AnasayfaBlogDevinim Ne Demek? Hangi Disiplinlerle İlişkilidir?
Ne Demek?

Devinim Ne Demek? Hangi Disiplinlerle İlişkilidir?

20 Kasım 2020
Bu görüntü, ön planda kırmızı ışıkların olduğu bir yolu göstermektedir. Görüntünün merkezinde görülen kırmızı ışıklar yolu ve çevresini aydınlatıyor. Kırmızı ışıkların sağında yemyeşil çimenlerin büyüdüğü çimenli bir kaldırım var. Solda ise kırmızı ve turuncu çizgili bir nesne yakın çekimle görülüyor. Arka planda, cadde yukarı doğru işaret eden beyaz oklarla kaplı. Uzakta, kırmızı ışıklı bir cadde görülebiliyor. Daha ön planda ise bir yüzeyin üzerine örtülmüş kırmızı bir bezin yakın çekimi görülüyor. Görüntünün sol alt köşesinde bir üçgenin yakın çekimi, sağ üst köşesinde ise yol üzerindeki kırmızı bir ışık görülüyor. Hepsi bir arada, bu görüntü kırmızı ışıklarla aydınlatılmış bir caddeyi ve kompozisyona eklenen diğer çeşitli unsurları gösteriyor.
KelimeAnlamıİlgili Disiplinler
DevinimDevinme işi ya da hareketFelsefe, Sosyoloji, Sinema, Türkçe, Fizik ve Kimya
DevinimDurağan bir noktadan, hareket halindeki bir şeyin durumunun incelenmesiFizik ve Kimya
DevinimBir hareket sürecinin başlama durumunu temsil etmekFelsefe, Sosyoloji
DevinimZaman içinde bir durum değiştirme anlamı taşımaFizik
DevinimHareketsiz bir noktaya göre devinme halinde olan bir şeyin durumuFizik ve Kimya
HareketDevinme, devinme işiSinema, Türkçe
HareketBir nesnenin sabit bir noktaya göre yerinin zamana karş değişmesiFizik
Yörünge HareketiDairesel, doğrusal ve eğrisel hareketlerFizik
Hız HareketiSabit hızlı ve düzgün değişen hareketlerFizik
Newton KanunlarıEylemsizlik kanunu, dinamiğin temel prensibi ve etki-tepki kanunuFizik

Günlük yaşam içerisinde yaptığımız eylemlere göre birçok kelime ile karşılaşırız. Televizyonlarda tartışma programlarını izlerken, kitap okurken, üniversitede ders dinlerken, internette bir makale okurken, haberleri takip ederken karşımıza çıkan kelimelerin anlamlarını merak ederiz. Anlamlarını merak ettiğimiz kelimeleri de hemen araştırma ihtiyacı duyarız. Bu sayede bu kelimelerin anlamını öğrenerek kelime hazinemizi geliştiririz. Aynı zamanda bu kelimeleri günlük yaşantımızda kullanmaya başlarız. Günlük yaşam içerisinde karşılaştığımız kelimelerden birisi de devinim kelimesidir. Sosyal medya, günlük konuşma ve akademik alanlarda sıkça kullanılan bir kelimedir devinim.

Peki, uzun yıllardır dilimizde olan ve çok sık duyduğumuz devinim kelimesi ne demek? Devinim, devinme işi ya da hareket demektir. Genellikle hareket anlamıyla dilimizde yer edinmiş bir kelimedir. Birbirinden farklı anlamlarla dilimizde kullanılmaktadır. Felsefe, sosyoloji, sinema, Türkçe, fizik ve kimya disiplinleri devinim kelimesini kullanan başlıca disiplinlerdir. Her disiplinde kendisine ait taşıdığı anlamlar farklıdır. Ancak belirttiğim üzere devinim kelimesi esas olarak hareket anlamına gelmektedir.

Devinim, durağan bir noktadan, hareket halindeki bir şeyin durumunun incelenmesi demektir. Devinme durumu demektir. Bu kelime ile hareket kelimesini yan yana getirmek abes kaçmamaktadır. Bir hareket sürecinin başlama durumunu temsil etmektedir. Zaman içinde bir durum değiştirme anlamı taşımaktadır. Hatta hareketsiz bir noktaya göre devinme halinde olan bir şeyin durumu demektir. Bu kelimenin ne demek olduğunu ve hangi anlamlara geldiğini açıkladık. Bu kelime hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya başlayalım. Ne dersiniz?

Devinim Nedir?

Devinme, devinme işidir. Bir düşünce sürecinin başlaması durumudur. Kendi ifademle hareketsizlik durumundan harekete geçme durumudur diyebilirim. Bir “start” demektir. Bir başlangıçtır. Zaman içinde durum değiştirme özelliğidir. Bir nesnenin sabit bir noktaya göre yerinin zamana karşı değişmesi demektir. Hareket demektir. Bu kelime dilimizde genellikle farklı yollarla da anlatılmaktadır.

Türkçede illa ki devinim kelimesini kullanarak cümle kurmaya gerek yoktur. Bu kelimenin anlamını taşıyan farklı fiiller kullanarak da aynı anlamları elde edebiliriz. Bu duruma örnek vererek konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayalım. Örneğin, -gir, -çık vb. belirteçler kullanılarak aynı anlamı verebiliriz. Örneğin, çocuk eve koşarak girdi. Koş, yürü, git, uç, yüz, gel vb. eylemlerin hepsi devinimi anlatmaktadır. İllaki bu kelimeyi yazmaya gerek yoktur. Belirtilen fiiller ve daha fazlası devinim anlamı içermektedir. Belirtilen fillerin odak noktası hepsinde bir hareket durumunun olmasıdır.

Bu kelimenin Türkçede kullanılmasının yanında yazının başında da bahsettiğim gibi birçok disiplinde kullanımı vardır. Her farklı disiplinde içerdikleri anlamlar derinleşmektedir. Hepsinde farklı uzmanlıklarca yorumlanmaktadır. Bu kelimeyi kullanan disiplinlerin başında fizik ve kimya bölümü gelmektedir. En çok bu iki bölümde bu kelimeyi duyarsınız. Belki yazıyı okumadan önce de sizlerin hafızasında hemen lisedeki fizik derslerinden duyduğunuz anlamı gelmiştir. Fizik bölümü içerisinde oldukça sık kullanılır. Hareket denilince işin içine zaten fizik girmektedir. Kelimenin ne demek ve nedir sorularına cevap verdiğimize göre fizik ve devinim arasındaki ilişkiyi öğrenmenin tam sırası.

Fizik ve Devinim Arasındaki İlişki Nedir?

Fizik ve devinim arasındaki ilişkiyi öğrenirken ilk önce fizik disiplinin de bu kelimenin nasıl tanımlandığını bilmemiz gerekir. Fizik disiplinine göre, durağan bir noktaya göre yer değiştirmekte olan nesnenin yaptığı eyleme denir. Bir nesnenin sabit bir noktaya göre yerinin değişmesi demektir. Fizik ve devinim arasındaki ilişki daha spesifik boyutta incelenirse mekanik ve kinematik kavramları karşımıza çıkmaktadır. Bu iki kavramda hareket ile ilgilenen özel kavramları temsil etmektedir.

Fizik ve devinim arasındaki ilişkiden bahsederken Newton’a değinmeden geçemeyiz. Newton’un hareket kanunları bulunmaktadır. Bu kanunlar devinme halinde olan bir cismin davranışlarının incelenmesi sonucu ortaya çıkmış olan kanunlardır. Aynı zamanda Newton’un ortaya koyduğu kanunlar klasik mekanik kuramlarının da temelini oluşturmaktadır. Peki, Newton’un bu konu üzerinde ortaya koyduğu kanunlar nelerdir? Birinci kanun, eylemsizlik kanunudur. İkinci kanun, dinamiğin temel prensibidir. Üçüncü kanun, etki-tepki kanunudur. Fizik ve devinim ilişkisinden bahsederken bu konuya girmezsek olmazdı.

Fizik ve devinim arasındaki ilişkiyi incelerken hareketin çeşitlerini de incelememiz gerekir. Fizik ve devinim arasındaki ilişkide hareketler ikiye ayrılarak incelenirler. Bunlar;

  • Yörüngelerine Göre Hareketler: Dairesel, doğrusal ve eğrisel olarak 3’e ayrılır.

  • Hızlarına Göre Hareketler: Sabit hızlı ve düzgün değişen hareket olarak 2’ye ayrılır.

Fizik ve devinim arasındaki ilişkiyi inceledikten sonra felsefe ve devinim arasındaki ilişkiyi inceleyelim.

Felsefe ve Devinim Arasındaki İlişki Nedir?

Felsefe ve devinim arasındaki ilişkiyi anlayabilmek için felsefenin bu kavramı nasıl tanımladığına bakmak gerekir. Felsefeye göre, bir ruh durumundan başka bir ruh durumuna geçişi temsil eden bir kavramdır. Bir düşünce sürecinin başlaması anlamına gelmektedir. Felsefe ve devinim arasındaki ilişkide felsefe bu kavramı bir düşünce sürecinin başlaması durumu olarak tarif eder. Felsefe ve devinim arasındaki ilişkide öne çıkan başlık ise varoluşçu devinimdir. Burada açıklanmak istenen varoluşçu devinimin içselliği bir başka kişiye ulaştırabilmenin bir yolu olarak dolaylı iletişim görmesidir.

Devinme durumunu gösterebilmenin yolları arasında dans uygun görülür. Düşüncelerin içselleşerek harekete dönüşmeleri izleyicilerde estetik deneyim oluşmasını sağlamaktadır. Oluşan bu estetik deneyim bireye özel kalır. İzleyicinin de bu deneyime kendi varoluşçu devinimiyle katılması sağlanır. Dansçı kendi içselliğini dansa dönüştürürken, izleyici de izlemiş olduğu bu hareketlerle yaşadığı özel deneyimi kendi içselliğine katmaktadır.

Felsefe ve devinim arasındaki ilişkiyi incelerken felsefenin büyük isimlerinden Aristo’nun düşüncelerine yer vermezsem olmazdı. Aristoteles’e göre bu kavram eylem kavramı ile özdeştir. Eylemin yokluğu ona göre durağanlıktır. Bir varlığın varlığı ise eylemliliktir. Aristoteles’e göre varlık bakımından devinme durumu iki türlü nedenden kaynaklanmaktadır. Bunlardan birincisi dış neden kaynaklı hareket ettiricilerdir. İkincisi ise varlığın kendinden kaynaklanan harekettir. İkinci durum biraz anlaşılmayabilir. Burada bahsedilen varlığın özünde olan devinme durumudur. Aristoteles devinme durumunun üç çeşit olduğunu öne sürmüştür. Bunlar;

  • Niceliksel Değişimler

  • Niteliksel Değişimler

  • Yer Değiştirme Hareketi

Felsefe ve devinim arasındaki ilişkiden bahsederken varoluşçu devinimin özellikleri ile Aristoteles’in düşüncelerine yer vermek istedim. Umarım bu bilgiler sizi aydınlatmada yardımcı olur. Felsefe ve devinim hakkında bilgi verdikten sonra diğer disiplinler ile ilişkileri hakkında bilgi sahibi olalım.

Diğer Disiplinlerle İlişkileri Hakkında

Sinema ve televizyon alanında da bu kavram kullanılmaktadır. Sinema ve televizyon alanında bu kavram; bir film kuşağında sese karşı görüntüyü belirlemekte kullanılmaktadır.  Dış dünyanın sahip olduğu resimleri düzenli ve aralıklı resimler dizisi şeklinde filme işlenir. Ardından filmin alıcıda, böyle bir filmin resimler dizisini devinimli görüntülere çevirirken filmin göstericideki devinimi durumudur.Aynı durum ses için de geçerlidir.

Sosyoloji bölümü de bu kavramı kullanır. Sosyolojide bu kavram; bir toplumun, sosyal örgütleniş düzeninde değişiklikler yapmak ya da yapılacak olan değişiklikleri engellemek amacıyla giriştikleri örgütlü veya sürekli ortaklaşa eylemlerdir. Bilimsel terim olarak da kullanılır. Bilimsel terim anlamı ise her türlü değişimi gösteren varlık biçimidir. Ötelenme gibi konum değiştirme anlamları taşır.

Devinim, Devinme işi ya da hareket, Felsefe, Sosyoloji, Sinema, Türkçe, Fizik ve Kimya, Devinim, Durağan bir noktadan, hareket halindeki bir şeyin durumunun incelenmesi, Fizik ve Kimya, Devinim, Bir hareket sürecinin başlama durumunu temsil etmek, Felsefe, Sosyoloji, Devinim, Zaman içinde bir durum değiştirme anlamı taşıma, Fizik, Devinim, Hareketsiz bir noktaya göre devinme halinde olan bir şeyin durumu, Fizik ve Kimya, Hareket, Devinme, devinme işi, Sinema, Türkçe, Hareket, Bir nesnenin sabit bir noktaya göre yerinin zamana karş değişmesi, Fizik, Yörünge Hareketi, Dairesel, doğrusal ve eğrisel hareketler, Fizik, Hız Hareketi, Sabit hızlı ve düzgün değişen hareketler, Fizik, Newton Kanunları, Eylemsizlik kanunu, dinamiğin temel prensibi ve etki-tepki kanunu, Fizik
hareket devinim devinme devinim ne demek
Kalın, koyu renk sakallı bir adam beyaz bir duvara yaslanmış duruyor. Otuzlu yaşlarında görünüyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Sakalları dolgun ve gür, yüzünün ve boynunun büyük bir kısmını kaplıyor. Üzerinde açık gri desenli siyah bir tişört ve mavi bir kot pantolon var. Adamın kısa, koyu renk saçları var ve gözleri koyu kahverengi. Sert bir ifadeyle dosdoğru karşıya bakıyor. Arka plan beyaz bir duvar ve ışık görüntünün sol tarafından geliyor.
Sezer Açiler
Blog Yazarı

Sezer AÇİLER, 19 Haziran 1995 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. 2018 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Gayrimenkul danışmanı, stajyer sosyolog ve Felsefe Grubu öğretmeni olarak çalıştı. Sertifika programlarına katıldı. 2019 yılında İstanbul İşletme Enstitüsünde blog yazarı olarak çalışmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir grup insan iyi aydınlatılmış bir alanda bir arada durmaktadır. Kırmızı şapkalı bir adam elindeki tableti işaret ederken, ekose gömlekli bir kadın da aynı cihaza bakmaktadır. En sağda bir kadın elinde bir tablet tutarken, en solda başka bir kişi aynı cihazı tutmaktadır. Daha solda iki kişi bir cep telefonuna bakıyor. Herkes yakın bir daire içinde toplanmış ve hepsi sohbet ediyor gibi görünüyor.
Kişisel Markalaşma

Sosyal Medya Kanallarında Kişisel Marka

04 Ekim 2018
Lens takılı bir fotoğraf makinesi merceğinin yakın çekimi. Objektif kameraya odaklanmıştır ve hafifçe odak dışında kalarak bulanık bir etki yaratmaktadır. Kamera siyah bir muhafaza ve metal bir çerçeve ile çevrelenmiştir. Lens merkezdedir ve küçük bir diyafram açıklığı ile dairesel bir şekle sahiptir. Objektifin üzerinde birkaç küçük toz zerresi görülüyor ve odak halkası hafifçe seçilebiliyor. Arka plan karanlık ve odak dışıdır. Bu görüntü, görüntü altyazısı için bir veri kümesi hazırlamak amacıyla kullanılabilir.
Fotoğrafçılık

Fotoğrafçılık Bir Sanat Mıdır?

18 Kasım 2019
Genç bir kadın bir kanepede oturmuş, kucağında duran bir panoya yazı yazmaktadır. Üzerinde siyah uzun kollu bir gömlek var ve sağ elinde bir kalem tutuyor. Gözleri yoğun bir konsantrasyonla panoya odaklanmıştır. Panoda çeşitli kâğıtlar vardır ve kadın bunlardan birinin üzerine yazı yazmaktadır. Arka planda, bir kedinin yüzünün bulanık bir görüntüsü görülebiliyor. Kadının hemen sağında bir kolun yakın çekimi ve sol üst köşede bir kişinin göğsünün bulanık bir görüntüsü var.
Online Eğitim

Psikologlar İçin Ücretsiz Eğitimler

01 Ağustos 2021