AnasayfaBlogBiyomedikal Cihaz Teknikeri
Meslekler

Biyomedikal Cihaz Teknikeri

12 Nisan 2021
Bir kişi elinde, cam bir kabın içinde kırmızı bir sıvı içeren bir pipet tutmaktadır. Pipet yakın çekimdir ve kişinin parmağı çerçevede görülebilir. Pipet, test tüpünde görülebilen parlak kırmızı bir sıvıyla doludur. Cam kap ağzına kadar kırmızı sıvıyla doludur ve kişinin diğer eli arka plandadır. Kişi bir laboratuvar önlüğü giymektedir ve arka plan bir laboratuvar ortamıdır. Işıklandırma parlak ama yumuşaktır ve görüntüye genel olarak sıcak bir his verir.
Biyomedikal Cihaz Teknikeri Nedir?Biyomedikal Cihaz Teknikeri Ne İş Yapar?Biyomedikal Cihaz Teknikeri Olma Şartları
Tıbbi cihaz ve sistemlerin tasarımı ve gelişimini yürüten, bunların bakım ve onarımını yapan kişi.Sağlık kuruluşlarında kullanılan çeşitli araç ve gereçlerin monte edilmesi, bakım ve onarımı, yeni ekipman testleri, güvenlik testleri yapmak ve eğitimler vermek.Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak, fen bilimleri alanında başarılı olma, el becerisi ve ekip çalışmasına yatkınlık, teknolojik gelişmeleri takip etme.
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri bölümünden mezun olan kişi.Ekipmanın kullanım ve bakımı hakkında diğer sağlık hizmeti çalışanlarını bilgilendirir, stok kontrolü yapar ve ihtiyaçların karşılanmasını sağlar.Biyomedikal Cihaz Teknolojileri programını başarı ile tamamlayıp 'Biyomedikal Cihaz Teknikeri' unvanı almak.
Sağlık kuruluşlarında elektronik, elektromekanik ve hidrolik ekipmanların kontrolünden sorumlu profesyonel.Biyomedikal ekipmanlarda güncellemeler, bakım ve onarımlar yapar, raporlar hazırlar.Meslek Yüksekokullarının Biyomedikal Cihaz Teknolojileri bölümünden mezun olmak.
Biyomedikal ekipmanların montajından ve işleyişinden sorumlu teknik personel.Biyomedikal ekipmanlarının montajı, kontrolü ve bakımı, personelin eğitim verilmesi.Ek olarak staj yapması gerekmektedir.
Hastanelerde kullanılan cihazların bakım ve onarımını yapan teknik personel.Uygun ekipmanın seçimi, montajı, bakımı ve onarımı ile ilgili görev ve sorumlulukları vardır.Fen bilimleri konusunda başarılı olmanın yanı sıra alet ve makineler konusunda meraklı olması ve el becerisine sahip olması gerekmektedir.
Tıbbi cihazların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eden ve gerektiğinde onaran uzman.Tıbbi cihaz önerileri, cihazların performansının geliştirilmesi ve cihazların montajı ve demontajı konusunda görev alır.İlgili bir meslek yüksekokulunda mezun olduktan sonra göreve başlayabilir.
Tıbbi cihazların güvenli kullanımını ve bakımını sağlayan teknik personel.Biyomedikal cihazların güvenlik testlerini yapar ve güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturur.İlgili programı başarıyla tamamladıktan ve stajını yaptıktan sonra bu unvan alınabilir.
Biyomedikal cihazların montajı, bakımı ve onarımı ile ilgili teknik işleri yapan kişi.Her türlü tıbbi cihaz ve aletin bakımı, onarımı ve kullanımı konusunda hizmet verir.İlgili yüksekokul programını başarıyla tamamlayıp staj yapmaları gerekmektedir.
Biyomedikal cihazların tasarımı, bakımı ve onarımında görev alır.Biyomedikal cihazların çalışmasını sağlar, bakımlarını yapar ve gerekli raporlamaları yapar.İnce işlerle uğraşmayı seven, ekip çalışmasına yatkın kişilerin başarılı olacağı bir meslek grubudur.
Biyomedikal cihazların üretim, bakım ve onarımını yapan uzman.Sağlık kuruluşlarında kullanılan biyomedikal cihazların işleyişini sağlar, onarımını yapar ve gerekli durumlarda personeli eğitir.Biyomedikal Cihaz Teknolojileri programını başarıyla tamamlamış olmak gereklidir.

Biyomedikal cihaz teknolojisi hastanelerde kullanılan çok çeşitli olan tıbbi cihaz ve sistemlerin tasarımı ve gelişimini yürüten sisteme verilen addır. Bu sistemler üzerinde yapılan çalışmalar her geçen gün iyileştirilmeler sağlamak üzere devam etmektedir. Bu alanda görev alan teknik bilgi ve birikime sahip meslek mensuplarına ise biyomedikal cihaz teknikeri adı verilmektedir.

Teknikerler; tansiyon aletinden yapay organlara, ultrason cihazlarından, kalp piline kadar çok çeşitli tıbbi araç ve gereçler gibi biyomedikal teknoloji ürünlerini üretmekte görevli kişilerdir. Biyomedikal Cihaz teknikeri, sağlık kuruluşlarında yer alan çeşitli araç ve gereçlerin monte edilmesinde görev alırlar. Gerekli durumlarda bu aletlerin nasıl çalıştığı ile alakalı hastane personeline eğitim vermekle de ilgilenirler.

Yazımızda biyomedikal cihaz teknikeri nedir? Biyomedikal cihaz teknikeri ne iş yapar? Biyomedikal cihaz teknikeri olma şartları nelerdir? Gibi sorulara detaylı yanıtlar aradık.

Biyomedikal Cihaz Teknikeri Nedir?

Biyomedikal cihaz teknikeri; hastanelerde kullanılmakta olan ultrason cihazları, hasta monitörü ve her türlü elektrikli tıbbı cihazların bakım ve onarımını yapmakla sorumlu kişilerdir. Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olduktan sonra mesleğe adım atılmaktadırlar. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri bölümü üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu çatısı altında 2 yıllık ön lisans eğitimi veren bir program olarak karşımıza çıkıyor.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri programını başarı ile tamamlayan mezunlara “Biyomedikal Cihaz Teknikeri” unvanı veriliyor. Üniversite bünyesinde Biyomedikal Cihaz Teknolojileri programı eğitimi alan öğrencilere, alanında uzman isimler tarafından teorik eğitim ve uygulamalı eğitimler verilmektedir. Bu alanda eğitim alan öğrencilerin mesleki yaşamlarında kullanmaları üzerine uygulamalı eğitimler almaları zorunludur. Staj yapmaları da gerekmektedir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programını seçmeyi düşünen aday öğrencilerin; fen bilimleri alanında başarılı olması ve el becerisi iyi, ince işleri seven kişiler olması oldukça önemlidir. Makine ve aletlere ilgi duyması ve bunların tamir işlemlerini merakla yapacak olması başarılarını etkileyen önemli etkenlerdendir. Ekip çalışmasına yatkın adayların tercih etmesi önerilir. Kendini geliştiren adaylar için iş bulma olanağı daha fazladır. Bu sebeple gelişen teknolojileri yakından takip etmeleri önerilir.

Biyomedikal Cihaz Teknikeri Ne İş Yapar?

Biyomedikal Cihaz teknikeri, sağlık kuruluşlarında kullanılacak araç ve gereçlerin monte edilmesinde görev yapar. Kurum tarafından gerekli görülen durumlarda ise bu aletlerin nasıl çalıştığı ile ilgili hastane personeline kullanım eğitimleri verir. Aynı zamanda tüm kullanılan cihazların aylık ve yıllık bakım ve onarımlarının yapılmasından da sorumludur. Aldıkları sorumluluklar çalıştıkları kurumun özelliklerine ve beklentilerine göre değişiklik gösterir. Biyomedikal cihaz teknikerinin temel görev ve sorumluluklarını detaylı olarak inceleyelim.

 • Sağlık kuruluşlarında kullanılmakta olan elektronik, elektromekanik ve hidrolik ekipmanların kontrolünü yapar ve bakım, onarımlarından sorumludur.

 • Sağlık kuruluşunda kullanılması gereken biyomedikal ekipmanı değerlendirir.

 • Testler yapar ve yeni biyomedikal ekipmanı onaylar.

 • Biyomedikal ekipmanı test ettikten sonra yeni biyomedikal ekipmanı kurar.

 • Makine ve hasta arasındaki etkileşimi inceler, biyomedikal ekipman performansını geliştirir.

 • Verileri analiz eder ve biyomedikal raporlar hazırlayarak, ilgili birimlere sunar.

 • Ekipman bakım, onarım veya güncelleme ile ilgili kayıtları tutar.

 • Diğer sağlık hizmeti çalışanlarını ekipman kullanım ve bakımı konusunda bilgilendirir.

 • Stokları kontrol eder ve biyomedikal ekipman ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.

 • Güvenlik testleri yapar ve güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturur.

 • Eğitimlere katılır böylece mesleki bilgilerini güncek tutar.

Biyomedikal Cihaz Teknikeri Maaşları

Biyomedikal Cihaz teknikeri unvanına sahip kişiler kamu ve özel sektörde pek çok alanda çalışma fırsatı elde edebilir. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri bölümünden mezun olduktan sonra çalışma alanı yelpazesi oldukça geniştir. Bu bölümden mezun olan kişiler kamu alanında tekniker unvanı ile atanma yaşarlar. Kamu hastanelerinde görevlerine devam etmek isteyen kişilerin KPSS’ye girerek yeterli puanı almaları beklenir. Aldıkları puan ile açık pozisyonlar için başvuru yaparlar.

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri bölümünden mezun olan kişilerin özel ve kamu alanında görev aldıkları yerler genellikle şu şekildedir; Üniversite hastaneleri, Kamu hastaneleri, Eğitim ve Araştırma hastaneleri, Teknik servisler, Ağız ve diş Sağlığı Merkezleri, Özel hastaneler, Biyomedikal ürün satan mağazalar, Biyomedikal Cihaz Üreten firmalar ve her türlü cihaz ve tıbbi alet üretiminde görev alabilirler. Sağlık kuruluşlarında görev yapan Biyomedikal Cihaz Teknikerlerinin maaş gelirleri aşağıdaki gibidir.

 • Kamu sektöründe çalışan biyomedikal cihaz teknikeri 3.500 ile 5.000 TL aralığında gelir elde etmektedir.

 • Özel sektörde bu durum biraz daha farklıdır. Özel hastanelerde Biyomedikal Cihaz teknikerleri genellikle 3.000 ile 3.800 TL arasında maaş kazanırlar.

Biyomedikal Cihaz Teknikeri Nasıl Olunur?

Biyomedikal Cihaz teknolojisi bölümünde eğitim almak isteyen kişiler TYT puanına göre değerlendirmeye alınır. Bu sınavdan 150 puan ve üzeri alan birçok kişi her geçen gün popülerliği artan bir bölüm olan Biyomedikal Cihaz teknolojisi bölümünü tercih etme hakkına sahiptir. Bölümü başarı ile tamamlayan herkes YÖK tarafından belirlenen bazı lisans programlarına dikey geçiş yapma hakkına da sahiptir.

Geçiş yapabilecekleri bölümler şu şekildedir; Biyomedikal mühendisliği, Elektronik mühendisliği, Elektrik ve elektronik mühendisliği, Elektronik ve haberleşme mühendisliği. Bunun için her yıl belirlenen tarihlerde yapılan DGS'ye katılarak yeterli puan almanız gerekir. Bu sınavdan geçerli puan alan herkes ise 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapma hakkı kazanır. Tıbbi ekipmanın kontrollerini yapmaktan sorumlu olan biyomedikal cihaz teknikerinin yüksek konsantrasyon sahibi olması ve detay odaklı çalışması beklenmektedir. Kurumların biyomedikal cihaz teknikerinde aradığı diğer nitelikler önemli nitelikler ise aşağıdaki gibidir.

 • Hassas cihazları kullanabilecek el ve göz koordinasyonuna sahip olmaları gerekir.

 • Teknik problemleri ve makine kullanım yöntemlerini kolay bir dille ifade edecek sözlü iletişim becerisi göstermeleri gerekir.

 • Ekip çalışmasında uyum sağlamaları oldukça önemlidir.

 • Laboratuvar gibi kapalı alanlarda uzun süreli çalışmalar için fiziki yeterliliğe sahip olmalıdırlar.

 • Kendisine teslim edilen görevi son teslim tarihine uygun şekilde tamamlamalıdır.

 • Erkek adayların askeri yükümlülüğünü tamamlamış olmaları gerekir.

Tıbbi cihaz ve sistemlerin tasarımı ve gelişimini yürüten, bunların bakım ve onarımını yapan kişi, Sağlık kuruluşlarında kullanılan çeşitli araç ve gereçlerin monte edilmesi, bakım ve onarımı, yeni ekipman testleri, güvenlik testleri yapmak ve eğitimler vermek, Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak, fen bilimleri alanında başarılı olma, el becerisi ve ekip çalışmasına yatkınlık, teknolojik gelişmeleri takip etme, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri bölümünden mezun olan kişi, Ekipmanın kullanım ve bakımı hakkında diğer sağlık hizmeti çalışanlarını bilgilendirir, stok kontrolü yapar ve ihtiyaçların karşılanmasını sağlar, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri programını başarı ile tamamlayıp 'Biyomedikal Cihaz Teknikeri' unvanı almak, Sağlık kuruluşlarında elektronik, elektromekanik ve hidrolik ekipmanların kontrolünden sorumlu profesyonel, Biyomedikal ekipmanlarda güncellemeler, bakım ve onarımlar yapar, raporlar hazırlar, Meslek Yüksekokullarının Biyomedikal Cihaz Teknolojileri bölümünden mezun olmak, Biyomedikal ekipmanların montajından ve işleyişinden sorumlu teknik personel, Biyomedikal ekipmanlarının montajı, kontrolü ve bakımı, personelin eğitim verilmesi, Ek olarak staj yapması gerekmektedir, Hastanelerde kullanılan cihazların bakım ve onarımını yapan teknik personel, Uygun ekipmanın seçimi, montajı, bakımı ve onarımı ile ilgili görev ve sorumlulukları vardır, Fen bilimleri konusunda başarılı olmanın yanı sıra alet ve makineler konusunda meraklı olması ve el becerisine sahip olması gerekmektedir, Tıbbi cihazların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eden ve gerektiğinde onaran uzman, Tıbbi cihaz önerileri, cihazların performansının geliştirilmesi ve cihazların montajı ve demontajı konusunda görev alır, İlgili bir meslek yüksekokulunda mezun olduktan sonra göreve başlayabilir, Tıbbi cihazların güvenli kullanımını ve bakımını sağlayan teknik personel, Biyomedikal cihazların güvenlik testlerini yapar ve güvenli, sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturur, İlgili programı başarıyla tamamladıktan ve stajını yaptıktan sonra bu unvan alınabilir, Biyomedikal cihazların montajı, bakımı ve onarımı ile ilgili teknik işleri yapan kişi, Her türlü tıbbi cihaz ve aletin bakımı, onarımı ve kullanımı konusunda hizmet verir, İlgili yüksekokul programını başarıyla tamamlayıp staj yapmaları gerekmektedir, Biyomedikal cihazların tasarımı, bakımı ve onarımında görev alır, Biyomedikal cihazların çalışmasını sağlar, bakımlarını yapar ve gerekli raporlamaları yapar, İnce işlerle uğraşmayı seven, ekip çalışmasına yatkın kişilerin başarılı olacağı bir meslek grubudur, Biyomedikal cihazların üretim, bakım ve onarımını yapan uzman, Sağlık kuruluşlarında kullanılan biyomedikal cihazların işleyişini sağlar, onarımını yapar ve gerekli durumlarda personeli eğitir, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri programını başarıyla tamamlamış olmak gereklidir
Biyomedikal cihaz teknikeri Biyomedikal cihaz teknolojisi meslek yüksekokulu ön lisans Biyomedikal cihaz teknikeri nedir Biyomedikal cihaz teknikeri ne iş yapar Biyomedikal cihaz teknikeri maaşları
Bu, canlı mavi gömlek giymiş bir kadının görüntüsüdür. Yüzünü çerçeveleyen uzun, koyu renk saçları var. Ten rengi açık ve yüz ifadesi kararlı. Beyaz duvarlı ve aydınlık pencereli bir odada duruyor. Gömleğinin mavisi beyaza karşı öne çıkıyor ve güçlü bir kontrast hissi veriyor. Kadın kollarını vücudunun önünde kavuşturmuş, kendinden emin bir havaya sahip. Gözleri ileriye odaklanmış ve kararlılığını gösteriyor. Önüne ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmeye hazır görünüyor.
Esra Girgin

İşletme Eğitimimi tamamladıktan sonra uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet verdim. Eğitim alanında çalışmalara devam ederek, her alanda içerik üreterek, kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.