AnasayfaBlogPediatri Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Pediatri Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

07 Mayıs 2021
Pediatri Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

İnsanlar doğumdan itibaren ergenlik dönemine kadar çocuk olarak kabul edilir. Çocukluk çağı farklı dönemler içerir. Özellikle 0-3 yaş aralığı diğer yaşlardan farklıdır. Bu yaş grubunda bebekler ve çocuklar kendilerini sözlü olarak ifade edemezler.

Anne ve babaların en hassas noktaları çocuklarıdır. Kendi sağlıklarından ziyade çocukları için endişelenirler. Çocuklarının hastalık durumlarında aşırı kaygılanırlar. Bebek ve çocuklarla ilgilenen tıp bilimi pediatridir. Pediatri alanında hizmet veren klinikler ve polikliniklerin hem işleyiş hem de fiziksel ortam açısından farklı donanımlara sahip olması beklenir.

Siz de dikkat etmişsinizdir; çocuklara hizmet verilen alanların duvarları sıcacık renklere boyanır. Sempatik figürlerle süslenir. Nevresimler, halı, perde gibi detaylar hep çocuklara yönelik seçilir. Bu noktada basında rastladığım güzel bir uygulamayı sizinle paylaşmak isterim. Bazı hastanelerin çocuk kliniklerinde çocuklar ameliyata akülü arabalarla götürülüyor. Ameliyat önlükleri de sevimli hayvan figürleriyle kaplı. Hediye olarak balon tarzı oyuncaklar da veriliyor. Sonuç olarak çocuklar ameliyata güle oynaya gidiyorlar. Onlar için travmatik olabilecek birçok tıbbi işlem pediatrislerin ve diğer sağlık çalışanlarının özverili çabaları neticesinde daha katlanılır hale geliyor.

Çocukların yaş gruplarına göre farklı özellikler göstermesi ve ebeveyn-hekim ilişkileri pediatriyi zor bir çalışma alanı haline getirir. Yine de çocukları seven hekimler için pediatri heyecan ve mutluluk verici bir alandır.

Pediatri Uzmanı Nedir? 

Pediatri, bebek ve çocukların gelişimleri, tıbbi bakım ve tedavileriyle ilgilenen bilim dalıdır. Aynı zaman tıpta bir uzmanlık dalıdır. Diğer adı çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığıdır. Yazımın bazı yerlerinde “çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı” tabirini de yer vereceğim. Pediatri uzmanları, bebek ve çocukların, tıbbi öykülerini alarak tetkik tanı ve tedavileri süreçlerini yönetir. Küçük yaralanmalardan akut ve kronik sağlık problemlerine uzanan geniş bir yelpazede hizmet verirler. Dilerseniz yazımıza çocukların gelişim dönemlerini gruplandırarak devam edelim:

 • 0-2 yıl: Bebeklik

 • 3-6 yaş: İlk çocukluk/ oyun çağı

 • 7-11: Okul çağı/ ikinci çocukluk

 • 12-18 yaş: Ergenlik dönemi

Yukarıda sıraladığım bu alanların her birinin kendine özgü özellikleri vardır. Basit bir örnekle açıklayacak olursak: Yenidoğan bir bebeğin nabzı dakikada 100-160 kez atar. Bu rakam gayet normaldir. Oysa 3 yaşındaki bir çocuğun kalbi dakikada 80-120 aralığında atmalıdır. 11 yaşındaki bir çocuğun nabzının dakikada 110 atımın üzerinde olması ise normal kabul edilemez. Uzmanlar çocuk hastaların muayenelerinde yaş grubuna özel kriterleri göz önüne alırlar. Aynı durum tetkik sonuçları için de geçerlidir. Kan ve idrar sonuçlarının normal sınırlarını belirleyen referans aralıkları yaş gruplarına göre değişiklik gösterir. 

Pediatri uzmanlarında bazı karakter özellikleri ve vasıflar aranır. Bu vasıfları sıralamadan önce asla olmaması gereken iki özelliğe vurgu yapmak isterim. Asık bir yüz ve sabırsız bir mizaç. Asık yüzlü çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı düşünemeyiz. Zaten çocukların çoğunda beyaz forma fobisi var. Üzerine bir de gülümsemeyi bilmeyen hekimle karşılaşan çocukların yaygara koparması gayet doğaldır. Hal böyle olunca da sabırsız bir pediatrisin muayene yapabilmesi imkansızlaşır. Şimdi de çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarında aranan vasıfları listeleyelim:

Pediatri uzmanlarının çocuk hastalarıyla iletişimde tıbbi terminolojiden uzak sade ve anlaşılır bir dil kullanması beklenir.

Pediatri Uzmanı Ne İş yapar? 

Pediatri uzmanlarının çalışma temposu oldukça yoğundur. Çoğu zaman yoğun bakım ve yeni doğan gibi yan dal hizmeti gerektiren birimlerde görev alırlar. Bunun nedeni yeterli sayıda neonatolaji uzmanı olmayışıdır. Acil çalışmaları oldukça yorucudur. Yüksek ateş, şiddetli enfeksiyonlar, alerjik reaksiyonlar, kırıklar, kafa travmaları, zehirlenme vb. birçok ağır vakayı tedavi etmek zor ve zahmetlidir. Derin bir bilgi ve deneyim gerektirir. Pediatri uzmanlarının acil çalışmaları dışında yaptıkları işlere göz attığımızda görev tanımlarının geniş olduğunu görürüz:

 • Çocukların zihinsel ve bedensel açıdan büyüme ve gelişmelerini takip etmek.

 • Bebek ve çocukların aşı takvimini uygulamak/takip etmek.

 • Hastalıklardan korunma yolları konusunda halkı bilinçlendirmek. Diyet, hijyen, egzersiz gibi konularda eğitimler vermek.

 • Hastaların tıbbi öyküsünü almak.

 • Tanı koymak için gerekli tetkikleri istemek.

 • Hasta ve ebeveynleri hastalıkları konusunda bilgilendirmek.

 • Hastaların takip ve tedavilerini yürütmek.

 • Gerekli durumlarda farklı uzmanlık alanlarının desteğini almak.

 • Hasta kayıtlarını tutmak.

 • Doğum, ölüm, hastalık bilgilerini istatistik için ilgili birimlere bildirmek.

 • Bilimsel araştırmalar yaparak uzmanlık alanına katkı sağlamak.

Pediatri uzmanları bu görevlerini mesleki etik kurallar çerçevesinde yerine getirirler.

Pediatri Uzmanı Maaşları 

Pediatri hastanede mutlaka bulunması gereken ana branşlardan biridir. Pediatri uzmanları kamu hastaneleri, özel hastaneler, araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinde görev yaparlar. İstatistiklere göre pediatri uzmanlarının % 43’ü özel sektörde çalışmaktadır. Pediatrisler, bireysel olarak kendi polikliniklerini açabilirler. Aldıkları ücretler çalıştıkları kuruma göre değişir.

Özel sektörde maaşlar kurum ve hekim arasındaki sözleşmelere göre farklılık gösterir. Kurumun bulunduğu il, semt ve kurumsal oluşu gibi kriterler de ücretlere etki eder. En önemli faktör ise hekimin tanınırlığı, güvenirliği ve tecrübesidir. 
Özel sektörde yeni başlayan hekimlere 5000-6000 TL civarında maaş teklifleri yapılabilir. Tecrübeli hekimler için 9000- 28.000TL arasında ücretlendirmeler söz konusudur. Bu noktada yüksek tavan ücret ödemelerinin olduğu bilgisini de vermem gerekir. Ortalama ödenen miktar ise 13.000 civarındadır.

Kamuda ¼ derecesinde görev yapan uzman hekimler 2021 Ocak ayı itibarı ile 9.314 TL maaş almaktadır. Bu miktara nöbet, fazla mesai ve AGİ ödemeleri dâhil edilmemiştir. Ayrıca kurumdan kuruma değişen oranlarda sabit dışı döner sermaye ödemesi yapılır. Ödenecek döner sermaye miktarı hekimin ay içindeki performansına bağlı olarak hesaplanır.

Pediatri Uzmanı Nasıl Olunur?

Pediatri uzmanı olmanın ilk adımı YKS sınavına girerek tıp fakültesi için yeterli puanı almaktır. 6 yıl süren tıp eğitimi sonrası TUS sınavına girmek gerekir. TUS sınavından da yeterli puan alınarak çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünü tercih edilmelidir. Sonrasında 4 yıl sürecek uzmanlık eğitimi başlar. Pediatri uzmanları dilerlerse kariyerlerine yan dal eğitimi ile devam edebilirler. Yan dal uzmanlığı pediatriye nazaran daha spesifik bir çalışma alanı sunar. Özel sektörde istihdam ve ücret avantajı sağlar. Yan dal uzmanlığı yapmak isteyenlerin YDUS (Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sınavı) sınavına girip yeterli puanı alması gerekir.
Merak edenler için pediatri yan dal branşlarını da listeleyelim:

 • Çocuk Endokrinoloji 

 • Çocuk Alerji

 • Çocuk Gastroentoloji

 • Çocuk Göğüs Hastalıkları

 • Çocuk Hematoloji Onkolojisi

 • Çocuk Kardiyolojisi 

 • Çocuk Nefroloji

 • Çocuk Nöroloji

Pediatri Uzmanı Nedir
İlknur Işık
İlknur Işık
Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.