Close
Mobil Menu Bars

Şirketlerde Dijitalleşme Örnekleri

27 Aralık 2019, 5401 defa okundu.
Şirketlerde Dijitalleşme Örnekleri
 dijital, dijital dönüşüm, insan kaynakları departmanı, dijital pazarlama, işletme,

Teknolojinin gelişmesi ve ilerlemesi, birçok alanda kendini net bir biçimde göstermiştir. Sağlıktan sanayi, savunma alanına kadar birbirinden farklı bölümler, teknolojik ve bilimsel ilerlemeleri takiben gelişmelere ayak uydurarak alanlardaki çalışmalara hız vermiştir. Yaşadığımız çağın dönüşümünü ve gelişimini ifade eden dijitalleşme kavramı da yine etkin olarak kullanılmaktadır. Teknolojinin yeni bir gereksinim olarak ortaya çıkardığı dijitallik, iş hayatında da etkin olarak kullanılmaya başlandı. Günümüz şirketleri yarattıkları değeri piyasa ortamında değerlendirmek için dijitalleşme kavramından yararlanmaya çabalıyor.

Büyük ölçekli şirketler piyasa koşullarını, pazar araştırması ile yenikleri ve gelişmeleri yakından takip ettiklerinden yeni yeni adını iş hayatında duyduğumuz dijital pazarlama ve tekniklerine yönelik kullanımlara daha erken başlamışlardır. Başarılı ve büyümek isteyen bir işletme günümüz gerekliliklerine uygun dijitalleşmeyle ile ilgili bilgi ve kullanımlara aşina olmalıdır. Pazar yarışında etkin olarak rekabet edebilmek ve müşteri sadakatini sağlayabilmek adına dijitalleşme bir zorunluluk olarak şirketlerin plan ve programına dahil edilmelidir.

Kısaca Dijitalleşme Nedir?

 dijital, dijital dönüşüm, insan kaynakları departmanı, dijital pazarlama, işletme,

Günümüz dünyasını tanımlama ve anlama açısından sıkça yararlanılan bir kavram olarak dijitalleşme; teknolojinin gelişmesiyle, bilgilerin dijital ortamlarda veriye dönüşerek aktarılması olarak tanımlanabilir. İşlenen verilerden çıkarılan sonuçlar başta iş dünyası olmak üzere pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. Eğitimden ,sağlığa, sanayiye kadar dijital olarak aktarılan bilgi ve dokümanlar işlenerek mevcut müşteri ya da hedef gruba yönelik analiz ve sonuçları ortaya çıkarır. Dijitalleşme, geleceğimizi tahmin etme ve yaratıcılığımızı geleceğin dünyasında kullanabilme olasılığını artıran, ön koşulu sağlayan etkenlerden biridir.

Her alanda etkin olarak kullanılmaya başlanmasından dolayı adına aşina olduğumuz bir kavram olsa da iş dünyasında kullanılma ve tanımlama biçimi farklılık göstermektedir. Özellikle dijitalleşme ile birlikte kullanılan ve sıkça aynı anlamda tanımlanan dijital dönüşüm kavramını da bilmek, işletmenin kullanılabileceği seçenekler için oldukça önemlidir. Dijital dönüşüm, geniş bir kavramı oluşturan, dijitalleşmenin bir sonucu ortaya çıkan ve dijital verilerin, bilgilerin, dokümanların inovasyon sağlayarak fırsat ile olanaklar yaratmasıdır.

Dijitalleşme, dijital dönüşümü harekete geçirecek olan altyapıyı hazırlar ve inovasyon sağlayacak olan verilerin dönüşümü ile farklı bir teknolojik kullanımını ortaya çıkarmış olur. Şirketlerin stratejik planlama ve süreç yönetiminde etkin olarak kullanması gereken dijitalleşme, uzun deneyimlerden sonra dijital dönüşümü simgeleyecek olan teknik altyapıyı oluşturmakla yeniliği karşılayabilir.

Şirketlerin yaptığı temel hatalardan biri; dijitalleşmeyi tam olarak yerleştirmeden dijital dönüşüme hazırlanmak ve uygulamaya geçmektir. İnovasyonu sağlayacak olan dijitalleşmenin; iş hayatında kullandığı araç ve teknikler gelişerek süreç sonunda dönüşümü hızlandıracak olanakları yaratır. Şirketlerde kullanılmaya başlanan dijitalleşmeyi sağlayan araçlar ve tekniklere örnek vermek gerekirse  en sık kullanılan; yapay zeka, yapay zeka yazılımları, nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, büyük veri, algoritma, endüstri 4.0 gibi teknikleri sayabiliriz. 

Bütün bu teknikler büyümek isteyen şirketlerin kullandığı ve faydalarını dönüştürdüğü teknolojik gelişmelerdir. Günümüz şirketleri rakiplerinden bir adım dahi önde olmak için veri analizi yaparak yazılımlarla çalışıp inovasyonu sağlayacak dönüşümlerin peşinde koşmaktadır.

Sadece teknikler ve teknolojik araçlardan değil onları dönüştürerek yeni perspektif oluşturacak  zemini de inşa etmeye çabalayan şirketler, iş dünyasında hızla yükselmeye ve müşterilerine yönelik yenilikleri ortaya çıkarırlar. Müşteriler ve tüketiciler bu dönemde değer yaratan, verileri görüntüye dönüştüren, dijital mecraları kullanan işletme ve şirketlere yönelmektedir. Satın alma ve tüketme noktasındaki bu değerlendirme de teknolojinin gelişmesiyle birlikte şirketlerin dijitalleşmesini zorunlu kılıyor. Büyük ölçekli şirketler, dijitalliğin farkında olarak uzun deneyimlere sahip olarak müşterilerine dijital değer sunmakla beraber her departmanında dijitalleşmenin verimliliğini kullanmayı da ihmal etmiyorlar.

 dijital, dijital dönüşüm, insan kaynakları departmanı,

Dijital İnsan Kaynakları 

İşe alım sürecinden, işveren ile çalışan arasında köprü görevinde konumlanan insan kaynakları departmanı, dijital çağın gereksinimlerine uygun olarak şirketler tarafından değişime ve gelişime uğramıştır. İnsan kaynakları, kullandığı dijital araçlardan yararlanarak verimliliği, hız kazandırarak sağlamaya çalışıyor. Dünyanın önde olan şirketleri, aradıkları potansiyel çalışan profili için online mülakat, video aracılığıyla Cv gönderimi, çalışan yeteneklerini arttırma ve işveren markasını sunabilme gibi birbiri ile ilişkili konularda dijitalleşmenin yararlarını kullanıyor. 

Dijital olarak aday profillerini, şirket prensiplerine ve iş tanımına göre tanıyabilecek online aday yönetiminden yararlanırken, çalışanların performanslarını ölçen çeşitli yazılımlardan da yararlanılmaya bu süreçte başlandı. Dijital insan kaynakları, adını yeni duyurmaya başlasa da dijitalleşmenin ve dijital dönüşümün kullanıldığı,konuşulmaya başladığı bir süreçte gelişimi sağlayacak zemini ve altyapıyı oluşturmalıdır.

Büyüme hedefinde olan işletme ve şirketlerin, farlık departmanlar aracılığıyla sağlayacağı birlikteliği güçlendirecek ve verimliliği kısa sürede etkinleştirecek dijitalleşme kavramından yararlanmaları, pazar yarışında kâr elde etmelerini sağlayacaktır. Bununla birlikte dijitalleşme yolunda büyük ölçekli şirketlerin insan kaynakları departmanında çalışmak isteyenler ile dijitalleşmeyi insan kaynaklarında kullanmak isteyen işletmelerin, Dijital İK eğitimi almaları ve bilgi sahibi olmaları dijital çağın ne gibi gelişmelere ve yeniklere sebebiyet vereceğine yönelik fikir sağlayacaktır.

Pazarlama Alanında Dijital Gelişim

Dijitalleşmenin kendini en açık ve farklı değişkenlerle gösterdiği pazarlama dünyası; araçlar ve dijital platformlar yardımıyla pazarlamanın geleneksel yöntemlerini eskitmiştir. Pazarlamaya yönelik değişen algıyı yönetmek isteyen işletmeler; mevcut ürün ve hizmetlerini satabilmek, değer yaratabilmek ve sunmak için dijital pazarlama yöntemlerinden yararlanırlar. Dijital pazarlama, teknolojinin gelişimi ile işletmelerin pazarlama faaliyetlerini yürütebilen hızlı ve maliyeti de fazla olmayan yeni nesil pazarlamadır. Geliştirilen dijital pazarlama yöntemleri ile işletmenin müşterilerine online ulaşma şansı vardır ve ölçümlemeyi hızla yaptığı için pazarlama stratejileri de buna uygun olarak oluşturulur.

 dijital, dijital dönüşüm, insan kaynakları departmanı, dijital pazarlama,

Analiz, reklam verebilme özelliği, sosyal medya kullanımı, e- ticaret alanında kullanımı gibi birçok teknikler ve yöntemler pazarlamaya yeni bir perspektif sunmuştur. Dijitalleşmeyi sağlayan şirketler; varlıklarını, kimliklerini online olarak hedef gruplarına anlatmak ve satışlarını arttırmak için dijital pazarlama yöntemlerinden sıkça yararlanırlar. Pazarlamanın doğasında olan satışı artırabilme, online olarak kullanıldığında etkileşim daha fazla ve hızlı olmaktadır. Şirketler ve işletmeler de bunun farkında olarak sosyal medya ve dijital mecralara ayrı bir önem vermektedirler.

Bundan dolayı şirketler dijitalleşme çağında gelişimleri takip edebilmeli ve yeniliklere açık olmalıdır. Her alanda kendini gösteren dijitalleşmeye ayak uyduramayan şirketler, rekabet ortamında fazla bir iddiası ve amacı olmayarak müşteri tarafından unutulmaya terk edilir. Bu varsayımların önüne geçmek için şirketler ve işletmeler kendi sektörlerindeki gelişimleri uygulayabilecek bütçe ve tekniklere sahip olmalıdır. Alanında uzman insan gücü ile çalışmalı ve şirket altyapısını oluşturabilmelidir. Dijital pazarlama alanında da etkin ve eğitimli kişilerden yararlanmalı ve uygun stratejileri uygulayabilecek online şirket kimliğine sahip olunmalıdır.

Dijital pazarlama kursu ve dijitalleşme ile ilgili farklı alanlarda bilgi almak ve uygulayabilmek için Enstitü tarafından verilen online eğitimler seçeneklerine göz atabilir ve iş dünyasında dijitalleşmenin tek taraflı değil, her bölüm için gerekli olan koşulları sağlayabilecek temel gelişmeler ile ilgili olduğunu eğitimler aracılığıyla görebilirsiniz.

Dijitalleşme nedir?

Bilgilerin,belgelerin,analizlerin bilgisayar destekli olarak dijital mecralara aktarılmasıdır. Günümüz dünyasını tanımlarken kullandığımız dijitalleşme, verilerden yararlanarak sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Sağlık, savunma, güvenlik ve iş dünyasında etkin olarak kullanılmaktadır.

Dijital dönüşüm nedir?

Dijitalleşme ile sıkça karıştırılan bir kavram olarak dijital dönüşüm, daha geniş bir kullanıma sahiptir. Dijital tekniklerden bir yenilik,kullanım kolaylığı ve yeni iş modelleri, fırsatları ortaya çıkıyorsa bu bir dönüşümü ifade eder. Bir ürün ya da hizmet yeniliğe uğrayarak bir önceki versiyonundan daha verimli bir kullanıma sahip olarak dönüştürülebilirse dijital dönüşüm de ortaya çıkar.

Dijitalleşme şirketlerde hangi alanlarda kullanılabilir?

Büyümek ve gelişmek isteyen işletme ve şirketler için dijital verileri analiz edebilme her alan ve departman için gereklidir. Özelikle pazarlama-satış ve gelişen insan kaynakları için kullanımı oldukça işlevseldir. Pazarlama ve insan kaynakları alanlarında verilerden hareketle stratejiler, raporlar, planlar ve ölçümler müşteri ve işletme için kullanılır.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!
Blogger
Özgeçmiş

Ankara üniversitesi Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun oldu. Lisans öğreniminde sosyal farkındalık kampanyalarında görev aldı. İstanbul İşletme Enstitüsü’nde fotoğrafçılık, iletişim, kişisel gelişim ve diğer farklı konularında yazmaya başladı.

Devamı
Yorumlar(0)
Ortalama Değerlendirme 5

Yorum yapabilmek için Oturum Aç'manız gerekmektedir.

Yorum yapılmamış, yapan ilk sen ol!