AnasayfaBlogBiyomedikal Mühendisliği Bölümü
Bölümler

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

03 Şubat 2020
Laboratuvar önlüğü ve eldiven giymiş bir grup insan laboratuvar ortamında bir masa üzerinde birlikte çalışmaktadır. Soldaki kadın beyaz bir önlük ve mavi eldiven giyerken, sağdaki adam beyaz bir cübbe ve eldiven giymektedir. Ortadaki üçüncü kişi gözlük ve eldiven takıyor. Masanın etrafına dağılmış çeşitli alet ve edevatlarla bir tür bilimsel deney yapıyor gibi görünüyorlar. Ortam parlak bir şekilde aydınlatılmış, bu da deneyin büyük önem taşıdığını gösteriyor. Grup, ortak bir hedefe ulaşmak için uyum içinde birlikte çalışarak odaklanmış görünüyor.
Biyomedikal Mühendisliği ÖğeleriAçıklamaÖnemli Bilgiler
Bölüm HedefleriTıbbi problemlere çözüm sağlamak, yeni tedavi ve tanı yöntemleri geliştirmek üzerine çalışır.Matematik, biyoloji, fizik, kimya bilimlerini birleştirir ve yenilikçi çözümler üretir.
Bölüm SüresiBiyomedikal mühendisliği bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır.Bölüm, sayısal puan türünden tercih yapacak öğrenciler içindir.
Gerekli BecerilerSağlıklı iletişim, matematiksel yetkinlik, karmaşık sistemlerle çalışabilme, takım çalışmasına uyum, yenilikçi bakış açısı gibi özellikler gerektirir.Adaylar, disiplinli çalışma becerisine sahip olmalıdır.
İş İmkanlarıÖzel ve kamu sektöründe, hastanelerde, üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, tıbbi cihaz/malzeme üreten firmalarda ve ilaç endüstrisinde iş imkanları bulunmaktadır.KPSS puanı ile de kamu kuruluşlarında iş bulabilirler.
Biyomedikal Mühendislerin GörevleriKarmaşık tıbbi ekipmanların çalışmasını sağlar, yeni ilaç terapileri geliştirir, biyolojik uyarı modelleri oluşturur, klinik problemlere çözümler üretir ve protez parçaları tasarlar.Bunun yanında, biyomedikal ekipmanların bakım ve onarımına da yardımcı olurlar.
EğitimTıbbi problem çözme, ürün ve süreç geliştirme, biyoloji, nanoteknoloji, fizik, elektrik mühendisliği ve kimya gibi farklı disiplinleri birleştiren bir eğitim programıdır.Biyomedikal mühendisliği bölümünde genel olarak sağlık sektöründe yenilik getirecek çalışmalar yapılır.
Disiplinler arası alanlarBiyomedikal, biyomalzeme, biyomekanik, biyoinformatik, medikal fizik, genetik mühendisliği, doku mühendisliği gibi çeşitli disiplinlerle birlikte çalışma imkanı sunar.Bu disiplinler arası çalışma biyomedikal mühendislerine çeşitli perspektifler kazandırır.
Tıbbi AraştırmalarBiyomedikal mühendisliği mezunları genellikle tıbbi araştırmaların önemli bir parçasıdır, yenilikçi çözümler ve tedaviler geliştirmede önemli rol oynarlar.Tıbbi araştırmalarda kullanılacak ekipmanları tasarlama ve üretme yetenekleri vardır.
3D Röntgen MakinesiBiyomedikal mühendisler karmaşık tıbbi araçları, örneğin 3 boyutlu röntgen makineleri gibi, çalıştırmak için bilgisayar yazılımı tasarlarlar.Bu, hastaların durumu hakkında daha doğru bilgiler alınmasını sağlar ve daha etkili tedavi uygulanabilmesi için kritik öneme sahiptir.
Klinik EğitimBiyomedikal mühendisler, ekipmanların doğru ve verimli kullanımı konusunda klinisyenleri ve diğer personeli bilgilendirir.Bu eğitimler sayesinde, tıbbi personel, ekipmanları daha etkin kullanabilir ve hasta bakımı daha kaliteli hale gelir.

Biyomedikal mühendisliği son dönemlerde adını sıklıkla duymaya başladığımız mühendislik bölümlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Biyomedikal mühendisliği tıbbi sorunlara mühendislik bakış açısı ile tanı veya tedavi yöntemlerini geliştirmek amacıyla çalışmalar sürdüren bir mühendislik dalıdır.

Biyomedikal mühendisliğinin amaçları; tıp, diş hekimliği, eczacılık,biyoloji gibi bilimlerin ortaya koyduğu problemleri fizik, kimya, matematik, mühendislik gibi bilimlerinin temel ilkelerini uygulayarak çözüm üretmektir. Aynı zamanda tanı ve tedaviye yönelik yeni yöntem, algoritma, cihaz ve yazılımların tasarlanmasına öncülük etmektir. Bunların yanında mevcut yöntemlerin gelişmesini sağlayacak tıbbi cihaz ve yazılım sistemlerinin problemsiz olarak çalışmasında rol oynayacak nitelikli çalışanların yetiştirilmesi amaçlanır. Gelişen yeni teknolojileri takip edecek ve uygulayacak biyomedikal uzmanına her geçen gün daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda tercihlerde gün geçtikçe artmaya başlamıştır.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Nedir?

Diğer mühendislik bölümlerine göre yeni bir mühendislik disiplini olan biyomedikal mühendisliği, mühendisliğin tıbbi problemleri çözmek için kullanacağı teknikleri keşfetmek için matematik, biyoloji ve tıp çalışmalarını bir arada yürütmeye çaba sarf eder. Bu mühendislik dalını tercih edecek adaylar, sağlık sektörüne fayda getirecek inovatif ürünleri ve süreçleri araştırmaya, tasarımını yapmaya ve geliştirmeye hazır olmalılar. Biyomedikal mühendisliği sektöre gerçekten katkıda bulunacak tıbbi yenilikler geliştirmek için var gücü ile çalışan bir disiplindir. Bölüm; biyoloji, nanoteknoloji, fizik, elektrik mühendisliği, kimya ve makine mühendisliği gibi bilimleri bir araya toplayan önemli bir akademik disiplindir.

Biyomedikal mühendisliği bölümü üniversitelerde 4 yıllık lisans eğitimi olarak verilir. Diğer mühendislik bölümleri gibi sayısal puan türünden tercih yapacak öğrenciler için uygundur. Bölümü tercih edecek adayların bazı özelliklere sahip olması beklenir. Bunlar; Sağlıklı iletişim kurabilme ve kendini ifade edebilme yetisine sahip olmak, matematiksel alana ilgi ve yetkinlik, karmaşık sistemlerle uğraşabilmek ve problem çözme becerisine sahip olmak, takım çalışmasına uyumlu olmak ve yönetimini sağlayabilmek, yenilikçi bakış açısına sahip olmak, disiplinli bir şekilde çalışmak gibi önemli özelliklerdir.

Biyomedikal Mühendisliği İş İmkanları Nelerdir?

Biyomedikal mühendisliği mezunları sağlık alanında gerçekleştirilen her türlü tıbbi çalışmada yer alabilecek, her türlü cihazı üretmekten sorumlu oldukları için geniş bir çalışma alanına sahiptir. Özel ve kamu sektöründe çok çeşitli iş imkanı elde edebilen mezunlar, kendi işlerini de kurabilme şansına sahiptir. Kamu kuruluşlarında çalışmak isteyen mezunlar KPSS’den kendilerinden istenen puan ile başvuru yapması gerekir.

Bunların haricinde hastanelerde de çalışmalarını sürdürebilecekleri gibi İsterlerse biyomedikal, biyomalzeme, biyomekanik, biyoinformatik, medikal fizik, genetik mühendisliği, doku mühendisliği gibi ilgili alanlara yönelerek yüksek lisans öğrenimine devam etmeyi seçebilirler ve yurtdışı anlaşmalı üniversitelerle yapılan ortak programlara katılım sağlayabilirler. Programı başarıyla tamamlayan mezunların çalışma alanları aşağıdaki gibidir:

 • Hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında

 • Üniversitelerde

 • Tıp araştırma merkezlerinde

 • Tıbbi cihaz ve malzeme üreten, satan ve satış sonrası destek veren kuruluşlarda

 • İlaç endüstrisinde

 • Sağlık kuruluşlarının bilgi-işlem birimlerindeBiyomedikal Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

Biyomedikal mühendisliği mezunlarının çalışmaları pek çok profesyonel alanı içine alır. Uzmanlıkları mühendislik ve biyolojiye dayanmasına rağmen, genel olarak üç boyutlu röntgen makineleri gibi karmaşık yapıya sahip tıbbi araçları çalıştırmak için bilgisayar yazılımı tasarlarlar. Yeni ilaç terapileri geliştirmek için kimya ve biyoloji bilgilerinden yardım alırlar. Beyin veya kalp tarafından gönderilen uyarıları anlamak için modeller geliştirmek üzere matematik ve istatistik biliminden faydalanır. Biyomedikal mühendislerin çok fazla alanda yetkinliği bulunmakta ve detaylı görev tanımları aşağıdaki gibidir.

 • Biyomedikal mühendisleri, klinisyenleri ve diğer personeli, ekipmanların doğru ve verimli kullanımı hakkında bilgilendirir.

 • İnsan ve hayvanların biyolojik sistemlerine dair mühendislik taraflarını araştırmak amacıyla kimyagerler ve tıp bilimcileri ile işbirliği yaparak, çalışmaları yürütmek.

 • Oluşan ve oluşma ihtimali olan klinik problemleri çözmek için gerekli araştırma ve çalışmaları yapmak.

 • Yeni ilaçların test edilmesi için elektrik devreleri, tıbbi ekipmanı çalıştıran bilgisayar yazılımlarını veya bilgisayar simülasyonlarını tasarlamak.

 • Kalça ve diz eklemleri gibi protez parçaların tasarımını yapmak.

 • Biyomedikal ekipmanların kurulum, ayarlama, bakım ve onarımlarının hazırlanması için teknik desteği hazır hale getirmek.

 • Biyomedikal ekipmanın ihtiyacı olan güvenliği, verimliliği ve etkinliği analiz etmek.

Biyomedikal Mühendisliği Dersleri Nelerdir?

Biyomedikal mühendisliği bölümünü tercih edecek adaylar öncelikle eğitim yaşamları boyunca karşı karşıya kalacakları dersleri araştırır. 4 yıllık eğitim süreleri boyunca birçok bilimin bir araya gelmesini sağlayan bir ders yapısı ile eğitimlerini tamamlarlar. Üniversitelere göre değişim göstermek kaydı ile staj zorunlulukları bulunabilir. Bölüm, kariyerlerinde başarılı olabilecek, bilgi ve beceri ile mezun olacak nitelikli çalışanların yetişmesi için tüm imkanları kullanmaya çabalar.

Bölümüm gerekleri yerine getirip, 4 yıl boyunca tüm derslerden başarı ile geçen öğrenciler, biyomedikal mühendisliği lisans diploması almaya hak kazanır. Bölümden mezun olanlara biyomedikal mühendisi unvanı verilir. Öğrencilerin eğitimleri boyunca karşı karşıya kalacakları dersler aşağıdaki gibidir.

 • Genel Biyoloji,

 • Klinik Mühendisliği,

 • Anatomi ve Fizyoloji,

 • Biyofizik,

 • Elektrik Devreleri,

 • Mesleki Sorumluluk ve Etik,

 • Elektromanyetik Alan ve Dalga Teorisi,

 • Biyomedikal Enstrümasyon,

 • Biyoistatistik,

 • Biyomedikal Görüntü İşleme,

 • Biyomalzemeler,

 • Biyosensörler

Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları ve Sıralama

2020 Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları ve 2020 Biyomedikal Mühendisliği Başarı Sıralamaları açıklandı. Sizler için hazırladığımız puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Burada hazırlanan puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Yazımızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından açıklanmış olan en son güncel puanlardır.

Üniversite Bölüm Taban PuanSıralama
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni.Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)453,0321328431
Bahçeşehir ÜniversitesiBiyomedikal Mühendisliği (İng. Burslu)441,5898935411
Yeditepe ÜniversitesiBiyomedikal Mühendisliği (İng. Burslu)421,5131248777
İzmir Ekonomi ÜniversitesiBiyomedikal Mühendisliği (İng. Burslu)420,1155949708
Bölüm Hedefleri, Tıbbi problemlere çözüm sağlamak, yeni tedavi ve tanı yöntemleri geliştirmek üzerine çalışır, Matematik, biyoloji, fizik, kimya bilimlerini birleştirir ve yenilikçi çözümler üretir, Bölüm Süresi, Biyomedikal mühendisliği bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır, Bölüm, sayısal puan türünden tercih yapacak öğrenciler içindir, Gerekli Beceriler, Sağlıklı iletişim, matematiksel yetkinlik, karmaşık sistemlerle çalışabilme, takım çalışmasına uyum, yenilikçi bakış açısı gibi özellikler gerektirir, Adaylar, disiplinli çalışma becerisine sahip olmalıdır, İş İmkanları, Özel ve kamu sektöründe, hastanelerde, üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, tıbbi cihaz/malzeme üreten firmalarda ve ilaç endüstrisinde iş imkanları bulunmaktadır, KPSS puanı ile de kamu kuruluşlarında iş bulabilirler, Biyomedikal Mühendislerin Görevleri, Karmaşık tıbbi ekipmanların çalışmasını sağlar, yeni ilaç terapileri geliştirir, biyolojik uyarı modelleri oluşturur, klinik problemlere çözümler üretir ve protez parçaları tasarlar, Bunun yanında, biyomedikal ekipmanların bakım ve onarımına da yardımcı olurlar, Eğitim, Tıbbi problem çözme, ürün ve süreç geliştirme, biyoloji, nanoteknoloji, fizik, elektrik mühendisliği ve kimya gibi farklı disiplinleri birleştiren bir eğitim programıdır, Biyomedikal mühendisliği bölümünde genel olarak sağlık sektöründe yenilik getirecek çalışmalar yapılır, Disiplinler arası alanlar, Biyomedikal, biyomalzeme, biyomekanik, biyoinformatik, medikal fizik, genetik mühendisliği, doku mühendisliği gibi çeşitli disiplinlerle birlikte çalışma imkanı sunar, Bu disiplinler arası çalışma biyomedikal mühendislerine çeşitli perspektifler kazandırır, Tıbbi Araştırmalar, Biyomedikal mühendisliği mezunları genellikle tıbbi araştırmaların önemli bir parçasıdır, yenilikçi çözümler ve tedaviler geliştirmede önemli rol oynarlar, Tıbbi araştırmalarda kullanılacak ekipmanları tasarlama ve üretme yetenekleri vardır, 3D Röntgen Makinesi, Biyomedikal mühendisler karmaşık tıbbi araçları, örneğin 3 boyutlu röntgen makineleri gibi, çalıştırmak için bilgisayar yazılımı tasarlarlar, Bu, hastaların durumu hakkında daha doğru bilgiler alınmasını sağlar ve daha etkili tedavi uygulanabilmesi için kritik öneme sahiptir, Klinik Eğitim, Biyomedikal mühendisler, ekipmanların doğru ve verimli kullanımı konusunda klinisyenleri ve diğer personeli bilgilendirir, Bu eğitimler sayesinde, tıbbi personel, ekipmanları daha etkin kullanabilir ve hasta bakımı daha kaliteli hale gelir
biyomedikal mühendisliği mühendislik tıp biyoloji inovatif
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü bir fotoğraf için gülümseyen bir adamı gösteriyor. Takım elbise giyiyor ve profesyonel bir ortamda olduğu anlaşılıyor. Boynunun ve yüzünün yakın çekimi neşeli ifadesini gösteriyor ve sakalı ona seçkin bir görünüm veriyor. Ayrıca siyah zemin üzerinde beyaz bir metin var, muhtemelen üretim yönetimi kursuyla ilgili. Genel olarak, bu görüntü kursun önemini aktarıyor ve konuyla ilgili bir güven ve gurur duygusu veriyor.
4.9
(16)

Üretim Yönetimi Eğitimi

24 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12870
Bu, siyah ve yeşil metinli bir bayrağın önünde gülümseyen takım elbiseli bir adamın görüntüsüdür. Bu görsel bir Japon online eğitim kursunun parçasıdır. Resimdeki adam, kursun öğrencileri hazırlayacağı profesyonel tipine bir örnektir. Bu kursun yardımıyla öğrenciler profesyonel dünyaya girmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanabilirler. Arka plandaki bayrak, kursun Japon kültürü ve değerlerine odaklandığını göstermektedir. Siyah ve yeşil metin muhtemelen çevrimiçi kursun logosudur. Kursun güvenilir ve iyi bir üne sahip olduğunu gösterir. Bu kursu almak, öğrencilerin başarılı olmak için gerekli becerileri kazanmalarını sağlayacaktır. Onlara herhangi bir işyeri için bir varlık haline getirecek bilgiyi verecektir.
5
(35)

Japonca Eğitimi

16 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12450
Bu bir Yalın Üretim Kursu görüntüsüdür. Fotoğraftaki adam kameraya gülümseyerek güven duygusunu ve öğrenme hevesini yansıtıyor. Arka plandaki yeşil ve siyah logo, kursun profesyonelce tasarlandığını ve kaliteli eğitim verdiğini gösteriyor. Mavi harfli sarı daire bir kurs logosu veya kursu sembolize eden bir marka öğesi olabilir. Adamın yüzüne yakından bakıldığında boynu, ağzı ve sakalı görülüyor. Bu da kursun Yalın Üretim'in temel ilkelerini öğrenmeye odaklandığını gösteriyor. Genel olarak bu görsel, Yalın Üretim Kursunun eğlenceli ve ilgi çekici bir öğrenme deneyimi olduğu mesajını iletiyor.
5
(123)

Yalın Üretim Eğitimi

5 Konu5 Saat
Parlak bir gülümsemeye sahip genç bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Açık ten rengine sahip ve kahverengi gözleri mutlulukla parlıyor. Koyu renk saçları düzgünce kesilmiş ve yüzü rahat ve memnun. Beyaz arka planla güzel bir tezat oluşturan mavi bir tişört giyiyor. Yüz ifadesi neşeli ve olumlu tavrı bulaşıcı. Gerçekten mutlu ve o andan memnun görünüyor. Bu görüntü bir neşe anını yakalıyor ve öznenin duygusunu aktarıyor.Bahadır Atmaca
12570