AnasayfaBlogModa Editörü Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Moda Editörü Nedir? Ne İş Yapar?

15 Haziran 2021
Moda Editörü Nedir? Ne İş Yapar?

Moda insanın fiziksel, kültürel ve ekonomik haberleşmesini sağlayan bir kartvizittir. Başlangıçta giyinme dürtüsüyle hareket eden insanlar zamanla bunu bir kimlik ifade etme yöntemi olarak kullanmaya başlar. Renkler, biçimler ve desenler bireyin kişiliğinin yansıması olur. Giyim, insan bedenini kültürel olarak görülebilir kılar. Giysilerimiz dünyaya kendimiz hakkında söylediklerimizdir. 

 • Sosyolog Ali Akay’a göre moda, barok bir kavramdır. Yeniden dikkat çekmek, yeniden kendisine baktırmak üzere ortaya konan sosyal ve imitasyon üzerine kurulu bir olgudur. 

 • Kant’a göre, temeli bencillik, kendini beğenme olan bir taklit türüdür. 

 • Brummel’e göre, İnsanın bir örnekliğe karşı hazin başkaldırısıdır. 

 • Leonardo da Vinci’ye göre, modanın temeli insanın çılgın yanını ortaya koymasıdır.

 • Oscar Wild’a göre moda denilen şey öyle çirkindir ki altı ayda bir değiştirilmesi gerekir.

Modanın başlangıcı XIV. yüzyıl olarak kabul edilir. Sanayileşmeyle birlikte başlayan moda hakkında yapılan araştırmalar daha çok XIX. yüzyılın sonlarına doğru başlar. XX. yüzyılda büyük bir gelişim kaydeder. Toplumsal tüketime özendirerek üretim ve tüketime ivme kazandırır. 

Giyinme ilk çağlarda ilkellik, sonraları işlevsel bir nitelik kazanır. Giysinin işlevi; korunma, bireysel dışavurum, sadelik, gösteriş, toplumsal statü, ekonomik statü, siyasal sembol olma, dini durumlar ve toplumsal ritüeller olarak sıralanabilir. Toplumsal sınıflaşmanın sonucu olarak da kişiler arasında giyim farklılıkları doğar.

Giysi, güçlü bir sembolik formdur. İlk zamanlar giysiler deri, kürk çeşitleri, yaprak ve meyve liflerinden elde edilirken yaşam koşullarına uygun giysiler yapılmasıyla çeşitlilik artmaya başlar. Örneğin, tarlada çalışan kişi ile savaşa katılan kişinin farklı giysi ihtiyaçlarına sahip olması bu çeşitliliğin doğuşuna sebep olur. Toplumsal sınıflaşmanın artması ile giysi, kişinin toplumsal statüsünü niteleyen bir sembol haline gelir. Köylü, din adamı, asker ve soylu mevkilerine göre giyinmeye başlar. Modada ulaşılabilirlik her sınıf için aynı anda olmaz. Öncelikle seçilmişlere sonra umuma sunulması sınıf farkıyla alakalıdır. Birileri için değil herkes için giysi üretilmesi hazır giyimin doğmasına ve modanın oluşmasına zemin hazırlamıştır. 

Moda Editörü Nedir?

Günümüzde medya ve sosyal platformlar moda reklamcılarının ve tüketicilerinin ilgi odağı olsa da moda dergilerinin parlak sayfalarına olan tutku hala devam etmektedir. Modanın yayılmasında şehirleşme, endüstrileşme, aydınlanma, kadının statü kazanması, teknolojik ilerleme ve medya desteği yatmaktadır. Yaşadığımız dünyaya damga vurmasının sebebi bu disiplinlerle olan ilişkisidir. Bireyin diğerlerine göre daha farklı olma isteğinin öne çıkması modanın temelini atar. Bir tarafta değişimin itici gücüne karşın diğer tarafta var olanı korumaya çalışan güç bir araya gelir. Bu süreç hem bireyin hem de toplumun içsel çatışmasının sonucudur. Gelenek ile ona karşı duran değişim sayesinde farklı moda hareketlerinin meydana çıkması kaçınılmaz olur. Modada karşıtlıklar bütünü vardır. Var olan ile arzular karşılaşır. 

Modanın sunumunda moda dergileri önemli bir yer tutmaktadır. Dergiler hem reklamcıları hem de tüketicileri memnun etmeye çalışır. Moda editörleri belki de tüketicinin hiç almayacağı, gereksinim duymayacağı giysileri satın almalarını sağlar. Sıradan birer giysi olarak duranlar fotoğrafçı ve moda editörünün elinde modaya dönüşür. 

Moda editörü derginin tasarımını ciddi ölçüde değiştirebilen, sayfa yapısını, fotoğrafları, başlıkları gelişigüzel yerleştirmek yerine her birinin önemini ortaya çıkarabilen kişidir. Belli bir kompozisyon içerisinde estetiği ön plana çıkaran editör, en güzel görselleri sunmak için çabalar. Moda dergilerinin modacılar ve markalar açısından etkisi büyüktür. Onları zirveye çıkarabilir veya gözden düşmelerine sebep olabilir. Modaya ilgi duyan kitlelerin satın alma kararında moda dergilerinin katkısı büyüktür. Trendleri haber veren editörler yayınlanacak giysileri seçer ve onları ön plana alır. Her ruh haline uygun giysiyi belirgin kılar. Aslında moda editörleri moda bilgi kaynağıdır.

Moda Editörü Ne İş Yapar?

Moda editörleri tasarımcı markalar veya kurumsal moda ürünlerine dergilerinde yer verir. Editör moda ile ilgili haberleri sunar. Yazı stillerini, fotoğrafları, sayfa içi boşlukları çarpıcı ve zarif bir şekilde dengeli olarak veren ve okura saatlerce bakma isteği yaratan sayfalar hazırlar. Sayfada ister spor kıyafet ister şık bir gece giysisi olsun hepsinde aynı zarafeti gözeterek okura iç açıcılık verir. Aldığı bilgileri en iyi şekilde kullanarak hayal eden moda editörü dergideki moda sayfasının temalarını belirleyen, fotoğrafçı seçimine karar veren, moda hakkında yorumlar yapan kişidir. İyi bir moda editörü olabilmek için sahip olunması gereken özellikler şunlardır:

 • İçerik hazırlamak ve hazırlanan içerikleri kontrol etmek,

 • Yeni ürünler hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Fotoğraf çekim mekânlarını belirlemek,

 • Konsepte uygun kıyafet, saç ve makyaj tasarımcılarıyla iletişim kurmak,

 • Dünyada çıkan yayınları takip etmek,

 • Trendlere karar veren ülkeleri dikkatle incelemek,

 • Temas edilen şeylerden ilham almak,

 • Sezonluk trende göre konsept belirlemek,

 • Modayı yorumlayarak sayfaya özgün bir tarz katmak,

 • Kıyafetlerle yepyeni hikâyeler yazmak,

 • Tema, manken ve stil üzerinde çalışma yapmak,

 • Titiz ve yaratıcı olmak,

 • Pratik zekâya sahip olmak,

 • Yabancı dil bilmek,

 • Farklı ülkelere seyahat etmek,

 • Bilgi ve birikimini artırmak,

 • Özgün bir dil oluşturmak,

 • Günün dinamizminden geri kalmamak,

 • Heyecanlı olmak,

 • Sabırlı olmak,

 • İletişim gücü yüksek olmak,

 • Disiplinli olmak,

 • Kuvvetli bir hafızaya sahip olmak.

Moda Editörü Maaşları

Giyim ve moda, kültürel ve toplumsal bir kimlik oluşturmak amacıyla kullanılan bir alandır. Kıyafetlerin farklı olması toplumsal ve kültürel grupların var olmasıyla alakalıdır. Başlangıçta yalnızca bir gereksinim olarak ortaya çıkan giyim, zamanla insanın maddi ve manevi gelişimini tamamlayan bir olguya dönüşür. Moda ve giyim sanatla iç içedir. İlk zamanlar zanaatla iç içe olan giyim sonraları sanatsal bir anlam da kazanmıştır. XX. yüzyılda başlayan moda, tasarım kavramını da ortaya çıkarır. İsimlerini vücutlarımızın her yerine oya gibi işleyen insanlara tasarımcı denir. Onların ürettiklerini giyer, sürer ve takarız. 

Moda; kültürel, psikolojik, ekonomik dönüşümleri içinde barındıran bir kavramdır. Gücünü her geçen gün artıran, her döneme ayak uyduran bir fenomendir. Moda endüstrisi; yatırımcısı, alıcısı, tasarımcısı, pazarlamacısı, terzisi gibi birçok iş hacmine sahip dinamik ve global bir yapıdır. 

Gazete, dergi veya internet gibi mecralarda moda trendleri üzerine görsel ve metinsel içerikler hazırlayan kişiye moda editörü denilir. Zamanın moda akımını takip etmemize kolaylık kazandıran editörlerin maaşları kariyer ve tecrübeleri ile doğru orantılıdır. Moda editörlüğünde maaşlar en düşük 5.000TL en yüksek 22.000TL olarak değişmektedir. Çalışılan kurum, mesleki yeterlilik, meslekte geçirilen süre bu değişkeni belirler.

Moda Editörü Nasıl Olunur?

Yaşam devam ettiği sürece moda da devam edecek görünüyor. Tasarımların geniş kitlelere ulaşması için moda dergilerinde yer alması büyük bir artı kazandırdığından moda editörlüğüne olan talep de artmaktadır. Günümüzde üniversitelerin moda tasarımı bölümlerinde moda editörlüğü ile ilgili dersler yer alıyor. 

Moda editörü olmak için iyi bir moda eğitimi almak, dünya modasını takip etmek, okumak, gezmek, modayla yaşamak gerekir. Bütün bunların yanında yetenek de olmazsa olmaz bir kriterdir. Bu mesleği yapanların moda tarihi ve teknik bilgileri bilmesi gerekir. Hedef kitleyi nasıl giyinmeleri gerektiği konusunda yönlendiren editör; edebiyat, şiir, sinema ve sanat ile beslendiğinde daha verimli ve güzel sonuçlar çıkarır. İyi bir editör mesleği de doğru yere getiren kişidir. Saygın ve özenilir hale getirmek meslekteki yetkinlikle alakalıdır.

Moda editörlüğü için özel kurumlar tarafından düzenlenen moda editörlüğü programları yer almaktadır. Burada moda yazarlığı, kapak tasarımı, hedef kitle belirleme, hikâye oluşturma, çekim planı hazırlama, bütçe oluşturma gibi alanlarda bilgi edinilir. Program başarıyla tamamlandığında editör olarak çalışılabilir.

Moda Editörü Moda Editörü nedir Moda Editörü ne iş yapar Moda Editörü maaşları Moda Editörü nasıl olunur
Kübra Erbalıkçın
Kübra Erbalıkçın
Blog Yazarı

Kübra Erbalıkçın, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. 2013 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli okullarda edebiyat öğretmenliği yaptı. Atatürk Üniversitesi’nde Sosyoloji bölümü okuyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
3D Görselleştirme Eğitimi
Şerife DemirŞerife Demir
775209
3D Studio Max Eğitimi
5
(7)

3D Studio Max Eğitimi

26 Konu16 Saat
Şerife DemirŞerife Demir
775209
Vray Render Kursu
5
(2)

Vray Render Kursu

11 Konu12 Saat
Şerife DemirŞerife Demir
500209
Görsel Mağazacılık Eğitimi
Figen YılmazFigen Yılmaz
899400