AnasayfaBlogİslam Bilimleri Bölümü
Bölümler

İslam Bilimleri Bölümü

21 Şubat 2021
Bu, üzerinde hilal ve yıldız bulunan altın bir kubbe görüntüsüdür. Kubbe yumuşak bir ışıkla aydınlatılmış, sıcak ve davetkar bir his veriyor. Hilal ve yıldızın her ikisi de altın rengindedir ve hilal yıldızdan biraz daha büyüktür. Kubbenin tepesi hafif kavisli olup hilal ve yıldız en yüksek noktada yer almaktadır. Güneş ışığı kubbeden ve hilal ile yıldızdan yansıyarak görüntüye zarif ve muhteşem bir his verir. Hilal ve yıldız bölgenin dinini ve kültürünü simgeliyor ve görüntüye bir anlam katıyor. Kamera açısının hafifçe eğik olması görüntüye ilginç bir dinamik katıyor.
BölümEğitim Süresi ve Şartlarıİş İmkanları
İslam Bilimleri4 yıllık lisans programıdır. 240 zorunlu kredi doldurulması ve üniversite mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gereklidir. Sözel puan türüne göre öğrenci alınır.Eğitim kurumları, Kur’an kursları, Diyanet, camiler, özel eğitim kurumları, akademik kurumlar ve araştırma merkezleri.
İslam BilimleriYKS sınavının alan ve temel yeterlilik sınavlarından yeterli puan alınması gereklidir.Kırgızistan Müslümanları Başkanlığı'na bağlı olan camilerde din görevlisi, medreselerde öğretici ve yöneticilik yapabilirler.
İslam BilimleriDisiplinli, sorumluluk sahibi ve iletişim yeteneği kuvvetli öğrencilere uygundur.Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan yeterli puan alarak kamu alanında görev alabilirler.
İslam BilimleriYeniliklere açık olma ve takım çalışmasına uygun olma gibi becerilere ihtiyaç duyar.Özel sektörde yer alan özel eğitim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak dersi eğitmeni olarak çalışabilirler.
İslam Bilimleriİslam ve din hakkında detaylı bilgiye sahip olmayı gerektirir.Diyanet görevlisi, akademisyen, eğitmen, imam görevlerini üstlenebilirler.
İslam BilimleriKendi araştırmalarını yapma ve bilgilerini paylaşma isteğine sahip olunmalıdır.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği, üniversite öğretmenliği, kamu veya özel sektörde din danışmanlığı.
İslam BilimleriBölümü tercih edecek öğrencilerin eğitim koşullarını dikkate almaları önemlidir.İmam, vaiz, mufti, din kültürü öğretmeni, akademisyen, din hizmetleri uzmanı gibi pozisyonlarda çalışabilirler.
İslam Bilimleriİslam tarihinden, ibadetlere, ahlaktan, terbiyeye kadar geniş bir çerçevede eğitim verir.Kur’an öğreticisi, vaiz, imam gibi pozisyonlarda çalışabilirler.
İslam BilimleriBireylerin dinlerine dair sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamayı hedefler.Din adamı, din yöneticisi, din danışmanı, din eğitmeni olarak görev yapabilirler.
İslam Bilimleriİslam bilimlerine, sosyal bilimlerin ışığı altında, bilimsel yöntemlerle yaklaşılarak, İslam'ın temel metinlerini anlama kapasitesine sahip olunmalıdır.Kendi işyerlerini açabilirler, yabancı dil bilenler yurt dışında da çalışabilirler.

İnsanların en önemli istekleri yaşamlarını belli bir konforu sağlayarak ve istediği işi yaparak geçirmesidir. Meslek sahibi olmak isteyen insanların öncelikle kendilerine en uygun olan bölümü seçmeleri ve eğitim almaları gerekir. İslam bilimleri bölümünü tercih edenler; islam ve dinin anlatılması, tarihçesi ve gerekleri gibi konulara ait bilimsel bir eğitim alır. Bu meslek eğitiminin oluşmasının en temel nedeni dinimizin daha iyi ve net bir şekilde tanınmasına yardımcı olmaktadır.

İslam bilimleri bölümü; inanç, ibadet, yaşayış şekli, ahlak ve terbiye gibi önemli konuların net şekilde anlatılmasını, incelenmesini ve araştırılmasında roller üstlenecek meslek mezunları ve uzmanlar yetiştiren akademik bir disiplindir. İslam bilimleri bölümünün temel amacı ise İslam ve din konusunda net açıklamalar yapmak, ahlak kavramını tüm detayları ile açıklamak, ibadet ve yerine getirmekle yükümlü olunan halleri açıklığa kavuşturmak üzere kapsamlı bir eğitim vermektir.

İslam Bilimleri Bölümü Nedir?

İslam bilimleri bölümü sadece Kırgızistan-Türkiye Manas üniversitesinde eğitim veren bir bölümdür. İslam bilimleri bölümünün amacı lisans eğitimi kapsamında yer alan öğrencilere; inanç, din, ibadet, ahlak gibi konuları detaylıca öğrenmelerini sağlayacak donanımlı bir eğitim vermektir. Öğrenciler mezun olduktan sonra kazanımlarını gelecek meslek yaşamlarında en iyi şekilde kullandırmak üzere yetiştirilir.

İslami bilimler bölümü 4 yıllık lisans eğitimini kapsar. Öğrencilerin başarıyla mezun olabilmeleri için 240 zorunlu kredi haklarını doldurmaları ve üniversitelerinin mezuniyet koşullarını eksiksiz olarak yerine getirmeleri şartı bulunur. İslam bilimleri bölümüne yerleşebilmek için YKS sınavının alan ve temel yeterlilik sınavlarından bölüm için yeterli puan ile başvuru yapılması gerekir.

Bu sınavlar başarı ile tamamlandıktan sonra ancak tercih yapılarak sonuca ulaşmak mümkündür. İslam bilimleri bölümü sözel puan türüne göre öğrenci kabul eden bölümler arasında yer alır.

İslam bilimi bölümün tercih etmeyi düşünen aday öğrenciler bu alana ilgili duymalıdır. Meslek yaşamlarında da oldukça önemli yere sahip disiplin bilinci oluşmalıdır. Bu eğitim boyunca alacağı dersler ilgili olması gerekir. Sorumluluk sahibi ve iletişim yeteneği kuvvetli olan öğrencilerin başarılı olacağı bölümler arasındadır. Aldıkları eğitimi, araştırma istekleri ile birleştirebilecek isteğe sahip olmalılar. Yeniliklere açık olmak, takım çalışması gerektiren durumlarda uyumlu bir tavır sergileyebilecek beceride olmaları gerekir. Bölümü tercih edecek öğrencilerin eğitim koşullarını göz önünde bulundurmaları en çok dikkat edilmesi gereken unsurlardandır.

İslam Bilimleri Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

İslam bilimleri bölümünden mezun olan kişilerin çalışmayı seçtiği başlıca yerlere eğitim kurumları, Kur’an kursları, Diyanet ve Camiler örnek verilebilir. İslam Bilimleri Bölümünden mezun olan kişiler ise Kırgızistan Müslümanları Başkanlığı'na bağlı olan camilerde din görevlisi, medreselerde öğretici ve yöneticilik görevi alabilecekler ve ayrıca toplumda gereksinim duyulan diğer kurumlarda din uzmanı olarak çalışma imkanları da olacaktır.

Ülkemizde bu alan mezunları için özel sektör ve kamu alanında geniş bir iş imkanından bahsetmek mümkündür. Kamu alanında görev almak isteyen mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan yeterli puan alarak, başvuru yapmaları gerekir. Başvurular açık olan pozisyona göre belirlenir.

Özel sektörde yer alan özel eğitim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak dersi eğitmeni olarak ta çalışan mezunları görmek mümkündür. İslam bilimleri bölümü mezunları; diyanet görevlisi, akademisyen, eğitmen, imam olarak çeşitli kurumlarda çeşitli sorumluluklarla görev alır.

İslam Bilimleri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bölüm mezunları için pek çok iş imkanından bahsetmek mümkün olduğu gibi yaptıkları işlerde de çeşitlilik bulunur. İslam bilimleri mezunları ilköğretim ve lise düzeyindeki okullarda Kırgızistan ve ülkemizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapmak için uygundur.

Üniversitelerde de İslam bilimi öğretmeni olabilecekleri gibi akademik kurumlarda ve araştırma merkezlerinde de görev alabilirler. Ayrıcı İslam bilimleri mezunları; diyanette memurluk, Kur’an öğreticisi, imam, vaiz gibi görevleri üstlenebilecekleri bir eğitim alırlar. Mesleklerine imam olarak devam eden mezunların görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • İmamlar; camilerde vakit namazları, Cuma namazı ve bayram, teravih namazlarını kıldırır.

 • Cuma ve bayram hutbeleri gerekli zamanda ve usulüne uygun olarak okunur. Gerekli durumlarda hutbe hazırlamak, hutbe yazmak ve okumak konusunda çalışmalar yaparlar.

 • Görevli olduğu camide vaaz verirler.

 • İsteyen vatandaşlara camilerde veya müftülükçe uygun görülen mekanlarda Kur’an okumayı öğretmek ve dini bilgiler vermek görevleri arasında yer alır.

 • Kur’an-ı Kerim, meal ve tefsir, hadis, siyer ve ilmihal konularının yer aldığı çalışma programlarını hazırlar. Müftülükten onay alındıktan sonra bu programı ilan edilen günde ve camide uygulanır.

 • Dini gün ve gecelerde görevde olduğu camide program düzenler veya müftülükçe düzenlenecek programlarda üstüne düşen görevleri üstlenir.

İslam Bilimleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölümü tercih eden adaylar, ilk olarak bölümde eğitim aldıkları süre hangi dersler ile karşılaşacaklarını araştırır. İslam bilimleri bölümü öğrencileri 8 dönemlik eğitim yaşamları içinde İslam ilminde yer alan anabilim dalları üzerine birçok ders ile karşılaşır.

Çok sayıda dersten 4 yıl boyunca sorumlu olacak bölüm öğrencileri, bu dersleri başarılıyla tamamladıklarında İslam Bilimleri Lisans Diploması almaya hak kazanacaklar. Bölüm öğrencilerinin Türkiye zorunlu stajları bulunur. Tercihleri arasında İslam Bilimleri bölümünü bulundurmak isteyen aday öğrencilerin bölüme yerleşmeleri halinde karşılaşacakları temel dersler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Kuran İlimleri ve Tefsir Usulü

 • Arapça

 • İslam Sanatları Tarihi

 • Kuran Okuma ve Tecvid

 • Hadiste Rical ve Metin Tenkidi

 • Din Psikolojisi

 • İslam Mezhepleri Tarihi

 • Kelam

 • Fıkıh

 • İslami Türk Edebiyatı

 • Dini Musiki

 • İslam Felsefesi

 • Hitabet ve Mesleki Uygulama

 • Osmanlı Türkçesi

 • Hadis İlimleri ve Usulü

 • Tasavvuf

İslam Bilimleri Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

2020 İslam Bilimleri taban puanları ve sıralama aşağıdaki gibi açıklandı. Sizler için hazırladığımız taban puan ve sıralamalara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Buradaki bilgilerin tamamı bu sene yerleşen adayların verileridir. Yazımızda sadece 1 eğitim kurumuna ait bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Yazımızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından açıklanmış olan en son güncel verileri içerir.

ÜniversiteBölümTaban PuanSıralama
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek) (Yabancı)İslam Bilimleri (Örgün)215,99014767.252
İslam Bilimleri, 4 yıllık lisans programıdır 240 zorunlu kredi doldurulması ve üniversite mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gereklidir Sözel puan türüne göre öğrenci alınır, Eğitim kurumları, Kur’an kursları, Diyanet, camiler, özel eğitim kurumları, akademik kurumlar ve araştırma merkezleri, İslam Bilimleri, YKS sınavının alan ve temel yeterlilik sınavlarından yeterli puan alınması gereklidir, Kırgızistan Müslümanları Başkanlığı'na bağlı olan camilerde din görevlisi, medreselerde öğretici ve yöneticilik yapabilirler, İslam Bilimleri, Disiplinli, sorumluluk sahibi ve iletişim yeteneği kuvvetli öğrencilere uygundur, Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan yeterli puan alarak kamu alanında görev alabilirler, İslam Bilimleri, Yeniliklere açık olma ve takım çalışmasına uygun olma gibi becerilere ihtiyaç duyar, Özel sektörde yer alan özel eğitim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak dersi eğitmeni olarak çalışabilirler, İslam Bilimleri, İslam ve din hakkında detaylı bilgiye sahip olmayı gerektirir, Diyanet görevlisi, akademisyen, eğitmen, imam görevlerini üstlenebilirler, İslam Bilimleri, Kendi araştırmalarını yapma ve bilgilerini paylaşma isteğine sahip olunmalıdır, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği, üniversite öğretmenliği, kamu veya özel sektörde din danışmanlığı, İslam Bilimleri, Bölümü tercih edecek öğrencilerin eğitim koşullarını dikkate almaları önemlidir, İmam, vaiz, mufti, din kültürü öğretmeni, akademisyen, din hizmetleri uzmanı gibi pozisyonlarda çalışabilirler, İslam Bilimleri, İslam tarihinden, ibadetlere, ahlaktan, terbiyeye kadar geniş bir çerçevede eğitim verir, Kur’an öğreticisi, vaiz, imam gibi pozisyonlarda çalışabilirler, İslam Bilimleri, Bireylerin dinlerine dair sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamayı hedefler, Din adamı, din yöneticisi, din danışmanı, din eğitmeni olarak görev yapabilirler, İslam Bilimleri, İslam bilimlerine, sosyal bilimlerin ışığı altında, bilimsel yöntemlerle yaklaşılarak, İslam'ın temel metinlerini anlama kapasitesine sahip olunmalıdır, Kendi işyerlerini açabilirler, yabancı dil bilenler yurt dışında da çalışabilirler
islam bilimleri islam din imam müezzin islam bilimleri bölümü islam bilimleri bölümü nedir
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir kağıt parçasının üzerine yerleştirilmiş bir kalem ve bir çift gözlük ile beyaz bir masanın yakın çekim görüntüsü. Kalem siyahtır, gümüş bir ucu vardır ve yan tarafında beyaz bir o harfi basılıdır. Gözlük siyahtır ve siyah kapaklı bir defterin yanında durmaktadır. Arka planda bir klavye ve bir kitap görülüyor. Görüntü iyi aydınlatılmış ve masa odakta, kalem ve gözlük görüntüdeki en belirgin nesneler.
Bölümler

İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü

21 Şubat 2021
Bu görüntüde, parlak mavi bir gökyüzüyle çevrili, uzun bir kulesi olan büyük bir bina yer alıyor. Binanın kubbe şeklinde bir çatısı ve ona çıkan bir merdiveni var. Ön planda, dokulu bir yüzeyi olan pembe bir nesne görülüyor. Görüntünün alt kısmına yakın bir yerde bir dağ silsilesi resmi yer almaktadır. Bina pembe, sarı ve mavinin tonları da dahil olmak üzere birkaç farklı renkten oluşuyor gibi görünüyor. Binanın renkleri açık mavi gökyüzünün fonunda göze çarpıyor.
Bölümler

İlahiyat Bölümü Nedir?

11 Ağustos 2020
Bu, üzerinde hilal ve yıldız bulunan altın bir kubbe görüntüsüdür. Kubbe yumuşak bir ışıkla aydınlatılmış, sıcak ve davetkar bir his veriyor. Hilal ve yıldızın her ikisi de altın rengindedir ve hilal yıldızdan biraz daha büyüktür. Kubbenin tepesi hafif kavisli olup hilal ve yıldız en yüksek noktada yer almaktadır. Güneş ışığı kubbeden ve hilal ile yıldızdan yansıyarak görüntüye zarif ve muhteşem bir his verir. Hilal ve yıldız bölgenin dinini ve kültürünü simgeliyor ve görüntüye bir anlam katıyor. Kamera açısının hafifçe eğik olması görüntüye ilginç bir dinamik katıyor.
Bölümler

İslam Bilimleri Bölümü

21 Şubat 2021
Bu görüntü bir grafiğin yakın çekimidir. Siyah beyaz ekranlı beyaz bir dizüstü bilgisayarda görüntülenmektedir. Sağ üst köşede siyah metinli dikdörtgen siyah beyaz bir işaret görülmektedir. Grafik, her birinde bir sayı ve yazı tipi bulunan birkaç paralel çizgiden oluşmaktadır. Sayılar ve yazı tipi beyaz zemin üzerine siyah elle yazılmıştır. Grafik beyaz bir arka plan üzerinde görüntüleniyor ve metin net bir şekilde görülebiliyor. Bu görüntü ekran görüntüsü, metin, sayı, yazı tipi, paralel çizgiler, el yazısı ve belge için harika bir örnektir.
5
(8)

Makro Eğitimi

46 Konu12 Saat
Bu görüntü, içinde bir insan olan siyah bir daireden oluşuyor. Kişi kollarını iki yana açmış, kameraya dönük bir şekilde durmaktadır. Kişi beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Arka plan gri tonda. Kişinin açık kahverengi gözleri ve kısa siyah saçları var. Daire pürüzsüz, kavisli bir dokuya ve parlak bir yüzeye sahip. Kişi kendinden emin ve güçlü görünüyor. Çemberin ortasında dururken kararlı bir ifadesi var. Resmin atmosferi davetkâr ve sıcak.Ders Eğitmeni
1102607