AnasayfaBlogBiyoloji Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?
Meslekler

Biyoloji Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

12 Mart 2021
Biyoloji Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

Biyoloji Mühendisi toprağı, suyu ve diğer doğal kaynakları koruma yöntemlerini iyileştirmek için çevreyi incelemektedir. Tıpta veya tarımda kullanılan yeni ekipman veya yöntemleri tasarlayabilmektedir. Ayrıca güç sistemlerinde de uzmanlaşabilmektedirler. Bir Biyoloji Mühendisinin belirli yetenekleri, onu araştırma, yönetim, satış veya üretim içeren kariyere yönlendirmektedir. Her durumda, Biyoloji Mühendisleri bugün dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların çoğuna çözüm bulmak için matematik ve bilimdeki becerilerini birleştirmektedir.

Biyoloji Mühendisi Nedir?

Biyoloji mühendisleri, biyolojik süreçleri inceler ve çok çeşitli teknik sorunlara çözüm geliştirmek için bunları mühendislik ilkeleriyle bütünleştirir. Örneğin, Biyoloji Mühendisleri, glikoz sensörlerinden kalça protezleri için malzeme ve yapılara, havamızı ve suyumuzu temizleyebilen yeni süreçler için cihazları tasarlayabilmektedir. Ayrıca yakıt, ilaç üretmek ya da toksinleri gidermek için bakterilerin genetik mühendisliğini yapmak, hasat eden ve işleyen ekipman geliştirmek için çeşitli tıbbi cihazları da geliştirmektedir.

Biyoloji Mühendisleri tipik olarak mekanik, kimya ve elektrik mühendisliği gibi birçok mühendislik disiplinini incelemektedir. Aynı zamanda biyolojiyi de iyi bir biçimde anlayabilmektedir. Bu uzmanlık çeşidi günümüzün disiplinler arası zorlu dünyasını olağanüstü derecede değerli kılmaktadır.

Biyoloji Mühendisinin matematik ve bilime olan ilginin yanı sıra, meraklı, analitik ve çözüm odaklı olmalıdır. Biyoloji Mühendisleri çok çeşitli diğer profesyonellerle çalıştıkları için iyi iletişim becerilerine ve bir ekibin parçası olarak çalışabilme yeteneğine sahip olması gerekmektedir. Biyoloji mühendisleri, doktorların kullandığı tıbbi cihazları, kan şekerini test eden cihazları tasarlamaktadır. Ayrıca suyu temizleyen süreçleri de planlamaktadır.

Biyoloji Mühendisinin görevleri arasında stresi en aza indirmek veya üretkenliği artırmak için biyolojik sensörler geliştirmek, atık yönetimini çözmek ve biyolojik olarak parçalanabilir ürünler geliştirmek yer almaktadır. Bir Biyoloji Mühendisinin görev aldığı alanlar şu şekildedir:

Nükleik Asit Mühendisliği

İlaç (DNA / siRNA / hücre) dağıtımı, moleküler algılama, hücresiz protein üretimi, protein mühendisliği ve nanopartikül tabanlı fotonik, optoelektronik, fotovoltaik cihazlar dahil olmak üzere gerçek dünya uygulamalarını araştırıp, tasarlamaktadır. Hayvanlarda ve bitkilerde fizyolojik fonksiyonların ölçülmesi ve modellenmesine değinmektedir. Bu mühendislikte geniş bir proje yelpazesi oldukça mümkün olmaktadır. Hücresel düzeyde fizyolojik işlevlerin yanı sıra daha büyük daha karmaşık sistemleri içerebilmektedir.

Mikrobiyal Yakıt Hücreleri

Mikrobiyal yakıt hücreleri, atık ürünlerden biyoelektrik üretimi için bakteri hücrelerini kullanmaktadır. Bu alandaki tasarılar, proje dilinde kullanan gen ekspresyon çalışmalarını, bakteriyel etkileşimleri incelemek için taşınabilir bir potansiyostat geliştirilmesini, bakteriyel etkileşimlerin çalışılmasını ve bir mikro akışkan biyoreaktörün geliştirilmesini de içermektedir.

Biyoenerjetik ve Stres Faktörleri

Biyoenerjetik, neredeyse her termal koşul için endotermlerin enerji bütçesini tahmin etmek için mekanik modellerin geliştirilmesini içermektedir. Hayvancılıkta stres faktörleri, termal verilerin zaman serisi analizlerini (sıcaklık, bağıl nem, rüzgar hızı ve güneş radyasyonu), fizyolojik yanıt verilerini (iç vücut sıcaklığı, solunum hızı, terleme hızı, vb.) incelemektedir. Ayrıca tüy kaplamasının fiziksel ve optik özelliklerini içermektedir. Sıcak - kuru, sıcak - nemli ortamlarda çiftlik hayvanlarının stres ve stres seviyelerini belirlemede de etkin rol üstlenmektedir.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Gelecekteki enerji ihtiyaçlarına sistematik bir yaklaşımda bulanabilmektedir. Bu alandaki projeler şunları içermektedir; 

  • Selülozik ve mısır etanolü için malzeme, 

  • Enerji ve parasal akış sistem modellerinin geliştirilmesi ve doğrulanması,

  • Karbon dengesini değerlendirmek için modellerin uygulanması,

Çevre Kontrollü Tarım

Yıl boyunca, yerel sebze üretimini ve kapalı ortamlarda bitkilerden ilaç gibi yüksek değerli kimyasalların üretimini desteklemek için enerji verimli teknolojiler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Toprak ve Su Mühendisliği

Su kalitesi koruma stratejilerinin geliştirilmesi, test edilmesi, tasarlanması ve hidrolojik sistemlerin izlenmesine yönelik yeni yaklaşımları planlayıp, tasarlamaktadır.

Biyoloji Mühendisi Ne İş Yapar?

Biyoloji mühendisleri, akademi ve endüstri içindeki birçok profesyonel rol aracılığıyla toplumumuza katkıda bulunmaktadır. Biyoloji Mühendisleri disiplininin çeşitliliği göz önüne alındığında, kendilerini biyoişlem, biyoenerji, çevre, gıda üretimi, genetik mühendisliği ve biyomedikal gibi çeşitli alanlarda çalışırken bulabilmektedir.

Genel olarak, Biyolojik Mühendisleri kimyasal ve mekanik süreçleri değiştirebilmeleri, artırabilmeleri, sürdürebilmeleri veya tahmin edebilmeleri için ürünler oluşturmaktadır. Biyolojik sistemleri taklit etmeye veya biyolojik sistemleri değiştirip kontrol etmeye yönelik çalışmalar sürdürmektedir.

Biyoloji Mühendisleri uzmanlıklarını bitkilerin ve mikroorganizmaların genetik modifikasyonu ve biyokataliz dahil olmak üzere diğer mühendislik ve biyoteknoloji uygulamalarına uygulayabilmektedir. Doktorlar, sağlık uzmanları ve araştırmacılarla birlikte çalışan Biyoloji Mühendisleri geleneksel mühendislik ilkelerini ve tekniklerini kullanmaktadır. Buna dahil olarak da bu projelerini gerçek dünyamızdaki biyolojik ve tıbbi problemlere uygulamaktadır.

Biyoloji Mühendisinin görevleri arasında ortaya çıkan sorunlara karşı çözümler üretmek yatmaktadır. Bir Biyoloji Mühendisinin yükümlülüklerinin başında çözümleri fikirleştirmek ve doğru biçimde uygulanması için aşama ve seçenekler sunmak gelmektedir. Bunların dışında doktorlar, mühendisler, fizikçiler, diğer mühendislik alanları ve akademik araştırmacılarla her zaman etkileşim içinde bulunması gerekmektedir. İlgili üniversitesinin 4 yıllık Biyoloji Mühendisliği bölümünden mezun olan bir mühendisin çalışma alanı yelpazesi şu şekildedir:

  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyenlik yapabilmektedir.

  • Sağlık kurum ve kuruluşları içerisinde bulunan laboratuvarlarda gereken tıbbi analizleri yapmaktadır.

  • Biyoteknolojik çalışmalar sağlayan kurum ve kuruluşların bünyesinde her türlü üretim planlaması ve tasarlanmasında yer alabilmektedir.

  • Aşıların ve ilaçların üretimi ve dizaynını yapmaktadır.

  • Kalıtımsal tanı merkezlerinde çalışabilmektedir.

  • Dişçilik ve cerrahide kullanılan sağlıksal malzemelerin tasarı ve üretim aşamalarında yer alabilmektedir.

Biyoloji Mühendisi Maaşları

Biyoloji mühendisliği, esas tıp adı altında ki bilgilerle mühendislik arasında bağ kurarak, çalışmalar yapan bölüme denir. İnsanlık var olduğu sürece biyolojiyi kontrol etmek, büyütmek, değiştirmek veya geliştirmek için araçlar tasarlanmaktadır. İster yaşanabilir köyler inşa etmek için ormanı evcilleştirmek olsun ister durdurma ve enfeksiyon içeren; uzuvlarını kaybedenler için gelişmiş protezler yapmak olsun bu dalda tüm gelişmeleri görmek mümkün olmuştur.

Yeniden üretilemezlik, modern biyolojide, özellikle makale yayınlama ve sonuçları kopyalayamama söz konusu olduğunda büyük bir kriz haline dönüşmüştür. Ancak yeniden üretilebilirlik, biyolojiye mühendislik temelli bir yaklaşımın kritik özelliği yapısındadır. Yeniden üretilebilirlik olmadan bir süreci tasarlamak, tanımı gereği imkansız hale gelmiştir. Biyoloji Mühendisleri bu kavramların her birini daha fazla açığa kavuşturma da oldukça büyük mesafeler katetmiştir.

Biyoloji Mühendisinin maaşları 2021 yılındaki araştırmalar sonucunda şu şekilde gözlemlenmektedir. En düşük Biyoloji Mühendisi maaşı 5000 TL, en yüksek mühendis maaşı 7300 TL'dir. Ortalama olarak hesaplanması gerekirse ortalama bir Biyoloji Mühendisi maaşı 6150 TL olmaktadır. Bu araştırmalar sonucu ortaya atılan maaş miktarı olsa da çalıştığınız firmaya göre farklılıklar gösterebilmektedir.

Biyoloji Mühendisi Nasıl Olunur?

Biyoloji Mühendisi olmak için öncelikle bu işi yapıp yapamayacağınızı ve bu konularda yeteneğinizin yatkın olduğunu gözlemlemeniz gerekmektedir. Her ne kadar adı biyoloji olarak geçse de bu mühendisliğin tıp terimlerine yatkınlığı da oldukça fazladır. Biyoloji Mühendisi olmak için üniversite sınavlarına girmeniz gerekmektedir. Aldığınız puan yeterliyse mühendislik eğitimini veren istediğiniz üniversiteyi seçebilirsiniz. 4 yıllık lisans bölümünü bitirip mezun olan herkes Biyoloji Mühendisliği yapabilmektedir.

Biyoloji Mühendisi Nedir?

Biyoloji Mühendisliği, çeşitli bir eğitim, çalışma alanı ve kurumun özünü oluşturmaktadır. Biyoloji Mühendisleri, biyolojiyi mühendislik bakış açısıyla inceler ve çok çeşitli sorunlara daha iyi çözümler oluşturmak için mühendislik ilkelerini biyolojik süreçlere uygulamaktadır. Örneğin, doktorumuzun ofisine gittiğinizde gördüğünüz tıbbi cihazlar, suyumuzu temizleyen işlemler, toksik atık akışlarını temizleyebilen genetiği değiştirilmiş bakteriler ve kan şekerimizi test eden teşhis cihazları gibi araçları ve ilaçları tasarlamaktadır.

Biyoloji Mühendisinin Görevleri Nelerdir?

Biyoloji Mühendisleri doğal ve cansız olan maddelerin molekül ağırlıklarını, madde elektrik, bileşimlerini, atom, ısıtma vb. etkiler karşısında oluşan değişmeleri incelemektedir. Moleküler ve hücre biyolojisinin ana prensipleri ışığında hücre yapısı, işlevselliği, protein, DNA ve RNA gibi makro moleküllerin moleküler yapıları ve fiziksel özelliklerini araştırmaktadır. Aminoasit ve nükleotidler, şeker, yağ moleküller, protein, nükleik asit, polisakkarit ve zarların yapıları ile özelliklerini araştırıp, geliştirmektedir.

Biyoloji Mühendisinin Çalışma Ortamı ve Koşulları Nasıldır?

Biyoloji Mühendisleri genellikle iyi aydınlatılmış, temiz büro ya da laboratuvar ortamında çalışmaktadırlar. Çalışmalarını laboratuvar ortamında yürütebilecekleri gibi kapalı büro ortamında da yürütebilmektedirler. Laboratuvarlar sessiz-sakin ve hijyeniktir, ancak kullanılan kimyasal madde ve bileşikler nedeniyle kokulu olabilmektedir.

biyoloji biyoloji mühendisi genetik laboratuvar biyoteknoloji biyoloji mühendisi nedir biyoloji mühendisi ne iş yapar biyoloji mühendisi maaşları
Fatma Aykut
Fatma Aykut
Blog Yazarı

Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezunu olan Fatma Aykut, 7.5 yıl yerel bir televizyonda Yayın Operatörlüğü ve Muhabirlik yaptı. Şu an Atatürk Üniversitesi Reklamcılık bölümünü okuyor ve İstanbul İşletme Enstitüsü’nde içerik editörlüğü yapıyor.    

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.