AnasayfaBlogTarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü
Bölümler

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü

09 Ocak 2021
Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü

Tarım, toplumların geleceği için stratejik öneme sahiptir. Küreselleşen ekonomik sistem, artan rekabet, değişkenlik gösteren pazar şartları ve küresel iklim değişiklikleri sebebiyle tarım sektörünün önemi giderek artıyor. Dünyayı sarsan Koronavirüs (Covid-19) salgınının da etkisiyle tarımda sürdürülebilirlik konusu masaya yatırılırken, gelecekte tarım nasıl olacak sorusuna cevaplar aranıyor.

Tarım sektörü, arazileri gelir getiren sistemlere dönüştürmek açısından tüm ülkeler için kritiktir. Toplumların yaşamını sürdürmesini sağlayan tarım, ihracata etkisi, diğer sektörlere hammadde ve sermaye sağlamasının yanı sıra ekolojik dengeye katkıda bulunması sebebiyle dünya genelinde vazgeçilmez bir sektör olarak önemini artırarak sürdürüyor. Bu gibi sebeplerle gelişmiş ülkeler, tarım sektörlerini gelişmekte olan ülkelere göre her zaman daha fazla koruyorlar.

Teknoloji tüm sektörlerde olduğu gibi tarımda da değişikliklere neden oluyor. Tarım, teknoloji ve dijital dönüşüm ile şekilleniyor. ERP'den depo yönetimine kadar uzanan kapsamlı çözümlerle birlikte, dronelar, sensörler gibi teknolojik ürünler tarım sektörü için avantajlar sunuyor.

Tarım ticareti ve işletmeciliği bölümü, tarım ülkesi olan Türkiye’nin bu alandaki ihtiyaçlarına yönelik olarak, gerekli vasıflı personel kapasitesini karşılamayı amaçlayan bir lisans bölümüdür.

Öğrenciler, okurken temel tarım bilgisi ile birlikte ticaret bilgisi de alırlar. Böylelikle yetiştirilen ürünlerin ticaretini ve işletmelerin yönetim sürecini öğrenirler. Bu bölüm, tarım sektörü faaliyetlerinin daha bilinçli şekilde yapılmasına ve küresel boyuta taşınmasına olanak tanır.

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü Nedir?

Tarım ticareti ve işletmeciliği bölümü, tarla sürecinden başlayarak yetiştirilen tarım ürünlerinin çok daha iyi koşullarda satışını sağlayacak, ürünlerin uluslararası alanda daha iyi tanınması için projeler geliştirecek vizyon sahibi vasıflı bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Ayrıca ülkemizin tarım ticaretinde, uluslararası arenada yüksek gelişme sağlayan ülkeler arasında yer almasına katkı sağlamak gibi daha büyük bir amaca hizmet eder.

Ülkedeki ticaret, pazarlama ve ekonomiyi desteklemek suretiyle, sektörün daha iyi yerlere gelmesini kolaylaştırmak, tarım alanındaki dışa bağımlılığı en aza indirmek hedeflenir.

Bu doğrultuda öğrencilerin, modern tarım ve işletme tekniklerine hakim; bilimsel yöntemler kullanarak veri analizleri yapabilen; tarım ve tarım ekonomisi konusunda donanımlı olarak yetişmesi, projeler geliştirebilmesi ve problem çözme yeteneği kazanmalarını sağlayacak bir eğitim planı uygulanır.

Tarım ve ticaret hayatına katkılar sağlayacak, sektörel gelişmeleri dünya çapında takip ederek uygulayabilecek, gerektiğinde yepyeni ve kaliteli projeler geliştirecek kapasitede olmaları hedeflenir. Takım çalışmalarında yer alması ve sorumluluk sahibi bireyler olmaları beklenir. Her eğitim öğretim yılında geniş perspektifte dersler alan öğrenciler, teknolojiden muhasebeye kadar her alanda kendilerini yetiştirebilme olanağı bulurlar.

Öğrencilerin tarım ve toprak alanında edindikleri bilgilerle, ekonomi, ticaret, işletmecilik alanlarında edindikleri bilgileri birleştirmesi sayesinde, tarım konusunda uluslararası alanda istenen seviyeye gelmek mümkün olabilecektir. Bu nedenle tarım ticareti ve işletmeciliği bölümü öğrenci adayları, gelecek için iyi bir kariyer hedefi tutturabilme şansı bulur.

Tarladan başlayıp uluslararası ticarete varan uzun yolculuğun her adımını öğrenmek ve bu süreçte yer almak isteyen gençler bu bölümü düşünmelidir.

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Bölüm mezunları, kamuda veya özel sektörde çalışabilirler. Tarım alanındaki tüm sanayi ve araştırma kurumlarında araştırmacı, finansal yönetim, yasal işler sorumlusu, danışmanlık gibi görevler alabilirler. Ayrıca kendi işletmelerini kuran girişimciler olarak da kariyerlerini sürdürebilirler.

Tarım ticareti ve işletmeciliği mezunları, ister kendi işletmelerini kursunlar, ister mevcut işletmelere danışmanlık yapsınlar veya sektördeki firmalarda görev alsınlar, kariyerlerini tarım ve ticaretini ilişkilendiren tüm alanlarda şekillendirebilirler. Bunlar aşağıdaki gibi birçok alanı içerir:

 • Tarımsal istatistik ve veri işleme,

 • Tarım politikaları ve mevzuatları,

 • Çevre ekonomisi ve tarım ticareti,

 • Tarım işletmeciliği,

 • Sürdürülebilir gıda/tarım,

 • Farklı tarım modellerinin hayata geçirilmesi,

 • Arazi yönetimi

Mezunlar aşağıdaki kurum ve sektörlerde iş imkanlarına sahiptir;

 • Dış ticaret firmaları

 • Tarıma dayalı sanayi işletmeleri

 • Tarımsal kooperatifler

 • Danışmanlık firmaları

Bunun yanı sıra KPSS’de elde edecekleri puanlar ile kamu kuruluşlarına atanabilirler.

 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 • Tarım Kredi Kooperatifi

 • Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı

gibi kamu kurumlarında çalışma imkanı bulabilirler.

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Tarım ticareti ve işletmeciliği bölümü öğrencileri alacakları eğitimle, tarımsal verileri analiz edebilen, bu analize dayanarak öngörülerde bulunabilen ve tüm bunların ışığında tarım işletmeciliğini gelişmiş ülkeler düzeyinde uygulayabilen uzmanlar olarak mezun olurlar.

Bölüm mezunları, sektörde çalıştıkları kurum ve firmalarda tarımsal verileri analiz ederek plan ve projeler oluşturmak, üretim sırasında ortaya çıkan problemleri çözmek ve tarım faaliyetlerinde sürdürülebilirliği geliştirmek gibi önemli sorumluluklar üstlenirler.

Tarım ticareti ve işletmeciliği uzmanları olarak öncelikli hedefleri, ülkemizin tarım konusunda iyi gelişmeler yaşamasını sağlamaktır. Ülkemizde yetiştirilen tarım ürünlerinde verimliliğin arttırılması ve dünya çapında yüksek standartlarda pazarlanması gibi konularda eğitimler almış olan mezunlar, tarımsal ticaretin gelişimine önemli katkı sağlarlar.

Bölümü seçmeyi düşünen öğrencilerin, tarımı sevmeleri, üretim ve ticarete ilgi duymaları beklenir.

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Tarım ticareti ve işletmeciliği bölümü, işletme ve ticaret derslerini, toprak, tarım ve gıda dersleriyle birleştirir. Bölümü seçen öğrencileri oldukça donanımlı bir ders müfredatı bekler. Yeditepe Üniversitesinde hem burslu hem de %50 indirimli seçenekler yer almaktadır. Öğretim dili İngilizcedir.

Bölüm derslerinde öne çıkan konular şöyledir:

 • Toprak Biliminin Temelleri

 • Ekonominin Prensipleri

 • Temel Bilgi Teknolojileri

 • Ekoloji

 • Sayısal Yöntemler

 • Tarımsal İstatistik ve Değerlendirme

 • Tarım Ticareti ve İşletmeciliği

 • Mikrobiyolojiye Giriş

 • Tarımsal İthalat ve İhracat Yönetimi

 • Tarım Modelleri

 • AB Tarım Politikası ve Gümrük Birliği

 • Tarımsal Bilişim Sistemleri ve Veri İşleme

 • Uluslararası Ticaret

 • Tarımsal Küçük Aile İşletmeciliği

 • Tarım Hukuku

 • Finansal Yönetim

 • Tarımsal Fiyatlama

 • Blok Zinciri (Blockchain)

 • Sürdürülebilir Tarım

 • Emtia Piyasa Analizi

 • Arazi Yönetimi, Islahı ve Atık Yönetimi

 • Bilimsel Araştırmanın Temelleri

 • Sürdürülebilir Gıda Sistemleri

 • Avrupa Ekonomileri

 • Gıda Güvenliği ve Risk Değerlendirme

 • Bitki Koruma ve Biyolojik Mücadele

Toprak analizi, su analizi, gübre analizi gibi uygulamaların olduğu laboratuvar çalışmaları yapılır. Bitki biyoteknolojisi laboratuvarları ile AR-GE ve üretim uygulamaları gerçekleştirmek üzere cam seralar mevcuttur. Bu donanım sayesinde, tarımsal iyileştirmeler yapmak amacıyla moleküler seviyede araştırmalar yürütülür.

Sürdürülebilirlik ve gıda güvenilirliği için tüm gelişmiş ülkeler blokzinciri (blockchain) kavramını uygularlar. Bu nedenle müfredatta blok zinciri dersleri yeralır. 

Eğitim süresi boyunca hem teorik dersler hem uygulamalı dersler alınır. Ayrıca anlaşmalı kurumlarda staj yapma imkanı sunulmaktadır.

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Bölüm için 2021 yılı taban puanları ve sıralaması aşağıdaki gibidir:

ÜniversiteBölümTaban PuanSıralama
Yeditepe ÜniversitesiTarım Ticareti ve İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu)365,5807397.766
Yeditepe ÜniversitesiTarım Ticareti ve İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirim)220,67072856.819
Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü tarım ticareti Tarım Ticareti ve İşletmeciliği yeditepe üniversitesi tarım tarım işletmeciliği
Neslihan Tatar
Neslihan Tatar
Blog Yazarı

Endüstri Yüksek Mühendisidir. Farklı sektörlerde kalite, verimlilik, iş güvenliği, eğitim gibi konularda çalıştıktan sonra aktif iş hayatından ayrıldı. Farklı uğraşlar ve kariyer arayışı ile enstitünün İkna Teknikleri, Yaratıcı Yazarlık, İçerik Editörlüğü ve İçerik Uzmanlığı eğitimlerini aldı. Enstitü blog sayfalarına katkı sağlıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.