AnasayfaBlogÇerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölümler

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü

01 Kasım 2020
Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çerkezler ya da kendi ifadeleriyle Çerkesler kuzeybatı Kafkasya’da yaşayan halka verilen addır. Kadim ve uzun bir tarihi olan Çerkezler, günümüzde Türkiye, Suriye, İsrail, Amerika gibi ülkelerde varlıklarını sürdürmektedir. Günümüzde en çok Çerkez nüfusunu barındıran ülke Türkiye’dir. Ülkemizde Çerkezler en çok Düzce, Kayseri, Sakarya gibi şehirlerde yaşamaktadırlar. Çerkezler ve diğer Kafkas halkları 1821 yılında “Büyük Çerkez Soykırımı” sonrasında topraklarından göç etmeye mecbur kalmışlardır.

Büyük Göç olarak da adlandırılan bu korkunç olaydan sonra ülkemize büyük miktarda Çerkezler, Abhazlar, Adigeler yerleşmiştir. Çerkezler, günümüzde Çerkezce dilini yaşatmaya çalışmaktadırlar. Çerkezce dilini yaşatmak için kendi derneklerini kurmuşlardır. Çerkezler kurdukları dernekler sayesinde kendi tarihlerini, kültürlerini, dillerini, yemeklerini ayakta tutmaya çalışmaktadırlar. Aynı zamanda değerlerini bir sonraki kuşaklara aktarmaya çalışmaktadırlar. Ülkemizde liselerde seçmeli ders olarak Çerkezce okutulmaktadır. Özellikle bu nüfusun fazla olduğu şehirlerde seçmeli ders olarak seçilebilmektedir.

Çerkezce dili, UNESCO tarafından yayınlanan “Tehlike Altındaki Diller Atlası” nda yer almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı buradan hareket ederek 2012 yılında okullarda “Yaşayan Diller ve Lehçeler” adı altında Çerkezce ve Abazaca’nın okullarda seçmeli ders olarak okutulmasına karar vermiştir. Çerkezce dilinin yaşatılması ve yok olmaması için akademik anlamda çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Okullarda öğrencilere Çerkezce öğretecek öğretmen ihtiyacını karşılamak ve bu dili yaşatmak için Çerkez dili ve edebiyatı bölümü kurulmuştur.

Bu sayede Çerkezler dillerini ve kültürlerini gelecek nesillere aktarmada sorunlar yaşamayacaktır. Dillerini öğrenen yeni nesiller yetiştikçe güçlenecek ve varlıklarını sürdüreceklerdir. Benimde yaşadığım şehir olan Sakarya’da Çerkezler ve Abhazlar başta olmak üzere Kafkas halkları yaşamaktadır. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin her yıl SAMEK kurslarında mutlaka Çerkezce ve Abhazca dilleri açılmaktadır. Abhaz bir annenin çocuğu olarak, bu kültürün içinde büyüyen birisi olarak sizlere Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümü hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Hazırsanız başlayalım.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Çerkez dili ve edebiyatı bölümü, öğrencilerine Çerkezce eğitimi veren bir bölümdür. Çerkezceyi öğretmenin yanında dilbilim ve toplum dilbilim alanında da öğrencilerine eğitim vermektedir. Çerkez dili ve edebiyatı bölümü, Adige felsefesinin öğrenilmesini, yaşatılmasını ve üzerine araştırmalar yapılmasını sağlayan bir bölümdür. Ülkemizin en önemli kültürel ögelerini de ortaya çıkarmak bu bölümün amaçları arasındadır. Çerkez dili ve edebiyatı bölümü kültür derneklerinin katkıları ile kurulmuş bir bölümdür.

Çerkez toplumlarının dili ve sosyo-kültürel yaşamlarının özelliklerini bilimsel çerçevede inceleyen bir bölümdür. Aynı zamanda Çerkez toplumlarının tüm ülkede keşfedilmesini, üzerine araştırmalar ve çalışmalar yapılmasını da sağlamaktadır. Çerkez dili ve edebiyatı bölümü, yaptığı bilimsel araştırma ile ülkemizin kültürel zenginliğini ortaya çıkarmayı ve farklı kültürlerin uyumlu bir şekilde ülke kültürüne nasıl katkı sağladığını göstermektedir.

Çerkez dili ve edebiyatı bölümü, Çerkezce dilinin yapısı, telaffuzu, alfabesi konusunda öğrencilerine sıkı bir eğitim vermektedir. Bu bölümü okuyan kişiler Çerkezcenin yanında iyi bir şekilde İngilizce ya da Rusça öğrenebilmektedir. Dil öğretiminin yanında Çerkez dili ve edebiyatı bölümü, tarih, felsefe, kültür, sanat ve sosyolojik değişimleri ve gelişimleri de öğretmektedir. Bu bölümde okuyan öğrenciler dilbilimi ve toplum dilbilimi alanında kazanım elde edebilirler. Filoloji alanında da çalışmalar yürütebilirler. Aynı zamanda bu bölüm dil ve toplum üzerine saha araştırmaları yapabilmeyi de mümkün kılmaktadır. Bilimsel araştırma ve yazma teknikleri ile öğrenciler donanım elde etmektedir.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Çerkez dili ve edebiyatı bölümü iş imkanları, kamu ve özel sektörü kapsamaktadır. Hatta Çerkez dili ve edebiyatı bölümü iş imkanları yurt içi ve yurt dışı çalışma olanaklarını kapsamaktadır. İlk olarak akademik kariyer yapmak bu bölümü okuyan kişilerin tercih ettiği en önemli çalışma alanıdır. Açılan yüksek lisans programı ile öğrenci ülkemizde yüksek lisans aşamasını tamamlayabilir. Ardından Adige Cumhuriyetinde doktora aşamasını tamamlayabilir. Ardından Çerkez dili ve edebiyatı bölümü iş imkanları arasında filolog olarak çalışmalar düzenlemek yer alır.

Çerkez dili ve edebiyatı bölümü iş imkanları arasında Dış İşleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığında çalışmak yer alır. Çerkezce eğitmeni olarak çalışmak da Çerkez dili ve edebiyatı bölümü iş imkanları arasında yer alır. Okullarda okutulan seçmeli derslerde veya belediyelerin açmış olduğu halk eğitim merkezlerinde eğitmen olarak çalışabilirler. Kafkas derneklerinde dil eğitmeni olarak da çalışmak çalışma alanları içerisinde yer alır. Ayrıca Kafkas derneklerinde yeni nesillere kültür aktarımı sağlamak Çerkez dili ve edebiyatı bölümü iş imkanları arasında yer alır.

Çerkez dili ve edebiyatı iş imkanları arasında Türkiye-Rusya arasında gelişen ticaret, ekonomi, turizm ve sosyal ilişkiler ağında çalışmak yer alır. Gittikçe gelişen bu ilişkilerin bir ağında iş bulmaları çok yüksektir. Bölümün vermiş olduğu Rusça eğitimi ile çeviri çalışmaları da yapabilmeleri oldukça önemlidir. Çalışma alanları hakkında bilgi sahibi olduktan sonra Çerkez dili ve edebiyatı mezunları ne iş yapar başlığını inceleyelim.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Çerkez dili ve edebiyatı bölümü mezunları, “Çerkez Filoloğu” unvanı alırlar. Çerkez dili ve edebiyatı bölümü mezunları, Çerkez dilini ve bu dilde yazılmış olan eserleri incelerler. Kafkas kültürü üzerine çalışmalar ve araştırmalar yaparlar. Bilimsel makale yazarlar. Kütüphaneler ve arşiv merkezlerinde filoloji çalışmaları yaparlar. Çerkez dili ve edebiyatı bölümü mezunları, bu dilin yaşatılması için gerekli çalışmalar yürütürler.

Adige kültürünü yaşatmak ve yeni kuşaklara en iyi şekilde aktarmak yaptıkları en önemli işlerdendir. Çerkez dili ve edebiyatı bölümü mezunları, Çerkez kültürünü tanıtmaya ve diğer kültürlerle ilişkilerini geliştirmeye çalışırlar. Entelektüel, bilimsel ve kültürel anlamda güçlü, donanımlı genç kuşakların yetişmesini sağlarlar. Çerkez dili ve edebiyatı bölümü mezunları, STK’lar ile beraber çalışmalar düzenlerler. Üniversitelerde yapılan konferanslarda konuşmalar yaparlar. Çerkez dilinin öğrenilmesi, dil bilgisini, telaffuzunu en iyi şekilde öğretirler. Eğitmen olarak görevlerini okullarda, halk eğitim merkezlerinde veya derneklerde sürdürebilirler. Çerkez dili ve edebiyatı bölümü mezunları ne iş yapar başlığı inceledikten sonra bölüm dersleri hakkında bilgi sahibi olalım.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Çerkezce Okuma ve Yazma

 • Çerkezce Dinleme ve Konuşma

 • Çerkez Dilbilgisi

 • Çerkezlerin Tarihi

 • Çağdaş Çerkez Edebiyatı

 • Kafkas Dilleri

 • Rusça

 • Çerkez Kültür Tarihi

 • Çerkez Sanat Tarihi

 • Kafkasya Tarihi

 • Çerkez Sözcükbilimi

 • Çeviriye Giriş

 • Dilbilim

 • Dil Edinimi

 • Fonolojiye Giriş

 • Edimbilim

 • Edebi Metinlerin Tercümesi

 • Sözlü Edebiyat

 • Çerkez Dili Morfolojisi

 • Psikodilbilim

Yukarıda verilen dersler genel olarak belirtilmiştir. Dersler “Düzce Üniversitesi” sayfasından alıntılanmıştır. Üniversiteden üniversiteye göre dersler değişiklik gösterebilir. Çerkez veya Çerkes yazımı konusunda dipnot eklemek istiyorum “Z” harfi ile yazımı doğru yazımdır. TDK ’ya göre sonu “Z” ile bitmelidir. Çerkes kelimesi ise Çerkezlerin kendi arasında kullandıkları bir belirtmedir. Dersler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra Çerkez dili ve edebiyatı bölümü taban puanları ve sıralama hakkında bilgi sahibi olalım.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Çerkez dili ve edebiyatı bölümü taban puanları ve sıralama hakkında başlamadan önce sizlere birkaç ön bilgi vermek isterim. Bu bölümü okumak isteyen öğrenciler ilk önce YKS(TYT-AYT) sınavına girmelidir. Puan türü olarak “sözel” puan türünden öğrenci almaktadır. Ülkemizdeki Çerkez dili ve edebiyatı bölümü taban puanları ve sıralama listesi çok kısadır. Ülkemizde sadece 2 üniversitede bu bölüm bulunmaktadır. Aşağıda verilen Çerkez dili ve edebiyatı bölümü taban puanları ve sıralama listesi en güncel verilere sahiptir. Ülkemizdeki Çerkez dili ve edebiyatı bölümü taban puanları ve sıralama;

ÜniversiteBölümTaban PuanSıralama
Erciyes ÜniversitesiÇerkez Dili ve Edebiyatı258,37900541267
Düzce ÜniversitesiÇerkez Dili ve Edebiyatı250,80076601611
çerkezce çerkez dili ve edebiyatı bölümü çerkez dili ve edebiyatı bölümü iş imkanları çerkez dili ve edebiyatı bölümü mezunları çerkezler kafkas çerkez dili ve edebiyatı bölümü taban puanları ve sıralama
Sezer Açiler
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.