AnasayfaBlogLeh Dili ve Edebiyatı Bölümü
Bölümler

Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü

20 Kasım 2020
Bu görüntü, tepesine bir bayrak iliştirilmiş bir çan kulesini göstermektedir. Bayrak kırmızı ve beyaz çizgilidir ve rüzgarda dalgalanmaktadır. Krem rengi bir taştan yapılmış olan çan kulesi, mavi gökyüzüne karşı uzun ve gururlu bir şekilde durmaktadır. Bayrak güneş tarafından aydınlatılmakta ve gökyüzünde net bir şekilde görülebilmektedir. Çan kulesi ve bayrak görüntünün ana odağıdır ve çevredeki manzara arka planda bulanıktır. Çan kulesi görüntünün merkezinde görkemli bir şekilde duruyor ve etrafı ağaçlar ve çalılarla çevrili.
SubjectDescriptionAdditional Information
Leh Dili ve Edebiyatı BölümüLehçeyi ve Rusçayı içeren bir akademik disiplin.Lehçe, Polonya'nın resmi dili.
Lehçe'nin SınıflandırılmasıHint Avrupa dil grubunun, Slav dilleri koluna mensup.Slav dillerinin batı bölümünde yer alıyor.
Rusça'nın SınıflandırılmasıHint Avrupa dil grubu, Slav dilleri koluna mensup.Slav dillerinin doğu bölümünde yer alıyor.
Lehçe'nin Konuşulduğu NüfusDünya üzerinde yaklaşık 50 milyon kişi konuşuyor.Polonya'nın büyük bir çoğunluğu tarafından konuşulmaktadır.
Eğitim Verilen ÜniversiteTürkiye'de akademik eğitim, İstanbul Üniversitesi tarafından veriliyor.Aynı üniversitede, Polonya Araştırmaları yüksek lisans programı da bulunuyor.
Lisans ProgramıLeh Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olunabiliyor.Öğrenciler, lisans programını bitirdikten sonra, Polonya Araştırmaları yüksek lisans programına devam edebiliyorlar.
Yüksek Lisans ProgramıPolonya Araştırmaları lisansüstü programı.Mezuniyetle hem akademisyen olabilme hem de alanda uzmanlaşma şansı bulunuyor.
Bölümün Diğer Üniversitelerde de AçılmasıLeh Dili ve Edebiyatı bölümü, başka üniversitelerde de açılmıştır.Ancak bu yıl itibarıyla bir üniversite dışında kontenjan açılmamıştır.
Öğrenci Alım ŞartlarıBu bölüme merkezî sınav sistemindeki Dil puanıyla öğrenci alınmakta.Her yıl kontenjan değişkenlik gösterebilir.
Bölümün İçeriğiLeh dili ve edebiyatı, Rusça konusunda eğitim veren bir lisans programı.Dil ve edebiyat derslerinin yanı sıra, kültür ve tarih dersleri de veriliyor.

Leh dili ve edebiyatı bölümü, Lehçeyi ve Rusçayı da içeren bir akademik disiplin olarak karşımıza çıkmakta. Lehçe, Polonya’nın yerel ve resmî dili olarak kullanılıyor. Dolayısıyla, Leh dili alanında açılmış olan akademik programlarda Polonya kültürünün ve dilinin eğitimi yapılmakta.

Leh dili, Hint Avrupa dil grubunun, Slav dilleri koluna mensup bir dildir. Slav dillerinin batı bölümünde yer alan Lehçeyi, Polonya’nın büyük bir çoğunluğu konuşmakta. Aynı Slav dili ailesinden olan Rusça da, bu ailenin doğu bölümünde yer almakta. Dolayısıyla bu iki dilin akademik eğitiminin birlikte verildiğini görüyoruz.

Dünya üzerinde yaklaşık 50 milyon kişinin konuştuğu bu dilin eğitimi de önem kazanmaya başlamıştır. Ancak bu alanda, ülkemizde sadece bir üniversitede eğitim veriliyor. Bu alanın programı, ülkemizin en köklü üniversitelerinden birisi olan İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunuyor. Ayrıca aynı üniversitede, Polonya Araştırmaları yüksek lisans programı da bulunmakta. Öğrenciler bu lisans programını bitirdikten sonra, Polonya Araştırmaları yüksek lisans programına da devam edebilmekteler. Yüksek lisans mezuniyetiyle hem akademisyen olabilme ve hem de alanda iyice uzmanlaşma şansı bulabiliyorlar.

Bugünkü yazıda ele alacağımız Leh Dili ve Edebiyatı bölümü, başka üniversitelerimizde de açılmıştır. Ancak buna rağmen, bu yıl itibarıyla bir üniversite dışında kontenjan açılmamıştır. Şimdi bu lisans bölümünü yakından tanımaya başlayalım. 

Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir? 

Leh Dili ve Edebiyatı bölümü, Leh dili ve edebiyatıyla Rusça konusunda eğitim veren bir lisans programıdır. Bu yıl itibarıyla bölüm, ülkemizde sadece iki üniversitede kontenjan açmıştır. Bu bölüme merkezî sınav sistemindeki Dil puanıyla öğrenci alınmakta.
Bölümün eğitim hedeflerinden birisi; Latin alfabesini kullanan Leh (Polonya) dilini konuşmayı, bu dilde çeviriler yapmayı öğretmektir. İkincil bir hedef de; Polonya kültürünü, tarihini ve edebiyatını tanıtmaktır.

Polonya ve Türkiye ilişkileri arasında köprü kurma konusunda katkısı olacak uzmanların yetiştirilmesi de bölümün diğer bir amacıdır. Polonya ile ticarî ve turistik konularda ilişkilerin geliştiğini düşünürsek, bu bölüm mezunları aranan uzmanlar olacaktır.

Öğrenciler, üniversitenin çift ana dal ve yan dal gibi uygulamaları değerlendirebilirler. Çift ana dal uygulamasında Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü seçmeleri, iki bağlantılı alanda diploma anlamına geliyor. Bu iki alanda alından eğitimler, birbirini besleyen bilgiler içeriyor. Ayrıca kurumun yurtdışındaki üniversitelerle yaptığı Erasmus uygulaması da öğrenciler için fayda sağlamakta. Bu uygulama, öğrencilerin Polonya kültürünü yakından tanımaları ve yerinde araştırma yapmaları imkânını sağlanmakta. 

Leh Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkânları Nelerdir?

Leh Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarının iş imkânları, hem kamuda hem de özel sektörde bulunuyor. Bölümün iş imkânları; kamu alanında üniversiteler ve diplomasi kurumları gibi yerler olmakta. Buralarda genellikle; akademisyen, çevirmen ve tercüman olarak bölüm mezunlarına ihtiyaç bulunuyor. Bölüm mezunların çalışabilecekleri bazı işyerleri şunlardır: 

 • Devlet ve vakıf üniversiteleri,

 • Özel kolejler,

 • Yabancı dil eğitimi veren kurslar,

 • Konsolosluklar ve elçilikler,

 • Dış İşleri Bakanlığı’nın ilgili kurumları

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar

 • Ticarî kurum ve kuruluşlar,

 • Turizm kurumları,

 • Televizyon, sinema ve gazete gibi medya kanalları,

 • Basın ve yayıncılık,

 • Çeviri ve tercüme büroları.

Mezunların kamu kurumlarında çalışabilmeleri için KPSS puanıyla atamalarının yapılması gerekiyor. Akademik kariyer yapmak içinse, yüksek lisans mezuniyeti ve ALES puanı gibi şartlar bulunmakta. 

Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

leh dili ve edebiyatı bölümü mezunları, hem kamuda, hem de özel kurumlarda çalışabilmekteler. yapabilecekleri işler; akademisyenlik, tercümanlık ve çevirmenlik gibi işlerdir. 
mezunların çalıştıkları ortamlarda yaptıkları işler şunlardır:

 • Leh dilinde yazılmış eserler üzerinde araştırmalar yapmak.

 • Lehçe yazılmış edebî, bilimsel ve kültürel eserleri Türkçeye çevirmek.

 • Lehçe ve Rusça tercüme işlerini yapmak.

 • Diplomasi kurumlarında, ülkemizin Polonya ile ilişkilerinin yürümesini sağlamak. 

 • Akademik platformlarda eğitim-öğretim işlerini yürütmek.

 • Leh dilinin ve kültürünün anlaşılmasında ve yayılmasında yardımcı olmak.

 • Ticarî kurumlarda, ilgili metinlerin çevirilerini yapmak ve tercümanlık yapmak. 

Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Leh Dili ve Edebiyatı bölümünde Lehçe ve Rusça ile ilgili çeşitli dersler bulunmakta. Bölümdeki dersler; metin okuma ve inceleme uygulamaları, teorik gramer dersleri, çeviri çalışmaları gibi derslerden oluşmakta. Bölümde; Leh edebiyatından Rus diline, Polonya kültüründen Lehçe bilimsel metin çevirilerine kadar uzanan dersler mevcut.

Slav dilleri arasında olan bu iki dille öğrenciler; Slav dilini, kültürünü ve tarihini öğrenme imkânı buluyorlar. Bu iki dilden Rusça doğu Slav dili grubuna, Lehçe de batı Slav dili grubuna dâhildir. Ders plânında dikkat çeken bir konu da, Rus dili grameri ve Rusça çevirilerin de programda yer almasıdır. Böylelikle öğrenciler, Leh diliyle birlikte Rusçaya da hâkim olabilmekteler. 

Leh Dili ve Edebiyatı bölümünde verilen zorunlu dersler şunlardır: 

 • Lehçe Dilbilgisi 

 • Lehçe Sentaks

 • Rusça Çeviri Uygulamaları

 • Rusça Konuşma Beceriler

 • Lehçe Sözlü İletişim Becerileri

 • Rus Dili Grameri

 • Polonya Tarihi

 • Lehçe İleri Dilbilgisi

 • Lehçe Bilimsel Metin Çevirileri

 • Polonya Ülke Bilgisi

 • Lehçe Uygulamalı Dilbilgisi

 • Lehçe Metin Açıklaması

 • Lehçe Edebiyat Bilimi Temel Kavramları

 • Lehçe Metin Çevirisi

 • Lehçe Sözlü ve Yazılı Anlatıma Giriş

 • Rusça İletişim Becerileri

 • Lehçe Morfoloji

 • Lehçe Kompozisyon

 • Ortaçağdan Aydınlanmaya Polonya Edebiyatı

 • Polonya Edebiyatında Romantizm ve Pozitivizm

 • Lehçe Fonetik

 • Rusça Yazılı Anlatım

 • 20.yy Polonya Edebiyatı ve Kültürü

 • Seminer

Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 

Leh Dili ve Edebiyatı bölümü 2020 itibarıyla, ülkemizde sadece iki üniversitede kontenjan açmıştır. Ancak sadece bir üniversitenin kontenjanı dolmuştur.

 • 2020 yılı için bölümün tek taban puanı, İstanbul Üniversitesi’nin 35 kontenjanlı seçeneğine aittir. Bu seçeneğin bu yılki taban puanı 317,20015 ve başarı sıralaması da 39172 olarak kayıtlara geçmiştir.

 • Ankara Üniversitesi’nde bu bölüm bulunmasına rağmen, 2020 yılı için açılan 30 kişilik kontenjan dolmamıştır. Dolayısıyla da bu üniversite için taban puanları ve başarı sıralamaları oluşmamıştır. 

Leh Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lehçeyi ve Rusçayı içeren bir akademik disiplin, Lehçe, Polonya'nın resmi dili, Lehçe'nin Sınıflandırılması, Hint Avrupa dil grubunun, Slav dilleri koluna mensup, Slav dillerinin batı bölümünde yer alıyor, Rusça'nın Sınıflandırılması, Hint Avrupa dil grubu, Slav dilleri koluna mensup, Slav dillerinin doğu bölümünde yer alıyor, Lehçe'nin Konuşulduğu Nüfus, Dünya üzerinde yaklaşık 50 milyon kişi konuşuyor, Polonya'nın büyük bir çoğunluğu tarafından konuşulmaktadır, Eğitim Verilen Üniversite, Türkiye'de akademik eğitim, İstanbul Üniversitesi tarafından veriliyor, Aynı üniversitede, Polonya Araştırmaları yüksek lisans programı da bulunuyor, Lisans Programı, Leh Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olunabiliyor, Öğrenciler, lisans programını bitirdikten sonra, Polonya Araştırmaları yüksek lisans programına devam edebiliyorlar, Yüksek Lisans Programı, Polonya Araştırmaları lisansüstü programı, Mezuniyetle hem akademisyen olabilme hem de alanda uzmanlaşma şansı bulunuyor, Bölümün Diğer Üniversitelerde de Açılması, Leh Dili ve Edebiyatı bölümü, başka üniversitelerde de açılmıştır, Ancak bu yıl itibarıyla bir üniversite dışında kontenjan açılmamıştır, Öğrenci Alım Şartları, Bu bölüme merkezî sınav sistemindeki Dil puanıyla öğrenci alınmakta, Her yıl kontenjan değişkenlik gösterebilir, Bölümün İçeriği, Leh dili ve edebiyatı, Rusça konusunda eğitim veren bir lisans programı, Dil ve edebiyat derslerinin yanı sıra, kültür ve tarih dersleri de veriliyor
Leh Lehçe Polonya Leh dili Leh dili ve edebiyatı Leh dili ve edebiyatı bölümü.
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu yakın çekim görüntü, kırmızı renkli arka planı ve beyaz ve mavi şeritleri olan bir bayrağı gösteriyor. Bayrak diyagonal bir konumda tutulmakta ve sol üst köşeden parlak bir ışıkla aydınlatılmaktadır. Bayrağın sağ üst köşesinde içinde beyaz noktalar bulunan siyah bir daire vardır. Sağ alt köşede ise mavi zemin üzerinde siyah bir harf görülmektedir. Bayrağın renkleri canlıdır ve şeritler eşit aralıklı ve net bir şekilde görülebilir. Bayrağın kenarları hafifçe yıpranmış ve görüntüye doku katıyor. Resmin genel atmosferi vatanseverlik ve gurur dolu.
Bölümler

Rus Dili Öğretmenliği Bölümü

30 Kasım 2020
Bir grup insan kırmızı ve mavi tonlardan oluşan büyük bir bayrağın arkasında durmaktadır. Bayrak, ellerini birleştirmiş bir grup insan tarafından havada tutulmaktadır. Bayrağa yakından bakıldığında ortasında beyaz bir ok görülmektedir. Ayrıca mavi ve kırmızı renkte siyah harflerle yazılmış bir tabela da görülüyor. Arka planda, siyah metinli sarı bir arka plan var. Siyah harflerle kırmızı ve sarı bir işaret de görülebiliyor. Ön planda beyaz piyano tuşlarının yakın çekimi var. Son olarak, görüntünün alt kısmında bir harfin yakın çekimi görülmektedir. Tüm bu unsurlar bir araya gelerek canlı ve ilgi çekici bir görüntü oluşturuyor.
Rusça Dil Öğrenimi

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü

09 Kasım 2020
İki beyaz kanadı olan güzel bir sarı güneş, ortasında açık mavi bir arka plana karşı küçük mavi bir kuş duruyor. Güneşin parlak sarı bir merkezi vardır ve dışarıya doğru sarı ve mavi çizgilerle yayılmaktadır. Kanatlar genişçe açılmış ve kuş güneşin ortasına tünemiştir. Arka plan açık mavidir ve gökyüzüne dağılmış birkaç beyaz bulut vardır. Sahnenin tamamı canlı ve göz alıcıdır; renkler mükemmel bir uyum içinde birbirleriyle kontrast oluşturmakta ve birbirlerini tamamlamaktadır.
Bölümler

Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü

24 Aralık 2020
Bu görüntü, masa başında oturan ve beyaz tahtaya doğru bakan bir kadını yakalıyor. Kulaklık takıyor, bu da odaklandığını ve işinden keyif aldığını gösteriyor. Ayrıca içinde bitki olan bir saksı, bir dizüstü bilgisayar, tripod üzerinde bir telefon, içinde kalemler olan bir file bardak, bir kitap ve masanın üzerinde kitap tutan bir el görülüyor. Bu sahne muhtemelen İngilizce dil derslerine odaklanan çevrimiçi bir kursun parçası. Resimdeki kadın, öğrencisine yararlı ipuçları ve tavsiyeler veren özel bir öğretmen gibi görünüyor. Beyaz tahta, öğrencisine farklı dilbilgisi kuralları ya da dille ilgili konular öğretiyor olabileceğini düşündürüyor. Havada bir coşku ve bilgi hissi var, öğrenci öğreniyor ve öğretmen faaliyete katılıyor. Öğrenci not alırken öğretmen kendinden emin bir şekilde beyaz tahtayı işaret ettiği için görüntü profesyonel bir rehberlik hissi uyandırıyor. Genel olarak, bu görüntü olumlu bir öğrenme ve eğitim atmosferi yansıtmaktadır.
Yüzünde parlak bir gülümseme olan genç bir kadın doğrudan kameraya bakıyor. Uzun siyah saçları, koyu kahverengi gözleri ve açık bir teni var. Mavi-gri bir kazak, beyaz kot pantolon ve siyah botlar giyiyor. Dudakları hafifçe ayrılmış ve gözleri neşe ve mutluluk dolu. Başı hafifçe yana eğik, bu da gülümsemesinin daha da sıcak görünmesini sağlıyor. Bu anda kendinden emin ve memnun görünüyor, parlak gözleri ve gülümsemesi neşe saçıyor.İlayda Özkul
32002000
Bu çevrimiçi kurs görüntüsü uzun saçlı, mutlu bir şekilde gülümseyen bir kadını gösteriyor. İtalyanca kursundan (A1) keyif alıyor gibi görünüyor. Saçları uzun ve dalgalanıyor ve yüzünde parlak, neşeli bir ifade var. Görünüşe göre bir süredir İtalyanca öğreniyor ve artık becerilerini sergileyecek kadar kendine güveniyor. Kendini dil öğrenme yolculuğuna adamış biri için harika bir örnek. Bunu yaparak başarısını hak etti ve İtalyanca A1 kursunun mükemmel bir temsili.
5
(3)

İtalyanca Kursu (A1)

30 Konu5 Saat
Uzun siyah saçlı güzel bir kadın, beyaz bir bluz giymiş ve yüzünde parlak bir gülümsemeyle kameranın önünde duruyor. Gözleri sevinçle parlıyor ve dudakları hafifçe ayrılmış, neşeli ve memnun görünüyor. Ellerini vücudundan hafifçe uzakta tutarak ayakta duruyor ve ince vücudunu sergiliyor. Bakışları davetkâr ve kendinden emin, ifadesi ise hayat ve enerji dolu. Bu resim onun mutlu ve kaygısız tavrını yansıtıyor ve neşeli ifadesinin ona bakan herkesi gülümseteceği kesin.Duygu Çetin
11750
Bu görselde, bilgisayar ekranı olan bir çalışma masasının önünde duran bir kadın görülmektedir. Kadın kamera tarafına doğru bakmakta ve sade beyaz bir tişört giymektedir. Saçları açık kahverengi, omuzlarından biraz aşağı uzanır şekildedir ve yüzü ciddi bir ifade taşımaktadır. Görselin sol tarafında, masanın üstünde çeşitli ev bitkileri ve kırtasiye malzemeleri vardır. Duvarın açık mavi renkte olduğu ve çerçeveli bazı tablolar asılı olduğu görülüyor. Görselin sağ tarafında, masanın üzerinde daha fazla bitki ve çerçeveli bir fotoğraf yer almakta. Görselin alt kısmında turuncu ve beyaz renkte, "KORECE EĞİTİMİ" yazısı bulunmaktadır. Bu metin, bir tür eğitim veya kurs reklamı olduğunu düşündürebilir. Genel olarak görsel, düzenli ve profesyonel bir çalışma ortamını yansıtmaktadır.
5
(35)

Korece Eğitimi

7 Konu5 Saat
Resimdeki kadının omuzlarına dökülen uzun, siyah saçları var. Yakalı ve kolları üç çeyrek uzunlukta beyaz bir gömlek giyiyor. Yüz ifadesi nötrdür. Beyaz bir duvarın önünde durmaktadır. Doğrudan kameraya bakıyor, gözleri konsantrasyon içinde hafifçe kısılmış. Dudakları hafifçe ayrılmış ve kaşları hafifçe kalkmıştır. Elleri önündedir, avuç içleri yukarı bakmaktadır. Kendinden emin ve sakin görünüyor. Duruşu rahat ve kendinden emin. Yüz hatları belirgin ve cilt tonu açık bronz.Asuhan Turhal
11020