AnasayfaBlogAnjiyo Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Anjiyo Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar?

24 Nisan 2021
Mavi önlükler ve cerrahi başlıklar giyen bir grup insan bir odada duruyor. Görüntünün odağı, yüz maskesi ve saç filesi takmış olan ortadaki kadındır. Solunda, mavi çerçeveli mor kare bir nesne var. Kadının sağında ise ameliyat önlüğü giymiş ve maske takmış bir kişi var. Arka planda başka bir kişinin yüzünün bulanık bir görüntüsü var. Görüntüdeki insanlar tıbbi bir prosedüre hazırlanıyor gibi görünüyor.
Anjiyo Hemşiresi TanımıSorumluluklarDiğer Görevler
Kalp ve damar tıkanıklığı yaşayan hastalara anjiyo işlemi öncesi ve sonrası sağlık hizmetleri sunar.Hastanın anjiyo hazırlığı ve sonrasında bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve endişelerinin giderilmesi.Sağlam moral desteği ve klinik içerisinde koordinasyonu sağlama.
Anjiyo işlemi için gerekli olan ilaçların hazırlığı ve kontrolünü yapan sağlık profesyoneli.İşlem öncesi ve sonrası hastanın monitörize edilmesi ve ilaç uygulamaları.İşlem sahasının temizlik ve sterilizasyonu.
Anjiyo odasında yer alan araçların kullanımında ve dezenfekte etmekte sorumlu hemşirelik üyeleri.İşlem öncesi ve sonrasında kullanılan araç gereçlerin kullanıma hazır ve temiz olması.İşlem sonrası hastanın güvenli bir şekilde odasına taşınmasını sağlama.
Anjiyo işlemi öncesi ve sonrasında bilimsel toplantılara, konferanslara ve seminerlere katılımları ile sürece katkıda bulunan uzman.Hastanın sağlıklı bir şekilde anjiyo işlemine hazırlanması ve sonrasında iyileşme sürecindeki koordinasyon.Hemşirelik hizmetlerinde yasa ve düzenlemelere uygun uygulamalar.
Kurum dışı ve içi transferlerde hastanın güvenliğini sağlayan sağlık profesyoneli.Hasta güvenlik tedbirlerinin alınması ve transfer süreçlerinin takibi.Hastane içindeki diğer birimlerle iletişim halinde olma.
Görev yaptığı birimin ihtiyaçlarına uygun ilaç ve malzemelerin teminini sağlayan sağlık profesyoneli.Gerekli malzemelerin sağlaması ve hastane etkinliklerine katılım.Hastanın rahatı ve güvenliği için gerekli olan tüm tedbirlerin düşünülmesi ve uygulanması.
Hastaların tanı, tedavi ve muayene sürecinde anjiyo hemşireliği hizmetleri kapsamında görev yapan profesyonel.Hasta kabulünden itibaren sürecin hassasiyetle yönetilmesi.Hasta ile etkili iletişim kurmak ve moral desteği sağlama.
Yeni başlayan ve staj yapan hemşirelere eğitim veren ve deneyimlerini aktaran sağlık profesyoneli.Eğitim verme ve bilgi aktarımında bulunma.Öğrenime katkı sağlama ve ekip koordinasyonu.
Yasa ve düzenlemelere uygun olarak hemşirelik hizmetlerini yürüten sağlık profesyoneli.Kurumsal politika, kurallar ve hedefler kapsamında hemşirelik hizmeti sunma.Hemşirelik hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesi.
Anjiyo işlemlerinin hazırlığı, uygulaması ve sonrasında yaşamsal bulguların, nörolojik muayenelerin ve kanama kontrolünün izlenmesini sağlayan sağlık profesyoneli.Anjiyo işlemlerini güvenli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi.Anjiyo işlemleri sonrası hastanın sağlık durumunun izlenmesini sağlama.

Hastanın anjiyo hazırlanması sürecinde doğru bir şekilde bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve endişelerinin giderilmesi oldukça önemlidir. Anjjiyo işlemi boyunca ve öncesinde kardiyoloğa yardımcı olabilecek bir profesyonelin her zaman gerek duyulduğunu belirtebiliriz. Sağlık hizmetlerinin üretim hizmetlerinden farklı bir yere koyulması gerektiği açık bir gerçektir. Bu yüzden anjiyo hemşireleri diğer hemşirelik faaliyetlerine ek olarak farklı bir disiplin olarak değerlendirilmelidir. 

Anjiyo Hemşiresi Nedir?

Anjiyo hemşiresi, sağlık sorunları kapsamında kalp ve damar tıkanıklığı yaşayan hastaların şikayetleri üzerine hastane ortamında kişilerin kalbinde yer alan damarların açılmasına sağlayan hekimlere yardımcı olan sağlık meslek mensubu olarak tarif edilebilir. Anjiyo işlemi çok detay ve bilgi gerektiren bir işlemdir. Bu işlemi elbette kalp ve damar hastalıkları doktoru uzmanlığı kapsamında gerçekleştirecektir. Fakat bu işlemin çok hassasiyet gerektirdiği dikkate alınınca, burada ayrı bir hemşirelik disiplinin olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu alanda görev alan hemşirenin görev ve tanımları diğer hemşirelik faaliyetlerinden farklıdır. Farklı olan bu görevler “Anjiyo Hemşiresi” şeklindeki ilk farkı ortaya koymaktadır.

Anjiyo hemşiresi kalp ve damar tıkanıklığıyla beraber anjiyo kliniklerinde yer alan hastaların tanısının yapılması, muayene ve tedavi süreci öncesi ve sonrasında gerek duyulan hemşirelik hizmetlerini sağlamak gibi başlıca görevleri bulunmaktadır. Bu görevlerin dışında hastaya moral açısından gerekli desteğin sağlanması şeklinde bir önemli görevi daha vardır. Hastanın anjiyo hazırlanması sürecinde doğru bir şekilde bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve endişelerinin giderilmesi oldukça önemlidir.

Anjjiyo işlemi boyunca ve öncesinde kardiyoloğa yardımcı olabilecek bir profesyonelin her zaman gerek duyulduğunu belirtebiliriz. Sağlık hizmetlerinin üretim hizmetlerinden farklı bir yere koyulması gerektiği açık bir gerçektir. Bu yüzden anjiyo hemşireleri diğer hemşirelik faaliyetlerine ek olarak farklı bir disiplin olarak değerlendirilmelidir.

Anjiyo Hemşiresi Ne İş Yapar?

Bu alanda görev yapan hemşirelerin hastaların tanı tedavi muayene işlem öncesi ve işlem sonrası için gerek duyulan hemşirelik hizmetleri kapsamında çalışmaları yürütür. Anjiyo hemşirelerin görev ve sorumluluklarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

 • Yürürlükte yer alan yasa ve düzenlemelere uygun olarak hemşirelik hizmetlerini kurumsal politika, kurallar ve hedefler kapsamında yerine getirmekle yükümlüdür.

 • Hastanede veya kurum dışında düzenlenen hizmet içi eğitimlere katılır ve görev alır.

 • Kurum tarafından görevlendirildiği taktirde kurum dışında yapılan bilimsel toplantılara, konferanslara ve seminerlere katılır.

 • Anjiyo gerçekleştirilen alanda hasta tedavi hizmetlerine katılan diğer ekip üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

 • Göreve yeni başlayan ve görev alanı ünite kapsamında yer alan yeni hemşirelere ve staj yapan hemşire öğrencilerin eğitimine katkıda bulunur.

 • Kurum tarafından oluşturulan aylık ve günlük çalışma çizelgesine uygun olarak çalışır.

 • İşleme başlanmadan önce hasta kabulünü gerçekleştirir.

 • Hasta kabulünü gerçekleştirdikten sonra hastanın hazırlık safhasının tamamlanmasını sağlar.

 • Gözlem odasında işlem için bekleyen hastanın rutin tetkiklerinin eksik olmaması için gereken kontrolleri yapar.

 • Hemşirelik uygulamaları kapsamında hastaya işlem öncesi ve sonrası gerekli bilgiyi sağlar.

 • İşlem bitiminde hastanın hastanın güvenli bir şekilde odaya taşınmasını gerçekleştirir.

 • Hastanın olabildiğince güvenli bir şekilde anjiyo masasına alınmasını sağlar.

 • İşlem için kullanımı gerçekleşecek olan ilaçların hazırlığını ve kontrolünü yaparak aynı zamanda hastanın monitörize edilmesini sağlar.

 • İşlemin gerçekleşecek alanın tekniğe uygun olarak boyamasını yapar.

 • İşleme başlamadan önce görev ekibi içinde yer alan diğer kişilerin steril giyinmesini sağlar.

 • İşlem yapılan hastaları gözlem odasında yaşamsal bulgularını, nörolojik muayenelerini ve kanama kontrolünü izler.

 • Hastalardan alınması beklenen laboratuar örneklerini alarak ilgili birimlere gönderilmesini sağlar.

 • Tedavi kapsamında gerekli hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirerek ilgili formlara doldurur.

 • Hekim istemesine göre hastanın IM., IV Subcutan, Oral inhaler ilaçlarını uygulamak gibi görevleri vardır.

 •  Anjiyo odasında yer alan ve uygulamada kullanılan araç gereçlerin çalışır ve kullanıma hazır olmasını sağlar.

 • Görev kapsamında yer alan ve kullandığı araç gereçlerin kullanımlarını bilir, herhangi bir kullanım durumunda dezenfeksiyon ve sterilizasyonunu yapar.

 • Hastanın kurum içi başta olmak üzere yapılması beklenen kurum dışı transferinde güvenliğini sağlayarak gerçekleşmesine yardımcı olur.

 • Gerek duyulan güvenliklerin alınması kapsamında diğer birimlerle iletişim halindedir ve hasta, çalışan güvenli hususunda raporlar tutar.

 • Görev yapmış olduğu birimin ihtiyacı kapsamında yer alan ilaç ve malzemelerin teminini gerçekleştirir.

 • Soğuk depolama zincirinin kontrolünü yapar ve forma kaydeder.

 • Acil durumlar kapsamında gerekli araç ve gereçleri, ilaçları hazır bulundurur.

 • Hemşirelik hizmetleri müdürlüğünce talep edilen kayıtları ve istatistikleri tutar.

 • Bütün hemşirelik uygulama ve işlemlerinin hasta hakları çerçevesinde yapılmasını sağlar.

 • Steril paket ve bohçaları tekniğe uygun diyebileceğimiz yöntemlerle açımını yapar, anjiyo ekibinin giyinmesine yardım ederek salon kayıtlarını sağlar.

 • Vaka bitimi sonrasında scrub teknisyeniyle beraber kirli malzemelerin uygun denilebilecek yöntemlerle toplanmasını ve gönderilmesinde sorumluluğu bulunmaktadır.

 • Tekrar kullanımı beklenen malzemelerin sterilizasyona gönderimini yapar.

 • İşlem bitiminde anjiyo ünitesinin temizliğinin gerçekleşmesini sağlar ve aynı zamanda denetler.

 • Kullanımı yapılan malzemelerin ve cihazların özenle korur, arıza ve eksik durumlarında gerek duyulan işlemleri gerçekleştirir ve ilgili birimlere bildirimlerini yapar.

 • Hasta üzerinde gerçekleşen anjiyo girişimi boyunca işlemleri takip eder ve kardiyoloğun isteyeceği malzemeleri uygun şekilde hazırlar, verir, ve geri alır.

 • Hasta başta olmak üzere ve yakınlarının her türlü mahremiyetlerine saygı gösterir.

İlgili eğitim: Hasta Kabul Sertifikası

Anjiyo Hemşiresi Maaşları

Hemşirelerde maaş alımların oldukça değişkendir. Bir cerrahi hemşiresinin veya bir servis hemşiresinin ya da bir kadım doğum hemşiresinin alabildiği maaşlar birbirinden farklı olabilmektedir. Tıbbi sağlık çalışanı olan anjiyo hemşirelerin maaş alımları aşağıda yer alan durumlara göre farklılık gösterebilmektedir.

 • Kamu veya özel hastanelerin statülerine göre değişir

 • Görev yapılan özel hastanenin kurumsal kimliğe sahip olup olmaması

 • Kamuda çalışılması halinde ilgili hastanenin hangi bölgeye yer aldığı ( örneğin 1. ve 5. bölgeler arasında maaş alım farkları gibi)

 • Hastanelerin döner sermayeden gelen ücretleri

 • Meslek tecrübe yılı

 • Çalıma saatinin dışında ek zaman dilimlerinde fazla mesaiye kalınması gibi bazı kriterler anjiyo hemşirelerin maaş alımlarını değiştirmektedir.

Ortalama bir anjiyo hemşiresinin maaşı 2021 yılı için 4100 TL civarında olduğunu söyleyebiliriz. Kamuda işe başlayan bir anjiyo hemşiresinin maaşı 3600 TL seviyelerindedir. Görev yapılan yıl, fazla çalışma saati, hastanenin bulunduğu bölge gibi bazı kriterler kapsamında maaş alımları en fazla 5600 TL sına kadar çıkmaktadır. Kurumsal kimliği olan hastanelerde ise en fazla maaş alımları 5350 TL civarındadır. Buradan kamu hastanelerinden maaş alımlarının daha fazla olduğu görülmektedir.

Anjiyo Hemşiresi Nasıl Olunur?

Anjiyo hemşiresi olabilmek için sağlık meslek lisesinden veya herhangi bir lisenin sayısal bölümünden mezun olmak gerekir. Daha sonra Yüksek Öğretim Kurumunun ( YÖK) her yıl düzenlemiş olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında başarılı olup ilgili üniversitelerin hemşirelik ön lisans eğitimlerini alarak bu alanda çalışabildikleri gibi yine YÖK’ün TYT sınavından sonra düzenlemiş olduğu Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavından başarılı olduktan sonra okumak istedikleri üniversitelerin ilgili hemşirelik lisans eğitimlerini tercih ederek buradan başarılı bir şekilde mezun olmaları beklenir.

Bu eğitimlerin akabinde özel sektörde çalışmak isteyen kişiler herhangi bir sınava girmelerine gerek yoktur. Fakat kamu hastanelerinde çalışacak olan kişilere ise Kamu Personeli Seçme Sınavına girmeleri beklenir. Atanmak için bu sınava daha önceleri girmek yeterli olabilirken 2021 yılı için mezun sayılarının çoğalması nedeniyle en yüksek puanı elde eden kişinin atanabileceğini belirtebiliriz. Atanılan hastanenin ilgili biriminde birkaç hafta oryantasyon işleminin olabileceğini daha sonra etkin bir şekilde anjiyo hemşiresi olarak görev yapılabileceğini söyleyebiliriz. Lisans veya ön lisans eğitimi boyunca histoloji, patoloji, biyokimya, hasta eğitimi, geriatrik bakım anatomi, fizyoloji gibi bazı eğitimler alınmaktadır.

Kalp ve damar tıkanıklığı yaşayan hastalara anjiyo işlemi öncesi ve sonrası sağlık hizmetleri sunar, Hastanın anjiyo hazırlığı ve sonrasında bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve endişelerinin giderilmesi, Sağlam moral desteği ve klinik içerisinde koordinasyonu sağlama, Anjiyo işlemi için gerekli olan ilaçların hazırlığı ve kontrolünü yapan sağlık profesyoneli, İşlem öncesi ve sonrası hastanın monitörize edilmesi ve ilaç uygulamaları, İşlem sahasının temizlik ve sterilizasyonu, Anjiyo odasında yer alan araçların kullanımında ve dezenfekte etmekte sorumlu hemşirelik üyeleri, İşlem öncesi ve sonrasında kullanılan araç gereçlerin kullanıma hazır ve temiz olması, İşlem sonrası hastanın güvenli bir şekilde odasına taşınmasını sağlama, Anjiyo işlemi öncesi ve sonrasında bilimsel toplantılara, konferanslara ve seminerlere katılımları ile sürece katkıda bulunan uzman, Hastanın sağlıklı bir şekilde anjiyo işlemine hazırlanması ve sonrasında iyileşme sürecindeki koordinasyon, Hemşirelik hizmetlerinde yasa ve düzenlemelere uygun uygulamalar, Kurum dışı ve içi transferlerde hastanın güvenliğini sağlayan sağlık profesyoneli, Hasta güvenlik tedbirlerinin alınması ve transfer süreçlerinin takibi, Hastane içindeki diğer birimlerle iletişim halinde olma, Görev yaptığı birimin ihtiyaçlarına uygun ilaç ve malzemelerin teminini sağlayan sağlık profesyoneli, Gerekli malzemelerin sağlaması ve hastane etkinliklerine katılım, Hastanın rahatı ve güvenliği için gerekli olan tüm tedbirlerin düşünülmesi ve uygulanması, Hastaların tanı, tedavi ve muayene sürecinde anjiyo hemşireliği hizmetleri kapsamında görev yapan profesyonel, Hasta kabulünden itibaren sürecin hassasiyetle yönetilmesi, Hasta ile etkili iletişim kurmak ve moral desteği sağlama, Yeni başlayan ve staj yapan hemşirelere eğitim veren ve deneyimlerini aktaran sağlık profesyoneli, Eğitim verme ve bilgi aktarımında bulunma, Öğrenime katkı sağlama ve ekip koordinasyonu, Yasa ve düzenlemelere uygun olarak hemşirelik hizmetlerini yürüten sağlık profesyoneli, Kurumsal politika, kurallar ve hedefler kapsamında hemşirelik hizmeti sunma, Hemşirelik hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesi, Anjiyo işlemlerinin hazırlığı, uygulaması ve sonrasında yaşamsal bulguların, nörolojik muayenelerin ve kanama kontrolünün izlenmesini sağlayan sağlık profesyoneli, Anjiyo işlemlerini güvenli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi, Anjiyo işlemleri sonrası hastanın sağlık durumunun izlenmesini sağlama
Anjiyo Hemşiresi Anjiyo Hemşiresi nedir Anjiyo Hemşiresi nasıl olunur Anjiyo Hemşiresi maaşları Anjiyo Hemşiresi ne iş yapar
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.