AnasayfaBlogDeğişen Medya Ve Gazetecilik
Meslekler

Değişen Medya Ve Gazetecilik

04 Ocak 2019
Resimde birkaç gazetenin yakın çekim görüntüsü sunuluyor. Gazeteler yan yana dizilmiş ve her birinde farklı bir manşet yer alıyor. Sağ üst köşede bir kağıt bardak, sol alt köşede ise bir sigara kutusu görülüyor. Çerçevenin üst orta kısmında beyaz ve kırmızı bir nesne, alt orta kısmında ise bir kâğıt görülüyor. Sağ alt köşede beyaz bir yüzey üzerinde siyah bir yazı görülüyor. Kağıtlar hafifçe kırışmış gibi görünüyor ve çeşitli başlıkların renkleri beyazdan siyaha değişiyor. Resimde bir dergi ve bir mektubun yakın çekimi de görülebiliyor. Arka planın renkleri çoğunlukla beyaz ve gridir.
Gazetecilik SüreciGazetecilik ÖnemiGazetecilik Dezavantajları
Medyanın tarih boyunca evrimi mağara duvarlarından gazetelere kadar uzanmaktadır.Haberleri objektif ve tarafsız bir şekilde sunma zorunluluğu, bilgilerin doğru ve denetlenmiş olmasını gerektirmektedir.Zaman kısıtlamaları ve zor çalışma koşulları gazetecilik mesleğinin dezavantajlarıdır.
Dijitalleşme ile birlikte gazetecilik mesleği büyük bir dönüşüm geçirmiştir.Dijitalleşme, denetlenmiş ve denetlenmemiş bilgi arasındaki çizgiyi belirsizleştirdiği için gazeteciliğin rolü daha da önemli hale gelmiştir.Dijitalleşme, haberlerin doğruluğunu kontrol etmeyi daha da zorlaştırmıştır.
Gazetecilik öğrencileri geniş bir iş yelpazesine sahip olabilirler.Demokrasiyi ayakta tutan dördüncü lastik olarak kabul edilen basın, halkı eğitir ve bilgilendirir.Gazetecilik, bazen haberi yapma zorunluluğu ile insanın insani tarafını zorlaştıracak durumlar yaratabilir.
Gazetecilik mesleği, halkla ilişkilerden editörlüğe, sosyal medyadan kurumsal iletişime kadar birçok alanda uzmanlaşabilme fırsatı sunar.Gazetecilik, medyanın en eski ve temel taşlarından biridir ve kamuyu yönlendirmede büyük bir güce sahiptir.Gazetecilik mesleği, zorlu çalışma şartları altında çalışmayı gerektirebilir.
Gazetecilik, haberleri 5N1K kurallarına uygun olarak tarafsız bir şekilde metne aktarmayı ve haberleştirmeyi gerektirir.Bilginin gücüne sahip olan gazetecilik, bilginin hangi amaçla kullanıldığını belirler.Her günlük sansasyonel başlıklar ve karalama kampanyaları gazeteciliğin göze çarpan zorluklarıdır.

İnsanlar ilk çağlardan beri yaşadıkları şartları, çağın gerekliliklerini, kendi edindiği bilgi ve tecrübeleri aktarma eğiliminde olmuşlardır. Şartlar elverdiğince haber aktarma çabasında olan insanın ilk olarak mağara duvarlarına çizdiği resimlerle başlattığı bu süreç, parşömenler, ortaçağ tellalları olarak devam etmiştir. 1605 yılında Antwerpen’de haftalık ticari bültenler şeklini alarak ilk gazete örneklerini sunmuştur.

Günümüze baktığımızda ise sözlük anlamıyla “Gazetecilik” bir olayı 5N1K (Ne, Nerede, Ne Zaman, Nasıl, Neden ve Kim) kurallarına uygun olarak tarafsız bir şekilde metne aktarıp haberleştirme işlemidir. Kısacası haberleştirilmiş olayın olduğu yerde gazetecilik mesleği başlar.

Gazetecinin Sorumlulukları Nelerdir?

  • Halka haber iletmek

  • Haberi oluşturmak için gereken basılı ve görsel materyalleri toplamak

  • Habere objektif yaklaşmak

Dijitalleşme ve Gazetecilik Mesleği

Dijitalleşen dünya ile birlikte bütün kavramlar yeniden anlamlanırken gazetecilik mesleği de bundan payını fazlasıyla almış, değişmiş ve bazı noktalarda gelişmiştir. Bu dijitalleşme ve yeni medya süreci sanılandan çok daha geçmişe dayanmaktadır.

En başta hesap makinesi olarak tasarlansa da ilk işlevsel dijital bilgisayarlar soğuk savaş döneminde kullanılmaya başlanmış ve bu kullanımla birlikte dünyada artık geri dönülmez bir süreç başlamıştır; “Dijitalleşme ve Yeni Dünya”.

Dijitalleşmeye gazetecilik çerçevesinde yaklaşırsak bu bir dezavantaj gibi gözükse de aslında mesleğin önemini de ortaya çıkarmıştır. Her şeyin fazla ulaşılabilir olması ve bir haber paylaşmanın insanların bilgisayarlarında basacakları iki tuş kadar kolaya indirgenmesi aslında gazetecilik mesleğinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha göstermiştir.

Denetlenmemiş bilgilerin kuralsızca sosyal medyaya düşmesi yeri geldiğinde toplumda sebepsiz infiallere yol açmaya başlamıştır. Bu noktada atalarımızın da dediği gibi “Kalem kılıçtan keskindir” sözü canlı bir şekilde su yüzüne çıkmıştır. Bilgi güçtür ve güç siz onu hangi amaçla kullanırsanız ona hizmet eder. Bu denli kuvvetli bir gücün aslında onu yönetmeyi bilecek kişilere yani gazetecilere bırakılması gerekliliği açıktır.

Örnek vermek gerekirse, her gün sosyal medyada sansasyonel başlıklarla hepimiz karşılaşıyoruzdur haber içeriğine girdiğimizde ise tam bir hayal kırıklığı… Ya boş metinler ya da haber dilinden uzak meslek ehli olmayanlar tarafından yazılmış kelime kalabalıkları. İşin daha can alıcı boyutları da söz konusu tabi ki, denetlenmemiş bilgileri doğruymuşcasına servis etmek, karalama kampanyaları ya da gereksiz kahramanlaştırmalar da sıkça gördüğümüz örneklerden.

Bardağın diğer tarafından bakmak gerekirse yukarıda yazılan bilgiler doğrultusunda özetleyebiliriz ki bu dijitalleşme sürecinde değişen bu kadar çok dinamikle birlikte gazetecilik mesleği önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Neden Gazetecilik?

Demokrasinin bilinen üçayağı vardır; yasama, yürütme ve yargı. Bilinmeyen ise demokrasileri ayakta tutan 4. Güç medyadır. Medya topluma mesajlar ileterek onları eğitir ve bilgilendirir. Gazete, dergi, TV, radyo, internet kitle iletişimini sağlayan ve demokrasi ile arasında doğrudan bir ilişki barındıran güçlü bir yönlendirme aracıdır.

Medyanın en eski ve temel taşlarından olan gazete dijitalleşme sürecine kadar bu platformu sırtında taşımıştır. Kamuoyunu yönlendirmede bu kadar büyük bir güce sahip olan ve yüzyıllardır demokrasinin lokomotiflerinden kabul edilen bir mesleğin varlığını devam ettirmesi zorunluluktur. Bu varlığın devam edebilmesi elbette ki mesleği yapacak kişilerin olmasıyla mümkündür.

Gazetecilik Mesleğinin Avantajları

Gazetecilik bölümü üniversitelerin iletişim fakülteleri altında eğitim verir. Gazetecilik okuyan bir kişi aynı zamanda iletişim fakültesi öğrencisi olması sebebiyle birçok temel öğrenimi de yanında alabilir. Bu da geniş bir yelpazesine sahip olabileceği anlamına gelir. Aldığınız eğitimin tabanında iletişim ve dinamikleri olduğu için halkla ilişkilerden, editörlüğe, sosyal medyadan, kurumsal iletişime kadar birçok alanda uzmanlaşabilme olanağı sunar.

Eğitim süresince edindiğiniz entelektüel birikim meslek ya da özel hayatınız boyunca bakış açınızın, duruşunuzun ve olayları yorumlayışınızın her zaman daha geniş bir perspektifte olmasına yardımcı olacaktır. Mesleğini belli bir süre yayın organlarında icra eden gazeteciler için erişim kolaylığı sağlayan gri pasaport ve sarı basın kartı gibi geçiş ayrıcalıkları da vardır.

Gazetecilik Mesleğinin Dezavantajları

Her meslekte olduğu gibi gazetecilik mesleğinde de dezavantajlar söz konusudur. Dünya üzerinde olay akışının asla bitmemesi haber akışının da asla bitmeyeceği anlamına gelir Bu yüzden bu meslekte zaman kavramından bahsetmek pek mümkün değildir. Savaş alanları, göçler, kazalar, doğal afetler gibi zor çalışma şartları altında çalışmanız gereken durumlar da olacaktır.

İnsanları derinden etkileyen acıları haber yapma zorunluluğunuz olduğunda insani tarafınızı zorlayacak anlar da yaşayacaksınız ancak unutmamak gerekir ki siz günü geldiğinde sorumluluklarınızı yerine getirmiş olmanın hafifliğini de derinden hissedeceksiniz.

Daha basit bir örnekle anlatırsak; Size bir iyi bir de kötü haberim olduğunu söylesem elbette önce iyi olanı duymak istersiniz, Tebrikler! Tarkan konserine iki adet bilet kazandınız kötü habere gelirsek pankreas kanseriniz iki ay ömrünüz kaldı. İşte gazeteci dediğiniz kişi hoşunuza gitmese de yeri geldiğinde size kötü haberi veren kişidir ama gün gelir o kötü haberler hayatınızı kurtarır.


Medyanın tarih boyunca evrimi mağara duvarlarından gazetelere kadar uzanmaktadır, Haberleri objektif ve tarafsız bir şekilde sunma zorunluluğu, bilgilerin doğru ve denetlenmiş olmasını gerektirmektedir, Zaman kısıtlamaları ve zor çalışma koşulları gazetecilik mesleğinin dezavantajlarıdır, Dijitalleşme ile birlikte gazetecilik mesleği büyük bir dönüşüm geçirmiştir, Dijitalleşme, denetlenmiş ve denetlenmemiş bilgi arasındaki çizgiyi belirsizleştirdiği için gazeteciliğin rolü daha da önemli hale gelmiştir, Dijitalleşme, haberlerin doğruluğunu kontrol etmeyi daha da zorlaştırmıştır, Gazetecilik öğrencileri geniş bir iş yelpazesine sahip olabilirler, Demokrasiyi ayakta tutan dördüncü lastik olarak kabul edilen basın, halkı eğitir ve bilgilendirir, Gazetecilik, bazen haberi yapma zorunluluğu ile insanın insani tarafını zorlaştıracak durumlar yaratabilir, Gazetecilik mesleği, halkla ilişkilerden editörlüğe, sosyal medyadan kurumsal iletişime kadar birçok alanda uzmanlaşabilme fırsatı sunar, Gazetecilik, medyanın en eski ve temel taşlarından biridir ve kamuyu yönlendirmede büyük bir güce sahiptir, Gazetecilik mesleği, zorlu çalışma şartları altında çalışmayı gerektirebilir, Gazetecilik, haberleri 5N1K kurallarına uygun olarak tarafsız bir şekilde metne aktarmayı ve haberleştirmeyi gerektirir, Bilginin gücüne sahip olan gazetecilik, bilginin hangi amaçla kullanıldığını belirler, Her günlük sansasyonel başlıklar ve karalama kampanyaları gazeteciliğin göze çarpan zorluklarıdır
Değişen Medya Ve Gazetecilikdijitalleşme dijital medya gazetecilik yeni medya
Parlak kırmızı, uzun kollu bir kazak giyen bir kadın figürünün görüntüsüdür. Kolları iki yanında, beyaz bir duvarın önünde durmaktadır. Omuz hizasındaki kahverengi saçları hafif dalgalı ve yüz hatları belli belirsiz. Gözleri kapalı ve dolgun dudakları huzurlu bir ifadeyle hafifçe açık. Beyaz kemerli açık mavi bir kot pantolon ve siyah ayakkabılar giyiyor. Rahat ve mutlu görünüyor. Kıyafetlerinin sıcak renkleri, huzurlu yüz ifadesiyle birleşince çok sakinleştirici ve davetkar görünüyor.
Kübra Uslu
İçerik Editörü

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. İstanbul İşletme Enstitüsü'nde Kariyer, iletişim konularında yazılar yazmaktadır.

Benzer Yazılar
Doğru ve faydalı bilgiler sağlama konusunda kararlı olan uzman ekibimizle blogumuzu her zaman yeni makaleler ve videolarla güncelliyoruz. Güvenilir tavsiyeler ve bilgilendirici içerikler arıyorsanız, blog sayfamıza mutlaka göz atın.