AnasayfaBlogŞirketlerde Dijitalleşme Örnekleri
Teknoloji

Şirketlerde Dijitalleşme Örnekleri

26 Aralık 2019
Beyaz gömlekli bir kadın kameraya gülümsüyor. Üzerinde simgeler bulunan bir bilgisayar ekranının önünde durmaktadır. Kadının göğsünün yakın plan görüntüsünde siyah bir metin görülüyor. Bilgisayarın ekran görüntüsü de aynı metnin yakın çekimini gösteriyor. Arka plan sıcak bir tona sahip ve kadın yumuşak bir ışıkla aydınlatılmış. Yüz ifadesi hoş, gözleri parlak ve mutludur. Doğrudan kameraya bakıyor, dudakları nazik bir gülümsemeyle kıvrılmış. Saçları topuz yapılmış ve beyaz bir gömlek giymiş.
KonuAçıklamaÖrnekler
DijitalleşmeBilgilerin dijital ortamlarda veriye dönüşerek aktarılması.Eğitim, sağlık, sanayi sektörlerinde dijital bilgi ve dokümanların işlenmesi.
Dijital DönüşümDijitalleşmenin bir sonucu ortaya çıkan ve dijital verilerin, bilgilerin, dokümanların inovasyon sağlayarak fırsat ile olanaklar yaratması.Nesnelerin İnterneti, Sanal Gerçeklik.
Şirketlerin Dijitalleşmeye BaşvurmasıPazar yarışında etkin olarak rekabet edebilmek ve müşteri sadakatini sağlamak adına.Büyük ölçekli şirketlerin pazar koşullarını yakından takip etmesi.
Dijital InovasyonDijitalleşmenin sonucunda yeni fikirler, ürünler, hizmetler veya iş modellerinin geliştirilmesi.Yapay Zeka, Algoritma, Endüstri 4.0
İnsan Kaynaklarında Dijitalleşmeİşe alım süreçlerinin dijital ortamlara taşınması ve çalışanların eğitiminin dijitalleştirilerek verimliliğin artırılması.Online mülakatlar, video aracılığıyla CV gönderimi.
Pazarlama ve Satışta DijitalleşmeMüşteriye ulaşma yollarının dijitalleştirilmesi ve satış süreçlerinin dijital ortamlara taşınmış olması.Sosyal medyanın kullanımı, e-ticaret platformları.
Üretimde DijitalleşmeÜretimin etkinliğini, hızını ve kalitesini artırmak için teknolojinin kullanılması.Endüstri 4.0 teknolojileri, otomatikleşmiş üretim hatları.
Bilgi Yönetiminde DijitalleşmeŞirketlerin bilgiyi daha efektif ve verimli bir şekilde kullanabilmesi için dijital araçların kullanılmış olması.Bilgi Yönetim Sistemleri, CRM sistemleri.
Dijitalleşmenin Müşteriye EtkisiDijitalleşme ile müşterinin alışveriş deneyiminin daha hızlı, kolay ve keyifli hale gelmesi.Online alışveriş, mobil uygulamalar.
Dijitalleşmenin Çalışana EtkisiDijitalleşme ile çalışanların daha etkin ve verimli olması, eğitim ve gelişiminin sürekliliğinin sağlanması.Eğitim platformları, uzaktan çalışma sistemleri.

Teknolojinin gelişmesi ve ilerlemesi, birçok alanda kendini net bir biçimde göstermiştir. Sağlıktan sanayi, savunma alanına kadar birbirinden farklı bölümler, teknolojik ve bilimsel ilerlemeleri takiben gelişmelere ayak uydurarak alanlardaki çalışmalara hız vermiştir. Yaşadığımız çağın dönüşümünü ve gelişimini ifade eden dijitalleşme kavramı da yine etkin olarak kullanılmaktadır. Teknolojinin yeni bir gereksinim olarak ortaya çıkardığı dijitallik, iş hayatında da etkin olarak kullanılmaya başlandı. Günümüz şirketleri yarattıkları değeri piyasa ortamında değerlendirmek için dijitalleşme kavramından yararlanmaya çabalıyor.

Büyük ölçekli şirketler piyasa koşullarını, pazar araştırması ile yenikleri ve gelişmeleri yakından takip ettiklerinden yeni yeni adını iş hayatında duyduğumuz dijital pazarlama ve tekniklerine yönelik kullanımlara daha erken başlamışlardır. Başarılı ve büyümek isteyen bir işletme günümüz gerekliliklerine uygun dijitalleşmeyle ile ilgili bilgi ve kullanımlara aşina olmalıdır. Pazar yarışında etkin olarak rekabet edebilmek ve müşteri sadakatini sağlayabilmek adına dijitalleşme bir zorunluluk olarak şirketlerin plan ve programına dahil edilmelidir.

Kısaca Dijitalleşme Nedir?

Günümüz dünyasını tanımlama ve anlama açısından sıkça yararlanılan bir kavram olarak dijitalleşme; teknolojinin gelişmesiyle, bilgilerin dijital ortamlarda veriye dönüşerek aktarılması olarak tanımlanabilir. İşlenen verilerden çıkarılan sonuçlar başta iş dünyası olmak üzere pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. Eğitimden ,sağlığa, sanayiye kadar dijital olarak aktarılan bilgi ve dokümanlar işlenerek mevcut müşteri ya da hedef gruba yönelik analiz ve sonuçları ortaya çıkarır. Dijitalleşme, geleceğimizi tahmin etme ve yaratıcılığımızı geleceğin dünyasında kullanabilme olasılığını artıran, ön koşulu sağlayan etkenlerden biridir.

Her alanda etkin olarak kullanılmaya başlanmasından dolayı adına aşina olduğumuz bir kavram olsa da iş dünyasında kullanılma ve tanımlama biçimi farklılık göstermektedir. Özellikle dijitalleşme ile birlikte kullanılan ve sıkça aynı anlamda tanımlanan dijital dönüşüm kavramını da bilmek, işletmenin kullanılabileceği seçenekler için oldukça önemlidir. Dijital dönüşüm, geniş bir kavramı oluşturan, dijitalleşmenin bir sonucu ortaya çıkan ve dijital verilerin, bilgilerin, dokümanların inovasyon sağlayarak fırsat ile olanaklar yaratmasıdır.

Dijitalleşme, dijital dönüşümü harekete geçirecek olan altyapıyı hazırlar ve inovasyon sağlayacak olan verilerin dönüşümü ile farklı bir teknolojik kullanımını ortaya çıkarmış olur. Şirketlerin stratejik planlama ve süreç yönetiminde etkin olarak kullanması gereken dijitalleşme, uzun deneyimlerden sonra dijital dönüşümü simgeleyecek olan teknik altyapıyı oluşturmakla yeniliği karşılayabilir.

Şirketlerin yaptığı temel hatalardan biri; dijitalleşmeyi tam olarak yerleştirmeden dijital dönüşüme hazırlanmak ve uygulamaya geçmektir. İnovasyonu sağlayacak olan dijitalleşmenin; iş hayatında kullandığı araç ve teknikler gelişerek süreç sonunda dönüşümü hızlandıracak olanakları yaratır. Şirketlerde kullanılmaya başlanan dijitalleşmeyi sağlayan araçlar ve tekniklere örnek vermek gerekirse  en sık kullanılan; yapay zeka, yapay zeka yazılımları, nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, büyük veri, algoritma, endüstri 4.0 gibi teknikleri sayabiliriz. 

Bütün bu teknikler büyümek isteyen şirketlerin kullandığı ve faydalarını dönüştürdüğü teknolojik gelişmelerdir. Günümüz şirketleri rakiplerinden bir adım dahi önde olmak için veri analizi yaparak yazılımlarla çalışıp inovasyonu sağlayacak dönüşümlerin peşinde koşmaktadır.

Sadece teknikler ve teknolojik araçlardan değil onları dönüştürerek yeni perspektif oluşturacak  zemini de inşa etmeye çabalayan şirketler, iş dünyasında hızla yükselmeye ve müşterilerine yönelik yenilikleri ortaya çıkarırlar. Müşteriler ve tüketiciler bu dönemde değer yaratan, verileri görüntüye dönüştüren, dijital mecraları kullanan işletme ve şirketlere yönelmektedir. Satın alma ve tüketme noktasındaki bu değerlendirme de teknolojinin gelişmesiyle birlikte şirketlerin dijitalleşmesini zorunlu kılıyor. Büyük ölçekli şirketler, dijitalliğin farkında olarak uzun deneyimlere sahip olarak müşterilerine dijital değer sunmakla beraber her departmanında dijitalleşmenin verimliliğini kullanmayı da ihmal etmiyorlar.

Dijital İnsan Kaynakları 

İşe alım sürecinden, işveren ile çalışan arasında köprü görevinde konumlanan insan kaynakları departmanı, dijital çağın gereksinimlerine uygun olarak şirketler tarafından değişime ve gelişime uğramıştır. İnsan kaynakları, kullandığı dijital araçlardan yararlanarak verimliliği, hız kazandırarak sağlamaya çalışıyor. Dünyanın önde olan şirketleri, aradıkları potansiyel çalışan profili için online mülakat, video aracılığıyla Cv gönderimi, çalışan yeteneklerini arttırma ve işveren markasını sunabilme gibi birbiri ile ilişkili konularda dijitalleşmenin yararlarını kullanıyor. 

Dijital olarak aday profillerini, şirket prensiplerine ve iş tanımına göre tanıyabilecek online aday yönetiminden yararlanırken, çalışanların performanslarını ölçen çeşitli yazılımlardan da yararlanılmaya bu süreçte başlandı. Dijital insan kaynakları, adını yeni duyurmaya başlasa da dijitalleşmenin ve dijital dönüşümün kullanıldığı, konuşulmaya başladığı bir süreçte gelişimi sağlayacak zemini ve altyapıyı oluşturmalıdır.

Büyüme hedefinde olan işletme ve şirketlerin, farklı departmanlar aracılığıyla sağlayacağı birlikteliği güçlendirecek ve verimliliği kısa sürede etkinleştirecek dijitalleşme kavramından yararlanmaları, pazar yarışında kâr elde etmelerini sağlayacaktır. Bununla birlikte dijitalleşme yolunda büyük ölçekli şirketlerin insan kaynakları departmanında çalışmak isteyenler ile dijitalleşmeyi insan kaynaklarında kullanmak isteyen işletmelerin, Dijital İK eğitimi almaları ve bilgi sahibi olmaları dijital çağın ne gibi gelişmelere ve yeniklere sebebiyet vereceğine yönelik fikir sağlayacaktır.

Pazarlama Alanında Dijital Gelişim

Dijitalleşmenin kendini en açık ve farklı değişkenlerle gösterdiği pazarlama dünyası; araçlar ve dijital platformlar yardımıyla pazarlamanın geleneksel yöntemlerini eskitmiştir. pazarlamaya yönelik değişen algıyı yönetmek isteyen işletmeler; mevcut ürün ve hizmetlerini satabilmek, değer yaratabilmek ve sunmak için dijital pazarlama yöntemlerinden yararlanırlar. dijital pazarlama, teknolojinin gelişimi ile işletmelerin pazarlama faaliyetlerini yürütebilen hızlı ve maliyeti de fazla olmayan yeni nesil pazarlamadır. geliştirilen dijital pazarlama yöntemleri ile işletmenin müşterilerine online ulaşma şansı vardır ve ölçümlemeyi hızla yaptığı için pazarlama stratejileri de buna uygun olarak oluşturulur.

Analiz, reklam verebilme özelliği, sosyal medya kullanımı, e- ticaret alanında kullanımı gibi birçok teknikler ve yöntemler pazarlamaya yeni bir perspektif sunmuştur. Dijitalleşmeyi sağlayan şirketler; varlıklarını, kimliklerini online olarak hedef gruplarına anlatmak ve satışlarını arttırmak için dijital pazarlama yöntemlerinden sıkça yararlanırlar. Pazarlamanın doğasında olan satışı artırabilme, online olarak kullanıldığında etkileşim daha fazla ve hızlı olmaktadır. Şirketler ve işletmeler de bunun farkında olarak sosyal medya ve dijital mecralara ayrı bir önem vermektedirler.

Bundan dolayı şirketler dijitalleşme çağında gelişimleri takip edebilmeli ve yeniliklere açık olmalıdır. Her alanda kendini gösteren dijitalleşmeye ayak uyduramayan şirketler, rekabet ortamında fazla bir iddiası ve amacı olmayarak müşteri tarafından unutulmaya terk edilir. Bu varsayımların önüne geçmek için şirketler ve işletmeler kendi sektörlerindeki gelişimleri uygulayabilecek bütçe ve tekniklere sahip olmalıdır. Alanında uzman insan gücü ile çalışmalı ve şirket altyapısını oluşturabilmelidir. Dijital pazarlama alanında da etkin ve eğitimli kişilerden yararlanmalı ve uygun stratejileri uygulayabilecek online şirket kimliğine sahip olunmalıdır.

Dijital pazarlama kursu ve dijitalleşme ile ilgili farklı alanlarda bilgi almak ve uygulayabilmek için Enstitü tarafından verilen online eğitimler seçeneklerine göz atabilir ve iş dünyasında dijitalleşmenin tek taraflı değil, her bölüm için gerekli olan koşulları sağlayabilecek temel gelişmeler ile ilgili olduğunu eğitimler aracılığıyla görebilirsiniz.

Dijitalleşme, Bilgilerin dijital ortamlarda veriye dönüşerek aktarılması, Eğitim, sağlık, sanayi sektörlerinde dijital bilgi ve dokümanların işlenmesi, Dijital Dönüşüm, Dijitalleşmenin bir sonucu ortaya çıkan ve dijital verilerin, bilgilerin, dokümanların inovasyon sağlayarak fırsat ile olanaklar yaratması, Nesnelerin İnterneti, Sanal Gerçeklik, Şirketlerin Dijitalleşmeye Başvurması, Pazar yarışında etkin olarak rekabet edebilmek ve müşteri sadakatini sağlamak adına, Büyük ölçekli şirketlerin pazar koşullarını yakından takip etmesi, Dijital Inovasyon, Dijitalleşmenin sonucunda yeni fikirler, ürünler, hizmetler veya iş modellerinin geliştirilmesi, Yapay Zeka, Algoritma, Endüstri 40, İnsan Kaynaklarında Dijitalleşme, İşe alım süreçlerinin dijital ortamlara taşınması ve çalışanların eğitiminin dijitalleştirilerek verimliliğin artırılması, Online mülakatlar, video aracılığıyla CV gönderimi, Pazarlama ve Satışta Dijitalleşme, Müşteriye ulaşma yollarının dijitalleştirilmesi ve satış süreçlerinin dijital ortamlara taşınmış olması, Sosyal medyanın kullanımı, e-ticaret platformları, Üretimde Dijitalleşme, Üretimin etkinliğini, hızını ve kalitesini artırmak için teknolojinin kullanılması, Endüstri 40 teknolojileri, otomatikleşmiş üretim hatları, Bilgi Yönetiminde Dijitalleşme, Şirketlerin bilgiyi daha efektif ve verimli bir şekilde kullanabilmesi için dijital araçların kullanılmış olması, Bilgi Yönetim Sistemleri, CRM sistemleri, Dijitalleşmenin Müşteriye Etkisi, Dijitalleşme ile müşterinin alışveriş deneyiminin daha hızlı, kolay ve keyifli hale gelmesi, Online alışveriş, mobil uygulamalar, Dijitalleşmenin Çalışana Etkisi, Dijitalleşme ile çalışanların daha etkin ve verimli olması, eğitim ve gelişiminin sürekliliğinin sağlanması, Eğitim platformları, uzaktan çalışma sistemleri
dijital dönüşüm dijital pazarlama dijitalleşme dijital ik
Resimde uzun, siyah saçlı, gözleri kapalı ve yüzünde geniş, içten bir gülümseme olan bir kadın görülüyor. Sırtını dik tutmuş, kolları iki yanında, saçları omuzlarından ve sırtından aşağı dökülüyor. Yirmili yaşlarında görünüyor ve ten rengini tamamlayan beyaz bir bluz giyiyor. Memnun ve neşeli görünüyor, bir güven ve duruş havası yayıyor. İfadesi ve duruşu huzur ve dinginlik hissi veriyor. Uzun saçları güzelliğine ve kadınsılığına katkıda bulunarak mutlu ve kaygısız bir kadın resmini tamamlıyor.
Emine Büşra Kanat
Blog Yazarı

Ankara Üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Lacivert takım elbise giyen orta yaşlı bir adam beyaz bir arka planın önünde duruyor. Sakallı ve kalın çerçeveli bir gözlük takıyor. Başı hafifçe eğiktir ve bakışları yukarı doğru yönelmiştir. Kendinden emin bir ifadesi var ve ellerini iki yanında tutuyor. Lacivert takım elbisesinin tek düğmeli, iki düğmeli ve sivri yakalı bir ceketi vardır. Beyaz gömleği ceketin altından görünmektedir ve şal desenli bir kravatla süslenmiştir. Adamın kol saati ve altın bir yüzüğü var. Sonuç olarak, dünyaya meydan okumaya hazır görünüyor.
4.9
(9)

Dijital İK Eğitimi

8 Konu10 Saat