AnasayfaBlogTıbbi Mümessil Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Tıbbi Mümessil Nedir? Ne İş Yapar?

09 Temmuz 2021
Tıbbi mümessil, çalıştığı firmada sağlık ürünlerini doktor, diş hekimine veya eczacıya tanıtımını yapan kişi olarak tarif edilebilir.
TanımGörevlerMaaş
Tıbbi mümessil, çalışmış olduğu firmada sağlık ürünlerini doktor, diş hekimine veya eczacıya tanıtımını yapan kişi olarak tarif edilebilir.İlaç satışlarını gerçekleştirmek için sağlık tesislerini ziyaret eder ve kataloglar üzerinden ya da örnek ilaçlar üzerinden ürün tanıtımını gerçekleştirir.Maaş alımları ilaç firmasının kurumsal geçmişine, mesleki tecrübe yılına, satışını gerçekleştirmiş olduğu ürünlerin adetine diğer bir ifadeyle performansına göre değişiklik göstermektedir.
İlaç firmaları ile hekimler arasındaki iletişimi gerçekleştiren birim tıbbi mümessiller olarak bilinmektedir.Tanıtım etkinlikleri kapsamında, basılı tanıtım malzemelerinin sunulduğu kadar aynı etkililik doğrultusunda sözlü tanıtımında doğru, kanıta dayalı bilgilerle aktarmalıdır.Performansına göre değişiklik gösteren maaşlar genellikle firmaların belirlediği bir hedef doğrultusunda oluşturulur.
Tıbbi mümessiller ilaç firmalarının ekran yüzü veya sahadaki aynalarıdırlar.Pazarlaması yapılması beklenen tıbbi ürünler hakkında detaylı bilgiler öğrenir ve bu ürünlerin tanıtımını gerçekleştirir.Yüksek performans gösteren tıbbi mümessillerin maaşı da bu durumla doğru orantılı olarak artış gösterir.
Tıbbi mümessilleri, haksız veya yanlış yönlendirici ya da henüz tam olarak kanıtlanmamış terapötik bir üstünlüğü gösteren kıyaslamalardan uzak durmalıdır.Tıbbi mümessilleri, diş hekimi, hekim ve eczacılara veya sağlık kurumlarındaki yetkililerini, onaylaması çok mümkün olmayan tıbbi ürünleri bir şekilde etkileyici maddi ya da diğer tür imkanları teklif etmemek gibi görevleri bulunmaktadır.Firmanın belirlediği hedeflere bağlı olarak değişiklik gösteren maaşlar genellikle performansa dayalıdır.

Tıbbi mümessil, çalışmış olduğu firmada sağlık ürünlerini doktor, diş hekimine veya eczacıya tanıtımını yapan kişi olarak tarif edilebilir. Tıbbi mümessiler tarafından hekimlere yapılan ziyaretler neticesinde ilaçların reçete edilmesi beklenmektedir. Hekimler şayet bu ilaçların hastayı iyileştirdiğine inanmaları halinde ve kullanılan ilaçlara güven duyuyorsa, hastalara reçete dahilinde öneride bulunabileceklerdir. O halde ilaç firmaları ile hekimler arasındaki iletişimi gerçekleştiren birim tıbbi mümessiller olarak bilinmektedir. Bu çalışmamızda tıbbi mümessillere yer verdik.

Tıbbi Mümessil Nedir?

Sürekli değişen ve gelişen dünyamızda iş sektöründe işletmelerin yegane amacı yalnız “kar elde etmek” olmaktan çıkmış, kar sağlamanın yanında tüketiciye, işgörenlere ve çevreye karşıda sorumlulukları olan bir yapıya dönüştüğünü söyleyebiliriz. Bir sosyal sorumluluk olarak tanımlanabilecek bu durum ve davranışlar hem çalışanlar hem de yöneticiler tarafından davranışsal ölçeklerde etik kavramını da beraber getirmiştir. Kitle iletişim araçlarını ve teknolojinin gelişmesi ile beraber işletmelerin de sürekliliğine ve toplum nezdinde olumlu ya da olumsuz imajlarının oluşmasına önemli katkılarda bulunmaktadır.

Çok önceki yıllarda işletmeler karar aldıklarında yalnız ekonomik taraflarını düşünürken 21. yüzyılın ilk çeyreğini yaşadığımız şu günlerde ahlaki ve sosyal yönden de düşünerek hareket etmek zorunda kaldıklarını söyleyebiliriz. İş dünyası içinde meydana gelen bu durum, üretim işletmelerinin rekabet stratejilerinde değişikliklere gitmelerine ve yer alınan pazar içerisinde farklı eğitimlere odaklanmalarına neden olmuştur. Bu açıdan rekabetin yüksek olduğu ortamlarda bulunan ve başarıyı hayatının bir prensibi görmüş olan yöneticiler ve işletmeler etik ve aynı zamanda sosyal sorumluluk kavramlarına daha fazla yöneldiklerini belirtebiliriz. Özellikle ilaç firmaları açısında bu durum dikkatlice takip edilmekte ve tıbbi mümessiller daha fazla eğitim yatırımları yapmaktadırlar.

Tıbbi mümessil, çalışmış olduğu firmada sağlık ürünlerini doktor, diş hekimine veya eczacıya tanıtımını yapan kişi olarak tarif edilebilir. Tıbbi mümessiler tarafından hekimlere yapılan ziyaretler neticesinde ilaçların reçete edilmesi beklenmektedir. Hekimler şayet bu ilaçların hastayı iyileştirdiğine inanmaları halinde ve kullanılan ilaçlara güven duyuyorsa, hastalara reçete dahilinde öneride bulunabileceklerdir. O halde ilaç firmaları ile hekimler arasındaki iletişimi gerçekleştiren birim tıbbi mümessiller olarak bilinmektedir. Bu sebeple ilaç firmaları tıbbi mümessillerini seçerken ve bunları eğitirken olabildiğince seçici ve dikkatli olmalıdır. Çünkü tıbbi mümessiller ilaç firmalarının ekran yüzü veya sahadaki aynalarıdırlar. Satışları kötü veya iyi olması tıbbi mümessillerin başarısına bağlı olduğunu belirtebiliriz. Bu sebepledir ki yabancı ve yerli ilaç firmaları tıbbi mümessilleri konusunda oldukça hassas davranmakta ve devamlı bir yarış içinde yer almaktadırlar.

Tıbbi Mümessil Ne İş Yapar?

Tıbbi mümessillerin görev ve sorumlulukları görev yapmış oldukları kurumlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak ortak kabul edilen görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu görev ve sorumlulukların en başında meslek etik ve ilkelerine, tüzük, yönetmelik ve yasalara uymak gelmektedir. Diğer görevleri ise şöyledir;

  • Tıbbi mümessil, görevlerinin her noktasında etik kriterlere ve deontolojiye uyumlu aynı zamanda saygılı olması beklenir.

  • İlaç satışlarını gerçekleştirmek için sağlık tesislerini ziyaret eder ve kataloglar üzerinden ya da örnek ilaçlar üzerinden ürün tanıtımını gerçekleştirir.

  • Pazarlaması yapılması beklenen tıbbi ürünler hakkında detaylı bilgiler öğrenir.

  • Yapmış olduğu iş ve işlemler hakkında raporlar düzenler.

  • Belirli bir program kapsamında her gün ziyaret etmeleri beklenen sağlık tesislerini belirler.

  • Tanıtım etkinlikleri kapsamında, basılı tanıtım malzemelerinin sunulduğu kadar aynı etkililik doğrultusunda sözlü tanıtımında doğru, kanıta dayalı bilgilerle aktarmalıdır.

  • Tıbbi mümessilleri, haksız veya yanlış yönlendirici ya da henüz tam olarak kanıtlanmamış terapötik bir üstünlüğü gösteren kıyaslamalardan uzak durmalıdır. İlaçların tıbbi mümessiller tarafından tanıtımı yalnız ruhsatlı oldukları endikasyonlar ve kullanım şekilleri ile sınırlı olmalıdır.

  • Görev alanları kapsamında bulunan tıbbi ürünlerin saklama koşullarına uymak ve bu koşulları tam olarak yerine getirmek için gerekli önlemleri almakla yükümlü oldukları unutulmamalıdır.

  • Tıbbi mümessilleri, diş hekimi, hekim ve eczacılara veya sağlık kurumlarındaki yetkililerini, onaylaması çok mümkün olmayan tıbbi ürünleri bir şekilde etkileyici maddi ya da diğer tür imkanları teklif etmemek gibi görevleri bulunmaktadır.

Tıbbi Mümessil Maaşları

Tıbbi mümessil maaş alımları ilaç firmasının kurumsal geçmişine, mesleki tecrübe yılına, satışını gerçekleştirmiş olduğu ürünlerin adetine diğer bir ifadeyle performansına göre değişiklik göstermektedir. Tıbbi mümessillerin en düşük maaşları 4.000 TL en yüksek maaşları 9.000 TL, ortalama maaş alımları ise 5.000 TL seviyelerindedir. Yeni başlayan bir ilaç mümessilinin alabileceği maaş 4.000 TL’dir. Fakat bu ek olarak gösterebileceği performans ve diğer gelirlerle beraber 6.000 TL kadar çıkabilmektedir.

Toplam 20 yıllık bir kurumsal geçmişi olan bir ilaç firmasında 7 yıllık bir mesleki deneyimle çalışan tıbbi mümessilinin alabileceği maaş ise 5.000 TL ve üzeridir. Mesleki tecrübenin nedenli fazla olması o piyasaya hakim olacağı anlamına gelmektedir. Fakat kimi tıbbi mümessil çalışanları mesleğe başlamadan önce iyi bir pazarlama deneyimine sahip olmalarından dolayı daha iyi kazançlar elde etmektedirler. Bu kazançlar net maaşın üzerinde performansa göre yükselmektedir. Örneğin ilaç sektöründe 10 yıllık bir mesleki deneyime sahip olan mümessilin, alabileceği aylık maaş ortalama 7.000 TL civarında da olabilmektedir.

Tıbbi Mümessil Nasıl Olunur?

Tıbbi mümessil olabilmek için lise eğitimini başarıyla tamamlamak gerekiyor. Lise eğitimin sayısal puan türünden bitirilmesi halinde Yükseköğretim Kurumu tarafından her yıl yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girerek başarılı olunması yeterlidir. Daha sonra üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokulları bünyesinde yer alan Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümünün tercihi yapılmalıdır. Bu eğitim toplamda 2 yıl devam etmektedir. Hem ilaç pazarlamanın inceliklerini öğrenirken aynı zamanda mesleğin yeterlilikleri elde edilmektedir. İlk yılı teori ağırlıklı eğitimler devam etmekteyken ikinci yılı ise saha yani alan pazarlama çalışmalarında staj uygulamalarına katılmak gerekiyor.

Ön lisans eğitimi sonrasında dileyenler KPSS/ön lisans sınavının ilgili puan türüne girerek iyi bir puan elde ettikten sonra farklı bir alan kapsamında devlet memuru olarak göreve başlayabilir. Fakat kamu kurumlarında bu bölümle ilgili herhangi bir alım olmamaktadır. Özel sağlık tesislerinde veya ilaç fabrikalarında eğitim sonrasında çalışmaya başlanılabilir. Fakat bunun için bazı özel ek diyebileceğimiz eğitimlerin alınması gerekebilir. Sonuçta bir farkındalık oluşturmak için iş başvurusunda bulunacak herkesin ek bazı eğitimlere ihtiyaç duyabileceğini söyleyebiliriz. Örneğin “sağlıkta sağlıklı iletişim”

Tıbbi mümessil, çalışmış olduğu firmada sağlık ürünlerini doktor, diş hekimine veya eczacıya tanıtımını yapan kişi olarak tarif edilebilir, İlaç satışlarını gerçekleştirmek için sağlık tesislerini ziyaret eder ve kataloglar üzerinden ya da örnek ilaçlar üzerinden ürün tanıtımını gerçekleştirir, Maaş alımları ilaç firmasının kurumsal geçmişine, mesleki tecrübe yılına, satışını gerçekleştirmiş olduğu ürünlerin adetine diğer bir ifadeyle performansına göre değişiklik göstermektedir, İlaç firmaları ile hekimler arasındaki iletişimi gerçekleştiren birim tıbbi mümessiller olarak bilinmektedir, Tanıtım etkinlikleri kapsamında, basılı tanıtım malzemelerinin sunulduğu kadar aynı etkililik doğrultusunda sözlü tanıtımında doğru, kanıta dayalı bilgilerle aktarmalıdır, Performansına göre değişiklik gösteren maaşlar genellikle firmaların belirlediği bir hedef doğrultusunda oluşturulur, Tıbbi mümessiller ilaç firmalarının ekran yüzü veya sahadaki aynalarıdırlar, Pazarlaması yapılması beklenen tıbbi ürünler hakkında detaylı bilgiler öğrenir ve bu ürünlerin tanıtımını gerçekleştirir, Yüksek performans gösteren tıbbi mümessillerin maaşı da bu durumla doğru orantılı olarak artış gösterir, Tıbbi mümessilleri, haksız veya yanlış yönlendirici ya da henüz tam olarak kanıtlanmamış terapötik bir üstünlüğü gösteren kıyaslamalardan uzak durmalıdır, Tıbbi mümessilleri, diş hekimi, hekim ve eczacılara veya sağlık kurumlarındaki yetkililerini, onaylaması çok mümkün olmayan tıbbi ürünleri bir şekilde etkileyici maddi ya da diğer tür imkanları teklif etmemek gibi görevleri bulunmaktadır, Firmanın belirlediği hedeflere bağlı olarak değişiklik gösteren maaşlar genellikle performansa dayalıdır
Tıbbi Mümessil Tıbbi Mümessil nedir Tıbbi Mümessil ne iş yapar Tıbbi Mümessil maaşları Tıbbi Mümessil nasıl olunur Tıbbi Satış Mümessili Tıbbi Satış Mümessili nedir Tıbbi Satış Mümessili ne iş yapar Tıbbi Satış Mümessili maaşları Tıbbi Satış Mümessili nasıl olunur
Özel dikim siyah takım elbiseli yakışıklı bir adam gri bir arka planın önünde kendinden emin bir şekilde duruyor. Kısa, koyu renk saçları ve hafif bir sakalı var ve gözleri uzaklara bakıyor. Duruşu rahat, elleri rahatça ceplerinde ve dudaklarında hafif bir gülümseme var. Zarif ve sofistike görünüyor ve hayatın sunacağı her şeyi üstlenmeye hazır. Beyaz gömleği ve siyah kravatıyla kıyafetini tamamlıyor ve görünümüne sofistike bir hava katıyor.
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.