AnasayfaBlogKimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü
Bölümler

Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü

18 Aralık 2020
Laboratuvar önlüğü ve koruyucu gözlük giyen bir kişi sağ elinde bir pipet tutmaktadır. Önlerindeki masanın üzerinde sıvı dolu bir beher bulunan bir laboratuvarda durmaktadırlar. Pipet behere yakın tutulmaktadır ve üstünde mavi beyaz bir boya vardır. Arka planda bir kişinin yüzünün bulanık bir görüntüsü, mavi beyaz bir gökyüzü ve bir bardağın yakın çekimi vardır. Kişi odaklanmıştır ve pipetle beherden bir ölçüm yapıyor gibi görünmektedir.
KonuŞuanki DurumGelecek Öngörüler
Kimya ve Süreç Mühendisliği BölümüÜlkemizde henüz yaygın olmayan bir bölümYakın bir dönemde yaygınlaşması tahmin ediliyor
Kimya ve Süreç Mühendisliği MezunlarıSınırlı sayıda mezunArtan öğrenci ilgisi ile mezun sayısının artması bekleniyor
Kimya ve Süreç Mühendisliği İstihdamıSınırlı sayıda iş imkanıBölümün yaygınlaşması ile iş imkanlarının artması bekleniyor
Kimya ve Süreç Mühendisliği DersleriDerslerin zorluğu nedeniyle az sayıda öğrenci tercih ediyorDerslere ilgi artması bekleniyor
Kimya ve Süreç Mühendisliği AraştırmalarıSınırlı sayıda araştırma yapılmaktadırAraştırma alanının genişlemesi beklenmektedir
Kimya ve Süreç Mühendisliği Sektöründe YeniliklerYenilikçi projelerin sayısı azYenilikçi projelerin sayısının artması bekleniyor
Kimya ve Süreç Mühendisliği Ülkemizdeki PopülerliğiYoğun talep görmemektedirPopülerlik artışı bekleniyor
Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümüne YatırımlarYatırımlar sınırlıYatırımların arttırılması bekleniyor
Kimya ve Süreç Mühendisliği Akademik KadroAkademik kadronun sayısı azAkademik kadronun güçlendirilmesi bekleniyor
Kimya ve Süreç Mühendisliği Uygulama ve Laboratuvar OlanaklarıOlanaklar yeterli değilÖğrenci sayısının artmasıyla olanakların da geliştirilmesi bekleniyor

Kimya ve Süreç Mühendisliğinin, henüz ülkemizde yaygın olmamakla birlikte; yakın bir dönemde yaygınlaşacağı tahmin ediliyor. 
“Süreç” kavramı, son yıllarda dilimize giren veya terim olarak kullanılan bir kelimedir. Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümünü tanımadan önce, “süreç” kavramının anlamını bilmekte fayda var.

Süreç kelimesini; birbiriyle ilgili olayların bir düzen halinde, başlangıçtan sonuca kadar sıralanması olarak özetleyebiliriz. Kimya ve Süreç Mühendisliği ise, kimya ve diğer temel mühendislik dallarının ortak süreçlerinin eğitimini veren bir disiplindir. Bu mühendislik türünde, diğer mühendislik dallarından ve temel fen bilimlerinden de yararlanılıyor.

Son yıllarda sanayi sektöründeki yenilikler ve teknolojik gelişmeler sebebiyle, bu yeni bölümlerin önemi de artmıştır. Çünkü yeni açılan ve disiplinler arası özellikle taşıyan bu programlar sayesinde, yetişen uzmanlar daha donanımlı yetişmekte. Ayrıca bu bölümler, ulusal ve uluslararası projelerin artışında önemli rol oynayan alanlar olarak görülüyor. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızla arttığı günümüzde, çağa ayak uydurabilecek nitelikte uzmanlar ancak bu bölümlerden çıkabiliyor.

Ülkemizin ve dünyanın doğal kaynaklarını en iyi ve en verimli şekilde kullanmak da yine bu bölüm sayesinde olmakta. Materyalin hammadde halinden ürün haline gelmesine kadarki “süreç”te, insan sağlığına ve doğaya saygılı olmak temel şart olarak görülüyor. Bu süreçteki tüm aşamaların tasarlanması, yönetilmesi, geliştirilebilmesi ve pazarlanması aşamaları da bu bölümün özelliklerinden bazılarıdır.

Bugünkü yazımızda, Kimya ve Süreç Mühendisliği alanında açılmış olan bu lisans programını yakından tanıyacağız. 

Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü Nedir? 

Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümü, kimya alanında teorik ve uygulamalı eğitim veren bir lisans programıdır. 2020 yılında bu program için, sadece bir üniversitede (Yalova Üniversitesi) kontenjan açılmıştır. Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan bu bölüme, merkezî sınav sisteminin Sayısal puan türüyle öğrenci kabul edilmekte.

Bölümün amacı; kimyasal üretim alanında faaliyet gösteren sanayi alanlarındaki kurum ve kuruluşlara yönelik donanımlı uzmanlar yetiştirmektir. Bu kişilere, Ar-Ge de denilen araştırma ve geliştirme birimlerinde ihtiyaç duyuluyor.

Bölümün ders programında; teorik ve temel dersler olduğu gibi, uygulamalı çalışmalar da bulunuyor. Uygulamalı dersler öğrencilere, teorik derslerde öğrendiklerini laboratuvar ortamında deneyimleme olanağı sunuyor.

Ayrıca Erasmus imkânı da, alanla ilgili yurtdışında yapılan çalışmaları yakından tanıma olanağını vermekte. Erasmus’un başka bir faydası da, yabancı dil pratiğinin gelişmesini sağlamaktır. 

Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü İş İmkânları Nelerdir?

Kimya ve Süreç Mühendisliği mezunlarının iş imkânları, kamu ve özel sektördeki kimya firmalarında bulunmakta. Kamu kuruluşlarındaki iş olanakları için yeterli bir KPSS puanıyla tercih yapmak gerekiyor.

Mezunların çalışabilecekleri sektörleri saymak gerekirse; kimya, boya, ilaç, kozmetik gibi alanların en başta sayabiliriz. Bu sektörlerdeki firmalarda; Ar-Ge, üretim, pazarlama, kalite kontrol gibi birimlerde iş olanağı fazladır. Ayrıca bölüm mezunlarının, laboratuvar ortamlarında çalışma olasılıklarının yüksek olduğunu da belirtmeliyiz. Ürün geliştirme, analiz gibi işlemler için çoğunlukla bu ortamlarda yapılmakta.

Akademik kariyer de mezunlar için başka bir iş imkânıdır. Akademisyen olmak isteyen mezunlar için yeterli bir ALES puanı ve yüksek lisans mezuniyeti gerekiyor. akademisyenlik; eğitim ve öğretim işlerinin yanı sıra, araştırmacı yanı da olan bir iş imkânıdır. bu alanda uzmanlaşmak için, lisansüstü eğitim basamakları iyi bir yol olarak öneriliyor. 

Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Kimya ve Süreç Mühendisliği mezunlarının, çeşitli araştırma merkezlerinde ve laboratuvarlarda iş imkânları bulunuyor. Ayrıca kamu veya özel sektörde bu alanda iş yapan fabrikalarda da çalışma olanakları mevcut. 
Mezunlar çalıştıkları kurumlarda genellikle şu işleri yaparlar:

 • Firmalarda ilgili birimlerin yönetim işlerini yaparlar,

 • Laboratuvarlarda kimyasal madde ve süreç analizleri yaparlar.

 • Kimyasal maddelerin üretimiyle ilgili işleri yaparlar,

 • Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) birimlerinde yeni ürünler geliştirirler,

 • Ürünlerin satış ve pazarlama işlerini yaparlar,

Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Kimya ve Süreç Mühendisliği ders plânı, temel fen bilimleri, mühendislik ve alan derslerinden oluşmakta. Bu derslerin dışında; öğrencilerin birçok stajı, laboratuvar uygulamaları ve bitirme tezi de ders plânına dâhildir. 
Kimya ve Süreç Mühendisliği alanında öğrencilere verilen zorunlu derslerden bazıları şunlardır: 

 • Bilgisayar Kullanımına Giriş 

 • Genel Kimya

 • Fizik

 • Fizik Laboratuvarı

 • Genel Kimya Laboratuvarı

 • Matematik

 • Analitik Kimya 

 • Proses Mühendisliğe Giriş

 • Araştırma Teknikleri 

 • Analitik Kimya

 • Mühendislik Termodinamiği

 • Teknik Resim ve Bilgisayar Uygulamaları 

 • Proses Mühendisleri İçin Fizikokimya 

 • Proses Mühendisleri İçin Fizikokimya Laboratuvarı

 • Diferansiyel Denklemler 

 • Kütle ve Enerji Denklikleri 

 • Kimya Mühendisliği

 • Termodinamik 

 • Akışkanlar Mekaniği

 • Organik Kimya

 • Kimyasal Teknolojiler

 • Ölçme Tekniği

 • Malzeme Bilimi

 • Proses Termodinamiği

 • Makine Bilgisi

 • Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği

 • Proses Dizaynı

 • Proses Kontrol

 • Kalite Yönetim Sistemleri

 • Girişimcilik

 • Bitirme Tezi

 • Staj (I-VI)

Bu zorunlu derslerin dışında, sosyal seçmeli dersler ve temel mühendislik seçmeli dersler olarak iki grup bulunuyor. 

Sosyal Seçmeli Dersler Grubu derslerinden bazıları:

 • Siyaset Bilimine Giriş

 • İHalkla İlişkiler

 • şletme Yönetimi

 • Kamu Yönetimine Giriş

 • Genel İşletme

 • Marka Yönetimi

 • İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Genel Muhasebe

Temel Mühendislik Seçmeli Dersler Grubu derslerinden bazıları:

 • Bor Teknolojileri

 • Tekstil Boyar Madde Kimyasalları

 • Gıda Teknolojisi

 • Seramik ve Cam Teknolojileri

 • Biyokimyasal Prosesler

Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Sıralama 

Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümü 2020 yılı itibarıyla, sadece bir üniversitede bulunuyor. Yalova Üniversitesindeki bu bölüm için 4 yıldır kontenjan açılmış ancak kontenjanlar dolmamıştır. Dolayısıyla da taban puanları ve başarı sıralamaları oluşmamıştır. En son oluşan başarı sırası 2016 yılına ait olup, 1800000 şeklinde kayıtlara geçmiştir.

Taban puanları ve başarı sıralamalarına ait başka bilgi bulunmayan bu bölümün kontenjan bilgileri şöyledir:

 • 2019’da 21 kişilik kontenjanı bölüme 5 kişi yerleşmiştir,

 • 2018’de 21 kişilik kontenjanı bölüme 4 kişi yerleşmiştir,

 • 2017’de 31 kişilik kontenjanı bölüme 8 kişi yerleşmiştir ve

 • 2016’da 57 kişilik kontenjana 28 kişi yerleşmiştir. 

Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü, Ülkemizde henüz yaygın olmayan bir bölüm, Yakın bir dönemde yaygınlaşması tahmin ediliyor, Kimya ve Süreç Mühendisliği Mezunları, Sınırlı sayıda mezun, Artan öğrenci ilgisi ile mezun sayısının artması bekleniyor, Kimya ve Süreç Mühendisliği İstihdamı, Sınırlı sayıda iş imkanı, Bölümün yaygınlaşması ile iş imkanlarının artması bekleniyor, Kimya ve Süreç Mühendisliği Dersleri, Derslerin zorluğu nedeniyle az sayıda öğrenci tercih ediyor, Derslere ilgi artması bekleniyor, Kimya ve Süreç Mühendisliği Araştırmaları, Sınırlı sayıda araştırma yapılmaktadır, Araştırma alanının genişlemesi beklenmektedir, Kimya ve Süreç Mühendisliği Sektöründe Yenilikler, Yenilikçi projelerin sayısı az, Yenilikçi projelerin sayısının artması bekleniyor, Kimya ve Süreç Mühendisliği Ülkemizdeki Popülerliği, Yoğun talep görmemektedir, Popülerlik artışı bekleniyor, Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümüne Yatırımlar, Yatırımlar sınırlı, Yatırımların arttırılması bekleniyor, Kimya ve Süreç Mühendisliği Akademik Kadro, Akademik kadronun sayısı az, Akademik kadronun güçlendirilmesi bekleniyor, Kimya ve Süreç Mühendisliği Uygulama ve Laboratuvar Olanakları, Olanaklar yeterli değil, Öğrenci sayısının artmasıyla olanakların da geliştirilmesi bekleniyor
kimya süreç süreç mühendisliği kimya ve süreç kimya ve süreç mühendisliği kimya ve süreç mühendisliği bölümü
Bu, uzun siyah saçlı genç bir kadının görüntüsüdür. Üzerinde hafif bol parlak kırmızı bir gömlek var. Gözleri kapalı ve dudakları hafifçe ayrık, sanki rahatlamak için bir an ayırıyormuş gibi. Başı hafifçe eğik ve kollarını göğsünün üzerinde kavuşturmuş. Kendinden emin ve rahat bir duruşu var. Saçları omuzlarına dökülen yumuşak, doğal dalgalarla şekillendirilmiş. Yirmili yaşlarında olduğu anlaşılıyor ve yüzünde sıcak ve davetkâr bir ifade var. Bu anda dingin ve mutlu görünüyor.
Emel Keskin
Blog Yazarı

1998-1999 yılları arasında, Yalova'da bulunan bir reklam ajansının Koleksiyon adlı dergisinde; reklam koordinatörü ve köşe yazarı olarak çalıştı. 2003’te Mimar Sinan Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü bir dizüstü bilgisayarda yazı yazan bir kişiyi tasvir etmektedir. Kişi bir masada oturmakta ve önündeki dizüstü bilgisayara bakmaktadır. Dizüstü bilgisayar açık ve kişinin elleri klavyenin üzerinde, bir şeyler yazıyor. Kişinin yüzü bulanıktır ve görüntünün ana öznesi olmadığını düşündürmektedir. Klavyeye yakın çekim yapıldığında tuşların üzerinde bir el görülüyor. Arka planda bilgisayar ekranında bir grafik görüntüleniyor. Dizüstü bilgisayarın yan tarafında, dizüstü bilgisayarın iş için kullanıldığını düşündüren bir kağıt yığını var. Ayrıca, dizüstü bilgisayarın sağındaki bir kolun yakın çekimi de kişinin çoklu görev yaptığını düşündürüyor. Resmin genelinde, dizüstü bilgisayarında yazarak işine konsantre olan bir kişi görülüyor.
Performans Değerlendirme

Performans Yönetimi Ve Değerlendirme

22 Ağustos 2019
Beyaz önlük ve eldiven giymiş bir kadın elinde şeffaf bir test tüpü içinde mavi bir sıvı tutmaktadır. Gözlerini korumak için bir çift gözlük takıyor ve test tüpünü her iki elinde sıkıca tutuyor. Mavi sıvının tüpün içinde döndüğü ve yüzeyindeki ışığı yansıttığı görülüyor. Kadın, arka planda başka ekipmanların da görüldüğü bir laboratuvar ortamında ayakta durmaktadır. Elindeki işe konsantre olan kadının ifadesi odaklanmış ve niyetlidir. Odadaki aydınlatma parlaktır ve etrafındaki nesnelerin renklerini ve dokularını vurgular.
Bölümler

Kimya Mühendisliği Bölümü

17 Eylül 2020