AnasayfaBlogPazarlama İnovasyon Örnekleri
Satış - Pazarlama

Pazarlama İnovasyon Örnekleri

07 Mart 2020
Gözlüklü bir kadın kameraya sıcak bir ifadeyle bakıyor. Parlak turuncu uzun kollu bir gömlek giyiyor ve siyah saçları yüzünden geriye doğru toplanmış. Gözlükleri gümüş desenli yuvarlaktır ve boynunda zarif bir altın kolye vardır. Beyaz bir duvarın önünde duruyor, elleri yanlarında duruyor. Gözleri kahverengi ve dudakları sanki bir şey söylemek üzereymiş gibi hafifçe ayrık. Kendinden emin ve dingin görünüyor ve görüntü bir sakinlik ve güç hissi veriyor.
Pazarlama İnovasyonu ÖrneğiUygulayan ŞirketSonuçlar
Red Bull Kanatlandırır kampanyasıRed BullGenç demografiye enerji içeceği sunarak büyük bir pazar payı kazandı
Kişiselleştirilmiş posta göndermeAppleDaha geniş kitleye ulaşma ve kalıcı izlenim yaratma imkanı elde etti
Dijital pazarlama ve internet reklamcılığına geçişBirçok şirketUlaşılabilirlik ve maliyet etkinliği arttı, geniş kitlelere ulaşıldı
Sosyal medya uzmanlığıMarkalar ve şirketlerHedef kitlenin ilgisini çekmek ve onları markayla etkileşime geçmek için yaratıcı yollar bulabildiler
Farklı bir ürün veya hizmet sunmaİnovatif markalar ve şirketlerRekabette öne çıkma ve tüketicinin ilgisini çekme fırsatı buldular
Yaratılmayanı yaratma anlayışıYenilikçi şirketlerYeni bir ürün veya fikirle pazarda farkını ortaya koymanın yanısıra, tüketiciye yeni bir değer sunma olanağı buldular
Geleneksel pazarlama yöntemlerini sınırlamaDijitale geçiş yapan şirketlerDaha etkili ve maliyet-etkin pazarlama yöntemleri keşfetme ve kullanma imkanı buldular
Küçük ölçekli şirketlerin dijital pazarlamayı kullanmaKüçük ölçekli şirketlerDaha geniş kitlelere ulaşma ve daha etkili satış ve pazarlama stratejileri oluşturabildiler
Sosyal medya ve dijital platformlarda etkin tanıtım faaliyetleriBirçok marka ve şirketHedef kitlenin dikkatini çekme ve hızlı ve etkili bir şekilde marka bilincini oluşturabildimeleri
Teknolojik yeniliklere adaptasyonBirçok şirketMüşteri deneyimini iyileştirme ve iş süreçlerini verimlilikle yönetme imkanı elde ettiler

Artan rekabet ortamında yerini sağlamlaştırmak ve pazar yarışını önde götürmek için pek çok marka ve kurum, yeniliği ve farklılığı vaat eden stratejileri uyguluyor. Tüketici davranışlarına yönelik geliştirilen stratejik uygulamalar, pazarlamanın da temel işlevleri doğrultusunda bizlere sunuluyor.  Pazarlamada temel hedef;  müşterilere ürünü ve hizmeti tanıtmak, satın almaya teşvik etmek ve sonuçtan memnun bir şekilde satın alımı sürdürmektir.

Geleneksel pazarlama yöntemleri, markayı ve ürünü kulaktan kulağa iletiyi ve çeşitli tanıtım ilanları, broşür, reklam panoları ve ürün stanttı açma gibi uygulamaları içeriyor. Bu uygulamalar bir yere kadar etkili olsa da dijitalleşen bir çağın ulaşılabilirlik ilkesini tamamıyla karşılayamıyor.

Birçok alanda olduğu gibi deneyimler ve bilgiler ışığında yenilikler, ilgili kişilere sunulmaktadır. Pazarlama alanında da ortaya konulan bilgi ve deneyim birikimi, pazarlamacılara birçok şeyi değiştirme ve yeniden yaratma olanağını sağladı. Bilhassa rekabetin kızıştığı bir pazar yarışında, ünlü markalardan inovasyon anlamında pek çok uygulama beklenmektedir. Ürünü ve hizmeti pazarlama ve müşterinin davranışını olumlu etkileme yolunda da pazarlama inovasyonu kavramından yararlanılır.

Pazarlama inovasyonun pek çok örneklerini marka ve büyük ölçekli şirketlerin pazarlama-tanıtım faaliyetlerinde görüyoruz. Küçük ölçekli şirket ve pek tanınmayan markaların yeni bir şey yaratma konusunda rekabetin gerisinde kaldığını da söyleyebiliriz. Bunun nedeni, küçük ölçekli şirketlerin ve markaların örneklerini gördüğümüz uygulamalar için yeterli bir altyapısının olmaması ve tanıtıma yönelik yaratıcılığın kendilerine fayda sağlamayacağını düşünmeleridir. Gerçekten bakıldığında pazarlama alanında geleneksel pazarlama ve dijital pazarlama, küçük ölçekli şirketlerin ve markaların daha fazla işine yaramaktadır.

Pazarlama inovasyonu, yeni pazarlama yöntemleri, taktikleri veya fikirleri yaratma sürecidir. Müşterilere ulaşmanın ve onlarla etkileşim kurmanın yeni yollarını bulmakltır. Pazarlama yeniliği, teknolojideki değişiklikler, tüketici davranışı ve rekabet ortamı dahil olmak üzere çeşitli faktörler tarafından yönlendirilebilir. Örneğin, sosyal medyanın ortaya çıkışı, işletmelerin müşterilerle bağlantı kurması ve markalarını tanıtması için yeni fırsatlar yarattı.

Benzer şekilde, e-ticaretin yükselişi, işletmelerin ürün ve hizmet satma şeklini değiştirdi. Sonuç olarak, şirketler önde olmak için pazarlama stratejilerini sürekli olarak yenilemelidir. Pazarlama inovasyonunun sayısız örneği vardır. Herkesin bildiği bir örnek, enerji içeceğinin daha genç bir demografiye tanıtılmasının yenilikçi bir yolu olan Red Bull'un "Red Bull Kanatlandırır" kampanyasıdır.

Başka bir örnek, Apple'ın ürünlerini tanıtmak için doğrudan pazarlamayı kullanmasıdır. Apple, kişiselleştirilmiş mesajlar içeren postalar göndererek daha geniş bir kitleye ulaşmayı ve kalıcı bir izlenim yaratmayı başardı. Bunlar, işletmelerin müşterilere ulaşmak ve onların ilgisini çekmek için pazarlama inovasyonunu nasıl kullandığına dair sadece birkaç örnek. Dünya değişmeye devam ederken, işletmelerin hedef pazarlarına ulaşmak için yeni yollar bulması gerekecek. Başarılı olanlar, pazarlama stratejilerini yenileyebilenler olacaktır.

Pazarlama inovasyon aşamalarını doğru yönetmek ve potansiyel müşterilere ulaşmak için örneklerini göreceğiniz birçok uygulama, arkasında fikir ve strateji destekli bir süreç sonucunda meydana gelir. Birçok departmanın birlikte çalıştığı ve ortaya yeni bir pazarlama fikrinin çıkarıldığı sürece daha yakından bakarak örnekler üzerinden incelemeye başlayalım.

Pazarlama İnovasyonu Nedir?

Geleneksel pazarlama yöntemlerinin sınırlılığından bahsettik. Özellikle ulaşılabilirlik açısından sizi belli bir yere kadar götüren geleneksel pazarlama, maliyet açısında da sıkıntı yaratabilmektedir. Sosyal medyanın etkisini gösterdiği ve internet reklamcılığı ile dijital pazarlamanın ortaya çıkışı, pazarlama anlayışını değiştirmiştir. Sosyal medya uzmanlığı pazarlama alanında önemli bir boyut kazanmıştır. Pazarlama inovasyonu kavramı da pazarlama faaliyetleri için bir farklı sunum ve değer yaratmayı içerir. Türkçedeki kullanımıyla yenilikçilik anlamına denk düşen inovasyon, pazarlama alanında da yaratıcı bir süreç sonucu ortaya çıkar.

i̇novasyon yaratmak ve sunabilmek, tamamıyla yeni bir ürün veyahut fikir geliştirmeyi içermez. pazarlama iletişimi eğitimi pazarlama alanında yenilikten ne anlamamız gerektiği ayrıntılarıyla ele alır. yaratılmayanı yaratmak ya da yeni bir ürünü piyasaya sürmek, pazarlama inovasyonu kavramı için yeterli değildir. önemli olan, pazara sürülecek ürünün ya da pazarlama anlayışının bize bir farklı bir sunuşu vaat etmesidir. burada ürün farklılaşmasa bile bize sunulan pazarlama anlayışının farklı ve ilgi çekici olması, tüketici nezdinde bir değer içerir.

Pazarlama alanında tanıtımı ve satış faaliyetlerini farklı yapmanın, öne çıkarıcı bir işlevi vardır. Her şeyin birbirine benzediği ve ihtiyaca yönelik pek çok marka olmasına rağmen neden o markayı tercih edeceğimiz ya da etmemiz gerektiği önemli bir soru ve yanıtı içeriyor. Bunun farkında olan markalar da ürünlerine ve pazarlama anlayışlarına yeni bir perspektif getiriyor. Sosyal medya, web sitesi üzerinden içerik pazarlama, online satış, mobil uygulamalar markaların kullandığı inovasyonun sunulduğu alanları oluşturuyor. Bu noktada pazarlama inovasyonu ile ürün inovasyonunun farkına da değinmek gerekiyor. Ürün inovasyonun mevcut ürünün işlevlerinin geliştirilmesi ya da özelliklerinden bir ya da birkaçının değişikliğe uğramasıdır. Pazarlama inovasyonunda ise ürünün tasarımında bir farklılığı meydana getirerek ürünün işlevlerini ve özelliklerini değişikliğe uğratmayan yöntem ise pazarlama inovasyonudur. İnovasyon konusunda  pazarlama alanında ne gibi örneklerin var olduğunu aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

İlgili Eğitim: Pazarlama İletişimi Eğitimi

Pazarlama İnovasyonu İçin 4 Örnek

Yemek Sepeti: Türkiye'de daha önce örneğini görmediğimiz bir sistem geliştiren yemek sepeti, internet üzerinden yemek söyleme girişimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yemek siparişini online web sitesi üzerinden yürüten yemek sepeti, Türkiye'deki öne çıkan girişimcilik örneklerinden biridir. Yemek sepeti ne denenmeyen bir işi devraldı ne de yeni bir ürün satışını uyguladı. Tek yaptığı Türkiye'de örneği olmayan bir online satış uygulamasını uygun pazarlama yöntemiyle geliştirmesi oldu. Tabii ki girişimcilik alanında da cesur ve pazarlama odaklı uygulamalar ve stratejisiyle de kullanıcı dostu olduğunu söyleyebiliriz.

Netflix: İnternet destekli web sitesiyle dizi ve film izleme imkânını hedef kitlesine sunarak bu alanda birçok markanın da önüne açmıştır. Kişisel arayüz tasarımı ile birçok ülkede aktif olarak kullanılan Netflix, ilk başta dağıtımını üstlendiği dizi ve filmlerin haklarını almaktan daha ileri giderek kendi dizi ve filmlerini üretti. Bugün Netflix, yarattığı pazarlama sunumuyla birçok yönetmenin de ilk dizi ve filmlerine gösterim için olanak yaratmıştır. Bir marka olarak hedef kitlenin talep, istek ve ihtiyaçlarına yönelik kullanıcı verilerinden hareket ediyor. Bu veriler ışığında yeni içerikler hakkında bilgi ve fikir topluyor ve bir içeriğe dönüştürüyor. Hedef kitle iletişimini de sosyal medya üzerinden etkileşimi ihmal etmeyerek geri dönüşü eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde pazarlıyor. Yürüttüğü pazarlama anlayışındaki yenilik ile bugün; Amazon, Disney, Apple gibi markalar da online film-dizi platformunu harekete geçirmek peşinde.

L'oreal: Kozmetik alanında bilinen markalardan biri olan L'oreal, "Makeup Genius"  uygulaması ile yüzünde makyaj ürünlerini test etmek isteyenler web sitesi üzerinden uygulamayı indiriyordu. İlk defa denenen bu uygulama, satışları artırırken müşterilerin de farklılık nedeniyle uzun süre ilgilerini korumalarını sağlamıştı. Bu uygulama sayesinde oturduğu yerden insanlar; ürünlerin, mankenlerin ve ünlülerin kullandığı makyaj görüntüsünü kendi yüzünde deneyebiliyordu. Marka bu hamlesiyle hem uzun süre hedef kitlesiyle sadakatini sürdürdü hem de denemenin vaat edildiği bir kazanımla satış ve pazarlama konusunda başarılarını önemli ölçüde arttırdı.

Apple: Pazarlama inovasyonunun bir başka örneği de Apple'ın ikonik "Farklı Düşün" kampanyasında görülebilir. 1997'de başlatılan kampanya, Apple'ı statükoya asi bir alternatif olarak konumlandırmayı amaçladı. Mahatma Gandhi ve Martin Luther King gibi ikonik figürlerin reklamlarda kullanılması oldukça etkili oldu ve Apple'ın yaratıcılığı ve bireysel ifadeyi temsil eden bir marka olarak yerleşmesine yardımcı oldu. Son yıllarda Apple, tasarım konusunda daha bilinçli bir kitleye hitap etmek için şık ve minimalist reklamları kullanarak pazarlama stratejisini bir kez daha yeniledi. Bu örnekler, pazarlama inovasyonunun markaların başarıya ulaşmasına yardımcı olmada oldukça etkili olabileceğini göstermektedir.

Nike: Nike'ın "Just Do It" kampanyası, tüm zamanların en tanınmış ve başarılı pazarlama kampanyalarından biridir. İlk olarak 1988'de tanıtılan slogan, Nike marka kimliğini mükemmel bir şekilde özetliyor ve Nike'ın dünyanın en başarılı spor markalarından biri olmasına yardımcı oldu. Nike, son yıllarda daha geniş bir kitleye ulaşmak için Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya platformlarını kullanarak pazarlama stratejisini yenilemeye devam etti. Nike'ın pazarlama inovasyonunu kullanması son derece başarılı oldu ve spor dünyasında küresel bir lider olarak konumunu sağlamlaştırmaya yardımcı oldu.

Başarılı Bir Pazarlama Stratejisi Nasıl Yaratılır?

Pazarlama inovasyon örnekleri, belli bir strateji ve hedefler dahilinde ortaya çıkıyor. Başarıya ulaşmak için mevcut durumun gözden geçirilmesi ve ciddi bir araştırma için analiz kısmına önem verilmelidir.  Hedefleri olan ve müşterilerini tanıyan şirket ve markalar, pazarlama inovasyonu için fikir üretimine yatırım yapar. Yaratıcı düşünme teknikleri ve inovasyon burada devreye girer. Geliştirilen fikir ve tüketicisinin ihtiyaç ve isteklerini araştıran markalar, ürün ve hizmette bir farklılığı yaratabiliyor. Tasarım ve ürün geliştirmek için satış ve mühendislik becerisi uygulanır ve imalatı hazırlanır. Pazarlama ise buradaki en önemli adımdır. Tasarımda ya da pazarlama anlayışında yapılacak bir farklılık, inovasyonu yaratacaktır.

Yenilikçi bir şey yaratmanın kilit unsurlarından biri, hedef kitlenizin ne istediğini ve neye ihtiyaç duyduğunu anlamaktır. Bu, ihtiyaçlarını yeni ve daha iyi bir şekilde karşılayan bir şey yaratmak için beklenti ve isteklerini dikkate almak anlamına gelir. Anket veya pazar araştırması, insanların ne aradığını daha iyi anlamanıza yardımcı olabileceğinden, bu süreçte yardımcı olabilir. Ancak, sadece başkalarının daha önce yaptıklarını taklit etmek, gerçek inovasyonu yaratmak için yeterli değildir. Gerçekten öne çıkmak için farklı konseptleri ve fikirleri benzersiz bir şekilde birleştirebilmeniz gerekir.

Bu, kalıpların dışında düşünmek ve sorunlara özgün çözümler bulmak anlamına gelir. Sadece risk alarak ve yaratıcı düşünerek yenilikçi bir şey yaratabilirsiniz.

Tasarım ve inovasyon sürecinde departmanların birlikte çalışması ve fikir gelişimine katkı sunmaları beklenir. Pazarlama inovasyonu, tüketiciyi anlama ve farklılığı benimsetebilecek bir süreçte meydana gelebilecektir.

Sürekli değişen pazarlama ortamında yeni bir şeyler denemek göz korkutucu olsa da, risk almak ve yenilikçi olmak pazarlamanın doğasında vardır. Farklı stratejiler ve taktikler deneyerek, hedef kitlenize ilgi çekici ve akılda kalıcı bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olacak bir kombinasyon bulabilirsiniz. Bu yüzden işleri karıştırmaktan korkmayın - başarıları tekrarlamak ve başarısızlıklardan ders çıkarmak için deneyin ve sonuçları analiz edin. Son zamanlarda hangi yeni pazarlama fikirlerini denediniz?

Red Bull Kanatlandırır kampanyası, Red Bull, Genç demografiye enerji içeceği sunarak büyük bir pazar payı kazandı, Kişiselleştirilmiş posta gönderme, Apple, Daha geniş kitleye ulaşma ve kalıcı izlenim yaratma imkanı elde etti, Dijital pazarlama ve internet reklamcılığına geçiş, Birçok şirket, Ulaşılabilirlik ve maliyet etkinliği arttı, geniş kitlelere ulaşıldı, Sosyal medya uzmanlığı, Markalar ve şirketler, Hedef kitlenin ilgisini çekmek ve onları markayla etkileşime geçmek için yaratıcı yollar bulabildiler, Farklı bir ürün veya hizmet sunma, İnovatif markalar ve şirketler, Rekabette öne çıkma ve tüketicinin ilgisini çekme fırsatı buldular, Yaratılmayanı yaratma anlayışı, Yenilikçi şirketler, Yeni bir ürün veya fikirle pazarda farkını ortaya koymanın yanısıra, tüketiciye yeni bir değer sunma olanağı buldular, Geleneksel pazarlama yöntemlerini sınırlama, Dijitale geçiş yapan şirketler, Daha etkili ve maliyet-etkin pazarlama yöntemleri keşfetme ve kullanma imkanı buldular, Küçük ölçekli şirketlerin dijital pazarlamayı kullanma, Küçük ölçekli şirketler, Daha geniş kitlelere ulaşma ve daha etkili satış ve pazarlama stratejileri oluşturabildiler, Sosyal medya ve dijital platformlarda etkin tanıtım faaliyetleri, Birçok marka ve şirket, Hedef kitlenin dikkatini çekme ve hızlı ve etkili bir şekilde marka bilincini oluşturabildimeleri, Teknolojik yeniliklere adaptasyon, Birçok şirket, Müşteri deneyimini iyileştirme ve iş süreçlerini verimlilikle yönetme imkanı elde ettiler
pazarlama inovasyonu pazarlama inovasyon örnekleri tüketici hedef kitle geleneksel pazarlama
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.