AnasayfaBlogPeyzaj Mimarı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Peyzaj Mimarı Nedir? Ne İş Yapar?

02 Haziran 2021
Resimde elinde kalem tutan ve bir kağıda harita çizen bir kişi görülüyor. Kişinin kolu yana doğru uzatılmış ve karmaşık detaylara sahip bir harita çiziyor. Harita birkaç çizgi ve daire içeriyor ve kişi dikkatle elindeki işe odaklanmış durumda. Kişi koyu renk saçlı ve açık mavi bir gömlek giyiyor. Görüntü havadan çekilmiş ve kişiyi yukarıdan gösteriyor. Görüntünün arka planı açık yeşil renktedir. Çizilmekte olan harita detaylıdır ve tüm sayfayı kaplamaktadır.
TanımGörevlerEk Bilgiler
Peyzaj MimarıArazi planlaması, çevre düzenlemesi ve doğal çevrenin düzenlenmesi.Peyzaj Mimarları çalıştıkları çevrenin tarihine saygı duyarlar ve projelerini gerçekleştirirken biyoçeşitliliğe önem verirler.
Peyzaj TasarımıYerleşimleri yeniden düzenleyerek ekosistem dengesini korumakÇalıştıkları alanın iklim, bitki örtüsü, toprağı, erozyon riski ve coğrafya gibi faktörleri tasarımlarında göz önünde bulundurur.
Peyzaj YönetimiArazi ve iklim şekillendirmelerini, kaynak analiz ve yönetimini gerçekleştirirProjelerinde matematik, teknoloji ve fiziksel koşulların insan yaşamıyla uyumlu hale getirmeyi hedefler.
Peyzaj BilimiBütçe tahminlerini oluşturmak, riskleri göz önünde bulundurmakÇalışmalarında tarihi yerlerin ve doğal alanların restorasyonunu yapar.
Kentsel TasarımŞehir planlama ve kentsel dönüşüm projelerini denetlemekKültür, tarih ve doğa bilimlerini kullanarak çevreye katkı sağlarlar.
Peyzaj Mimarı MaaşlarıKamu kurumlarında ve özel sektörde çalışmaÇalışma alanlarına uygun olarak maaşları değişkenlik gösterir.
Şehir PlanlamacısıPeyzaj Mimarı ile paralel çalışır, yerleşim planları oluştururBazı durumlarda Peyzaj Mimarı'nın görev ve sorumluluklarını üstlenebilirler.
Ziraat MühendisiBitki bilgisine sahip olarak Peyzaj Mimarı'nın projelerini desteklerProje uygulamalarında alanın bitki örtüsünü koruma sorumluluğuna sahip olabilirler.
Çevre Koruma DanışmanıÇevresel raporları analiz ederek risklere karşı uygun önlemleri alırPeyzaj Mimarı'na projelerinde danışmanlık hizmeti sağlar.
İnşaat MühendisiYapının inşaat sürecini yönetir, Peyzaj Mimarı ile işbirliği yaparYapıların dış ve iç alanlarının uyumlu olmasını sağlar.

Dilimize Fransızca'dan kazandırılan Peyzaj kelimesi, doğal ve kültürel varlıkların bütünlük içerisinde olduğu görüntüye denir. İçerisinde; çevre düzenlemesinden müze bahçesinin yerleşimine kadar sayısız alan bulundurur. Sanat ve bilimi harmanlayan Peyzaj Mimarlığı, arazilerin planlanmasından yönetilmesine kadar var olan süreci kapsar. Önünden geçtiğiniz bir bahçeden etkilenmenize neden olan Peyzaj Mimarları, hayatını renk ve tasarım çerçevesinde yapılandırır. Projelerini çalıştığı çevrenin tarihine saygı duyarak gerçekleştirir. Gerekli arazi çalışmalarının yapılması için projeler yürütür. Biyoçeşitliliğe önem veren profesyoneller, matematik ve teknolojiyi bir arada kullanır. 

Fiziksel koşulları, insanların yaşamlarına uygun hale getirir. Peyzaj Mimarlarının görev alanları içerisine; parklar, bahçeler, yol kenarları, üniversite kampüsleri, tatil köyleri ya da deniz kenarları girer. Doğal çevredeki değişiklikleri ekosisteme uygun şekilde tasarlar. Çalışacağı alanın iklimi, bitki örtüsü, toprağı, erozyon riski ve coğrafyası gibi pek çok faktör etkilidir. Geleneksel yerleri, aslına uygun şekilde dizayn eder. Doğal alanların restorasyonunu yapar. Doğanın dilinden anlayan ve ihtiyaçlarına yanıt veren kişiler, görsel tasarımı da göz önünde bulundurarak hareket eder. Peyzaj Mimarı kültür, tarih ve doğa dilini kullanarak bilime ve çevreye katkıda bulunur. 

Peyzaj Mimarı Nedir?

Peyzaj Mimarı; özel mülk, eğlence tesisi, kurumsal alan, mezarlık, okul ya da hastahane bahçelerini düzenleyen kişilerdir. Mimar, İç Mimar, Harita Mühendisi ile Şehir ve Bölge Planlama gibi teknik birimlerle çalışır. Multidisipliner bir meslek koludur. Dış mekan ürünlerinin tasarlanması ve üretilmesi aşamalarında rol oynar. Doğal yerlerin restorasyon, tasarım ve planlama sürecini yürütür. Tarihi ve doğal güzellikleri korumayı amaçlayan çalışmalar gerçekleştirir. Mimarların görev alanlarında; süs bitkilerinin üretimi, yetiştiriciliği ve satışı, kentsel ve kırsal ortamlar, yeşil alanlar bulunur. Ofiste ve sahada çalışarak zorlu koşullarda görev alırlar.

Peyzaj Mimarı türleri arasında; Peyzaj Tasarımı, Peyzaj Yönetimi, Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Bilimi yer alır. Kişiler, bu 5 alan içerisinde çalışarak mesleklerini icra edebilirler. Mimar, küçük alanların planlanmasından kaldırım döşemeye, çocuk oyun alanlarından tarihi mekanların bahçelerine kadar her yerde görevlendirilirler. Peyzaj Mimarları, Ziraat Mühendisi'nin bitki ve Mimarlar'ın da proje bilgisine sahiptir. Projelerini uygularken çalıştığı alanın varlığını korumayı hedefler. Çalışma alanı içerisinde çevre düzenlemesi de olan Mimar, üretim ve tasarım aşamalarında bulunur. Geniş bir yelpazeye sahip olan Peyzaj Mimarı'nın yetkileri, genel anlamı ile açık alanların düzenlenmesinden ibarettir.

Peyzaj Mimarı Ne İş Yapar?

Peyzaj Mimarları, bina dışında kalan bölümlerin tasarlanmasında çalışır. Doğa ile bağlantılı tüm alanlarda yer alır. Genel olarak; onarım, tasarım, düzenleme ve düzenin korunmasını konu edinir. Yağmur sularının arıtılması, değerlendirilmesi, yeraltı sularının zenginleştirilmesi ile gürültüyü azaltmaya yönelik çalışmalara kadar birbirinden farklı alanlarda görev yapar. 

Peyzaj Mimarı'nın görev ve sorumlulukları şöyledir;

 • Projeyi oluşturmak amacıyla müşteri, mühendis ve mimar ile görüşür. Çalışmalara başlayıp gelen revizyonlara göre düzenlemelere devam eder. 

 • Tasarım ve çizim programları ile önerilen planların grafik sunumlarını hazırlar. 

 • Kültürel aktivitelerin gerçekleştirildiği alanların düzenlemesini yapar. 

 • Yerleşimleri yeniden düzenleyerek ekosistem dengesini koruyan kaynakların analiz ve yönetimini gerçekleştirir. 

 • Projede kullanılacak uygun malzemeleri seçip görevlendirmeleri yapar. 

 • Bütçe tahminlerini oluşturup doğru adımlar atar. Risk ihtimalini de göz önünde bulundurarak işini kolaylaştırır.

 • Arazi ve iklim yapısının kontrolünü koordine eder. Ormanlar, hobi bahçeleri, arboretumlar, meydanlar, otoyollar, marinalar ve deniz tesisleri gibi alanlar için özel çalışmalar planlar. Kırsal, turistik ve tarihi simgelerin korunmasını sağlar. 

 • Çalıştığı alanda yaşayan kişilerin ve potansiyel müşterilerin görüşlerini araştırıp uygun şekilde hareket eder. 

 • Saha denetimi yaparak atılacak adımları saptar ve çalışmalarını günceller.

 • Proje takvimine göre çalışıp projeyi zamanında teslim eder. 

 • Çevresel raporları analiz ederek risklere karşı uygun önlemleri alır. 

 • İhtiyacı olan kurum ve bireylere çevre koruma alanında danışmanlık hizmeti sağlar. 

 • Şehir Planlamacısı ve İnşaat Mühendisi gibi profesyoneller ile paralel olarak çalışır.

 • Kentsel dönüşüm programlarını veya yaya yollarının projelerini denetler.

Peyzaj Mimarı Maaşları

Kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışan Peyzaj Mimarları, geniş bir çalışma alanına sahiptir. Yoğunlaştıkları ilgi alanına uygun yerlerde çalışarak bilgi ve deneyimlerini artırırlar. Çevrenin ve kişilerin ihtiyaçlarına göre projelendirme yaparlar. Kazançları; çalıştığı kurumun ölçeğine, kendi bilgi ve tecrübesine, eğitimine, çalıştığı projelere, sorumluluklarına ve niteliklerine göre değişkenlik gösterir. Maaş üzerinde belirleyici rol oynayan faktörlerden biri de, mimarın vizyonudur. Yurt dışı bağlantılı projelerin getirisi daha fazla olmaktadır. Aylık maaş ile birlikte bağımsız projeler gerçekleştirerek kazançlarını önemli ölçüde artırabilirler.

Peyzaj Mimarları'nın aylık maaş skalası şöyledir;

 • En düşük 2.820 TL,

 • En yüksek 7.850 TL olup ortalama 4.660 TL elde edilir.

Peyzaj Mimarı Nasıl Olunur?

Üniversitelerin Ziraat ve Mimarlık Fakülteleri'nden eğitim alırlar. 4 yıllık Peyzaj Mimarlığı bölümlerinden mezun olan kişiler, çeşitli sertifika programları ile kendilerini geliştirebilirler. Öğrenciler mimarlık, mühendislik ve tasarım gibi birçok alan ile ilgili öğrenim görür. Lisans eğitimi içerisinde; temelden bilgisayar destekli tasarıma, coğrafyadan fizik ve kimyaya kadar farklı alanlarda ders alır. Dilerseniz yüksek lisans eğitim programlarına katılabilirsiniz. Profesyoneller; inşaat sektörü, kamu kuruluşları, su şirketleri, toplu konutlar, belediye iştirakleri ve mimarlık şirketleri gibi pek çok alanın kadrosunda çalışır. Peyzaj Mimarları; zaman içerisinde Proje Yöneticiliği, Uzman Peyzaj Mimarlığı ve Müdürlük gibi pozisyonlara yükselebilir.

Bir Peyzaj Mimarı'nda olması gereken özellikler aşağıda yer almaktadır.

 • Tasarımları görselliğe ve işlevselliğe uygun hale sokacak yaratıcılığa sahip olmak, 

 • Sabırlı, dikkatli ve gözlemci bir yapı,

 • Kriz anlarını iyi bir şekilde yönetmek,

 • Çözüm odaklı çalışmak,

 • Organizasyon yeteneği,

 • İleri seviyede İngilizce bilgisi, 

 • Microsoft Office programlarına hakim olmak,

 • Sorunların güçlü ve zayıf yanlarını belirleyecek muhakeme gücü,

 • Etkili zaman yönetimi,

 • Takım çalışmasına uyum sağlamak,

 • Kapsamlı bir bakış açısına sahip olmak,

 • AutoCAD, Maya, Blender, Lumion, SketchUP, 3D Max gibi bilgisayar destekli programları kullanmak.

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi Ücretsiz

Peyzaj Mimarları aşağıda yer alan kurslarda eğitim görebilir. Kurslar şöyle;

 • Çevresel Koruma, 

 • Bahçe Tasarımı,

 • Peyzaj Tasarımı ve Ekoloji,

 • Peyzaj Yönetimi ve Restorasyonu,

 • Peyzaj Planlaması 

Peyzaj Mimarı, Arazi planlaması, çevre düzenlemesi ve doğal çevrenin düzenlenmesi, Peyzaj Mimarları çalıştıkları çevrenin tarihine saygı duyarlar ve projelerini gerçekleştirirken biyoçeşitliliğe önem verirler, Peyzaj Tasarımı, Yerleşimleri yeniden düzenleyerek ekosistem dengesini korumak, Çalıştıkları alanın iklim, bitki örtüsü, toprağı, erozyon riski ve coğrafya gibi faktörleri tasarımlarında göz önünde bulundurur, Peyzaj Yönetimi, Arazi ve iklim şekillendirmelerini, kaynak analiz ve yönetimini gerçekleştirir, Projelerinde matematik, teknoloji ve fiziksel koşulların insan yaşamıyla uyumlu hale getirmeyi hedefler, Peyzaj Bilimi, Bütçe tahminlerini oluşturmak, riskleri göz önünde bulundurmak, Çalışmalarında tarihi yerlerin ve doğal alanların restorasyonunu yapar, Kentsel Tasarım, Şehir planlama ve kentsel dönüşüm projelerini denetlemek, Kültür, tarih ve doğa bilimlerini kullanarak çevreye katkı sağlarlar, Peyzaj Mimarı Maaşları, Kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışma, Çalışma alanlarına uygun olarak maaşları değişkenlik gösterir, Şehir Planlamacısı, Peyzaj Mimarı ile paralel çalışır, yerleşim planları oluşturur, Bazı durumlarda Peyzaj Mimarı'nın görev ve sorumluluklarını üstlenebilirler, Ziraat Mühendisi, Bitki bilgisine sahip olarak Peyzaj Mimarı'nın projelerini destekler, Proje uygulamalarında alanın bitki örtüsünü koruma sorumluluğuna sahip olabilirler, Çevre Koruma Danışmanı, Çevresel raporları analiz ederek risklere karşı uygun önlemleri alır, Peyzaj Mimarı'na projelerinde danışmanlık hizmeti sağlar, İnşaat Mühendisi, Yapının inşaat sürecini yönetir, Peyzaj Mimarı ile işbirliği yapar, Yapıların dış ve iç alanlarının uyumlu olmasını sağlar
Peyzaj Mimarı Peyzaj Mimarı nedir Peyzaj Mimarı ne iş yapar Peyzaj Mimarı nasıl olunur Peyzaj Mimarı maaşları
Kadın yeşilliklerle çevrili toprak bir patikada oturuyor. Kollarını dizlerine dayamış, üzerinde beyaz bir tişört ve kot pantolon var. Saçları sarı ve geriye doğru toplanmış. Yüzü kameraya doğru dönük ve hafif bir gülümseme var. Memnun ve huzurlu görünüyor, doğal ortamın tadını çıkarıyor. Arka plandaki ağaçlar esintiyle sallanarak sahneye dinginlik hissi veriyor. Işık parlak ve sıcak, manzaranın güzelliğini vurguluyor. Kadın doğanın bereketiyle çevrelenmiş, huzurlu bir teselli anı yaratıyor.
Hazal Beken
Blog Yazarı

1990 yılında Bakırköy'de doğdu. Lisede Bilgisayar bölümünü bitirdikten sonra sınava 1 ay kala bölüm değişikliği yaptı, üniversitede radyo ve tv programcılığı okudu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne devam ederken iş hayatına girmeye başladı. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali'nde koordinatör olarak yer aldı. Yazarak üretmenin heyecanını yaşıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir binanın önünde büyük bir ağaç duruyor. Bina, dikdörtgen bir penceresi ve yeşil-beyaz duvarları olan tipik bir açık renkli yapıdır. Ağaç tam çiçek açmış ve yaprakları gökyüzüne karşı görülebiliyor. Yaprakları pencereye kadar uzanıyor ve binayla güzel bir kontrast oluşturuyor. Bölgedeki çimler yemyeşil ve gür, ağacın etrafına da birkaç küçük çalı serpiştirilmiş. Arka planda yeşil zemin üzerinde beyaz bir yazı görülüyor. Atmosfer huzurlu ve dingin, havada bir rahatlama hissi var.
5
(2)

Vray Render Kursu

11 Konu12 Saat
Bu, bronz tenli ve omuz hizasında dalgalı kahverengi saçlı genç yetişkin bir kadının yakın plan çekimi. Hafif bir gülümsemeyle sol tarafa bakıyor, gözleri hafifçe kapalı. Kaşları hafifçe çatılmış ve ona düşünceli bir ifade veriyor. Çenesi ve çene hattı güçlü ve yanaklarına dağılmış birkaç çili var. Beyaz yakalı açık pembe bir gömlek giyiyor.Şerife Demir
7350
Bir kale resmi içeren bir akıllı telefonun yakın çekim görüntüsü görülüyor. Kale siyah bir arka plan üzerine boyanmış ve resmin ortasında bir kadın yüzü görülüyor. Kadının yüzünde geniş bir gülümseme var. Telefonun yanında bir masanın üzerinde beyaz bir tabak vardır. Kalenin arka planında ağaçlar görülebilmektedir. Resim canlı mavi bir gökyüzüne karşı yerleştirilmiştir. Telefon resmin ön planında, kale ise arka planda yer alıyor. Telefon, merkezinde kale görüntüsü bulunan net bir ekrana sahiptir. Kale, ayrıntılı ağaçlar ve yemyeşil bir manzara ile çevrilidir. Görüntü net ve resmin renkleri canlı. Kadının yüzü merkezde net bir şekilde görülebiliyor ve gülümsemesi sıcak ve davetkar.
Bu, bronz tenli ve omuz hizasında dalgalı kahverengi saçlı genç yetişkin bir kadının yakın plan çekimi. Hafif bir gülümsemeyle sol tarafa bakıyor, gözleri hafifçe kapalı. Kaşları hafifçe çatılmış ve ona düşünceli bir ifade veriyor. Çenesi ve çene hattı güçlü ve yanaklarına dağılmış birkaç çili var. Beyaz yakalı açık pembe bir gömlek giyiyor.Şerife Demir
11390
Bu görüntü 3D Studio Max Eğitimi üzerine çevrimiçi bir kursu tasvir etmektedir. Siyah bir arka plan üzerinde kahverengi saçlı bir kadın yüzü ve bir tabelanın yakın çekimi görülmektedir. Diğer ayrıntılar arasında siyah bir yüzeyin yakın çekimi, siyah arka plan üzerinde beyaz bir harf, metal bir nesnenin yakın çekimi, karbon fiber yüzey üzerinde metal bir köşe ve beyaz metinli siyah ve mavi altıgenler bulunmaktadır. Bu unsurlar birlikte 3D Studio Max Eğitiminin karmaşıklığını ve çevrimiçi kursların gücünü göstermektedir. Bu kurs sayesinde kullanıcılar etkileyici 3D modeller, animasyonlar ve görseller oluşturmayı öğrenebilirler. Bilgilerini genişletmek veya 3D tasarım alanında kariyerine hızlı bir başlangıç yapmak isteyen herkes için harika bir kaynaktır.
5
(7)

3D Studio Max Eğitimi

26 Konu16 Saat
Bu, bronz tenli ve omuz hizasında dalgalı kahverengi saçlı genç yetişkin bir kadının yakın plan çekimi. Hafif bir gülümsemeyle sol tarafa bakıyor, gözleri hafifçe kapalı. Kaşları hafifçe çatılmış ve ona düşünceli bir ifade veriyor. Çenesi ve çene hattı güçlü ve yanaklarına dağılmış birkaç çili var. Beyaz yakalı açık pembe bir gömlek giyiyor.Şerife Demir
12870