AnasayfaBlogTıbbi Tanıtım Temsilcisi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Tıbbi Tanıtım Temsilcisi Nedir? Ne İş Yapar?

23 Temmuz 2021
Bu görüntü, bir grup yuvarlak hapla dolu beyaz bir kabın yakın çekimini göstermektedir. Kap plastik veya benzer bir malzemeden yapılmıştır ve hafif şeffaf görünmektedir. Hapların rengi beyazdan maviye kadar değişmekte ve parlak bir yüzeye sahiptir. Kap hafif eğik bir açıyla tutularak içindeki tüm hapların iyi bir şekilde görülmesi sağlanmıştır. Görüntü biraz bulanıktır, bu da uzaktan çekildiğini düşündürmektedir. Kap, görüntünün merkezinde yer almakta ve beyaz bir arka planla çevrelenmektedir.
Tıbbi Tanıtım TemsilcisiGörevlerSorumluluklar
Etik İlkelerin Takip EdilmesiTıbbi ürünleri tanıtmak ve satışını sağlamakEtik kurallara ve deontolojiye uymak
Sağlık Kurumlarının ZiyaretiHastaneler, eczaneler ve diğer sağlık kurumlarına giderek ürün tanıtımlarını gerçekleştirmekZiyaret edilen sağlık kurumlarını ve yapılan tanıtımları raporlamak
Ürün BilgisiTanıtımını yapacağı ürünler konusunda detaylı bilgi sahibi olmakİlaçların yalnızca ruhsatlı olan endikasyonlar ve kullanım durumları ile tanıtılması
Doğru İletişimBilimsel bilgiler doğrultusunda yazılı materyalleri kullanmakYanlış veya haksız yönlendirme yapmamak
Maddi TekliflerTıbbi ürün tanıtımını gerçekleştirmekEtkileyici maddi veya diğer benzeri imkanları teklif etmemek
Eldeki Ürünlerin Etme Koşullarına UymakSorumluluğu kapsamında bulunan tıbbi ürünleri elden çıkarmakBu doğrultuda gerekli önlemleri almaktır
Doktora Tanıtımİlaçların ve sağlık ürünlerinin doktorlara tanıtılmasıDoktorun ilaca güvenmesini sağlamak ve ilacın reçete edilmesine yardımcı olmak
Reçete DesteğiReçete edilmesi gereken ilaçların bilgilendirilmesiReçete olacak ilaçların üretildiği yerde olumlu sonuçların ortaya çıkmasını sağlamak
Hizmet İçi Eğitimlerİlaç firmalarının vermiş olduğu hizmet içi eğitimlere katılmakEğitimleri başarılı bir şekilde tamamlamak ve yeni bilgiler edinmek
Sağlık Hizmeti SunumuTıbbi sağlık personeline tıbbi ürünlerin tanıtımını yapmakSunulan bilgilerin doğruluğundan ve sağlık hizmetinin kalitesinden sorumlu olmak

Tıbbi tanıtım temsilcisi, çalışmış olduğu ilaç firmasında sağlık ürünlerini doktorlara, eczacılara, diş hekimlerine tanıtımını mesleki ilkeler doğrultusunda yapan kişidir. Bu kişiler tarafından, üretimi yapılan ve eczane bulunan tıbbi ürünleri doktorlara tanıtarak ilaçların reçete edilmesini sağlar. Doktorlar, tanıtımı yapılan ve hastayı iyileştireceği düşünülen ilaçlara güvenmeleri halinde, kendisine gelen hastalara bahsi geçen ilaçları reçete edebilir. Bu yazımızda tıbbi tanıtım temsilcilerine yer verdik.

Tıbbi Tanıtım Temsilcisi Nedir?

Günümüzün değişen dünyasında işletmelerin tek bir amacının olmadığı ve bu amaç türünün giderek çeşitlediğini görüyoruz. İşletmelerin daha önceki temel amacı kar olsa da buna ek olarak çevreye ve iş görenlere karşı sorumluluk şeklinde çeşitlenmiştir. Bir sosyal sorumluluk kapsamında açıklanacak bu davranış başta çalışanlara ve daha sonra da yöneticilerce davranışsal ölçeklerde etik kavramı ile değerlendirilmektedir.

21. yüzyılda, haberleşme araçları ve teknolojilerinin gelişmesiyle beraber işletmelerin, toplum tarafından imalarının pozitif şekilde anlaşılmasına yardımcı olmuştur. çünkü işletmeler kitle haberleşme araçlarıyla daha fazla topluluğa hitap etme ve kendilerini daha kolay anlatabilme fırsatını bulmuşlardır. 19. yüzyılın başlarında sadece üretmek önemli bir fonksiyon iken sonra yüzyıllarda bununla beraber doğru pazarlama yöntemleri de eklenmiştir. i̇şletmeler bu yaklaşım kapsamında rekabet edebilme planlarında değişikliğe gitmiş ve pazar içinde farklı eğilimlere yönelmişler. i̇laç firmaları için durum daha farklı bir nokta devam etmiştir. çünkü ar-ge çalışmalarına ağırlık veren, hastalıklar için çözümler bulmaya çalışan, yeni ilaç üretimleri ve bunların tıbbi sağlık personelleri tarafından bilinirliği ortaya koyulması gibi çalışmaları yürütmeleri beklenmektedir.

Üretimi gerçekleştirilen ilacın tanıtımının yapılması, tıbbi sağlık personelleri tarafından bilinmesi hem doktorlar tarafından hem de ilaç firması tarafından, ayrıca nihai kullanıcı olan hasta tarafından olumlu sonuçları ortaya çıkacaktır. Şöyle ki; doğru hastaya doğru ilacın, doğru doz, doğru zaman, ve doğru yolla verilmesi hastalığın ortadan kalmasına yardımcı olurken, doktor tarafından başarılı bir çalışma gerçekleştirmenin mutluluğu, ilaç firması tarafından topluma ve insanlığa olumlu katkılarda bulunarak bu hizmetini karşılığı olan parasal değere dönüştürmenin başarısını yaşayacaktır.

İlaç şirketleri günümüzde bu konuları dikkatlice takip ettiklerini ve tıbbi tanıtım temsilcilerine daha fazla önem verdiklerini belirtebiliriz. Tıbbi tanıtım temsilcisi, çalışmış olduğu ilaç firmasında sağlık ürünlerini doktorlara, eczacılara, diş hekimlerine tanıtımını mesleki ilkeler doğrultusunda yapan kişidir. Bu kişiler tarafından, üretimi yapılan ve eczane bulunan tıbbi ürünleri doktorlara tanıtarak ilaçların reçete edilmesini sağlar. Doktorlar, tanıtımı yapılan ve hastayı iyileştireceği düşünülen ilaçlara güvenmeleri halinde, kendisine gelen hastalara bahsi geçen ilaçları reçete edebilir. Konu sağlığı doğrudan ilgilendirdiğinden dolayı ilaç firmaları tıbbi tanıtım temsilcilerini ve bu temsilcilere verilecek hizmet içi eğitimleri dikkatli bir şekilde seçmelidir.

Tıbbi Tanıtım Temsilcisi Ne İş Yapar?

Tıbbi tanıtım temsilcilerinin birçok görev ve sorumlulukları vardır. Bu görev ve sorumluluklar ilaç firmalarının vermiş olduğu hizmet içi eğitimlerle değişmekle beraber ortak olarak kabul edilen bazı görevleri vardır. Bunlar şöyledir;

  • Tıbbi tanıtım temsilcisi görevi kapsamında etik ilkeler ve deontolojiye saygılıdır.

  • İlaç satışlarını yapmak amacıyla hastaneleri, eczaneleri ve diğer sağlık kurumlarını ziyaret ederek kataloglar ya da numune ilaçlar üzerinde tanıtımları gerçekleştirir.

  • Tanıtımını yapacağı ürünlerin yapısı ve kullanımı ile ilgili detaylı bilgi edinir.

  • Gerçekleştirmiş olduğu çalışmaları (hangi sağlık tesisine gittiyse, hangi ilaçları hangi doktorlara tanıttıysa) rapor haline getirir.

  • Üç ayda veya altı ayda bir kez yapılan planlar kapsamında ziyaret etmeleri beklenen sağlık tesislerine gitmek.

  • Yapacağı tanıtım çalışmaları kapsamında, bilimsel bilgiler doğrultusunda yazılı materyalleri de kullanarak doğru bir iletişim kanalını kullanmak.

  • Tıbbi tanıtım temsilcileri, yanlış veya haksız yönlendirici ya da henüz tam olarak kanıtlanmamış trapötik bir üstünlüğü ortaya koyabilecek karşılaştırmalardan uzak durur.

  • Tıbbi tanıtım temsilcileri tarafından ilaçların yalnız ruhsatlı olan endikasyonlar ve kullanım durumları ile sınırlandırılmalıdır ki bunun önemli bir husus olduğunu söyleyebiliriz.

  • Sorumluluğu kapsamında bulunan tıbbi ürünleri elden etme koşullarına uymak ve bu doğrultuda gerek duyulan önlemleri almak.

  • Tıbbi tanıtım temsilcileri diş hekimleri, hekimler, eczacılar gibi veya hastane yöneticileri tarafından onaylanması çok güç olan tıbbi ürünlerin, farklı kanallarla etkileyici maddi veya diğer benzeri imkanları teklif edilmemesi, bir diğer önemli görev olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tıbbi Tanıtım Temsilcisi Maaşları

Tıbbi tanıtım temsilcilerinin maaş alımları, mesleki tecrübe yılına, ilaç şirketinin kurumsal kimliğine, mesleki performansına, bölge temsilciğine göre değişmektedir. Şirketler tarafından performansa oldukça önem verdiklerini belirtebiliriz. Çünkü tıbbi tanıtım temsilcileri tarafından satışı yapılan tıbbi ürünler üzerinden alınabilecek parasal değerler olabilmektedir. Örneğin x tıbbi üründen bir ay içinde 100 tane satması halinde %10 gibi karın alınması şeklinde değerlendirilebilir. Tıbbi tanıtım temsilcilerini alabilecekleri en düşük maaş 4.500 TL, en yüksek 9.000 TL, ortalama maaş alımları ise 6.000 TL civarındadır.

Görev yeni başlayan tıbbi tanıtım temsilcilerinin alabileceği maaş 4.500 TL + performans olarak ifade edilebilir. Ancak bununla beraber ortaya koyulabilecek iyi bir çalışma sonrasında 7.000 TL kadar yükselebileceğini belirtebiliriz. Örneğin 30 yıllık bir kurumsal geçmişi olan ilaç şirketinin, 8 yıllık bir mesleki deneyime sahip olan tıbbi tanıtım temsilcisinin alabileceği maaş 6.500 TL ve üzeridir. Mesleki kıdem yılının önemli bir gösterge olduğunu belirtebiliriz. Fakat tek başına yeterli olmamaktadır. Çünkü hem kadınlar hem de erkekler içinde bir yaş sınırı olabileceği unutulmamalıdır. İlaç şirketinin ekran yüzü olmak kimi durumlarda dinamik ve genç olmayı gerektirir.

Tıbbi Tanıtım Temsilcisi Nasıl Olunur?

Tıbbi tanıtım temsilcisi olabilmek için lise eğitimini başarıyla tamamlamak gerekiyor. Lise eğitimi sonrasında Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından her yıl yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) girerek ortalamanın biraz üzerinde bir puan elde edilmelidir. Bu puana ağırlıklı lise ortalaması da eklenerek üniversitelerin sağlık meslek yüksekokulu bünyesinde bulunan Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümü tercih edilmelidir. Bu bölüm ön lisans eğitimi olarak adlandırılmakta olup toplamda 2 yıl sürmektedir. Hem teori hem de pratik eğitimlerin olduğu dönem içi ve dönem sonu stajların yapıldığı bir eğitim süreci şeklidir. Başarıyla mezun olunabilmek okulun istemiş olduğu AKTS kredi puanlama değerlerini tamamlamak gerekiyor.

Bu eğitimin yeterliliği sağlanırken aynı zamanda tıbbi pazarlama içerikli derslerinde alınacağını belirtebiliriz. Başarıyla mezun olunduktan sonra tıbbi tanıtım temsilcisi olarak özel ilaç şirketlerinde iş başvurularında bulunarak göreve başlanılabilir. Kamu kurumlarında bu alanla ilgili henüz bir alım gerçekleşmediğinden dolayı KPSS/Ön lisans sınavına girerek alınabilecek iyi bir puan sonrasında başka mesleki alanlarda devlet memuru olarak göreve başlanılabilir.

Etik İlkelerin Takip Edilmesi, Tıbbi ürünleri tanıtmak ve satışını sağlamak, Etik kurallara ve deontolojiye uymak, Sağlık Kurumlarının Ziyareti, Hastaneler, eczaneler ve diğer sağlık kurumlarına giderek ürün tanıtımlarını gerçekleştirmek, Ziyaret edilen sağlık kurumlarını ve yapılan tanıtımları raporlamak, Ürün Bilgisi, Tanıtımını yapacağı ürünler konusunda detaylı bilgi sahibi olmak, İlaçların yalnızca ruhsatlı olan endikasyonlar ve kullanım durumları ile tanıtılması, Doğru İletişim, Bilimsel bilgiler doğrultusunda yazılı materyalleri kullanmak, Yanlış veya haksız yönlendirme yapmamak, Maddi Teklifler, Tıbbi ürün tanıtımını gerçekleştirmek, Etkileyici maddi veya diğer benzeri imkanları teklif etmemek, Eldeki Ürünlerin Etme Koşullarına Uymak, Sorumluluğu kapsamında bulunan tıbbi ürünleri elden çıkarmak, Bu doğrultuda gerekli önlemleri almaktır, Doktora Tanıtım, İlaçların ve sağlık ürünlerinin doktorlara tanıtılması, Doktorun ilaca güvenmesini sağlamak ve ilacın reçete edilmesine yardımcı olmak, Reçete Desteği, Reçete edilmesi gereken ilaçların bilgilendirilmesi, Reçete olacak ilaçların üretildiği yerde olumlu sonuçların ortaya çıkmasını sağlamak, Hizmet İçi Eğitimler, İlaç firmalarının vermiş olduğu hizmet içi eğitimlere katılmak, Eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlamak ve yeni bilgiler edinmek, Sağlık Hizmeti Sunumu, Tıbbi sağlık personeline tıbbi ürünlerin tanıtımını yapmak, Sunulan bilgilerin doğruluğundan ve sağlık hizmetinin kalitesinden sorumlu olmak
Tıbbi Tanıtım Temsilcisi Tıbbi Tanıtım Temsilcisi nedir Tıbbi Tanıtım Temsilcisi ne iş yapar
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü bir çevrimiçi Satış Yönetimi Kursunu tasvir etmektedir. Bir adam kameraya doğru gülümsüyor ve arkasında mavi bir arka plan var. Görselde ayrıca bir tabela, bir harf, bir logo ve birkaç kağıt parçası yakın plan çekilmiştir. Bu detaylar kursun satış yönetimi konularına odaklandığını gösteriyor. Adamın ifadesi, kursa olan hevesini ve bağlılığını yansıtıyor ve bir coşku ve motivasyon duygusu sergiliyor. Bu görüntü, başarıya ulaşmak için gereken ciddiyet ve adanmışlığı yansıttığı için kursun ideal bir temsilidir. Ayrıca, belirli bir konu hakkında bilgili ve bilgili olmanın önemini de aktarmaktadır. Bu imaj ile kurs, öğrenciye başarılı bir satış yöneticisi olmak için gerekli araçları ve kaynakları sağlamayı amaçlamaktadır. Çevrimiçi bir kurs sunarak, öğrenciler satış yönetimi alanında mükemmelleşmek için gereken bilgi ve becerileri kazanabilirler.
5
(21)

Satış Yönetimi Eğitimi

18 Konu5 Saat
Bu, siyah tişört giyen bir adamın görüntüsüdür. Beyaz bir arka planın önünde duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade ile dümdüz karşıya bakıyor. Kolları yanlarında rahat bir şekilde duruyor. Yakası v yakalı, vücuda oturan siyah bir tişört giyiyor. Koyu kahverengi saçları yüzünden uzakta geriye taranmış. Koyu renk gözleri yoğun ve odaklanmış görünüyor. Güçlü bir çene çizgisi ve ince bir bıyığı var. Cildi hafif bronzlaşmış. Sol koluna gümüş bir saat takıyor. Kendinden emin ve kontrollü görünüyor.Ali Kayacan
12450
Açık kahverengi ceket giyen ve yuvarlak, siyah çerçeveli gözlük takan bir kadın kapalı bir ortamda duruyor. Yüzünde hoş bir ifade var, dudakları hafifçe gülümseme şeklinde kıvrılmış. Saçları kısa ve kıvırcıktır ve boynuna altın bir kolye takmaktadır. Arka plan, üzerinde beyaz yazılar olan mor bir duvardır. Arka planda bir bitkinin bulanık bir görüntüsü var.
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
11020
Bu çevrimiçi kurs görselinde kıvırcık kahverengi saçlı, siyah gömlek ve kolye takmış bir kadın görülüyor. Gülümsüyor, bu da onun mutlu ve memnun olduğunu gösteriyor. Görüntü kadının yüzünün yakın çekimidir, böylece izleyiciler kıvırcık saçları ve gözleri gibi özelliklerini takdir edebilirler. Ayrıca, arka planda bir hastane yatağının bulanık bir görüntüsü vardır, bu da kadının tıbbi bir ortamda olduğunu düşündürmektedir. Genel olarak bu resim, bulunduğu ortamdan memnun ve rahat olan bir kadının harika bir temsilidir.
4.7
(239)

Tıbbi Sekreterlik Kursu

10 Konu5 Saat
Yuvarlak gözlüklü, mavi kot ceketli ve beyaz gömlekli bir kadın resmi. Saçları kahverengi ve at kuyruğu şeklinde geriye doğru toplanmış, yüzü dümdüz karşıya bakıyor. Arka planda birkaç dekoratif bitkinin göründüğü bej renkli bir duvarın önünde duruyor. Yirmili yaşlarının başında olduğu anlaşılıyor ve gözlerinde kararlı ve odaklanmış bir ifade var. Kendinden emin bir pozda duruyor, kolları iki yanında ve çenesi yüksekte. Kıyafetleri şık ve modern, ifadesi ise kararlı ve güçlü.Göksel Yılmaz
1257524