AnasayfaBlogAmerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
Bölümler

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

09 Mart 2020
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Amerikan Kültürü ve Edebiyatını anlayabilmek için önce biraz Amerika tarihine yolculuk yapalım. Amerika aslında göçmenler tarafından kurulmuş bir ülkedir. 17. yüzyıla kadar sadece Kızılderililerin yaşadığı bir kıtaydı. 17. yüzyıl ile birlikte Avrupa’dan göç almaya başlamıştır. Ülkelerindeki savaş, ekonomik sıkıntı, siyasi problemler, geçim sıkıntısı gibi sorunlardan kaçıp, bambaşka bir ülkede hatta kıtada yeni bir hayat kurmak isteyen Avrupalılar yavaş yavaş Amerika’ya göç etmeye başlamışlar.

1607 yılına kadar, Amerika’da koloni kurup yaşamaya başlayan göçmenler başarısız olmuş; ülkeyi de terk etmişler. 1607 yılında kurulan koloni ise bütün sıkıntılara rağmen varlığını sürmeye devam etmiştir. Ayrıca yeni göçmenleri de kabul ettikleri için sürekli büyüyerek Amerika’da yaşayabilmeyi başarmıştır. İngiltere, Rusya, Fransa, Hollanda, Almanya, Meksika gibi birçok ülkeden göçler başlamıştır. Şu anda ABD’yi nüfus dağılımına göre incelediğimizde 5 etnik grup öne çıkıyor. Bu gruplar ise; İrlanda, İngiliz, İskoç, Alman ve Meksikalılardır. Görüldüğü üzere, en çok göçü şu anki adıyla Birleşik Krallık (UK) dan almıştır. Yerli nüfus olan Kızılderililer ise şu anki nüfusun sadece %7’sini oluşturuyor. Bu kadar çok göçmene ev sahipliği yapan Amerika’da çok çeşitli kültür ve edebi eserler oluşmuştur.

Bu tarihe kadar Amerika’nın yerlisi olan Kızılderililer arasında herhangi bir yazılı edebiyat yoktu. Sadece sözlü edebiyat vardı. Kızılderililer arasında 500’den fazla dil ve kabile kültürü vardı. Dolayısıyla sözlü edebiyat da fazlasıyla çeşitliydi. Kurulan kolonilerle birlikte yazılı edebiyat da ortaya çıkmıştır.

Amerika, ülkede kurulan ilk koloniler sırasında ortaya çıkmış yazılı edebi eserleri gerçek edebi eserler olarak saymıyor. Fakat resmi olarak Amerikan edebiyatı erken koloni dönemi ile başlıyor. Amerikan edebiyatı erken koloni döneminden günümüze kadar, Amerikalı yazarların yazdığı düzyazı ve şiirleri kapsar.   

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü; Amerika tarihini, politikasını, kültürünü, değişimini, ekonomisini öğretir. Bütün bu bilgilerin ışığında da edebi eserleri inceler. Amerika’nın tarihinden biraz bahsettik. Tarihin getirdiği kültürel çeşitlilikten de bahsettik. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünü okumak şüphesiz ki her şeyden önce öğrencinin genel kültürüne katkı sağlayacaktır. Genel kültür ise insana vizyon kazandırır; bakış açısını değiştirir. Öğrenci mezun olduktan sonra farklı bir mesleğe yönelecek bile olsa; Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü okurken kazandığı bu yetenekler muhakkak kendisine ve mesleğine fayda sağlar.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü üniversitelerin Edebiyat Fakültesi bünyesinde okutulan bir bölümdür. Hazırlık sınıfı hariç 4 yıllık bir lisans programıdır. Bazı üniversitelerde öğrenim dili İngilizce; bazılarında ise Türkçedir. Lisede YD (Yabancı Dil) okumuş öğrenciler tarafından tercih edilen bir bölümdür. Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümü, Amerikan filoloji uzmanları yetiştiren bir bölümdür.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı İş İmkanları Nelerdir?

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı yabancı dil puan türüne göre tercih yapan öğrenciler için aslında oldukça avantajlı bir bölümdür. Dilinin İngilizce olması ve İngilizcenin ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan dil olması, Amerika ile ticari ilişkilerimizin iyi olması, merkezi Amerika olan birçok yabancı şirkete ev sahipliği yapıyor olmamız bu bölümü okuyan öğrencilerin avantajlarından bazılarıdır.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölüm mezunu;

 • Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda,

 • Dil kurslarında,

 • Dışişleri Bakanlığı’nda,

 • TRT’de,

 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda,

 • Elçiliklerde

 • Konsolosluklarda

 • Otellerde

 • Turizm acentelerinde

 • Özel sektör firmalarında,

 •  Tercüme ofislerinde,

İş imkânı bulabilir. Devlet okulları, bakanlık ve elçilikler kamu sektöründe olduğu için adayların KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına da girmeleri gerekmektedir. 

Mezunların iş imkanları aslında çok daha geniştir. Bu listede sıraladıklarımız, en çok Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölüm mezunlarının yerleştiği kurum ve kuruluşlardır. Fakat Amerika’da iş imkânı yakalamış ve orada çalışmaya başlamış mezunlar da bulunuyor.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Mezunları Ne İş Yapar?

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunlarının çalışma alanlarını açıkladık. Peki mezunlar bu alanlarda ne iş yaparlar?

Resmî kurumlarda;

 • Pedagojik Formasyon Sertifikası alan öğrenciler Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel okullarda ve devlet okullarında öğretmenlik yapabiliyor. 

 • Lisans programından sonra yüksek lisans programına devam edip üniversitelerde araştırma görevlisi ve okutman olabiliyor.

 • Bakanlıklar, konsolosluklar ve elçiliklerde sınavlara girip çevirmen ya da uzman olarak çalışabiliyor.

Özel sektörde;

 • Turizm acentelerinde rehber ya da çevirmen olabiliyor.

 • Özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabiliyor.

 • Şirketlerde dış ticaret uzmanı ya da çevirmen olarak görev alabiliyor.

 • Tercüme ofislerinde tercümanlık yapabiliyor ve kendi tercüme ofisini de açabiliyor.

 • Otellerde satış, pazarlama, misafir ilişkileri gibi çeşitli departmanlarda çalışabiliyor.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Dersleri Nelerdir?

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü, ülkemizde birçok üniversitede okutuluyor. Ders programı içerikleri de üniversiteye göre farklılık gösterebiliyor. Genel olarak zorunlu dersleri ise şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Türk Dili

 • Metin İncelemeleri

 • Antik Edebiyat

 • Çeviri

 • Mitoloji

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri

 • Amerikan Kültür Tarihi

 • Amerikan Edebiyatı

 • Latin Dili

 • Shakespeare

 • Çağdaş Amerikan Edebiyatı

 • Yunanca Syntaks

 • Latin Dili Grameri

 • Tiyatro Geleneği

 • Yazma Teknikleri

 • Edebiyat Eleştirisi Tarihi

 • Karşılaştırmalı Edebiyat

 • Eleştiri Kuramları

 • Kültür İncelemeler

 • Metinler arası Çalışmalar

 • Mezuniyet Tezi

 • Atatürk İlkeri ve İnkilap Tarihi

 • Temel Yabancı Diller

Zorunlu derslerin dışında birçok seçmeli ders alternatifleri de sunuluyor. Seçmeli dersler de zorunlu derslerde olduğu gibi tercih edilen üniversiteye göre değişiklik gösterir.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Taban Puanları ve Sıralamaları Nelerdir?

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, ülkemizde 5 devlet üniversitesi ve 3 vakıf üniversitesinde okutulmaktadır. Bu üniversitelerin bazılarında öğrenim dili Türkçe iken bazılarında ise İngilizcedir.

2020 yılına ait en yüksek taban puanları ve sıralamalarına sahip olan 5 üniversitenin listesini sizler için hazırladık;

En Yüksek Taban Puanlı 5 Üniversite

Üniversite Adı

Bölüm

Taban Puanı

Başarı Sırası

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)(Burslu)

458,82324

4249

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)

424,94602

9148

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)

423,86995

9364

EGE ÜNİVERSİTESİ

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)

418,83068

10412

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu)

414,70474

11321

Güncel listeye göre en düşük puan ise 209,60142 ve başarı sıralaması ise 75501'dir. En güncel 2020 üniversite listesine ve bütün detaylara YÖK Lisans Atlası sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Üniversitelerin Edebiyat fakültesi bünyesindeki hazırlık sınıfı hariç 4 yıllık lisans programıdır. Lisede Yabancı Dil okumuş olan öğrencilerin seçebileceği bir bölümdür. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü filoloji uzmanları yetiştirmeyi hedefler.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı İş İmkanları Nelerdir?

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunlarının çok geniş bir çalışma alanı bulunmaktadır. Özel şirketlerden resmî kurumlara kadar birçok şirket ve kurumda görev alabilirler. Kamu kurumlarında çalışabilmek için KPSS ve yetenek/uzmanlık sınavlarına girmeleri gerekmektedir.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Mezunları Ne İş Yapar? 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunları kamu kurumlarında çevirmenlik; öğretmenlik ve akademisyenlik yapabilir. Özel sektörde ise; çevirmenlik, rehberlik, çeşitli departmanlarda uzmanlık yapabilir. Kendi tercüme bürosunu da açabilir.

amerikan kültürü ve edebiyatı amerikan kültürü amerikan edebiyatı amerikan amerikan kültürü ve edebiyatı bölümü
Blog yazarı
Özgün Altan
Blog Yazarı

Oxford Brookes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yöneticiliği ve İşletme çift ana dal mezunudur. 2010 - 2019 yılları arasında Turizm sektöründe 9 yıllık bir iş deneyimi oldu.  İstanbul İşletme Enstitüsü Dijital Pazarlama Uzmanlığı, Sosyal Medya Uzmanlığı, İçerik Editörlüğü, İçerik Uzmanlığı ve WordPress Eğitim sertifikaları aldı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.