AnasayfaBlogOkullarda İnovasyon Örnekleri
Teknoloji

Okullarda İnovasyon Örnekleri

02 Şubat 2021
Bir kadın elleriyle beyaz bir kupa tutuyor. Gözlük ve önünde siyah bir harf olan pembe bir gömlek giymektedir. Harf siyah ve beyaz kontrastlı bir O harfi. Gülümsüyor ve gözlüklerinin ardından gözleri görünüyor. Ağzı hafifçe açık ve elleri kupayı sıkıca tutuyor. Kupa kameraya dönüktür ve kadının rahat bir duruşu vardır. Arka planda beyaz bir duvar görülüyor. Işık doğaldır ve görüntü nettir.
KonularAçıklamalarÖrnekler
İnovasyon NedirDeğer katan bir yeniliktir. Toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmasıTeknolojik aletlerin eğitimde kullanılması, yeni öğretim metotları
Ürün İnovasyonuÜrünün kalitesi, işlevleri ve özelliklerinde yapılan yenilikler ile ürüne değer katan düşüncelerin hayata geçirilmesiYeni bir teknolojik ürün geliştirmek, mevcut bir ürünü geliştirme
Hizmet İnovasyonuMüşteriye sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesiYepyeni bir hizmet geliştirmek, var olan bir hizmeti daha verimli hale getirmek
Pazarlama İnovasyonuBir ürünün pazar başarısını desteklemeye yardımcı olan yenilikçi uygulamalarYeni pazarlama stratejileri, yeni bir ürünün başarılı şekilde pazarlanması
Okullarda İnovasyonEğitim sürecinde teknoloji ve yenilikçi düşüncelerin kullanılmasıEğitim teknolojileri, interaktif ders materyalleri
Öğrenci Katılımıİnovasyonu sahiplenmek ve öğrenme sürecine aktif katılmakÖğrencilerin proje ve inovasyon kampında yer alması
İnovasyon LiderliğiOkul içinde belirlenen liderler aracılığıyla inovasyon sürecinin yönetilmesiÖğretmen ve öğrenci liderleri, kulüpler ve etkinlikler
Hedef BelirlemeÖğrencilere yeni bir amaç verilmesi ve bu amaca ulaşmak için onları cesaretlendirmeBilim ve teknoloji yarışmaları, sosyal sorumluluk projeleri
Yenilikçi DüşünceGeleceğe yönelik yenilikçi çözümler ve fikirler sunma yeteneğiErken yaşta STEM eğitimleri, proje tabanlı öğrenme
Patent Süreciİnovatif bir düşüncenin ya da buluşun patent hakkını almak ve bu buluşu koruma altına almakÖğrenci ve öğretmen buluşları, okul laboratuvarlarında yapılan çalışmalar

İnovasyon örnekleri konusuna geçmeden önce inovasyon nedir? Konusuna açıklık getirelim. Okul, farklı alanlarda toplu olarak eğitim verilen kurumlardır. Fransa’dan dilimize okul kelimesi geçmiştir. Osmanlı eğitim sisteminde ise mektep olarak bilinmektedir.

Okullarda eğitime yardımcı olmak için teknolojiden faydalanılmaktadır. Eğitimin daha bilimsel, daha öğretici olmasını sağlamaktadır. Okullarda kullanılan çeşitli yenilikçi ürünlere inovasyon adı verilmektedir.

İnovasyon Nedir?

İnovasyon kelimesine bakıldığında köken olarak Latince’den geldiği görülmektedir. TDK ise inovasyon kelimesinin karşıtı “yenileşim” olarak geçmektedir. İnovasyon nedir diye soracak olursak, değer katan bir yeniliktir anlamı karşımıza çıkacaktır. Toplumsal ortamda, kültürel ortamda ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmasıdır.

Teknolojinin ve bilimin topluma yarar sağlayacak şekilde kullanılmasıdır. Her buluş inovasyona dönüşmeyebilir. İnovasyon olabilmesi için gerekli yerlerden patent alınması gerekmektedir. Akla gelen fikirlerin zor olduğu, bu zor olan fikirlerin oluşturduğu süreç akla gelmesi gerekir. İnovasyon örnekleri kolay bir düşünceden ibaret değildir.

İnovasyon bir ülkede devam ettirilebilir büyüme ve toplumun refahınının ve iş olanaklarının artması demektir. Devlet için önemli olan gerekli inovasyon ortamını yaratmaktır. Bunun için yapılması gereken şey, gerekli sistemi kurmak ve etkin olan politikayı uygulamaktır.

İnovasyon için önemli olan bilginin üretilmesi, yayılarak uygulanmasıdır. İşletmeler yeniliğe ve değişime daima açıktır. Bunun için yatırım yapmaktan çekinmezler. Her işte yenilikçilik o işin büyümesinde büyük katkı sağladığı görülmektedir.

Araştırma ve geliştirme inovasyon için en önemli faaliyetlerin başında gelmektedir. Fakat araştırma ve geliştirmeyi yapanların girişimcilik özellikleri yoksa bu araştırma ve geliştirme bir anlam ifade etmez. Bunun sonucunda da inovasyona dönüşemez.

Yeni bir buluşa ve patente sahipse radikal inovasyon olarak bilinir. Radikal inovasyonlar yenilikçilik seviyesi yüksek olan inovasyonlardır. Var olan bir ürüne yeni fikirler ekleyerek inovasyon bir ürün yakalamak mümkündür.

İnovasyon kendi içinde bölümlere ayrılmaktadır.

  • Ürün inovasyonu; inovasyon türleri arasında en çok araştırılan bir bölümdür. Ürün inovasyonunda ürünün kalitesi, özellikleri, fonksiyonlarının nasıl olduğu hepsini içinde barındırmaktadır. Ürün inovasyonunda temel olan bir ürüne yeni içerikler katıp ürünü tamamlayabilecek ürünlerden oluşmaktadır. Ürün inovasyonunda önemli olan tek şey ürüne değer katmasıdır.

  • Hizmet inovasyonu; ürün inovasyonunda olduğu gibi, hizmet inovasyonu da müşteriye sunulan hizmetlerin iyileştirilmesidir. Buna ek olarak geliştirilmesi üzerine yapılan inovasyon örnekleri olarak denilebilir. Yepyeni bir ürün geliştirme de hizmet inovasyonuna girmektedir.

  • meydana getirilen ürün hem hizmet hem de fiziksel bir ürünü ifade eder. Teknolojik olarak yeni bir ürünün geliştirilmesinin yanında var olan bir ürüne bir şeyler eklemekte bu bölüme girmektedir. Elde edilen ürünün pazarlanması ve üretimde kullanılması olayı ise inovasyonu oluşturmaktadır.

  • Pazarlama inovasyonu; yeni olan bir ürünün pazar başarısının da desteklenmesinde katkısı olan yardımcı bir inovasyon bölümüdür. Bu bölüm, inovasyon başarısında son derece önemli olan bir bölümdür. Pazarlama inovasyonu, çok geniş bir ürün yelpazesine sahip. Pazar yönelimi ile yeni bir ürünün hizmetini veya başarılı şekilde pazarlanmasını gerçekleştiren bir bölümdür.

Okullarda İnovasyon

Okul döneminde eğitim süresi boyunca iyi bir not almak ve iyi bir eğitim sağlamak her bireyin hayallerinde yer almaktadır.

Okullarda inovasyon ortamını hazırlamak zor değildir. Bu ortamı hazırlamakta yardımcı olan tek kilit nokta ise öğrencileri işe dahil etmektir. Onların inovasyonu sahiplenmesini sağlamaktır. Geliştirilen tüm teknolojileri sınıfa doldurmak tek başına yeterli olmayacaktır. Sürekli değişen ve yenilenen dünyada, öğrencileri bu düşüncelere adapte edebilmek en önemli noktadır.

Eğitimde de her dönüşümde olduğu gibi yeni bir öğrenme deneyimi ve değişim söz konusu olmaktadır. Değişimi gerçekleştirmek içinde iyi bir liderlik yapılması gerekir. Okullarda seçilen liderler, çeşitli kulüp ve etkinliklerde rol alır. Okulun gerekli olan inovasyonun oluşturmasında önemli rol oynarlar. Bunların sayesinde öğrenme modellenir. Yeni öğrenme fırsatı elde edilir. Profesyonel hayatlarında yeni kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanı oluşur.

İlgili eğitim: Liderlik Kursu

Eğitim hayatında öğrencilere yeni bir amaç vermek bu yeni öğrenmenin kalbini oluşturmaktadır. Öğrencilerin bu amacı kendilerinin bulması ise paha biçilemez bir değere sahiptir. Öğrencilerin yeni buluşlar yapmasını istiyorsak, onlara bu uygun ortamı sağlamak gerekir. Öğrencilere yarışmalar, inovasyon kampı ve sosyal sorumluluk adı altında projeler öğrencilerin bulma amacı içinde olmalarını destekleyecektir.

Hızla ilerleyen ve gelişen dünyada hiçbir ülke dünyada küçük bir ada gibi varlığını sürdüremez. Bilgiyi üreterek yeni kavramları ve yeni olguları elde etmeyi, ortak bir yaşam alanını zorunlu hale getirmiştir.

Ülkeler eğitimde ve kültürel olarak zayıf taraflarını bulup, inovasyon örnekleri şeklinde kendini geliştirmek zorundadır. Eğitimde ise inovasyonun temel amacı, eğitim alan bireyleri bilgi çağının gerektirdiği şekilde bilgi ile donatmak, eğitim hayatını daha etkili bir hale gelmesini hedeflemektedir.

Eğitimde inovasyon konusunu ele alacak olursak ürün inovasyonu ve süreç inovasyonu olarak ele alınmaktadır. Öğretmenlerin birbiri ile çalışma şekillerinin değişmesi, veliler ile sürekli iletişim halinde olunması da inovasyona katkı sağlar.

Okullarda İnovasyon Örnekleri

Okullarda inovasyon örnekleri; matematik, fen bilgisi ve okuma alanlarında değişik uygulamalarla gerçekleşir. Öğretim alanında gerçekleştirilmiş inovasyonlar orta seviyede inovasyondur. Okullarda geliştirilmiş olan inovasyon yöntemlerine bakıldığında bu teknoloji değişime çok az ilgi vardır.

Eğitimde inovasyonlar bölümlere ayrılmaktadır. Bunları şöyle açıklayabiliriz.

  • Bağımsız Bilgi Edinme

Eğitimde öğrenme sürecini gerçekleştirirken, öğrencilerden gerekli kaynaklardan araştırıp bilgi edinilmesi, fikir araştırmasında bulunulması istenmektedir. Yapılan bu sürece bağımsız bilgi edinme olarak adlandırılır. Bu konuda araştırma yapılırken en fazla kullanılan bilgisayardır. Günümüzde bilgisayara ulaşılmasının kolay olması, araştırma yaparken bilgisayarın kullanılmasına, derslerde ve okullarda bilgisayar kullanımının yaygın hale gelmesini sağlamıştır.

  • Ev Ödevi

İnovasyonun en net şekilde görüldüğü bir diğer uygulama da ev ödevidir. Ev ödevleri bazı öğrenciler ve velilere göre olumsuz karşılanmaktadır. Oysaki ev ödevleri okuldaki zamana ve öğrencilerin derecelerine göre dengelenmiş şekilde verildiğinde öğrencilerin öğrenmesine katkı sağladığı gözden kaçmamaktadır.

Türkiye ev ödevi inovasyonunda 8. sırada yerini almaktadır. Matematik ve fen ödevlerinin sınıf ortamında tartışılması yaygınlaştırılmıştır.

Ödevlerin öğretmen takibinde olması, öğretmenin bir parçası haline gelmektedir. Kontrolü yapılmayan ödevler, öğrencinin ödev yapma isteğinin kırarak, ödevi işlevsiz hale getirmektedir. Yapılan bir çok araştırmada ödev kontrolü yapılan öğrencilerin yıl içerisinde ilerleme kaydettikleri görülmüştür. Matematik öde kontrolü Türkiye genelinde önemli bir ilerleme göstermektedir. Ancak bu ilerleme fen dersi için söylenememektedir.

  • Ezbere Dayalı Öğrenim

Zaman zaman ezbere dayalı eğitim eleştirilmiş olsa da yeni kelimeler öğrenmede, kuralları öğrenmede kullanılmaya devam etmektedir. Türkiye ezbere dayalı eğitimin büyük oranda düşüş gösterdiği ülkelerden biridir.

Üst düzey düşünme becerisini geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar; son zamanlarda eğitim alanında yer alan okuduğunu anlama, eleştirisel düşünme, karmaşık problem çözme gibi becerilerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere yer verildiği görülmektedir.

Üst düzey düşünme becerisi özellikle fen bilgisi bölümünde çok önemlidir. Gördüğünü dikkatlice yorumlayabilmek ve tanımlayabilmek, bilimsel düşünce yapısının temel taşıdır. Bununla birlikte öğrencilerin üst düzey düşünme becerisini gelişir. Eleştirisel düşünme gibi becerilerinin geliştirilmesinde yardımcı olur. Üst düzey düşünme tekniğinin geliştirilmesinde etkisi olan bir diğer çalışma da fen deneyleridir. Fen deneyleri öğrencinin bilimsel beceri kazanmasında ve bilimin anlaşılmasında yardımcı olmaktadır. İnovasyon örnekleri bu şekilde de gösterilebilir.

İnovasyon Nedir, Değer katan bir yeniliktir Toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılması, Teknolojik aletlerin eğitimde kullanılması, yeni öğretim metotları, Ürün İnovasyonu, Ürünün kalitesi, işlevleri ve özelliklerinde yapılan yenilikler ile ürüne değer katan düşüncelerin hayata geçirilmesi, Yeni bir teknolojik ürün geliştirmek, mevcut bir ürünü geliştirme, Hizmet İnovasyonu, Müşteriye sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, Yepyeni bir hizmet geliştirmek, var olan bir hizmeti daha verimli hale getirmek, Pazarlama İnovasyonu, Bir ürünün pazar başarısını desteklemeye yardımcı olan yenilikçi uygulamalar, Yeni pazarlama stratejileri, yeni bir ürünün başarılı şekilde pazarlanması, Okullarda İnovasyon, Eğitim sürecinde teknoloji ve yenilikçi düşüncelerin kullanılması, Eğitim teknolojileri, interaktif ders materyalleri, Öğrenci Katılımı, İnovasyonu sahiplenmek ve öğrenme sürecine aktif katılmak, Öğrencilerin proje ve inovasyon kampında yer alması, İnovasyon Liderliği, Okul içinde belirlenen liderler aracılığıyla inovasyon sürecinin yönetilmesi, Öğretmen ve öğrenci liderleri, kulüpler ve etkinlikler, Hedef Belirleme, Öğrencilere yeni bir amaç verilmesi ve bu amaca ulaşmak için onları cesaretlendirme, Bilim ve teknoloji yarışmaları, sosyal sorumluluk projeleri, Yenilikçi Düşünce, Geleceğe yönelik yenilikçi çözümler ve fikirler sunma yeteneği, Erken yaşta STEM eğitimleri, proje tabanlı öğrenme, Patent Süreci, İnovatif bir düşüncenin ya da buluşun patent hakkını almak ve bu buluşu koruma altına almak, Öğrenci ve öğretmen buluşları, okul laboratuvarlarında yapılan çalışmalar
inovasyon örnekleri inovasyon inovasyon nedir eğitimde inovasyon okullarda inovasyon örnekleri okullarda inovasyon
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.