AnasayfaBlogProtokol Nedir? Protokol Kuralları Nelerdir?
Nedir?

Protokol Nedir? Protokol Kuralları Nelerdir?

23 Ocak 2020
Yakın çekimde iki el titriyor. Eller birbirine dönüktür ve avuç içleri hafifçe birbirine dokunmaktadır. Ellerden biri diğerinden biraz daha büyüktür ve kadrajda biraz daha yukarıdadır. Her iki elin parmakları iç içe geçmiş ve başparmaklar birbirine bastırıyor. Ellerin derisi pürüzsüz ve bronz, bazı küçük çiller de görülebiliyor. Arka plan odak dışıdır ve odak ellerdedir. Bu jest dostluk, saygı ve karşılıklı anlayışın bir işaretidir.
KonuTanımÖrnekler
ProtokolResmi olarak devletler arasında yaşanan yazışma ve görüşmeler başta olmak üzere, törenler, geçit, ziyaret, konferans, karşılama, uğurlama gibi detayların yaşandığı bir tür kurallar çerçevesi.Bir devlet başkanının diğer bir devlet başkanını karşılaması, uluslararası bir konferansta konuşacak kişilerin sıralaması
Protokol KurallarıDiplomasinin içinde yer alan önemli kurallar. Sosyal, özel ve kamusal alanlar için tanışma, selamlaşma, telefon görüşmeleri, yazışma, hitap gibi konuları kapsar.Bir telefon görüşmesinde kişinin kendini tanıtması, bir toplantıda oturulan yerlerin belirlenmesi
DiplomasiUluslararası ilişkileri düzenleyen birey ya da birden fazla kişinin oluşturduğu anlaşmalar bütünü.Bir ülkenin diğer bir ülke ile yaptığı ticaret anlaşması, bir savaşın sonlandırılmasına yönelik barış anlaşması
Görgü KurallarıBireysel ve toplumsal ilişkilerde saygılı, nezaketli ve hoşgörülü davranmayı saglayan kurallar.Bir başka kişiye saygıyla hitap etme, bir toplantıda diğerlerinin sözünü kesmeme
SaygıBireylerin birbirlerine karşı gösterdiği olumlu duygu ve düşünceler. Saygı, protokol ve görgü kurallarının önemli bir bölümünü oluşturur.Bir toplantıda bir başkasının fikrini dinleme, bir konuya hâkim olmadan önce konunun uzmanına danışmak
NezaketProtokol ve görgü kurallarının önemli bir bölümünü oluşturan, kişinin bir başkasına karşı nazik ve kibar davranmasıdır.Bir toplantı sırasında bir başka kişinin sözünü kesmeme, bir başkasının görüşlerine saygı göstermek
HoşgörüBir insana ya da bir gruba karşı gösterilen olumlu tavrın bir parçası olan kabullenicilik durumu.Bir başka kişinin fikirlerini kabullenmek, herhangi bir insanın ya da gruptan gelen negatif eleştirilere karşı olumlu bir tutum sergilemek
Telefon Görüşmeleriİki ya da daha fazla kişi arasında gerçekleştirilen sesli iletişim kurma eylemi.Bir iş görüşmesi sırasında kurallara uygun şekilde telefonla konuşmak, bir acil durumda yetkili birimlerle telefon üzerinden iletişime geçmek
YazışmaBelirli kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde yazılı olarak iletişim kurma.Resmi bir rapor yazma, bir bürokratik makale ile cevap verme
HitapBir başka kişiye ya da gruba seslenme, onlarla iletişim kurma şekli.Bir mektupta 'Sayın' ya da 'Sevgili' şeklinde bir hitap kullanmak, bir toplantıda bir başka kişiye 'Bay' ya da 'Bayan' şeklinde bir hitap kullanmak

Genel olarak protokol kelimesine resmi törenlerde ya da resmi kurum ve kuruluş gibi yerlerde denk geliriz. Protokol, sıradan insanlar için pek bir anlam ifade etmeyebilir. Halk tarafından pek önemli bir kavram olarak gözükmeyebilir. Ancak, siyasi ve politik kanallarda protokol oldukça önemli bir kavramdır.

Protokol kelimesi kökenine baktığımızda Fransızca olduğunu görmekteyiz. Dilimize ise İngilizceden dahil olmuştur. İngilizce de Protocol kelimesinden türemiştir. Türkçe karşılığında protokol, nezaket kuralları anlamı çıkmaktadır. Ayrıca ceremony olarak da kullanılır. Bu şekilde fazla kullanılmasa da tören, merasim, seremoni ve resmiyet anlamlarını taşır. Bir alt başlığımızda protokol nedir? Daha detaylı bilgiler yer almaktadır.

Protokol Ne Demek?

Protokol, resmi olarak devletler arasında yaşanan yazışma ve görüşmeler başta olmak üzere, törenler, geçit, ziyaret, konferans, karşılama, uğurlama gibi detayların yaşandığı bir tür kurallar çerçevesidir. Devlet başkanlarının Uluslar arası pazarda da görüşmesi sağlanan bir takım uygulamadır. Protokol oldukça geniş bir kavrama sahiptir. Diğer bir söylem ile diplomasi olarak da geçmektedir.

Sözlüklerde ise protokolün anlamları şu şekilde geçmektedir:

 • Bazı törenlerde ve geçitlerde uyulması gereken kurallar

 • Diplomatik olarak bireylerin ya da ülkelerin aralarında yaptıkları anlaşma

 • Ülkeler arasında yapılan toplantı, anlaşma gibi durumlarda kullanılan belge veya sözleşme cinsi

Protokolün tarihine baktığımızda oldukça eskilere dayanmaktadır. İlk protokol girişimleri Çinliler tarafından yapılmıştır. M.Ö. 2500 yıllarında şimdi büyük elçi olarak tabir ettiğimiz kişiler döneminde Çin hükümeti tarafından görevlendirilerek başka devletler gitmiştir. Bulundukları devletlerde Çin hükümeti için müzakere çalışmaları yürütmüşleridir.

Günümüze kadar gelen sürecin en belirgin örnekleri Yunan döneminde olduğu belirlenmiştir. Diplomatların dokunulmazlığı bile o dönemde yapılan değişikliklerle temelleri atıldığı bilinir. Yunanistan'da yer alan sefir diye tarif edilen kişilerin tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanırdı. Sefirler, Yunanistan adına tam yetki ile donatılır ve anlaşma yetkisine sahip olurlardı.

Protokol, siyasetin adeta can damarıdır. Hatta birçok nedenle diplomatik krizlere bile sebep olur. Küresel bazda bakıldığı zaman tüm ülkeler diplomatik kurallara ve uygulamalara oldukça fazla önem verir. Ülkemizin vatandaşları yeterince siyasetin içinde yer almaktadır. Hem Türkiye'de yaşanan hem dünya pazarında yaşanan birçok gelişmeyi yakından takip eder. Siyaseti bu kadar takip edilen bir ülkede protokol kelimesine yabancı olmadığımızı söyleyebiliriz. Ancak kelimenin manasını açıklama konusunda herkes çekimser davranacağı aşikar.

Hemen hemen her gün televizyonlarda yer alan haberlerde birkaç sefer diplomatik krizin nasıl olduğunu denk gelmişizdir. Bir örnek verecek olursak; bir tören veya açılışta protokole ayrılan tribün yer alır. Belli bir düzene ve nizama göre ayarlanmazsa ya da birinin yerine bir başkası oturduğu takdirde protokol krizi çıkmış olur. Ülkeler arasında durum aynı olabilir. Karşılama törenlerinde iyi bir protokol uygulanmazsa hem saygısızlık  hem de büyük bir krizi yol açabilir. Protokol Kuralları Nelerdir?

Diplomasinin içinde yer alan kurallarda bilinmesi önemli konulardan biridir. Resmi işlerde çalışan veya göre yapanlar için protokol kulları muhakkak bilinmesi gerekir. Kurallar, 3 ana hat üzerinde incelenir. Sosyal, özel ve kamusal alan olarak ele alınır. Ayrıca bu kurallar, protokol ve görgü kuralları olarak da birçok yerde geçmektedir. Protokol kuralları içerisinde tanışma, selamlaşma, telefon görüşmeleri, yazışma, hitap gibi konular yer almaktadır. Ancak illa protokol ve görgü kuralları için resmi bir yerde çalışmamıza da gerek yok. Şimdi sizlere değerli sayılabilecek protokol kurallarını sıralayacağım.

 • Öncelikle ne olursa ol hoşgörülü olmayı unutma.

 • Saygı, nezaket kuralları ve terbiyeyi elden bırakma. Bunlar sana arkadaşlık kazandırır.

 • İşi hak edeni ve değerli olanı taktir et.

 • Daima sözünde dur.

 • Bulunduğun ortamda sürekli kendinden söz etme. Bu şekilde insanları bıktırmamış olursun.

 • İnanç saygınlığı olsun.

 • Kırıcı konuşmalardan kaçın.

 • Argo davranış ve kelimelerden uzak durun.

 • Oturma ve kalkmanızla adeta herkese örnek olun.

 • Türlü türlü el şakalarından kesinlikle uzak durun.

 • Dedikodu yapmaktan kaçının.

 • İnsanları yargılamaktan kaçının ve fazla öğüt verici konuşmalardan uzak durun.

 • Özür dilemek büyük bir erdemliktir. Gerektiği yerde özür dilemekten çekinmeyin.

 • Yüksek sesle konuşmaktan kaçının.

 • Giyim ve kuşama dikkat ederek her ortama uyum sağlayın.

Görgü kurallarının hayatımızın her allanın önemi vardır. Birey olarak bizlere çok şey katmaktadır.

Diploması Nedir?

Protokolden biraz daha farklı olan diplomasi, uluslararası ilişkilerde fazla kullanılan bir kelimedir. Diplomasinin kelime manasında uluslararası ilişkilerin ve ilişkileri düzenleyen birey ya da birden fazla kişinin oluşturduğu anlaşmalar bütünüdür. Bir ülkeyi uluslararası düzeyde temsil eden kişi veya belli bir kimsenin oluşturduğu topluluktur.

Diplomasi daha çok elçiliklerle yürütülmektedir. Yani bir ülkenin dış politikada yaşadığı sorunlarla ilgili ya da herhangi yapılacak anlaşmaya barışcıl yollarla çözüme kavuşturmaktır. Tarihte ilk diplomasi örneği ise, Hititler tarafından yapılmıştır. Kadeş Antlaşması ilk diploması belgesi olarak tarihte geçmiştir. Diplomasiyi uygulayan ve yürütenlere ise diplomat denmektedir. Diplomat olan kişi, ülkesini ekonomik, politik, iş, askeri ve kültürel konularda en iyi şekilde temsil eder.

Yöneticinin ve Yönetici Asistanın Protokoldeki Önemi

Yöneticilerin bulundukları pozisyonları itibariyle hemen hemen her gün resmi işler yürütmektedir. Yöneticiler için önemli olan iş ilişkileri protokol ve kurallarına da ister istemez yansımaktadır. Protokol kuralları sadece üst düzey diplomatlar için değil, yönetici pozisyonunda yer alan bireyler içinde önemlidir. Yöneticinin sürekli yaptığı işler vardır. Bunlarda protokol kuralları önemlidir. Peki yöneticinin görevlerinde neler vardır?

 • Resmi bir yazı yazma veya imzalamak

 • Bulunduğu konumda konuk ve ziyaretçi kabulünde bulunmak

 • Toplantı ve törenlere katılmak ya da düzenlemek

 • Yapılan törenlerde gerekli olduğu yerde konuşma yapmak

 • Bir davet veya ziyafet düzenlemek

 • Tebrik, taziye ya da teşekkür mesajları, mektupları yollamak

 • Davet edildiği yerlere göre uygun giyinmek

 • Toplum ve kamusal alanda yaptığı hareketlere dikkat etmek

 • Verdiği davetlerde, toplantılarda gelen misafirleri karşılamak ve uğurlamak

Yöneticinin görevlerinde bu ve buna benzer daha birçok konu yer alır. Elbette hepsini bir yöneticinin yürütmesi zor olur. Burada da devreye yönetici asistanı girmekte. Yönetici asistanı bulunduğu konumun farkına vararak, üstünün yapmasını elzem gördüğü her şeyi düzenli şekilde takip etmesi gerekir. Hem bir sekreter gibi hem de tam anlamıyla asistan gibi kendine ait görevleri yerine getirmelidir.

Enstitü sayesinde sizlerde yönetici asistanı olabilir ya da bu konuda kendinizi daha da iyi geliştirebilirsiniz. Hepinizin bileceği üzere Enstitü, online eğitimler konusunda birçok kurs vermektedir. Bunlardan biri de etkin yönetici asistanlığı. Alacağınız eğitimle birlikte bir adet sertifika sizlere verilecektir. Daha fazla vakit kaybetmeden bu pozisyonda görev yapan veya yapacak olan kişiler programa kayıt olun ve kendinizi geliştirin.

Protokol, Resmi olarak devletler arasında yaşanan yazışma ve görüşmeler başta olmak üzere, törenler, geçit, ziyaret, konferans, karşılama, uğurlama gibi detayların yaşandığı bir tür kurallar çerçevesi, Bir devlet başkanının diğer bir devlet başkanını karşılaması, uluslararası bir konferansta konuşacak kişilerin sıralaması, Protokol Kuralları, Diplomasinin içinde yer alan önemli kurallar Sosyal, özel ve kamusal alanlar için tanışma, selamlaşma, telefon görüşmeleri, yazışma, hitap gibi konuları kapsar, Bir telefon görüşmesinde kişinin kendini tanıtması, bir toplantıda oturulan yerlerin belirlenmesi, Diplomasi, Uluslararası ilişkileri düzenleyen birey ya da birden fazla kişinin oluşturduğu anlaşmalar bütünü, Bir ülkenin diğer bir ülke ile yaptığı ticaret anlaşması, bir savaşın sonlandırılmasına yönelik barış anlaşması, Görgü Kuralları, Bireysel ve toplumsal ilişkilerde saygılı, nezaketli ve hoşgörülü davranmayı saglayan kurallar, Bir başka kişiye saygıyla hitap etme, bir toplantıda diğerlerinin sözünü kesmeme, Saygı, Bireylerin birbirlerine karşı gösterdiği olumlu duygu ve düşünceler Saygı, protokol ve görgü kurallarının önemli bir bölümünü oluşturur, Bir toplantıda bir başkasının fikrini dinleme, bir konuya hâkim olmadan önce konunun uzmanına danışmak, Nezaket, Protokol ve görgü kurallarının önemli bir bölümünü oluşturan, kişinin bir başkasına karşı nazik ve kibar davranmasıdır, Bir toplantı sırasında bir başka kişinin sözünü kesmeme, bir başkasının görüşlerine saygı göstermek, Hoşgörü, Bir insana ya da bir gruba karşı gösterilen olumlu tavrın bir parçası olan kabullenicilik durumu, Bir başka kişinin fikirlerini kabullenmek, herhangi bir insanın ya da gruptan gelen negatif eleştirilere karşı olumlu bir tutum sergilemek, Telefon Görüşmeleri, İki ya da daha fazla kişi arasında gerçekleştirilen sesli iletişim kurma eylemi, Bir iş görüşmesi sırasında kurallara uygun şekilde telefonla konuşmak, bir acil durumda yetkili birimlerle telefon üzerinden iletişime geçmek, Yazışma, Belirli kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde yazılı olarak iletişim kurma, Resmi bir rapor yazma, bir bürokratik makale ile cevap verme, Hitap, Bir başka kişiye ya da gruba seslenme, onlarla iletişim kurma şekli, Bir mektupta 'Sayın' ya da 'Sevgili' şeklinde bir hitap kullanmak, bir toplantıda bir başka kişiye 'Bay' ya da 'Bayan' şeklinde bir hitap kullanmak
diplomasiiletişim protokolüprotokolprotokol kuralları protokol nedirprotokol yönetmeliği yönetici asistanı
Bu resimde ikisi de gözlük takan bir erkek ve kadın görülüyor. Adam mavi bir gömlek ve siyah bir pantolon giyerken, kadın beyaz bir gömlek ve mavi bir kot pantolon giymektedir. Her ikisinin de gözlükleri takılı ve dümdüz ileriye bakıyorlar. Adamın kolu kadının beline dolanmış ve yüzleri birbirine yakın göründüğü için birlikte bir anı paylaşıyor gibi görünüyorlar. Arka plan yumuşak, kirli beyaz bir renktedir. Işık hafif loş, görüntüye yumuşak ve sıcak bir his veriyor. Gözlüklerine rağmen, gözleri hala bir duygu belirtisi gösteriyor. Birbirlerinin varlığından memnun ve mutlu görünüyorlar.
Konuk Yazar
Blog Yazarı

İstanbul İşletme Enstitüsünde yazılarının yayınlanmasını isteyen konuk yazarlarımız için oluşturulan bilgi kartıdır. Birçok alanda ve disiplindeki yazıları bu hesap üzerinde bulabilirsiniz.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.