AnasayfaBlogMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir?
Bölümler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir?

21 Ekim 2020
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir?

Metalurji, metallerin ayrılıp saflaştırılarak, kullanma amacına göre işlenmesi ile ilgili bir ilim dalıdır. Metalurji, metallerle ve cevherleriyle yapılan her türlü çalışmaları kapsar.

Teknolojide metalurjinin girmediği alan yok denilebilinir. Metalden yapılan her şey ile, bir daktilonun ya da turbo jetin motoru da dahil olmak üzere, tüm metal ürünlerle ilgilidir. Metalden yapılmış bir ürünün parçalarında, malzemesinin niteliği, ısı ve elektrik iletkenliği, hafifliği gibi özelliklere dikkat edilir. Bu özellikler metalurjiyi ilgilendirir. Aslında metallerin tarih boyunca kullanımı çok eskilerden gelmektedir. Çok yeni ilim dalı olarak gelişmiştir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği; otomobil üretiminden havacılık alanına, savunma sanayisi ve daha birçok sektörde gerekli olan ve kullanılan polimer, kompozit, konvensiyonel ve seramik gibi malzemelerin tasarlanarak üretilmesi ve geliştirilmesi alanında çalışmalar yapar. Bu çalışmaları yapan bölüme de Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü denir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Nedir?

Malzemelerin üretimi olarak değil, bu zamana kadar bulunan malzemelerin farklı alanlarda fayda sağlaması için geliştirilerek, yeni, daha aktif, kullanışlı ve ayrıca sağlıklı malzemelerin de keşfine yarayan çalışmalar yürütülmektedir.1980 yılından sonra mühendislik alanında önemli gelişmeler gerçekleşmiştir.

Bu programı bitirenlere “Metalurji Mühendisi” unvanı verilir. Metalurji ve malzeme mühendisleri, her hangi bir tür malzemenin üretimi için gerekli planları yapar ve uygulanmasını denetler. Ayrıca, herhangi bir mühendislik tasarım grubunun üyesi olarak, malzeme seçme, önerme ve malzeme kullanımının denetimini yapar; yeni ve özel amaçlara yönelik malzemeler tasarlar.

Kamu ve özel sektöre ait demir, çelik, alüminyum ve döküm fabrikalarında çalışılabileceği gibi standartlar, tasarımlar vs. konularında da bürolarda çalışılabilinir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü için sayısal bölümü okunması gerekmektedir. YKS (TYT-AYT) oturumlarına göre tercihler yapılmalıdır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersleri Neler?

Metalurji ve malzeme mühendisliği programında verilen eğitim 4 yıldır. Bölümün, diğer mühendislik bölümlerinde olduğu gibi fizik, matematik ve kimya ile de ilgisi vardır. Eğitim hayatı boyunca bir öğrencinin aldığı diğer dersler;

 • Metarlurji ve malzeme mühendisliğine giriş,

 • Malzeme bilimi,

 • Malzeme ve termodinamik,

 • Malzemeler laboratuvarı,

 • Malzeme üretiminin kimyasal prensipleri,

 • Malzemeler işleme laboratuvarı,

 • Mühendislik metaryelleri,

 • Malzeme bilimi ve mühendislik,

 • Mühendislik malzemeleri,

 • Malzeme bilimi ve temel kavramlar,

 • Malzeme bilimi ve mühendislik esasları,

 • Faz dengeleri,

 • Katılaşma ilkeleri,

 • Malzemelerin mekanik davranışları,

 • Mekanik şekilleme temelleri,

 • Taşıma olayları,

 • Kimyasal metalurji,

 • Metalografi,

 • Fiziksel metalurji,

 • Malzeme karakterizasyonu,

 • Malzeme araştırması,

 • Malzeme mühendisliği tasarımı,

 • Faz dönüşümleri,

 • Kimyasal metalurji,

 • Çelik kimyasal metalurjisi,

 • Çelikler ve çelik üretim teknolojileri,

 • Yakıtlar ve fırınlar,

 • Bilgisayar uygulamaları metalurjisi,

 • Temel işlemler ve ön arıtma işlemleri,

 • Cam bilim ve teknoloji,

 • Yapısal seramik ve seramik kompozitler .

Metalurji ve Malzeme Mühendisi’nde Olması Gereken Nitelikler 

 Metalurji ve malzeme mühendisi olmak isteyenler ;

 • Üstün bir genel akademik yeteneğe özellikle sayısal düşünme,

 • Uzay ilişkilerini görebilme,

 • Tasarım yeteneklerine sahip

 • Kimya, fizik, matematik ve yerbilimlerine ilgili ve bu alanlarda iyi yetişmiş olmaları gerekir. Ayrıca metalurji endüstrisi bir ağır endüstri olduğundan iş yerinde erkekler tercih edilmektedir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Maaşları Nasıldır?

Mühendislerin deneyimlerine ve başarılarına göre değişkenlik göstermektedir. Diğer alanlarda, yüksek lisans ya da doktora eğitimleri ile uzmanlaşarak yüksek maaşla çalışmaya başlanabilir. Metalurji mühendislerinin diğer mühendislik alanlarından daha yüksek ücret aldığı bilinmektedir.

Metalurji mühendisi lisans eğitimini tamamladıktan hemen sonra geniş iş imkanları ile 2500 TL ve 3200 TL arasında değişen maaş ile bir iş bulabilir. Komünikasyon becerileri olan, iş birliği yapan ve de kendini geliştiren Metalurji Mühendisleri, kendi sektörlerinde daha yüksek görevlere gelebilirler. Deneyim ve kıdem ile 8000 TL’ye kadar artan maaşlar alabilirler.

Metalurji ve Malzeme Mühendisi Ne İş Yapar?

Metalurji ve malzeme mühendisliğinin oldukça geniş bir kapsamı vardır. Havacılık, haberleşme, enerji, otomotiv, savunma sanayi gibi sektörlerin sürekli artan ihtiyaçları, malzeme biliminin de gelişmesini zorunlu kılar. Tarih boyunca kullanılagelen geleneksel malzemelerin özelliklerinin iyileştirilmesi, teknolojik ve yaratıcı yaklaşımlarla çeşitli alternatifler üretilmesi gerekli hâle gelir. Günümüzde mühendislik çalışmaları, malzemelerin sürekli olarak geliştirilmesine yönelik yapılır. Mühendisler, mikroçiplerden elektronik malzemelere, yapay insan dokularından inşaat malzemelerine kadar geniş bir alanda çalışmalarını sürdürür. 

Metalurji ve malzeme mühendisinin ilişkili olduğu alanlar:

 • Biyomedikal – Biyoteknoloji

 • Havacılık ve Uzay 

 • Makina Mühendisliği

 • Elektrik ve Elektronik

 • İnşaat Mühendisliği

 • Fizik, Kimya ve Biyoloji

 • Endüstri Mühendisliği

Metalurji ve malzeme mühendisi; 

 • entegre metal üretim tesislerinde, 

 • haddehanelerde, 

 • dökümhanelerde, 

 • ısıl işlem ve toz metalurjisinde, 

 • dövme endüstrisinde, 

 • korozyon konularında ve 

 • seramik üretim tesislerinde 

üretim, kalite kontrol ve Ar-Ge bölümlerinde faaliyet gösterir.

Metalurji ve malzeme mühendisi aşağıdaki alanlarda çalışma imkânı bulur:

 • Demir - Çelik ve Döküm Sanayi

 • Diğer Metallerin Döküm Sanayi

 • Demir Dışı Metal Üretim Sanayi

 • Demir-Çelik Sanayi

 • Metal Şekillendirme ve İşleme Sanayi

 • Nano-teknoloji ve İleri Teknoloji Malzemeleri

 • Cam, Seramik ve Refrakter Sanayi

 • Makine İmalat Sanayi

 • Kaynak Malzemeleri Üretimi Sanayi

 • Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi

 • Enerji Sektörü

 • Elektrik-Elektronik Malzeme Sanayi

 • Savunma Sanayi

 • Uçak ve Gemi İmalat Sanayi

 • Manyetik Malzeme Üretim Sanayi

 • Ar-Ge Şirketleri ve Üniversiteler

 • Plastik Teknolojisi

 • Yüzey İşlemleri ve Kaplama Sanayi

 • Biyomedikal Malzeme Üretim Sanayi

 • Beyaz Eşya Sanayi

 • Kalite Kontrol ve Gözetim Şirketleri

 • Tüm Sektörlerde Kalite Departmanları

Metalurji ve Malzeme Mühendislerinin Görevleri Nelerdir?

Metalurji ve malzeme mühendislerinin görevleri iki gruba ayrılır:

Metal Üretimi:

 • Maden cevherlerinin, topraktan çıkarıldıktan sonraki üzerinde bulunan artık maddeleri temizlenmesinde rol oynar,

 • Ateş ya da asitle eritilen yoğunlaşmış cevherin, ergime ısılarına göre fırınlarda ergitilerek, saflaştırılması işlemlerinde gözcülük yapar,

 • Çeşitli alaşımları, metal karışımlardan elde edilmesi işlemleri ile ilgilenir,

 • Maden cevherlerinin, en üst seviyede kalite ve verimli üretimi ile ilgili yeni yöntemleri geliştirir,

 • Cevherlerin yarı işlenmiş ürün olması için çalışır,

 • Metalurji sanayiindeki yeni gelişmeleri takip eder, uygular.

Malzeme Üretimi:

 • Sıvı cevherin, ergitilip, sıvı hale getirilip ya da alaşımlandırılıp, istenilen şekilde ve biçimde kalıplara döktürülmesini, mekanik yöntemlerle şekillendirilmesine yardımcı olur,

 • Cevherler, kalıplara dökülmediğinde tavlanmasını sağlar,

 • Alaşımların elektrik, ısı iletkenliğini, sertliğini, dayanıklılığını ölçerek, fiziki ve kimyevi deneyler uygular,

 • Metallerde yumuşaklık, hafiflik ve sağlamlık gibi yapılması gereken özellikleri elde etmek adına, haddeleme ve tavlama işlemlerini geliştirerek, alaşımların standartlara uygunluğunu deneylerle belirler,

 • Mikroskop, röntgen, spektroskop incelemeleri ve diğer araştırmaları, Metal ve alaşımların fiziki özelliklerini saptamak için yapar,

 • Kalite kontrolünü sağlar.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinde Kullanılan Alet ve Malzemeler

 • Bilgisayar,

 • Spektrometre,

 • Optik mikroskop,

 • Mekanik test cihazları,

 • Ergitme ocakları,

 • Isıl-işlem fırınları,

 • Tarama-elektron mikroskobu,

 • Çekme cihazı,

 • Çarpma cihazı,

 • Kalıplama makineleri,

 • Kum test cihazları,

 • Yolluk ve besleyici dizaynları,

 • Laboratuar ekipman cihazları,

 • Seramik fırınları,

 • Kaplama fırınları,

 • Toz metalurjisinde sıkıştırma, pres cihazları,

 • Mekanik metalurjide döğme cihazları,

 • Üretim metalurjisinde cevher kırıcılar ve elekler.

Metalurji ve Malzeme Mühendislerinin Çalışma Alanları

 • Entegre demir ve çelik fabrikaları,

 • Çelik fabrikaları, demir dışı metal ve alaşım fabrikaları,

 • Dökümhaneler,

 • Hammaddehane ve metal şekillendirme tesisleri,

 • Isıl işlem tesisleri, makine ve imalat endüstrisi,

 • Elektrik ve elektronik endüstrisi,

 • Kimya, petrokimya, petrol, maden ve inşaat endüstrisi,

 • Askeri amaçlı endüstriler,

 • Her türlü mühendislik malzemesinin seçiminde, test edilerek gerektiğinde yeni malzemelerin geliştirilmesinde,

 • Yapısal ve elektronik seramik, refrakter ve cam üretimi veya tasarımı yapan ve ayrıca bunları kullanan işletmeler,

 • Çeşitli araştırma laboratuarları,

 • Çevre ve iklim değişikliği,

 • İleri üretim,

 • Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji,

 • Malzeme verimliliği,

 • Sağlık hizmeti,

 • Biyoteknoloji,

 • Havacılık ve ulaşım,

 • İletişim ve bilgi teknolojisi.

Ayrıca, metalurji ve malzeme mühendisleri yaptıkları işin türüne göre büroda veya gürültülü, tozlu sıcak fabrika ortamında çalışırlar.

Türkiye'de Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Türkiye'de metalurji ve malzeme mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’nde Metalurji Mühendisliği adıyla başlamıştır. 1957’de Maden Fakültesi'nde, Üretim Metalurjisi ve Fiziksel Metalurji kürsüleri kurulmuştur. Eğitimini ABD MIT'de tamamlamış olan Doç.Dr. Recep Safoğlu, fakülte bünyesine katılmış ve böylelikle metalurji eğitimi başlatılmıştır. 1961-1962 eğitim yılında, bu iki kürsü, Maden Fakültesi bünyesinde birleşerek, ilk Metalurji Mühendisliği eğitimi başlatılmıştır. Günümüzde bir çok üniversitede bu bölüm bulunmaktadır. Metalürji ve malzeme mühendisleri Metalurji Mühendisleri Odası'na bağlıdır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliğine Benzer Meslekler Nelerdir?

 • Kimya Mühendisliği,

 • Kimyagerlik,

 • Makine Mühendisliği,

 • Maden Mühendisliği,

 • Seramik Mühendisliği,

 • Malzeme Mühendisliği,

 • Endüstri Mühendisliği,

 • Fizik Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisi Nedir?

Metalurji ve malzeme mühendisi son yıllarda adını sıkça duyduğumuz bir meslek. Şüphesiz 21. yüzyılı şekillendirecek meslekler arasında hızla yerini almakta. Günümüzde birçok üniversitenin lisans bölümlerinde eğitim olanağı bulunuyor ve farklı endüstriyel kollarda iş imkânları sunuluyor. Her çeşit malzemenin ham hâlinden itibaren Ar-Ge, tasarım, üretim ve kalite kontrolü gibi tüm süreçlerinde yer alıyor. Kimyadan makineye, inşaattan elektroniğe birçok farklı disiplin içinde teknoloji ve bilim alanı olarak gelişimini sürdürüyor.

Metalurji, uygarlık tarihinin ilkel çağlarında doğada saf hâlde bulunan metalin ısı ile eritilip dövülerek şekillendirilmesiyle ortaya çıkar. Teknolojinin gelişmesi ve endüstriyel devrimlerle birlikte metal dışı malzemeleri de kapsayarak malzeme bilimine dönüşür. Bu malzemeler, günlük hayatımızda kullandığımız her türlü gereç, tıbbı cihazlar ve protezler, ulaşım, iletişim gibi sektörlerde karşımıza çıkar. Metalurji ve malzeme mühendisi, malzemenin hammadde temininde, tasarlanmasında, geliştirilmesinde, üretilmesinde ve kontrol birimlerinde çalışma alanı bulur. 

Metalurji ve malzeme mühendisi, doğada var olan mineral kaynakların ve ikincil hammaddelerin, istenilen özellikteki malzemelere dönüştürülmesi sürecini yürütür. Doğadaki malzemeler, genellikle doğadan ilk elde edildiği şekliyle kullanılamazlar. Özellikle metal maddeler doğada oksit olarak bulunduğundan işlenmeleri gerekir. Dolayısıyla doğadan elde edilen bu maddelerin işlenerek dönüştürülmesi ve tüm sürecin kontrolleri mühendisler tarafından yapılır.

Metalurji ve malzeme mühendisinin, malzemelerin şekil ve özelliklerinin dönüştürülebilmesi amacıyla bulunduğu bazı faaliyetler:

 • Kullanıma en uygun olan malzemenin seçimi ya da üretimi

 • Gerekli sürecin araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanması

 • Malzemelerin kullanım esnasında davranışlarının incelenmesi ve olumsuz etkilerden korunması 

 • Artık kullanılmayan malzemelerin yeniden kullanıma kazandırılması 

Malzeme, evrende atomlardan oluşan bütün nesneleri ifade eder. Katı, sıvı ve gaz formlarında bulunabilir. 

Malzemenin tarihsel gelişimi şu şekilde sıralanabilir:

 • MÖ. 3200'den önce - Taş Devri

 • MÖ. 3200 - 1200 arası - Bakır / Tunç Devri

 • MÖ. 1200 - MS. 1950 arası - Demir Devri

 • 1950 - 1990 arası - Silikon / Uzay Devri

 • 1990 sonrası ve günümüz - Nano ve Akıllı Malzemeler Devri

Metalurji ve malzeme mühendisi, malzemeleri; metaller, seramikler, polimerler ve bunların birlikte oluşturduğu kompozitler olarak inceler. Bu temel malzemelerin iç yapılarını incelemek için özel cihazlar ve çeşitli bilgisayar yazılımları kullanır. Malzemelerin elektronik, optik, mekanik ve manyetik özelliklerini inceler, analizini yapar, üretim simülasyonlarını ve senaryolarını oluşturur. Daha sonra tüm bu çalışmaların günlük hayata uyarlanmasını sağlar.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Kaynak Mühendisliği

Kaynak yöntemi imalat usullerindendir ve şu anda da dünyada uygulanan imalatların yarısından fazlasını tek başına karşılamaktadır. Bu uygulama, bu işin uzmanları tarafından tavsiye edilmez ama mühendisler için ise olması gereken bir birleştirme yöntemidir. Malzemelerin birleştirilirken uygulandığı yüksek sıcaklıktan dolayı kaynak işlemi tavsiye edilmemektedir. Çünkü yüksek sıcaklık, uygulanan malzemenin mikro yapısını bozduğundan görüntü olarak estetik olmamaktadır.

Kaynak Mühendisliği Eğitimi

Bir Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezun olduktan sonra kesinlikle kaynak mühendisliği eğitimine gitmelidir. Çünkü bu eğitimde, temel olarak, kaynak yöntemleri detayları ile öğrenilmektedir. İyi bir kaynak mühendisi olmak için malzemeyi çok iyi bilmek gerekir.

Bölümden mezun olduktan sonra alınacak kaynak mühendisliği eğitimi, 4 senelik tüm eğitim boyunca alınan malzeme ve statik eğitimin tekrarı olacağından, eksiklikler görülüp çok rahatlıkla tamamlanacaktır. Aynı zamanda metalurji ve malzeme mühendis adayları bu eğitimde, diğer yeni mezun mühendislerle tanışarak, çevrelerini genişletebilecekler. Ayrıca Statik-Mukavemet bilgisi yönünden de kendilerini geliştirebilecek olan mezunlar, inşaat işlerinde de kaynak mühendisi olarak çalışabilecekler.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve NDT

 Metalurji ve malzeme mühendisi adayları, NDT eğitimi de aldıklarında, tahribatsız muayene ile ilgili yetkili olabilecekler. NDT yani Non-Destructive Test bir tahribatsız muayenedir. Ve bu eğitim, kalite kontrol konusunda uzmanlaşmayı isteyen mühendisler için gereklidir. Ama tüm bu eğitimler olmadan metalurji ve malzeme mühendisi olunamaz diye bir durum yoktur. Hatta bir metalurji ve malzeme mühendisi bir çok alanda kolaylıkla iş bulabilir. Önemli olan, bölüm mezunu olduktan sonra da sürekli okumak ve kendini geliştirmek gerekmektiğidir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisinin Bilmesi Gereken Programlar

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, mühendislik dalının her birinden bir şeyler kazanılmış bir meslektir. Diğer mühendislik dalları ile ortak noktada buluşarak, çalışmalardaki süreci çok daha iyi yönetmek için bilmesi gereken programlar vardır. Eğer bir bölüm mezunu bu programları bildiği takdirde, iş başvurusunda avantajlı durumda olacaktır.

Tüm mühendislerde olduğu gibi metalurji ve malzeme mühendisinin, ilk önce Office programlarını bilmesi gerekmektedir. İşleri düzene koyan Office programları ayrıca kolaylık da sağlar. Microsoft Word, MS Excel ve MS Power Point, Office programlarından kullanılacak en önemli programlardır.

Microsoft Word: Metinler, raporlar ayrıca evraklar kolayca bu program ile yazılabilir, düzenlenebilir. Microsoft Word programına video, grafik ve şekillerin yanı sıra sınırız resim de eklenebilir.

Metalurji ve malzeme mühendisleri sıklıkla, kalite kontrol mühendisliği, metod mühendisliği ve proses mühendisliği gibi dallarda da görev yaparlar. Ve bu görevleri sırasında mutlaka rapor hazırlamalıdırlar. Microsoft Word programı rapor hazırlamada destek olacak bir programdır.

Microsoft Excel: Verilerin depolanması, düzenlenmesi ve işlenmesi gibi çalışmalar Microsoft Excel programında kolaylıkla uygulanmaktadır. Depolanan verilerin çizelgeleri ve bu verilerin çeşitli grafikleri de bu programda oluşturulur. Veriler üzerinden matematiksel işlemler de, Microsoft Excel ile yapılabilinir.

Microsoft PowerPoint: İstenilen bir konuda sunum hazırlanmasını ve düzenlenmesini sağlayan bir ofis programıdır. Çok sayıda şablon, stil ve tasarım imkanı olan Microsoft PowerPoint, etkili bir sunum imkanı sağlar. Tüm mühendisler, çalışma ortamlarında katıldıkları toplantılarda, yeni projelerinde sunumlarını Microsoft PowerPoint üzerinden rahatlıkla hazırlarlar.

Metalurji ve Malzeme Mühendisinin Bilmesi Gereken CAD Programları

AutoCAD: AutoCAD programının bilinmesi gerçekten önemlidir. AutoCAD programı bilinen diğer CAD programlarına göre daha manueldir. Komutlar, tasarımın her bölümünde komutlar kişinin elinde olduğundan programda otomatik komutlar bulunmaz.

Bir parçanın üç görünüşünü, bu program desteği ile bir metalurji ve malzeme mühendisi, teknik resim kurallarını uygulayarak çizebilir. Bunun yanı sıra, 2 boyutlu döküm montaj tasarımı ve kaynaklı imalat tasarımı da bu program yardımı ile yapabilmektedir. Ayrıca işverenin isteği ile kroki tarzı çizimler de bu programın avantajlarındandır.

Solidworks: Metalurji ve malzeme mühendisinin 3 boyutlu bir CAD programı olarak, bilmesi gereken programların en başında gelmektedir. Solidworks ile tasarlanması düşünülen parçaların, 3 boyutlu katı modellemesinin yanında montaj, mekanik-termal analiz ve simülasyonunu da yapılabilinir.

Metalurji ve malzeme mühendisleri Solidworks aracılığıyla 3 boyutlu döküm montaj ve kaynaklı imalat montajının katı modellemesini rahatlıkla oluşturabilirler. Bu program ile, tasarlanan parçanın maruz kalacağı yükler bilindiğinde çalışma esnasındaki termal ve mekanik analizlerinin yapılmasına da imkan sunar. Bununla birlikte, montaj resimlerinin de hareketi sağlanarak simülasyonu oluşturulur.

Catıa: Solidworks gibi 3 boyutlu CAD programlarından biridir.Bunun yanında, CAM programı olma niteliği ile ön plana çıkmaktadır. CAM, yani Computer Aided Manufacturing (Bilgisayar Destekli İmalat) olan CATIA programı, kullanıcısına katılaştırdığı modelin, kesici takımlar yardımı ile işlenmesinin simülasyonunu da oluşturabilir.

CATIA programının CAM özelliğinin olması, metalurji ve malzeme mühendislerinin bilmesi gereken programlardan olma özelliğini sağlar.Metalurji ve malzeme mühendislerinin kesici takımlar hakkında bilgi sahibi olması ile aynı zamanda makine mühendisleri ile ortak çalışmalar yürütebilmesini de sağlar.

Metalurji ve Malzeme Mühendisinin Bilmesi Gereken Diğer Yazılımlar

ANSYS Workbench ve CES Selector gibi yazılımlar, özel amaçlı olduğundan, metalurji ve malzeme mühendislerine hizmet vermektedir.

ANSYS Workbench: CAE programlarından biridir.İçerisinde bir çok modül bulundurur. Bilgisayar destekli analiz programıdır. CAE yani Computer Aided Engineering (Bilgisayar Destekli Mühendislik) olarak da bilinmektedir.

Metalurji ve malzeme mühendislerinin bilmesi gereken programlardan biridir. Bu program ile, mekanik analiz, termal analiz, akışkan analizi, manyetik analiz, elektriksel analiz, titreşim analizi ve çarpışma-momentum analizleri yapılabilinir. Ayrıca simülasyonlar da ek bir avantaj sunar.

CES Selector: Metalurji ve malzeme mühendisleri, yeni bir ürün tasarlarken çok titiz çalışılırlar. Hangi malzemeden üretileceği konusu önemlidir. Malzeme seçimi ve tasarımı ile uğraşan metalurji ve malzeme mühendisleri için CES Selector programı çok önemlidir.

Bu program yardımıyla, malzeme seçimi metodolojisinde kullanılacak Ashby diyagramı oluşturulabilinir. Bununla birlikte, Ashby diyagramlarında kullanılan performans indislerinin türetilmesi zaman alabilir ve CES Selector programı ile istenilen indisler saniyeler içerisinde türetilebilir. Bu programın ek bir avantajı ise içerisinde bulunan zengin malzeme datasıdır. Bu data ile binlerce mühendislik malzemesinin spesifik özelliklerine (fiziksel, kimyasal, mekanik özellikler gibi) ulaşmak çok kolaydır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisi Nasıl Olunur?

Metalurji ve malzeme mühendisi olmak için üniversitelerin dört yıllık lisans bölümünü başarıyla tamamlayarak mezun olmak gerekiyor. Ayrıca üniversitelerin malzeme mühendisliği bölümünden mezun olanlar da bu unvanı alıyor. Bunun dışında kimya bölümünden mezun olup bir malzeme alanında yüksek lisans eğitimi tamamlayarak da metalurji ve malzeme mühendisi olarak görev almak mümkün. 

Metalurji ve malzeme mühendisliği eğitimi ile faaliyet alanlarında yapılacak çalışmaları planlama ve uygulama becerilerine sahip mühendisler yetiştirilmesi hedeflenir. Eğitimi tamamlayan mühendislerin;

 • analitik düşünme,

 • takım çalışmasına yatkın, 

 • etkili iletişim tekniklerini kullanabilme,

 • temel bilgileri üzerine kişisel gelişimini devam ettirebilme, 

 • güncel teknolojileri kullanabilme ve kendi uzmanlığına uyarlayabilme, 

gibi özelliklere sahip olması beklenir. Bu amaçla gerekli olan teorik, uygulama, laboratuvar ve pratik çalışmalarda bulunulur.

Metalurji ve malzeme mühendisi olmak isteyenler, üniversite sınavından aldıkları sayısal puanlar ile tercih yapabilir.

Metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü olan bazı üniversiteler taban puanları:

ÜniversiteTaban Puan
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) (İngilizce)339.51019
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) (İngilizce - Burslu)393.84562
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi)315.97531
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi)357.03941
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi)331.82838
Eskişehir Teknik Üniversitesi - Malzeme Bil.ve Müh. (Devlet Üni.) (İng.)338.72826
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi)346.79447
Gebze Teknik Üniversitesi - Malzeme Bil. ve Müh. (Devlet Üni.)361.97673
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) (Burslu)346.71371
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi)471.24282
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) (İngilizce)477.35175
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa (Devlet Üniversitesi)380.65638
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Malzeme Bil. ve Müh. (Devlet Üni.) (İng.)376.61397
Kocaeli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi)324.61309
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet Üniversitesi)289.62816
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi396.12558
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) (İngilizce)416.34721
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) (İngilizce)302.26933
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi)286.66042
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) (İngilizce)495.01009
Sakarya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi)306.00321
Sakarya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) (İngilizce)334.94616
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi)431.17168
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) (İngilizce)454.03976
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Metalurji Mühendisliği Malzeme Mühendisliği Metal Metalurji
Figen Atasaral
Figen Atasaral
Blog Yazarı

Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu olan Figen Atasaral, uzun yıllar özel sektörde çalıştıktan sonra home Office olarak yeni bir düzene geçti. Reklam, Etkinlik ve Organizasyon, Pazarlama alanlarında danışmanlık yapmakta. Kadın girişimcilere yönelik çalışmalar yapan bir platform kurucusu. Yazmayı seven Figen Geri artık İstanbul İşletme Enstitü’sünde blog yazarlığı yapıyor. 

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Metalurji Bölümü (MYO)
Bölümler

Metalürji Bölümü (MYO)

20 Ocak 2021
Polimer Mühendisliği Bölümü
Bölümler

Polimer Mühendisliği Bölümü

17 Kasım 2020