AnasayfaBlogOkutman (Lektör) Nedir? Ne İş Yapar? Ne Kadar Maaş Alır?
Meslekler

Okutman (Lektör) Nedir? Ne İş Yapar? Ne Kadar Maaş Alır?

18 Temmuz 2021
Bir adam sağ elinde bir kitap tutmakta ve sol eliyle bir şeyi işaret etmektedir. Beyaz yakalı mavi bir gömlek giyiyor ve yüzünde ciddi bir ifade var. Gözleri işaret ettiği nesneye odaklanmış ve ağzı hafifçe açık. Elindeki kitap beyaz, kırmızı kapaklı ve ön yüzünde bazı metinler var. Arka plan bulanık ve uzakta birkaç ağaç var. Altında biraz yeşillik olan beyaz bir duvarın önünde durmaktadır.
UnvanGörev ve SorumluluklarMaaş Bilgileri
Okutman (Lektör)Üniversitelerde zorunlu derslerin eğitimini verir, ders materyallerini ve müfredatını hazırlar, zümre toplantılarına katılır ve öğrencilerin devam ve başarı durumlarını takip eder.Devlet veya vakıf üniversitelerinde çalışmakta olup maaşları görev, unvan ve kurumun durumuna göre değişiklik gösterir.
Okutman (Lektör)Ders saatleri dışında öğrencilere yardımcı olur, sınavları hazırlar ve değerlendirir.Haftada en az 12 saat ders vermekle mükellef olup bu süre, kurumun ihtiyaçları ve okutmanın isteği doğrultusunda değişebilir.
Okutman (Lektör)Sesli ya da görüntülü sunumlar hazırlar ve mevcut olanları izletir.Dersin ve okutmanın durumuna göre ek işler yapabilir ve bu durumda ek üzerine maaş alabilir.
Okutman (Lektör)Alanı ile ilgili araştırmalar yapar ve kendini sürekli geliştirir.Alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olan okutmanların maaşları genellikle daha yüksektir.
Okutman (Lektör)Öğrencilere ders saatleri dışında yardımcı olmak için ofis zamanlarını belirler.Kurum politikalarına, kanun ve yönetmeliklere bağlı olarak maaşları belirlenir ve düzenlenir.
Okutman (Lektör)Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder ve uygulamaya geçer.Belirli bir kıdem ve tecrübeye sahip okutmanlar genellikle daha yüksek maaş alır.
Okutman (Lektör)Dönem sonunda öğrencilerin not ortalamalarını hesaplar ve sisteme girer.Çalıştığı üniversitenin devlet ya da vakıf olmasına göre de maaşları değişkenlik gösterebilir.
Okutman (Lektör)Eğitim ve öğretim yöntemlerini geliştirir ve öğrencilere fayda sağlar.Akademik personel maaşları genellikle konusundaki uzmanlıklarına, tecrübelerine ve akademik unvanlarına bağlıdır.
Okutman (Lektör)Gerektiğinde, kurumun uygulayacağı diğer sınavlarda gözetmenlik yapar.Kıdemli okutmanlar, tecrübelerine bağlı olarak daha yüksek maaş alabilir.
Okutman (Lektör)Görevin gerektirdiği akademik ve idari işleri zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirir.Maaşı, kurumun mali durumu, çalışma yılı, eğitim ve deneyime dayalı faktörlere bağlıdır.

Üniversitelerde akademisyen olmanın birbirinden farklı yolu bulunur. Eğitim gördüğünüz bölüme göre çeşitli alanlarda uzman olabilirsiniz. Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra adım adım çeşitli unvan ve derecelere sahip olunur. Çevirmen, Okutman ve Araştırma Görevlisi olarak başlayabileceğiniz süreci imkanlar dahilinde daha da ileriye götürebilirsiniz. Okutman, fakülte yönetimi ve kurulların teklifinin ardından rektörün onayı ile göreve getirilen öğretim elemanlarıdır. 2547 sayılı kanunun 36. maddesine göre haftada belirtilen saat kadar ders vermek zorunda olan okutman adaylarının lisans eğitimlerinin başvurmak istedikleri bölüme uygun olup olmadığını incelemesi gerekir.

Bu öğretim elemanları, belirlenen güncel şartları sağladıkları sürece ilanlara başvuru yapabilir. Süreli ve sürekli olarak atanan okutmanlar, akademik alanlar ile ilgili yönetmelikte bulunan maddelere göre belirlenir. Ayrıca, üniversitelerin uygun gördüğü özel şartları da sağladıkları sürece başvuruda bulunabilirler. Üniversitede yer alan kadrolardan biri olan bu alana başvurmak için ilanları sıklıkla takip etmeniz gerekir. Şartları sağlayan adaylar, birçok adımdan geçtikten sonra Okutman olmaya hak kazanır. Meslek Yüksek Okulları ve Fakültelerde zorunlu derslerin eğitimini vermekten sorumlu olurlar.

Okutman (Lektör) Nedir?

Okutman ya da diğer adıyla Lektör, üniversitelerde zorunlu dersleri vermek ya da eski dilde yazılmış metinleri çözümlemek gibi asıl öğretime yardımcı olan öğretim elemanlarına denir. Yüksek lisans ya da doktora gerektirmeyen üniversite kadrosudur. Bazı okullar ve bölümler yüksek lisans ya da doktora eğitimi isterse, programlarına devam etme şansları da bulunur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Temel Bilgisayar Teknolojileri, Beden Eğitimi ve Spor ile Türk Dili zorunlu ders grubunun öğretilmesinden ve planlanmasından sorumlu kişilerdir.

Okutman / Lektör, mezun olduğu lisans programı ile uyumlu bölümde çalışır. Üniversiteler, kadro sınavı açıp şartları belirledikten sonra başvuruları değerlendirir. Gerektiği zaman eğitim vermek zorunda olan bu öğretim elemanları, akademik personel grubunda yer alır. Okutman / Lektör, üniversitelerde öğrencilere alanı ile ilgili eğitim verir. Akademik kadro içerisinde yer alan okutmanlar, birbirinden farklı görev tanımını uygular.

Okutman (Lektör) Ne İş Yapar?

Okutman / Lektörler, haftada en az 12 saat ders vermekle yükümlüdür. Ayrıca zümre toplantıları, ders alan kişilerin listesi, alanı ile ilgili araştırmalar, ders materyalleri ve eğitim-öğretim yöntemleri üzerine çalışmak gibi sorumlulukları da bulunur. Konu anlatımlı ve uygulamalı dersleri verdikleri gibi profesörlerin derslerini de takip ederler. İdari kadronun uygun gördüğü görevleri yapar. Okutmanın sorumluluk tanımı içerisinde şunlar yer alır;

 • Dönem başında sorumlu olduğu dersi alacak öğrencilerin listesini alır.

 • Eğitimin takip edileceği kitap, broşür, not ve internet adresleri ile birlikte ek öğretim materyallerini de belirler.

 • Ders içeriklerini müfredata uygun bir şekilde hazırlar.

 • Öğrencilerinin ve müfredatın ortak paydasına uygun üretilen projelerin yönetimini gerçekleştirir.

 • Öğrencilere dağıtmak istediği fotokopileri organize eder.

 • Sesli ya da görüntülü sunumlar hazırlayıp mevcut olanları izletir.

 • Ders ve sınav programlarında yapmak istediği değişiklikleri önce bölüm başkanlığına, sonrasında ise öğrencilere bildirir.

 • Diğer okutmanlar ile koordineli bir şekilde çalışarak derslerin verimini, öğrencilerin de performansını artırır.

 • Sınavları hazırlayıp belirlenen tarihlerde uygular. Sonrasında ise değerlendirerek sonuçları açıklar.

 • Öğrencilerin devam ve başarı durumunu inceleyip kayıt altına alır. Raporu ilgili yönetime sunar. Devamsızlık ve başarısızlık durumlarının nedenlerini araştırır.

 • Gerektiğinde, kurumun uygulayacağı diğer sınavlarda da gözetmenlik yapmak görevinin bir parçası olur.

 • Dönem sonunda, öğrencilerin not ortalamasını hesaplayıp sisteme girişini gerçekleştirir. İlgili yönetime bildirir.

 • Öğrencilere ders saatleri dışında yardımcı olmak için ofis zamanlarını belirler.

 • Görevin gerektirdiği akademik ve idari işleri, zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirir.

 • Zümre toplantılarına ve hizmet içi eğitim seminerlerine katılarak kendini sürekli geliştirir.

 • Yıllık akademik faaliyetleri listeleyip bölüm başkanlığına iletir.

 • Alanı ile ilgili araştırmalar yaparak kendini güncellemeye devam eder.

 • Eğitim ve öğretim yöntemlerini öğrencilere faydalı olacak şekilde geliştirir.

 • Etik kurallara uyup iç kontrol faaliyetlerini destekler.

 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edip uygulamaya geçer.

Okutman (Lektör) Maaşları

Okutman / Lektörler, devlet veya vakıf üniversitelerinin ilgili bölümlerinde görev alır. Kendilerine oluşturulan istihdam alanlarında çalışırlar. Haftalık en az 12 saat olarak belirlenen ders süresi, kurumun ihtiyaçları ve Okutmanın isteği doğrultusunda artırılabilir. Okutman / Lektör maaşları, okula ve hizmet yılına göre değişiklik gösterir. Ders saatinin üzerine çıktıkları zaman ek ücret alırlar. Araştırma Uzman Yardımcısı olarak başlayabileceğiniz akademik kariyer, Okutman / Lektör olarak devam eder. 

Bir Araştırma Uzman Yardımcısının maaşları;

 • En düşük 3.650 TL,

 • En yüksek 5.700 TL olup ortalama 4.620 TL'ye denk gelir.

Bir Okutman / Lektör'ün maaş aralığı ise şöyle;

 • En düşük 3.930 TL,

 • En yüksek 6.730 TL olup yaklaşık olarak 5.100 TL'dir.

Okutman (Lektör) Nasıl Olunur?

Üniversitelerde Okutman / Lektör olarak çalışmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Öncelikle, ilgili bölümlerde lisans eğitimini tamamlamış olmalısınız. Okutman olmak için asgari şartlar; ALES Sınavı'ndan 70, YDS ya da eş değer sınavlardan birinden en az 50 puan ve üzeri almak, alanında tezli veya tezsiz yüksek lisans mezunu olmak ya da devam etmektir. Branşa ve okula göre puan aralığı farklılık gösterir. Başvurular, üniversiteler tarafından verilen ilanlara yapılır. Akademik Kadro İlanları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden incelenir. Belirtilen belgeler ile ilana başvurulur. Değerlendirme süreci, üniversite tarafından kurulan sınav jürisi ile yapılır. İstenen okutman sayısının 10 katı kişi görüşmeye çağrılır. Adaylar, ön elemeyi geçtikten sonra sözlü ve yazılı sınavlara girer. Puan sıralamasına göre okutman olarak görevlendirilen kişi belirlenir.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel Bilgisayar Teknolojileri, Beden Eğitimi ve Spor, Türk Dili gibi alanlarda yüksek lisans zorunluyken Yabancı Dil Okutmanlığı'nda lisans mezunu olmak yeterli görülür. Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı ya da eşdeğer olan başka bir Yabancı Dil sınavından gerekli puanı almanız gerekir. 

Okutman / Lektör olmak için gereken özellikler şöyle;

 • Sabırlı, dikkatli ve hoşgörülü bir yapıya sahip olmak,

 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerisi,

 • Yaratıcı bir karakter,

 • Pozitif tutum ve yüksek motivasyon,

 • Planlı ve programlı olmak,

 • Zaman yönetimi yapmak.

İlgili eğitim: Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi

Okutman (Lektör), Üniversitelerde zorunlu derslerin eğitimini verir, ders materyallerini ve müfredatını hazırlar, zümre toplantılarına katılır ve öğrencilerin devam ve başarı durumlarını takip eder, Devlet veya vakıf üniversitelerinde çalışmakta olup maaşları görev, unvan ve kurumun durumuna göre değişiklik gösterir, Okutman (Lektör), Ders saatleri dışında öğrencilere yardımcı olur, sınavları hazırlar ve değerlendirir, Haftada en az 12 saat ders vermekle mükellef olup bu süre, kurumun ihtiyaçları ve okutmanın isteği doğrultusunda değişebilir, Okutman (Lektör), Sesli ya da görüntülü sunumlar hazırlar ve mevcut olanları izletir, Dersin ve okutmanın durumuna göre ek işler yapabilir ve bu durumda ek üzerine maaş alabilir, Okutman (Lektör), Alanı ile ilgili araştırmalar yapar ve kendini sürekli geliştirir, Alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olan okutmanların maaşları genellikle daha yüksektir, Okutman (Lektör), Öğrencilere ders saatleri dışında yardımcı olmak için ofis zamanlarını belirler, Kurum politikalarına, kanun ve yönetmeliklere bağlı olarak maaşları belirlenir ve düzenlenir, Okutman (Lektör), Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder ve uygulamaya geçer, Belirli bir kıdem ve tecrübeye sahip okutmanlar genellikle daha yüksek maaş alır, Okutman (Lektör), Dönem sonunda öğrencilerin not ortalamalarını hesaplar ve sisteme girer, Çalıştığı üniversitenin devlet ya da vakıf olmasına göre de maaşları değişkenlik gösterebilir, Okutman (Lektör), Eğitim ve öğretim yöntemlerini geliştirir ve öğrencilere fayda sağlar, Akademik personel maaşları genellikle konusundaki uzmanlıklarına, tecrübelerine ve akademik unvanlarına bağlıdır, Okutman (Lektör), Gerektiğinde, kurumun uygulayacağı diğer sınavlarda gözetmenlik yapar, Kıdemli okutmanlar, tecrübelerine bağlı olarak daha yüksek maaş alabilir, Okutman (Lektör), Görevin gerektirdiği akademik ve idari işleri zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirir, Maaşı, kurumun mali durumu, çalışma yılı, eğitim ve deneyime dayalı faktörlere bağlıdır
akademisyen okutman lektör okutman ne iş yapar lektör ne iş yapar okutman maaşları lektör maaşları
Kadın yeşilliklerle çevrili toprak bir patikada oturuyor. Kollarını dizlerine dayamış, üzerinde beyaz bir tişört ve kot pantolon var. Saçları sarı ve geriye doğru toplanmış. Yüzü kameraya doğru dönük ve hafif bir gülümseme var. Memnun ve huzurlu görünüyor, doğal ortamın tadını çıkarıyor. Arka plandaki ağaçlar esintiyle sallanarak sahneye dinginlik hissi veriyor. Işık parlak ve sıcak, manzaranın güzelliğini vurguluyor. Kadın doğanın bereketiyle çevrelenmiş, huzurlu bir teselli anı yaratıyor.
Hazal Beken
Blog Yazarı

1990 yılında Bakırköy'de doğdu. Lisede Bilgisayar bölümünü bitirdikten sonra sınava 1 ay kala bölüm değişikliği yaptı, üniversitede radyo ve tv programcılığı okudu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne devam ederken iş hayatına girmeye başladı. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali'nde koordinatör olarak yer aldı. Yazarak üretmenin heyecanını yaşıyor.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bu görsel sarı ve beyaz olmak üzere iki renkten oluşan bir logoyu göstermektedir. Logo, biri sarı diğeri beyaz olmak üzere birbirinin üzerine binen iki daire şeklindedir. Sarı dairenin merkezinde bir O harfi bulunurken, beyaz dairenin merkezinde bir Y harfi bulunmaktadır. Logo ayrıca, üzerine beyaz bir O harfinin yerleştirildiği mavi bir arka plana sahiptir. Ayrıca, sağ alt köşede beyaz metinli daha küçük mavi ve sarı bir işaret yer alıyor. Genel olarak logo modernlik ve zarafet hissi veriyor.
Nedir?

ÖSYM ALES Sınavı Nedir?

31 Aralık 2019
Bir kadın masada oturmuş, bir deftere bir şeyler yazıyor. Kolye takıyor ve elindeki kalemi kâğıda tutuyor. Yüzünde ciddi bir ifade var ve derin düşüncelere dalmış gibi görünüyor. Diğer eli ise defteri tutmaktadır ve defterde yazıların olduğu bir sayfa açılmıştır. Arkasında içinde bir bitki olan beyaz bir saksı ve sağında bulanık bir palmiye ağacı görüntüsü var. Odadaki aydınlatma yumuşak ve sıcak, sahnedeki renkler ise soluk. Sahne, dış dünyanın güzel manzarasını sunan bir pencere ile çerçevelenmiştir.
Nedir?

Yüksek Lisans Nedir?

09 Ocak 2020
Resimde üzerinde sarı yazılar bulunan pembe bir kağıt parçası görülmektedir. Kağıt, yüzeyindeki sarı yazı görülebilecek şekilde çerçevenin önünde tutulmaktadır. Yazı düzensiz, organik bir dokuya sahip kalın, sans-serif bir yazı tipindedir. Kâğıt hafifçe kırışmış ve yumuşak, davetkâr bir görünüm kazanmış. Kağıdın pembe rengi sarı yazıyı tamamlayarak canlı ve kontrast bir görüntü oluşturuyor. Çerçevenin arka planı açık gridir ve kağıda parlak ve net bir görünüm verir. Bu görüntü, resim alt yazısı yazmaya yönelik bir veri kümesinde kullanım için mükemmel olacaktır.
Bölümler

Dilbilim Bölümü Nedir?

28 Mart 2020