AnasayfaBlogSümeroloji Bölümü Nedir?
Bölümler

Sümeroloji Bölümü Nedir?

03 Ekim 2020
Bu görüntü, çeşitli oyma tasarımlara sahip kırmızı tuğlalı bir duvarı göstermektedir. Duvar yakın plan bir perspektiften görülmekte ve karmaşık tasarımlar, semboller ve yazılar ortaya çıkmaktadır. Resmin merkezinde siyah zemin üzerinde beyaz bir O harfi yer alıyor. Resmin sağ tarafında bir et parçasının yakın çekimi, sol tarafında ise kırmızı bir nesnenin yakın çekimi yer alıyor. Duvardaki yazı semboller ve kelimelerin bir kombinasyonu gibi görünüyor ve görüntünün genel tonu rustik bir zarafet.
Sümerlerin KeşifleriSümeroloji NedirSümeroloji İş İmkanları
Yazıyı bulan ilk medeniyet SümerlerSümerler ve sümerlerin kullandığı dil ve kültürleri inceleyen bir bilim dalıAkademik kariyer, müzelerde ve arşivlerde çalışmak
Sulama kanalları ve barajlar inşa etmişlerdirAnadolu ve Mezopotamya bölgelerinde var olmuş halkların dil ve kültürü üzerine çalışırTurizm sektöründe rehberlik yapmak
Ay takvimi ve güneş saati icat etmişlerdirÇivi yazısı üzerine araştırmalar yaparArkeoloji alanında çalışabilirler
Tekerleği bulmuşturSümerce ve Akadca dilleri üzerine çalışmalar yaparKil tabletlerin çeviri işleri
Kil tabletler üzerine yazma tekniği geliştirmişlerdirBabil ve Asur lehçeleri üzerine de araştırmalar yürütürEğitim sektöründe öğretim üyesi veya araştırma görevlisi olabilirler
Sümerler tarafından bulunan kek tarifleri dahi mevcutturAnadolu bölgesine yazının girmesini sağlayan Eski Asur çivi yazısını incelerKamu veya özel sektör kuruluşlarında danışmanlık yapabilirler
Astronomi alanında ileri bilgilere sahiptiAnadolu coğrafyasının eskiçağ tarihini aydınlatırArkeoloji çalışmalarını destekler, kazı faaliyetlerinde rol alabilirler
Kültür, din ve mitoloji bilgisi oldukça geniştirÇivi yazısı kullanmış milletlerin dil, ding, kültür, mitoloji ve tarih üzerinde araştırmalar yaparÜniversitelerde ders verme imkanı
Yaratılış ve Tufan mitleri ile ünlüdürGeçmişi günümüze taşiyan ve tarihin izlerini sürerKültür ve turizm bakanlığına bağlı kuruluşlarda görev alabilirler
Dil, kültür, bilim ve teknik bilgisiyle dünya kültür mirasına büyük katkı sağlamıştırArkeoloji ve tarih disiplini ile yakından çalışırKitap, makale, araştırma yazısı yazabilir ve yayınlayabilirler

Sümerler, büyük bir medeniyetin ve dünya kültür mirasının temellerini atan kadim bir uygarlık bırakmışlardır. Tarih, Sümerler ile başlar sözü de buradan gelmektedir. Sümerlerin yazıyı bulması ve araştırmalara göre bilinen ilk uygarlıklardan olması Sümerlileri oldukça önemli kılmaktadır. Yazıyı bularak dünya kültür mirasına en büyük hediyeyi bırakmaları oldukça önemlidir. Sadece yazıyı bulmaları değil sahip oldukları mitler, kültür, tıp, din ve teknik bilgisi ile dünya kültür mirasını şekillendirmişlerdir.

Sümerler, benim de zamanında ilgilendiğim ve üzerine okuma ve araştırmalar yaptığım özel bir konudur. Bu yüzden bu konuyu sizlere aktarırken sahip olduğum tüm bilgileri de sizlere aktarmak isterim. Sümerler, yaklaşık olarak MÖ 4000 ile MÖ 2000 yılları arasında varlıklarını sürdürmüşlerdir. Güney Mezopotamya adı verilen bölgede kurulmuştur. Günümüzde bu bölge Irak sınırları içerisinde yer almaktadır. Dünyanın bilinen en eski medeniyetidir. Mezopotamya bölgesinde ortaya çıkan onlarda medeniyetin temeli ve kökleri Sümerlere dayanmaktadır. Hala dünya üzerinde en çok araştırma ve incelemelerin yapıldığı nadir medeniyetlerden biridir.

Üzerine bu kadar çok düşülmesinin nedeni köklü bir yapıya sahip olması, yazıyı icat etmeleri, teknik bilgileri, astronomi alanındaki bilgileri vb. olarak sıralanabilir. Sümerler, “Yaratılış” ve “Tufan” mitleriyle de ünlüdür. Bilim ve teknik alanında da zamanından oldukça ileri bir anlayış göstermişlerdir. Sulama kanalları kullanmışlardır. Bu sulama kanallarıyla bataklıkları kurutmuşlardır. Barajlar inşa etmişler, bentler kurmuşlar ve sel baskınlarını önlemişlerdir. Ay takvimini bulmuşlardır. Güneş saatini icat etmişlerdir. Bu durum onların matematik, geometri ve astronomi alanında ne kadar ileride olduklarını göstermişlerdir.

Hayatımızı oldukça kolaylaştıran unsurlardan biri olan tekerleği de Sümerler icat etmişlerdir. Yazılarını kil tablet üzerine yazmışlardır. Çanak, çömlek vb. pişirmek için tandırlar kurmuşlardır. Kil tabletlerini günümüzde okuyan özel bir alan bulunmaktadır. Buna çivi yazısı uzmanlığı denilmektedir. Sümerolog olan kişiler çivi yazısını okuyabilmektedir. Kil tabletler üzerinde aşk şiirleri, destanlar, ekonomik durumlar, sosyal yaşantılar vb. hakkında bizlere bilgi vermektedir. Hatta kil tabletler üzerinde kek tarifleri bile bulunmaktadır. Sümerler ile ilgilenen ve üzerine araştırmalar yapan bilim dalına Sümeroloji denilir. Ülkemizde de bir adet Sümeroloji bölümü bulunmaktadır. Gelin hep beraber Sümeroloji bölümü hakkında bilgi sahibi olalım.

Sümeroloji Bölümü Nedir?

Sümeroloji bölümü, MÖ 3300 ile 0 yılları arasında var olan Anadolu ve Mezopotamya bölgelerinde yaşamış olan halkları inceleyen bir bölümdür. Sümeroloji bölümü, o bölge içerisinde yaşayan halkların dil ve kültürlerini incelemektedir. Sümeroloji aynı zamanda çivi yazısı üzerine araştırmalar ve çalışmalar yapan bir disiplindir. Sümerce üzerine çalışmalar da yürütmektedir. Sümerce’ nin yanında Akadca dilini de araştırmaktadır. Sümeroloji bölümü, Akadca’ nın yanında Babil ve Asur lehçeleri üzerine de çalışmalar yürütmektedir.

Sümeroloji bölümü, Anadolu bölgesine yazının girmesini sağlayan Eski Asur çivi yazısı üzerine de araştırmalar yapmaktadır. Sümeroloji bölümü, Anadolu coğrafyasının eskiçağ tarihini aydınlatacak çalışmalarda bulunan bir bölümdür. Aynı zamanda bu konu üzerinde çalışmalar yürütecek nitelikli Sümerolog yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sümeroloji bölümü, eskiçağ bölge tarihini aydınlatmak için kaynak dil bil bilen Sümerolog yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Sümeroloji disiplini, çivi yazısı kullanan ve hakkında yeterli bilgiye sahip olunmayan uygarlıklar üzerine araştırmalar yapacak ve günümüz insanlığını bilgilendirecek Sümerolog yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Genel anlamda Sümeroloji disiplini, çivi yazısı kullanmış toplumların veya milletlerin dil, din, kültür, mit, felsefe, tarih vb. birçok konu üzerinde araştırmalar yapmaktadır. Geçmişin izlerini günümüze taşımaktadır.

Arkeoloji bölümü ve tarih bölümü başta olmak üzere diğer disiplinlerle yakın çalışmalar yürüten bir bölümdür. Bu anlamda Sümeroloji oldukça önemlidir. Günümüzde Sümeroloji disiplini, çoğu kişi tarafından kısıtlı iş imkanı olduğu için tercih edilmemektedir. Ancak Sümeroloji disiplini çok büyük amaç ve vizyon taşımaktadır. Sümeroloji bölümü hakkında bilgi sahibi olduktan sonra Sümeroloji bölümü iş imkanları hakkında konuşalım.

Sümeroloji Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Sümeroloji bölümü iş imkanları, diğer bölümlere oranla oldukça kısıtlıdır. Sümeroloji bölümü iş imkanları kamu ve özel sektörü kapsamaktadır. Sümeroloji bölümü iş imkanları arasında akademik kariyer yapmak yer alır. Müzelerde ve arşivlerde çalışmak da Sümeroloji bölümü iş imkanları arasında yer alır. Turizm alanında iş bulabilirler. Yerli veya yabancı turistlere rehberlik edebilirler. Arkeoloji alanında çalışmlar yürüten yerler ile iş birliği yapabilirler.

Sümerce yazılı tabletlerin çevirisini yaparak kazanç elde edebilirler. Bu sayede yayınevleri ile anlaşma sağlayarak çalışabilirler. Sümeroloji bölümü iş imkanları arasında müze vb. yerlerde çivi yazısı uzmanlığı yapmak yer alır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, araştırma merkezleri ve kütüphanelerde çalışmak Sümeroloji bölümü iş imkanları arasında yer alır. Bu konu hakkında bilgi sahibi olduktan sonra şimdi de Sümeroloji bölümü mezunları ne iş yapar başlığını inceleyelim.

Sümeroloji Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Sümeroloji bölümü mezunları, “Sümeroloji Lisans Diploması” alırlar ve “Sümerolog ya da Uzman” olarak çalışabilirler. Sümeroloji bölümü mezunları en genel haliyle çivi yazısı kullanan ve hakkında yeterli bilgiye sahip olunmayan uygarlıklar hakkında araştırmalar yaparlar. Sümeroloji bölümü mezunları, çivi yazısı hakkında belgeler kullanarak araştırmalar yaparlar. Eskiçağ dönemi, Mezopotamya ve Anadolu’nun tarihini aydınlatmak için çalışmalarda bulunurlar. Sümeroloji bölümü mezunları, alanlarındaki güncel gelişmeleri ve değişimleri takip ederler.

Alanlarıyla ilgili olarak ulusal veya uluslararası çalışmalar düzenler veya katılırlar. Bilimsel araştırma yaparlar. Bilimsel makale yazarlar. Sümeroloji bölümü mezunları, çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yaparlar. Sümerce ve Akadca çeviriler yaparlar. Bunların yanında Babil ve Asur lehçeleri üzerine çalışmalar yaparlar. Son olarak Sümeroloji bölümü mezunları, bilimsel danışmanlık yaparak, alanı ile ilgili konularda bilirkişi olurlar. Sümerolog olanların ne iş yaptıklarını öğrendikten sonra şimdi de bölüm derslerini öğrenelim.

Sümeroloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

 • Çivi Yazısı

 • Sümer Temel Metinleri

 • Sümerlerde Eski Metinler

 • Akadca Dil Grameri

 • Akadca’nın Dil Metinleri

 • Akad Dilbilgisi ve Uygulama

 • Hammurabi Kanunları

 • Sümer Yapı Talimatları

 • Akadca Ticari Metinleri

 • Eski Mezopotamya Kültür Tarihi

 • Eski Asur Çağı Metinleri

 • Eski Babil Çağı Metinleri

Dersler genel olarak belirtilmiştir. Dersler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra bölümün taban puanları ve sıralama hakkında bilgi sahibi olalım.

Sümeroloji Bölümü Taban Puanları ve Sıralaması

Bu bölümü okumak için YKS(TYT-AYT) sınavına girmeniz gerekmektedir. “Sözel” alandan öğrenci alan bir bölümdür. Bu bölüm ülkemizde sadece Ankara Üniversitesi bünyesinde bulunmaktadır. Bu yüzden bu bölümün taban puanları ve sıralaması çok kısadır. Sizlere belirtmiş olduğum taban puanları ve sıralama en güncel verilere sahiptir.

ÜniversiteBölümTaban PuanSıralama
Ankara ÜniversitesiSümeroloji307,71041229920
Yazıyı bulan ilk medeniyet Sümerler, Sümerler ve sümerlerin kullandığı dil ve kültürleri inceleyen bir bilim dalı, Akademik kariyer, müzelerde ve arşivlerde çalışmak, Sulama kanalları ve barajlar inşa etmişlerdir, Anadolu ve Mezopotamya bölgelerinde var olmuş halkların dil ve kültürü üzerine çalışır, Turizm sektöründe rehberlik yapmak, Ay takvimi ve güneş saati icat etmişlerdir, Çivi yazısı üzerine araştırmalar yapar, Arkeoloji alanında çalışabilirler, Tekerleği bulmuştur, Sümerce ve Akadca dilleri üzerine çalışmalar yapar, Kil tabletlerin çeviri işleri, Kil tabletler üzerine yazma tekniği geliştirmişlerdir, Babil ve Asur lehçeleri üzerine de araştırmalar yürütür, Eğitim sektöründe öğretim üyesi veya araştırma görevlisi olabilirler, Sümerler tarafından bulunan kek tarifleri dahi mevcuttur, Anadolu bölgesine yazının girmesini sağlayan Eski Asur çivi yazısını inceler, Kamu veya özel sektör kuruluşlarında danışmanlık yapabilirler, Astronomi alanında ileri bilgilere sahipti, Anadolu coğrafyasının eskiçağ tarihini aydınlatır, Arkeoloji çalışmalarını destekler, kazı faaliyetlerinde rol alabilirler, Kültür, din ve mitoloji bilgisi oldukça geniştir, Çivi yazısı kullanmış milletlerin dil, ding, kültür, mitoloji ve tarih üzerinde araştırmalar yapar, Üniversitelerde ders verme imkanı, Yaratılış ve Tufan mitleri ile ünlüdür, Geçmişi günümüze taşiyan ve tarihin izlerini sürer, Kültür ve turizm bakanlığına bağlı kuruluşlarda görev alabilirler, Dil, kültür, bilim ve teknik bilgisiyle dünya kültür mirasına büyük katkı sağlamıştır, Arkeoloji ve tarih disiplini ile yakından çalışır, Kitap, makale, araştırma yazısı yazabilir ve yayınlayabilirler
sümeroloji bölümü çivi yazısı sümeroloji mezopotamya sümeroloji bölümü mezunları sümeroloji bölümü iş imkanları sümerler sümerolog
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Gözlüklü bir kadın siyah bir tişört giyiyor. Gözleri kapalı ve alnı yeşil ve beyaz bir logoyla süslenmiş. Boynunda bir ben görülebiliyor. Göğsüne yakın çekim yapıldığında beyaz sütyeni görülüyor. Arka planda yeşil ve siyah bir işaretin yanı sıra yeşil zemin üzerine beyaz bir harf ve siyah zemin üzerine beyaz bir harf görülüyor. Ağzına yakın çekim yapıldığında dudaklarının hafifçe ayrıldığı görülüyor. Rahat ve huzurlu görünüyor.
Kişisel Gelişim

5 Adımda Meslek Seçimi Nasıl Yapılır?

16 Ağustos 2021
Bu görüntüde bacakları renkli eteklerle örtülü bir grup kadın görülüyor. Etekler, her biri benzersiz ve canlı olan çeşitli kumaş ve desenlerden yapılmıştır. Etekler ayak bileklerine kadar iniyor ve dökümlü ve havadar bir his veriyor. Kadınların bacakları, şekil ve renklerden oluşan ilginç bir kompozisyonla yakın plandadır. Arka planda, ellerin ve parlak renkli bir kumaşın bulanık bir yakın çekimi var. Renklerin ve kumaşların kombinasyonu güzel ve göz alıcı bir görüntü yaratıyor. Eteklerin kumaş ve renkleri mükemmel bir şekilde birbirine karışarak estetik açıdan hoş bir görüntü oluşturuyor.
Bölümler

Halkbilim Bölümü Nedir?

02 Kasım 2020
Beyaz bir fincan düz bir yüzeyde beyaz bir tabağın üzerinde durmaktadır. Fincanın kavisli bir sapı ve pürüzsüz bir yüzeyi vardır. Kısmen açık kahverengi bir sıvı ile doludur. Tabak yuvarlaktır ve desenli bir ağız kenarına sahiptir. Arka plan açık gri renktedir ve sağ üst köşede gagası açık ve başı hafifçe yana eğik küçük bir kuş başı vardır. Kuşun tüyleri parlak kırmızıdır. Resmin odağı fincan ve tabaktır ve yumuşak aydınlatma sahneye sıcaklık ve rahatlık hissi katar.
Bölümler

Türk Halkbilimi Bölümü

26 Şubat 2020