AnasayfaBlogRuhunu Kaybedenler İçin: Satışçı Ruhu
Satış - Pazarlama

Ruhunu Kaybedenler İçin: Satışçı Ruhu

07 Nisan 2021
Önlük giymiş bir adam, elinde bir kredi kartı ve bir tabletle siyah bir yüzeyin önünde duruyor. Gülümsüyor ve gömleğinin yakın plan görüntüsü olan gözlükler takıyor. Yüzü kameraya yakındır ve gözlerinin ayrıntılı bir şekilde görülmesini sağlar. Sağ eli kredi kartını kavrarken, sol eli tableti tutmaktadır. Adam derin düşüncelere dalmış gibi görünmektedir ve arka plan bulanıktır. Bu görüntü günümüz profesyonelleri için harika bir örnek.
KonularAçıklamaÖnem
RuhSokrat, Aristo ve İbn-i Sina gibi filozofların yorumlarından yola çıkarak psikolojik bir güç ya da enerji kaynağı olarak tanımlanabilir.Bu enerji kaynağı, özellikle satış yönetimi gibi dinamik alanlarda hareket enerjisi olarak görülebilir. Satıcının başarısı bu ruha bağlıdır.
Satışçı RuhuFiziksel, duygusal ve zihinsel enerjinin buluştuğu bir noktadır. Başarılı her satışçının içinde bulunmalıdır.Satışçının işine ve başarısına adanmışlığını simgeler ve genetik bir şifre gibi ihtiyaç halinde ortaya çıkar.
ProaktiviteSatış yönetimi proaktif bir tutum gerektirir. Karşılaşılan problemlere hızlı ve efektif çözümler üretmeye dayalıdır.Proaktif tutum, satışçının yetkin ve durumsal olma yeteneğini geliştirir.
Motivasyon Kırıcı Faktörlerİş ve özel hayatta karşılaşılan zorluklar, engeller ve sorunlar satışçının motivasyonunu düşürebilir.Motivasyon sorunları satışçının performansını etkileyebilir, bu nedenle çözülmesi gerekir.
Satışçı Ruhunu İnşa EtmekYetkinlik geliştirme, girişimcilik ve organizasyon yeteneği gibi alanlarda kendini geliştirmek satışçı ruhunu güçlendirir.Satış basarısını arttırmak ve zorluklara karşı dirençli olabilmek için satışçı ruhunun güçlü olması gerekir.
Yetkinlik GeliştirmeBilgi, beceri ve tutum geliştirme, satışçı ruhunun inşasının ilk adımıdır.İş yeteneği, satışçının ürün veya hizmetini başarılı bir şekilde pazarda sunabilmesi için önemlidir.
GirişimcilikTekil üretim faktörlerini birleştirerek değer yaratmak ve işi sonuçlandırmaktır.Satışçının rakipsiz bir değer yaratmasına ve satışı gerçekleştirmesine yardımcı olur.
OrganizasyonUygulama ve kontrol yeteneği ile iş planlamasını yapma ve uygulamadır.Plan yapma ve uygulama, satış hedeflerine ulaşmada ve satış sürecini yönetmede önemlidir.
5N1KBu metot doğru sorgulama ve analiz yapmayı sağlar.Hem planlama aşamasında hem de sorgu aşamasında satışçının bilinçli hareket etmesini sağlar.
EğitimSatışçının kendini geliştirmesi ve yeteneklerini arttırması için gereklidir.Eğitim sayesinde satışçı sürekli olarak kendini yenileme ve geliştirme fırsatı bulur.

Teolojideki tanımını bir kenara bırakırsak eğer felsefedeki ruh kavramı karşımıza insanlığın özü hatta hareket enerjisi olarak çıkar. Sokrat’a göre bedene yön veren ve onu yöneten ruhtur…Aristo’ya göre de ruh zihni temsil eder. İbn-i Sina ise ruhu tek başına manevi bir cevher olarak tanımlamıştır.

Şüphesiz filozoflar asırlar önce meşhur “Pysche” kelimesinin gizemini çözmüşlerdi.

Pekiyi biz gerçekten mecazen soluk veren bu gücün farkında mıyız?

Bu blog da beni yazıya kilitleyen en kritik kelimeler “Hareket enerjisi” ifadesi oldu. Bu ifadenin verdiği yetkiyle yazıma farklı bir yön vermek ve okunabilir kılmak için sabırsızlanıyorum.

İş Yaşamında özellikle de satış yönetiminde belki de en hayati unsur hareket enerjisidir.

bazen farkında olmadan kaybettiğimiz çoğu zaman da farkında olmadığımız manevi bir güç… manevi güç olarak ortaya koyduğum bu ruh hali aslında içsel bir kurgusu olan Devinim sağlayan hareket enerjisini tanımlıyor. satışta başarılı olmak için sürece derin anlamlar yüklüyor. kimine göre bu anlam motivasyonu kimine göre hareketi, bana göre de satışçı ruhunu anlatıyor.

Satışçı ruhu: Fiziksel, duygusal ve zihinsel enerjinin harman olduğu ilkesel bir bakış açısı… Hatta kendini işine ve başarıya adamış her satışçıda olması gereken başarı kodu… Adeta genetik şifre değerinde ihtiyaç halinde ortaya çıkan bir kurtarıcıdır.

Tembelliğe ve İsteksizliğe Çare Satışçı Ruhu…

Satış yönetimi doğası gereği düşünen ve uygulayan insanın iş alanıdır. Dinamik yapı hem zihinsel zekâ hem duygusal zekâ hem de çevre koşullarıyla şekillenmeli satışı gerçekleştirmek için ortaya çıkan problemlere çözüm odaklı davranış sergilenmelidir. Haliyle bu proaktif tutum satışçıya yetkin ve durumsal olmaya mecbur kılan bir zorunluluk güzergâhı yaratmaktadır. Tabii zorunluluk kelimesi başarma arzusunun itici gücü yararlı bir stres kaynağı olarak düşünülürse fazlasıyla işe yarar.

Aksi halde sonuca gitmek satışları gerçekleştirmek mümkün olmayacaktır… Zaten bu iyimser yaklaşım satışçı ruhunun temel taşı ve özüdür. Ancak tüm bu istekli davranışlara rağmen motivasyon kırıcı engeller biz istemesek de hayatımızı kuşatmaya devam etmektedir. Özel yaşantımız için emek verdiğimiz işimiz dışında yani özel hayatımızda da inişler, çıkışlar, duygusal travmalar, gecikmeler, engeller, mutsuzluklar ve sağlık sorunları yaşıyor olabiliriz. Şüphesiz çözümü olan sıkıntıları geciktirmeden düzeltmeli aynı zamanda çaresiz durumları hafifletecek dirayeti göstermeliyiz. Durumu daha fazla dramatize etmeden bilelim ki işin özünde motivasyon kırıcı faktörler her noktadan bize zarar verebilirler… Bunun bilinciyle işe yani satış yönetimine odaklanmalıyız. 

Bunun için en temel önerilerin başında satışçı ruhumuzun farkında olmak ve ona sahip çıkmak onu güçlendirmek, kurtarıcı rolüne hazırlamak ihtiyaç halinde yardımından faydalanmak gerekir. O halde ilk önce satışçı ruhunu inşa etmekle işe başlayabiliriz.

Satışçı Ruhunu İnşa Etmek…

İlk adım önce yetkinlik geliştirme… Bunun için sağlam temel atılmalı tıpkı bir binanın ilk yapı harcı gibi… Bence her iş alanında olduğu gibi satış yönetiminde de sihirli sözcük iş yeteneği olmalıdır. Bir başka deyişle işi yaptıran, sonuçlandıran hataları yakaladığımızda hasarları düzeltebileceğimiz bilgi, beceri ve davranış birikimi ile ortaya çıkan adanmışlık felsefesi…Bunun neticesinde ele aldığımız ilkeli yaklaşım ile ideal tanımı ortaya koymalıyız.

O halde işe eğitim ve kendimizi geliştirmekle başlamalı bu durumu hem iş enerjisi hem de göreve dönüşen zevk aldığımız bir uğraş gibi görmeliyiz. Eğitim için bütçe ayırmak, istek,doğru seçim ve zaman yönetimi gerekli koşullardır. Bu koşulları sağlama bilinci önce yetkinlik adımını oluşturacaktır.

İlgili eğitim: Zaman Yönetimi Eğitimi Ücretsiz

Sonra ki adım girişimcilik… Mevcutta bilinen ve var olan üretim faktörlerini bir araya getirip işi sonuçlandırmaya yönelik rakipsiz bir değer yaratma sürecinden bahsediyoruz. İşi sonuçlandırma davranışı, satışı gerçekleştirmek olmalıdır. Bu kısımda işe adanmayı tutku kelimesinin yarattığı motivasyon kaynağı ile özümsemeliyiz. Esnek olma, kararlılık, lider bakış açısı gerekli olan diğer kişilik özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Satış başarısını daha yeterli kılmak için iş kaynaklarını tanıma fırsatlarına odaklanmalı sonucu görme ve hesaplanabilir risk almayı da dikkate seçiciliği ile önemsemeliyiz.

Daha sonra ki büyük adım ise organizasyon yeteneği, uygulama ve kontrol yeteneği olmalıdır. Girişimciliğin bir parçası olsa da ayrı bir başlık altında değerlendirmek gerekir. Şüphesiz o başlık iş planlamasıdır. Zira bu büyük adım iş planlamasının en önemli mihenk taşlarındandır. Özetle yapmak istediğimiz, ulaşmak istediğimiz sonuç ne ise onun için yapılan nitelikli planın detaylandırıp uygulanması ve ölçülmesidir.

Yaptım… Yapamadım…Yapamadıysam hangi sapma oldu da yapamadım? Ne? Niçin? Nasıl? Nerede? Ne zaman? Kim? Bu bilindik 5N1K soruları da bizi doğruya ulaştırmayı hedeflemektedir. Mutlaka hem plan aşamasında hem de sorgu aşamasında bu şablondan yararlanmayı görev edinmeliyiz. Satışçı ruhumuzu bunlarla besleyebiliriz.

Diğer bir adımda yaratıcılık kavramını özümsemek… Ve onu satış sürecinin başından sonuna kadar satır aralarına yerleştirmektir. Yaratıcılık önce hayal etmek sonra da uygulama süreciyle devam eder. Bunun için sağlıklı bir satış yönetimi düşünülmeli etkili bir hazırlık safhası yaratılmalıdır. Sonra kuluçka evresi olarak bilinen faz da konudan uzaklaşma ile ütopik düşünce dünyasında gezinmek çözüme varıncaya kadar yani satma olgusuna odaklanmak gerekir. Ortaya çıkan eşsiz fikirleri satma olgusu için uygulama sabırsızlığı içerisinde hemen harekete geçmek ilk olma ayrıcalığı ile satışçıyı rakiplerinden öne çıkaran eşsiz eylemi yakalamalıyız.

Bu adımlara ek olarak ve son adımı temsilen yaratıcılık kavramını pekiştirecek önemli bir can simidi çapraz polenleme kavramına da göz atmamız satışları gerçekleştirirken bize kolaylık sağlayacaktır. Bana göre satışçı ruhunun oluşumunda belki de en önemli gereklilik çapraz polenleme ya da bir başka adla bilinen çapraz tohumlamadır.

Çapraz polenleme ya da çapraz tohumlama…

Bu tanım kitaplara geçmiş bilinen tipik, sonuç getiren inovasyona öncülük eden girişimcilik kavramlarından biridir. Satışçı ruhunun nüvesine ayrı bir güç katacağını düşündüğüm için bu yazının sonuç bildirgesine katkı sağlayacağını bildiğimden yazımda yer verdim.

Çapraz polenlemede daha önce farklı bir sektörde ya da organizasyonda kullanılmış bir iş fikrini geliştirerek kendi sektörümüze ya da organizasyonumuza uyarlayabiliriz.Çapraz polenlemenin özdeki tanımı budur. Önemli olan bu inovasyonda fikrin nereden geldiği değil o yaratıcı düşüncenin kendisidir.O halde satışta sonuca ulaşmak için çözüm önerilerini farklı sektörlerden alıp bulunduğumuz organizasyona uyarlamak korkulacak ya da çekinilecek bir faaliyet değil tam tersi yapmamız gereken bir tohumlamadır.Ayrıca böyle bir uyarlama yeteneğine sahip olmamız satışçı ruhunda bulunması gereken özelliklerden olmalıdır.

Artık yazımın sonuç bölümüne yaklaşıyorum. Bu bölümü blog yazmada öğrendiğim hiç modası geçmeyecek klasik bilgi soru ve cevap kısmıyla devam edeceğim.

Satışçı Ruhunu Kaybeden Satışçılara Öneriler Neler Olmalıdır?

  • Yetkinlik geliştirme konusuna odaklanmalılar.

  • Girişimcilik kavramını önemsemeliler.

  • Organizasyon yeteneği, uygulama ve kontrol yeteneğini bir bütün olarak ele almalılar.

  • Satışta sonuçları yakalamak için inovasyon ve yaratıcılık kavramını özümsemeliler.

  • Çapraz polenleme ya da çapraz tohumlamanın farkında olmalılar.

Bu yazıyı satışçı ruhunu kaybeden satışlar için kaleme aldım.

Çalışkan satışçılara başarılar dilerim.

Ruh, Sokrat, Aristo ve İbn-i Sina gibi filozofların yorumlarından yola çıkarak psikolojik bir güç ya da enerji kaynağı olarak tanımlanabilir, Bu enerji kaynağı, özellikle satış yönetimi gibi dinamik alanlarda hareket enerjisi olarak görülebilir Satıcının başarısı bu ruha bağlıdır, Satışçı Ruhu, Fiziksel, duygusal ve zihinsel enerjinin buluştuğu bir noktadır Başarılı her satışçının içinde bulunmalıdır, Satışçının işine ve başarısına adanmışlığını simgeler ve genetik bir şifre gibi ihtiyaç halinde ortaya çıkar, Proaktivite, Satış yönetimi proaktif bir tutum gerektirir Karşılaşılan problemlere hızlı ve efektif çözümler üretmeye dayalıdır, Proaktif tutum, satışçının yetkin ve durumsal olma yeteneğini geliştirir, Motivasyon Kırıcı Faktörler, İş ve özel hayatta karşılaşılan zorluklar, engeller ve sorunlar satışçının motivasyonunu düşürebilir, Motivasyon sorunları satışçının performansını etkileyebilir, bu nedenle çözülmesi gerekir, Satışçı Ruhunu İnşa Etmek, Yetkinlik geliştirme, girişimcilik ve organizasyon yeteneği gibi alanlarda kendini geliştirmek satışçı ruhunu güçlendirir, Satış basarısını arttırmak ve zorluklara karşı dirençli olabilmek için satışçı ruhunun güçlü olması gerekir, Yetkinlik Geliştirme, Bilgi, beceri ve tutum geliştirme, satışçı ruhunun inşasının ilk adımıdır, İş yeteneği, satışçının ürün veya hizmetini başarılı bir şekilde pazarda sunabilmesi için önemlidir, Girişimcilik, Tekil üretim faktörlerini birleştirerek değer yaratmak ve işi sonuçlandırmaktır, Satışçının rakipsiz bir değer yaratmasına ve satışı gerçekleştirmesine yardımcı olur, Organizasyon, Uygulama ve kontrol yeteneği ile iş planlamasını yapma ve uygulamadır, Plan yapma ve uygulama, satış hedeflerine ulaşmada ve satış sürecini yönetmede önemlidir, 5N1K, Bu metot doğru sorgulama ve analiz yapmayı sağlar, Hem planlama aşamasında hem de sorgu aşamasında satışçının bilinçli hareket etmesini sağlar, Eğitim, Satışçının kendini geliştirmesi ve yeteneklerini arttırması için gereklidir, Eğitim sayesinde satışçı sürekli olarak kendini yenileme ve geliştirme fırsatı bulur
Satışçı Ruhu Ruhunu Kaybedenler İçin: Satışçı Ruhu Satış yönetimi Tembelliğe ve İsteksizliğe Çare Satışçı Ruhu Satışçı Ruhunu İnşa Etmek
Bu, siyah tişört giyen bir adamın görüntüsüdür. Beyaz bir arka planın önünde duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade ile dümdüz karşıya bakıyor. Kolları yanlarında rahat bir şekilde duruyor. Yakası v yakalı, vücuda oturan siyah bir tişört giyiyor. Koyu kahverengi saçları yüzünden uzakta geriye taranmış. Koyu renk gözleri yoğun ve odaklanmış görünüyor. Güçlü bir çene çizgisi ve ince bir bıyığı var. Cildi hafif bronzlaşmış. Sol koluna gümüş bir saat takıyor. Kendinden emin ve kontrollü görünüyor.
Ali Kayacan
Blog Yazarı

Deka Eğitim ve Danışmanlık şirketinin kurucusu, satış eğitmeni, eğitmen ve danışmandır.  Ali Kayacan Satış Ansiklopedisi, Satış Reçeteleri adlı satış kitaplarının yazarıdır. Ali Kayacan Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun belgelendirdiği meslekler grubunda yer alan emlak danışmanlığı alanında sınav yapıcı ve sınav değerlendiricidir.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görüntü bir çevrimiçi Satış Yönetimi Kursunu tasvir etmektedir. Bir adam kameraya doğru gülümsüyor ve arkasında mavi bir arka plan var. Görselde ayrıca bir tabela, bir harf, bir logo ve birkaç kağıt parçası yakın plan çekilmiştir. Bu detaylar kursun satış yönetimi konularına odaklandığını gösteriyor. Adamın ifadesi, kursa olan hevesini ve bağlılığını yansıtıyor ve bir coşku ve motivasyon duygusu sergiliyor. Bu görüntü, başarıya ulaşmak için gereken ciddiyet ve adanmışlığı yansıttığı için kursun ideal bir temsilidir. Ayrıca, belirli bir konu hakkında bilgili ve bilgili olmanın önemini de aktarmaktadır. Bu imaj ile kurs, öğrenciye başarılı bir satış yöneticisi olmak için gerekli araçları ve kaynakları sağlamayı amaçlamaktadır. Çevrimiçi bir kurs sunarak, öğrenciler satış yönetimi alanında mükemmelleşmek için gereken bilgi ve becerileri kazanabilirler.
5
(21)

Satış Yönetimi Eğitimi

18 Konu5 Saat
Bu, siyah tişört giyen bir adamın görüntüsüdür. Beyaz bir arka planın önünde duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade ile dümdüz karşıya bakıyor. Kolları yanlarında rahat bir şekilde duruyor. Yakası v yakalı, vücuda oturan siyah bir tişört giyiyor. Koyu kahverengi saçları yüzünden uzakta geriye taranmış. Koyu renk gözleri yoğun ve odaklanmış görünüyor. Güçlü bir çene çizgisi ve ince bir bıyığı var. Cildi hafif bronzlaşmış. Sol koluna gümüş bir saat takıyor. Kendinden emin ve kontrollü görünüyor.Ali Kayacan
12450
Bu görselde muhtemelen bir satış koçluğu eğitimi sırasında bir kalemi tutan bir el görülüyor. Siyah gömlekli adam koç olabilir, beyaz top ise eğitimin amacını sembolize ediyor olabilir. Bulanık mavi ve beyaz nesne ise başarıyı sembolize ediyor olabilir. Genel olarak, satış koçluğu eğitiminin öneminin harika bir görsel temsilidir.
4.9
(17)

Satış Koçluğu Eğitimi

10 Konu5 Saat
Bu, siyah tişört giyen bir adamın görüntüsüdür. Beyaz bir arka planın önünde duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade ile dümdüz karşıya bakıyor. Kolları yanlarında rahat bir şekilde duruyor. Yakası v yakalı, vücuda oturan siyah bir tişört giyiyor. Koyu kahverengi saçları yüzünden uzakta geriye taranmış. Koyu renk gözleri yoğun ve odaklanmış görünüyor. Güçlü bir çene çizgisi ve ince bir bıyığı var. Cildi hafif bronzlaşmış. Sol koluna gümüş bir saat takıyor. Kendinden emin ve kontrollü görünüyor.Ali Kayacan
11020
Bu online Satış Liderliği ve Ekip Çalışması Kursu, becerilerini artırmak ve rekabette bir adım önde olmak isteyen profesyoneller için paha biçilmez bir kaynaktır. Bu kurs sayesinde katılımcılar, etkili satış stratejilerinin yanı sıra ekiplerini başarıya nasıl yönlendireceklerini daha iyi anlayacaklardır. Sunulan materyali inceleyerek, müşterileriyle etkili bir şekilde nasıl iletişim kuracaklarını, ekip üyeleriyle nasıl ilişki kuracaklarını ve satışlarını en üst düzeye çıkarmak için doğru tutumu nasıl geliştireceklerini öğrenecekler. Ayrıca, katılımcılar ekip çalışmasının önemini ve işbirliği ve ortak çalışma ortamının nasıl teşvik edileceğini anlayacaklardır. Eğitimin sonunda katılımcılar, satış liderliği ve ekip çalışması konularında güçlü bir temele sahip olacak ve ekiplerini güvenle başarıya taşıyabileceklerdir.
Bu, siyah tişört giyen bir adamın görüntüsüdür. Beyaz bir arka planın önünde duruyor. Yüzünde ciddi bir ifade ile dümdüz karşıya bakıyor. Kolları yanlarında rahat bir şekilde duruyor. Yakası v yakalı, vücuda oturan siyah bir tişört giyiyor. Koyu kahverengi saçları yüzünden uzakta geriye taranmış. Koyu renk gözleri yoğun ve odaklanmış görünüyor. Güçlü bir çene çizgisi ve ince bir bıyığı var. Cildi hafif bronzlaşmış. Sol koluna gümüş bir saat takıyor. Kendinden emin ve kontrollü görünüyor.Ali Kayacan
4640