AnasayfaBlogNesnelerin İnterneti Nedir?
Bilişim

Nesnelerin İnterneti Nedir?

11 Nisan 2020
Bir adam sağ elini önünde tutuyor, kolu hafifçe bükülmüş. Eli açık, avuç içi yukarı bakıyor ve parmaklarını uzatmış. Sol kolu bükülmüş ve eli kalçasına dayanmış. Üzerinde mavi beyaz çizgili bir gömlek ve mavi bir kot pantolon vardır. Arka planda, daire şeklinde, kapağı açık sarı bir dizüstü bilgisayar görülüyor. Sağda, etrafında çeşitli simgeler bulunan bir ekranı tutan bir el görülüyor. Sol altta, bir daire içinde sarı bir araba görülüyor. Sağ üst köşede, gri bir arka plan üzerinde sarı bir bisiklet işareti görülüyor. Solda, gri bir zemin üzerinde sarı bir ev ve onun altında gri bir yüzey üzerinde daire içinde sarı bir zarf görülüyor. Adamın ifadesi ciddi, bakışları önünde sabitlenmiş.
Nesnelerin İnterneti Uygulama AlanıTanım ve AçıklamaÖrnekler
Enerji YönetimiNesnelerin interneti sistemi, enerji tüketimini ölçebilen, yönetebilen ve bu bilgileri otomatik olarak paylaşabilen cihazları içerir.Akıllı evlerde enerji tüketimini düşüren aydınlatma sistemleri.
Su, Gaz ve Atık YönetimiSu ve gaz tüketiminin ve atıkların yönetilmesi için kullanılan IoT cihazları ve uygulamaları.Akıllı su ve gaz sayaçları, çevresel sensörlerle donatılmış çöp kutuları.
Tarım UygulamalarıTarımsal verimliliği artırmak için toprak nem oranı, ısı ve karbon oranını ölçabilen IoT cihazları ve sistemleri.Akıllı sulama sistemleri, toprağın anlık nem ve ısı değerlerini ölçen sensörler.
Akıllı Ev UygulamalarıEv içindeki cihazları kontrol etmek, verimliliği artırmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek için kullanılan IoT sistemleri.Akıllı aydınlatma sistemleri, uzaktan kontrol edilebilen güvenlik sistemleri.
Ekoloji ve Çevresel UygulamalarEkolojik dengenin korunması ve çevresel bilinç oluşturabilmek için geliştirilen IoT sensörler ve sistemler.Doğal felaketler için erken uyarı sistemleri, hava su ve toprak kirliliğini ölçen sensörler.
Sağlık SistemleriHastaların sağlıklarını izlemek ve sağlık hizmetlerini iyileştirmek için kullanılan IoT sistemleri ve cihazları.Uzaktan hastalık izleme ve yönetme sistemleri, akıllı piller, giyilebilir sağlık cihazları.
Tüketici Davranışları ve NöropazarlamaTüketicinin davranışlarını analiz etmek ve pazarlama stratejilerini optimize etmek için kullanılan IoT teknolojileri.Akıllı reyonlar, kişiye özel reklam ve indirim önerileri sunabilen uygulamalar.
Otonom ArabalarOtonom araçları oluşturan ve yöneten, ortamı izlemek ve karar vermek için kullanılan IoT sistemleri ve cihazları.Kendini sürebilen otomobiller, akıllı trafik yönetim sistemleri.
Giyilebilir TeknolojiKullanıcı hareketlerini izlemek, özelleştirilmiş önerilerde bulunmak ve kişisel hedeflere ulaşmayı desteklemek amacıyla tasarlanan IoT cihazları ve uygulamalarıAkıllı saatler, fitness bileklikleri, kişisel sağlık ve fitness uygulamaları.
Online Eğitim ve ÖğrenmeEğitim ve öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak, özelleştirmek ve genişletmek için kullanılan IoT sistemleri ve uygulamaları.Online eğitim platformları, özelleştirilmiş öğrenme deneyimlerini sunabilen akıllı uygulamalar.

Dilimize nesnelerin interneti olarak çevrilen orjinal açılımı "internet of things" olan ve kısaca IoT olarak ifade edilen yeni nesil akıllı sistemler giderek yaygınlaşıyor. Dijital çağın getirisi olarak gittikçe daha çok yaygınlaşan ve kendine kullanım alanı bulan nesnelerin internetine dayalı uygulamalar sayesinde teknolojik altyapılarla sürekli yenilenen akıllı cihazların kullanımı da artmıştır. İnsan hayatını kolaylaştıran bu cihazlar çeşitli iletişim kanallarıyla birbirine bağlanabilen, haberleşebilen, öğrenebilen, internet servislerine ulaşabilen, bilgi paylaşabilen, insanlarla interaktif etkileşim kurabilecek ve çevresindekileri algılayıp hesaplama yapabilecek analitik özelliklere sahiptir. Bu sayede daha kaliteli mal ve hizmet üretmeyi hedefleyen bilginin gücünün farkında ve onu daha iyi kullanabilen yazılım ve bilişim toplulukları ile çeşitli alanlarda geliştirilen akıllı sistemler artmıştır.

Nesnelerin interneti ve buna yönelik uygulamaların artışı, daha fazla inovasyonel çalışma yapılmasının önünü açmıştır. Bilginin üretimi ve paylaşımına dayalı sayısallaştırıcı çalışmalar bu alandaki yöntem, çeşitlilik ve yeniliklerin artışını pekiştirerek her alanda kullanımının yaygınlaşmasına zemin hazırlamıştır. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte akıllı cihazların birbirleriyle bağlantı kurup bilgi paylaşmasını ve birbirleriyle iletişime geçebilmesini sağlayan sistemlere Nesnelerin İnterneti (IoT: İnternet of Things) adı verilir. Buna yönelik uygulamalar ise bağlantı ağları, veri işleme sistemleri ve nesnelerin birbirleriyle bir bütünlük oluşturmasıyla işlevsel hale gelir.

Nesnelerin interneti uygulamaları ve buna dair teknoloji sayesinde algılayıcıları bulunan sensörler aracılığıyla kablosuz bir şekilde çevremizdeki çeşitli alanlara ilişkin gözlem yapabilmek ve bilgi toplamak mümkündür. Endüstriyel alanlar ağırlıklı olmak üzere çeşitli sektörlerdeki üretim süreçlerinin beslenmesini sağlayan veriler, nesnelerin internetine dayalı teknikler sayesinde kolay ulaşılabilir anlamlı bilgilere dönüşür. İlgili ortamdaki alıcılardan gelen veri akışı bulut tabanlı platformlar aracılığıyla, karar destek sistemleriyle, veri tabanı ve depolama teknolojileriyle kullanıma hazır hale getirilir. Bu sayede üretim sürecinde bir uçtan bir uca bütün noktalarda kalite ve verimlilik artırılarak yönetimsel anlamda etkili kararlar alınması sağlanır.

Nesnelerin İnterneti Uygulama Alanları

Nesnelerin interneti  (Iot) büyük veri yığınlarının çeşitli yazılım ve donanım teknikleriyle analizi, yorumlanması ve değerlendirilmesi sonucunda birçok uygulamada kendisine kullanım alanı bulmuştur. Enerji yönetimi, su, gaz ve atık yönetimi, ekolojik dengenin korunması, suçla mücadele, tüketici davranışları, nöropazarlama, otonom arabalar, giyilebilir teknoloji, akıllı şehirler ve ev sistemleri, ulaşım altyapısı, akıllı online eğitim ve sağlık uygulamaları, insan kaynakları ve ekonomik trendlerin düzenlenmesine ilişkin konularda maksimum verim elde etme hedefini destekleyen birçok uygulama alanı bulunmaktadır. Bu uygulamaların bulunduğu en yaygın kullanım alanlarını şu şekilde açıklayabiliriz;

Tarım Uygulamaları: Toprak verimi ve tarımsal üretim hacminin artırılmasına yönelik akıllı sistemlerdir. Toprağın nem oranı ve gereksinimine bağlı olarak sulama yapabilen sistemler, ürünlerin gelişme evrelerinin takibi, ekilen toprağın anlık ısı ve nem değerleri, havadaki karbon ve kirlilik oranı tespiti ve bunlara yönelik raporlama ve analiz yapabilmeyi sağlayan teknoloji uygulamalarıdır.

Akıllı Ev Uygulamaları: Nesnelerin interneti aracılığıyla evimizde bulunan akıllı beyaz eşyalar, mutfak aletleri, televizyon ve ses sistemleri ile akıllı telefon uygulamaları birbirleriyle entegre edilerek uzaktan kontrol ve gözetim sağlanabilmektedir. Böylece akıllı aydınlatma sistemleri, güvenlik seviyesi ve alarm sistemlerine ilişkin ayarlamalar uzaktan mobil cihazlar aracılığıyla yapılabilir. Örneğin evin dışına kurulan akıllı güvenlik sensörleri harekete duyarlı olduğundan herhangi bir nesnede hareket algıladığı takdirde eş zamanlı olarak nesneye ait görüntüyü mobil cihazınıza aktarabilir. Aynı şekilde çeşitli mobil aplikasyonlar aracılığıyla fırınınızın sıcaklık derecesini ve çamaşır makinanızın yıkama ayarlarını uzaktan kontrol edip değiştirebilirsiniz.

Çevre Uygulamaları: Ekolojik dengenin korunması ve toplumsal çevre bilincinin oluşturulması amacıyla atık yönetimine uygun, geri dönüşümü ve doğal kaynakların verimliliğini destekleyecek akıllı sistemler artmıştır. Çeşitli küresel ya da bölgesel markalar aracılığıyla üretilen akıllı sistemler ile ekolojik problemlere çözüm bulunması amaçlanmaktadır. Örneğin güneş enerjisiyle çalışan bir uygulama sayesinde çöp kutularının doluluk oranları ilgili kuruluşlar tarafından gözlemlenebiliyor. Bunun dışında doğal felaketler için geliştirilen erken uyarı sistemleri, nem ve sıcaklık tespitleri, hava su ve toprak kirliliğini ölçen uygulamalar bulunuyor.

Akıllı Şehir Uygulamaları: Trafik yoğunluğu, ışıklandırma, park yerleri ve atık yönetimi gibi konularda şehirde yaşayan insanların bağlı bulunduğu ortamdaki kaynakları verimli kullanmak amacıyla oluşturulmuştur. Örneğin, park alanlarının doluluk oranı ve ücret tarifesiyle ilgili veriler veya anlık bilgi sağlayan trafik yoğunluğu tahminleri yapan uygulamalar bu amaca yöneliktir.

Endüstri Uygulamaları: Organizasyon yapısından üretim proseslerine kadar bütün verilerin işletmenin her kademesinde ve alanında paylaşılmasını sağlayan uygulamalardır. Nesnelerin internetine dayalı bilgi sistemleri, uzaktan kontrol ve izleme sistemleri sayesinde tek bir merkezden yönetilmeye imkan tanır. Böylece zaman, maliyet, üretim ve değerlendirme aşamalarında optimizasyon sağlanır.

Sağlık Uygulamaları: Düzenli sağlık verilerinin paylaşımı ile takibi yapılarak bakıma muhtaç olan ve sürekli rahatsızlığı bulunan kişilere yönelik gerçek zamanlı durum analizleri yapmak amacıyla kullanılır. Hayati derecede önemli anlarda oluşacak riskleri önlemeye veya minimuma indirmeye yönelik çözümler sunan bilgi tabanlı uygulamalardır. Örneğin, kalp ritmi, nefes alma ve vücut sıcaklığı gibi anlık veriler sağlayan giyilebilir teknoloji uygulamaları sayesinde ölçülerek herhangi bir anormallikte sizi uyarabilmekte, sağlık durumunuz uzmanlar tarafından takip edilip düzenli izlenerek duruma göre size acil bildirim yapılabilmektedir.

Gelecekte Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin interneti tabanlı bilgi sistemleri, big data halindeki büyük veri yığınlarını iş zekası çözümlerine ileterek analiz edilmesini sağlıyor ve ilgili bağlantılarıyla anında paylaşıyor. Bu uygulamalarla bağlantılı olduğumuz birçok ortam sayesinde tüketim, iş yapma ve rutin davranışlarınıza ilişkin alışkanlıklarımız da gittikçe değişmeye devam ediyor. Amaç daha kısa sürede daha verimli işler çıkararak insan hayatını çok daha kolay hale getirebilmek.

Dünya genelinde nesnelerin interneti kavramına yönelik uygulamaların sayısı birçok alanda artmaya devam edecek gibi görünüyor. Nesnelerin interneti uygulamaları şu anda hayatımızın birçok alanında yapılan işleri kolaylaştırmasıyla birlikte bu yöndeki gelişmeler ara vermeksizin devam ediyor. Örneğin enerji tasarrufu sağlamak amacıyla elektrik santralleri, rüzgar gülleri ve bağlantılı akıllı uygulamaların entegrasyonu sayesinde hava şartlarındaki değişiklik algılanarak rüzgar gülü dönme hızını ona göre kendi kendine ayarlayabilecektir.

Otonom özellikler sayesinde rota ve gidilecek yer yazıldığı takdirde kendi kendine istenilen lokasyona gidebilen araçlar olacaktır. Aynı zamanda herhangi bir kaza olduğu takdirde durum hasarı algılanarak sonuca bağlı eş zamanlı polis, hastane ve itfaiyeye haber verilebilecektir. Kronik hastalar ve yaşlılar, uzmanlar tarafından 7/24 izlenebilecek, giyilebilir teknoloji sayesinde rahatsızlığa bağlı bilgiler sağlık uzmanlarıyla paylaşılabilecektir. Sanal gerçeklik uygulamaları ve öğrenen makinelerin bir araya gelmesiyle herhangi bir müdahalede bulunmadan uzaktan teşhis ve tedavi yapılabilecektir. Evdeki kişiler herhangi bir eşyanın bozulması, ürünün sayısının azalıp azalmadığı noktasında tavsiyeler ya da raporlanmış listeler alabilir. Evdeki kişi sayısına ve yemek tarifine bağlı işten eve döneceğiniz zaman sıcak yemek hazırlayan sistemlerle yakın gelecekte tanışabilirsiniz.

Nesnelerin interneti kavramı yukarıdaki örnekler ve bu alanda yapılacaklarla ele alındığında insanlığa karşı fayda sağlayacağı su götürmez bir gerçek. Ancak internet tabanlı bu tarz uygulamaların çeşitli sorunları ve riskleri de beraberinde getireceği tahmin ediliyor. Belki de zamanı geldiğinde buna yönelik gizlilik ve güvenlik önlemleri alınacak ve bu noktada gerekli yasal düzenlemelerle önlem alınabilecek. Ancak ne olursa olsun insan hayatına sağlayacağı faydanın ve onu kolaylaştıran pratik uygulamaların gelecekte de artacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Enerji Yönetimi, Nesnelerin interneti sistemi, enerji tüketimini ölçebilen, yönetebilen ve bu bilgileri otomatik olarak paylaşabilen cihazları içerir, Akıllı evlerde enerji tüketimini düşüren aydınlatma sistemleri, Su, Gaz ve Atık Yönetimi, Su ve gaz tüketiminin ve atıkların yönetilmesi için kullanılan IoT cihazları ve uygulamaları, Akıllı su ve gaz sayaçları, çevresel sensörlerle donatılmış çöp kutuları, Tarım Uygulamaları, Tarımsal verimliliği artırmak için toprak nem oranı, ısı ve karbon oranını ölçabilen IoT cihazları ve sistemleri, Akıllı sulama sistemleri, toprağın anlık nem ve ısı değerlerini ölçen sensörler, Akıllı Ev Uygulamaları, Ev içindeki cihazları kontrol etmek, verimliliği artırmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek için kullanılan IoT sistemleri, Akıllı aydınlatma sistemleri, uzaktan kontrol edilebilen güvenlik sistemleri, Ekoloji ve Çevresel Uygulamalar, Ekolojik dengenin korunması ve çevresel bilinç oluşturabilmek için geliştirilen IoT sensörler ve sistemler, Doğal felaketler için erken uyarı sistemleri, hava su ve toprak kirliliğini ölçen sensörler, Sağlık Sistemleri, Hastaların sağlıklarını izlemek ve sağlık hizmetlerini iyileştirmek için kullanılan IoT sistemleri ve cihazları, Uzaktan hastalık izleme ve yönetme sistemleri, akıllı piller, giyilebilir sağlık cihazları, Tüketici Davranışları ve Nöropazarlama, Tüketicinin davranışlarını analiz etmek ve pazarlama stratejilerini optimize etmek için kullanılan IoT teknolojileri, Akıllı reyonlar, kişiye özel reklam ve indirim önerileri sunabilen uygulamalar, Otonom Arabalar, Otonom araçları oluşturan ve yöneten, ortamı izlemek ve karar vermek için kullanılan IoT sistemleri ve cihazları, Kendini sürebilen otomobiller, akıllı trafik yönetim sistemleri, Giyilebilir Teknoloji, Kullanıcı hareketlerini izlemek, özelleştirilmiş önerilerde bulunmak ve kişisel hedeflere ulaşmayı desteklemek amacıyla tasarlanan IoT cihazları ve uygulamaları, Akıllı saatler, fitness bileklikleri, kişisel sağlık ve fitness uygulamaları, Online Eğitim ve Öğrenme, Eğitim ve öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak, özelleştirmek ve genişletmek için kullanılan IoT sistemleri ve uygulamaları, Online eğitim platformları, özelleştirilmiş öğrenme deneyimlerini sunabilen akıllı uygulamalar
nesnelerin interneti ıot akıllı sistemler teknoloji otonom nesnelerin interneti uygulamaları
Parlak bir gülümsemeye sahip yakışıklı bir adam doğrudan kameraya bakıyor. Koyu kahverengi gözleri, kısa koyu kahverengi saçları ve güçlü bir çene hattı var. Beyaz bir tişört giyiyor ve sol kulağında küçük bir küpe var. Yüz ifadesi rahat ve memnun. Çenesinde hafif bir kirli sakal ve yanaklarında birkaç çil var. Yirmili yaşlarının ortalarında görünüyor ve sağlıklı ve mutlu görünüyor.
Gürcan Puy
Blog Yazarı

Finans Uzmanı olan Gürcan Puy 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi İşletme bölümünde, Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi MBA , Yönetim ve Organizasyon dalında tamamladı. Eğitimi sırasında Örgütsel Davranış ve Yönetim Kuramlarına  ilişkin projeler ve anket çalışmaları yapmıştır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.
Bir binanın önünde büyük bir ağaç duruyor. Bina, dikdörtgen bir penceresi ve yeşil-beyaz duvarları olan tipik bir açık renkli yapıdır. Ağaç tam çiçek açmış ve yaprakları gökyüzüne karşı görülebiliyor. Yaprakları pencereye kadar uzanıyor ve binayla güzel bir kontrast oluşturuyor. Bölgedeki çimler yemyeşil ve gür, ağacın etrafına da birkaç küçük çalı serpiştirilmiş. Arka planda yeşil zemin üzerinde beyaz bir yazı görülüyor. Atmosfer huzurlu ve dingin, havada bir rahatlama hissi var.
5
(2)

Vray Render Kursu

11 Konu12 Saat
Bu, bronz tenli ve omuz hizasında dalgalı kahverengi saçlı genç yetişkin bir kadının yakın plan çekimi. Hafif bir gülümsemeyle sol tarafa bakıyor, gözleri hafifçe kapalı. Kaşları hafifçe çatılmış ve ona düşünceli bir ifade veriyor. Çenesi ve çene hattı güçlü ve yanaklarına dağılmış birkaç çili var. Beyaz yakalı açık pembe bir gömlek giyiyor.Şerife Demir
7350
Bir kale resmi içeren bir akıllı telefonun yakın çekim görüntüsü görülüyor. Kale siyah bir arka plan üzerine boyanmış ve resmin ortasında bir kadın yüzü görülüyor. Kadının yüzünde geniş bir gülümseme var. Telefonun yanında bir masanın üzerinde beyaz bir tabak vardır. Kalenin arka planında ağaçlar görülebilmektedir. Resim canlı mavi bir gökyüzüne karşı yerleştirilmiştir. Telefon resmin ön planında, kale ise arka planda yer alıyor. Telefon, merkezinde kale görüntüsü bulunan net bir ekrana sahiptir. Kale, ayrıntılı ağaçlar ve yemyeşil bir manzara ile çevrilidir. Görüntü net ve resmin renkleri canlı. Kadının yüzü merkezde net bir şekilde görülebiliyor ve gülümsemesi sıcak ve davetkar.
Bu, bronz tenli ve omuz hizasında dalgalı kahverengi saçlı genç yetişkin bir kadının yakın plan çekimi. Hafif bir gülümsemeyle sol tarafa bakıyor, gözleri hafifçe kapalı. Kaşları hafifçe çatılmış ve ona düşünceli bir ifade veriyor. Çenesi ve çene hattı güçlü ve yanaklarına dağılmış birkaç çili var. Beyaz yakalı açık pembe bir gömlek giyiyor.Şerife Demir
11390
Bu görsel, fotoğrafçılıkla ilgili bir çevrimiçi kursu tasvir etmektedir. Siyah elbiseli bir kadın, siyah metinli beyaz bir tabelanın önünde durmaktadır. Sahne, öğrenme ve profesyonel eğitim duygusunu yansıtmaktadır. Bu kurs sayesinde öğrenciler, yetkin fotoğrafçılar olmak için gereken bilgi ve becerileri kazanabileceklerdir. Kompozisyon, ışıklandırma, pozlama ve daha fazlası gibi konularla fotoğrafçılığın temellerini öğretmek için tasarlanmıştır. Katılımcılar bu kursa katılarak fotoğrafçılığın yaratıcı potansiyelini keşfedebilir ve çarpıcı görüntüler üretme tekniklerini keşfedebilirler. Doğru rehberlik ve doğru araçlarla herkes fotoğrafçılık sanatını öğrenebilir ve bunu harika fotoğraflar çekmek için kullanabilir.
5
(114)

Fotoğrafçılık Eğitimi

10 Konu5 Saat
Bu, siyah, kolsuz bir elbise giyen genç bir kadının fotoğrafı. Kollarını iki yana açmış, ayakta duruyor ve doğrudan kameraya bakıyor. Saçları kısa küt kesilmiş ve çenesinin hemen altına kadar uzanıyor. Yüzü oval şekilli, küçük bir burnu ve dolgun dudakları var. Gözleri koyu renk ve badem şeklindedir ve kendinden emin bir bakışa sahiptir. Cildi pürüzsüz ve hafif bronzlaşmış. Yüksek yakalı ve düz, dar kesim siyah bir elbise giymektedir. Elbise hafif bir kumaştan yapılmıştır ve belinde ince gümüş bir kemerle tamamlanmaktadır. Düşük topuklu ve ayak bileğinde küçük bir tokası olan siyah ayakkabılar giyiyor. Genel görünümü modern ve şık.Evren Yılbaşı
12450