluyla Öğrenme, Öğrencilere daha keyifli ve motive edici bir öğrenme deneyimi sunar, Aşırı kullanım öğrencilerin sağlığını ve sosyal hayatını olumsuz etkileyebilir, Online Sınavlar ve Değerlendirmeler, Öğretmenlere anlık geri bildirim ve ölçme değerlendirme fırsatı sunar, Teknolojiye erişimi kısıtlı olan öğrenciler bu tür değerlendirmelerden mahrum kalabilir, Sanal Gerçeklik Yoluyla Eğitim, Öğrencilere sınırları aşan bir öğrenme deneyimi sunar, Uzun süreli kullanım sağlık sorunlarına yol açabilir, Yapay Zeka Kullanarak Özelleştirilmiş Öğrenme, Öğrencilere kişiselleştirilmiş ve bireysel öğrenme fırsatı sunar, Yapay zeka, öğretmenlerin yerini alabilir ve sosyal etkileşimi sınırlayabilir, 3D Yazıcılar ve Maket Yoluyla El Becerileri Geliştirme, Öğrencilere pratik beceriler kazandırır ve bilgiyi somutlaştırır, Uygunsuz kullanım öğrenci sağlığını riske atabilir, E-Kitaplar ve Online Kaynaklar, Öğrencilere geniş bir bilgi tabanına erişim sunar, İnternetteki yanıltıcı bilgilere maruz kalabilir ve okuma alışkanlıkları olumsuz etkilenebilir, Forumlar ve Sosyal Medya Yoluyla Etkileşim, Öğrencilerin düşünme ve ifade etme becerilerini geliştirir, Çevrimiçi zorbalık ve kişisel bilgilerin tehlikeye girmesi gibi sayısız internet tehlikesi vardır
teknoloji tabanlı eğitim eğitim ve teknoloji teknoloji enstitü teknoloji
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görsel, merkezinde insanların bulunduğu labirent benzeri bir desende düzenlenmiş farklı logolardan oluşan bir kolajdır. Sağ üst köşede beyaz arka planlı mavi bir figür var. Sağ alt köşede, üzerinde mavi bir nesne bulunan bir kağıt parçası yer almaktadır. Kağıdın yanındaki beyaz yüzeyin üzerinde mavi bir silindir duruyor. Son olarak, sol üst köşede beyaz harflerle mavi ve beyaz bir işaret yer almaktadır. Tüm logolar ve nesneler parlak, canlı renklere sahip ve arka plan düz beyaz.
İş Bulmak

Popüler İş Bulma Siteleri

26 Şubat 2020
Parlak kırmızı ve beyaz çizgili bir baca mavi gökyüzüne karşı dimdik durmaktadır. Silindirik şekli, tepesinde beyaz bir kule bulunan alternatif çizgileriyle vurgulanmaktadır. Bacanın canlı renkleri, beyaz bulutlarla bezeli parlak mavi gökyüzünde göze çarpıyor. Güneş bacanın üzerinde parlayarak eşsiz desenini aydınlatıyor. Baca uzakta, görünürde başka hiçbir nesne olmadan duruyor. Kırmızı ve beyaz çizgileri, çevresindeki gökyüzüyle keskin bir kontrast oluşturuyor ve onu öne çıkarıyor.
Bölümler

Çevre Sağlığı Bölümü (MYO)

27 Kasım 2020
Bu görüntü, parlak, renkli bir dokunmatik ekrana sahip, belli bir açıyla tutulan modern, siyah bir cep telefonunu göstermektedir. Telefon bir elin avuç içinde tutulmakta ve aynı elin parmakları ekranın üzerinde durmaktadır. Ekranda bir web tarayıcısı, bir mesajlaşma uygulaması ve bir müzik akışı uygulaması dahil olmak üzere birkaç farklı uygulama gösterilmektedir. Ekranın sağ üst köşesinde bir telefon uygulamasına ait bir simge bulunmaktadır. Telefonun ekranının etrafında siyah bir kenarlık ve kenarlarında gümüş metal bir çerçeve var. Telefonun arka kısmı siyah ve parlaktır. Telefon, tutan elin parmakları hafif kavisli olacak şekilde doğal ve rahat bir pozisyonda tutulmaktadır.
Eğitim

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

28 Kasım 2018