AnasayfaBlogTohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümü
Bölümler

Tohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümü

16 Ocak 2021
Bu görüntü, bir kase mısır, bir kase turuncu ve beyaz yiyecek, bir kase pirinç, bir vazo, tahıl kaseleri, bir kadının boynu, içinde renkli bir nesne olan bir bardak ve bir masanın üzerinde bir kase yiyecek içeren bir grup yiyecek kabını göstermektedir. Bir yüzeyin üzerinde de bir fırça var. Mısır kasesi masanın üzerindedir ve sarı renktedir. Turuncu ve beyaz yiyecek kasesi sarı ve beyaz renkli bir masanın üzerindedir. Pirinç kasesi bir masanın üzerinde ve beyaz renkte. Vazo yakın çekimdir ve çeşitli renklerle benzersiz bir tasarıma sahiptir. Tahıl kaseleri bir yüzey üzerinde yer alıyor ve çeşitli renklere sahip. Kadının boynu bulanık ve arka planda. Bardağın içinde renkli bir nesne var ve bir masanın üzerinde bulunuyor. Yemek kasesi bir masanın üzerinde ve çeşitli renklere sahip. Fırça bir yüzeyde yer alıyor ve beyaz ve siyah renklere sahip.
KonuBilgiEk Bilgi
Tohum Bilimi ve Teknolojisi BölümüTohumların elde edilmesi, üretilmesi, işlenmesi, kıymetlendirilmesi ve korunmasına yoğunlaşan bir bölüm.Bölüm ziraat ve doğa bilimleri fakültelerinde bulunur.
Tohumun ÖnemiTüm canlılığın ve yaşamın ilk adımıdır. Var olmanın ve üretmenin anahtarıdır.Ülke güvenliği ve gelecek planlaması için stratejik öneme sahiptir.
Tohumculuk EndüstrisiTohumların ekonomik değerinin anlaşılmasıyla doğmuş bir endüstridir.Dünya çapında büyük bir pazar oluşturmuş ve stratejik bir sektör haline gelmiştir.
Tohumculuk PolitikalarıÜlkelerin tohum çeşitliliği ve verimliliğini artırmaya yönelik politikalarıdır.Tohumculuk, ülkelerin kendi yeterliliğinin ve özgürlüğünün anahtarıdır.
Türkiye'deki Tohumculuk DurumuTürkiye'nin iklim koşulları gereği tohum yetiştiriciliğine oldukça uygundur.Son zamanlarda tohumculuk alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır.
Tarımsal Ürünlerin ÖnemiDünya nüfusunun hızlı artışı ve dengeli beslenme gerekliliği nedeniyle tarımsal ürünlerin önemi giderek artmaktadır.Suyun ve tarımsal ürünlerin öneminin artması, tohumun değerini de artırmaktadır.
Tohum Bilimi ve Teknolojisi EğitimiDoku kültürü, sentetik tohum, bitki biyokimyası, bitki fizyolojisi gibi konular üzerinde durulur.Bölümün amacı, tarımın geleceğini inşa edecek bireyleri yetiştirmektir.
Bölümün HedefiTarım konusunda etkili bir kariyere sahip olan, tarım ve tohum alanında işin bilimsel yönünü inceleyen bireyler yetiştirmektir.Özellikle genetik konularına ilgili ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Yerli Tohumların KorunmasıÖzel sektör ve devlet kurumları, yerli tohumların korunması amacıyla yasal ve bilimsel çalışmalar yürütmektedir.Ülkenin tarım güvenliği ve biyoçeşitliliği için yerli tohumların korunması kritik öneme sahiptir.
Sertifikalı ve Kaliteli Tohumluk ÜretimiÜlkenin tarımsal üretiminde sertifikalı ve kaliteli tohumluk üretiminin önemi büyüktür.Tarım ve tohum teknolojilerini geliştirmektir.

Tohum yaşamın ilk adımıdır. Tüm yaşam, tüm bu inanılmaz biyolojik çeşitlilik, değişim, gelişim çoğalma, hepsi küçücük bir tohumla mümkün olur. Üretimin, yeterliliğin, gelişmenin, beslenmenin yani kısacası var olmanın anahtarı tohumdur.

İnsanoğlunun yerleşik düzene geçmesi tarımı keşfetmesi yani tohumu kullanma becerisi ile mümkün olmuştur. Sonrasında üretim ilişkileri, toplumsal ilişkiler, ekonomik ilişkiler kökten değişmiş ve insanlık yeni bir evreye geçerek şekillenmiştir. O günlerden itibaren tohum insanlığın en önemli metalarından biridir. Günümüzde bu özelliği daha da perçinlenmiş ve artık ülkeler için vazgeçilmez bir güvenlik meselesi ve geleceği kurgulamanın bir parçası olmuştur.

Tohum, insanlık tarihinde stratejik bir değişim aracı haline gelmiştir, farklı uygarlıklarda hayatı farklı şekillerde etkilemiştir.

Tohumculuk Endüstrisi

Tohum, daima tarım için en hayati girdi olmuştur ancak ekonomik bir değer haline gelmesi oldukça yeni bir durumdur. Özellikle geçen yüzyılda tarımda yaşanan gelişim ve ilerleme, tohumculuğu bir endüstri haline getirmiştir. Tarım, kendi ihtiyacı için üreten ve tohumunu kendi temin eden bir anlayıştan, bitki ıslahı, genetik ve biyoteknoloji alanlarındaki gelişmeler paralelinde büyüyen bir ekonomik faaliyet konusuna dönüşmüştür. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin beraberinde hibrit tohumların sağladığı avantajlar ve üretim artışı, rekabeti ciddi şekilde artırmıştır. Tohumculuk, dünya çapında çok büyük bir pazar haline gelmiştir.

Tarımın temeli olan tohumculuk günümüzde stratejik bir sektör durumundadır. Tohumculuk, ülkelerin kendi yeterliliğinin hatta özgürlüğünün anahtarı olarak değerlendirilir.

Dünya nüfusunun hızlı artışı, iklim değişiklikleri, gıda ihtiyacı ve dengeli beslenme gerekliliği gibi sebeplerle tarımsal ürünlerin ve suyun önemi giderek artmaktadır. Tohum çeşitliliği ve verimliliği tüm ülkelerin tarım politikasının merkezindedir.

Ülkelerin güçlü bir tohum politikası olmalıdır. Tohumculuk, ileri teknoloji ve bilimsel çalışmalar gerektirir çünkü gelecek senaryolarını etkileyen sektörlerinden biridir.

Türkiye, iklim koşulları gereği tohum yetiştiriciliğine oldukça uygundur. Bu avantaj iyi değerlendirilip son zamanlarda tohumculuk alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. En büyük hazinelerimizden olan yerli tohumların korunması amacıyla özel sektör ve devlet kurumları hem yasal hem bilimsel çalışmalar yürütmüştür.

Güvenli bir gelecek için tarım alanında reformların devam etmesi, tohum ve tarım alanındaki teknoloji ve bilimsel çalışmaların geliştirilmesi gerekir. 

Ülkemizin tarımsal üretiminde sertifikalı ve kaliteli tohumluk üretimi ve kullanımının önemli oranda artırılması ile birlikte, tescilli çeşitlerin belirlenmesi, yeni ve üstün bitki çeşitlerinin hem verim hem kalite açısından çeşitli AR-GE çalışmalarıyla ortaya konması stratejik öneme sahip konular arasındadır. Tohum bilimi ve teknolojisi bölümünün kuruluş amacı bu anlayışa dayanır.

Türkiye, tohumculuk sektöründe mevzuatın yenilenmesi, yerli tohum kaynaklarının korunması açısından başta çiftçiler olmak üzere özel ve devlete bağlı kuruluşlarla iş birliği halindedir. Bu çerçevede bitkisel üretimin ve pazarlamanın disipline edilmesi, çeşit ıslahına yönelik araştırma faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası projelerle ele alınması, tarımsal ürünlerin muhafaza, depolama ve toprak ıslahı konularında geliştirme çalışmaları yapılması için eğitimler verilmesi anlayışına sahiptir.

Tohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümü Nedir?

Tohum bilimi ve teknolojisi bölümü, iklim özelliklerine duyarlı her türlü bitkinin tohum ıslahı ve geliştirilmesi amacıyla yetiştirilmesini sağlamak üzere kurulmuştur. Bu lisans programı ulusal tarımın tohum sektörü açısından geleceğinin belirlenmesinde son derece önemlidir. Tohum bilimi ve teknoloji bölümü, ziraat fakültelerinin tarla, bahçe, toprak ve bitki koruma gibi alanlarında özelleşmiş bölümlerini neredeyse tek çatı altında toplayarak konusunda uzman personel yetiştirme görevini üstlenir.

Bölümde doku kültürü, sentetik tohum, bitki biyokimyası, bitki fizyolojisi, tohumların fiziksel ve mekanik özelliklerinin araştırılması, tohum muhafazası, bitki besleme, toprak verimliliği, toprak analizleri, toprak kirliliği gibi konularda bitkisel üretim sorunlarının çözülebilmesi için pek çok disiplinle ortak çalışmalar yürütülecek şekilde donanım bulunur.

Bölümün amacı, geleceğin tarımının inşasında kendine güvenen, inisiyatif sahibi, toprağının ve suyunun önemini kavrayan, dünyayı ve tarımdaki gelişmeleri takip eden dinamik ve vasıflı bireylerin yetiştirilmesidir.

Tarım konusunda etkili bir kariyere sahip olmak isteyen, tarım ve tohum alanında işin bilimsel yönünü merak eden, öğrenmek isteyen gençler bu bölümü düşünmelidir. Bölümü okumak isteyen öğrencilerin, biyoloji ve özellikle genetik konularına ilgisi olmalıdır. Ayrıca dikkatli ve sabırlı bir yapıya sahip olmaları beklenir.

Tohum bilimi ve teknolojisi bölümü, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesine bağlı olarak eğitim verir. Sayısal yerleştirme puanıyla öğrenci kabul eder.

Tohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Tohum bilimi ve teknolojisi mezunları, çeşitli üniversiteler ve araştırma merkezlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı birimlerde, tohum ve tohumluk fide üreten firmalarda iş olanaklarına sahiptirler. Hem kamu kurumları hem de özel sektörde çalışabilirler.

Bölüm mezunları aşağıdaki kurum ve sektörlerde iş imkanlarına sahiptir;

  • Tarım Kredi Kooperatifleri

  • Toprak Mahsülleri Ofisleri

  • Ziraat Odaları

  • Zirai Tarım Şirketleri

  • Tarım Makineleri Üretim Satış Şirketleri

  • Vb.

Devlet kurumlarında çalışmak için KPSS sınavına girmek ve belli bir puan almış olmak gerekir. Atanabilmek için bu puanlar belirleyici olacaktır.

Tohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Tohum bilimi ve teknolojisi bölümü öğrencileri alacakları eğitimle, ülkemizde ulusal tarımın geleceğini inşa etmek konusunda önemli donanıma sahip olarak mezun olurlar. Tarlalarda sebze ve meyve üretiminde kullanılan tohumların geliştirilmesi, üretilmesi ve pazarlanması aşamalarında görevler alırlar.

Sertifikalı ve kaliteli tohumluk üretiminin ve kullanımının artırılması, tescilli çeşitlerin belirlenmesi, yeni ve üstün bitki çeşitlerinin verim ve kalite bakımından AR-GE çalışmalarının yapılması gibi sorumlulukları vardır.

Yerli tohum kaynaklarının ve ticari değerinin korunması açısından öncelikle çiftçilerimiz olmak üzere özel ve devlete bağlı kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde olurlar.

Bitkisel üretim ve pazarlamanın disipline edilmesi, çeşit ıslahına yönelik AR-GE çalışmalarının uygulanması konularında çalışırlar. Ayrıca hedeflenen tarımsal ürünlerin muhafaza, depolama ve toprak ıslahı konusunda yenilikler geliştirilmesi gibi sorumluluklar taşırlar.

Tohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümü Dersleri Nelerdir?

4 yıllık eğitim öğretim süresince bölüm derslerinde öne çıkan konular şöyledir:

Bu ve benzeri derslerin yanı sıra uygulamalar da yapılır. Uygulamalı tarla, bahçe, sera, laboratuvar çalışmaları ve teknik gezilerle dersler pekiştirilmektedir.

Tohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümü Taban Puanları ve Sıralama

Bölüm için 2020 yılı taban puanları ve sıralaması aşağıdaki gibidir:

ÜniversiteBölümTaban PuanSıralama
Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiTohum Bilimi ve Teknolojisi222,83138586.865
Tohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümü, Tohumların elde edilmesi, üretilmesi, işlenmesi, kıymetlendirilmesi ve korunmasına yoğunlaşan bir bölüm, Bölüm ziraat ve doğa bilimleri fakültelerinde bulunur, Tohumun Önemi, Tüm canlılığın ve yaşamın ilk adımıdır Var olmanın ve üretmenin anahtarıdır, Ülke güvenliği ve gelecek planlaması için stratejik öneme sahiptir, Tohumculuk Endüstrisi, Tohumların ekonomik değerinin anlaşılmasıyla doğmuş bir endüstridir, Dünya çapında büyük bir pazar oluşturmuş ve stratejik bir sektör haline gelmiştir, Tohumculuk Politikaları, Ülkelerin tohum çeşitliliği ve verimliliğini artırmaya yönelik politikalarıdır, Tohumculuk, ülkelerin kendi yeterliliğinin ve özgürlüğünün anahtarıdır, Türkiye'deki Tohumculuk Durumu, Türkiye'nin iklim koşulları gereği tohum yetiştiriciliğine oldukça uygundur, Son zamanlarda tohumculuk alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır, Tarımsal Ürünlerin Önemi, Dünya nüfusunun hızlı artışı ve dengeli beslenme gerekliliği nedeniyle tarımsal ürünlerin önemi giderek artmaktadır, Suyun ve tarımsal ürünlerin öneminin artması, tohumun değerini de artırmaktadır, Tohum Bilimi ve Teknolojisi Eğitimi, Doku kültürü, sentetik tohum, bitki biyokimyası, bitki fizyolojisi gibi konular üzerinde durulur, Bölümün amacı, tarımın geleceğini inşa edecek bireyleri yetiştirmektir, Bölümün Hedefi, Tarım konusunda etkili bir kariyere sahip olan, tarım ve tohum alanında işin bilimsel yönünü inceleyen bireyler yetiştirmektir, Özellikle genetik konularına ilgili ve dikkatli olunması gerekmektedir, Yerli Tohumların Korunması, Özel sektör ve devlet kurumları, yerli tohumların korunması amacıyla yasal ve bilimsel çalışmalar yürütmektedir, Ülkenin tarım güvenliği ve biyoçeşitliliği için yerli tohumların korunması kritik öneme sahiptir, Sertifikalı ve Kaliteli Tohumluk Üretimi, Ülkenin tarımsal üretiminde sertifikalı ve kaliteli tohumluk üretiminin önemi büyüktür, Tarım ve tohum teknolojilerini geliştirmektir
Tohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümü Tohum Bilimi ve Teknolojisi Tohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümü Nedir Tohum Bilimi ve Teknolojisi Bölümü İş İmkanları tohum bilimi tohum
Resimdeki kadının yüzünde sıcak bir gülümseme var. Gözlük takmış ve saçlarını geriye doğru toplamış. Gözleri mutlulukla parlıyor ve dudakları neşeli bir ifadeyle hafifçe yukarı kıvrılmış. Açık renkli bir bluz giyiyor ve boynunda küçük bir kolye var. Doğrudan kameraya bakıyor ve bakışları davetkâr. Cildi parlıyor ve rahatlamış ve mutlu görünüyor. Kolları iki yanında duruyor ve iyi bir ruh hali içinde görünüyor. Kendinden emin ve rahat görünüyor.
Neslihan Tatar
Blog Yazarı

Endüstri Yüksek Mühendisidir. Farklı sektörlerde kalite, verimlilik, iş güvenliği, eğitim gibi konularda çalıştıktan sonra aktif iş hayatından ayrıldı. Farklı uğraşlar ve kariyer arayışı ile enstitünün İkna Teknikleri, Yaratıcı Yazarlık, İçerik Editörlüğü ve İçerik Uzmanlığı eğitimlerini aldı. Enstitü blog sayfalarına katkı sağlıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.