AnasayfaBlogAkademik Personel Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Akademik Personel Nedir? Ne İş Yapar?

29 Haziran 2021
Akademik Personel Nedir? Ne İş Yapar?

Akademik personel, üniversite görev yapan araştırma görevlisi, öğretim üyesi, dr. öğretim üyesi, doçent ve profesör gibi meslek unvanlarına sahip olan ve akademik çalışmalarda bulunan kişiler olarak tarif edilebilir. Bu meslek kategorisinde yer alan unvanların kimleri bilimsel araştırma ve dersler girerken kimleri ise sadece bilimsel araştırma yapmak ve okulun vermiş olduğu görevleri yerine getirmekle sorumludur. Bu yazımızda akademik personele yer verdik.

Akademik Personel Nedir?

Akademik personeller, üniversitelerin meslek yüksekokullarında, yüksekokullarında, fakültelerinde ve enstitülerinde fiili olarak görev yapmaktadırlar. Kendi üniversiteleri dışında başka üniversitelere de görevlendirme usulüyle gidebilmektedirler. Öğretim görevlisi olabilmek için mesleki tecrübe yılına gerek duyulurken bunun olmaması durumunda ise yüksek lisans eğitimini tamamlamak gerekir. Araştırma görevlisi olabilmek için ise lisans eğitimi yapmak yeterli iken kimi üniversiteler alım şartı olarak yüksek lisans yapıyor olmak şartını isteyebilirler. Yardımcı doçent unvanı kaldırılmış olup yerine dr.öğretim üyesi getirilmiştir. Dr. öğretim üyesi, doçent ve profesör olabilmek için doktora eğitimini tamamlayarak ve belirli bir yeterlilikte bilimsel çalışmalarda bulunmak gerekiyor. Yabancı dil uzmanları da akademik personel grubu arasında yer alır. Yani yüksek lisans, doktora eğitimi sonrasında bu meslekte yer alan kişilerde öğretim üyesi olabilmektedirler.

Akademik personel çalışmalarını yerine getiren kişiler elde etmiş oldukları bilgi birikimi ve deneyimlerle üniversite öğrencilerine önemli katkılarda bulunmaktadır. Bilimsel alanlarda yapmış oldukları çalışmalarla öğrenim sınırlarını zorlayan, her dönem toplumları yakından ilgilendiren faaliyetlerde bulunduklarından dolayı bu meslek kategorisinde yer alan kişilerin önemi yadsınamaz bir gerçektir.

Akademik Personel Ne İş Yapar?

Akademik personellerin birçok görev ve sorumlulukları vardır. Her şeyden önce mesleğin etik, ilke ve kurallarını yerine getirmekle sorumludurlar. Dr. öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, doçent, profesör meslek unvanına sahip olan kişilerin görevleri birbirinden farklıdır. Fakat ağırlıklı olarak bazı görevlerinin ortak olduklarını söyleyebiliriz.

 • Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili 4. ve 5. maddelerinde yer alan amaç ve ilkelere doğrultusunda hareket etmek.

 • Bölüm ders içeriklerinin planlanması ve oluşturulması kapsamında çalışmalarda bulunmak.

 • Dönem başında almış olduğu derslerin tam olarak yürütülmesini sağlamak dönem içinde ise bu derslerin sınavlarını tarih ve zaman faktörünü de göz önünde bulundurarak yapmak.

 • Kendi danışmanlığı kapsamında yer alan öğrencilere bölüm ve çevreye uyumu konusunda yardımcı olmak.

 • Bilimsel araştırmalar ve yayınlar gerçekleştirmek, ayrıcı öğrencileri bu gibi çalışmalara katılmasını sağlamak.

 • Yapılması beklenen ulusal ve uluslararası ölçeklerde kongreler düzenlenmesine destek vermek.

 • Görev yapmış olduğu meslek yüksekokulunun müdürü, yüksekokul ise yüksekokul müdür, fakülte ise dekanın organize ettikleri ya da düzenlemiş oldukları toplantılara katılarak faaliyetlerine destek vermek.

 • Sorumluluğu çerçevesinde yer alan uygulama laboratuvarları ve dersliklerde yapılması planlarla ilgili olarak bölüm başkanlarının bu konudaki onaylarını almak.

 • Görev alnı kapsamında yer alan kaynakların verimli, etkin ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak.

 • Görev yapmış oldukları bölümle ilgili alan eğitim ve öğretim çalışmalarını, stratejik planlarını ve performans ölçeklerine destek verir.

 • Mevlana, Erasmus ve Farabi programıyla ilgili çalışmalara doğrudan katılmak.

 • F1 ve F2 ek ders ödeme formları olarak bilinen evrakları vakit kaybetmeksizin ilgili dönem içinde tahakkuk birimine göndermek.

 • Eğitim kariyer çalışmalarına devam etmek.

 • Lisan, yüksek lisans, doktora eğitim programlarına katılan öğrencilerinin başarılı ve başarısız durumlarını takip etmek.

 • Dönem boyunca yapılan faaliyetlerin bir lise çalışması bölüm başkanlarına sunmaları gerekir.

 • Bölüm başkanları ve dekanları tarafından yapılan görevlendirmeleri yerine getirmek gibi görevleri bulunmaktadır.

Akademik Personel Maaşları

Akademik personel maaşları oldukça değişken olduğunu belirtebiliriz. Bu değişkenlerin en temel nedeni ise;

 • Mesleki hizmet yılı

 • Mesleki unvanı

 • Üniversite tarafından verilen geliştirme ödeneği

 • Unvana göre saatli ders ücretleri

 • Ek ders kapsamında verilen ödemeler

 • Görev yapmış olduğu üniversitedeki herhangi bir idari görevinin olması

 • Akademik teşvik puanı

 • Bekar veya evli olması

Yukarıdaki kriterlere göre maaş alımlarında farklılıklar olabilmektedir. Üniversitenin bulunduğu coğrafi bölgeye göre bir araştırma görevlisinin kıdem yılı ve dil tazminatı da eklenerek alabileceği maaş 7.000 ile 9.000 TL arasında değişmektedir. Fakat ortalama olarak alabilecekleri maaşlar 7.200 TL seviyesinde değişmektedir. Öğretim görevlilerin alabilecekleri maaşlar ise ek ders ve saatlik ücretlerini de dikkate aldığımızda en az 7.000 TL en yüksek 11.000 TL, ortalama ise 8.500 TL civarında maaş almaktadırlar. Dr. öğretim üyeleri ise en az 8.000 TL, en yüksek 13.000 TL, ortalama ise 9.000 TL civarında maaş alabilmektedirler. Doçent unvanını elde eden akademik personeller ise 8.500 TL ile 14. 000 TL arasında maaş alırken ortama maaş alımları ise 9.000 TL’dir. Profesör unvanı elde eden kişilerin ise en düşük 11.000 TL en yüksek 16.000 TL ortalama ise 13.000 TL civarında maaş alabilmektedir. Görüldüğü üzere meslek unvanına göre maaş alımlarında çok değişkenlik meydana gelmektedir.

Akademik Personel Nasıl Olunur?

Akademik personel olabilmek için iyi bir lisenden güzel bir ortalamayla mezun olunmalıdır. Fakat bunlardan önce bir bilim insanı olmaya karar verilmedir. Yani bilimin temelini oluşturan bilgi kırıntılarını bir araya getirme, pozitif düşünsel anlamda bazı etkinliklerin olması gerekmektedir. Bu mesleği elde ederken para kazanılmayacağını gerçek hedefin bu olmadığı farkına varıyorsunuz. Şayet para kazanmak isteniyorsa finansör veya borsacı olunabilir. Fakat bilim tam olarak böyle bir şey değildir. Emeklerinizin karşılığını bir ömür boyu göremeyebilirsiniz. Bu yüzden akademik personel olmak akıl işi değil bir tutku işidir. Lise eğitimi sonrasında Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından her yıl düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve sonrasında ise Alan Yeterlilik Testi Sınavlarına (AYT) girilmelidir. Lisans eğitiminin gerekli olduğunu belirtebiliriz.

Lisans eğitimi sonrasında ise belirli bir mesleki tecrübe veya yüksek lisans tamamlayarak öğretim görevlisi olunabilmektedir. Fakat bunun için Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavına (ALES) girmek gerekiyor. Araştırma görevliliği için lisans eğitimi sonrasında hem ALES hem de Yabancı Dil Sınavına (YDS) girerek belirli bir yeterlilik aldıktan sonra üniversite başvurularında bulunarak kabul alınabilmektedir. Dr. öğretim üyesi ise ALES ve YDS sınav puanlarını elde ettikten sonra doktora eğitimi sonrasında bu meslek unvanı elde edilebilir. Fakat doçentlik için ise doktora eğitimi tamamladıktan sonra bilimsel araştırma yeterliliklerin sağlanması halinde kurulacak akademik komisyona girilerek başarılı olunduktan sonra bu unvan elde edilmiş olunur. Profesörlük ise doçent meslek unvanından sonra yapılacak bilimsel araştırmalar sayesinde alınabilmektedir. Dolaysıyla eğitimin bir ömür boyu devam edebileceğini belirmemiz gerekmektedir.

Akademik Personel Maaşlar Neye Göre Alınır?

Akademik personel maaşları oldukça değişken olduğunu belirtebiliriz. Bu değişkenlerin en temel nedeni ise; mesleki hizmet yılı, mesleki unvanı, üniversite tarafından verilen geliştirme ödeneği, unvana göre saatli ders ücretleri, ek ders kapsamında verilen ödemeler, görev yapmış olduğu üniversitedeki herhangi bir idari görevinin olması, akademik teşvik puanı ve bekar veya evli olması. 

Akademik Personelin Önemli Görevleri Nelerdir?

Görev yapmış olduğu meslek yüksekokulunun müdürü, yüksekokul ise yüksekokul müdür, fakülte ise dekanın organize ettikleri ya da düzenlemiş oldukları toplantılara katılarak faaliyetlerine destek vermek. Sorumluluğu çerçevesinde yer alan uygulama laboratuvarları ve dersliklerde yapılması planlarla ilgili olarak bölüm başkanlarının bu konudaki onaylarını almak. Görev alnı kapsamında yer alan kaynakların verimli, etkin ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak.

Doçent ve Profesör Ne Kadar Maaş Alır?

Doçent unvanını elde eden akademik personeller ise 8.500 TL ile 14. 000 TL arasında maaş alırken ortama maaş alımları ise 9.000 TL’dir. Profesör unvanı elde eden kişilerin ise en düşük 11.000 TL en yüksek 16.000 TL ortalama ise 13.000 TL civarında maaş alabilmektedir.

Akademik Personel Akademik Personel nedir Akademik Personel ne iş yapar Akademik Personel maaşları Akademik Personel nasıl olunur
Nevzat Yüksel
Nevzat Yüksel
Blog Yazarı

Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi. Sağlık hukuku, Türk sağlık sistemi ve sağlık kuruluşlarında teknoloji yönetimi alanında dersler vermektedir. Birçok uluslararası dergi, kitap ve bildirilerde yazı ve bölümleri vardır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
ÖSYM ALES Sınavı
Nedir?

ÖSYM ALES Sınavı Nedir?

31 Aralık 2019
Akademisyen Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Akademisyen Nedir? Ne İş Yapar?

19 Nisan 2021
Akademik Kariyer Nedir
Nedir?

Akademik Kariyer Nedir?

13 Ocak 2020
SPSS Eğitimi
5
(26)

SPSS Eğitimi

13 Konu9 Saat
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
340149
Nitel Araştırma Eğitimi
5
(12)

Nitel Araştırma Eğitimi

14 Konu9 Saat
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
304150
Nvivo ile Nitel Veri Analizi
Ders EğitmeniDers Eğitmeni
340150