AnasayfaBlogMaden Teknolojisi Bölümü (MYO)
Bölümler

Maden Teknolojisi Bölümü (MYO)

30 Ocak 2021
Maden Teknolojisi Bölümü (MYO)

Yaşadığımız coğrafyanın önemli özelliklerinden biri de maden çeşitliliğine sahip oluşudur. Türkiye, gerçek anlamda maden zenginliğine sahip bir ülkedir. Neredeyse her bölgesinde çeşitli madenler çıkarılıp işlenmektedir. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde pek çok maden cevheri bulunur.

Türkiye, zengin madenlere sahip ülkeler açısından dünya genelinde 28. sırada, mevcut maden çeşitliliği açısından ise 10. sırada yer alır. Bu maden çeşitliliği, ülke ekonomisine, sanayisine ve bilimsel çalışmalara da imkân sağlar.

Türkiye’de en çok bulunan maden dolomittir. Ayrıca, mermer, linyit kömürü, taş kömürü, kaya tuzu, bor, ponza ve bakır madenleri açısından zengin bir coğrafyadayız. Geleceğin önemli madenlerinden biri olan bor açısından dünyanın en yüksek rezervine sahip olan ülke Türkiye’dir.

Sahip olduğumuz yer altı zenginlikleri, sürdürülebilir kalkınmada en önemli etkenlerdendir. Ülkemizin jeolojik yapısı, çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına, farklı maden ve minerallerin çıkarılarak üretilmesine imkân verir. Linyit ve jeotermal kaynaklar gibi enerji hammaddeleri ile endüstriyel hammaddeler ve doğal taşlar gibi madenler açısından zengindir.

Madenler ve yeraltı kaynakları açısından çok zengin olan ülkemizde, bu sektörde çalışacak nitelikli insana fazlasıyla ihtiyaç vardır.

Maden Teknolojisi Bölümü Nedir?

Maden teknolojisi programı, maden cevherinin bulunması, çıkartılması ve işlenmesi konusunda ihtiyaç duyulan ara elemanı yetiştirmek üzere oluşturulmuştur.

Maden teknolojisi bölümü, ülkemizde maden ocakları, madenlerin işlendiği fabrikalar, laboratuvarlar gibi maden sektörüyle ilgili herhangi bir alanda görev yapacak maden teknikerlerini yetiştiren bir ön lisans programıdır. Eğitim süresi 2 yıldır. Bölüm öğrencilerinin mesleki anlamda deneyim kazanması için öğrencilere 40 iş günü süreyle bir staj uygulaması yaptırılır.

Öğrencilerin bu programda alacakları eğitimin sonucunda, temel teknikerlik prensiplerini kavrayabilmesi, kayaç ve cevherleri tanıyabilmesi, her türlü maden projesini yapabilmesi, madencilik süreçlerini ve maden tesislerini tasarlayabilmesi, temel bilgisayar kullanımı, akışkanlar, hidrolik ve pnömatik bilgi ve becerisine sahip olması, deney tasarlayıp yürütebilmesi ve sonuçlarını analiz ederek yorumlayabilmesi amaçlanır.

Dersler genellikle sayısal içerikli olduğu için liseden sayısal çıkışlı öğrencilerin tercih etmeyi düşüneceği bir bölümdür. Bu bölümü seçmek ve okumak isteyen öğrencilerde aşağıdaki özelliklerin olması beklenir;

 • Teknik ve matematiksel beceriye sahip olmak,

 • İş birliği ve takım çalışmasına yatkınlık,

 • Analitik düşünme yeteneği,

 • Etkin iletişim becerisi,

 • Sorumluluk bilinci yüksek olmak.

Çok fedakârlık isteyen bir çalışma disiplini gerekir. İş sağlığının temini ve kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığı maden ocaklarında çalışmaların yürütülmesi gerekir.

Maden Teknolojisi Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Maden teknolojisi bölümü mezunları, özel sektöre veya kamuya ait maden işletmelerinde iş bulabilirler. Devletin gerçekleştirdiği KPSS alımlarında maden teknolojisi mezunlarına kontenjan verilmektedir. Bölüm mezunları, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına kadrolu veya sözleşmeli olarak yerleştirilmektedir.

Maden teknolojisi mezunları, maden arama, çıkarma ve işleme faaliyetleriyle uğraşan işletmelerin yeraltı maden ocaklarında, yerüstü açık ocaklarında, cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde, kömür analiz laboratuvarlarında iş imkanlarına sahiptir. Taş ocakları ve mermer fabrikaları da maden teknikerlerinin çalışma alanıdır. Su sondaj, temel sondajı ile ilgili olarak mühendislik ofislerinde ve kaya ve zemin mekaniği araştırmalarında çalışabilirler.

Maden teknolojisi mezunları iş olanakları ve çalışma alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Maden Tetkik Arama

 • Maden Ocakları

 • Laboratuvarlar

 • Mermer Fabrikaları

 • Türkiye Kömür İşletmeleri

 • Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Tesisleri

 • Eti Maden’e Bağlı İşletmeler

 • Devlet Su İşleri (DSİ)

 • Çimento, Kiremit ve Seramik Fabrikaları

Maden Teknolojisi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Maden teknolojisi bölümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler Maden Teknikeri unvanı alırlar. Maden teknikerleri; kömür ve diğer madenlerin yeryüzüne çıkarılması için kuyuların ve galerilerin açılması, madenlerin işletilmesi için gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlar.

Maden teknikeri, tüm ekibin bir üyesi olarak maden sahalarında hazırlık, keşif veya operasyon işlemlerinde görev alır. Madencilik faaliyetlerini gözlemlemek, yürütmek ve maden mühendislerine teknik destek sağlamakla sorumludur. Maden teknikeri, çalıştığı maden ocağı, işletme veya fabrikada genel olarak şu görevleri yerine getirir:

 • Maden damarları, filizleri ve cevherlerinin bulunması amacı ile maden mühendisince hazırlanmış sondaj planını uygular, maden mühendisine destek sağlar.

 • Alanı ile ilgili çeşitli makine ve ekipmanın çalışmasını kontrol eder, arızaları bildirir.

 • Çıkarılan madenlerin işletilmesi için kuyu ve galerilerin açılması işlerini yürütür.

 • Maden hava hacminin hesaplanması çalışmasında yer alır.

 • Herhangi bir zehirli gaz bulunup bulunmadığını tespit için laboratuvarda hava örneğinin incelenmesini sağlar.

 • İş sahasında yasal düzenlemelerin ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri alır.

 • Cevherin parçalanarak alınması, yeryüzüne çıkarılması için gerekli işlemleri yerine getirir.

 • Cevherin yararsız maddelerden arındırılması ve zenginleştirilmesini işlemlerini yürütür.

 • Kaya örneklerini test eder, doğal kaynak yataklarının bulunmasında metalürji uzmanları ve kimyagerlere destek sağlar.

 • Çalışanların görevlerini uygun şekilde yerine getirmesini takip ve temin eder.

Maden teknolojisi bölümü mezunları, dikey geçiş sınavında yeterli puanı alırlarsa, aşağıdaki lisans bölümlerine dikey geçiş yapma hakkı kazanırlar:

Maden Teknolojisi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Maden teknolojisi programında matematik, genel kimya gibi temel derslerle birlikte jeoloji, topografya, maden işletmesi, cevher hazırlama gibi mesleki dersler okutulur. Öğrencilere bir staj uygulaması yaptırılır.

Bölümün zorunlu derslerinin yanı sıra seçmeli dersler de yer alır, aşağıda bölüm ders konularından örnekler verilmiştir;

 • Matematik

 • Mesleki Trigonometri

 • Genel Kimya

 • Madenciliğe Giriş

 • Jeoloji

 • Teknik Resim

 • Mineraloji-Petrografi

 • Statik

 • Dinamik

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Hazırlık ve Kazı İşleri

 • Yeraltı İşletme Yöntemleri

 • Açık İşletme

 • Cevher Hazırlama

 • Cevher Zenginleştirme

 • Madencilikte Elektrik Bilgisi

 • Maden Arama Yöntemleri

 • Maden Hukuku

 • Maden Yatakları

 • Sondaj Teknolojisi

 • Madenlerde Tahkimat

 • Madenlerde Havalandırma ve Emniyet

 • Kaya ve Zemin Mekaniği

 • Topoğrafya

 • Madencilik ve Çevre

 • Kömür Hazırlama Teknolojisi

 • Endüstriyel Mineraller

Maden Teknolojisi Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Maden teknolojisi bölümü, TYT puanı ile tercih edilen bir bölümdür. Bu bölümü seçmek isteyen öğrencilerin YKS’ye girip TYT puan türünde en az 150 puan alması gerekir.

2020 yılı taban puanları ve sıralaması ilk 5 üniversite için aşağıdaki gibidir:

Üniversite  Bölüm  Taban Puan  Sıralama

ÜniversiteBölümTaban PuanSıralama
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİMaden Teknolojisi220,125671.278.397
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİMaden Teknolojisi217,088911.320.945
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİMaden Teknolojisi208,788571.440.314
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİMaden Teknolojisi207,250261.463.374
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİMaden Teknolojisi202,611141.534.258
maden teknolojisi maden teknolojisi bölümü maden teknolojisi bölümü (MYO) maden teknikeri maden madencilik jeoloji maden yatakları
Neslihan Tatar
Neslihan Tatar
Blog Yazarı

Endüstri Yüksek Mühendisidir. Farklı sektörlerde kalite, verimlilik, iş güvenliği, eğitim gibi konularda çalıştıktan sonra aktif iş hayatından ayrıldı. Farklı uğraşlar ve kariyer arayışı ile enstitünün İkna Teknikleri, Yaratıcı Yazarlık, İçerik Editörlüğü ve İçerik Uzmanlığı eğitimlerini aldı. Enstitü blog sayfalarına katkı sağlıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Jeoloji Mühendisliği
Meslekler

Jeoloji Mühendisliği

09 Eylül 2020
Dünya Madenciler Günü
Tarihte Bugün

Dünya Madenciler Günü

04 Aralık 2019
Metalurji Bölümü (MYO)
Bölümler

Metalürji Bölümü (MYO)

20 Ocak 2021